↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס A-AA חברות ישראליות

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס A-AA מנפיקים ישראלים כולל איגרות חוב קונצרניות לא צמודות וצמודות למדד בריבית קבועה, בטווח דירוג (-A) עד (+AA), שמנפיקותיהן התאגדו בישראל
 
נתוני שוק
שער אחרון125.07
שינוי יומי0.05%-
מספר ניירות במדד313
שווי כולל ני"ע במדד153 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.12
תשואה פנימית1.64%
מרווח ממשלתי1.12%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
5.62%8.07%13.91%22.04%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
1.97%6.18%4.88%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
3.940.720.82
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/10/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1255
ISIN מדדILINDX112551
מועד השקת המדד31/12/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2016
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר1%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-A עד +AA
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
עזריאלי ח1178680עזריאלי1909829.05760.5205
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1941043.6299540.5156
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב1012128.93827910.5136
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב3483552.4169850.5135
עזריאלי ו1156611עזריאלי2488014.08090.5133
עזריאלי ז1178672עזריאלי2037038.07960.5128
מליסרון כ3230422מליסרון1161073.94460.5112
ישרס טז6130223ישרס956848.34255220.5099
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי1353087.48720.5095
חשמל 316000285חברת חשמל2526793.0740.5092
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן883788.8904280.5084
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות869567.46240.5076
אדמה ב1110915אדמה6235439.66491160.5073
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי2022548.25592610.5071
מליסרון יז3230273מליסרון1406349.4440120.5066
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז2050225.782850.5063
ריט 1 ו1138544ריט 11030809.63116950.5063
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל2606448.7680.5062
מליסרון י3230190מליסרון1634674.59061060.5062
מגה אור ט1165141מגה אור788244.4395360.5057
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות1053804.31110.5056
בזק 122300242בזק1487930.0520.5054
פז נפט ז1142595פז נפט1804790.5825950.5053
ריט 1 ה1136753ריט 11299207.99528480.5052
עזריאלי ד1138650עזריאלי3802304.5909380.5049
מליסרון יא3230208מליסרון1548503.4834960.5049
גב ים ט7590219גב ים980961.353520.5048
מליסרון יד3230232מליסרון1538957.49475450.5048
עזריאלי ה1156603עזריאלי3806119.33850.5044
אמות ד1133149אמות2010387.01920.5044
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה1129351.34340.5043
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן2482423.5240.5039
גב ים ו7590128גב ים2285992.30668750.5036
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1278325.47999870.5035
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3864057.54981750.5035
פניקס 57670284הפניקס ביטוח889412.41920.5034
אדגר י1820208אדגר השקעות796077.72540.5033
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין1921017.96886560.5031
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי1535958.64300160.5029
חשמל 296000236חברת חשמל3852038.99947550.5025
בזק 102300184בזק1019490.98719040.5024
מגה אור ח1147602מגה אור947798.880.5023
מימון ישיר ג1171214מימון ישיר קבוצה10252640.5021
אמות ו1158609אמות2296364.23170.5016
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1176768.31388430.5011
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן913917.60.5009
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1741533.09840.5006
אמות ז1162866אמות813946.990.5005
מליסרון טז3230265מליסרון922614.92521830.5001
בזן י2590511בתי זיקוק785284.78193940.4996
פז נפט ח1162817פז נפט892887.91050.4995
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים1663646.878750.4993
בזק 62300143בזק1112791.81313040.4986
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ836576.40660.4978
מליסרון ח3230166מליסרון1118489.31575610.4976
שופרסל ו7770217שופרסל909400.56117090.4974
חברה לישראל 155760327חברה לישראל7785000.4973
חשמל 276000210חברת חשמל3614559.25442520.4971
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1480240.12905530.4969
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח847166.50.4968
כללביט י1136068כלל ביטוח1047680.6410.4965
