↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שמנפיקותיהן התאגדו בישראל ודירוגן לפחות (-BBB), כאשר במועד הקובע ניתן משקל שווה לכל מנפיק של סדרות אג"ח במדד
 
נתוני שוק
שער אחרון133.63
שינוי יומי0.05%
מספר ניירות במדד362
שווי כולל ני"ע במדד31.9 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.62
תשואה פנימית0.91%
מרווח ממשלתי1.28%
דירוג ממוצע+A
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
3.47%7.87%13.90%20.71%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
1.91%6.33%4.97%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
4.040.700.76
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 04/08/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1256
ISIN מדדILINDX112569
מועד השקת המדד20/01/2021
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2016
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי9344660.5029
רני צים אג"ח ב1171834רני צים מרכזי קניות2659790.5021
אפקון החזקות ד5780168אפקון החזקות2646000.5016
אדמה ב1110915אדמה59613030.5012
מקורות 111158476מקורות27619090.5008
ג'נריישן קפיטל ב1177526ג'נריישן קפיטל4507940.5006
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה11115490.5003
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז19720710.4994
מנרב ב1550052קבוצת מנרב2799050.4988
מלרן ב1170323מלרן פרוייקטים2118800.4983
ממן ג2380053ממן1873720.4977
גירון ו1139849גירון פיתוח4639210.4977
גירון ז1142629גירון פיתוח3905760.4976
מקורות 101158468מקורות7090880.4973
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה5757620.4973
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15957000.4973
אקויטל 37550148אקויטל2209550.4972
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות5257410.4971
אורון ב1160571אורון קבוצה2284330.4967
צמח המרמן ו1158633צמח המרמן2313740.4966
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן5525160.4964
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון5771250.4964
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן2467920.4962
שטראוס ו7460421שטראוס7015400.4959
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ7629980.4959
דיסקונט השקעות י6390348דיסקונט השקעות21047440.4958
אלקו יג6940233אלקו2735340.4958
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח3437440.4958
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות4898750.4956
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי37488740.4956
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון1495940.4954
כנפיים ז5430137כנפיים1106230.4954
ויתניה ה1150903ויתניה2201010.4951
אלקטרה ה7390222אלקטרה6115700.4947
פרטנר ז1156397פרטנר9435760.4946
דלתא א6270144דלתא5154440.4945
סופרגז א1167360סופרגז אנרגיה2941490.4944
רני צים אג"ח א1159680רני צים מרכזי קניות1839980.4944
פרשקובסקי יג1169309פרשקובסקי1535850.4944
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש3903460.4942
בית הזהב ג2350080בית הזהב1282030.4942
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי3580130.4942
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול7917070.4941
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות4474530.4941
שטראוס ה7460389שטראוס5852480.4939
אקויטל 27550122אקויטל4122530.4938
אשדר ד1135607אשדר2808500.4937
אלקטרה ד7390149אלקטרה3564040.4936
עמידר א1143585עמידר7207900.4933
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות1820470.4933
ישרוטל א1139419ישרוטל1419030.4932
לוינשטין הנדסה ג5730080לוינשטין הנדסה1261770.4932
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ12261450.4932
נייר חדרה 66320105נייר חדרה3842390.4932
נפטא ח6430169נפטא2059240.4931
ישראכרט א1157536ישראכרט7318010.4928
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול6899250.4928
אבגול ג1133289אבגול3596230.4928
איי די איי שה ד1133099איי.די.איי. ביטוח1788570.4927
פורמולה א2560142פורמולה מערכות1073340.4927
ויתניה ד1139476ויתניה1624390.4926
פרטנר ו1141415פרטנר3926830.4926
אלקו יא6940167אלקו1353230.4926
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן2972310.4926
ממן ב2380046ממן1300410.4925
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן1578560.4925
אס.אר אקורד א4220349אס.אר אקורד2246920.4924
טאואר ז1138494טאואר2751260.4922
וילאר ח4160156וילאר3510760.4921
תמר פטרו א1141332תמר פטרוליום15941590.4917
שוהם ביזנס 31171446שוהם ביזנס1538400.4913
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס4371820.4908
תומר אנרגיה א1147479תומר אנרגיה2641910.4905
אשדר ה1157783אשדר3530800.4902
אבגול ד1140417אבגול1816860.4898
אאורה טו3730504אאורה השקעות2336400.4896
