↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס מדינה צמוד מח"מ 5

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מדינה צמוד מח"מ 5 כולל איגרות חוב ממשלתיות צמודות למדד המחירים לצרכן בריבית קבועה, כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע את מח"מ המדד על 5 שנים במועד העדכון החודשי.
 
נתוני שוק
שער אחרון108.16
שינוי יומי0.13%
מספר ניירות במדד11
שווי כולל ני"ע במדד225.5 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.94
תשואה פנימית0.48%-
מרווח ממשלתי---
דירוג ממוצעAAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
2.13%-2.47%-4.12%5.37%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
4.70%3.14%2.83%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.52-0.410.34
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/08/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1249
מועד השקת המדד19/07/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר100%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהמדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראיממשלתי בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל צמודה 05271140847ממשלת ישראל19616652.65785531.5275
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל20447700.48719631.1015
ממשל צמודה 09231128081ממשלת ישראל19224279.855929.8846
גליל 59039590332ממשלת ישראל21037737.65172.4042
ממשל צמודה 09221124056ממשלת ישראל19118475.362.1849
ממשל צמודה 10201137181ממשלת ישראל7772505.5940091.0155
ממשל צמודה 05361097708ממשלת ישראל32946075.6930.5295
ממשל צמודה 08411120583ממשלת ישראל30576098.40330.4914
גליל 59049590431ממשלת ישראל17691643.05480.2843
ממשל צמודה 05291157023ממשלת ישראל16040339.18010.2486
ממשל צמודה 05451134865ממשלת ישראל21045994.3120.328
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/08/2020
DateLevel
06/08/2020108.16
05/08/2020108.02
04/08/2020107.88
03/08/2020107.79
02/08/2020107.94
29/07/2020107.96
28/07/2020107.92
27/07/2020107.76
26/07/2020107.72
23/07/2020107.71
22/07/2020107.60
21/07/2020107.51
20/07/2020107.47
19/07/2020107.35
16/07/2020107.61
15/07/2020107.78
14/07/2020107.69
13/07/2020107.77
12/07/2020107.94
09/07/2020107.86
08/07/2020108.00
07/07/2020108.12
06/07/2020108.24
05/07/2020108.44
02/07/2020108.56
01/07/2020108.54
30/06/2020108.66
29/06/2020108.42
28/06/2020108.55
25/06/2020109.02
23/06/2020109.17
22/06/2020109.20
21/06/2020109.33
18/06/2020109.45
17/06/2020109.58
16/06/2020109.54
15/06/2020109.86
14/06/2020109.95
11/06/2020110.08
10/06/2020110.07
09/06/2020109.92
08/06/2020109.67
04/06/2020109.73
03/06/2020109.58
02/06/2020109.52
01/06/2020109.65
31/05/2020109.61
27/05/2020109.75
26/05/2020109.97
25/05/2020109.86
24/05/2020109.66
21/05/2020109.47
20/05/2020109.19
19/05/2020109.02
18/05/2020108.84
17/05/2020108.52
14/05/2020108.09
13/05/2020108.22
12/05/2020108.21
11/05/2020108.20
10/05/2020108.10
07/05/2020107.86
06/05/2020107.75
05/05/2020107.75
04/05/2020107.60
03/05/2020107.70
30/04/2020108.12
27/04/2020108.38
26/04/2020108.20
23/04/2020108.08
22/04/2020108.23
21/04/2020108.28
20/04/2020108.73
19/04/2020108.70
16/04/2020108.66
13/04/2020108.09
12/04/2020107.96
07/04/2020107.56
06/04/2020107.47
05/04/2020106.30
02/04/2020106.17
01/04/2020106.03
31/03/2020106.19
30/03/2020105.82
29/03/2020106.19
26/03/2020106.59
25/03/2020105.77
24/03/2020104.83
23/03/2020103.74
22/03/2020101.68
19/03/2020101.97
18/03/2020102.19
17/03/2020103.68
16/03/2020104.51
15/03/2020105.43
12/03/2020105.30
11/03/2020106.99
09/03/2020107.91
08/03/2020109.35
05/03/2020110.37
04/03/2020110.73
03/03/2020110.81
01/03/2020110.70
27/02/2020110.90
26/02/2020110.92
25/02/2020110.87
24/02/2020110.79
23/02/2020110.93
20/02/2020110.98
19/02/2020110.98
18/02/2020110.99
17/02/2020111.09
16/02/2020111.09
13/02/2020111.10
12/02/2020111.03
11/02/2020110.88
10/02/2020110.79
09/02/2020110.82
06/02/2020110.83
05/02/2020110.69
04/02/2020110.62
03/02/2020110.56
02/02/2020110.55
30/01/2020110.66
29/01/2020110.72
28/01/2020110.64
27/01/2020110.66
26/01/2020110.76
23/01/2020110.81
22/01/2020110.86
21/01/2020110.93
20/01/2020110.96
19/01/2020110.97
16/01/2020111.04
15/01/2020110.98
14/01/2020110.95
13/01/2020110.90
12/01/2020110.88
09/01/2020110.91
08/01/2020111.10
07/01/2020111.14
06/01/2020111.20
05/01/2020111.15
02/01/2020110.83
01/01/2020110.61
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.