↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס A-AA חברות ישראליות

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס A-AA מנפיקים ישראלים כולל איגרות חוב קונצרניות לא צמודות וצמודות למדד בריבית קבועה, בטווח דירוג (-A) עד (+AA), שמנפיקותיהן התאגדו בישראל
 
נתוני שוק
שער אחרון122.34
שינוי יומי0.18%
מספר ניירות במדד301
שווי כולל ני"ע במדד140.7 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.04
תשואה פנימית1.69%
מרווח ממשלתי1.39%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
3.32%7.70%12.37%18.48%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.22%6.18%4.88%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
3.330.640.69
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 02/08/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1255
ISIN מדדILINDX112551
מועד השקת המדד31/12/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2016
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר1%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-A עד +AA
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב18377250.5074
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב33189290.5067
חשמל 316000285חברת חשמל24385070.5054
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח7312690.5054
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב9636850.5053
אדמה ב1110915אדמה59402160.5051
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי9276590.5048
חברה לישראל 155760327חברה לישראל7700250.5047
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל25116690.5045
מליסרון יז3230273מליסרון13458930.5041
חשמל 276000210חברת חשמל35272360.5039
פניקס 57670284הפניקס ביטוח8607030.5039
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז19676000.5038
עזריאלי ו1156611עזריאלי23497800.5032
גב ים ט7590219גב ים9466510.5029
מליסרון טז3230265מליסרון9079840.5029
אמות ו1158609אמות22411220.5026
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ8333630.5026
מגה אור ט1165141מגה אור7509820.5024
בזק 112300234בזק9112310.5023
אמות ד1133149אמות19533100.5022
עזריאלי ה1156603עזריאלי36682750.5021
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח7876190.5021
ריט 1 ו1138544ריט 110065140.5019
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים13649640.5019
מליסרון יד3230232מליסרון14861720.5017
עזריאלי ד1138650עזריאלי36678170.5017
אדגר י1820208אדגר השקעות7747660.5016
מליסרון י3230190מליסרון15738100.5015
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב12666840.5011
אמות ז1162866אמות8179450.5009
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי19166420.5006
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל16939060.5006
מגה אור ח1147602מגה אור9127140.5006
כללביט יא1160647כלל ביטוח17109450.5006
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי37442800.5005
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן11357380.5005
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה12546780.5004
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן19041860.5004
שופרסל ו7770217שופרסל10200610.5002
מליסרון יא3230208מליסרון14952930.5001
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן8908970.4999
מליסרון טו3230240מליסרון10353550.4999
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים7146610.4999
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי15148760.4999
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח14744480.4998
שופרסל ה7770209שופרסל11232030.4998
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8432000.4998
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ11704410.4997
פז נפט ח1162817פז נפט9003240.4997
בזק 92300176בזק23371570.4995
בזק 102300184בזק9881910.4994
שופרסל ז7770258שופרסל9783080.4994
גב ים ו7590128גב ים22696360.4994
פז נפט ז1142595פז נפט17462950.4993
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן8470280.4992
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים16422980.4991
אלביט מערכות ב1178235אלביט מערכות15033000.4991
מימון ישיר ג1171214מימון ישיר קבוצה9931780.4988
אמות ה1138114אמות10596130.4988
מליסרון ח3230166מליסרון11075310.4988
כללביט י1136068כלל ביטוח10438410.4987
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול7899870.4986
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין18188740.4986
פרטנר ז1156397פרטנר9405980.4986
חברה לישראל 145760301חברה לישראל14684090.4984
בזק 62300143בזק10993920.4984
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין18710670.4982
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים7450420.4981
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח9598680.4981
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח12570130.4981
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות11644480.4979
אלבר יז1158732אלבר8726460.4978
ישראכרט א1157536ישראכרט7305080.4975
חשמל 266000202חברת חשמל20535780.4975
