↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (-A), שמנפיקותיהן התאגדו בישראל ולא סווגו ע"י הבורסה בענף "השקעה ואחזקות" או בענף "ביטוח", כאשר במועד הקובע ניתן פקטור משקל עודף ככל שמרווח האשראי הממוצע בסדרת האג"ח גבוה יותר
 
נתוני שוק
שער אחרון136.97
שינוי יומי0.10%
מספר ניירות במדד240
שווי כולל ני"ע במדד214.6 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.98
תשואה פנימית1.59%
מרווח ממשלתי1.24%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
2.19%19.98%13.32%27.27%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
8.21%11.42%8.94%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.230.410.57
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 13/04/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1252
ISIN מדדILINDX112528
מועד השקת המדד01/10/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2016
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
מגבלת משקל תאגיד5%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות, ביטוח או השקעה ואחזקות
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראיA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1241891.20963531.2266
אלבר יז1158732אלבר571598.69978221.0796
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן2449921.0367
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה526638.06893640.9653
סלקום יב1143080סלקום1211871.34085160.9611
אספן גרופ ח3130390אספן גרופ284597.16240.9351
אלבר יח1158740אלבר393143.73155750.8877
אלבר טו1138536אלבר323723.7122930.8602
אפי נכסים י1160878אפי נכסים353932.29270.8494
סלקום יא1139252סלקום741120.19860.8293
אלבר טז1139823אלבר457156.01214360.8246
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1850410.0914750.8136
אלדן תחבורה ב1138254אלדן תחבורה264440.7595010.8128
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי253694.95630.7565
סלקום ט1132836סלקום595112.06258560.7476
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות807084.5153280.7449
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי1925668.97349480.7439
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים1317391.930030.7332
ויתניה ה1150903ויתניה214960.5280.6898
מנרב ג1550078קבוצת מנרב116906.57245440.6688
מנרב ב1550052קבוצת מנרב284657.11658280.6593
אספן גרופ ז3130333אספן גרופ243694.0801680.6509
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס3053700.6422
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות534733.1822160.6362
סלקום ח1132828סלקום633832.02692110.6329
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה297515.82388830.6329
אדמה ב1110915אדמה5881600.08745760.6326
מליסרון יז3230273מליסרון679435.8246550.6324
קרסו ג1141829קרסו מוטורס512131.15310250.6291
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן1524992.240.6182
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון573114.13398220.6145
אפי נכסים יא1171628אפי נכסים3640350.5936
אלדן תחבורה ד1140821אלדן תחבורה153195.78630180.5904
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון149806.74759090.5753
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים285959.5073280.5736
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין383199.01104580.5707
אזורים 147150444אזורים4152000.5623
אמות ו1158609אמות2182777.0650.5613
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי631406.4986250.5605
אספן גרופ ו3130291אספן גרופ305500.87496340.5596
דמרי ט1168368דמרי2183580.5569
מליסרון יא3230208מליסרון1489718.01514640.5516
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי723101.82880.5507
מגה אור ט1165141מגה אור738706.777560.5476
מליסרון יט3230398מליסרון456007.4640.5469
מימון ישיר ג1171214מימון ישיר קבוצה8576800.5466
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה646749.17760.5464
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים533317.41033450.5407
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב686969.43511950.5402
ישרס טז6130223ישרס897740.13615170.5308
גירון ו1139849גירון פיתוח458758.4969880.5299
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי1496048.11541670.5298
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות797174.44868530.5297
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן526515.540120.5292
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות687081.5311360.5238
אזורים 137150410אזורים317098.93820.5064
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש393642.3371860.5054
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן306915.97840.5037
קרסו ב1139591קרסו מוטורס234057.19811120.5036
ויתניה ד1139476ויתניה163725.241680.5031
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4882500.5025
בזק 122300242בזק1394513.9880.5016
ישרס יח6130280ישרס491983.030.5011
אשדר ד1135607אשדר330052.79232410.4973
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות418035.61059480.4906
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1104866.20167060.4822
עזריאלי ו1156611עזריאלי2310620.45870.4819
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ765450.3560.4791
סאמיט י1143395סאמיט343666.40.4791
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב346925.60.4747
מגה אור ז1141696מגה אור630375.32250.4745
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות478763.88012620.4666
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה360767.62300380.4647
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות154377.77147820.4602
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ552816.0330.4596
