↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (-A), שמנפיקותיהן התאגדו בישראל ולא סווגו ע"י הבורסה בענף "השקעה ואחזקות" או בענף "ביטוח", כאשר במועד הקובע ניתן פקטור משקל עודף ככל שהמרווח הממשלתי הממוצע בסדרת האג"ח גבוה יותר
 
נתוני שוק
שער אחרון142.67
שינוי יומי0.05%
מספר ניירות במדד238
שווי כולל ני"ע במדד221.4 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.35
תשואה פנימית1.79%
מרווח ממשלתי1.35%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
6.44%7.59%21.80%28.73%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.01%11.34%8.94%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
3.580.610.60
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/12/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1252
ISIN מדדILINDX112528
מועד השקת המדד01/10/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2016
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות, ביטוח או השקעה ואחזקות
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראיA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב12727191.2087
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב19141131.0602
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב34409271.0407
גזית גלוב טז1260785גזית גלוב8179500.8942
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב12716420.8323
אספן גרופ ט3130424אספן גרופ3069900.8263
אלבר יז1158732אלבר8602200.7863
אספן גרופ ח3130390אספן גרופ6375240.7815
סלקום יב1143080סלקום12611150.7684
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן2569920.7681
מגה אור יא1178375מגה אור2145880.7231
אפי נכסים יג1178292אפי נכסים4806450.7125
מנרב ב1550052קבוצת מנרב2857230.7043
רבוע כחול נדל"ן ט1174556רבוע כחול נדל"ן2252140.6992
ג'נריישן קפיטל ב1177526ג'נריישן קפיטל4667810.6718
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן17632870.6715
סלקום יא1139252סלקום6413690.6675
אדגר י1820208אדגר השקעות7983850.6553
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין18537590.6499
אלבר טז1139823אלבר3955910.6361
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות4868330.6352
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי19742100.6293
סלקום ט1132836סלקום4824830.6279
מבנה כ"ה2260636מבנה נדל"ן10476100.6257
אפי נכסים י1160878אפי נכסים3659810.6205
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים13951720.6189
גירון ז1142629גירון פיתוח4125440.6154
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי2757210.6103
שיכון ובינוי 101175132שיכון ובינוי5308860.6101
אלבר טו1138536אלבר2358800.6035
אדגר ט1820190אדגר השקעות6692100.6031
מנרב ג1550078קבוצת מנרב1119430.5983
עזריאלי ח1178680עזריאלי19818150.5918
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן5603370.5888
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות10606050.5871
מגה אור י1178367מגה אור2034020.5869
מליסרון יז3230273מליסרון14049410.5824
מגה אור ט1165141מגה אור7954350.5811
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה3022360.5719
סלקום ח1132828סלקום4919200.5713
אפי נכסים יא1171628אפי נכסים5032860.5701
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן7628130.5698
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון5795100.5696
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות3983860.5591
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב3676550.5589
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי13577360.5541
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב7212710.5512
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה12645890.5468
אדמה ב1110915אדמה58946460.5431
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות8756270.5414
ישרס טז6130223ישרס14442090.5348
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי15159370.5341
עזריאלי ז1178672עזריאלי20693990.5334
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים5041220.5312
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין3791700.5305
ויתניה ה1150903ויתניה2263890.5269
אמות ח1172782אמות14003750.5131
סאמיט י1143395סאמיט3461610.5125
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן5578430.5103
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס6870650.5075
שפיר הנדסה ג1178417שפיר הנדסה3522400.5071
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה5101570.5042
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות5637980.5041
