↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס A-AA צמוד

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס A-AA צמוד כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה, בטווח דירוג (-A) עד (+AA)
 
נתוני שוק
שער אחרון111.85
שינוי יומי0.07%-
מספר ניירות במדד112
שווי כולל ני"ע במדד94.2 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.71
תשואה פנימית1.65%
מרווח ממשלתי1.82%
דירוג ממוצע+A
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
1.49%-1.53%-6.51%---
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
10.92%6.55%---
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.07-0.34---
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 24/09/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1247
מועד השקת המדד15/07/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/05/2016
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר2%
מגבלת משקל תאגיד6%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהמדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-A עד +AA
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה4323602.4565
ויתניה ה1150903ויתניה198219.2922.2773
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס208512.86840322.081
גירון ו1139849גירון פיתוח346013.2297082.0658
אספן גרופ ו3130291אספן גרופ401346.66798322.0373
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים160165.505442.0353
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס449945.56369752.0229
גירון ז1142629גירון פיתוח235063.89282.0185
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן629156.562.0171
מנרב ב1550052מנרב272185.59726962.0103
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות565851.86985252.0092
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין529286.425772.0089
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים785908.5392.0063
אדגר ט1820190אדגר השקעות760407.60422.0029
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים1292298.88562.0025
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין2064003.5830051.9841
חברה לישראל 75760160חברה לישראל605394.59786081.9709
אדגר י1820208אדגר השקעות679947.70681.9642
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן540244.74421.8722
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן523532.6340351.8403
אזורים 97150337אזורים123836.083351.4227
איי די איי שה ג1127349איי.די.איי. ביטוח1236481.4206
מגה אור ז1141696מגה אור602873.23361.3388
מגה אור ט1165141מגה אור553134.90761.2283
מגה אור ו1138668מגה אור546018.7824841.2126
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן2139600.8107
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה346938.88245940.6812
ישרס טז6130223ישרס566117.44041160.6119
ישרס יח6130280ישרס4868640.6115
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים295756.635680.6113
מליסרון יז3230273מליסרון409436.674720.6108
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח326806.67903630.6099
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן621798.697080.6099
לאומי התחיבות יד6040299בנק לאומי950602.987650.6098
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות478422.9450.6093
בינל הנפקות כ1121953הבנק הבינלאומי186724.88770.6092
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח2947000.6089
פועלים הנפקות י1940402בנק פועלים973265.960880.6088
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט241716.97750.6087
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן602876.03380880.6085
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות450973.920.6084
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן294728.28410.6084
מליסרון יא3230208מליסרון1421654.10511040.6078
מליסרון ח3230166מליסרון1121919.160090.6076
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן535801.3650.6075
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי2742840.6075
הראל הנפקות ה1119221הראל ביטוח444442.39850.6074
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן443179.8218250.6073
אמות ב1126630אמות881556.817320.6073
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח463242.19966050.6072
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים2423797.709250.6071
מליסרון ו3230125מליסרון587818.53735270.6069
אגוד הנפקות ט1139492בנק אגוד825449.5740.6068
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות361537.50.6067
אמות ג1117357אמות111750.31522120.6067
ישרס יג6130181ישרס429623.64993360.6066
אגוד הנפקות יא1157353בנק אגוד415466.6850.6066
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז1940456.1589180.6066
ישרס טו6130207ישרס604840.6146290.6066
מבנה כ"א2260529מבנה נדל"ן246357.7846680.6064
מליסרון יג3230224מליסרון825080.27077440.6064
אגוד הנפקות י1154764בנק אגוד422511.0530.6062
לאומי שה 2006040141בנק לאומי1478787.80920.6059
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים530473.00650.6058
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות386665.08340320.6057
שופרסל ו7770217שופרסל1097271.0419370.6057
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1066005.52648240.6056
שופרסל ד7770191שופרסל336785.97264070.6054
מליסרון יח3230372מליסרון3825360.6054
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ686977.84215940.6051
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3790798.1989080.6051
גב ים ט7590219גב ים1098991.2240.6049
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1090523.2620.6049
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח330348.97887230.6048