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן759715.95040.4964
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1262851.32120.4963
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח962210.5970.4963
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ759472.670.4963
שופרסל ז7770258שופרסל966851.6460.4963
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1837568.06287680.4962
אמות ה1138114אמות1061761.4492310.4962
אלביט מערכות ב1178235אלביט מערכות15112500.4962
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח825677.42850.4962
בזק 112300234בזק912900.09760.4956
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1171391.6602960.4954
גב ים ח7590151גב ים1525455.03062170.4953
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול793801.5425040.4952
בזק 92300176בזק2339087.6040.4951
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה1259348.5992590.4949
מליסרון טו3230240מליסרון1035354.8901960.4949
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8465600.4944
חשמל 266000202חברת חשמל1449449.00602920.4944
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים755484.56188560.4937
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח752109.86250.4915
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח778653.423450.4912
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1214144.3880.4905
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול995685.17870.4901
כללביט יא1160647כלל ביטוח1678712.7346560.4864
שופרסל ה7770209שופרסל972797.97153240.4828
אלבר יז1158732אלבר870254.23440940.4815
ישראכרט א1157536ישראכרט734892.19547040.4802
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים728786.9290.4762
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות725204.039560.4739
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח721780.118550.4716
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה683430.46396590.4466
אדגר ט1820190אדגר השקעות674656.615680.4409
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן667134.380880.4359
בזן יב2590578בתי זיקוק677453.16630720.4313
נאוויטס פטרוליום ב1169614נאוויטס פטרוליום יהש657850.90.4299
עזריאלי ב1134436עזריאלי651740.269780.4259
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן648300.1786470.4236
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6480000.4234
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן647774.132410.4233
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן644185.33018940.4209
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב638540.0696970.4173
ישרס טו6130207ישרס631819.42532280.4129
אספן גרופ ח3130390אספן גרופ628412.55480.4106
ישרס יד6130199ישרס622576.23958440.4068
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי621528.49473540.4061
אלקטרה ה7390222אלקטרה614193.85650.4013
אפי נכסים יב1173764אפי נכסים612338.1336030.4001
חשמל 326000384חברת חשמל606721.57440.3965
אזורים 147150444אזורים604708.1650.3951
מגה אור ז1141696מגה אור600014.38860.3921
הכשרת ישוב 236120323הכשרת הישוב588512.21520.3846
שטראוס ה7460389שטראוס585682.06320.3827
חשמל 306000277חברת חשמל574617.45140.3755
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון573764.53776580.3749
מימון ישיר ד1175660מימון ישיר קבוצה570287.36520.3727
מליסרון יג3230224מליסרון569060.278290.3718
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות564025.5178920.3686
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים562375.9229640.3675
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן562252.86640.3674
פז נפט ו1139542פז נפט561382.86865480.3668
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן557976.5346150.3646
מגה אור ו1138668מגה אור539852.1724840.3528
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה537909.75174360.3515
שיכון ובינוי 101175132שיכון ובינוי533661.79320.3487
חברה לישראל 125760251חברה לישראל533517.989310.3486
חשמל 336000392חברת חשמל712112.9040.3439
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה522101.162450.3412
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות522043.728960.3411
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה519234.091520.3393
ישרס יח6130280ישרס509055.120.3326
אפי נכסים יא1171628אפי נכסים5056780.3304
כללביט ט1136050כלל ביטוח501534.71968730.3277
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות499693.14086140.3265
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח499326.24276750.3263
סלקום ח1132828סלקום497800.33288490.3253
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן496207.368160.3242
