↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שמנפיקותיהן התאגדו בישראל ודירוגן לפחות (-BBB), כאשר במועד הקובע ניתן משקל שווה לכל מנפיק של סדרות אג"ח במדד
 
נתוני שוק
שער אחרון135.05
שינוי יומי0.21%-
מספר ניירות במדד376
שווי כולל ני"ע במדד292.2 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.53
תשואה פנימית0.92%
מרווח ממשלתי1.35%
דירוג ממוצע+A
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
4.57%5.60%14.38%22.26%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
1.59%6.33%4.97%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
3.400.740.83
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 05/12/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1256
ISIN מדדILINDX112569
מועד השקת המדד20/01/2021
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2016
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
אבגול ד1140417אבגול1776660.4886
דלתא ו6270193דלתא3010090.4868
תומר אנרגיה א1147479תומר אנרגיה2408940.4861
ישראמקו א2320174ישראמקו יהש11880300.4811
הכשרה ביטוח 41156025הכשרה ביטוח1877850.4802
תמר פטרו א1141332תמר פטרוליום14830710.4801
תמר פטרו ב1143593תמר פטרוליום12700190.4798
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס6829080.4794
שוהם ביזנס 31171446שוהם ביזנס1542300.4792
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן3733630.4792
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון5777750.4788
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש3750100.4787
נאוי ה2080257אחים נאוי3249960.4787
פורמולה א2560142פורמולה מערכות1076620.4785
צמח המרמן ו1158633צמח המרמן2338600.4784
אנלייט ד7200256אנלייט אנרגיה3639700.4784
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז20562380.4784
אלקטרה ה7390222אלקטרה6237610.4781
עמידר א1143585עמידר6666400.4779
צרפתי ט4250197צרפתי1124840.4779
נפטא ח6430169נפטא2064030.4778
שטראוס ה7460389שטראוס5857360.4778
מקורות 101158468מקורות7200620.4778
נייר חדרה 66320105נייר חדרה3854460.4777
שטראוס ו7460421שטראוס7093100.4777
אבגול ג1133289אבגול3598580.4777
אשדר ד1135607אשדר2817830.4776
פרשקובסקי יג1169309פרשקובסקי1523700.4776
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח3379690.4775
אלקו יא6940167אלקו1357170.4774
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול7933530.4774
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול9987160.4774
אלקטרה ד7390149אלקטרה3600600.4774
ממן ג2380053ממן2901040.4773
רני צים אג"ח א1159680רני צים מרכזי קניות1870160.4773
אקויטל 37550148אקויטל2202430.4772
וילאר ז4160149וילאר1638120.4772
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון1497930.4771
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן2591560.4771
פרטנר ו1141415פרטנר3936810.4771
ויתניה ד1139476ויתניה1625320.4769
מישורים ח1143163מישורים נדל"ן1581700.4769
אקויטל 27550122אקויטל4124140.4769
וילאר ח4160156וילאר3516790.4767
פרטנר ז1156397פרטנר9459580.4767
אורון ב1160571אורון קבוצה1809110.4767
ממן ב2380046ממן1304660.4766
איילון ביטוח הנפקות 21178813איילון ביטוח1608300.4766
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה5227810.4766
טאואר ז1138494טאואר2050990.4765
אס.אר אקורד א4220349אס.אר אקורד3097240.4765
ישרוטל א1139419ישרוטל1232090.4764
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן1596140.4764
מישורים ט1178797מישורים נדל"ן1673160.4763
קרדן נדל"ן ה1172725קרדן נדל"ן1813650.4763
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות1802510.4763
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי38230380.4762
מנרב ג1550078קבוצת מנרב1118910.4761
פנינסולה ג3330222פנינסולה3387830.4761
אשדר ה1157783אשדר3525780.4756
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן5596110.4754
מנרב ב1550052קבוצת מנרב2845540.4753
חג'ג' ח8230229חג'ג' נדל"ן1662440.4752
אדמה ב1110915אדמה58440500.4751
אאורה טו3730504אאורה השקעות2366100.4749
רני צים אג"ח ב1171834רני צים מרכזי קניות2865890.4749
מקורות 111158476מקורות29532670.4748
דורסל ד1178128דורסל1512000.4748
אוריין ב1143379אוריין1184450.4746
אפקון החזקות ד5780168אפקון החזקות2678400.4744
גלובל כנפיים ב1136969גלובל כנפיים ליסינג1112860.4743
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות3896430.4743
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה11162410.4743
גירון ז1142629גירון פיתוח4086360.4739
ישראכרט א1157536ישראכרט6081160.4739
ויתניה ה1150903ויתניה2249360.4739
מלרן ב1170323מלרן פרוייקטים2147200.4734
בית הזהב ג2350080בית הזהב1267800.4732
גירון ו1139849גירון פיתוח4726600.4731
אספן גרופ ט3130424אספן גרופ3017700.4729
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן2566560.4729
נאוויטס פטרוליום ב1169614נאוויטס פטרוליום יהש6488110.4728
אספן גרופ ח3130390אספן גרופ6315270.4721
ג'נריישן קפיטל ב1177526ג'נריישן קפיטל4601120.4717
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים1513910.4692
נאוויטס פטרוליום ג1181593נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת3251820.4689
פתאל החזקות ב1150812פתאל החזקות3879170.4675
פתאל החזקות ג1161785פתאל החזקות6504980.4665
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות5168060.4495
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ10934890.3196
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה12616270.3195
אלביט מערכות ג1178250אלביט מערכות1903400.3193
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל4905710.3192
דיסקונט השקעות יא6390405דיסקונט השקעות5093000.3191
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים2883220.3189
גב ים ח7590151גב ים15431670.3188
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ11719200.3187
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ4710000.3187
דמרי ז1141191דמרי1636850.3187
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל2586590.3186
אלדן תחבורה ב1138254אלדן תחבורה1444760.3186
גב ים ט7590219גב ים9765830.3186
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים1200840.3185
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה5092880.3184
דיסקונט השקעות ו6390207דיסקונט השקעות13116980.3184
אדגר ט1820190אדגר השקעות6685220.3182
דמרי ח1153725דמרי3748570.3179
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים3501350.3178
