↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס מדינה צמוד מח"מ 5

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מדינה צמוד מח"מ 5 כולל איגרות חוב ממשלתיות צמודות למדד המחירים לצרכן בריבית קבועה, כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע את מח"מ המדד על 5 שנים במועד העדכון החודשי
 
נתוני שוק
שער אחרון108.05
שינוי יומי0.28%-
מספר ניירות במדד11
שווי כולל ני"ע במדד228.3 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.91
תשואה פנימית0.42%-
מרווח ממשלתי---
דירוג ממוצעAAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
2.23%-2.81%-3.78%5.25%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
4.69%3.15%2.79%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.51-0.410.39
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 24/09/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1249
מועד השקת המדד19/07/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר100%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהמדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראיממשלתי בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל22256168.25486625.8802
ממשל צמודה 05271140847ממשלת ישראל21387135.77752525.551
ממשל צמודה 09231128081ממשלת ישראל19040024.522423.246
גליל 59049590431ממשלת ישראל18020856.012821.7712
ממשל צמודה 05361097708ממשלת ישראל33160084.7540.9763
ממשל צמודה 05451134865ממשלת ישראל21084562.56480.6208
ממשל צמודה 05291157023ממשלת ישראל17239267.71520.4892
גליל 59039590332ממשלת ישראל20994203.79210.2584
ממשל צמודה 09221124056ממשלת ישראל18626124.960.2293
ממשל צמודה 08411120583ממשלת ישראל29955703.55160.882
ממשל צמודה 10201137181ממשלת ישראל6574417.25730360.0956
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 24/09/2020
DateLevel
23/09/2020108.05
22/09/2020108.35
21/09/2020108.48
17/09/2020108.55
16/09/2020108.62
15/09/2020108.67
14/09/2020108.52
13/09/2020108.52
10/09/2020108.73
09/09/2020109.02
08/09/2020108.99
07/09/2020109.06
06/09/2020109.09
03/09/2020109.26
02/09/2020109.48
01/09/2020109.48
31/08/2020109.57
30/08/2020109.35
27/08/2020109.25
26/08/2020109.15
25/08/2020109.19
24/08/2020109.20
23/08/2020109.02
20/08/2020108.91
19/08/2020108.91
18/08/2020108.94
17/08/2020109.10
16/08/2020109.09
13/08/2020108.73
12/08/2020108.63
11/08/2020108.28
10/08/2020108.17
09/08/2020108.08
06/08/2020108.16
05/08/2020108.02
04/08/2020107.88
03/08/2020107.79
02/08/2020107.94
29/07/2020107.96
28/07/2020107.92
27/07/2020107.76
26/07/2020107.72
23/07/2020107.71
22/07/2020107.60
21/07/2020107.51
20/07/2020107.47
19/07/2020107.35
16/07/2020107.61
15/07/2020107.78
14/07/2020107.69
13/07/2020107.77
12/07/2020107.94
09/07/2020107.86
08/07/2020108.00
07/07/2020108.12
06/07/2020108.24
05/07/2020108.44
02/07/2020108.56
01/07/2020108.54
30/06/2020108.66
29/06/2020108.42
28/06/2020108.55
25/06/2020109.02
23/06/2020109.17
22/06/2020109.20
21/06/2020109.33
18/06/2020109.45
17/06/2020109.58
16/06/2020109.54
15/06/2020109.86
14/06/2020109.95
11/06/2020110.08
10/06/2020110.07
09/06/2020109.92
08/06/2020109.67
04/06/2020109.73
03/06/2020109.58
02/06/2020109.52
01/06/2020109.65
31/05/2020109.61
27/05/2020109.75
26/05/2020109.97
25/05/2020109.86
24/05/2020109.66
21/05/2020109.47
20/05/2020109.19
19/05/2020109.02
18/05/2020108.84
17/05/2020108.52
14/05/2020108.09
13/05/2020108.22
12/05/2020108.21
11/05/2020108.20
10/05/2020108.10
07/05/2020107.86
06/05/2020107.75
05/05/2020107.75
04/05/2020107.60
03/05/2020107.70
30/04/2020108.12
27/04/2020108.38
26/04/2020108.20
23/04/2020108.08
22/04/2020108.23
21/04/2020108.28
20/04/2020108.73
19/04/2020108.70
16/04/2020108.66
13/04/2020108.09
12/04/2020107.96
07/04/2020107.56
06/04/2020107.47
05/04/2020106.30
02/04/2020106.17
01/04/2020106.03
31/03/2020106.19
30/03/2020105.82
29/03/2020106.19
26/03/2020106.59
25/03/2020105.77
24/03/2020104.83
23/03/2020103.74
22/03/2020101.68
19/03/2020101.97
18/03/2020102.19
17/03/2020103.68
16/03/2020104.51
15/03/2020105.43
12/03/2020105.30
11/03/2020106.99
09/03/2020107.91
08/03/2020109.35
05/03/2020110.37
04/03/2020110.73
03/03/2020110.81
01/03/2020110.70
27/02/2020110.90
26/02/2020110.92
25/02/2020110.87
24/02/2020110.79
23/02/2020110.93
20/02/2020110.98
19/02/2020110.98
18/02/2020110.99
17/02/2020111.09
16/02/2020111.09
13/02/2020111.10
12/02/2020111.03
11/02/2020110.88
10/02/2020110.79
09/02/2020110.82
06/02/2020110.83
05/02/2020110.69
04/02/2020110.62
03/02/2020110.56
02/02/2020110.55
30/01/2020110.66
29/01/2020110.72
28/01/2020110.64
27/01/2020110.66
26/01/2020110.76
23/01/2020110.81
22/01/2020110.86
21/01/2020110.93
20/01/2020110.96
19/01/2020110.97
16/01/2020111.04
15/01/2020110.98
14/01/2020110.95
13/01/2020110.90
12/01/2020110.88
09/01/2020110.91
08/01/2020111.10
07/01/2020111.14
06/01/2020111.20
05/01/2020111.15
02/01/2020110.83
01/01/2020110.61
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.