מימון ישיר ד1175660מימון ישיר קבוצה5636310.5015
קרסו ד1173566קרסו מוטורס2197910.4993
עזריאלי ו1156611עזריאלי24882100.4964
מליסרון יא3230208מליסרון15363560.4919
פז נפט ח1162817פז נפט8898620.4841
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי6219210.4832
מגה אור ז1141696מגה אור5947140.4819
ישרס יח6130280ישרס5099760.4805
אזורים 137150410אזורים3185460.4805
מגה אור ו1138668מגה אור5367590.4802
אמות ו1158609אמות23015370.4799
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן11727240.4799
מימון ישיר ג1171214מימון ישיר קבוצה10154910.4766
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ7720410.4762
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ10955720.4733
אזורים 127150360אזורים2400280.4725
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים5484820.4715
גירון ו1139849גירון פיתוח4754650.4712
קרסו ג1141829קרסו מוטורס4590980.4684
אפי נכסים יב1173764אפי נכסים6217240.4664
ריט 1 ו1138544ריט 112159170.4649
מגה אור ד1130632מגה אור2129070.4647
דמרי ז1141191דמרי1639830.4635
דמרי ט1168368דמרי2209410.4588
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס1906150.4563
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים2892950.4561
אשדר ד1135607אשדר2823690.4533
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים3517960.4529
קרסו א1136464קרסו מוטורס3259460.4525
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס2790250.4485
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן4849920.4451
מליסרון יח3230372מליסרון4289340.4447
אמות ז1162866אמות8415320.4444
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים4096320.4433
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות4798680.4432
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה2963210.4428
מליסרון יט3230398מליסרון4904090.4416
דמרי ח1153725דמרי3761780.4411
בזק 112300234בזק9073070.4367
אבגול ג1133289אבגול3598580.4365
בזק 122300242בזק14795530.4314
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2335240.4298
אשדר ה1157783אשדר3543180.4283
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים2757690.4281
ממן ג2380053ממן2907730.4265
מליסרון טז3230265מליסרון9179820.4254
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות4711030.4243
מליסרון כ3230422מליסרון11660760.4209
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן11759230.4182
גב ים ח7590151גב ים15496080.4181
ויתניה ד1139476ויתניה1629350.4148
פרטנר ז1156397פרטנר9502970.4101
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4453680.4095
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות13915380.4023
מליסרון יד3230232מליסרון14931680.3993
חשמל 316000285חברת חשמל25567470.3959
מגה אור ח1147602מגה אור9337980.3944
ביג יט1181007ביג מרכזי קניות2106380.3872
פז נפט ז1142595פז נפט16112960.3856
מליסרון י3230190מליסרון16104690.3852
סופרגז א1167360סופרגז אנרגיה2770040.3851
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן6370930.3796
חשמל 336000392חברת חשמל7288310.3792
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי38387890.3661
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן6431430.3653
ישרס טו6130207ישרס6193140.3606
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות2101940.3603
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות3927880.3571
פרטנר ו1141415פרטנר3947550.3556
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3673910.3514
עזריאלי ד1138650עזריאלי37856160.3458
עזריאלי ה1156603עזריאלי37905510.3434
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן3220100.3392
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל26237970.3368
פז נפט ו1139542פז נפט4849700.3343
מליסרון ו3230125מליסרון3074220.3325
מקורות 111158476מקורות29607410.3281
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן7662440.3267
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן4938220.3255
נייר חדרה 66320105נייר חדרה3861010.3252
אזורים 157150451אזורים2054420.3216
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות3092930.3206
מליסרון טו3230240מליסרון10422840.3193
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ11728710.3191
ריט 1 ה1136753ריט 112945790.3188
גב ים ו7590128גב ים22600420.3179
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש3758310.3169
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן4396310.3162
