↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שמנפיקותיהן התאגדו בישראל ודירוגן לפחות (-BBB), כאשר במועד הקובע ניתן משקל שווה לכל מנפיק של סדרות אג"ח במדד
 
נתוני שוק
שער אחרון129.47
שינוי יומי0.25%-
מספר ניירות במדד404
כמות מנפיקים125
מח"מ ברוטו3.60
תשואה פנימית2.72%
מרווח ממשלתי1.45%
דירוג ממוצע+A
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2022שנה3 שנים5 שנים
4.62%-2.91%-5.15%12.69%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.95%6.37%5.11%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.94-0.300.49
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/06/2022
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1256
ISIN מדדILINDX112569
מועד השקת המדד20/01/2021
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2016
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרישראל
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
איילון ביטוח הנפקות 21178813איילון ביטוח1457400.4894
מלרן ג1180058מלרן פרוייקטים3179770.4871
אנלייט ד7200256אנלייט אנרגיה3302360.4856
ישראמקו א2320174ישראמקו יהש11001770.4845
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות1469110.4842
מישורים ח1143163מישורים נדל"ן1530330.4841
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי16386790.4831
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים1267500.4812
ג'נריישן קפיטל ב1177526ג'נריישן קפיטל4285370.4808
מקורות 111158476מקורות30881280.4808
דלתא א6270144דלתא4196520.4807
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות4503500.4798
אפקון החזקות ד5780168אפקון החזקות2487830.4797
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים2537980.4795
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס5985560.4788
מנרב ד1550169קבוצת מנרב4534490.4788
פתאל החזקות ג1161785פתאל החזקות8216610.4786
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח3169820.4775
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן1900870.4762
אדמה ב1110915אדמה51618360.4758
נאוי ו2080273אחים נאוי1586490.4756
אשדר ה1157783אשדר3426410.4755
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה4875150.4751
דליה א1184951דליה אנרגיה12345250.4751
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי34041350.4748
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים3404390.4742
מישורים ט1178797מישורים נדל"ן1474040.4736
אלקטרה ה7390222אלקטרה5637350.4736
עמידר א1143585עמידר5811600.4735
ויתניה ה1150903ויתניה2128970.4734
נפטא ח6430169נפטא1694620.4731
אספן גרופ ח3130390אספן גרופ5784140.4728
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל1717830.4727
סופרגז א1167360סופרגז אנרגיה2365530.4722
תמר פטרו ב1143593תמר פטרוליום12949620.4722
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן3422990.4721
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ7939000.4716
תמר פטרו א1141332תמר פטרוליום14645250.4714
ג'נריישן קפיטל ג1184555ג'נריישן קפיטל4710920.4712
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות3900750.4709
אקויטל 37550148אקויטל2005370.4707
מקורות 101158468מקורות10970510.4707
אקויטל 27550122אקויטל3691410.4704
הכשרה ביטוח 41156025הכשרה ביטוח1757570.4704
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל4068810.4702
טאואר ז1138494טאואר1354460.4701
ישרוטל א1139419ישרוטל1218280.4701
אורון ב1160571אורון קבוצה1751130.4699
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה10008540.4699
אלקטרה נדל"ן ה1138593אלקטרה נדל"ן1063910.4699
אבגול ד1140417אבגול1452860.4695
שטראוס ו7460421שטראוס6093500.4692
אלקו יג6940233אלקו2498210.4688
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן1301110.4687
אספן גרופ ט3130424אספן גרופ2724300.4684
קיסטון ריט א1182187קיסטון ריט4131000.4681
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז17558380.4678
ישראכרט א1157536ישראכרט4761150.4672
דלק קבוצה לא1134790דלק קבוצה14080830.4671
דלתא ו6270193דלתא2529900.4669
פרשקובסקי יד1183623פרשקובסקי1830300.4669
רני צים אג"ח ג1183193רני צים מרכזי קניות3624520.4667
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות3677880.4666
תומר אנרגיה א1147479תומר אנרגיה2257360.4666
ויתניה ד1139476ויתניה1123750.4648
אבגול ג1133289אבגול2588490.4648
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון1366160.4647
אאורה טו3730504אאורה השקעות2237620.4635
חג'ג' ח8230229חג'ג' נדל"ן1599050.4626
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ6598450.4623
שוהם ביזנס ד1182047שוהם ביזנס1928000.4621
מיכמן ב1184357מיכמן בס"ד1187570.4616
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון5097000.4615
נייר חדרה 66320105נייר חדרה3016340.4606
נאוויטס פטרוליום ג1181593נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת3261720.4605
דורסל ד1178128דורסל1353450.4602
קרדן נדל"ן ה1172725קרדן נדל"ן1539380.4588