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות454708.80.4579
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים531356.37264960.4501
גב ים ח7590151גב ים1583205.563850.4483
פז נפט ח1162817פז נפט899804.83050.4476
מליסרון טו3230240מליסרון1051432.3933220.4464
ריט 1 ו1138544ריט 1976515.3750.4462
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן658557.492120.4447
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2285800.4433
מגה אור ו1138668מגה אור571037.9525760.4431
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות519630.42560.4424
מליסרון טז3230265מליסרון884790.60709770.4418
פרטנר ז1156397פרטנר935772.831840.4396
דמרי ח1153725דמרי379969.3150.4387
אשדר ה1157783אשדר394690.16010.4386
ריט 1 ז1171271ריט 1225587.8030.4383
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים352338.6532550.4369
בזק 112300234בזק917992.17020.4364
אזורים 127150360אזורים298925.00214240.4353
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן833521.2868130.4346
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות486652.74458890.4315
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים148125.249440.4305
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן696645.1562730.4301
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות204682.80.4297
מליסרון יד3230232מליסרון1476451.4132750.4264
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן471106.09506240.4221
דמרי ז1141191דמרי198836.5878750.4221
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3665160.4211
מליסרון יג3230224מליסרון707667.52479150.4205
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים3871700.4197
מגה אור ד1130632מגה אור278703.62676420.4181
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן620397.9311690.4167
מגה אור ח1147602מגה אור893194.20.4162
פז נפט ז1142595פז נפט1708883.836660.4124
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3594810.67224210.4081
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות475890.030.4048
דלתא א6270144דלתא510757.6413060.4031
מליסרון י3230190מליסרון1566646.88961380.3951
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב930538.85237190.3949
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב3260134.7092290.3944
ישרס טו6130207ישרס632663.85539660.3934
סאמיט ז1133479סאמיט130945.9279680.3931
ישרס יג6130181ישרס384575.25996630.3923
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס390697.39872020.3859
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים279011.20.3847
מימון ישיר ב1168145מימון ישיר קבוצה584413.23972840.3836
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1883812.52882880.3813
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים122094.11687360.3811
ממן ג2380053ממן200855.23521480.3747
עזריאלי ה1156603עזריאלי3617678.32140.3701
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים814728.98760.3695
אבגול ג1133289אבגול365782.30449920.3685
גב ים ט7590219גב ים1161088.69560.3678
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן367699.4781280.3658
אמות ד1133149אמות1961723.34720.3643
חשמל 316000285חברת חשמל2356133.0520.3631
ריט 1 ה1136753ריט 11239942.69748940.3621
עזריאלי ד1138650עזריאלי3804231.55455780.3612
פרטנר ו1141415פרטנר523577.5036450.3553
ישרס יד6130199ישרס629582.72459580.3547
פז נפט ו1139542פז נפט537387.61772440.3539
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות378824.14807160.3503
ממן ב2380046ממן149547.64983450.3438
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין421636.02775250.3388
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס441499.27840.3345
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1158609.7691520.3257
נייר חדרה 66320105נייר חדרה392584.411920.3204
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות493256.52613320.3192
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה762103.35977250.3173
מקורות 111158476מקורות2722051.6040.3148
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן890192.70.3146
בזק 92300176בזק2359250.30320.3132
שופרסל ז7770258שופרסל970185.9120.3123
בזק 102300184בזק980873.23640.3112
מליסרון ו3230125מליסרון449602.17721560.3071
שטראוס ו7460421שטראוס7004900.3025
טאואר ז1138494טאואר274217.1438240.2901
אמות ב1126630אמות905620.781520.2884
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים400832.0640.2876
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות4492040.2856
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז1946786.56331910.2843
שופרסל ד7770191שופרסל312859.31670.2834
שופרסל ו7770217שופרסל1001622.50956940.2831
סאמיט ו1130939סאמיט400169.88352660.2788
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל2448411.65520.2763
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן539921.306850.2761
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות141214.76984220.2727
חשמל 276000210חברת חשמל3437274.10597080.2709
גב ים ו7590128גב ים2239438.90298750.2676
שופרסל ה7770209שופרסל1117255.74498720.2673
ריט 1 ד1129899ריט 1337987.60853080.2669
אמות ה1138114אמות1054729.2696390.2637
וילאר ח4160156וילאר353524.9440.2626
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים574579.1853760.2621
מקורות 101158468מקורות691020.8780.2581
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ467549.1099120.2564
פז נפט ה1139534פז נפט427956.07260.2535
בזק 62300143בזק1115191.79547360.2458
ישרוטל א1139419ישרוטל143564.245440.2424
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות420431.52170.2424
