↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס Bullet ישראל 2024

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס Bullet ישראל 2024 כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (-A), שמנפיקותיהן התאגדו בישראל, שנפדות במהלך שנת 2024 והן מוחלפות במק"מ עד לסיום שנת הפדיון, מועד בו יופסק חישוב המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון100.52
שינוי יומי0.01%
מספר ניירות במדד38
שווי כולל ני"ע במדד24.8 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו2.67
תשואה פנימית1.59%
מרווח ממשלתי1.42%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
------------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
---------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
---------
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 25/10/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1254
מועד השקת המדד01/10/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/10/2020
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד10%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה/מק''מ
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיון2024
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-A ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1165289.18385884.1361
בזן ה2590388בתי זיקוק959581.06150864.028
מליסרון טו3230240מליסרון1053443.81934124.0223
כללביט י1136068כלל ביטוח1056799.2544.0202
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח966626.06054.0163
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1445816.9002354.0025
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל861152.50654.0013
ישראכרט א1157536ישראכרט978381.98864074.0002
לאומי 1786040323בנק לאומי12428053.9965
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן867720.63.9722
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2598653.55393.9616
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1622310.24043.9554
אגוד הנפקות יב1160167בנק מזרחי-טפחות777770.11963.9218
סלקום ח1132828סלקום607759.1593.1742
חברה לישראל 105760236חברה לישראל585748.636483.0592
חשמל 306000277חברת חשמל580848.44063.0337
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים529741.24752.7667
פרטנר ו1141415פרטנר526186.69386252.7482
אלבר טז1139823אלבר485325.69777452.5348
אבגול ג1133289אבגול456587.33406482.3847
נייר חדרה 66320105נייר חדרה455198.820792.3774
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח436680.06192.2807
אגוד הנפקות יא1157353בנק מזרחי-טפחות415063.5152.0929
אשדר ה1157783אשדר390191.94882.0379
אשדר ד1135607אשדר377345.25638281.9708
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה360455.9817761.8826
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי342009.8221.7862
ריט 1 ד1129899ריט 1332522.90056161.7367
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב310305.86541.6207
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח2947251.5393
מגה אור ד1130632מגה אור267072.01105821.3949
קרסו ב1139591קרסו מוטורס266577.86569841.3923
ארקו ג3100245ארקו החזקות263253.03269841.3749
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3371701.761
ממן ב2380046ממן168418.11740140.8796
אלקטרה נדל"ן ה1138593אלקטרה נדל"ן146486.67826050.7651
פורמולה א2560142פורמולה מערכות144644.4081880.7554
קרדן נדל"ן ג1150911קרדן נדל"ן117936.5940.616
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 25/10/2020
DateLevel
22/10/2020100.52
21/10/2020100.50
20/10/2020100.52
19/10/2020100.66
18/10/2020100.59
15/10/2020100.49
14/10/2020100.48
13/10/2020100.43
12/10/2020100.38
11/10/2020100.38
08/10/2020100.34
07/10/2020100.24
06/10/2020100.26
05/10/2020100.29
04/10/2020100.22
01/10/2020100.11
30/09/2020100.00
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.