מנרב ג1550078קבוצת מנרב1114360.4892
גלובל כנפיים ב1136969גלובל כנפיים ליסינג1249400.4889
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים1490730.4887
פתאל החזקות ב1150812פתאל החזקות3808030.4884
דלק קידוחים א4750089דלק קידוחים יהש12885030.4879
אוריין ב1143379אוריין1177380.4871
דלתא ו6270193דלתא3065100.4865
ישראמקו א2320174ישראמקו יהש13944140.4858
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן2585200.4845
פתאל החזקות ג1161785פתאל החזקות6700080.4834
הכשרה ביטוח 41156025הכשרה ביטוח1843510.4823
נאוויטס פטרוליום ב1169614נאוויטס פטרוליום יהש4473000.4817
מישורים ח1143163מישורים נדל"ן1379330.4802
אספן גרופ ח3130390אספן גרופ6053450.3352
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן3152190.3334
אדגר יא1820281אדגר השקעות4440000.3327
גב ים ט7590219גב ים9498680.3327
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ8365760.3326
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן11439240.3323
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן4355240.3312
אדגר ט1820190אדגר השקעות6552220.3309
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ4706680.3306
דמרי ט1168368דמרי2207520.3306
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים2887950.3305
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה3302160.3303
דמרי ח1153725דמרי3754130.3302
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה12560450.3302
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה3654040.3301
גב ים ו7590128גב ים22756120.3301
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות4298210.3299
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל4786480.3299
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות11702850.3299
מימון ישיר ג1171214מימון ישיר קבוצה9959440.3298
אלביט מערכות ב1178235אלביט מערכות15058500.3296
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים3541690.3295
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ11702300.3294
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות1482730.3293
דמרי ז1141191דמרי1634030.3293
מימון ישיר ב1168145מימון ישיר קבוצה4791300.3292
מימון ישיר ד1175660מימון ישיר קבוצה5500530.3292
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים1222360.3289
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה5168200.3289
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל2584820.3286
אלביט מערכות ג1178250אלביט מערכות1990600.3281
אלביט מערכות ד1178268אלביט מערכות1983600.3272
נמלי ישראל ד1175033נמלי ישראל4159200.2517
אזורים 157150451אזורים1968010.2503
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל25205540.2503
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב7041830.2501
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב2464870.2498
הכשרת ישוב 236120323הכשרת הישוב5657040.2497
ריט 1 ז1171271ריט 14094100.2497
עזריאלי ו1156611עזריאלי23583950.2497
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח3364260.2496
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים5898020.2493
אזורים 147150444אזורים4165200.2491
קרסו ד1173566קרסו מוטורס2295230.2489
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3103500.2488
ריט 1 ה1136753ריט 112789830.2487
ריט 1 ו1138544ריט 110082330.2486
לאומי 1796040372בנק לאומי14139240.2486
עזריאלי ה1156603עזריאלי36718430.2485
עזריאלי ד1138650עזריאלי36750160.2485
שופרסל ד7770191שופרסל3212300.2484
סלקום ח1132828סלקום4871800.2483
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל16988060.2482
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב6193920.2479
אלבר טז1139823אלבר4259280.2478
עזריאלי ב1134436עזריאלי6386370.2478
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין18273860.2477
פז נפט ו1139542פז נפט5466870.2477
דור אלון ח1175199דור אלון2030800.2476
פז נפט ח1162817פז נפט9021390.2476
ריט 1 ד1129899ריט 13430250.2476
אלבר יח1158740אלבר3774680.2475
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט24179140.2475
שופרסל ז7770258שופרסל9806160.2475
סלקום ט1132836סלקום4778460.2474
שופרסל ה7770209שופרסל11237600.2473
סאמיט ח1138940סאמיט1035500.2473
סאמיט ז1133479סאמיט1219530.2473
סלקום יב1143080סלקום12391880.2472
סלקום יא1139252סלקום6346030.2472
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין4166280.2472
לאומי 1816040505בנק לאומי24951240.2472
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים4128940.2471
קרסו א1136464קרסו מוטורס3608810.2471
אלבר יז1158732אלבר8761220.2471
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין18752410.2469