איי די איי הת ו1183037איי.די.איי. ביטוח1450170.4581
גלובל כנפיים ב1136969גלובל כנפיים ליסינג1084370.4577
מנרב ב1550052קבוצת מנרב1375680.4571
דלק קבוצה לד1143361דלק קבוצה12741750.4566
סופרגז ב1181924סופרגז אנרגיה1942820.4532
מלרן ב1170323מלרן פרוייקטים1852020.4494
שטראוס ה7460389שטראוס5092100.4404
ממן ג2380053ממן2341650.4388
אס.אר אקורד א4220349אס.אר אקורד2905960.4248
וילאר ח4160156וילאר3021970.4208
צמח המרמן ו1158633צמח המרמן2013460.4194
פתאל החזקות ב1150812פתאל החזקות3030120.4175
תדיראן גרופ 32580132תדיראן גרופ1609370.3774
אשדר ד1135607אשדר1813870.3719
אלקטרה ד7390149אלקטרה2694970.3718
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן8586520.3227
אלון רבוע ז1183979אלון רבוע כחול3685970.3222
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה2062570.3199
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן10691620.3193
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן3404310.3187
מגוריט ג1175975מגוריט3191260.3177
גירון ז1142629גירון פיתוח3383730.3166
אלרוב נדל"ן ו3870185אלרוב נדל"ן5757380.3165
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה6316900.3161
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן4642420.3159
מגוריט ד1185834מגוריט4946640.3159
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ11532530.3158
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן3807050.3158
גירון ח1183151גירון פיתוח2163500.3157
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות2518860.3153
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ2376210.3148
דמרי ט1168368דמרי2895870.3148
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה2803110.3147
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15622500.3145
דיסקונט השקעות יא6390405דיסקונט השקעות4454500.3145
גירון ו1139849גירון פיתוח4239890.3145
מגוריט ב1168350מגוריט5834690.3133
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה4245460.3133
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ12135290.3129
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט8346650.3127
נאוי ה2080257אחים נאוי2144660.3125
אלדן תחבורה ז1184779אלדן תחבורה2201500.3117
דיסקונט מנפיקים טו7480304בנק דיסקונט28567340.3117
בינל הנפקות יב1182385הבנק הבינלאומי4684870.3111
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט29132400.3106
פרטנר ח1182948פרטנר1783680.3098
דיסקונט השקעות ו6390207דיסקונט השקעות9802330.3094
שפיר הנדסה ג1178417שפיר הנדסה3048500.3072
דיסקונט השקעות י6390348דיסקונט השקעות13827430.3058
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות14182140.2964
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות2495390.2959
אלביט מערכות ד1178268אלביט מערכות1716420.2882
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול6894190.2802
פרטנר ז1156397פרטנר7810660.2744
אלביט מערכות ג1178250אלביט מערכות1678600.2734
אלביט מערכות ב1178235אלביט מערכות12153750.2695
דמרי ח1153725דמרי2813270.2474
דור אלון ח1175199דור אלון1677220.2453
נמלי ישראל ד1175033נמלי ישראל3580400.2415
אדגר יא1820281אדגר השקעות4044670.2407
אלבר יז1158732אלבר9693480.2404
ריט 1 ה1136753ריט 111820630.2403
דור אלון ז1157700דור אלון3965160.2403
ריט 1 ו1138544ריט 110904600.2401
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה2600630.2399
קרסו ג1141829קרסו מוטורס4306570.2398
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים4006770.2394
סאמיט יב1183920סאמיט3041230.2392
אדגר יב1820331אדגר השקעות2199750.2387
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס2024210.2385
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה4618010.2384
שופרסל ד7770191שופרסל2742470.2381
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב6349190.2377
סלקום יב1143080סלקום11888420.2377
מימון ישיר ב1168145מימון ישיר קבוצה3792880.2375
מימון ישיר ה1182831מימון ישיר קבוצה2600950.2375
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה2614500.2374
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל23144930.2373
סאמיט י1143395סאמיט2927060.2372
גב ים ו7590128גב ים17836250.2372
ריט 1 ד1129899ריט 12765690.2371
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה3705950.2369
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין2815110.2367
מימון ישיר ד1175660מימון ישיר קבוצה11800450.2366
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה11000030.2366
שופרסל ו7770217שופרסל8672110.2364
סאמיט ו1130939סאמיט3473840.2364
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה1971910.2363
גב ים י7590284גב ים3688800.2361
שופרסל ז7770258שופרסל8504090.2361
סאמיט ז1133479סאמיט1150560.2359
פז נפט ז1142595פז נפט15290170.2358
אזורים 147150444אזורים5438010.2358
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס1772590.2357
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל16488820.2357
