↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (-A), שמנפיקותיהן התאגדו בישראל ולא סווגו ע"י הבורסה בענף "השקעה ואחזקות" או בענף "ביטוח", כאשר במועד הקובע ניתן פקטור משקל עודף ככל שמרווח האשראי הממוצע בסדרת האג"ח גבוה יותר
 
נתוני שוק
שער אחרון135.41
שינוי יומי0.22%
מספר ניירות במדד236
שווי כולל ני"ע במדד213.8 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.10
תשואה פנימית1.75%
מרווח ממשלתי1.49%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
1.02%2.59%10.04%28.63%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
18.39%11.46%8.96%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.220.310.58
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 19/01/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1252
מועד השקת המדד01/10/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2016
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
מגבלת משקל נייר1%
מגבלת משקל תאגיד5%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות, ביטוח או השקעה ואחזקות
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראיA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן2345041.2801
אלבר יז1158732אלבר540074.06469681.1544
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה382984.4806371.138
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן504869.8411.0925
אלדן תחבורה ג1140813אלדן תחבורה133793.2994971.0764
אלבר יח1158740אלבר400026.64671581.0593
אלדן תחבורה ד1140821אלדן תחבורה148525.09516021.0533
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה317717.65126241.0278
סלקום יב1143080סלקום1204888.96276320.9666
אלבר טז1139823אלבר475194.68241540.9353
אלדן תחבורה ב1138254אלדן תחבורה263133.29670560.8893
אלבר טו1138536אלבר349935.78193580.8747
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים1298363.067630.8389
אספן גרופ ז3130333אספן גרופ237753.6656880.8312
מנרב ג1550078קבוצת מנרב124505.15256930.8149
מנרב ב1550052קבוצת מנרב280436.5841290.8096
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי1897809.7384710.8071
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי254226.76510.8012
אפי נכסים י1160878אפי נכסים357399.18840.7823
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1854196.97724360.7787
גירון ז1142629גירון פיתוח233819.362480.7308
סלקום יא1139252סלקום739059.360.7176
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס207685.54762410.7003
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות839729.36320.7001
אזורים 147150444אזורים4084400.6994
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות553038.6637440.6602
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן1123922.65920.6588
מגה אור ט1165141מגה אור786321.90720.6585
מליסרון יז3230273מליסרון424858.3521210.6424
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות818175.20576880.6415
אדמה ב1110915אדמה5852649.5765750.6279
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון574794.34375650.6095
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי1644045.42945120.6091
אספן גרופ ו3130291אספן גרופ298638.54249750.6015
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב676242.35905590.5943
מליסרון יא3230208מליסרון1464479.87379980.5935
בזק 122300242בזק1371286.8960.5833
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים801421.39260.5803
מימון ישיר ב1168145מימון ישיר קבוצה683193.51134520.5728
אמות ו1158609אמות2162087.2350.5713
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות161433.8085120.5713
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה1332125.14071420.5669
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות680508.6848560.5607
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן520997.628780.5602
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב342956.80.5583
מליסרון יט3230398מליסרון449397.4320.5524
גירון ו1139849גירון פיתוח450425.5630980.5423
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים300683.25760.5351
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס422602.84083330.5347
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון149820.94593680.5291
ישרס טז6130223ישרס940079.58069080.5276
אמות ז1162866אמות813467.2570.5256
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים543642.69703480.5249
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי719855.79201280.5238
סאמיט י1143395סאמיט365598.80.5205
דמרי ט1168368דמרי2185890.5194
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה645059.27680.5192
סלקום ט1132836סלקום594324.1328640.5184
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין380160.3703790.5151
בזק 112300234בזק916823.49780.5121
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים521277.07375680.5117
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ424773.80.5083
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס396592.450140.5022
אזורים 137150410אזורים317340.16980.4973
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן647620.059240.4927
ויתניה ד1139476ויתניה163151.908920.4911
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות468759.840.4891