ישרס טז6130223ישרס9151990.4966
בזן י2590511בתי זיקוק7938060.4964
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב6970730.4954
שטראוס ו7460421שטראוס6966400.4951
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח8407960.4912
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול6899900.4904
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן6589510.4683
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן6380140.4534
עזריאלי ב1134436עזריאלי6379120.4533
ישרס יד6130199ישרס6341430.4507
סלקום יא1139252סלקום6330330.4499
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי6324730.4495
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן6278580.4462
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן6238270.4433
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב6172070.4386
ישרס טו6130207ישרס6051450.4301
אספן גרופ ח3130390אספן גרופ6002700.4266
חברה לישראל 125760251חברה לישראל5935730.4218
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים5871260.4173
שטראוס ה7460389שטראוס5841620.4151
חשמל 306000277חברת חשמל5788810.4114
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה5725170.4069
הכשרת ישוב 236120323הכשרת הישוב5619710.3994
מליסרון יג3230224מליסרון5617890.3992
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות5510420.3916
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים5509120.3915
מימון ישיר ד1175660מימון ישיר קבוצה5491480.3903
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן5490980.3902
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן5375960.3821
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים5345320.3799
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים5339230.3794
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה5273710.3748
שיכון ובינוי 101175132שיכון ובינוי5260030.3738
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות5232250.3718
מגה אור ו1138668מגה אור5222770.3712
קרסו ג1141829קרסו מוטורס5208650.3702
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה5171100.3675
דלתא א6270144דלתא5146860.3658
ישרס יח6130280ישרס5015370.3564
כללביט ח1132968כלל ביטוח4926700.3501
אפי נכסים יא1171628אפי נכסים4906360.3487
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות4886120.3472
דור אלון ז1157700דור אלון4871850.3462
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן4867630.3459
כללביט ט1136050כלל ביטוח4865010.3457
סלקום ח1132828סלקום4864500.3457
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח4843530.3442
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות4817650.3424
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן4816310.3423
סלקום ט1132836סלקום4780710.3398
אמות ח1172782אמות4731750.3363
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ4694620.3336
חברה לישראל 105760236חברה לישראל4688550.3332
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות4667590.3317
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4634060.3293
גירון ו1139849גירון פיתוח4616850.3281
מליסרון יט3230398מליסרון4609230.3276
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות4605180.3273
נאוויטס פטרוליום ב1169614נאוויטס פטרוליום יהש4541040.3227
מליסרון ו3230125מליסרון4539910.3226
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות4471540.3178
אמות ב1126630אמות4469370.3176
אדגר יא1820281אדגר השקעות4411600.3135
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס4368400.3105
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן4336900.3082
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות4275760.3039
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל4274520.3038
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח4271480.3036
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח4243070.3015
אלבר טז1139823אלבר4238960.3013
פז נפט ה1139534פז נפט4228920.3005
אזורים 147150444אזורים4158400.2955
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין4148470.2948
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים4117340.2926
אקויטל 27550122אקויטל4116070.2925
מליסרון יח3230372מליסרון4082150.2901
ריט 1 ז1171271ריט 14070980.2893
כללביט ז1132950כלל ביטוח4007100.2848
פרטנר ו1141415פרטנר3921080.2787
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש3893450.2767
מימון ישיר ב1168145מימון ישיר קבוצה4784830.2763
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים3878030.2756
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות3846250.2733
נייר חדרה 66320105נייר חדרה3839970.2729
ישרס יג6130181ישרס3815000.2711
אלבר יח1158740אלבר3760340.2672
בזן יב2590578בתי זיקוק3834720.2662
דמרי ח1153725דמרי3744050.2661
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה3642360.2589
אפי נכסים י1160878אפי נכסים3628570.2579
קרסו א1136464קרסו מוטורס3600270.2559
אבגול ג1133289אבגול3591550.2552
סאמיט ו1130939סאמיט3589710.2551
