↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס מדינה צמוד מח"מ 5

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מדינה צמוד מח"מ 5 כולל איגרות חוב ממשלתיות צמודות למדד המחירים לצרכן בריבית קבועה, כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע את מח"מ המדד על 5 שנים במועד העדכון החודשי
 
נתוני שוק
שער אחרון114.96
שינוי יומי0.10%
מספר ניירות במדד7
שווי כולל ני"ע במדד144.7 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו5.02
תשואה פנימית1.56%-
מרווח ממשלתי---
דירוג ממוצעAAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
4.38%6.65%8.39%11.38%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.47%3.29%2.82%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.490.790.73
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 04/08/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1249
ISIN מדדILINDX112494
מועד השקת המדד19/07/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר100%
מגבלת משקל תאגיד100%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהמדד
מועד פדיון1-10 שנים
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראיממשלתי בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל צמודה 05271140847ממשלת ישראל2338209827.7589
ממשל צמודה 05291157023ממשלת ישראל2335536727.7271
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל2487903811.34
ממשל צמודה 09231128081ממשלת ישראל219059299.9848
גליל 59049590431ממשלת ישראל209420629.5455
ממשל צמודה 09221124056ממשלת ישראל198825239.0626
ממשל צמודה 07261169564ממשלת ישראל104722504.5811
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 04/08/2021
DateLevel
02/08/2021114.84
01/08/2021114.68
29/07/2021114.54
28/07/2021114.42
27/07/2021114.27
26/07/2021114.15
25/07/2021114.03
22/07/2021113.90
21/07/2021113.67
20/07/2021113.67
19/07/2021113.91
15/07/2021114.23
14/07/2021114.09
13/07/2021113.85
12/07/2021113.86
11/07/2021113.87
08/07/2021113.90
07/07/2021114.16
06/07/2021114.08
05/07/2021113.89
04/07/2021113.70
01/07/2021113.45
30/06/2021113.35
29/06/2021113.19
28/06/2021113.25
27/06/2021113.09
24/06/2021113.15
23/06/2021113.20
22/06/2021113.08
21/06/2021113.09
20/06/2021113.30
17/06/2021113.41
16/06/2021113.74
15/06/2021114.03
14/06/2021114.08
13/06/2021114.05
10/06/2021113.94
09/06/2021113.80
08/06/2021113.63
07/06/2021113.68
06/06/2021113.85
03/06/2021113.73
02/06/2021113.68
01/06/2021113.61
31/05/2021113.44
30/05/2021113.18
27/05/2021113.04
26/05/2021113.27
25/05/2021113.47
24/05/2021113.52
23/05/2021113.56
20/05/2021113.59
19/05/2021113.92
18/05/2021114.12
13/05/2021114.71
12/05/2021114.23
11/05/2021113.56
10/05/2021114.07
09/05/2021113.51
06/05/2021113.21
05/05/2021113.34
04/05/2021113.09
03/05/2021112.86
02/05/2021112.36
29/04/2021112.11
28/04/2021111.98
27/04/2021112.05
26/04/2021112.15
25/04/2021111.98
22/04/2021111.82
21/04/2021111.70
20/04/2021111.72
19/04/2021111.79
18/04/2021111.80
13/04/2021111.51
12/04/2021111.48
11/04/2021111.50
08/04/2021111.49
07/04/2021111.50
06/04/2021111.54
05/04/2021111.54
04/04/2021111.59
01/04/2021111.53
31/03/2021111.42
30/03/2021111.33
29/03/2021111.55
25/03/2021111.41
24/03/2021111.29
22/03/2021111.21
21/03/2021110.99
18/03/2021110.85
17/03/2021110.99
16/03/2021111.11
15/03/2021110.61
14/03/2021110.62
11/03/2021110.72
10/03/2021110.85
09/03/2021111.11
08/03/2021111.09
07/03/2021110.86
04/03/2021111.01
03/03/2021110.84
02/03/2021111.07
01/03/2021110.86
28/02/2021110.54
25/02/2021110.44
24/02/2021110.54
23/02/2021110.69
22/02/2021110.46
21/02/2021110.32
18/02/2021110.45
17/02/2021110.60
16/02/2021110.55
15/02/2021110.30
14/02/2021110.40
11/02/2021110.57
10/02/2021110.58
09/02/2021110.56
08/02/2021110.35
07/02/2021110.45
04/02/2021110.56
03/02/2021110.46
02/02/2021110.44
01/02/2021110.64
31/01/2021110.74
28/01/2021110.83
27/01/2021111.00
26/01/2021110.92
25/01/2021110.97
24/01/2021110.80
21/01/2021110.71
20/01/2021111.01
19/01/2021111.07
18/01/2021110.87
17/01/2021110.77
14/01/2021110.78
13/01/2021110.44
12/01/2021110.36
11/01/2021110.23
10/01/2021110.27
07/01/2021110.32
06/01/2021110.47
05/01/2021110.37
04/01/2021110.20
03/01/2021109.93
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.