↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס A-AA חברות ישראליות

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס A-AA מנפיקים ישראלים כולל איגרות חוב קונצרניות לא צמודות וצמודות למדד בריבית קבועה, בטווח דירוג (-A) עד (+AA), שמנפיקותיהן התאגדו בישראל
 
נתוני שוק
שער אחרון124.41
שינוי יומי0.13%-
מספר ניירות במדד317
שווי כולל ני"ע במדד224.6 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.14
תשואה פנימית2.00%
מרווח ממשלתי1.29%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2022שנה3 שנים5 שנים
0.76%-4.12%13.85%20.72%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
1.98%6.06%4.90%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.180.740.78
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 20/01/2022
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1255
ISIN מדדILINDX112551
מועד השקת המדד31/12/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2016
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר0.5%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרישראל
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-A עד +AA
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
פניקס 57670284הפניקס ביטוח899201.54960.5107
בזק 102300184בזק1003003.49998080.5098
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות1324754.28601880.5092
גב ים ו7590128גב ים2267591.1302250.5089
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי1520445.24855830.5088
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב3368903.8564260.5087
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1273259.17613160.5085
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים836180.4368750.5083
שופרסל ו7770217שופרסל901119.65489130.5076
גזית גלוב טז1260785גזית גלוב818886.37440.5075
מגה אור ח1147602מגה אור937009.720.5075
חשמל 296000236חברת חשמל3819527.35289050.5074
מליסרון יד3230232מליסרון1499360.60657170.5073
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3827303.88140310.5072
אמות ד1133149אמות1997520.01440.5071
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול1006482.10730.5067
אדמה ב1110915אדמה5826960.6756050.5067
בזק 122300242בזק1476379.9680.5066
מליסרון טז3230265מליסרון917525.9979120.5066
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1265591.98740.5063
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1213556.139750.5063
בזן ה2590388בתי זיקוק839821.56499080.5063
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות868229.6663040.5061
ריט 1 ה1136753ריט 11288039.15331790.5059
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות13915000.5058
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן1170266.8031070.5058
עזריאלי ד1138650עזריאלי3549962.8923990.5058
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין1530567.3446420.5057
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1718868.05280.5056
חשמל 276000210חברת חשמל3591870.9764980.5055
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן1762367.466020.5054
חשמל 266000202חברת חשמל1446466.6006670.5054
פז נפט ז1142595פז נפט1609010.51914240.5051
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב1261186.66543310.5049
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1164340.78831650.5048
גב ים ט7590219גב ים976404.560640.5047
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח841947.50.5045
ישרס טז6130223ישרס1433368.73509830.5043
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח961219.37050.5043
אמות ו1158609אמות2284364.13030.5039
ריט 1 ו1138544ריט 11208905.44950030.5037
חשמל 316000285חברת חשמל2516939.7240.5034
מליסרון יא3230208מליסרון1511326.70082660.5034
מבנה כ"ה2260636מבנה נדל"ן1034571.32820.5033
עזריאלי ה1156603עזריאלי3740602.84030.5027
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי1342535.13840.5026
פרטנר ז1156397פרטנר943745.738320.5025
מגה אור ט1165141מגה אור833032.863640.5024
מימון ישיר ג1171214מימון ישיר קבוצה10105120.5017
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל2585292.5280.5013
בזק 112300234בזק893283.09660.5012
שופרסל ז7770258שופרסל956079.4020.5005
כללביט יא1160647כלל ביטוח1675604.00736960.5002
או.פי.סי ג1180355או.פי.סי אנרגיה854680.52820.4996
מליסרון כ3230422מליסרון1126959.7559080.4996
פז נפט ח1162817פז נפט1468422.9990.4993
עזריאלי ח1178680עזריאלי1921388.9180.4992
מליסרון יז3230273מליסרון1355233.85767120.4992
אלביט מערכות ב1178235אלביט מערכות14935500.4987
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה1110247.887840.4985
עזריאלי ז1178672עזריאלי2015908.1640.4983
אמות ח1172782אמות13648750.4979
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1880407.18845980.4977
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8238400.4976
חברה לישראל 145760301חברה לישראל14623400.4963
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן768414.2760.4961
חברה לישראל 155760327חברה לישראל7729500.4956
מליסרון טו3230240מליסרון1010526.9893230.4955
