↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס A-AA חברות ישראליות

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס A-AA חברות ישראליות כולל איגרות חוב קונצרניות לא צמודות וצמודות למדד בריבית קבועה, בטווח דירוג (-A) עד (+AA), שמנפיקותיהן התאגדו בישראל
 
נתוני שוק
שער אחרון118.97
שינוי יומי0.11%
מספר ניירות במדד299
שווי כולל ני"ע במדד1.3 מיליוני ₪
מח"מ ברוטו4.04
תשואה פנימית1.67%
מרווח ממשלתי1.39%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
0.47%1.10%8.19%19.93%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
10.19%6.18%4.89%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.140.440.73
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 17/01/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1255
מועד השקת המדד31/12/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2016
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר0.5%
מגבלת משקל תאגיד5%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-A עד +AA
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב888763.15934730.5167
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב3090807.60440340.5094
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1218068.802090.5091
אמות ו1158609אמות2154431.99790.5076
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב676928.39299020.5072
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות677503.9551280.5072
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי1892978.6572530.5069
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים1290394.73150.5066
אדמה ב1110915אדמה5822626.82454860.5064
בזק 122300242בזק1366336.860.5063
ריט 1 ו1138544ריט 1985733.680140.5059
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן687081.47298450.5057
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן1120576.40640.5055
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות817311.24039840.5054
חשמל 316000285חברת חשמל2382342.9630.5054
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה1071177.1550.5048
מליסרון יד3230232מליסרון1447503.9194830.5047
אדגר י1820208אדגר השקעות742458.37140.5047
אגוד הנפקות יג1161538בנק מזרחי-טפחות794838.31407940.5045
ישרס טז6130223ישרס935814.6933940.5044
בזן ה2590388בתי זיקוק954839.51794530.5039
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1103386.73434110.5039
מגה אור ח1147602מגה אור706019.20.5037
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן822086.3662960.5037
חשמל 296000236חברת חשמל3737952.67600450.5035
ריט 1 ה1136753ריט 11247187.3517310.5035
חשמל 276000210חברת חשמל3476921.66204020.5028
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8583200.5027
מליסרון יא3230208מליסרון1461141.49531480.5026
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי4098019.23508560.5026
גב ים ט7590219גב ים1138863.16170.5025
פז נפט ז1142595פז נפט1694616.717430.5024
גב ים ו7590128גב ים2628631.440.5024
עזריאלי ד1138650עזריאלי3744132.0184680.5023
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ772884.1450.5021
עזריאלי ב1134436עזריאלי769990.0968250.5018
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז1944764.008750.5017
אגוד הנפקות ט1139492בנק מזרחי-טפחות837985.607250.5016
בזק 62300143בזק1096091.93599230.5014
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1108382.70060.5012
מליסרון יג3230224מליסרון692864.2454580.5011
מליסרון טז3230265מליסרון883255.48983360.5011
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים798607.78680.5009
מימון ישיר ב1168145מימון ישיר קבוצה681708.89486460.5008
כללביט יא1160647כלל ביטוח1712090.64867840.5008
פז נפט ח1162817פז נפט904127.90550.5007
בזק 92300176בזק2352386.40560.5007
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן872888.40.5006
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים1639247.692750.5005
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1642909.52160.5004
אמות ב1126630אמות895016.322720.5004
מליסרון ח3230166מליסרון1115871.334950.5003
כללביט י1136068כלל ביטוח1070045.23920.5002
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1337186.5210440.5002
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ699015.85954970.5002
עזריאלי ה1156603עזריאלי3563513.69170.5002
אגוד הנפקות יב1160167בנק מזרחי-טפחות780835.82760.4999
בזק 102300184בזק959536.48824640.4997
אדגר ט1820190אדגר השקעות785489.37420.4997
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח976718.54850.4996
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1630937.88140.4996
שופרסל ז7770258שופרסל9831810.4996
מליסרון י3230190מליסרון1538911.1123250.4995
פרטנר ז1156397פרטנר936514.723620.4993
שופרסל ה7770209שופרסל1112516.88578940.4993