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות200880.40.4878
מגה אור ז1141696מגה אור627230.5930.4861
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ774186.9740.4819
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן306465.62480.4809
סלקום ח1132828סלקום623074.68980680.4806
מליסרון יח3230372מליסרון4002320.4797
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2256760.4795
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש401278.88080.4778
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה353932.23755820.4724
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1109107.34134850.4706
עזריאלי ו1156611עזריאלי2324130.5690.4696
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות385987.61630.4695
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים3804850.4659
פז נפט ח1162817פז נפט909056.2110.4611
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3605400.4589
דלתא א6270144דלתא520130.9791260.4539
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות470238.72656720.4532
מליסרון טז3230265מליסרון887603.44231520.4506
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן533084.314510.4475
מליסרון טו3230240מליסרון1047345.38170520.4464
אזורים 127150360אזורים297469.47654480.4446
ישרס יג6130181ישרס377047.04285640.4426
ריט 1 ו1138544ריט 1988077.317040.4411
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן824618.9325850.4402
מגה אור ח1147602מגה אור707468.120.4397
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים355694.905220.4377
גב ים ח7590151גב ים1605011.551530.4333
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן491993.11661670.4325
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים274589.90.4317
לוינשטין הנדסה ד5730098לוינשטין הנדסה112204.0710.4294
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4850550.4293
מבנה כ"א2260529מבנה נדל"ן250182.11128920.4289
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1222057.16896410.4274
מגה אור ו1138668מגה אור561765.837780.4266
פרטנר ז1156397פרטנר936926.885720.4239
קרסו ב1139591קרסו מוטורס253350.6752070.4208
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן435779.09324040.4166
מליסרון י3230190מליסרון1541033.7483420.4159
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין413399.93464550.4147
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן609123.14545340.4129
קרסו ג1141829קרסו מוטורס283905.2738750.4095
גב ים ט7590219גב ים1142772.17520.4067
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן643227.87619580.4064
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב888665.09434020.4058
אשדר ה1157783אשדר398519.2160.4029
פז נפט ז1142595פז נפט1701750.2770450.4016
דמרי ח1153725דמרי379517.17760.4008
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב3088455.83905860.3965
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן364952.65689920.3948
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות470483.640.3856
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1790566.83958240.3852
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות396928.23289560.3844
אמות ד1133149אמות1935164.52960.3844
מליסרון יג3230224מליסרון694338.67567050.3785
סופרגז א1167360סופרגז אנרגיה211220.71750.3784
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות481116.5818990.3712
קרסו א1136464קרסו מוטורס395436.7073280.3685
עזריאלי ה1156603עזריאלי3564486.7090.3666
סאמיט ז1133479סאמיט133559.8241940.3642
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות540242.6210710.3632
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים244140.94710240.3486
עזריאלי ד1138650עזריאלי3754494.0074490.3471
ישרוטל א1139419ישרוטל142872.169440.3469
פז נפט ו1139542פז נפט531364.71337440.3444
שופרסל ז7770258שופרסל983266.4940.3437
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1338850.2796020.3432
נייר חדרה 66320105נייר חדרה391584.328650.3424
סאמיט ח1138940סאמיט107003.85001680.3405
ריט 1 ה1136753ריט 11251614.64043420.3383
בזק 92300176בזק2356247.3480.3337
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס447868.70060.3298
אבגול ג1133289אבגול365146.33599760.3249
ישרס יד6130199ישרס740287.04115320.3242
לוינשטין הנדסה ג5730080לוינשטין הנדסה127817.051440.3232
שופרסל ד7770191שופרסל308395.21230.3228
בזק 102300184בזק961388.02424320.3147
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות2047000.3098
ממן ג2380053ממן200397.27153960.3016
מקורות 111158476מקורות1830395.380.2921
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה763174.030410.2914
טאואר ז1138494טאואר345013.5255840.2904
אמות ה1138114אמות1052678.2172580.2883
חשמל 276000210חברת חשמל3491051.15506950.2881
שופרסל ו7770217שופרסל984081.67389640.2868
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות417081.55442760.2846
ריט 1 ד1129899ריט 1338659.24861640.2843
וילאר ח4160156וילאר353524.9440.2834
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן8730450.2804
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים562924.77449250.2757
