↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס Bullet ישראל 2024

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס Bullet ישראל 2024 כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (-A), שמנפיקותיהן התאגדו בישראל, שנפדות במהלך שנת 2024 והן מוחלפות במק"מ עד לסיום שנת הפדיון, מועד בו יופסק חישוב המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון100.06
שינוי יומי0.09%-
מספר ניירות במדד37
שווי כולל ני"ע במדד24.3 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו2.67
תשואה פנימית1.76%
מרווח ממשלתי1.57%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
------------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
---------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
---------
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 01/11/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1254
מועד השקת המדד01/10/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/10/2020
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד10%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה/מק''מ
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיון2024
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-A ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
כללביט י1136068כלל ביטוח1057855.09344.0236
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1623565.174.0227
ישראכרט א1157536ישראכרט978957.00009454.022
לאומי 1786040323בנק לאומי12432654.0211
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1444295.7155484.0154
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל858319.49394.0064
מליסרון טו3230240מליסרון1049607.03292414.005
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח963111.7124.005
בזן ה2590388בתי זיקוק953676.4978263.9949
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2577892.34063.9875
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן852530.43.9492
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1142505.41888073.9441
סלקום ח1132828סלקום600769.92867153.2993
חברה לישראל 105760236חברה לישראל583371.9363.2037
חשמל 306000277חברת חשמל579700.62683.1836
אגוד הנפקות יב1160167בנק מזרחי-טפחות7664273.961
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים528643.6092.9032
פרטנר ו1141415פרטנר526289.01504752.8903
אלבר טז1139823אלבר478107.2932022.6257
אבגול ג1133289אבגול455499.62372162.5015
נייר חדרה 66320105נייר חדרה454353.9228552.4952
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח435124.6212.3896
אשדר ה1157783אשדר389374.09222.1383
אשדר ד1135607אשדר375710.34239642.0633
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה358221.7504841.9673
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3346501.8378
ריט 1 ד1129899ריט 1330111.10207241.8129
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח2943501.6165
קרסו ב1139591קרסו מוטורס266736.2444681.4649
מגה אור ד1130632מגה אור266490.43027291.4635
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי340687.4881.871
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב307014.28921.686
ארקו ג3100245ארקו החזקות265125.940721.456
ממן ב2380046ממן168900.87523840.9276
אלקטרה נדל"ן ה1138593אלקטרה נדל"ן148458.74419190.8153
פורמולה א2560142פורמולה מערכות143453.86291720.7878
קרדן נדל"ן ג1150911קרדן נדל"ן116934.30.6422
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 01/11/2020
DateLevel
29/10/2020100.06
28/10/2020100.15
27/10/2020100.33
26/10/2020100.37
25/10/2020100.44
22/10/2020100.52
21/10/2020100.50
20/10/2020100.52
19/10/2020100.66
18/10/2020100.59
15/10/2020100.49
14/10/2020100.48
13/10/2020100.43
12/10/2020100.38
11/10/2020100.38
08/10/2020100.34
07/10/2020100.24
06/10/2020100.26
05/10/2020100.29
04/10/2020100.22
01/10/2020100.11
30/09/2020100.00
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.