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב3579460.2544
אלקטרה ד7390149אלקטרה3561740.2531
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3542700.2518
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים3535590.2513
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס3532690.2511
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3522400.2503
וילאר ח4160156וילאר3507740.2493
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח3464640.2462
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח3463190.2461
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח3438050.2443
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח3430500.2438
ריט 1 ד1129899ריט 13417430.2429
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח3400900.2417
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח3346020.2378
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה3291610.2339
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3282900.2333
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס3246740.2307
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן3213000.2283
שופרסל ד7770191שופרסל3200340.2274
אשדר ה1157783אשדר3515070.2248
אזורים 137150410אזורים3161940.2247
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן3142910.2234
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3094200.2199
אספן גרופ ו3130291אספן גרופ3031850.2155
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה3008670.2138
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח3005000.2136
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן2971480.2112
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס2972220.2112
אלבר טו1138536אלבר2946350.2094
סופרגז א1167360סופרגז אנרגיה2940050.2089
פניקס 37670201הפניקס ביטוח2834320.2014
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה2833750.2014
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח2808120.1996
אשדר ד1135607אשדר2805030.1993
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח2783160.1978
מנרב ב1550052קבוצת מנרב2779340.1975
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח2770360.1969
טאואר ז1138494טאואר2749120.1954
אלקו יג6940233אלקו2735870.1944
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים2666200.1895
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי2644200.1879
אפקון החזקות ד5780168אפקון החזקות2632730.1871
רני צים אג"ח ב1171834רני צים מרכזי קניות2624780.1865
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה2605200.1851
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן2579320.1833
נמלי ישראל ד1175033נמלי ישראל4141600.1777
דור אלון ו1140656דור אלון2485180.1766
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב2456560.1746
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן2449920.1741
אספן גרופ ז3130333אספן גרופ2407010.1711
אזורים 127150360אזורים2387040.1696
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2348500.1669
קרסו ד1173566קרסו מוטורס2287000.1625
ג'נריישן קפיטל ב1177526ג'נריישן קפיטל4488960.1595
אס.אר אקורד א4220349אס.אר אקורד2238740.1591
דמרי ט1168368דמרי2205420.1567
ויתניה ה1150903ויתניה2192610.1558
קרסו ב1139591קרסו מוטורס2170870.1543
רבוע כחול נדל"ן ט1174556רבוע כחול נדל"ן2123540.1509
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות2115620.1504
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות2107000.1497
דור אלון ח1175199דור אלון2025200.1439
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס2016070.1433
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט1879300.1336
ממן ג2380053ממן1873180.1331
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות1817620.1292
קרדן נדל"ן ה1172725קרדן נדל"ן1797920.1278
איי די איי שה ד1133099איי.די.איי. ביטוח1783210.1267
שפיר הנדסה ג1178417שפיר הנדסה3510150.1247
אפי נכסים יג1178292אפי נכסים3487750.1239
פתאל אירופה ב1140854פתאל אירופה1705830.1212
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים1653700.1175
וילאר ז4160149וילאר1636890.1163
דמרי ז1141191דמרי1635750.1162
ויתניה ד1139476ויתניה1620670.1152
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן1581670.1124
פרשקובסקי יג1169309פרשקובסקי1529700.1087
אלדן תחבורה ד1140821אלדן תחבורה1517690.1079
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים1501680.1067
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון1493240.1061
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים1489940.1059
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות1481880.1053
אלדן תחבורה ב1138254אלדן תחבורה1460140.1038
ישרוטל א1139419ישרוטל1416960.1007
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה11051170.503
בזק 122300242בזק14164720.502
ריט 1 ה1136753ריט 112739520.501
חשמל 296000236חברת חשמל38071140.501
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות8268370.501