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז1953320.97038850.2749
שטראוס ו7460421שטראוס7153300.2746
שופרסל ה7770209שופרסל1114746.93717660.2743
פז נפט ה1139534פז נפט427261.80280.2722
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות280510.20.2685
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות718001.12830.2684
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל2466817.5840.2675
אשטרום נכסים 82510162אשטרום נכסים168363.1480470.2645
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות423528.69920.2553
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות141201.46902560.2538
מליסרון ח3230166מליסרון1117055.568880.2528
אגוד הנפקות יג1161538בנק מזרחי-טפחות795677.87826750.2469
אגוד הנפקות יא1157353בנק מזרחי-טפחות424739.5950.2413
מקורות 101158468מקורות538128.7050.2402
בזק 62300143בזק1096191.93525660.2339
אגוד הנפקות י1154764בנק מזרחי-טפחות429180.49150.2332
חשמל 296000236חברת חשמל3747706.169980.2322
סאמיט ו1130939סאמיט409146.91673570.2319
אגוד הנפקות ט1139492בנק מזרחי-טפחות838708.83993750.2302
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות2246895.82040.2168
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות31041000.2053
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים541658.46550.1996
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות3123880.4010.1991
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים2206150.91442120.1977
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1649800.92060.1947
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות2568963.51360.1944
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2668941.5170.1933
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4622155.342560.1911
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט2408936.78408640.1909
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2838266.93150.1908
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3602601.96170.1885
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1631722.21240.1884
ממן ב2380046ממן149504.73802680.1847
אגוד הנפקות יב1160167בנק מזרחי-טפחות782751.89510.1816
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1884117.71240.1805
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15412500.1793
ישראכרט א1157536ישראכרט855678.71267880.1671
חשמל 306000277חברת חשמל584073.25080.1654
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל463753.9688370.1654
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי348655.3980.1646
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1109480.2080.1646
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט184504.805160.1618
שטראוס ה7460389שטראוס621142.033240.1569
וילאר ז4160149וילאר166834.7573460.1559
חשמל 266000202חברת חשמל2093332.249180.1558
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים1640700.025250.1525
לאומי 1786040323בנק לאומי12515450.1505
לאומי 1796040372בנק לאומי1381774.7650.1461
לאומי 1806040422בנק לאומי1798830.13420.1459
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות3478803.4890.1414
דיסקונט התחייבות יא6910137בנק דיסקונט172714.5420.1314
אמות ב1126630אמות895913.623080.1268
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1147180.9959350.1245
עמידר א1143585עמידר7770000.1244
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל262993.20880.1223
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים255868.7040.1183
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל857486.25490.1121
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי725191.3020.589
ישרס יח6130280ישרס486041.780.517
מליסרון יד3230232מליסרון1449959.287260.459
מגה אור ד1130632מגה אור273469.39969650.412
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים145056.865450.402
ישרס טו6130207ישרס623904.68700680.393
מליסרון ו3230125מליסרון452275.53059450.393
חשמל 316000285חברת חשמל2390816.8440.385
אשדר ד1135607אשדר329213.12160020.382
דמרי ז1141191דמרי198418.1847250.368
גב ים ו7590128גב ים2632406.040.303
עזריאלי ב1134436עזריאלי771424.25150.273
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה369286.23280.268
פרטנר ו1141415פרטנר525828.5697150.258
נפטא ח6430169נפטא283892.70.226
ויתניה ה1150903ויתניה208768.5640.77
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן688224.3030630.47
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי4105437.13577360.42
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ700325.69563880.35
לאומי 1816040505בנק לאומי2418158.23020.15
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט239566.015850.0824
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל248736.95141250.0822
פורמולה א2560142פורמולה מערכות142413.84635880.0812
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 19/01/2021
DateLevel
18/01/2021135.11
17/01/2021134.78
14/01/2021134.80
13/01/2021134.65
12/01/2021134.45
11/01/2021134.38
10/01/2021134.36
07/01/2021134.34
06/01/2021134.25
05/01/2021134.19
04/01/2021134.22
03/01/2021134.10
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.