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה495091.36442720.3235
כללביט ח1132968כלל ביטוח494735.1828260.3233
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן493456.50930240.3224
אמות ח1172782אמות4925700.3219
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות483100.80.3157
מליסרון יט3230398מליסרון481433.2320.3146
סלקום ט1132836סלקום481042.3509620.3143
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות480212.7706920.3138
גירון ו1139849גירון פיתוח478635.592950.3128
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ474077.4992980.3098
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות474177.770.3098
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים500020.02189360.3085
ג'נריישן קפיטל ב1177526ג'נריישן קפיטל469077.07980.3065
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים468103.50.3059
אדגר יא1820281אדגר השקעות4648400.3037
קרסו ג1141829קרסו מוטורס456512.64856230.2983
דלתא א6270144דלתא450388.9946880.2943
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות450015.30.2941
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן443897.52100380.2901
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס438122.20220.2863
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח429540.9870.2807
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים429324.85250.2805
מליסרון יח3230372מליסרון427847.60.2796
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל427201.63530.2792
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח426401.14357530.2786
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין424566.8897140.2774
פז נפט ה1139534פז נפט424362.20540.2773
ריט 1 ז1171271ריט 1423319.1360.2766
דור אלון ז1157700דור אלון416124.673780.2719
אקויטל 27550122אקויטל413785.0860.2704
כללביט ז1132950כלל ביטוח411108.47280.2686
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים409389.750.2675
אלבר טז1139823אלבר399938.64990520.2613
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות395879.22387420.2587
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3846600.2514
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין377154.75841510.2465
דמרי ח1153725דמרי376317.4360.2459
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש375224.1585960.2452
אפי נכסים יג1178292אפי נכסים3712450.2426
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב3698200.2417
אלבר יח1158740אלבר363351.05630050.2374
אנלייט ד7200256אנלייט אנרגיה362387.2330.2368
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח361285.06410670.2361
סאמיט ו1130939סאמיט360853.79517120.2358
אבגול ג1133289אבגול359991.6439320.2352
אפי נכסים י1160878אפי נכסים358257.33090.2341
אלקטרה ד7390149אלקטרה357491.22029070.2336
אשדר ה1157783אשדר354150.495450.2314
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3525550.2304
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח352665.46783910.2304
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3518100.2299
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים351491.114880.2297
וילאר ח4160156וילאר351377.4880.2296
שפיר הנדסה ג1178417שפיר הנדסה3514000.2296
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח344595.99670.2252
סאמיט י1143395סאמיט342465.20.2238
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח338038.62350.2209
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה337966.30836710.2208
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח334693.4320.2187
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3301500.2157
קרסו א1136464קרסו מוטורס325635.29657360.2128
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן321928.22836230.2104
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס319376.26360350.2087
אזורים 137150410אזורים318154.326450.2079
מליסרון ו3230125מליסרון310827.20590350.2031
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח3093500.2021
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3074100.2009
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה306536.53271360.2003
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן299618.10768960.1958
סופרגז א1167360סופרגז אנרגיה292909.36750.1914
רני צים אג"ח ב1171834רני צים מרכזי קניות291734.280.1906
שופרסל ד7770191שופרסל291040.71120.1902
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס289828.1250.1894
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס288851.33437920.1887
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים288433.5421440.1885