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל2457297.2760.4993
ישראכרט א1157536ישראכרט855678.71267880.4992
עזריאלי ו1156611עזריאלי2311795.25090.4992
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח863821.250.4987
חברה לישראל 145760301חברה לישראל14507800.4986
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין1831752.8361660.4985
ישרס יד6130199ישרס738146.17073360.4985
חשמל 266000202חברת חשמל2091411.7608780.4984
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1288828.07040.4983
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול854214.3565020.4977
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי718138.3663360.4963
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח737140.04730.4954
גב ים ח7590151גב ים1598954.332730.4948
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח796000.565150.4948
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל856986.31150.4943
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6552000.4932
סלקום יב1143080סלקום1206481.43495880.4929
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1851098.61616020.4924
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה762246.11585750.4919
שטראוס ו7460421שטראוס7116900.4912
אמות ז1162866אמות811388.4140.4905
סלקום יא1139252סלקום738064.47240.4895
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1455139.62560910.4884
אמות ה1138114אמות1050529.4957160.4873
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח810129.55950.4868
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן645928.703640.4863
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה643007.25440.4841
מגה אור ז1141696מגה אור625229.40150.4707
ישרס טו6130207ישרס623160.4439410.4691
סלקום ח1132828סלקום622831.58614320.4689
שטראוס ה7460389שטראוס620855.555040.4674
אלקטרה ה7390222אלקטרה616544.57620.4641
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה1328722.52003260.4639
חשמל 286000228חברת חשמל613959.37920.4622
חברה לישראל 75760160חברה לישראל608696.57100120.4582
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן606959.29768980.4569
פניקס 57670284הפניקס ביטוח6000000.4517
חברה לישראל 125760251חברה לישראל597945.79020.4501
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב596070.08230.4487
סלקום ט1132836סלקום594830.65911360.4478
חשמל 306000277חברת חשמל583635.98840.4394
מגה אור ט1165141מגה אור785626.45740.4383
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1776125.34660160.4378
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה579060.68141280.4359
חברה לישראל 105760236חברה לישראל578726.566880.4357
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון573601.93681990.4318
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים561809.51986250.4229
מגה אור ו1138668מגה אור559797.4558680.4214
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות550994.5978560.4148
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים540465.68574240.4069
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים539933.6050.4065
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות539612.90650540.4062
פז נפט ו1139542פז נפט529919.21633040.3989
פרטנר ו1141415פרטנר525419.2849750.3955
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים520157.15165760.3916
דלתא א6270144דלתא520220.249010.3916
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן504481.10580.3798
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן489890.03167260.3688
ישרס יח6130280ישרס484235.640.3645
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4837950.3642
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות480586.98701630.3618
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח474370.15853250.3571
כללביט ט1136050כלל ביטוח474304.556320.3571
אלבר טז1139823אלבר473986.481580.3568
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות469495.50805180.3534
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות468099.720.3524
מליסרון ו3230125מליסרון450799.20111660.3394
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס447141.9880.3366
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח440189.77470.3314
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן434590.6793130.3272
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח434039.65004790.3267
אגוד הנפקות י1154764בנק מזרחי-טפחות428883.1280.3229
אלקטרה ד7390149אלקטרה428594.1235520.3226
פז נפט ה1139534פז נפט426608.37240.3212
מליסרון יז3230273מליסרון423639.1370490.3189
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ422690.0040.3182
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס421374.70122030.3172