וילאר ז4160149וילאר166557.1877340.2376
אגוד הנפקות יא1157353בנק מזרחי-טפחות427440.8340.2208
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל252885.06183750.2204
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים550073.6940.2151
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות2259487.3910.2119
חשמל 296000236חברת חשמל3732632.58838150.2113
עזריאלי ב1134436עזריאלי634168.100920.2062
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1660367.73240.2013
אגוד הנפקות י1154764בנק מזרחי-טפחות436147.29350.2013
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15529500.1989
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות31344000.1981
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4665075.35645520.1968
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל467226.37112960.1966
אשטרום נכסים 82510162אשטרום נכסים171611.4630480.1963
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים1490287.63305840.1956
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות2612720.8640.1945
אגוד הנפקות ט1139492בנק מזרחי-טפחות682860.23170.1944
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1907426.7520.1916
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1220732.76840.1914
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2699457.99920.1857
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי354487.230.1817
לאומי 1796040372בנק לאומי1389361.9880.1781
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט243016.073150.1752
ישראכרט א1157536ישראכרט855007.85520120.1728
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3580225.5520.1696
חשמל 266000202חברת חשמל2048584.87174340.1687
שטראוס ה7460389שטראוס619079.39020.1686
לאומי 1816040505בנק לאומי2454090.98120.1674
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט187668.408080.1672
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2827081.64310.1668
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1125543.72540.1593
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל855903.10080.1593
חשמל 306000277חברת חשמל577186.3680.1583
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות3168787.12360.1573
פורמולה א2560142פורמולה מערכות143618.0760580.1553
עמידר א1143585עמידר7176400.1517
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות714140.52980.1501
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות3481135.350.1327
לאומי 1786040323בנק לאומי12306150.1325
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים255573.42720.1286
לאומי 1806040422בנק לאומי1759460.66010.1249
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1145632.2462780.1227
דיסקונט התחייבות יא6910137בנק דיסקונט172714.5420.1144
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל258506.91370.1047
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן549045.93190.852
אלדן תחבורה ג1140813אלדן תחבורה135786.10513380.711
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה1339416.46606020.644
גירון ז1142629גירון פיתוח239157.506720.599
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס206438.4557760.532
לוינשטין הנדסה ד5730098לוינשטין הנדסה112236.153750.454
לוינשטין הנדסה ג5730080לוינשטין הנדסה125944.049920.442
מליסרון יח3230372מליסרון405759.20.437
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס361203.85211680.434
סופרגז א1167360סופרגז אנרגיה292419.2150.415
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן645563.57214160.397
סאמיט ח1138940סאמיט106745.45862640.356
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן444302.88968520.338
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה363479.62940.311
נפטא ח6430169נפטא239131.20.272
אגוד הנפקות יג1161538בנק מזרחי-טפחות803539.25202880.227
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים1667568.17650.198
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט2390982.5197440.176
אגוד הנפקות יב1160167בנק מזרחי-טפחות779226.33090.152
אמות ז1162866אמות812747.65750.53
קרסו א1136464קרסו מוטורס357326.8979130.48
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות180944.4840.33
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 13/04/2021
DateLevel
12/04/2021136.83
11/04/2021136.82
08/04/2021136.75
07/04/2021136.76
06/04/2021136.69
05/04/2021136.49
04/04/2021136.40
01/04/2021136.29
31/03/2021136.17
30/03/2021136.09
29/03/2021136.16
25/03/2021135.94
24/03/2021136.02
22/03/2021135.87
21/03/2021135.51
18/03/2021135.54
17/03/2021135.33
16/03/2021135.32
15/03/2021135.00
14/03/2021134.91
11/03/2021135.01
10/03/2021134.89
09/03/2021134.92
08/03/2021134.60
07/03/2021134.80
04/03/2021135.05
03/03/2021135.20
02/03/2021135.29
01/03/2021135.09
28/02/2021134.95
25/02/2021135.06
24/02/2021135.06
23/02/2021135.01
22/02/2021134.99
21/02/2021135.03
18/02/2021134.96
17/02/2021135.06
16/02/2021135.20
15/02/2021135.08
14/02/2021135.21
11/02/2021135.27
10/02/2021135.41
09/02/2021135.31
08/02/2021135.18
07/02/2021135.20
04/02/2021135.13
03/02/2021134.92
02/02/2021134.68
01/02/2021134.61
31/01/2021134.48
28/01/2021134.91
27/01/2021135.03
26/01/2021135.34
25/01/2021135.45
24/01/2021135.44
21/01/2021135.41
20/01/2021135.53
19/01/2021135.41
18/01/2021135.11
17/01/2021134.78
14/01/2021134.80
13/01/2021134.65
12/01/2021134.45
11/01/2021134.38
10/01/2021134.36
07/01/2021134.34
06/01/2021134.25
05/01/2021134.19
04/01/2021134.22
03/01/2021134.10
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.