↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (-A), שמנפיקותיהן התאגדו בישראל ולא סווגו ע"י הבורסה בענף "השקעה ואחזקות" או בענף "ביטוח", כאשר במועד הקובע ניתן פקטור משקל עודף ככל שמרווח האשראי הממוצע בסדרת האג"ח גבוה יותר
 
נתוני שוק
שער אחרון134.78
שינוי יומי0.01%-
מספר ניירות במדד236
שווי כולל ני"ע במדד213 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.10
תשואה פנימית1.85%
מרווח ממשלתי1.59%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
0.56%2.23%9.30%27.43%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
18.38%11.46%8.96%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.210.310.57
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/01/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1252
מועד השקת המדד01/10/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2016
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
מגבלת משקל נייר1%
מגבלת משקל תאגיד5%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות, ביטוח או השקעה ואחזקות
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראיA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
אלבר יז1158732אלבר536860.6572541.1497
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה381979.07655561.1371
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן2344081.282
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן503557.85971.0916
אלדן תחבורה ג1140813אלדן תחבורה133465.5354121.0757
אלבר יח1158740אלבר398261.41028461.0566
אלדן תחבורה ד1140821אלדן תחבורה148193.5337521.0529
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה316913.05834491.0271
סלקום יב1143080סלקום1203663.98415120.9674
אלבר טז1139823אלבר472638.87295590.9319
אלדן תחבורה ב1138254אלדן תחבורה261646.37823240.8859
אספן גרופ ז3130333אספן גרופ237136.7764920.8306
מנרב ג1550078קבוצת מנרב123932.39908430.8127
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי1893139.69329360.8066
מנרב ב1550052קבוצת מנרב278046.64406480.8042
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי252985.87790.7987
אפי נכסים י1160878אפי נכסים356438.06880.7816
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1848688.7797620.7778
ויתניה ה1150903ויתניה208730.3420.7713
גירון ז1142629גירון פיתוח233235.840640.7303
סלקום יא1139252סלקום737993.4090.7179
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס207291.85058680.7003
אזורים 147150444אזורים4070800.6984
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן1121517.540.6586
מגה אור ט1165141מגה אור784312.830.6581
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות817075.61347920.6418
מליסרון יז3230273מליסרון423715.3379910.6418
אדמה ב1110915אדמה5830847.33998440.6267
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון573601.93681990.6093
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי1640192.42952640.6088
אספן גרופ ו3130291אספן גרופ298017.26136890.6013
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב676242.35905590.5954
מליסרון יא3230208מליסרון1460740.88989660.5931
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי722885.67640.5882
בזק 122300242בזק1367225.3280.5827
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים798531.74340.5792
מימון ישיר ב1168145מימון ישיר קבוצה681776.37743190.5726
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות161246.675040.5717
אמות ו1158609אמות2152363.01490.5697
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה1328114.91177390.5663
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות678568.130240.5601
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן519529.1523750.5597
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב3425960.5587
מליסרון יט3230398מליסרון448253.3880.5521
גירון ו1139849גירון פיתוח449206.1093580.5419
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס421702.20511710.5345
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון149721.55751550.5297
ישרס טז6130223ישרס936142.76164760.5263
אמות ז1162866אמות811628.28050.5254
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי717947.54126080.5234
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים540746.01026820.5231
סאמיט י1143395סאמיט365019.20.5206
דמרי ט1168368דמרי2184210.5199
סלקום ט1132836סלקום593761.325920.5189
ישרס יח6130280ישרס484901.060.5167
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין379466.76761810.5151
בזק 112300234בזק914736.58280.5119
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים520203.81507840.5116
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ423130.8070.5073
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס395937.816520.5023
אזורים 137150410אזורים316767.244750.4973
ויתניה ד1139476ויתניה163012.44960.4916
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות200919.60.4888
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות467476.320.4886
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ773267.330.4822
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן305424.18210.4801
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2254120.4799