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות416843.04038580.3138
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין412620.8447570.3106
מליסרון יח3230372מליסרון398389.60.2999
אשדר ה1157783אשדר397887.23590.2995
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס396053.34010.2982
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות395705.5472160.2979
קרסו א1136464קרסו מוטורס394057.4503360.2966
אלבר יז1158732אלבר537414.693020.2962
נייר חדרה 66320105נייר חדרה391653.299910.2948
כללביט ז1132950כלל ביטוח390677.09680.2941
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות385124.445160.2899
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה382425.9228140.2879
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין380028.25556740.2861
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים3793650.2856
דמרי ח1153725דמרי379099.820.2854
ישרס יג6130181ישרס376622.91794880.2835
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה369045.72260.2778
אבגול ג1133289אבגול365146.33599760.2749
סאמיט י1143395סאמיט3649870.2748
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן364390.80710240.2743
פועלים הנפקות יא1940410בנק פועלים363500.658340.2736
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3592500.2704
אפי נכסים י1160878אפי נכסים356987.280.2687
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים355220.283730.2674
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה353195.08814740.2659
וילאר ח4160156וילאר3523170.2652
אלבר טו1138536אלבר349034.68949940.2628
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח347720.65650.2618
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח345669.01290.2602
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח344960.90687960.2597
טאואר ז1138494טאואר344378.3878080.2592
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח343293.2360.2584
גירון ו1139849גירון פיתוח449206.1093580.2551
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח338880.0176440.2551
ריט 1 ד1129899ריט 1337926.55034120.2544
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3339300.2514
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח332002.05212910.2499
אשדר ד1135607אשדר329057.62702170.2477
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן323523.98105570.2436
אזורים 137150410אזורים317038.63030.2387
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3119700.2349
דור אלון ו1140656דור אלון311337.14475120.2344
שופרסל ד7770191שופרסל307226.04210.2313
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן305199.00530.2298
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים299727.69640.2256
אלבר יח1158740אלבר398221.29127480.2252
אספן גרופ ו3130291אספן גרופ298497.3422410.2247
אזורים 127150360אזורים297098.4602160.2237
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח2947750.2219
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול513143.94240.2216
פניקס 37670201הפניקס ביטוח287215.94320.2162
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח284099.80504010.2139
קרסו ג1141829קרסו מוטורס283609.25889750.2135
נפטא ח6430169נפטא283483.20.2134
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה2833750.2133
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח283139.76514810.2131
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות279762.60.2106
מנרב ב1550052קבוצת מנרב278580.56684510.2097
דור אלון ז1157700דור אלון276607.4575660.2082
מגה אור ד1130632מגה אור272786.67442680.2054
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח272628.3041280.2052
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים272243.40.2049
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה317299.26294530.2047
גזית גלוב ד1260397גזית גלוב267790.23513840.2016
אלדן תחבורה ב1138254אלדן תחבורה262030.92611340.1973
בזן י2590511בתי זיקוק806719.8118720.1962
ארקו ג3100245ארקו החזקות259458.56969360.1953
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים255323.57760.1922
קרסו ב1139591קרסו מוטורס253252.1143530.1906
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי252653.49740.1902
אפקון החזקות ד5780168אפקון החזקות246487.50.1856
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים244117.303780.1838
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט239353.049350.1802
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן2343840.1764
גירון ז1142629גירון פיתוח232954.885680.1754
אקויטל 37550148אקויטל229585.60.1728
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2252360.1696
דמרי ט1168368דמרי2183580.1644
סאמיט ו1130939סאמיט408721.12859930.1612
