↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (-A), שמנפיקותיהן התאגדו בישראל ולא סווגו ע"י הבורסה בענף "השקעה ואחזקות" או בענף "ביטוח", כאשר במועד הקובע ניתן פקטור משקל עודף ככל שהמרווח הממשלתי הממוצע בסדרת האג"ח גבוה יותר
 
נתוני שוק
שער אחרון133.52
שינוי יומי0.27%-
מספר ניירות במדד264
כמות מנפיקים82
מח"מ ברוטו4.21
תשואה פנימית3.91%
מרווח ממשלתי1.60%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2022שנה3 שנים5 שנים
6.61%-3.79%-8.00%13.84%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
3.82%10.93%9.07%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.95-0.290.33
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/06/2022
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1252
ISIN מדדILINDX112528
מועד השקת המדד01/10/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2016
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרישראל
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות, ביטוח או השקעה ואחזקות
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראיA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ג'י סיטי יד1260736ג'י סיטי11334510.8965
ג'י סיטי יב1260603ג'י סיטי30402450.8936
ג'י סיטי יג1260652ג'י סיטי15033420.8166
ג'י סיטי יא1260546ג'י סיטי12600010.7292
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין2815110.7207
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין15363020.7134
אדגר יא1820281אדגר השקעות4044670.6794
בזן יב2590578בתי זיקוק8463620.6512
אדגר יב1820331אדגר השקעות2199750.6403
אדגר י1820208אדגר השקעות7573220.6164
אספן גרופ ט3130424אספן גרופ2724300.6098
מנרב ד1550169קבוצת מנרב4534490.6094
מגה אור יא1178375מגה אור4048260.6074
אפי נכסים יד1184530אפי נכסים3283350.6035
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי14769300.6003
מימון ישיר ה1182831מימון ישיר קבוצה2600950.5971
אפי נכסים יג1178292אפי נכסים4229550.5944
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה2062570.5931
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה4618010.5917
ג'י סיטי טז1260785ג'י סיטי8463370.5895
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי17309070.5892
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן3404310.5883
מימון ישיר ד1175660מימון ישיר קבוצה11800450.5854
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי4679890.5827
מגה אור ט1165141מגה אור6932260.5745
בזן י2590511בתי זיקוק7532150.5683
גירון ז1142629גירון פיתוח3383730.5646
מגה אור י1178367מגה אור1708430.5617
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן3807050.5574
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות4503500.5552
ביג כ1186188ביג מרכזי קניות5821060.5457
ג'נריישן קפיטל ב1177526ג'נריישן קפיטל4285370.5336
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות12522500.5284
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן21395810.5264
אלבר טז1139823אלבר2935250.5259
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות7470610.5258
גירון ח1183151גירון פיתוח2163500.5243
שיכון ובינוי 101175132שיכון ובינוי7143510.5241
אנלייט ד7200256אנלייט אנרגיה3302360.5224
אפי נכסים י1160878אפי נכסים3282220.5217
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן8586520.5202
ג'נריישן קפיטל ג1184555ג'נריישן קפיטל4710920.5176
אפי נכסים יא1171628אפי נכסים4893480.5076
אשטרום נכסים 132510303אשטרום נכסים2901780.5059
מגה אור ז1141696מגה אור5700140.4987
אשטרום קבוצה ד1182989אשטרום קבוצה2769000.4968
מימון ישיר ג1171214מימון ישיר קבוצה8728610.4963
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים4696430.4959
ישרס יט6130348ישרס2706040.4902
ריט 1 ז1171271ריט 14071360.4851
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב6349190.4835
אלרוב נדל"ן ו3870185אלרוב נדל"ן5757380.4795
ויתניה ה1150903ויתניה2128970.4794
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי16386790.4773
אמות ח1172782אמות12172500.4746
ישרס טז6130223ישרס12638050.4723
אפי נכסים יב1173764אפי נכסים5525350.4692
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים2537980.4692
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן10691620.4687
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי5157960.4641