מליסרון יח3230372מליסרון398389.60.4784
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש396979.73840.4736
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה352625.47269360.4715
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן686540.1324210.4697
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות385349.620240.4696
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1103583.99665170.4691
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים3792250.4652
פז נפט ח1162817פז נפט906030.05850.4604
מליסרון יד3230232מליסרון1448796.2183130.4595
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3602160.4593
דלתא א6270144דלתא519952.4393580.4545
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות469888.97667760.4537
מליסרון טז3230265מליסרון885118.898040.4502
מליסרון טו3230240מליסרון1046274.97390080.4468
אזורים 127150360אזורים296898.68219280.4446
ישרס יג6130181ישרס376799.63666030.4432
ריט 1 ו1138544ריט 1986202.407520.4411
מגה אור ח1147602מגה אור706282.640.4398
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן822086.3662960.4396
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים355016.874520.4377
גב ים ח7590151גב ים1599560.054610.4326
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן490576.7532870.4321
לוינשטין הנדסה ד5730098לוינשטין הנדסה112278.930750.4305
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים272539.80.4293
מבנה כ"א2260529מבנה נדל"ן249848.59443270.4291
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4833000.4286
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1220116.88237670.4275
מגה אור ו1138668מגה אור559486.6587240.4257
פרטנר ז1156397פרטנר936597.156040.4246
קרסו ב1139591קרסו מוטורס253326.03499350.4216
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי4093939.38970720.4196
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן434918.51763780.4165
מליסרון י3230190מליסרון1536788.4763080.4156
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן607813.44812280.4128
מגה אור ד1130632מגה אור272786.67442680.4118
קרסו ג1141829קרסו מוטורס283689.9902550.4099
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן642487.28967640.4067
גב ים ט7590219גב ים1138193.04510.4058
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב885723.14412720.4052
אשדר ה1157783אשדר397403.9570.4025
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים144516.935220.4012
דמרי ח1153725דמרי379099.820.4011
פז נפט ז1142595פז נפט1695726.3822590.4009
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב3080812.6016880.3962
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן364265.9515920.3948
ישרס טו6130207ישרס623274.94287420.3933
מליסרון ו3230125מליסרון451278.0106770.3928
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות468993.690.3851
חשמל 316000285חברת חשמל2384904.8340.3848
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות396335.41559640.3845
אמות ד1133149אמות1928731.02720.3838
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1777551.6668960.3831
סופרגז א1167360סופרגז אנרגיה211241.550.3792
מליסרון יג3230224מליסרון692864.2454580.3784
סאמיט ז1133479סאמיט133422.8514660.3726
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות480057.39213360.3711
דמרי ז1141191דמרי197980.763250.3679
קרסו א1136464קרסו מוטורס393945.6186880.3678
עזריאלי ה1156603עזריאלי3559621.62250.3668
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות539875.28757440.3636
ישרוטל א1139419ישרוטל144284.004480.3509
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ699514.84472650.3502
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים244046.37381280.3491
עזריאלי ד1138650עזריאלי3737224.0258140.3462
פז נפט ו1139542פז נפט530545.59838280.3445
שופרסל ז7770258שופרסל982497.0480.3441
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1336711.1614560.3433
נייר חדרה 66320105נייר חדרה391584.328650.3431
סאמיט ח1138940סאמיט106924.34497360.3409
ריט 1 ה1136753ריט 11247287.97192880.3378
בזק 92300176בזק2352386.40560.3338
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס447227.48360.3299
אבגול ג1133289אבגול365012.4478920.3254
לוינשטין הנדסה ג5730080לוינשטין הנדסה127804.80960.3238
ישרס יד6130199ישרס737951.546150.3237
שופרסל ד7770191שופרסל307571.478750.3225
בזק 102300184בזק959712.8250080.3148
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות2043800.3099
גב ים ו7590128גב ים2624856.840.3027
ממן ג2380053ממן200359.10790.3021
מקורות 111158476מקורות1817975.8960.2906
טאואר ז1138494טאואר344378.3878080.2904
אמות ה1138114אמות1050529.4957160.2882
חשמל 276000210חברת חשמל3478254.63308070.2876
שופרסל ו7770217שופרסל982205.21240580.2868
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות417081.55442760.2851
ריט 1 ד1129899ריט 1338323.42857360.2845
וילאר ח4160156וילאר352585.4320.2832
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן872496.90.2808
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים562311.3844460.2759
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז1949742.60461240.2749