סופרגז א1167360סופרגז אנרגיה210824.90.1587
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן208939.00080240.1573
ויתניה ה1150903ויתניה207832.1250.1565
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס207644.10583070.1563
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות2047600.1541
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות200684.40.1511
ממן ג2380053ממן200492.68063860.1509
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש397478.7460.1496
דמרי ז1141191דמרי197999.7815750.1491
דור אלון ה1136761דור אלון184251.630150.1387
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט184258.102180.1387
איי די איי שה ד1133099איי.די.איי. ביטוח182087.57250.1371
פתאל אירופה ב1140854פתאל אירופה179113.54080.1348
אשטרום נכסים 82510162אשטרום נכסים168190.5322740.1266
וילאר ז4160149וילאר166711.3930740.1255
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות161262.2694960.1214
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה514594.85542920.1205
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן157218.97230.1184
פנינסולה ב3330099פנינסולה154711.225950.1165
פרשקובסקי יב1156439פרשקובסקי1529100.1151
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון149906.13601220.1129
ממן ב2380046ממן149504.73802680.1125
אלדן תחבורה ד1140821אלדן תחבורה148640.42086740.1119
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים148191.257720.1116
אלקטרה נדל"ן ה1138593אלקטרה נדל"ן145419.60148940.1095
אלבר יד1132562אלבר145093.50092720.1092
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים144490.597160.1088
ישרוטל א1139419ישרוטל142567.6560.1073
פורמולה א2560142פורמולה מערכות142345.42421680.1072
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות141015.25759320.1062
אלקו יא6940167אלקו138071.825280.1039
אלקו יג6940233אלקו134415.0475170.1012
ויתניה ד1139476ויתניה163105.422480.1011
אלדן תחבורה ג1140813אלדן תחבורה133898.18400420.1008
סאמיט ז1133479סאמיט133605.481770.1006
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות836860.31520.509
אמות ד1133149אמות1929720.79680.504
בזק 112300234בזק914987.01260.503
שופרסל ו7770217שופרסל982449.96825240.503
מליסרון טו3230240מליסרון1047734.62090680.502
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי1641377.96796480.501
פועלים הנפקות י1940402בנק פועלים977862.718140.499
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח765409.5830.497
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן641575.79857560.483
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן532732.41049250.401
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן519395.654520.391
כללביט ח1132968כלל ביטוח498114.77800280.375
אקויטל 27550122אקויטל490213.9550.369
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות466192.80.351
מליסרון יט3230398מליסרון447702.5520.337
הראל הנפקות ה1119221הראל ביטוח439733.8150.331
אגוד הנפקות יא1157353בנק מזרחי-טפחות423812.3040.319
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3600000.271
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3547250.267
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב313477.747920.236
מבנה כ"א2260529מבנה נדל"ן249715.18769010.188
אספן גרופ ז3130333אספן גרופ237753.6656880.179
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח236504.840.178
אזורים 147150444אזורים4066000.153
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב3425960.129
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי721588.7620.51
דיסקונט התחייבות יא6910137בנק דיסקונט172665.72960.13
אלון רבוע ה1155621אלון רבוע כחול128909.6207680.097
לוינשטין הנדסה ג5730080לוינשטין הנדסה127768.084080.0962
לידר השקעות ז3180338לידר השקעות1239720.0933
מנרב ג1550078קבוצת מנרב124001.12950250.0933
אוריין ב1143379אוריין118343.95650.0891
קרדן נדל"ן ג1150911קרדן נדל"ן115954.27920.0873
לוינשטין הנדסה ד5730098לוינשטין הנדסה112022.268750.0843
אגוד הנפקות יט1124080בנק מזרחי-טפחות108523.0127060.0817
סאמיט ח1138940סאמיט106844.83993040.0804
הכשרת ישוב 236120323הכשרת הישוב2037000.0767
אס.אר אקורד א4220349אס.אר אקורד192786.22150.0726
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה283461.570.0595
אדגר יא1820281אדגר השקעות1556100.0586
פרשקובסקי יג1169309פרשקובסקי1530300.0576
נאוויטס פטרוליום ב1169614נאוויטס פטרוליום יהש4448220.0401
בזן יב2590578בתי זיקוק227399.290.0235
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 17/01/2021
DateLevel
14/01/2021118.97
13/01/2021118.84
12/01/2021118.67
11/01/2021118.62
10/01/2021118.63
07/01/2021118.64
06/01/2021118.57
05/01/2021118.53
04/01/2021118.56
03/01/2021118.47
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.