↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס Bullet ישראל 2024

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס Bullet ישראל 2024 כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (-A), שמנפיקותיהן התאגדו בישראל, שנפדות במהלך שנת 2024 והן מוחלפות במק"מ עד לסיום שנת הפדיון, מועד בו יופסק חישוב המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון102.45
שינוי יומי0.19%
מספר ניירות במדד38
שווי כולל ני"ע במדד24.2 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו2.54
תשואה פנימית1.16%
מרווח ממשלתי1.06%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
0.68%---------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
---------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
---------
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 19/01/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1254
מועד השקת המדד01/10/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/10/2020
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד10%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה/מק''מ
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיון2024
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-A ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1222057.16896414.0893
בזן ה2590388בתי זיקוק960296.76619744.0574
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2668941.5174.0363
מליסרון טו3230240מליסרון1047345.38170524.0178
אגוד הנפקות יב1160167בנק מזרחי-טפחות782751.89514.0123
לאומי 1786040323בנק לאומי12515454.0093
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן8730454.0084
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח978160.33254.006
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1147180.9959354.0029
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1631722.21244.0017
ישראכרט א1157536ישראכרט855678.71267883.9969
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל857486.25493.9598
כללביט י1136068כלל ביטוח1070909.10783.9372
סלקום ח1132828סלקום623074.68980683.4288
חשמל 306000277חברת חשמל584073.25083.2142
חברה לישראל 105760236חברה לישראל579428.773843.1886
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים541658.46552.9808
פרטנר ו1141415פרטנר525828.5697152.8937
אשדר ה1157783אשדר398519.2162.1931
נייר חדרה 66320105נייר חדרה391584.328652.1549
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה382984.4806372.1076
אלבר טז1139823אלבר475194.68241542.615
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח441226.73532.386
אבגול ג1133289אבגול365146.33599762.0094
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי348655.3981.9187
ריט 1 ד1129899ריט 1338659.24861641.8637
אשדר ד1135607אשדר329213.12160021.8117
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב314854.225241.7327
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח2952001.6245
מגה אור ד1130632מגה אור273469.39969651.5049
ארקו ג3100245ארקו החזקות259604.51057841.4286
קרסו ב1139591קרסו מוטורס253350.6752071.3942
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3338101.837
ממן ב2380046ממן149504.73802680.8227
פורמולה א2560142פורמולה מערכות142413.84635880.7837
קרדן נדל"ן ג1150911קרדן נדל"ן116243.83080.6397
אס.אר אקורד א4220349אס.אר אקורד192862.53470.5307
אלקטרה נדל"ן ה1138593אלקטרה נדל"ן145365.57228580.8
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 19/01/2021
DateLevel
18/01/2021102.25
17/01/2021102.06
14/01/2021102.11
13/01/2021102.02
12/01/2021101.95
11/01/2021101.91
10/01/2021101.91
07/01/2021101.91
06/01/2021101.85
05/01/2021101.82
04/01/2021101.85
03/01/2021101.80
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.