↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס מדינה צמוד מח"מ 5

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מדינה צמוד מח"מ 5 כולל איגרות חוב ממשלתיות צמודות למדד המחירים לצרכן בריבית קבועה, כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע את מח"מ המדד על 5 שנים במועד העדכון החודשי
 
נתוני שוק
שער אחרון113.21
שינוי יומי0.12%-
מספר ניירות במדד8
שווי כולל ני"ע במדד155.6 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו5.00
תשואה פנימית1.40%-
מרווח ממשלתי---
דירוג ממוצעAAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
2.79%5.06%7.16%9.90%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.26%3.20%2.77%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.230.720.68
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/05/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1249
ISIN מדדILINDX112494
מועד השקת המדד19/07/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר100%
מגבלת משקל תאגיד100%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהמדד
מועד פדיון0-10 שנים
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראיממשלתי בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל24539848.22343627.526
ממשל צמודה 05271140847ממשלת ישראל23127792.3145525.9421
גליל 59049590431ממשלת ישראל21363244.284123.9629
ממשל צמודה 05291157023ממשלת ישראל22896427.4713.5568
ממשל צמודה 07261169564ממשלת ישראל7472943.5048.3823
ממשל צמודה 09231128081ממשלת ישראל21764912.32660.2441
ממשל צמודה 09221124056ממשלת ישראל19807283.20.2222
גליל 59039590332ממשלת ישראל14581791.5574730.1636
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/05/2021
DateLevel
06/05/2021113.21
05/05/2021113.34
04/05/2021113.09
03/05/2021112.86
02/05/2021112.36
29/04/2021112.11
28/04/2021111.98
27/04/2021112.05
26/04/2021112.15
25/04/2021111.98
22/04/2021111.82
21/04/2021111.70
20/04/2021111.72
19/04/2021111.79
18/04/2021111.80
13/04/2021111.51
12/04/2021111.48
11/04/2021111.50
08/04/2021111.49
07/04/2021111.50
06/04/2021111.54
05/04/2021111.54
04/04/2021111.59
01/04/2021111.53
31/03/2021111.42
30/03/2021111.33
29/03/2021111.55
25/03/2021111.41
24/03/2021111.29
22/03/2021111.21
21/03/2021110.99
18/03/2021110.85
17/03/2021110.99
16/03/2021111.11
15/03/2021110.61
14/03/2021110.62
11/03/2021110.72
10/03/2021110.85
09/03/2021111.11
08/03/2021111.09
07/03/2021110.86
04/03/2021111.01
03/03/2021110.84
02/03/2021111.07
01/03/2021110.86
28/02/2021110.54
25/02/2021110.44
24/02/2021110.54
23/02/2021110.69
22/02/2021110.46
21/02/2021110.32
18/02/2021110.45
17/02/2021110.60
16/02/2021110.55
15/02/2021110.30
14/02/2021110.40
11/02/2021110.57
10/02/2021110.58
09/02/2021110.56
08/02/2021110.35
07/02/2021110.45
04/02/2021110.56
03/02/2021110.46
02/02/2021110.44
01/02/2021110.64
31/01/2021110.74
28/01/2021110.83
27/01/2021111.00
26/01/2021110.92
25/01/2021110.97
24/01/2021110.80
21/01/2021110.71
20/01/2021111.01
19/01/2021111.07
18/01/2021110.87
17/01/2021110.77
14/01/2021110.78
13/01/2021110.44
12/01/2021110.36
11/01/2021110.23
10/01/2021110.27
07/01/2021110.32
06/01/2021110.47
05/01/2021110.37
04/01/2021110.20
03/01/2021109.93
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.