↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (-A), שמנפיקותיהן התאגדו בישראל ולא סווגו ע"י הבורסה בענף "השקעה ואחזקות" או בענף "ביטוח", כאשר במועד הקובע ניתן פקטור משקל עודף ככל שהמרווח הממשלתי הממוצע בסדרת האג"ח גבוה יותר
 
נתוני שוק
שער אחרון139.28
שינוי יומי0.21%
מספר ניירות במדד236
שווי כולל ני"ע במדד23.7 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.23
תשואה פנימית1.81%
מרווח ממשלתי1.49%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
3.91%12.55%17.02%26.14%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
3.50%11.40%8.94%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
3.480.510.55
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 01/08/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1252
ISIN מדדILINDX112528
מועד השקת המדד01/10/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2016
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות, ביטוח או השקעה ואחזקות
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראיA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב18377251.2662
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב9636851.2659
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב33189291.2094
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב12666840.9854
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן2449920.9607
אספן גרופ ח3130390אספן גרופ6002700.9359
אלבר יז1158732אלבר8726460.9024
אלבר יח1158740אלבר3760340.8551
סלקום יב1143080סלקום12345330.8138
אפי נכסים יג1178292אפי נכסים3487750.8014
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה5263250.7897
מגה אור יא1178375מגה אור2010930.7217
אלבר טז1139823אלבר4238960.7174
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי2644200.7073
רבוע כחול נדל"ן ט1174556רבוע כחול נדל"ן2123540.7028
אפי נכסים י1160878אפי נכסים3628570.6929
אספן גרופ ז3130333אספן גרופ2407010.6921
שיכון ובינוי 101175132שיכון ובינוי5260030.6748
גירון ז1142629גירון פיתוח3883220.6728
מנרב ב1550052קבוצת מנרב2779340.6701
סלקום יא1139252סלקום6330330.6637
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה3008670.6582
ג'נריישן קפיטל ב1177526ג'נריישן קפיטל4488960.6561
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין18188740.6524
מגה אור ט1165141מגה אור7509820.6504
מליסרון יז3230273מליסרון13458930.6456
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים13649640.6427
מימון ישיר ד1175660מימון ישיר קבוצה5491480.6426
אדמה ב1110915אדמה59402160.6348
מנרב ג1550078קבוצת מנרב1111870.6231
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן19041860.6122
סלקום ט1132836סלקום4780710.6075
סלקום ח1132828סלקום4864500.5981
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי15148760.5941
אלבר טו1138536אלבר2946350.5922
אפי נכסים יא1171628אפי נכסים4906360.5804
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות5510420.5599
מימון ישיר ב1168145מימון ישיר קבוצה4784830.5558
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב6970730.5552
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים5509120.5497
ויתניה ה1150903ויתניה2192610.5468
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה12546780.5416
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים5345320.5362
גירון ו1139849גירון פיתוח4616850.5358
מגה אור ז1141696מגה אור6415820.5337
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן5375960.5297
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס2016070.5285
שפיר הנדסה ג1178417שפיר הנדסה3510150.5284
אזורים 147150444אזורים4158400.5281
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן3142910.5275
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי9276590.5273
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן4867630.5224
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון5755530.5223
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס2972220.5197
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים5339230.5191
עזריאלי ו1156611עזריאלי23497800.5179
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים2884060.5132
מימון ישיר ג1171214מימון ישיר קבוצה9931780.5127
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי6324730.5123
מליסרון יא3230208מליסרון14952930.5092
אפי נכסים יב1173764אפי נכסים6275270.5076
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין3742810.5068
ריט 1 ז1171271ריט 14070980.5049
ישרס טז6130223ישרס9151990.5049
מליסרון יט3230398מליסרון4609230.5047
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין4148470.5034
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ8333630.4977
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון1493240.4944
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה5171100.4887
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות6992880.4871
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות11644480.4825
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות4667590.4818
סאמיט י1143395סאמיט3405860.4805
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה3291610.4792
מליסרון ו3230125מליסרון4539910.4787
אמות ז1162866אמות8179450.4778
קרסו ג1141829קרסו מוטורס5208650.4756
מליסרון יח3230372מליסרון4082150.4704
אמות ו1158609אמות22411220.4703
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן11357380.4683
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס3532690.4677
