↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס A-AA צמוד

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס A-AA צמוד כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה, בטווח דירוג (-A) עד (+AA)
 
נתוני שוק
שער אחרון113.96
שינוי יומי0.04%
מספר ניירות במדד111
שווי כולל ני"ע במדד95.1 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.68
תשואה פנימית1.24%
מרווח ממשלתי1.70%
דירוג ממוצע+A
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
0.37%0.06%7.30%---
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
10.96%6.58%---
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.060.37---
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 06/12/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1247
מועד השקת המדד15/07/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/05/2016
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר2.5%
מגבלת משקל תאגיד6%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהמדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-A עד +AA
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה1042032.72752.5303
גירון ו1139849גירון פיתוח352105.92970382.5215
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס418140.60023942.5129
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים1251147.70282.5078
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות473661.51547332.5048
חברה לישראל 75760160חברה לישראל606971.65965922.5035
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים784767.8882.4982
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין539179.629992.4939
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין2156903.939972.4883
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן552911.03282.4774
גירון ז1142629גירון פיתוח240189.607682.333
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן646476.7262.0683
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס205199.04002011.9931
אדגר ט1820190אדגר השקעות783196.18381.9018
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה373042.15138761.8117
אדגר י1820208אדגר השקעות711304.8481.7272
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן522979.64200751.6732
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים163657.179681.5896
מנרב ב1550052מנרב280952.96129221.3645
מגה אור ז1141696מגה אור608019.15461.3613
מגה אור ו1138668מגה אור551405.932981.2345
מגה אור ט1165141מגה אור550958.5641.2335
אספן גרופ ו3130291אספן גרופ403778.13640161.961
ויתניה ה1150903ויתניה204315.7010.9923
אלדן תחבורה ד1140821אלדן תחבורה146276.24386980.7104
מליסרון טז3230265מליסרון870910.41046620.6108
מליסרון יט3230398מליסרון443236.80.6101
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות696323.351360.6097
פניקס 57670284הפניקס ביטוח5941200.6095
מבנה כ"א2260529מבנה נדל"ן245690.7509550.6094
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח335485.31363450.6089
מליסרון ו3230125מליסרון446689.41905650.6086
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות459316.80.6083
אמות ו1158609אמות2097948.7620.6081
מליסרון י3230190מליסרון1541176.8481980.6079
גב ים ו7590128גב ים2591829.090.6078
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן865293.30.6074
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3862396.25745680.6074
ישרס יג6130181ישרס434370.87258480.6073
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח331293.59216190.6073
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן626934.9727690.6073
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן803974.6801080.6072
מליסרון ח3230166מליסרון1132702.65492970.6071
ריט 1 ד1129899ריט 1334598.8790080.6069
מליסרון יד3230232מליסרון1420494.8739360.6069
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח465615.07324350.6069
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים536222.54150.6068
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות414934.92805140.6068