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן550361.921670.6046
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1613199.93480.6045
חשמל 276000210חברת חשמל3436399.3424090.6045
עזריאלי ב1134436עזריאלי757686.559350.6043
אגוד הנפקות יג1161538בנק אגוד774230.82946240.6039
אמות ד1133149אמות1855323.11520.6036
עזריאלי ד1138650עזריאלי3812121.2099880.6036
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן665066.95673550.6034
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח274472.8151040.6031
עזריאלי ה1156603עזריאלי3459725.17970.6029
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן479117.08634670.6026
אמות ו1158609אמות2073741.66090.6024
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים547590.023330.6024
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות460095.97976880.6019
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות676886.5059320.6019
עזריאלי ו1156611עזריאלי2240132.92670.6018
מגה אור ח1147602מגה אור681321.70.6017
חשמל 296000236חברת חשמל3627708.6380390.6006
חשמל 316000285חברת חשמל2323222.8630.5979
ריט 1 ו1138544ריט 1944954.398080.5967
ריט 1 ה1136753ריט 11202713.22430340.5961
פניקס 57670284הפניקס ביטוח5794200.5947
גב ים ו7590128גב ים2551063.410.5901
ריט 1 ד1129899ריט 1332217.60961360.5767
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן654850.0351710.5706
אגוד הנפקות יט1124080בנק אגוד107740.68414860.4908
אלדן תחבורה ד1140821אלדן תחבורה212278.58865340.3972
מגה אור ד1130632מגה אור333677.9024920.741
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט279848.250960.611
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח2361450.608
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן863414.10.607
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות409488.85743030.607
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות778905.54560.605
מליסרון י3230190מליסרון1507834.76782380.604
מליסרון יד3230232מליסרון1414024.85908680.603
מליסרון טז3230265מליסרון857066.503020.603
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל1677136.4610.602
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות519810.708960.598
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 24/09/2020
DateLevel
23/09/2020111.85
22/09/2020111.93
21/09/2020112.04
17/09/2020112.15
16/09/2020112.04
15/09/2020112.03
14/09/2020111.83
13/09/2020111.62
10/09/2020112.06
09/09/2020112.31
08/09/2020112.16
07/09/2020112.40
06/09/2020112.39
03/09/2020112.39
02/09/2020112.87
01/09/2020112.87
31/08/2020112.82
30/08/2020112.79
27/08/2020112.68
26/08/2020112.69
25/08/2020112.55
24/08/2020112.39
23/08/2020112.07
20/08/2020111.96
19/08/2020112.18
18/08/2020112.29
17/08/2020112.18
16/08/2020112.00
13/08/2020111.63
12/08/2020111.50
11/08/2020111.27
10/08/2020110.91
09/08/2020110.68
06/08/2020110.61
05/08/2020110.63
04/08/2020110.34
03/08/2020110.22
02/08/2020110.07
29/07/2020109.90
28/07/2020109.60
27/07/2020109.66
26/07/2020109.48
23/07/2020109.27
22/07/2020108.93
21/07/2020108.79
20/07/2020108.40
19/07/2020108.47
16/07/2020108.68
15/07/2020108.83
14/07/2020108.82
13/07/2020109.48
12/07/2020109.50
09/07/2020109.43
08/07/2020110.00
07/07/2020110.99
06/07/2020109.07
05/07/2020107.23
02/07/2020107.86
01/07/2020107.54
30/06/2020106.90
29/06/2020107.12
28/06/2020107.62
25/06/2020108.64
23/06/2020109.16
22/06/2020108.66
21/06/2020108.50
18/06/2020108.98
17/06/2020109.01
16/06/2020108.83
15/06/2020108.68
14/06/2020109.25
11/06/2020109.62
10/06/2020109.93
09/06/2020109.78
08/06/2020109.64
04/06/2020109.40
03/06/2020109.12
02/06/2020109.60
01/06/2020109.59
31/05/2020109.61
27/05/2020110.13
26/05/2020110.44
25/05/2020110.08
24/05/2020109.86
21/05/2020109.68
20/05/2020109.77
19/05/2020109.52
18/05/2020109.52
17/05/2020108.84
14/05/2020108.22
13/05/2020109.28
12/05/2020109.63
11/05/2020109.32
10/05/2020109.16
07/05/2020108.59
06/05/2020108.05
05/05/2020107.86
04/05/2020107.71
03/05/2020108.14
30/04/2020108.56
27/04/2020108.07
26/04/2020107.50
23/04/2020106.99
22/04/2020106.66
21/04/2020107.14
20/04/2020107.81
19/04/2020107.90
16/04/2020107.21
13/04/2020107.24
12/04/2020107.42
07/04/2020107.02
06/04/2020105.27
05/04/2020103.99
02/04/2020104.35
01/04/2020104.35
31/03/2020105.20
30/03/2020103.56
29/03/2020101.23
26/03/2020101.04
25/03/2020100.16
24/03/202098.64
23/03/202095.43
22/03/202094.53
19/03/202095.60
18/03/202092.61
17/03/202093.18
16/03/202094.84
15/03/202096.95
12/03/202098.60
11/03/2020102.68
09/03/2020102.15
08/03/2020106.54
05/03/2020110.50
04/03/2020111.73
03/03/2020112.51
01/03/2020112.13
27/02/2020113.04
26/02/2020113.27
25/02/2020113.25
24/02/2020113.10
23/02/2020113.44
20/02/2020113.85
19/02/2020113.83
18/02/2020113.78
17/02/2020113.94
16/02/2020114.03
13/02/2020113.68
12/02/2020113.61
11/02/2020113.43
10/02/2020113.16
09/02/2020113.27
06/02/2020113.39
05/02/2020113.21
04/02/2020112.87
03/02/2020112.74
02/02/2020112.84
30/01/2020113.33
29/01/2020113.52
28/01/2020113.48
27/01/2020113.57
26/01/2020113.99
23/01/2020114.10
22/01/2020114.13
21/01/2020114.15
20/01/2020114.10
19/01/2020114.10
16/01/2020114.09
15/01/2020114.01
14/01/2020114.03
13/01/2020113.97
12/01/2020114.02
09/01/2020114.02
08/01/2020114.03
07/01/2020114.09
06/01/2020113.97
05/01/2020114.02
02/01/2020113.80
01/01/2020113.63
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.