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן6380140.4673
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים3535590.4634
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות5232250.4632
ישרס יח6130280ישרס5015370.4623
אזורים 137150410אזורים3161940.4607
מגה אור ד1130632מגה אור2757960.4597
אזורים 127150360אזורים2387040.4593
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות4605180.4586
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס4368400.4522
בזק 122300242בזק14164720.4522
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות4886120.4454
ריט 1 ו1138544ריט 110065140.4437
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן6238270.4422
דמרי ח1153725דמרי3744050.4367
קרסו א1136464קרסו מוטורס3600270.4359
בזק 112300234בזק9112310.4349
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות4817650.4335
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ7593190.4314
מליסרון טז3230265מליסרון9079840.4298
קרסו ד1173566קרסו מוטורס2287000.4266
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים2666200.4265
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב3579460.4249
פרטנר ז1156397פרטנר9405980.4241
דמרי ז1141191דמרי1635750.4238
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן6278580.4226
אזורים 157150451אזורים1955910.4208
מליסרון יד3230232מליסרון14861720.4183
גב ים ח7590151גב ים15238450.4142
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ4694620.4101
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4634060.4077
מגה אור ח1147602מגה אור9127140.4048
מליסרון י3230190מליסרון15738100.4041
ישרס טו6130207ישרס6051450.4036
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן4336900.4031
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן4816310.4014
עזריאלי ה1156603עזריאלי36682750.4004
פז נפט ז1142595פז נפט17462950.4002
גב ים ט7590219גב ים9466510.3968
אשדר ד1135607אשדר2805030.3962
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3714480.3929
חשמל 316000285חברת חשמל24385070.3896
ממן ג2380053ממן1873180.3893
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן6589510.3872
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי37442800.3831
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות2107000.3815
פז נפט ח1162817פז נפט9003240.3803
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות3846250.3801
אמות ד1133149אמות19533100.3745
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס3246740.3743
מליסרון טו3230240מליסרון10353550.3603
ריט 1 ה1136753ריט 112739520.3597
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה6824660.3489
דלתא א6270144דלתא5146860.3487
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה3642360.3471
ישרס יד6130199ישרס6341430.3454
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן8908970.3428
סאמיט ז1133479סאמיט1216750.3387
קרסו ב1139591קרסו מוטורס2170870.3323
פרטנר ו1141415פרטנר3921080.3314
סופרגז א1167360סופרגז אנרגיה2940050.3308
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות1481880.3298
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש3893450.3195
חשמל 276000210חברת חשמל35272360.3167
מליסרון יג3230224מליסרון5617890.3131
גב ים ו7590128גב ים22696360.3104
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז19676000.3075
מקורות 111158476מקורות27476420.3046
סאמיט ח1138940סאמיט1034920.3037
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל25116690.3037
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ11704410.3022
נמלי ישראל ד1175033נמלי ישראל4141600.3016
ויתניה ד1139476ויתניה1620670.3012
ממן ב2380046ממן1298530.2959
נייר חדרה 66320105נייר חדרה3839970.2952
אספן גרופ ו3130291אספן גרופ3031850.2937
שופרסל ו7770217שופרסל10200610.2913
שטראוס ו7460421שטראוס6966400.2886
עזריאלי ב1134436עזריאלי6379120.2866
בזק 92300176בזק23371570.2839
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות4471540.2782
שופרסל ז7770258שופרסל9783080.2776
שופרסל ד7770191שופרסל3200340.2741
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות1817620.2733
ריט 1 ד1129899ריט 13417430.2703
ישרוטל א1139419ישרוטל1416960.2671
אמות ה1138114אמות10596130.2661
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים15036450.2591
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות4341830.2555
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים1489940.2539
שופרסל ה7770209שופרסל11232030.2471
אלביט מערכות ב1178235אלביט מערכות15033000.2412
מזרחי טפחות הנפקות 582310431בנק מזרחי-טפחות4395030.2389
חשמל 296000236חברת חשמל38071140.2379
מזרחי טפחות הנפקות 612310464בנק מזרחי-טפחות8233070.2364
נפטא ח6430169נפטא2054650.2355
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות31971180.2271
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים4117340.2262
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים7146610.2241
סאמיט ו1130939סאמיט3589710.2239
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות23272420.2237
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות26524080.2227
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות31977000.2184
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים47777400.2169
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל16939060.2125
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים17020050.2076