שופרסל ה7770209שופרסל1113353.15505960.2744
שטראוס ו7460421שטראוס7120400.2738
עזריאלי ב1134436עזריאלי771197.8060250.2734
פז נפט ה1139534פז נפט426730.89060.2724
נפטא ח6430169נפטא283674.30.2692
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות280029.60.2686
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה368702.13660.2681
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל2458143.52560.2671
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות713298.21740.2671
אשטרום נכסים 82510162אשטרום נכסים168143.4552450.2646
פרטנר ו1141415פרטנר525061.16082750.2581
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות421340.02710.2545
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות141254.6722920.2544
אגוד הנפקות יא1157353בנק מזרחי-טפחות423892.9380.2413
מקורות 101158468מקורות537026.520.2402
סאמיט ו1130939סאמיט408934.02266750.2388
בזק 62300143בזק1095091.94334930.2341
אגוד הנפקות י1154764בנק מזרחי-טפחות428713.2060.2333
חשמל 296000236חברת חשמל3735883.753040.2319
אגוד הנפקות ט1139492בנק מזרחי-טפחות838467.7623750.2306
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות2239101.03860.2165
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות30963000.2051
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות3120866.5270.1993
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים539410.920.1992
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים2204658.3990640.1979
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות2565656.2720.1945
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1644287.80140.1944
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2660937.19380.1931
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4614726.87861660.1911
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט2404557.69522240.1909
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2833945.34280.1909
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1629996.68420.1885
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3596613.90840.1885
ממן ב2380046ממן149504.73802680.1851
אגוד הנפקות יב1160167בנק מזרחי-טפחות781065.75570.1816
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1879491.49080.1804
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15378000.1792
ישראכרט א1157536ישראכרט854001.56898480.1671
חשמל 306000277חברת חשמל583362.69940.1655
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל515847.04095650.1653
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי348248.5260.1647
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1107085.64640.1646
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט184258.102180.1619
שטראוס ה7460389שטראוס620798.25940.1571
חשמל 266000202חברת חשמל2090451.5167270.1559
וילאר ז4160149וילאר166541.76720.1559
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים1636778.72750.1524
לאומי 1786040323בנק לאומי12493600.1505
לאומי 1816040505בנק לאומי2417926.4060.1503
לאומי 1796040372בנק לאומי1379331.4220.1461
לאומי 1806040422בנק לאומי1796126.6510.1459
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות3474806.0130.1415
דיסקונט התחייבות יא6910137בנק דיסקונט172470.480.1315
אמות ב1126630אמות894853.17720.1268
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1145742.87125350.1246
עמידר א1143585עמידר7758750.1244
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל262714.39950.1224
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים255300.8640.1183
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל856236.39640.1122
אלבר טו1138536אלבר348202.91186580.872
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים1293011.200080.837
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות836942.2880.699
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות550994.5978560.659
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים300046.21680.535
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה642343.36480.518
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן646774.381440.493
מגה אור ז1141696מגה אור625915.52430.486
סלקום ח1132828סלקום622466.93064780.481
עזריאלי ו1156611עזריאלי2311599.45220.468
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן532682.138490.448
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין411953.0534240.414
אשדר ד1135607אשדר328622.24220190.382
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה763174.030410.292
מליסרון ח3230166מליסרון1115871.334950.253
אגוד הנפקות יג1161538בנק מזרחי-טפחות794456.69399390.247
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט239374.3460.0825
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל248651.42336250.0823
פורמולה א2560142פורמולה מערכות142413.84635880.0813
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/01/2021
DateLevel
17/01/2021134.78
14/01/2021134.80
13/01/2021134.65
12/01/2021134.45
11/01/2021134.38
10/01/2021134.36
07/01/2021134.34
06/01/2021134.25
05/01/2021134.19
04/01/2021134.22
03/01/2021134.10
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.