פז נפט ה1139534פז נפט4239540.2469
אזורים 137150410אזורים3173700.2469
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל4273270.2469
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט11512740.2467
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים1504250.2467
סאמיט ו1130939סאמיט3596850.2467
אזורים 127150360אזורים2386130.2467
אלבר טו1138536אלבר2957610.2467
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט1226260.2467
דור אלון ז1157700דור אלון4882000.2466
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין3749750.2466
לאומי 1806040422בנק לאומי17679090.2466
לאומי 1786040323בנק לאומי12360200.2465
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח3467840.2465
דור אלון ה1136761דור אלון1234660.2465
דור אלון ו1140656דור אלון2487580.2465
קרסו ב1139591קרסו מוטורס2173830.2465
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה2612490.2453
סאמיט י1143395סאמיט3427420.2449
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה5273710.2443
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה2808500.2433
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס2982680.2387
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס2017220.2379
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס3549770.2193
חשמל 316000285חברת חשמל24491490.2008
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב33130490.2001
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב18324740.2001
חשמל 276000210חברת חשמל35401630.2001
ישרס טו6130207ישרס6089550.1997
בזק 122300242בזק14243410.1997
בזק 112300234בזק9148200.1995
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי2656830.1995
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים2678360.1993
שיכון ובינוי 101175132שיכון ובינוי5283160.1993
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב9604490.1992
חשמל 296000236חברת חשמל38186410.1988
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן8527840.1988
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים3885300.1988
כללביט ט1136050כלל ביטוח4884490.1987
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי19232120.1987
כללביט יא1160647כלל ביטוח17161810.1986
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן19096970.1985
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן4897140.1985
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח8254630.1985
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח14795510.1984
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים5352290.1984
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה3038280.1984
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן6291670.1983
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב3591600.1983
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי15188540.1983
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים5362140.1981
כללביט ז1132950כלל ביטוח4025710.1981
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב12658210.1981
בזק 102300184בזק9911890.1981
בזן ה2590388בתי זיקוק8500050.1978
בזק 92300176בזק23395170.1978
ישרס יג6130181ישרס3829140.1978
אלדן תחבורה ד1140821אלדן תחבורה1525180.1977
אשטרום נכסים 82510162אשטרום נכסים1270610.1977
ישרס יד6130199ישרס6342540.1977
בזק 62300143בזק11019920.1976
בזן ט2590461בתי זיקוק5773130.1975
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח12601110.1975
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח7498340.1975
כללביט י1136068כלל ביטוח10439370.1973
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח9611290.1973
חשמל 306000277חברת חשמל5796460.1973
כללביט ח1132968כלל ביטוח4933270.1972
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי6335950.1972
בזן יב2590578בתי זיקוק3854820.1971
חשמל 266000202חברת חשמל20564590.1971
אלדן תחבורה ב1138254אלדן תחבורה1468260.1971
ישרס טז6130223ישרס9183300.1971
בזן י2590511בתי זיקוק7952270.1967
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה5287250.1967
בזן ו2590396בתי זיקוק7324900.1959
אמות ח1172782אמות4764150.1675
חברה לישראל 155760327חברה לישראל7719000.1668
מגה אור יא1178375מגה אור2029690.1668
מגה אור ט1165141מגה אור7551220.1665
אמות ו1158609אמות22500190.1663
אמות ד1133149אמות19567740.1658
מגה אור ח1147602מגה אור9167490.1657
אמות ז1162866אמות8209830.1657
מגה אור ז1141696מגה אור6440980.1653
מגה אור ו1138668מגה אור5231210.1649
חברה לישראל 145760301חברה לישראל14740450.1649
מגה אור ד1130632מגה אור2766810.1647
אמות ה1138114אמות10607850.1646