נאוי ו2080273אחים נאוי1586490.4629
אלבר יח1158740אלבר4296260.4603
גירון ו1139849גירון פיתוח4239890.4587
ריט 1 ו1138544ריט 110904600.4585
מליסרון יז3230273מליסרון12197310.4577
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה4245460.4573
סלקום יב1143080סלקום11888420.4527
מבנה כ"ה2260636מבנה נדל"ן9286190.4521
אדמה ב1110915אדמה51618360.4518
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים1267500.4481
אלדן תחבורה ז1184779אלדן תחבורה2201500.4457
סלקום יא1139252סלקום6143080.4421
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן10817770.4378
מליסרון יא3230208מליסרון14802600.4365
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות5025510.4363
רבוע כחול נדל"ן ט1174556רבוע כחול נדל"ן4241310.4258
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה2614500.4205
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס5985560.4199
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים4634100.4195
אדגר ט1820190אדגר השקעות4905990.4176
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה2600630.4173
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים4841090.4168
דמרי ט1168368דמרי2895870.4141
עזריאלי ז1178672עזריאלי17907130.4132
גב ים י7590284גב ים3688800.4099
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות1903430.4092
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה11000030.4079
עזריאלי ח1178680עזריאלי16556870.4073
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה4875150.4062
מגה אור ו1138668מגה אור4637780.4042
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות1469110.4025
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים3527740.4008
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים3404390.4004
מגה אור ד1130632מגה אור2123910.3992
אשדר ה1157783אשדר3426410.3982
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים2347020.3976
ישרס יח6130280ישרס4573300.3976
מליסרון כ3230422מליסרון9775160.3974
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות3518190.3954
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן5803920.3915
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות4515920.3903
עזריאלי ו1156611עזריאלי21772820.3898
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן10959100.3879
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון5097000.3848
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה3705950.3843
פתאל אירופה ב1140854פתאל אירופה1365470.3825
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2133330.3772
סאמיט יב1183920סאמיט3041230.3767
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון1366160.3765
שפיר הנדסה ג1178417שפיר הנדסה3048500.3762
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן4394230.3758
קרסו ג1141829קרסו מוטורס4306570.3756
אבגול ג1133289אבגול2588490.3742
ריט 1 ה1136753ריט 111820630.3742
קרסו ד1173566קרסו מוטורס1846890.3737
סאמיט י1143395סאמיט2927060.3736
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3553160.3727
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן4222440.3701
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי34041350.3689
פז נפט ח1162817פז נפט13430520.3677
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות6575240.3665
ויתניה ד1139476ויתניה1123750.3644
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ12135290.3643
דלתא א6270144דלתא4196520.3609
מגה אור ח1147602מגה אור8784520.3609
ממן ג2380053ממן2341650.3605
מליסרון יד3230232מליסרון14047830.3593
עזריאלי ד1138650עזריאלי33648470.3573
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4153280.3572
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות4371890.3571
מליסרון י3230190מליסרון15416780.3541
סופרגז א1167360סופרגז אנרגיה2365530.3533
גב ים ו7590128גב ים17836250.3524
קרסו א1136464קרסו מוטורס2805110.3503
אמות ד1133149אמות18724790.3496
ישרס טו6130207ישרס5479700.3494
נייר חדרה 66320105נייר חדרה3016340.3482
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן5204540.3438
בזק 122300242בזק13423480.3426
מליסרון יח3230372מליסרון3803040.3425
לאומי 1816040505בנק לאומי25062510.3407