מליסרון יא3230208מליסרון1456763.34402840.6067
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח269538.1493760.6066
עזריאלי ו1156611עזריאלי2287907.80950.6065
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן636118.841160.6065
בינל הנפקות כ1121953הבנק הבינלאומי187653.781660.6065
אגוד הנפקות י1154764בנק מזרחי-טפחות425187.32450.6064
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח2909000.6062
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן446420.54796750.6061
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות458266.050.6061
אמות ד1133149אמות1896728.47680.6061
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים557906.12865750.6059
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1098804.45420.6059
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן681668.06734950.6059
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ692341.932810.6059
לאומי שה 2006040141בנק לאומי1471632.81980.6058
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי277219.50.6057
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1083660.50328110.6056
ישרס טו6130207ישרס609019.82569080.6056
גב ים ט7590219גב ים1121216.75790.6056
שופרסל ד7770191שופרסל302230.49670.6056
אגוד הנפקות יג1161538בנק מזרחי-טפחות782092.20322370.6055
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח235492.790.6055
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן481091.41098810.6054
אגוד הנפקות ט1139492בנק מזרחי-טפחות828744.30068750.6054
פועלים הנפקות י1940402בנק פועלים976070.761920.6053
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות391074.1620660.6052
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3530160.6052
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1620550.76040.6052
ריט 1 ה1136753ריט 11228371.37474240.6051
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים297833.418520.6049
ישרס יח6130280ישרס474824.70.6048
אמות ב1126630אמות886940.619480.6047
עזריאלי ה1156603עזריאלי3523295.64330.6047
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות537256.5736320.6047
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים1626467.166750.6046
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט183372.873840.6045
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן564934.1287050.6044
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל2424505.1040.6044
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז1942176.282840.6043
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן599556.66060380.6041
עזריאלי ד1138650עזריאלי3884836.9221480.6039
ריט 1 ו1138544ריט 1964640.948040.6039
חשמל 296000236חברת חשמל3671156.02029350.6039
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן299963.64470.6035
שופרסל ו7770217שופרסל966540.83822340.6033
חשמל 276000210חברת חשמל3398276.37065070.6032
מליסרון יז3230273מליסרון424342.9719080.6029
ישרס טז6130223ישרס910881.50612040.6022
מגה אור ד1130632מגה אור268614.46444530.6014
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות811120.8560.6001
מליסרון יג3230224מליסרון686022.8892720.5991
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט238160.436950.5935
אגוד הנפקות יט1124080בנק מזרחי-טפחות107891.13194810.4851
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן2219040.3485
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות196862.40.2607
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות461888.4479530.607
עזריאלי ב1134436עזריאלי761385.1687750.607
הראל הנפקות ה1119221הראל ביטוח439175.16950.606
אגוד הנפקות יא1157353בנק מזרחי-טפחות418248.5580.606
מגה אור ח1147602מגה אור692188.60.606
חשמל 316000285חברת חשמל2315931.3840.602
מליסרון יח3230372מליסרון393544.80.559
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2219800.294
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 06/12/2020
DateLevel
03/12/2020113.96
02/12/2020113.91
01/12/2020114.01
30/11/2020114.05
29/11/2020114.24
26/11/2020114.32
