↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס מדינה צמוד מח"מ 5

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מדינה צמוד - מח"מ סינטטי 5 כולל איגרות חוב ממשלתיות צמודות למדד המחירים לצרכן בריבית קבועה, כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע את מח"מ המדד על 5 שנים במועד העדכון החודשי
 
נתוני שוק
שער אחרון110.43
שינוי יומי0.17%-
מספר ניירות במדד6
כמות מנפיקים1
מח"מ ברוטו4.92
תשואה פנימית0.18%-
מרווח ממשלתי---
דירוג ממוצעAAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2022שנה3 שנים5 שנים
6.52%-2.40%-0.47%6.64%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
3.60%3.71%3.11%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.65-0.040.42
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/06/2022
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1249
ISIN מדדILINDX112494
מועד השקת המדד19/07/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר100%
מגבלת משקל תאגיד100%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרישראל
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהמדד
מועד פדיון1-10 שנים
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראיממשלתי בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל צמודה 05291157023ממשלת ישראל2179659049.5407
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל2408905411.8756
ממשל צמודה 05271140847ממשלת ישראל2219667310.9427
ממשל צמודה 09231128081ממשלת ישראל1976314910.4572
גליל 59049590431ממשלת ישראל2092373010.3151
ממשל צמודה 07261169564ממשלת ישראל139329716.8688
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/06/2022
DateLevel
26/06/2022110.43
23/06/2022110.62
22/06/2022109.97
21/06/2022109.39
20/06/2022109.44
19/06/2022109.22
16/06/2022109.03
15/06/2022109.81
14/06/2022110.18
13/06/2022110.18
12/06/2022110.72
09/06/2022111.31
08/06/2022111.24
07/06/2022111.60
06/06/2022111.87
02/06/2022112.24
01/06/2022112.24
31/05/2022112.44
30/05/2022112.42
29/05/2022112.03
26/05/2022111.58
25/05/2022111.30
24/05/2022111.50
23/05/2022111.86
22/05/2022112.65
19/05/2022113.03
18/05/2022112.72
17/05/2022112.43
16/05/2022112.45
15/05/2022112.69
12/05/2022112.48
11/05/2022112.83
10/05/2022113.01
09/05/2022113.41
08/05/2022113.68
03/05/2022114.19
02/05/2022114.19
01/05/2022114.50
28/04/2022114.64
27/04/2022114.44
26/04/2022114.53
25/04/2022114.45
24/04/2022114.26
20/04/2022114.46
19/04/2022114.36
18/04/2022114.37
17/04/2022114.32
14/04/2022114.21
13/04/2022114.45
12/04/2022114.57
11/04/2022114.95
10/04/2022115.37
07/04/2022115.38
06/04/2022115.20
05/04/2022115.27
04/04/2022115.43
03/04/2022115.34
31/03/2022115.55
30/03/2022115.17
29/03/2022114.91
28/03/2022115.32
27/03/2022115.18
24/03/2022115.68
23/03/2022116.14
22/03/2022116.31
21/03/2022116.80
20/03/2022116.97
16/03/2022116.61
15/03/2022116.18
14/03/2022116.06
13/03/2022116.20
10/03/2022116.27
09/03/2022116.83
08/03/2022117.48
07/03/2022117.18
06/03/2022116.86
03/03/2022116.38
02/03/2022115.93
01/03/2022115.85
28/02/2022115.34
27/02/2022114.80
24/02/2022114.73
23/02/2022114.42
22/02/2022115.14
21/02/2022115.75
20/02/2022116.09
17/02/2022115.98
16/02/2022115.78
15/02/2022115.81
14/02/2022115.78
13/02/2022115.86
10/02/2022115.73
09/02/2022115.52
08/02/2022115.08
07/02/2022114.87
06/02/2022114.72
03/02/2022115.21
02/02/2022115.73
01/02/2022115.84
31/01/2022116.34
30/01/2022116.84
27/01/2022116.68
26/01/2022116.85
25/01/2022116.82
24/01/2022116.83
23/01/2022117.29
20/01/2022117.70
19/01/2022117.61
18/01/2022117.67
17/01/2022117.74
16/01/2022117.91
13/01/2022117.91
12/01/2022117.99
11/01/2022117.78
10/01/2022118.04
09/01/2022118.12
06/01/2022118.39
05/01/2022118.70
04/01/2022118.61
03/01/2022118.45
02/01/2022118.30
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.