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס4030900.2355
שופרסל ה7770209שופרסל9102740.2352
פז נפט ח1162817פז נפט13430520.2342
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל3102460.2337
פז נפט ו1139542פז נפט4673030.2336
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס2407730.2331
דור אלון ו1140656דור אלון1784590.2321
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין2792640.2316
פז נפט ה1139534פז נפט4100280.2312
אשטרום קבוצה ד1182989אשטרום קבוצה2769000.2307
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין15363020.2303
קרסו ד1173566קרסו מוטורס1846890.2284
אזורים 157150451אזורים1740620.2245
גב ים ח7590151גב ים12720160.2233
דמרי ז1141191דמרי1123870.2231
פתאל אירופה ב1140854פתאל אירופה1365470.2164
אלבר טז1139823אלבר2935250.2127
מימון ישיר ג1171214מימון ישיר קבוצה8728610.2089
גב ים ט7590219גב ים14648870.2085
קרסו ב1139591קרסו מוטורס1414930.2077
פרטנר ו1141415פרטנר2552910.2072
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב5225330.1995
בזן י2590511בתי זיקוק7532150.1941
אמות ח1172782אמות12172500.1928
בזן יב2590578בתי זיקוק8463620.1927
בזן ט2590461בתי זיקוק5123130.1918
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי14769300.1917
שיכון ובינוי 101175132שיכון ובינוי7143510.1915
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן2499200.1906
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים4634100.1906
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי4679890.1901
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי5157960.1899
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן10959100.1897
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי17309070.1897
אמות ז1162866אמות8154650.1896
אשטרום נכסים 132510303אשטרום נכסים2901780.1893
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן21395810.1888
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן4222440.1882
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים2347020.1881
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3093000.1861
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח2930620.1855
מנורה הון ז1184191מנורה ביטוח2581280.1855
אמות ד1133149אמות18724790.1854
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים3527740.1854
אדגר ט1820190אדגר השקעות4905990.1771
סלקום ט1132836סלקום3414660.1741
חברה לישראל 135760269חברה לישראל2601970.1603
ג'י סיטי יא1260546ג'י סיטי12600010.1602
ישרס יח6130280ישרס4573300.1599
עזריאלי ז1178672עזריאלי17907130.1598
ישרס טז6130223ישרס12638050.1598
ישרס טו6130207ישרס5479700.1594
ישרס יט6130348ישרס2706040.1593
עזריאלי ב1134436עזריאלי4882160.1588
עזריאלי ד1138650עזריאלי33648470.1588
עזריאלי ח1178680עזריאלי16556870.1588
חברה לישראל 125760251חברה לישראל5083590.1588
סלקום ח1132828סלקום3310770.1583
עזריאלי ו1156611עזריאלי21772820.1579
חברה לישראל 155760327חברה לישראל7065750.1578
כללביט י1136068כלל ביטוח9958490.1578
כללביט ט1136050כלל ביטוח4776920.1575
ישרס יד6130199ישרס4933730.1573
כללביט יא1160647כלל ביטוח14918620.1572
כללביט יב1179928כלל ביטוח6435320.1569
כללביט ז1132950כלל ביטוח2904380.1567
ג'י סיטי טו1260769ג'י סיטי3387580.1562
חברה לישראל 115760244חברה לישראל5262350.1559
ישרס יג6130181ישרס2663950.1558
ג'י סיטי יד1260736ג'י סיטי11334510.1546
חברה לישראל 105760236חברה לישראל3127420.1543
ג'י סיטי יב1260603ג'י סיטי30402450.1536
כללביט ח1132968כלל ביטוח2657550.1532
ג'י סיטי טז1260785ג'י סיטי8463370.1462
עזריאלי ה1156603עזריאלי32431480.1453
חשמל 336000392חברת חשמל18389990.1405
חברה לישראל 145760301חברה לישראל12284520.1405
בזק 142300317בזק1824800.1372
מגה אור ז1141696מגה אור5700140.1371
ג'י סיטי יג1260652ג'י סיטי15033420.1362
מגה אור ד1130632מגה אור2123910.1359
חשמל 316000285חברת חשמל22258720.1359
מגה אור יא1178375מגה אור4048260.1359
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח7460840.1358
חשמל 326000384חברת חשמל12632700.1355
בזק 102300184בזק9733790.1354
חשמל 296000236חברת חשמל36046550.1354
מגה אור ט1165141מגה אור6932260.1354
חשמל 276000210חברת חשמל32178420.1353
לאומי 1816040505בנק לאומי25062510.1352
מגה אור י1178367מגה אור1708430.1351
בזק 62300143בזק5588960.1349
חשמל 306000277חברת חשמל5532460.1347
בזק 122300242בזק13423480.1346
חשמל 266000202חברת חשמל14002390.1344
מגדל הון ט1185628מגדל ביטוח5844000.1344
לאומי 1806040422בנק לאומי16900150.1343
מגדל הון ח1182955מגדל ביטוח3788900.1342
לאומי 1836040547בנק לאומי9431970.1341
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח7211720.1339
מגה אור ח1147602מגה אור8784520.1339
לאומי 1826040539בנק לאומי31118430.1338
לאומי 1846040604בנק לאומי13141190.1332
לאומי 1796040372בנק לאומי32548290.1331
בזק 112300234בזק8189050.1331
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח9079630.1308