כללביט י1136068כלל ביטוח1026755.82380.4955
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול783405.0085920.4952
עזריאלי ו1156611עזריאלי2426141.69170.4951
אמות ה1138114אמות918176.9304320.4913
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח760358.74880.4909
גב ים ח7590151גב ים1491055.07551220.4907
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1435279.88661870.4897
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1797174.61467840.4876
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים753622.1241560.4866
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח752892.1990.4861
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ746367.7430.4819
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח790017.17850.4818
אלבר יז1158732אלבר822469.58298360.4806
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים722329.1530.4664
כללביט יב1179928כלל ביטוח717975.1103760.4636
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה1154338.3247680.4619
בזן יב2590578בתי זיקוק702602.23976640.4536
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח700481.017350.4523
שטראוס ו7460421שטראוס6838300.4415
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב682954.98792570.4409
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות682440.7033080.4406
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס679488.9130.4387
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה668583.06086460.4317
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן657751.034160.4247
אדגר ט1820190אדגר השקעות654476.540160.4226
עזריאלי ב1134436עזריאלי647513.287580.4181
נאוויטס פטרוליום ב1169614נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת646756.60.4176
בזק 92300176בזק1902765.8010560.4163
פתאל החזקות ג1161785פתאל החזקות933501.2300460.4156
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן635458.6346050.4103
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6345000.4097
סלקום יא1139252סלקום633274.382760.4089
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב630662.53799520.4072
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי622931.62028790.4022
אספן גרופ ח3130390אספן גרופ622818.720.4021
ישרס יד6130199ישרס621519.70613030.4013
ישרס טו6130207ישרס620226.40834440.4004
אפי נכסים יב1173764אפי נכסים613180.4143920.3959
ישראכרט א1157536ישראכרט608055.75649450.3926
אלקטרה ה7390222אלקטרה604736.30980.3904
חשמל 326000384חברת חשמל601770.70080.3885
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים600062.75367150.3874
מגה אור ז1141696מגה אור593581.987350.3832
אזורים 147150444אזורים593353.510.3831
הכשרת ישוב 236120323הכשרת הישוב582989.160.3764
חשמל 306000277חברת חשמל573196.34860.3701
שטראוס ה7460389שטראוס571406.402160.3689
מימון ישיר ד1175660מימון ישיר קבוצה568050.944160.3668
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות561428.8411680.3625
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון561461.06619270.3625
בזק 62300143בזק560245.87768050.3617
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים548059.2320460.3538
חשמל 336000392חברת חשמל715367.18340.3467
חברה לישראל 125760251חברה לישראל532521.597510.3438
מגה אור ו1138668מגה אור531744.3136560.3433
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה522829.81126250.3376
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן520714.927440.3362
שיכון ובינוי 101175132שיכון ובינוי518703.63660.3349
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה510832.87040.3298
ישרס יח6130280ישרס506844.240.3272
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים500725.76645520.3233
אפי נכסים יא1171628אפי נכסים4994220.3224
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח495766.9323930.3201
כללביט ט1136050כלל ביטוח494589.54582690.3193
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן493862.88168570.3189
סלקום ח1132828סלקום490005.8216750.3164
פז נפט ו1139542פז נפט488595.7772780.3155
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה486064.99765760.3138
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים485384.69906640.3134
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות483963.26095740.3125
מימון ישיר ב1168145מימון ישיר קבוצה483931.69602680.3124
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות480916.80.3105
מליסרון יט3230398מליסרון4774340.3083
ריט 1 ז1171271ריט 1476372.06580.3076
סלקום ט1132836סלקום474378.7167480.3063
מגה אור יא1178375מגה אור474360.3270.3063
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות474265.993890.3062
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות474258.180.3062
אפי נכסים יג1178292אפי נכסים4740750.3061
ג'נריישן קפיטל ב1177526ג'נריישן קפיטל465367.56420.3005
חברה לישראל 105760236חברה לישראל463237.1539250.2991
קרסו ג1141829קרסו מוטורס457038.53430510.2951
אדגר יא1820281אדגר השקעות4567600.2949
אמות ב1126630אמות451301.29470.2914
