↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס A-AA צמוד 0-2

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס A-AA צמוד 0-2 כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (-A) לבין (+AA), בעלות משך חיים ממוצע של עד שנתיים
 
נתוני שוק
שער אחרון104.66
שינוי יומי0.08%
מספר ניירות במדד36
שווי כולל ני"ע במדד1.3 מיליוני ₪
מח"מ ברוטו1.25
תשואה פנימית0.66%
מרווח ממשלתי1.51%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
0.53%2.39%-0.67%5.10%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
8.74%5.16%4.05%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.25-0.050.23
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 17/01/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1250
מועד השקת המדד01/12/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2016
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר6%
מגבלת משקל תאגיד15%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהמדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-A עד +AA
טווח מח"מעד שנתיים
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
בזק 62300143בזק1096091.93599236.0166
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים1639247.692756.0058
מליסרון ח3230166מליסרון1115871.334956.0031
אמות ב1126630אמות895016.322725.0979
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים798607.78684.5488
פועלים הנפקות י1940402בנק פועלים977862.718144.2197
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1108382.70064.783
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ699015.85954973.9815
מליסרון יג3230224מליסרון692864.2454583.9465
מימון ישיר ב1168145מימון ישיר קבוצה681708.89486463.8829
סלקום ח1132828סלקום622831.58614323.5476
חברה לישראל 75760160חברה לישראל608696.57100123.4671
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות539612.90650543.0736
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן532732.41049253.0344
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן504481.10582.8735
אלבר טז1139823אלבר473986.481582.6998
מליסרון ו3230125מליסרון450799.20111662.5677
הראל הנפקות ה1119221הראל ביטוח439733.8152.5047
אגוד הנפקות י1154764בנק מזרחי-טפחות428883.1282.4429
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס421374.70122032.4001
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות416843.04038582.3743
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין412620.8447572.3502
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה382425.9228142.1783
ישרס יג6130181ישרס376622.91794882.1452
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב313477.747921.7855
אספן גרופ ו3130291אספן גרופ298497.3422411.7002
נורסטאר י7230345נורסטאר273115.53281941.5556
גזית גלוב ד1260397גזית גלוב267790.23513841.5253
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט239353.049351.3633
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח236504.841.3471
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט184258.102181.0495
אלדן תחבורה ד1140821אלדן תחבורה148640.42086740.8466
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים148191.257720.8441
אגוד הנפקות יט1124080בנק מזרחי-טפחות108523.0127060.6181
דה לסר ד1132059דה לסר268754.94480.2614
אשטרום נכסים 82510162אשטרום נכסים168190.5322740.958
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 17/01/2021
DateLevel
14/01/2021104.66
13/01/2021104.58
12/01/2021104.52
11/01/2021104.46
10/01/2021104.37
07/01/2021104.32
06/01/2021104.32
05/01/2021104.25
04/01/2021104.29
03/01/2021104.22
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.