בזן ה2590388בתי זיקוק5468830.1236
רבוע כחול נדל"ן ט1174556רבוע כחול נדל"ן4241310.1229
מגה אור ו1138668מגה אור4637780.1214
מבנה כ"ה2260636מבנה נדל"ן9286190.1205
אפי נכסים יב1173764אפי נכסים5525350.1197
אפי נכסים יא1171628אפי נכסים4893480.1196
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן4394230.1194
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים13083530.1193
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן7350990.1192
אפי נכסים י1160878אפי נכסים3282220.1192
אפי נכסים יד1184530אפי נכסים3283350.1189
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4153280.1188
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח4148240.1187
פניקס 57670284הפניקס ביטוח7732060.1186
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן7514450.1186
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח7942090.1185
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים24139220.1184
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן10817770.1183
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים2835750.1183
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים3765120.1183
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח3133400.1182
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים7694850.1179
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח4196660.1177
אפי נכסים יג1178292אפי נכסים4229550.1176
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים41044450.1173
פניקס 67670334הפניקס ביטוח2632200.1167
פועלים 2006620496בנק פועלים32844570.1167
פועלים 1006620488בנק פועלים32330500.1165
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח10005350.1165
דור אלון ה1136761דור אלון595340.1164
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן5803920.1131
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן5204540.1016
או.פי.סי ג1180355או.פי.סי אנרגיה7741980.477
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש3277440.474
רני צים אג"ח ב1171834רני צים מרכזי קניות2686500.474
שוהם ביזנס 31171446שוהם ביזנס1216800.473
לוינשטין נכסים ג1182799לוינשטין נכסים2007940.465
אלקטרה צריכה א5010335אלקטרה צריכה2331250.464
נאוויטס פטרוליום ב1169614נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת6135910.462
פנינסולה ג3330222פנינסולה4667010.411
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול7186350.319
ריט 1 ז1171271ריט 14071360.242
אלבר יח1158740אלבר4296260.238
קרסו א1136464קרסו מוטורס2805110.238
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים5799320.237
סלקום יא1139252סלקום6143080.237
ירושלים הנפקות יח1182054בנק ירושלים4456800.236
אלבר טו1138536אלבר1750750.236
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים4841090.236
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין11978390.234
אזורים 137150410אזורים2794410.234
הכשרת ישוב 236120323הכשרת הישוב5540950.233
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח2851500.192
אמות ה1138114אמות8923050.189
אזורים 127150360אזורים1717900.175
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב1681700.159
בזק 92300176בזק18083370.135
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח13732180.135
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח12101830.134
לאומי 1786040323בנק לאומי11681700.134
בזק 132300309בזק1735400.132
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח4647560.118
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים14246980.117
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים8321140.116
אדגר י1820208אדגר השקעות7573220.24
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי2427910.21
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים4696430.19
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח2741640.19
אמות ו1158609אמות24104790.19
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן2518730.0986
בזן ו2590396בתי זיקוק3788060.0938
מליסרון יא3230208מליסרון14802600.0874
מליסרון י3230190מליסרון15416780.0865
מליסרון יד3230232מליסרון14047830.0865
מליסרון יג3230224מליסרון2832960.0862
מליסרון ו3230125מליסרון3055870.0858
מליסרון יט3230398מליסרון4238230.0856
מליסרון טז3230265מליסרון8460410.0855
מליסרון יח3230372מליסרון3803040.0843
מליסרון כ3230422מליסרון9775160.0837
מליסרון טו3230240מליסרון9527810.0836
מליסרון יז3230273מליסרון12197310.0836
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח2983000.0731
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח2751200.0723
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3189550.0722
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח3316480.0718
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח3310570.0717
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח6813490.0716