מנרב ב1550052קבוצת מנרב288399.99504870.1885
פניקס 37670201הפניקס ביטוח285555.57810.1866
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח285154.2790560.1863
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח282737.1824640.1848
מגה אור ד1130632מגה אור282420.68656590.1845
אשדר ד1135607אשדר281756.277110.1841
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה2793750.1826
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח278963.59161790.1823
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים278764.20.1822
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח278123.55671240.1817
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי276540.5760.1807
אלקו יג6940233אלקו270580.1026470.1768
אלבר טו1138536אלבר266386.79433370.1741
נמלי ישראל ד1175033נמלי ישראל4259200.1696
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן259375.96880280.1695
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן2580480.1686
דור אלון ו1140656דור אלון250795.89607710.1639
אספן גרופ ז3130333אספן גרופ244242.426120.1596
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח242127.340.1582
אזורים 127150360אזורים239754.11095280.1567
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה292515.376960.1529
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות233840.640.1528
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה233070.2640.1523
ויתניה ה1150903ויתניה228644.0040.1494
רבוע כחול נדל"ן ט1174556רבוע כחול נדל"ן224742.75750.1469
אקויטל 37550148אקויטל221710.8480.1449
קרסו ד1173566קרסו מוטורס221100.99180.1445
דמרי ט1168368דמרי2196810.1435
מלרן ב1170323מלרן פרוייקטים2153200.1407
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות214821.64644080.1404
דור אלון ח1175199דור אלון2115400.1382
מגה אור יא1178375מגה אור211541.66660.1382
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות209817.2160.1371
אס.אר אקורד א4220349אס.אר אקורד209213.69399460.1367
נפטא ח6430169נפטא206482.50.1349
אזורים 157150451אזורים206402.44240.1349
טאואר ז1138494טאואר205800.8546880.1345
מגה אור י1178367מגה אור202116.49440.1321
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס200965.06746060.1313
קרסו ב1139591קרסו מוטורס198751.2739920.1299
כללביט יב1179928כלל ביטוח3959600.1294
ממן ג2380053ממן186226.6563210.1217
קרדן נדל"ן ה1172725קרדן נדל"ן180989.78520.1183
איי די איי שה ד1133099איי.די.איי. ביטוח179254.06250.1171
פתאל אירופה ב1140854פתאל אירופה171551.4570.1121
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים165733.65008750.1083
וילאר ז4160149וילאר164136.1638960.1073
ויתניה ד1139476ויתניה163167.40440.1066
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן160033.39560.1046
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים154683.426380.1011
אלדן תחבורה ד1140821אלדן תחבורה154320.2119470.1008
פרשקובסקי יג1169309פרשקובסקי1537200.1004
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות1144829.69312160.503
סלקום יב1143080סלקום1243720.78476360.497
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים1391009.841440.497
פרטנר ז1156397פרטנר949701.580520.496
חברה לישראל 145760301חברה לישראל1477223.50.494
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב723890.53412910.473
שטראוס ו7460421שטראוס7008400.458
סלקום יא1139252סלקום636657.00060.416
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים606085.12867350.396
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים552494.9034560.361
מימון ישיר ב1168145מימון ישיר קבוצה488225.71832720.319
חברה לישראל 105760236חברה לישראל471356.42190.308
אמות ב1126630אמות452932.74990.296
גירון ז1142629גירון פיתוח411699.197880.269
פרטנר ו1141415פרטנר394831.8986010.258
ישרס יג6130181ישרס388710.47781540.254
נייר חדרה 66320105נייר חדרה385583.829030.252
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות371916.41785440.243
פנינסולה ג3330222פנינסולה339752.78850.222
ריט 1 ד1129899ריט 1281527.08285610.184
אפקון החזקות ד5780168אפקון החזקות269392.50.176
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב252523.741380.165
גזית גלוב טז1260785גזית גלוב477499.95810.156
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות180624.480.118
דמרי ז1141191דמרי163747.778250.107
בזן ה2590388בתי זיקוק858845.6271360.5
דורסל ד1178128דורסל1518900.0993
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים151633.59640.0991
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון149977.12774170.098
אלדן תחבורה ב1138254אלדן תחבורה147623.65864650.0965
