↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס מדינה שקלי מח"מ 5

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מדינה שקלי מח"מ 5 כולל איגרות חוב ממשלתיות לא צמודות (שקליות) בריבית קבועה, כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע את מח"מ המדד על 5 שנים במועד העדכון החודשי
 
נתוני שוק
שער אחרון129.27
שינוי יומי0.05%-
מספר ניירות במדד18
שווי כולל ני"ע במדד315.6 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.89
תשואה פנימית0.35%
מרווח ממשלתי---
דירוג ממוצעAAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
1.43%1.76%7.98%14.97%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.82%2.31%2.15%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.661.081.30
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 24/09/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1248
מועד השקת המדד19/07/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר100%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראיממשלתי בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל שקלית 10261099456ממשלת ישראל23193995.59454919.588
ממשל שקלית 03241130848ממשלת ישראל22283397.447518.1391
ממשל שקלית 08251135557ממשלת ישראל20889474.439417.6417
ממשל שקלית 03271139344ממשלת ישראל20775566.90574417.5455
ממשל שקלית 11231155068ממשלת ישראל17715199.504214.961
ממשל שקלית 04251162668ממשלת ישראל10808929.5757.4391
ממשל שקלית 01421125400ממשלת ישראל34646907.9061.3528
ממשל שקלית 03471140193ממשלת ישראל28214622.7441.0575
ממשל שקלית 09281150879ממשלת ישראל19214691.3880.7503
ממשל שקלית 03301160985ממשלת ישראל12743841.49350.4694
ממשל שקלית 05371166180ממשלת ישראל7735167.51840.2455
ממשל שקלית 03231126747ממשלת ישראל20664985.801540.1745
ממשל שקלית 7221158104ממשלת ישראל15671314.6260.1323
ממשל שקלית 04211138130ממשלת ישראל14913379.09120.1259
ממשל שקלית 11221141225ממשלת ישראל12916248.3893940.1065
ממשל שקלית 01221123272ממשלת ישראל19653183.4228910.166
ממשל שקלית 01211142223ממשלת ישראל9205967.8839680.0777
ממשל שקלית 07231167105ממשלת ישראל4331574.12950.0271
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 24/09/2020
DateLevel
23/09/2020129.27
22/09/2020129.34
21/09/2020129.42
17/09/2020129.29
16/09/2020129.21
15/09/2020129.08
14/09/2020129.03
13/09/2020129.08
10/09/2020129.11
09/09/2020129.16
08/09/2020129.16
07/09/2020129.07
06/09/2020129.11
03/09/2020129.13
02/09/2020129.17
01/09/2020129.23
31/08/2020129.26
30/08/2020129.25
27/08/2020129.22
26/08/2020129.11
25/08/2020129.15
24/08/2020129.26
23/08/2020129.27
20/08/2020129.28
19/08/2020129.23
18/08/2020129.22
17/08/2020129.28
16/08/2020129.28
13/08/2020129.33
12/08/2020129.27
11/08/2020129.30
10/08/2020129.37
09/08/2020129.39
06/08/2020129.44
05/08/2020129.41
04/08/2020129.40
03/08/2020129.37
02/08/2020129.45
29/07/2020129.43
28/07/2020129.35
27/07/2020129.35
26/07/2020129.38
23/07/2020129.38
22/07/2020129.29
21/07/2020129.35
20/07/2020129.37
19/07/2020129.44
16/07/2020129.74
15/07/2020129.45
14/07/2020129.44
13/07/2020129.34
12/07/2020129.48
09/07/2020129.43
08/07/2020129.34
07/07/2020129.47
06/07/2020129.52
05/07/2020129.49
02/07/2020129.38
01/07/2020129.32
30/06/2020129.36
29/06/2020129.33
28/06/2020129.40
25/06/2020129.41
23/06/2020129.38
22/06/2020129.37
21/06/2020129.35
18/06/2020129.36
17/06/2020129.32
16/06/2020129.16
15/06/2020128.97
14/06/2020128.93
11/06/2020128.89
10/06/2020128.74
09/06/2020128.61
08/06/2020128.41
04/06/2020128.58
03/06/2020128.63
02/06/2020128.61
01/06/2020128.63
31/05/2020128.63
27/05/2020128.62
26/05/2020128.68
25/05/2020128.60
24/05/2020128.65
21/05/2020128.66
20/05/2020128.64
19/05/2020128.52
18/05/2020128.49
17/05/2020128.50
14/05/2020128.59
13/05/2020128.52
12/05/2020128.46
11/05/2020128.39
10/05/2020128.30
07/05/2020128.05
06/05/2020127.81
05/05/2020127.86
04/05/2020127.96
03/05/2020128.17
30/04/2020128.39
27/04/2020128.41
26/04/2020128.37
23/04/2020128.20
22/04/2020128.15
21/04/2020128.20
20/04/2020128.39
19/04/2020128.56
16/04/2020128.64
13/04/2020128.46
12/04/2020128.40
07/04/2020128.14
06/04/2020128.37
05/04/2020126.61
02/04/2020126.49
01/04/2020126.35
31/03/2020126.53
30/03/2020126.46
29/03/2020126.78
26/03/2020127.00
25/03/2020126.96
24/03/2020126.73
23/03/2020126.33
22/03/2020124.75
19/03/2020125.19
18/03/2020124.96
17/03/2020125.56
16/03/2020126.18
15/03/2020126.55
12/03/2020126.41
11/03/2020127.60
09/03/2020128.33
08/03/2020128.90
05/03/2020129.29
04/03/2020129.62
03/03/2020129.44
01/03/2020128.72
27/02/2020128.93
26/02/2020128.78
25/02/2020128.88
24/02/2020128.81
23/02/2020128.56
20/02/2020128.42
19/02/2020128.44
18/02/2020128.44
17/02/2020128.52
16/02/2020128.56
13/02/2020128.41
12/02/2020128.36
11/02/2020128.28
10/02/2020128.17
09/02/2020128.10
06/02/2020128.07
05/02/2020127.93
04/02/2020127.85
03/02/2020127.87
02/02/2020127.91
30/01/2020127.87
29/01/2020127.80
28/01/2020127.83
27/01/2020127.92
26/01/2020127.87
23/01/2020127.80
22/01/2020127.81
21/01/2020127.74
20/01/2020127.68
19/01/2020127.68
16/01/2020127.70
15/01/2020127.67
14/01/2020127.70
13/01/2020127.68
12/01/2020127.73
09/01/2020127.67
08/01/2020127.74
07/01/2020127.76
06/01/2020127.79
05/01/2020127.80
02/01/2020127.64
01/01/2020127.48
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.