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח2425060.0715
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח5904600.0715
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח2446420.0714
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח6262750.071
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3102000.0709
הראל הנפקות יח1182666הראל ביטוח5975460.0706
הראל השקעות א5850110הראל ביטוח2131100.0685
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות3518190.0638
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות12522500.0638
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3553160.0637
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות7470610.0637
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות4515920.0637
ביג כ1186188ביג מרכזי קניות5821060.0636
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות4371890.0636
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות1903430.0635
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות5025510.0634
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2133330.063
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות6575240.0628
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות2152390.0628
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות4176500.0624
ביג יט1181007ביג מרכזי קניות1842540.0622
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות9372310.0595
מזרחי טפחות הנפקות 622310498בנק מזרחי-טפחות32926820.0593
מזרחי טפחות הנפקות 592310449בנק מזרחי-טפחות4393340.0592
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות26946390.0592
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות27369780.0592
מזרחי טפחות הנפקות 572310423בנק מזרחי-טפחות5266580.0591
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות7149130.0591
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות32489560.0589
מזרחי טפחות הנפקות 582310431בנק מזרחי-טפחות4490610.0588
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות33177760.0587
מזרחי טפחות הנפקות 602310456בנק מזרחי-טפחות7489520.0586
מזרחי טפחות הנפקות 612310464בנק מזרחי-טפחות7936930.0586
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות30870000.0586
מזרחי טפחות הנפקות 642310555בנק מזרחי-טפחות11540350.0584
מזרחי טפחות הנפקות 632310548בנק מזרחי-טפחות11842060.0584
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות25647360.0571
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות1155800.0568
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/06/2022
DateLevel
26/06/2022129.47
23/06/2022129.80
22/06/2022128.60
21/06/2022127.79
20/06/2022127.44
19/06/2022126.84
16/06/2022126.63
15/06/2022126.63
14/06/2022126.82
13/06/2022126.95
12/06/2022127.69
09/06/2022128.50
08/06/2022128.55
07/06/2022128.74
06/06/2022128.88
02/06/2022129.12
01/06/2022129.21
31/05/2022129.16
30/05/2022129.34
29/05/2022129.15
26/05/2022128.32
25/05/2022127.82
24/05/2022127.94
23/05/2022128.48
22/05/2022129.14
19/05/2022129.19
18/05/2022129.72
17/05/2022129.44
16/05/2022129.33
15/05/2022129.65
12/05/2022129.59
11/05/2022129.80
10/05/2022129.66
09/05/2022129.58
08/05/2022129.98
03/05/2022130.57
02/05/2022130.36
01/05/2022130.93
28/04/2022131.39
27/04/2022131.36
26/04/2022131.58
25/04/2022131.57
24/04/2022131.66
20/04/2022131.92
19/04/2022131.73
18/04/2022131.65
17/04/2022131.53
14/04/2022131.26
13/04/2022131.10
12/04/2022131.04
11/04/2022131.52
10/04/2022131.85
07/04/2022132.01
06/04/2022132.06
05/04/2022132.36
04/04/2022132.39
03/04/2022132.21
31/03/2022132.11
30/03/2022131.89
29/03/2022131.70
28/03/2022131.90
27/03/2022131.97
24/03/2022132.56
23/03/2022132.88
22/03/2022132.70
21/03/2022133.01
20/03/2022133.31
16/03/2022133.00
15/03/2022132.52
14/03/2022132.45
13/03/2022132.70
10/03/2022132.93
09/03/2022133.31
08/03/2022133.53
07/03/2022133.65
06/03/2022133.70
03/03/2022133.53
02/03/2022133.25
01/03/2022133.07
28/02/2022132.62
27/02/2022132.40
24/02/2022132.25
23/02/2022132.80
22/02/2022133.29
21/02/2022133.69
20/02/2022133.68
17/02/2022133.83
16/02/2022133.72
15/02/2022133.76
14/02/2022133.64
13/02/2022133.83
10/02/2022134.12
09/02/2022134.07
08/02/2022133.71
07/02/2022133.48
06/02/2022133.37
03/02/2022133.75
02/02/2022134.01
01/02/2022133.90
31/01/2022134.02
30/01/2022134.40
27/01/2022134.17
26/01/2022134.46
25/01/2022134.20
24/01/2022134.27
23/01/2022134.70
20/01/2022135.23
19/01/2022135.06
18/01/2022135.21
17/01/2022135.43
16/01/2022135.63
13/01/2022135.73
12/01/2022135.70
11/01/2022135.70
10/01/2022135.80
09/01/2022135.92
06/01/2022136.20
05/01/2022136.35
04/01/2022136.35
03/01/2022136.28
02/01/2022136.07
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.