ישרוטל א1139419ישרוטל142346.191680.093
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות140467.7021440.0918
אלקו יא6940167אלקו135488.06970.0885
אלדן תחבורה ג1140813אלדן תחבורה135287.90372460.0884
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות130819.23085440.0855
ממן ב2380046ממן130441.16732580.0852
אשטרום נכסים 82510162אשטרום נכסים128485.120590.084
הראל השקעות א5850110הראל ביטוח2527250.0826
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט124084.9312250.0811
דור אלון ה1136761דור אלון123571.46887260.0807
סאמיט ז1133479סאמיט123342.4967040.0806
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים120108.0777920.0785
אוריין ב1143379אוריין117805.46850.077
מנרב ג1550078קבוצת מנרב111611.76762560.0729
אלקטרה נדל"ן ה1138593אלקטרה נדל"ן108954.78647890.0712
פורמולה א2560142פורמולה מערכות107929.08679080.0705
סאמיט ח1138940סאמיט104149.12100160.0681
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט188858.387160.0617
מלרן ג1180058מלרן פרוייקטים1528200.0499
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/10/2021
DateLevel
17/10/2021125.07
14/10/2021125.13
13/10/2021124.78
12/10/2021124.40
11/10/2021124.11
10/10/2021123.88
07/10/2021123.95
06/10/2021124.01
05/10/2021124.02
04/10/2021124.02
03/10/2021124.06
30/09/2021123.86
29/09/2021123.95
26/09/2021123.87
23/09/2021123.97
22/09/2021123.72
19/09/2021123.57
14/09/2021123.59
13/09/2021123.44
12/09/2021123.26
09/09/2021123.30
05/09/2021123.28
02/09/2021123.28
01/09/2021123.39
31/08/2021123.44
30/08/2021123.25
29/08/2021123.14
26/08/2021122.98
25/08/2021123.06
24/08/2021123.08
23/08/2021123.03
22/08/2021123.08
19/08/2021122.99
18/08/2021123.03
17/08/2021122.96
16/08/2021122.92
15/08/2021122.75
12/08/2021122.57
11/08/2021122.56
10/08/2021122.60
09/08/2021122.65
08/08/2021122.74
05/08/2021122.78
04/08/2021122.81
03/08/2021122.69
02/08/2021122.60
01/08/2021122.34
29/07/2021122.12
28/07/2021122.20
27/07/2021122.17
26/07/2021122.29
25/07/2021122.19
22/07/2021121.89
21/07/2021121.67
20/07/2021121.54
19/07/2021121.64
15/07/2021122.25
14/07/2021122.17
13/07/2021122.07
12/07/2021122.10
11/07/2021122.12
08/07/2021122.09
07/07/2021122.36
06/07/2021122.38
05/07/2021122.37
04/07/2021122.31
01/07/2021122.15
30/06/2021122.08
29/06/2021121.98
28/06/2021122.11
27/06/2021122.07
24/06/2021122.16
23/06/2021122.31
22/06/2021122.05
21/06/2021121.87
20/06/2021122.06
17/06/2021122.28
16/06/2021122.22
15/06/2021122.30
14/06/2021122.23
13/06/2021122.11
10/06/2021121.94
09/06/2021121.91
08/06/2021121.79
07/06/2021121.79
06/06/2021122.01
03/06/2021121.93
02/06/2021121.95
01/06/2021121.84
31/05/2021121.68
30/05/2021121.77
27/05/2021121.73
26/05/2021121.85
25/05/2021121.97
24/05/2021121.94
23/05/2021121.96
20/05/2021121.89
19/05/2021122.19
18/05/2021122.32
13/05/2021122.28
12/05/2021121.93
11/05/2021121.77
10/05/2021122.17
09/05/2021121.89
06/05/2021121.67
05/05/2021121.65
04/05/2021121.44
03/05/2021121.29
02/05/2021120.92
29/04/2021120.71
28/04/2021120.72
27/04/2021120.70
26/04/2021120.70
25/04/2021120.72
22/04/2021120.71
21/04/2021120.68
20/04/2021120.79
19/04/2021120.79
18/04/2021120.81
13/04/2021120.58
12/04/2021120.48
11/04/2021120.49
08/04/2021120.41
07/04/2021120.43
06/04/2021120.36
05/04/2021120.18
04/04/2021120.16
01/04/2021120.03
31/03/2021119.91
30/03/2021119.80
29/03/2021119.88
25/03/2021119.69
24/03/2021119.78
22/03/2021119.64
21/03/2021119.28
18/03/2021119.28
17/03/2021119.16
16/03/2021119.19
15/03/2021118.90
14/03/2021118.82
11/03/2021118.92
10/03/2021118.79
09/03/2021118.83
08/03/2021118.51
07/03/2021118.67
04/03/2021118.92
03/03/2021119.03
02/03/2021119.12
01/03/2021118.93
28/02/2021118.84
25/02/2021118.88
24/02/2021118.88
23/02/2021118.86
22/02/2021118.85
21/02/2021118.96
18/02/2021118.90
17/02/2021119.01
16/02/2021119.18
15/02/2021119.07
14/02/2021119.17
11/02/2021119.25
10/02/2021119.37
09/02/2021119.26
08/02/2021119.13
07/02/2021119.16
04/02/2021119.13
03/02/2021118.92
02/02/2021118.75
01/02/2021118.73
31/01/2021118.71
28/01/2021119.05
27/01/2021119.15
26/01/2021119.36
25/01/2021119.48
24/01/2021119.49
21/01/2021119.47
20/01/2021119.58
19/01/2021119.49
18/01/2021119.24
17/01/2021118.97
14/01/2021118.97
13/01/2021118.84
12/01/2021118.67
11/01/2021118.62
10/01/2021118.63
07/01/2021118.64
06/01/2021118.57
05/01/2021118.53
04/01/2021118.56
03/01/2021118.47
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.