לוינשטין נכסים ג1182799לוינשטין נכסים2007940.3381
סלקום ח1132828סלקום3310770.3345
סלקום ט1132836סלקום3414660.3315
גב ים ט7590219גב ים14648870.3291
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות14182140.3275
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס4030900.3243
עזריאלי ה1156603עזריאלי32431480.3237
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה6316900.3236
פרטנר ח1182948פרטנר1783680.3236
שופרסל ד7770191שופרסל2742470.3221
מליסרון טז3230265מליסרון8460410.3206
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות4176500.3161
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן4642420.3159
חשמל 316000285חברת חשמל22258720.3133
ביג יט1181007ביג מרכזי קניות1842540.3115
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז17558380.3098
בזק 132300309בזק1735400.3097
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים4006770.3095
בזק 142300317בזק1824800.3083
גב ים ח7590151גב ים12720160.3067
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס2407730.2994
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן7514450.2988
בזק 102300184בזק9733790.2976
שופרסל ו7770217שופרסל8672110.2945
חשמל 276000210חברת חשמל32178420.2933
עזריאלי ב1134436עזריאלי4882160.2933
נמלי ישראל ד1175033נמלי ישראל3580400.2924
דמרי ז1141191דמרי1123870.2893
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים5799320.2881
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ11532530.2859
פרטנר ז1156397פרטנר7810660.2852
חשמל 326000384חברת חשמל12632700.2837
סופרגז ב1181924סופרגז אנרגיה1942820.2811
חשמל 296000236חברת חשמל36046550.2803
ישראכרט א1157536ישראכרט4761150.2795
מליסרון טו3230240מליסרון9527810.2793
ריט 1 ד1129899ריט 12765690.2779
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ6598450.2778
ישרס יג6130181ישרס2663950.2767
שופרסל ז7770258שופרסל8504090.2738
בזק 112300234בזק8189050.2714
ישרס יד6130199ישרס4933730.2637
אזורים 127150360אזורים1717900.2636
פז נפט ו1139542פז נפט4673030.2623
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל16488820.2622
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות27369780.2603
אמות ה1138114אמות8923050.2558
ירושלים הנפקות יח1182054בנק ירושלים4456800.2539
בזק 92300176בזק18083370.2537
שטראוס ו7460421שטראוס6093500.2511
סאמיט ו1130939סאמיט3473840.2501
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה2803110.2485
וילאר ח4160156וילאר3021970.2451
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות9372310.2422
מזרחי טפחות הנפקות 622310498בנק מזרחי-טפחות32926820.2419
אלקטרה צריכה א5010335אלקטרה צריכה2331250.2418
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל4068810.2418
סאמיט ז1133479סאמיט1150560.2319
מזרחי טפחות הנפקות 572310423בנק מזרחי-טפחות5266580.2317
שופרסל ה7770209שופרסל9102740.2271
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות30870000.2222
מקורות 101158468מקורות10970510.2206
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15622500.2186
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות7149130.2136
מזרחי טפחות הנפקות 612310464בנק מזרחי-טפחות7936930.2116
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים41044450.2075
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות3677880.2048
פרטנר ו1141415פרטנר2552910.1993
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן2518730.1966
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות33177760.1945
מזרחי טפחות הנפקות 642310555בנק מזרחי-טפחות11540350.1941
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ7939000.1913
לאומי 1836040547בנק לאומי9431970.1899
מזרחי טפחות הנפקות 592310449בנק מזרחי-טפחות4393340.1888
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים14246980.1874
דיסקונט מנפיקים טו7480304בנק דיסקונט28567340.1843
פועלים 2006620496בנק פועלים32844570.1774
לאומי 1826040539בנק לאומי31118430.1743
לאומי 1796040372בנק לאומי32548290.1734
בינל הנפקות יב1182385הבנק הבינלאומי4684870.1713
אלביט מערכות ב1178235אלביט מערכות12153750.1686
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט29132400.1669
עמידר א1143585עמידר5811600.1651
פועלים 1006620488בנק פועלים32330500.1629