גב ים ח7590151גב ים15238450.501
בזן ה2590388בתי זיקוק8483470.499
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ7593190.499
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח7480560.498
סלקום יב1143080סלקום12345330.498
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ12243800.498
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות6992880.497
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה6824660.485
אדגר ט1820190אדגר השקעות6528710.464
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6486600.461
מגה אור ז1141696מגה אור6415820.456
אפי נכסים יב1173764אפי נכסים6275270.446
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות6134800.436
אלקטרה ה7390222אלקטרה6107500.434
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון5755530.409
פז נפט ו1139542פז נפט5445670.387
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה5263250.374
גירון ז1142629גירון פיתוח3883220.276
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין3742810.266
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3714480.264
סאמיט י1143395סאמיט3405860.242
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים2884060.205
מגה אור ד1130632מגה אור2757960.196
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח2377420.169
אקויטל 37550148אקויטל2195310.156
נפטא ח6430169נפטא2054650.146
אזורים 157150451אזורים1955910.139
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח8223250.5
אלקו יא6940167אלקו1351830.0961
אלדן תחבורה ג1140813אלדן תחבורה1340560.0953
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות1303750.0927
ממן ב2380046ממן1298530.0923
אשטרום נכסים 82510162אשטרום נכסים1267310.0901
לוינשטין הנדסה ג5730080לוינשטין הנדסה1261280.0896
דור אלון ה1136761דור אלון1231150.0875
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט1224020.087
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים1220590.0867
סאמיט ז1133479סאמיט1216750.0865
אוריין ב1143379אוריין1176600.0836
אלקטרה נדל"ן ה1138593אלקטרה נדל"ן1093090.0777
פורמולה א2560142פורמולה מערכות1068410.0759
מנרב ג1550078קבוצת מנרב1111870.075
סאמיט ח1138940סאמיט1034920.0735
מגה אור יא1178375מגה אור2010930.0715
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 02/08/2021
DateLevel
01/08/2021122.34
29/07/2021122.12
28/07/2021122.20
27/07/2021122.17
26/07/2021122.29
25/07/2021122.19
22/07/2021121.89
21/07/2021121.67
20/07/2021121.54
19/07/2021121.64
15/07/2021122.25
14/07/2021122.17
13/07/2021122.07
12/07/2021122.10
11/07/2021122.12
08/07/2021122.09
07/07/2021122.36
06/07/2021122.38
05/07/2021122.37
04/07/2021122.31
01/07/2021122.15
30/06/2021122.08
29/06/2021121.98
28/06/2021122.11
27/06/2021122.07
24/06/2021122.16
23/06/2021122.31
22/06/2021122.05
21/06/2021121.87
20/06/2021122.06
17/06/2021122.28
16/06/2021122.22
15/06/2021122.30
14/06/2021122.23
13/06/2021122.11
10/06/2021121.94
09/06/2021121.91
08/06/2021121.79
07/06/2021121.79
06/06/2021122.01
03/06/2021121.93
02/06/2021121.95
01/06/2021121.84
31/05/2021121.68
30/05/2021121.77
27/05/2021121.73
26/05/2021121.85
25/05/2021121.97
24/05/2021121.94
23/05/2021121.96
20/05/2021121.89
19/05/2021122.19
18/05/2021122.32
13/05/2021122.28
12/05/2021121.93
11/05/2021121.77
10/05/2021122.17
09/05/2021121.89
06/05/2021121.67
05/05/2021121.65
04/05/2021121.44
03/05/2021121.29
02/05/2021120.92
29/04/2021120.71
28/04/2021120.72
27/04/2021120.70
26/04/2021120.70
25/04/2021120.72
22/04/2021120.71
21/04/2021120.68
20/04/2021120.79
19/04/2021120.79
18/04/2021120.81
13/04/2021120.58
12/04/2021120.48
11/04/2021120.49
08/04/2021120.41
07/04/2021120.43
06/04/2021120.36
05/04/2021120.18
04/04/2021120.16
01/04/2021120.03
31/03/2021119.91
30/03/2021119.80
29/03/2021119.88
25/03/2021119.69
24/03/2021119.78
22/03/2021119.64
21/03/2021119.28
18/03/2021119.28
17/03/2021119.16
16/03/2021119.19
15/03/2021118.90
14/03/2021118.82
11/03/2021118.92
10/03/2021118.79
09/03/2021118.83
08/03/2021118.51
07/03/2021118.67
04/03/2021118.92
03/03/2021119.03
02/03/2021119.12
01/03/2021118.93
28/02/2021118.84
25/02/2021118.88
24/02/2021118.88
23/02/2021118.86
22/02/2021118.85
21/02/2021118.96
18/02/2021118.90
17/02/2021119.01
16/02/2021119.18
15/02/2021119.07
14/02/2021119.17
11/02/2021119.25
10/02/2021119.37
09/02/2021119.26
08/02/2021119.13
07/02/2021119.16
04/02/2021119.13
03/02/2021118.92
02/02/2021118.75
01/02/2021118.73
31/01/2021118.71
28/01/2021119.05
27/01/2021119.15
26/01/2021119.36
25/01/2021119.48
24/01/2021119.49
21/01/2021119.47
20/01/2021119.58
19/01/2021119.49
18/01/2021119.24
17/01/2021118.97
14/01/2021118.97
13/01/2021118.84
12/01/2021118.67
11/01/2021118.62
10/01/2021118.63
07/01/2021118.64
06/01/2021118.57
05/01/2021118.53
04/01/2021118.56
03/01/2021118.47
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.