חברה לישראל 125760251חברה לישראל5935170.1645
אמות ב1126630אמות4477530.1644
חברה לישראל 105760236חברה לישראל4688110.1641
חברה לישראל 115760244חברה לישראל7547060.1628
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן5400880.1435
אפי נכסים יג1178292אפי נכסים3509450.1426
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים24233770.1425
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים13709110.1424
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן6408720.1424
אפי נכסים יא1171628אפי נכסים4935340.1423
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן6608880.1418
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים47859940.1418
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן6246170.1417
אפי נכסים י1160878אפי נכסים3632690.1416
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן8919940.1414
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן3214090.1413
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים16459280.1413
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים15060600.1411
אפי נכסים יב1173764אפי נכסים6285650.1411
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים5522370.1411
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים1654160.1407
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4644060.1404
פניקס 57670284הפניקס ביטוח8653100.1252
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8507200.1247
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח4848030.1241
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח3445760.1238
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח4250050.1233
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח4271480.1233
פניקס 37670201הפניקס ביטוח2836500.1223
דיסקונט השקעות ו6390207דיסקונט השקעות15225270.494
תמר פטרו ב1143593תמר פטרוליום13898330.494
קרדן נדל"ן ה1172725קרדן נדל"ן1801320.493
וילאר ז4160149וילאר1639200.492
אלקטרה נדל"ן ה1138593אלקטרה נדל"ן1092380.491
צרפתי ט4250197צרפתי1114220.491
שפיר הנדסה ג1178417שפיר הנדסה3515050.333
אדגר י1820208אדגר השקעות7779560.332
אספן גרופ ז3130333אספן גרופ2409750.331
גב ים ח7590151גב ים15270650.331
פז נפט ז1142595פז נפט17542220.248
שופרסל ו7770217שופרסל10229160.248
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3285900.247
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים7141220.247
קרסו ג1141829קרסו מוטורס5211650.247
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט1880600.247
פתאל אירופה ב1140854פתאל אירופה1697430.246
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס3250520.218
רבוע כחול נדל"ן ט1174556רבוע כחול נדל"ן2135820.199
אלדן תחבורה ג1140813אלדן תחבורה1342520.197
חברה לישראל 135760269חברה לישראל2954560.164
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים17082320.142
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן4836220.142
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים7465050.141
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח8444040.122
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל1685760.33
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה6838160.33
ישרס יח6130280ישרס5057190.2
מליסרון טז3230265מליסרון9145880.0911
מליסרון יז3230273מליסרון13468320.0907
מליסרון יח3230372מליסרון4096500.0906
מליסרון יד3230232מליסרון14906450.0905
מליסרון ו3230125מליסרון4556670.0904
מליסרון יט3230398מליסרון4623070.0904
מליסרון י3230190מליסרון15760480.0903
מליסרון יא3230208מליסרון14984620.0901
מליסרון ח3230166מליסרון11096590.0899
מליסרון טו3230240מליסרון10355470.0899
מליסרון יג3230224מליסרון5633000.0898
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח7333850.0835
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח2817240.0834
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח7905340.0831
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3529750.0829
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3548700.0828
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח2786280.0828
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח3470270.0827
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח3018000.0825
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח3405920.0824
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6481800.0824
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח2782340.0824
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח2383720.0823
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות6171070.0716
