↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס A-AA צמוד 0-2

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס A-AA צמוד 0-2 כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (-A) לבין (+AA), בעלות משך חיים ממוצע של עד שנתיים
 
נתוני שוק
שער אחרון104.61
שינוי יומי0.05%-
מספר ניירות במדד36
שווי כולל ני"ע במדד19 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו1.24
תשואה פנימית0.63%
מרווח ממשלתי1.57%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
0.48%2.53%-0.43%5.21%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
8.74%5.16%4.04%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.24-0.040.24
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/01/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1250
מועד השקת המדד01/12/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2016
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר6%
מגבלת משקל תאגיד15%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהמדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-A עד +AA
טווח מח"מעד שנתיים
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
בזק 62300143בזק1095091.94334936.0142
מליסרון ח3230166מליסרון1115871.334956.0062
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים1636778.72755.9998
אמות ב1126630אמות894853.17725.0996
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1107085.64644.7798
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים798531.74344.5507
פועלים הנפקות י1940402בנק פועלים977239.429024.2192
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ699514.84472653.9864
מליסרון יג3230224מליסרון692864.2454583.9485
מימון ישיר ב1168145מימון ישיר קבוצה681776.37743193.8853
סלקום ח1132828סלקום622466.93064783.5473
חברה לישראל 75760160חברה לישראל608154.4560083.4658
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות539875.28757443.0766
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן532682.138493.0357
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן503557.85972.8697
אלבר טז1139823אלבר472638.87295592.6935
מליסרון ו3230125מליסרון451278.0106772.5717
הראל הנפקות ה1119221הראל ביטוח440292.46052.5091
אגוד הנפקות י1154764בנק מזרחי-טפחות428713.2062.4432
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס421702.20511712.4032
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות417081.55442762.3769
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין411953.0534242.3476
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה381979.07655562.1768
ישרס יג6130181ישרס376799.63666032.1473
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב313268.283981.7853
אספן גרופ ו3130291אספן גרופ298017.26136891.6983
נורסטאר י7230345נורסטאר270872.5097881.5477
גזית גלוב ד1260397גזית גלוב267617.41149521.5251
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט239374.3461.3642
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח236617.291.3484
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט184258.102181.0501
אשטרום נכסים 82510162אשטרום נכסים168143.4552450.9582
אלדן תחבורה ד1140821אלדן תחבורה148193.5337520.8445
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים147949.440540.8431
אגוד הנפקות יט1124080בנק מזרחי-טפחות108512.98285270.6184
דה לסר ד1132059דה לסר269689.7446080.2625
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/01/2021
DateLevel
17/01/2021104.61
14/01/2021104.66
13/01/2021104.58
12/01/2021104.52
11/01/2021104.46
10/01/2021104.37
07/01/2021104.32
06/01/2021104.32
05/01/2021104.25
04/01/2021104.29
03/01/2021104.22
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.