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות27539870.2075
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים24216960.2069
מזרחי טפחות הנפקות 592310449בנק מזרחי-טפחות4351410.2041
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15913500.2017
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים7450420.1969
לאומי 1796040372בנק לאומי14108380.1948
פז נפט ה1139534פז נפט4228920.1788
לאומי 1816040505בנק לאומי24907190.1784
מקורות 101158468מקורות7062100.1735
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל4773510.1728
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט24122210.1716
עמידר א1143585עמידר7199500.1684
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות27683590.1644
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי3574030.1638
חשמל 306000277חברת חשמל5788810.1635
שטראוס ה7460389שטראוס5841620.1629
פורמולה א2560142פורמולה מערכות1068410.1531
לאומי 1806040422בנק לאומי17668950.1525
ישראכרט א1157536ישראכרט7305080.1508
לאומי 1786040323בנק לאומי12356750.1476
מזרחי טפחות הנפקות 602310456בנק מזרחי-טפחות7835180.1428
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ12243800.1314
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל4274520.1221
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט11498360.1072
וילאר ז4160149וילאר1636890.1027
חשמל 266000202חברת חשמל20535780.1014
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן5490980.813
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות6134800.675
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות8268370.645
אמות ח1172782אמות4731750.544
מגה אור ו1138668מגה אור5222770.482
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים3878030.449
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן8470280.426
דמרי ט1168368דמרי2205420.417
עזריאלי ד1138650עזריאלי36678170.384
ישרס יג6130181ישרס3815000.352
אבגול ג1133289אבגול3591550.333
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן3213000.324
פז נפט ו1139542פז נפט5445670.315
בזק 102300184בזק9881910.302
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים5871260.267
וילאר ח4160156וילאר3507740.234
מזרחי טפחות הנפקות 572310423בנק מזרחי-טפחות6908960.217
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות1303750.185
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל1676350.146
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי19166420.69
אשדר ה1157783אשדר3515070.47
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2348500.43
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות7314780.0881
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים1653700.0869
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 01/08/2021
DateLevel
01/08/2021138.99
29/07/2021138.71
28/07/2021138.84
27/07/2021138.79
26/07/2021138.94
25/07/2021138.81
22/07/2021138.48
21/07/2021138.23
20/07/2021138.06
19/07/2021138.15
15/07/2021138.81
14/07/2021138.76
13/07/2021138.62
12/07/2021138.66
11/07/2021138.71
08/07/2021138.70
07/07/2021139.04
06/07/2021139.07
05/07/2021139.02
04/07/2021138.95
01/07/2021138.78
30/06/2021138.69
29/06/2021138.59
28/06/2021138.71
27/06/2021138.70
24/06/2021138.78
23/06/2021138.93
22/06/2021138.63
21/06/2021138.44
20/06/2021138.68
17/06/2021138.92
16/06/2021138.82
15/06/2021138.92
14/06/2021138.81
13/06/2021138.69
10/06/2021138.52
09/06/2021138.50
08/06/2021138.37
07/06/2021138.36
06/06/2021138.58
03/06/2021138.47
02/06/2021138.47
01/06/2021138.35
31/05/2021138.23
30/05/2021138.33
27/05/2021138.27
26/05/2021138.42
25/05/2021138.54
24/05/2021138.51
23/05/2021138.54
20/05/2021138.47
19/05/2021138.82
18/05/2021138.92
13/05/2021138.87
12/05/2021138.54
11/05/2021138.35
10/05/2021138.79
09/05/2021138.47
06/05/2021138.22
05/05/2021138.16
04/05/2021137.92
03/05/2021137.72
02/05/2021137.32
29/04/2021137.06
28/04/2021137.12
27/04/2021137.10
26/04/2021137.09
25/04/2021137.11
22/04/2021137.10
21/04/2021137.09
20/04/2021137.20
19/04/2021137.17
18/04/2021137.20
13/04/2021136.97
12/04/2021136.83
11/04/2021136.82
08/04/2021136.75
07/04/2021136.76
06/04/2021136.69
05/04/2021136.49
04/04/2021136.40
01/04/2021136.29
31/03/2021136.17
30/03/2021136.09
29/03/2021136.16
25/03/2021135.94
24/03/2021136.02
22/03/2021135.87
21/03/2021135.51
18/03/2021135.54
17/03/2021135.33
16/03/2021135.32
15/03/2021135.00
14/03/2021134.91
11/03/2021135.01
10/03/2021134.89
09/03/2021134.92
08/03/2021134.60
07/03/2021134.80
04/03/2021135.05
03/03/2021135.20
02/03/2021135.29
01/03/2021135.09
28/02/2021134.95
25/02/2021135.06
24/02/2021135.06
23/02/2021135.01
22/02/2021134.99
21/02/2021135.03
18/02/2021134.96
17/02/2021135.06
16/02/2021135.20
15/02/2021135.08
14/02/2021135.21
11/02/2021135.27
10/02/2021135.41
09/02/2021135.31
08/02/2021135.18
07/02/2021135.20
04/02/2021135.13
03/02/2021134.92
02/02/2021134.68
01/02/2021134.61
31/01/2021134.48
28/01/2021134.91
27/01/2021135.03
26/01/2021135.34
25/01/2021135.45
24/01/2021135.44
21/01/2021135.41
20/01/2021135.53
19/01/2021135.41
18/01/2021135.11
17/01/2021134.78
14/01/2021134.80
13/01/2021134.65
12/01/2021134.45
11/01/2021134.38
10/01/2021134.36
07/01/2021134.34
06/01/2021134.25
05/01/2021134.19
04/01/2021134.22
03/01/2021134.10
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.