↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס מדינה שקלי מח"מ 5

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מדינה שקלי מח"מ 5 כולל איגרות חוב ממשלתיות לא צמודות (שקליות) בריבית קבועה, כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע את מח"מ המדד על 5 שנים במועד העדכון החודשי
 
נתוני שוק
שער אחרון129.44
שינוי יומי0.02%
מספר ניירות במדד17
שווי כולל ני"ע במדד306.9 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.95
תשואה פנימית0.32%
מרווח ממשלתי---
דירוג ממוצעAAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
1.56%2.43%8.85%16.93%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
3.00%2.32%2.21%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.841.171.39
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/08/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1248
מועד השקת המדד19/07/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר100%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראיממשלתי בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל שקלית 10261099456ממשלת ישראל23212110.75725419.9267
ממשל שקלית 03241130848ממשלת ישראל21491554.9518.4496
ממשל שקלית 08251135557ממשלת ישראל21246442.767218.2392
ממשל שקלית 03271139344ממשלת ישראל20790545.68505617.7818
ממשל שקלית 11231155068ממשלת ישראל17730334.950915.2208
ממשל שקלית 04251162668ממשלת ישראל8334192.56586.3271
ממשל שקלית 01421125400ממשלת ישראל35201336.2471.2219
ממשל שקלית 03471140193ממשלת ישראל26988067.6640.9225
ממשל שקלית 09281150879ממשלת ישראל19633951.88030.6815
ממשל שקלית 03301160985ממשלת ישראל11438380.6570.3637
ממשל שקלית 03231126747ממשלת ישראל20670504.312970.1774
ממשל שקלית 01221123272ממשלת ישראל19658499.8836910.1688
ממשל שקלית 7221158104ממשלת ישראל15671314.6260.1345
ממשל שקלית 04211138130ממשלת ישראל14916333.40560.1281
ממשל שקלית 01211142223ממשלת ישראל12621166.7775150.1083
ממשל שקלית 11221141225ממשלת ישראל12030668.7670950.1033
ממשל שקלית 05371166180ממשלת ישראל5219247.65010.0448
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/08/2020
DateLevel
06/08/2020129.44
05/08/2020129.41
04/08/2020129.40
03/08/2020129.37
02/08/2020129.45
29/07/2020129.43
28/07/2020129.35
27/07/2020129.35
26/07/2020129.38
23/07/2020129.38
22/07/2020129.29
21/07/2020129.35
20/07/2020129.37
19/07/2020129.44
16/07/2020129.74
15/07/2020129.45
14/07/2020129.44
13/07/2020129.34
12/07/2020129.48
09/07/2020129.43
08/07/2020129.34
07/07/2020129.47
06/07/2020129.52
05/07/2020129.49
02/07/2020129.38
01/07/2020129.32
30/06/2020129.36
29/06/2020129.33
28/06/2020129.40
25/06/2020129.41
23/06/2020129.38
22/06/2020129.37
21/06/2020129.35
18/06/2020129.36
17/06/2020129.32
16/06/2020129.16
15/06/2020128.97
14/06/2020128.93
11/06/2020128.89
10/06/2020128.74
09/06/2020128.61
08/06/2020128.41
04/06/2020128.58
03/06/2020128.63
02/06/2020128.61
01/06/2020128.63
31/05/2020128.63
27/05/2020128.62
26/05/2020128.68
25/05/2020128.60
24/05/2020128.65
21/05/2020128.66
20/05/2020128.64
19/05/2020128.52
18/05/2020128.49
17/05/2020128.50
14/05/2020128.59
13/05/2020128.52
12/05/2020128.46
11/05/2020128.39
10/05/2020128.30
07/05/2020128.05
06/05/2020127.81
05/05/2020127.86
04/05/2020127.96
03/05/2020128.17
30/04/2020128.39
27/04/2020128.41
26/04/2020128.37
23/04/2020128.20
22/04/2020128.15
21/04/2020128.20
20/04/2020128.39
19/04/2020128.56
16/04/2020128.64
13/04/2020128.46
12/04/2020128.40
07/04/2020128.14
06/04/2020128.37
05/04/2020126.61
02/04/2020126.49
01/04/2020126.35
31/03/2020126.53
30/03/2020126.46
29/03/2020126.78
26/03/2020127.00
25/03/2020126.96
24/03/2020126.73
23/03/2020126.33
22/03/2020124.75
19/03/2020125.19
18/03/2020124.96
17/03/2020125.56
16/03/2020126.18
15/03/2020126.55
12/03/2020126.41
11/03/2020127.60
09/03/2020128.33
08/03/2020128.90
05/03/2020129.29
04/03/2020129.62
03/03/2020129.44
01/03/2020128.72
27/02/2020128.93
26/02/2020128.78
25/02/2020128.88
24/02/2020128.81
23/02/2020128.56
20/02/2020128.42
19/02/2020128.44
18/02/2020128.44
17/02/2020128.52
16/02/2020128.56
13/02/2020128.41
12/02/2020128.36
11/02/2020128.28
10/02/2020128.17
09/02/2020128.10
06/02/2020128.07
05/02/2020127.93
04/02/2020127.85
03/02/2020127.87
02/02/2020127.91
30/01/2020127.87
29/01/2020127.80
28/01/2020127.83
27/01/2020127.92
26/01/2020127.87
23/01/2020127.80
22/01/2020127.81
21/01/2020127.74
20/01/2020127.68
19/01/2020127.68
16/01/2020127.70
15/01/2020127.67
14/01/2020127.70
13/01/2020127.68
12/01/2020127.73
09/01/2020127.67
08/01/2020127.74
07/01/2020127.76
06/01/2020127.79
05/01/2020127.80
02/01/2020127.64
01/01/2020127.48
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.