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן446629.8090240.2884
דלתא א6270144דלתא446756.8253760.2884
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4453260.2875
גירון ו1139849גירון פיתוח443461.97326410.2863
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה440588.6417880.2845
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים424801.5740.2743
מליסרון יג3230224מליסרון422434.17854960.2727
מליסרון יח3230372מליסרון421593.60.2722
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח420726.82190.2716
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח420569.59562310.2715
פז נפט ה1139534פז נפט417827.90140.2698
דור אלון ז1157700דור אלון415768.876510.2684
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות396625.7168670.2561
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים395787.70.2555
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות394211.92522140.2545
פרטנר ו1141415פרטנר391301.81748620.2526
גירון ז1142629גירון פיתוח377235.07970170.2436
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן374412.92931350.2417
אקויטל 27550122אקויטל372293.570.2404
דמרי ח1153725דמרי369813.61340.2388
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש369441.0443640.2385
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3685290.2379
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב3680160.2376
אלבר טז1139823אלבר360646.87601250.2328
אנלייט ד7200256אנלייט אנרגיה360341.5920.2327
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח355528.82687320.2295
אשדר ה1157783אשדר353916.291060.2285
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים351355.508740.2268
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח348060.47805230.2247
וילאר ח4160156וילאר347485.2240.2244
פתאל החזקות ב1150812פתאל החזקות347286.01062680.2242
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3450300.2228
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3434100.2217
אלבר יח1158740אלבר343027.82363680.2215
שפיר הנדסה ג1178417שפיר הנדסה3428950.2214
הראל הנפקות יח1182666הראל ביטוח679124.4680.2192
סאמיט י1143395סאמיט338830.80.2188
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח337329.430.2178
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח336643.05310.2174
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן333371.70276720.2152
קרסו א1136464קרסו מוטורס327468.89864440.2114
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח326002.4640.2105
נאוי ה2080257אחים נאוי325898.21950.2104
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3229800.2085
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל319432.58613750.2062
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן313324.90334880.2023
אלרוב נדל"ן ו3870185אלרוב נדל"ן622100.060.2008
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות309522.1998840.1998
מליסרון ו3230125מליסרון308672.56288440.1993
פנינסולה ג3330222פנינסולה534058.616250.1968
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3044100.1965
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה302738.3395240.1955
אספן גרופ ט3130424אספן גרופ3022500.1951
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח3007750.1942
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה297151.5955320.1919
אזורים 137150410אזורים296381.58750.1914
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות292083.00090.1886
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה291278.467360.1881
כללביט ז1132950כלל ביטוח290594.71054120.1876
שופרסל ד7770191שופרסל288820.46880.1865
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים284013.6372480.1834
אס.אר אקורד א4220349אס.אר אקורד283731.402290.1832
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח282806.89116480.1826
ריט 1 ד1129899ריט 1278571.86666580.1799
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס278177.89884740.1796
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס277774.68750.1793
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה2769250.1788
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח276676.64640.1786
מגוריט ב1168350מגוריט548631.0060.1771
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים273850.20.1768
סופרגז א1167360סופרגז אנרגיה273744.404750.1767
כללביט ח1132968כלל ביטוח273375.01451520.1765
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי271333.28150.1752
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח270755.25054130.1748
מנרב ב1550052קבוצת מנרב270555.68759220.1747
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח268163.14283290.1731
אלקו יג6940233אלקו267652.20331050.1728
ממן ג2380053ממן267535.6308180.1727
אפקון החזקות ד5780168אפקון החזקות2657250.1716
נייר חדרה 66320105נייר חדרה317468.9621750.1708
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן261137.60164440.1686
נאוויטס פטרוליום ג1181593נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת3364350.1654