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות4362480.0713
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2361040.0712
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות4841060.0712
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות2122970.0712
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות5525450.0712
מזרחי טפחות הנפקות 612310464בנק מזרחי-טפחות8281920.0712
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות7039210.0712
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות23338380.0711
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות2111310.0711
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות8304570.0711
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3727800.071
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות4625710.071
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות32037000.0709
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות7328120.0709
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות3856670.0709
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות27569890.0708
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות4675600.0708
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות26539340.0707
מזרחי טפחות הנפקות 592310449בנק מזרחי-טפחות4357460.0706
מזרחי טפחות הנפקות 572310423בנק מזרחי-טפחות6921820.0705
מזרחי טפחות הנפקות 582310431בנק מזרחי-טפחות4400130.0705
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות27709010.0705
מזרחי טפחות הנפקות 602310456בנק מזרחי-טפחות7838250.0705
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות34088480.0704
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות31959120.0704
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות1300530.0702
ביג י1143023ביג מרכזי קניות2234650.0694
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 04/08/2021
DateLevel
02/08/2021133.57
01/08/2021133.35
29/07/2021133.16
28/07/2021133.32
27/07/2021133.30
26/07/2021133.41
25/07/2021133.38
22/07/2021133.13
21/07/2021132.95
20/07/2021132.83
19/07/2021132.87
15/07/2021133.36
14/07/2021133.32
13/07/2021133.24
12/07/2021133.27
11/07/2021133.27
08/07/2021133.28
07/07/2021133.53
06/07/2021133.58
05/07/2021133.58
04/07/2021133.53
01/07/2021133.40
30/06/2021133.35
29/06/2021133.27
28/06/2021133.33
27/06/2021133.27
24/06/2021133.36
23/06/2021133.49
22/06/2021133.22
21/06/2021133.06
20/06/2021133.23
17/06/2021133.38
16/06/2021133.18
15/06/2021133.18
14/06/2021133.11
13/06/2021133.00
10/06/2021132.85
09/06/2021132.79
08/06/2021132.74
07/06/2021132.75
06/06/2021132.91
03/06/2021132.81
02/06/2021132.83
01/06/2021132.75
31/05/2021132.66
30/05/2021132.73
27/05/2021132.69
26/05/2021132.82
25/05/2021132.92
24/05/2021132.90
23/05/2021132.90
20/05/2021132.84
19/05/2021133.09
18/05/2021133.16
13/05/2021133.03
12/05/2021132.81
11/05/2021132.66
10/05/2021132.98
09/05/2021132.82
06/05/2021132.66
05/05/2021132.64
04/05/2021132.47
03/05/2021132.35
02/05/2021132.06
29/04/2021131.90
28/04/2021131.98
27/04/2021131.95
26/04/2021131.95
25/04/2021131.99
22/04/2021131.99
21/04/2021131.97
20/04/2021132.05
19/04/2021132.03
18/04/2021132.05
13/04/2021131.92
12/04/2021131.79
11/04/2021131.77
08/04/2021131.70
07/04/2021131.69
06/04/2021131.63
05/04/2021131.49
04/04/2021131.42
01/04/2021131.36
31/03/2021131.24
30/03/2021131.11
29/03/2021131.16
25/03/2021130.95
24/03/2021131.00
22/03/2021130.85
21/03/2021130.58
18/03/2021130.61
17/03/2021130.44
16/03/2021130.45
15/03/2021130.21
14/03/2021130.16
11/03/2021130.23
10/03/2021130.10
09/03/2021130.11
08/03/2021129.81
07/03/2021130.01
04/03/2021130.21
03/03/2021130.28
02/03/2021130.32
01/03/2021130.13
28/02/2021130.01
25/02/2021130.08
24/02/2021130.08
23/02/2021130.06
22/02/2021130.08
21/02/2021130.18
18/02/2021130.06
17/02/2021130.14
16/02/2021130.28
15/02/2021130.19
14/02/2021130.29
11/02/2021130.36
10/02/2021130.45
09/02/2021130.36
08/02/2021130.26
07/02/2021130.25
04/02/2021130.16
03/02/2021129.95
02/02/2021129.76
01/02/2021129.70
31/01/2021129.56
28/01/2021129.94
27/01/2021130.04
26/01/2021130.30
25/01/2021130.40
24/01/2021130.42
21/01/2021130.39
20/01/2021130.47
19/01/2021130.33
18/01/2021130.06
17/01/2021129.83
14/01/2021129.70
13/01/2021129.53
12/01/2021129.39
11/01/2021129.37
10/01/2021129.35
07/01/2021129.35
06/01/2021129.27
05/01/2021129.24
04/01/2021129.31
03/01/2021129.22
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.