↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס מדינה צמוד – מח"מ 5 קבוע

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס מדינה צמוד - מח"מ 5 קבוע כולל איגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד בריבית קבועה, כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע את מח"מ המדד על 5 שנים במועד העדכון החודשי
 
סימול מדדCharacteristics
ILINDX112494Index Symbol
ILINDX112494Last Price
ILINDX1124941D Change
ILINDX112494# of Constituents
ILINDX112494Average Duration
ILINDX112494Yield to Maturity
ILINDX112494Adjusted Spread
ILINDX112494Adjusted Rating
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 03/03/2024
לצורך חישוב הדירוג הממוצע דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB
 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
ממשל צמודה 11311172220ממשלת ישראל29.1733
ממשל צמודה 05291157023ממשלת ישראל26.4604
ממשל צמודה 05361097708ממשלת ישראל15.704
ממשל צמודה 05271140847ממשלת ישראל14.4892
ממשל צמודה 11311172220ממשלת ישראל14.0811
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל14.0598
ממשל צמודה 05271140847ממשלת ישראל13.6529
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל13.2483
ממשל צמודה 05291157023ממשלת ישראל12.7717
ממשל צמודה 07261169564ממשלת ישראל12.6855
ממשל צמודה 07261169564ממשלת ישראל11.9533
ממשל צמודה 08411120583ממשלת ישראל10.3746
ממשל צמודה 05451134865ממשלת ישראל5.5129
ממשל צמודה 10281197326ממשלת ישראל3.1317
ממשל צמודה 11511168301ממשלת ישראל2.7011
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023