קרסו ב1139591קרסו מוטורס1802570.3156
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה2911690.3147
נמלי ישראל ד1175033נמלי ישראל4449600.3142
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה6848450.3096
סאמיט ז1133479סאמיט1233640.3059
ממן ב2380046ממן1306540.3039
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות4746200.3038
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות1805000.3037
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות4571850.2983
שופרסל ד7770191שופרסל2887020.2934
שטראוס ו7460421שטראוס7098700.2899
נפטא ח6430169נפטא2066420.2894
בזק 92300176בזק23058410.2887
בזק 102300184בזק10005350.2846
חשמל 276000210חברת חשמל36074360.2828
שופרסל ז7770258שופרסל9715540.2801
אמות ה1138114אמות10635190.2771
וילאר ח4160156וילאר3523510.2767
מזרחי טפחות הנפקות 622310498בנק מזרחי-טפחות36249900.2765
שופרסל ו7770217שופרסל9024050.2719
חשמל 326000384חברת חשמל6079990.2645
סאמיט ו1130939סאמיט3602700.2637
מזרחי טפחות הנפקות 612310464בנק מזרחי-טפחות8434570.2591
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים1519840.2452
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות23704130.2435
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות1305970.2426
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים7513610.2355
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים7209840.2255
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים4271600.2247
עזריאלי ב1134436עזריאלי6454000.2221
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל17277500.2213
וילאר ז4160149וילאר1637350.2202
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות32772000.2179
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות26773390.2175
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות27765000.2169
ריט 1 ד1129899ריט 12775220.2161
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים24343020.2142
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי16240500.2119
חשמל 296000236חברת חשמל38168670.2105
לאומי 1796040372בנק לאומי14384860.2094
פז נפט ה1139534פז נפט4177870.2032
מזרחי טפחות הנפקות 592310449בנק מזרחי-טפחות4415110.2032
פורמולה א2560142פורמולה מערכות1074160.2007
מקורות 101158468מקורות7208650.2003
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים43774560.1959
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט21303210.1944
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל4900270.1903
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים17384360.1871
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות7705750.1861
עמידר א1143585עמידר6668350.1819
שטראוס ה7460389שטראוס5859530.1765
מזרחי טפחות הנפקות 572310423בנק מזרחי-טפחות7007960.1728
לאומי 1816040505בנק לאומי24918780.1653
לאומי 1806040422בנק לאומי17687540.1642
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות27736970.1613
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים1655220.1597
חשמל 306000277חברת חשמל5747270.1538
אלביט מערכות ב1178235אלביט מערכות15171000.1533
לאומי 1786040323בנק לאומי12204950.1529
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל1694170.1398
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל4277020.1376
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ12133210.1252
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי3608280.1105
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט8547410.1105
חשמל 266000202חברת חשמל14451110.1008
אדגר יא1820281אדגר השקעות4594400.781
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה5364490.739
ריט 1 ז1171271ריט 14811000.544
אזורים 147150444אזורים6066300.539
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין4207090.515
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון1506730.479
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן6666490.414
גב ים ט7590219גב ים9812290.412
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות7172540.376
אמות ד1133149אמות19995000.361
ישרס יד6130199ישרס6236880.351
דלתא א6270144דלתא4498420.345
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז20711900.336
ישרס יג6130181ישרס3849290.315
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות3900540.282
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים5997280.257
שופרסל ה7770209שופרסל9727150.253
סאמיט ח1138940סאמיט1046130.219