25/11/2020114.15
24/11/2020114.15
23/11/2020114.04
22/11/2020113.66
19/11/2020113.46
18/11/2020113.62
17/11/2020113.50
16/11/2020113.29
15/11/2020113.14
12/11/2020113.10
11/11/2020113.02
10/11/2020112.91
09/11/2020112.71
08/11/2020112.29
05/11/2020112.15
04/11/2020111.89
03/11/2020111.77
02/11/2020111.76
01/11/2020111.66
29/10/2020111.72
28/10/2020111.81
27/10/2020112.04
26/10/2020112.00
25/10/2020112.18
22/10/2020112.35
21/10/2020112.28
20/10/2020112.18
19/10/2020112.45
18/10/2020112.37
15/10/2020112.07
14/10/2020112.09
13/10/2020111.96
12/10/2020111.83
11/10/2020111.79
08/10/2020111.60
07/10/2020111.28
06/10/2020111.47
05/10/2020111.49
04/10/2020111.57
01/10/2020111.53
30/09/2020111.39
29/09/2020111.44
24/09/2020111.47
23/09/2020111.85
22/09/2020111.93
21/09/2020112.04
17/09/2020112.15
16/09/2020112.04
15/09/2020112.03
14/09/2020111.83
13/09/2020111.62
10/09/2020112.06
09/09/2020112.31
08/09/2020112.16
07/09/2020112.40
06/09/2020112.39
03/09/2020112.39
02/09/2020112.87
01/09/2020112.87
31/08/2020112.82
30/08/2020112.79
27/08/2020112.68
26/08/2020112.69
25/08/2020112.55
24/08/2020112.39
23/08/2020112.07
20/08/2020111.96
19/08/2020112.18
18/08/2020112.29
17/08/2020112.18
16/08/2020112.00
13/08/2020111.63
12/08/2020111.50
11/08/2020111.27
10/08/2020110.91
09/08/2020110.68
06/08/2020110.61
05/08/2020110.63
04/08/2020110.34
03/08/2020110.22
02/08/2020110.07
29/07/2020109.90
28/07/2020109.60
27/07/2020109.66
26/07/2020109.48
23/07/2020109.27
22/07/2020108.93
21/07/2020108.79
20/07/2020108.40
19/07/2020108.47
16/07/2020108.68
15/07/2020108.83
14/07/2020108.82
13/07/2020109.48
12/07/2020109.50
09/07/2020109.43
08/07/2020110.00
07/07/2020110.99
06/07/2020109.07
05/07/2020107.23
02/07/2020107.86
01/07/2020107.54
30/06/2020106.90
29/06/2020107.12
28/06/2020107.62
25/06/2020108.64
23/06/2020109.16
22/06/2020108.66
21/06/2020108.50
18/06/2020108.98
17/06/2020109.01
16/06/2020108.83
15/06/2020108.68
14/06/2020109.25
11/06/2020109.62
10/06/2020109.93
09/06/2020109.78
08/06/2020109.64
04/06/2020109.40
03/06/2020109.12
02/06/2020109.60
01/06/2020109.59
31/05/2020109.61
27/05/2020110.13
26/05/2020110.44
25/05/2020110.08
24/05/2020109.86
21/05/2020109.68
20/05/2020109.77
19/05/2020109.52
18/05/2020109.52
17/05/2020108.84
14/05/2020108.22
13/05/2020109.28
12/05/2020109.63
11/05/2020109.32
10/05/2020109.16
07/05/2020108.59
06/05/2020108.05
05/05/2020107.86
04/05/2020107.71
03/05/2020108.14
30/04/2020108.56
27/04/2020108.07
26/04/2020107.50
23/04/2020106.99
22/04/2020106.66
21/04/2020107.14
20/04/2020107.81
19/04/2020107.90
16/04/2020107.21
13/04/2020107.24
12/04/2020107.42
07/04/2020107.02
06/04/2020105.27
05/04/2020103.99
02/04/2020104.35
01/04/2020104.35
31/03/2020105.20
30/03/2020103.56
29/03/2020101.23
26/03/2020101.04
25/03/2020100.16
24/03/202098.64
23/03/202095.43
22/03/202094.53
19/03/202095.60
18/03/202092.61
17/03/202093.18
16/03/202094.84
15/03/202096.95
12/03/202098.60
11/03/2020102.68
09/03/2020102.15
08/03/2020106.54
05/03/2020110.50
04/03/2020111.73
03/03/2020112.51
01/03/2020112.13
27/02/2020113.04
26/02/2020113.27
25/02/2020113.25
24/02/2020113.10
23/02/2020113.44
20/02/2020113.85
19/02/2020113.83
18/02/2020113.78
17/02/2020113.94
16/02/2020114.03
13/02/2020113.68
12/02/2020113.61
11/02/2020113.43
10/02/2020113.16
09/02/2020113.27
06/02/2020113.39
05/02/2020113.21
04/02/2020112.87
03/02/2020112.74
02/02/2020112.84
30/01/2020113.33
29/01/2020113.52
28/01/2020113.48
27/01/2020113.57
26/01/2020113.99
23/01/2020114.10
22/01/2020114.13
21/01/2020114.15
20/01/2020114.10
19/01/2020114.10
16/01/2020114.09
15/01/2020114.01
14/01/2020114.03
13/01/2020113.97
12/01/2020114.02
09/01/2020114.02
08/01/2020114.03
07/01/2020114.09
06/01/2020113.97
05/01/2020114.02
02/01/2020113.80
01/01/2020113.63
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.