מזרחי טפחות הנפקות 632310548בנק מזרחי-טפחות11842060.1616
לאומי 1846040604בנק לאומי13141190.1589
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל3102460.1544
לאומי 1806040422בנק לאומי16900150.1515
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט8346650.1504
חשמל 306000277חברת חשמל5532460.1413
תדיראן גרופ 32580132תדיראן גרופ1609370.1405
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות25647360.1321
מזרחי טפחות הנפקות 602310456בנק מזרחי-טפחות7489520.1253
אספן גרופ ח3130390אספן גרופ5784140.637
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין2792640.568
אלבר יז1158732אלבר9693480.567
מנרב ב1550052קבוצת מנרב1375680.561
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים13083530.547
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות3900750.488
אזורים 147150444אזורים5438010.487
מליסרון יט3230398מליסרון4238230.431
אזורים 137150410אזורים2794410.419
אמות ו1158609אמות24104790.412
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן7350990.391
אזורים 157150451אזורים1740620.387
פרשקובסקי יד1183623פרשקובסקי1830300.384
אמות ז1162866אמות8154650.367
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות26946390.325
דמרי ח1153725דמרי2813270.324
פז נפט ז1142595פז נפט15290170.323
נפטא ח6430169נפטא1694620.293
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל23144930.293
מקורות 111158476מקורות30881280.291
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות2495390.278
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש3277440.267
קרסו ב1139591קרסו מוטורס1414930.223
שטראוס ה7460389שטראוס5092100.179
לאומי 1786040323בנק לאומי11681700.152
ג'י סיטי טו1260769ג'י סיטי3387580.39
חשמל 336000392חברת חשמל18389990.33
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי2427910.24
אשדר ד1135607אשדר1813870.3
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות1155800.0701
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/06/2022
DateLevel
26/06/2022133.52
23/06/2022133.88
22/06/2022132.44
21/06/2022131.45
20/06/2022131.03
19/06/2022130.34
16/06/2022130.12
15/06/2022130.41
14/06/2022130.62
13/06/2022130.73
12/06/2022131.58
09/06/2022132.61
08/06/2022132.73
07/06/2022132.98
06/06/2022133.19
02/06/2022133.35
01/06/2022133.40
31/05/2022133.20
30/05/2022133.34
29/05/2022133.07
26/05/2022131.99
25/05/2022131.36
24/05/2022131.69
23/05/2022132.55
22/05/2022133.47
19/05/2022133.62
18/05/2022134.07
17/05/2022133.71
16/05/2022133.62
15/05/2022134.05
12/05/2022133.99
11/05/2022134.39
10/05/2022134.19
09/05/2022134.08
08/05/2022134.69
03/05/2022135.48
02/05/2022135.20
01/05/2022136.04
28/04/2022136.75
27/04/2022136.73
26/04/2022137.15
25/04/2022137.13
24/04/2022137.32
20/04/2022137.72
19/04/2022137.47
18/04/2022137.39
17/04/2022137.24
14/04/2022136.97
13/04/2022136.83
12/04/2022136.87
11/04/2022137.41
10/04/2022137.85
07/04/2022138.03
06/04/2022138.06
05/04/2022138.52
04/04/2022138.58
03/04/2022138.37
31/03/2022138.28
30/03/2022137.78
29/03/2022137.41
28/03/2022137.70
27/03/2022137.74
24/03/2022138.61
23/03/2022139.22
22/03/2022139.06
21/03/2022139.46
20/03/2022139.83
16/03/2022139.30
15/03/2022138.65
14/03/2022138.52
13/03/2022138.84
10/03/2022139.12
09/03/2022139.69
08/03/2022139.98
07/03/2022140.14
06/03/2022140.18
03/03/2022139.84
02/03/2022139.38
01/03/2022139.11
28/02/2022138.40
27/02/2022138.00
24/02/2022137.75
23/02/2022138.38
22/02/2022139.04
21/02/2022139.59
20/02/2022139.64
17/02/2022139.80
16/02/2022139.71
15/02/2022139.73
14/02/2022139.48
13/02/2022139.65
10/02/2022140.02
09/02/2022139.94
08/02/2022139.39
07/02/2022139.20
06/02/2022139.07
03/02/2022139.63
02/02/2022140.10
01/02/2022140.06
31/01/2022140.35
30/01/2022140.86
27/01/2022140.55
26/01/2022140.94
25/01/2022140.55
24/01/2022140.66
23/01/2022141.33
20/01/2022141.96
19/01/2022141.82
18/01/2022142.02
17/01/2022142.35
16/01/2022142.59
13/01/2022142.75
12/01/2022142.75
11/01/2022142.72
10/01/2022142.91
09/01/2022143.13
06/01/2022143.53
05/01/2022143.77
04/01/2022143.77
03/01/2022143.60
02/01/2022143.29
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.