↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס מדינה שקלי מח"מ 5

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מדינה שקלי מח"מ 5 כולל איגרות חוב ממשלתיות לא צמודות (שקליות) בריבית קבועה, כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע את מח"מ המדד על 5 שנים במועד העדכון החודשי
 
נתוני שוק
שער אחרון128.57
שינוי יומי0.02%-
מספר ניירות במדד12
שווי כולל ני"ע במדד237.8 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.97
תשואה פנימית0.54%
מרווח ממשלתי---
דירוג ממוצעAAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
0.77%-0.09%7.26%12.33%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
1.32%2.32%2.08%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.080.971.08
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/04/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1248
ISIN מדדILINDX112486
מועד השקת המדד19/07/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר100%
מגבלת משקל תאגיד100%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי
מועד פדיון1-10 שנים
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראיממשלתי בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל שקלית 10261099456ממשלת ישראל22153460.06114819.5098
ממשל שקלית 03271139344ממשלת ישראל21734460.49775419.1408
ממשל שקלית 09281150879ממשלת ישראל21047786.031618.5361
ממשל שקלית 08251135557ממשלת ישראל20846560.214218.3589
ממשל שקלית 04251162668ממשלת ישראל20765086.9218.2871
ממשל שקלית 03241130848ממשלת ישראל23447267.911.2926
ממשל שקלית 03231126747ממשלת ישראל19907110.231821.0975
ממשל שקלית 11231155068ממשלת ישראל17478077.50590.9636
ממשל שקלית 11221141225ממשלת ישראל16132469.6960370.8894
ממשל שקלית 07231167105ממשלת ישראל17351852.01170.8805
ממשל שקלית 7221158104ממשלת ישראל15692972.90880.8651
ממשל שקלית 03301160985ממשלת ישראל21198958.25550.1786
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/04/2021
DateLevel
13/04/2021128.57
12/04/2021128.59
11/04/2021128.60
08/04/2021128.54
07/04/2021128.47
06/04/2021128.49
05/04/2021128.43
04/04/2021128.42
01/04/2021128.48
31/03/2021128.44
30/03/2021128.36
29/03/2021128.72
25/03/2021128.66
24/03/2021128.42
22/03/2021128.31
21/03/2021127.95
18/03/2021127.84
17/03/2021127.95
16/03/2021128.07
15/03/2021128.07
14/03/2021128.08
11/03/2021128.32
10/03/2021128.37
09/03/2021128.35
08/03/2021128.21
07/03/2021128.12
04/03/2021128.38
03/03/2021128.43
02/03/2021128.58
01/03/2021128.52
28/02/2021128.31
25/02/2021128.15
24/02/2021128.33
23/02/2021128.56
22/02/2021128.58
21/02/2021128.59
18/02/2021128.80
17/02/2021128.93
16/02/2021128.85
15/02/2021129.10
14/02/2021129.27
11/02/2021129.41
10/02/2021129.35
09/02/2021129.38
08/02/2021129.18
07/02/2021129.22
04/02/2021129.35
03/02/2021129.30
02/02/2021129.34
01/02/2021129.46
31/01/2021129.50
28/01/2021129.59
27/01/2021129.66
26/01/2021129.60
25/01/2021129.65
24/01/2021129.55
21/01/2021129.38
20/01/2021129.71
19/01/2021129.73
18/01/2021129.70
17/01/2021129.68
14/01/2021129.62
13/01/2021129.40
12/01/2021129.20
11/01/2021129.06
10/01/2021129.15
07/01/2021129.26
06/01/2021129.43
05/01/2021129.51
04/01/2021129.52
03/01/2021129.38
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.