מזרחי טפחות הנפקות 602310456בנק מזרחי-טפחות7788430.144
ישראכרט א1157536ישראכרט6094330.127
אלבר יח1158740אלבר3643690.67
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן4467460.43
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/12/2021
DateLevel
08/12/2021142.67
07/12/2021142.60
06/12/2021142.30
05/12/2021141.96
02/12/2021141.93
01/12/2021142.36
30/11/2021142.53
29/11/2021142.82
28/11/2021142.83
25/11/2021143.24
24/11/2021142.81
23/11/2021142.66
22/11/2021142.50
21/11/2021142.68
18/11/2021142.71
17/11/2021142.80
16/11/2021142.69
15/11/2021142.60
14/11/2021142.45
11/11/2021142.41
10/11/2021142.49
09/11/2021142.49
08/11/2021142.46
07/11/2021142.50
04/11/2021142.31
03/11/2021142.13
02/11/2021142.39
01/11/2021142.30
31/10/2021142.41
28/10/2021142.40
27/10/2021142.60
26/10/2021142.59
25/10/2021142.29
24/10/2021142.12
21/10/2021142.19
20/10/2021142.35
19/10/2021142.37
18/10/2021142.54
17/10/2021142.73
14/10/2021142.78
13/10/2021142.36
12/10/2021141.86
11/10/2021141.53
10/10/2021141.22
07/10/2021141.29
06/10/2021141.36
05/10/2021141.35
04/10/2021141.33
03/10/2021141.32
30/09/2021141.05
29/09/2021141.12
26/09/2021141.03
23/09/2021141.15
22/09/2021140.87
19/09/2021140.68
14/09/2021140.70
13/09/2021140.54
12/09/2021140.33
09/09/2021140.39
05/09/2021140.36
02/09/2021140.39
01/09/2021140.47
31/08/2021140.53
30/08/2021140.24
29/08/2021140.08
26/08/2021139.86
25/08/2021139.90
24/08/2021139.94
23/08/2021139.89
22/08/2021139.92
19/08/2021139.80
18/08/2021139.86
17/08/2021139.76
16/08/2021139.71
15/08/2021139.51
12/08/2021139.31
11/08/2021139.29
10/08/2021139.34
09/08/2021139.40
08/08/2021139.51
05/08/2021139.56
04/08/2021139.57
03/08/2021139.42
02/08/2021139.29
01/08/2021138.99
29/07/2021138.71
28/07/2021138.84
27/07/2021138.79
26/07/2021138.94
25/07/2021138.81
22/07/2021138.48
21/07/2021138.23
20/07/2021138.06
19/07/2021138.15
15/07/2021138.81
14/07/2021138.76
13/07/2021138.62
12/07/2021138.66
11/07/2021138.71
08/07/2021138.70
07/07/2021139.04
06/07/2021139.07
05/07/2021139.02
04/07/2021138.95
01/07/2021138.78
30/06/2021138.69
29/06/2021138.59
28/06/2021138.71
27/06/2021138.70
24/06/2021138.78
23/06/2021138.93
22/06/2021138.63
21/06/2021138.44
20/06/2021138.68
17/06/2021138.92
16/06/2021138.82
15/06/2021138.92
14/06/2021138.81
13/06/2021138.69
10/06/2021138.52
09/06/2021138.50
08/06/2021138.37
07/06/2021138.36
06/06/2021138.58
03/06/2021138.47
02/06/2021138.47
01/06/2021138.35
31/05/2021138.23
30/05/2021138.33
27/05/2021138.27
26/05/2021138.42
25/05/2021138.54
24/05/2021138.51
23/05/2021138.54
20/05/2021138.47
19/05/2021138.82
18/05/2021138.92
13/05/2021138.87
12/05/2021138.54
11/05/2021138.35
10/05/2021138.79
09/05/2021138.47
06/05/2021138.22
05/05/2021138.16
04/05/2021137.92
03/05/2021137.72
02/05/2021137.32
29/04/2021137.06
28/04/2021137.12
27/04/2021137.10
26/04/2021137.09
25/04/2021137.11
22/04/2021137.10
21/04/2021137.09
20/04/2021137.20
19/04/2021137.17
18/04/2021137.20
13/04/2021136.97
12/04/2021136.83
11/04/2021136.82
08/04/2021136.75
07/04/2021136.76
06/04/2021136.69
05/04/2021136.49
04/04/2021136.40
01/04/2021136.29
31/03/2021136.17
30/03/2021136.09
29/03/2021136.16
25/03/2021135.94
24/03/2021136.02
22/03/2021135.87
21/03/2021135.51
18/03/2021135.54
17/03/2021135.33
16/03/2021135.32
15/03/2021135.00
14/03/2021134.91
11/03/2021135.01
10/03/2021134.89
09/03/2021134.92
08/03/2021134.60
07/03/2021134.80
04/03/2021135.05
03/03/2021135.20
02/03/2021135.29
01/03/2021135.09
28/02/2021134.95
25/02/2021135.06
24/02/2021135.06
23/02/2021135.01
22/02/2021134.99
21/02/2021135.03
18/02/2021134.96
17/02/2021135.06
16/02/2021135.20
15/02/2021135.08
14/02/2021135.21
11/02/2021135.27
10/02/2021135.41
09/02/2021135.31
08/02/2021135.18
07/02/2021135.20
04/02/2021135.13
03/02/2021134.92
02/02/2021134.68
01/02/2021134.61
31/01/2021134.48
28/01/2021134.91
27/01/2021135.03
26/01/2021135.34
25/01/2021135.45
24/01/2021135.44
21/01/2021135.41
20/01/2021135.53
19/01/2021135.41
18/01/2021135.11
17/01/2021134.78
14/01/2021134.80
13/01/2021134.65
12/01/2021134.45
11/01/2021134.38
10/01/2021134.36
07/01/2021134.34
06/01/2021134.25
05/01/2021134.19
04/01/2021134.22
03/01/2021134.10
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.