↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס מדינה שקלי – מח"מ 5 קבוע

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס מדינה שקלי - מח"מ 5 קבוע כולל איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה, כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע את מח"מ המדד על 5 שנים במועד העדכון החודשי
 
נתונים עיקריים
קוד מדד1248
שער אחרון118.43
שינוי יומי0.05%-
מספר ניירות במדד9
מח"מ ברוטו4.96
תשואה פנימית3.97%
מרווח ממשלתי---
דירוג ממוצעAAA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 22/02/2024
לצורך חישוב הדירוג הממוצע דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB
 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
ממשל שקלית 03301160985ממשלת ישראל31.3945
ממשל שקלית 04321180660ממשלת ישראל21.0975
ממשל שקלית 03301160985ממשלת ישראל11.101
ממשל שקלית 09281150879ממשלת ישראל11.0417
ממשל שקלית 03271139344ממשלת ישראל10.9596
ממשל שקלית 02261174697ממשלת ישראל10.4176
ממשל שקלית 09281150879ממשלת ישראל9.1807
ממשל שקלית 03271139344ממשלת ישראל9.1125
ממשל שקלית 01421125400ממשלת ישראל8.8142
ממשל שקלית 02261174697ממשלת ישראל8.6618
ממשל שקלית 08251135557ממשלת ישראל8.1197
ממשל שקלית 10261099456ממשלת ישראל7.2855
ממשל שקלית 03471140193ממשלת ישראל7.1042
ממשל שקלית 04321180660ממשלת ישראל7.46
ממשל שקלית 08251135557ממשלת ישראל6.7512
ממשל שקלית 05371166180ממשלת ישראל6.505
ממשל שקלית 10261099456ממשלת ישראל6.0576
ממשל שקלית 02291194802ממשלת ישראל4.8455
ממשל שקלית 04251162668ממשלת ישראל4.4683
ממשל שקלית 02291194802ממשלת ישראל4.0289
ממשל שקלית 04251162668ממשלת ישראל3.7152
ממשל שקלית 11521184076ממשלת ישראל1.8777
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023