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס251936.42419050.1627
דור אלון ו1140656דור אלון248518.33082260.1605
הראל השקעות א5850110הראל ביטוח2476500.1599
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב246957.985260.1594
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן242090.40.1563
ירושלים הנפקות יח1182054בנק ירושלים4837500.1562
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין299425.14363440.1547
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח237899.220.1536
אלבר טו1138536אלבר236804.2606750.1529
אזורים 127150360אזורים236375.36324560.1526
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות233629.440.1508
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה231416.8080.1494
ויתניה ה1150903ויתניה222184.4860.1435
רבוע כחול נדל"ן ט1174556רבוע כחול נדל"ן733439.70720.1424
מגה אור ד1130632מגה אור214072.3026270.1382
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות213311.05858640.1377
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות209967.7440.1356
קרסו ד1173566קרסו מוטורס209817.81050.1355
ביג יט1181007ביג מרכזי קניות206250.50.1332
טאואר ז1138494טאואר205479.948960.1327
אזורים 157150451אזורים204194.00540.1318
מגה אור י1178367מגה אור201824.39040.1303
מלרן ב1170323מלרן פרוייקטים2012480.1299
דמרי ט1168368דמרי309826.09350.1277
אשדר ד1135607אשדר232531.23413360.1251
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס191567.7573020.1237
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין282822.03681650.1217
ישרס יג6130181ישרס266370.90390750.1177
קרסו ב1139591קרסו מוטורס180221.32707410.1164
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות179326.6860.1158
דור אלון ח1175199דור אלון1776500.1147
איי די איי שה ד1133099איי.די.איי. ביטוח175815.840.1135
נפטא ח6430169נפטא172670.40.1115
מגוריט ג1175975מגוריט343428.3760.1109
קרדן נדל"ן ה1172725קרדן נדל"ן168186.9568050.1086
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים165627.6532350.1069
אשטרום נכסים 132510303אשטרום נכסים3274740.1057
דמרי ז1141191דמרי162009.27960.1046
פתאל אירופה ב1140854פתאל אירופה155217.52820.1002
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי1960130.6865770.505
מליסרון י3230190מליסרון1588156.26736470.505
אדגר י1820208אדגר השקעות790376.4270.504
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז2017019.37279740.504
שופרסל ה7770209שופרסל964703.7109440.503
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים1383041.505310.501
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1167166.2417360.501
בזן י2590511בתי זיקוק795618.54707320.501
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ1067872.63450.496
סלקום יב1143080סלקום1228408.55211360.493
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן755893.6460.488
אמות ז1162866אמות788840.9630.479
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן642788.31470980.415
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן486354.055670.314
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ473911.1709060.306
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן376389.00090330.243
אפי נכסים י1160878אפי נכסים359321.42760.232
אלקטרה ד7390149אלקטרה353110.2811680.228
סאמיט ו1130939סאמיט350110.62138080.226
רני צים אג"ח ב1171834רני צים מרכזי קניות286562.520.185
נמלי ישראל ד1175033נמלי ישראל4331600.172
קיסטון ריט א1182187קיסטון ריט4707900.152
אקויטל 37550148אקויטל215214.0640.139
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות387210.31674930.25
אבגול ג1133289אבגול268340.30620520.13
פרשקובסקי יג1169309פרשקובסקי1531200.0989
מלרן ג1180058מלרן פרוייקטים277997.50.0979
דורסל ד1178128דורסל1476000.0953
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון146668.9131470.0947
אלדן תחבורה ב1138254אלדן תחבורה145116.97616490.0937
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן138559.81230.0895
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים131219.97750.0847
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות128546.69238640.083
ישרוטל א1139419ישרוטל123366.007380.0797
דור אלון ה1136761דור אלון121489.1322770.0784
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט121199.235150.0783
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים120462.7276280.0778
סאמיט ז1133479סאמיט119664.4610880.0773
ויתניה ד1139476ויתניה116127.55440.075
מנרב ג1550078קבוצת מנרב111156.3783660.0718
אלקטרה נדל"ן ה1138593אלקטרה נדל"ן107860.47633850.0696
פורמולה א2560142פורמולה מערכות106184.32216980.0686
אוריין ב1143379אוריין104297.1480.0673
סאמיט ח1138940סאמיט99203.08509260.0641
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 20/01/2022
DateLevel
19/01/2022124.41
18/01/2022124.57
17/01/2022124.81
16/01/2022125.02
13/01/2022125.17
12/01/2022125.16
11/01/2022125.12
10/01/2022125.26
09/01/2022125.46
06/01/2022125.79
05/01/2022125.99
04/01/2022125.99
03/01/2022125.88
02/01/2022125.66
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.