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים5983900.3177
אלביט מערכות ב1178235אלביט מערכות15162000.3177
דמרי ט1168368דמרי2198910.3177
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן4396710.3176
גב ים ו7590128גב ים22532790.3175
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים4251880.3175
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה3021240.3175
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל1690890.3175
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה2903710.3174
אלביט מערכות ד1178268אלביט מערכות1944200.3173
מימון ישיר ב1168145מימון ישיר קבוצה4812080.3169
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה2960790.3167
מימון ישיר ג1171214מימון ישיר קבוצה10096820.3165
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן7547730.3165
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן11634530.3165
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה6833020.3163
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה5331090.3161
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות11263450.3161
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות3679630.3159
אדגר יא1820281אדגר השקעות4573600.3158
מימון ישיר ד1175660מימון ישיר קבוצה5618210.3157
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות1393630.3156
שפיר הנדסה ג1178417שפיר הנדסה3501400.3151
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט8543270.3146
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט21273650.3127
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט1210080.3124
סאמיט ז1133479סאמיט1232680.2406
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח3391600.2403
סאמיט י1143395סאמיט3449600.2401
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין3782120.2395
קרסו א1136464קרסו מוטורס3256970.2395
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים4059590.2392
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס1905260.2392
אלבר טו1138536אלבר2354180.2392
דור אלון ז1157700דור אלון4181800.2391
שופרסל ז7770258שופרסל9688180.2391
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3066600.2389
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים2743180.2389
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים5466620.2389
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב6322730.2389
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים5007700.2388
קרסו ד1173566קרסו מוטורס2192550.2388
אזורים 127150360אזורים2394800.2388
דור אלון ה1136761דור אלון1237000.2388
קרסו ג1141829קרסו מוטורס4561620.2388
אלבר טז1139823אלבר3947150.2387
ריט 1 ד1129899ריט 12781570.2387
לאומי 1806040422בנק לאומי17675710.2387
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין4192990.2385
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3293700.2385
לאומי 1796040372בנק לאומי14343710.2385
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין18412400.2385
לאומי 1786040323בנק לאומי12180800.2385
סאמיט ו1130939סאמיט3598800.2384
אזורים 137150410אזורים3174000.2383
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל4267430.2383
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב2493140.2383
שופרסל ה7770209שופרסל9683380.2383
ריט 1 ה1136753ריט 112873350.2382
שופרסל ד7770191שופרסל2871200.2381
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב7172170.2381
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס2513480.2381
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין18965140.2379
הכשרת ישוב 236120323הכשרת הישוב5876430.2379
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל26007370.2378
סאמיט ח1138940סאמיט1044770.2377
קרסו ב1139591קרסו מוטורס1797990.2377
ריט 1 ו1138544ריט 112075220.2377
סלקום ח1132828סלקום4896870.2375
פז נפט ו1139542פז נפט4858970.2375
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס2775840.2375
אלבר יח1158740אלבר3617710.2374
אלבר יז1158732אלבר8567400.2374
לאומי 1816040505בנק לאומי24846920.2374
סלקום יב1143080סלקום12488660.2369
נמלי ישראל ד1175033נמלי ישראל4472000.2368
דור אלון ח1175199דור אלון2087400.2362
פתאל אירופה ב1140854פתאל אירופה1688550.2355
פז נפט ז1142595פז נפט16034400.2354
דור אלון ו1140656דור אלון2465760.2353
פז נפט ה1139534פז נפט4176240.2346
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה2764500.2338
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה2295620.2326
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן4445360.1944
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן17551650.1942
בזן ט2590461בתי זיקוק4996410.1933
בזן ו2590396בתי זיקוק7207720.1929
בזק 62300143בזק5596960.1913
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח9606790.1912
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח8251780.1911
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח7508300.1911
בזק 92300176בזק23017650.1911
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן4855370.1911
ישרס יח6130280ישרס5079500.1909
ישרס יד6130199ישרס6222980.1909
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח14721030.1907
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי6211360.1906
בזק 102300184בזק9973610.1906
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן11619360.1905
שיכון ובינוי 101175132שיכון ובינוי5263110.1902
רבוע כחול נדל"ן ט1174556רבוע כחול נדל"ן2229820.1901
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי15115620.1901
ישרס טו6130207ישרס6164690.1899
ישרס יג6130181ישרס3847520.1898
ישרס טז6130223ישרס14311050.1897
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי19554380.1894
בזן ה2590388בתי זיקוק8513470.1893
בזן י2590511בתי זיקוק7892720.1892
בזן יב2590578בתי זיקוק6887830.1891
בזק 122300242בזק14669880.1889
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי2735930.1888
כללביט יב1179928כלל ביטוח4036800.1605
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב3653260.1602
כללביט יא1160647כלל ביטוח17201080.1602
חברה לישראל 145760301חברה לישראל14835820.1598
חברה לישראל 135760269חברה לישראל2528540.1595
חברה לישראל 155760327חברה לישראל7898250.1595
כללביט י1136068כלל ביטוח10444170.1594
אמות ז1162866אמות8387330.1593
כללביט ח1132968כלל ביטוח4949700.1593
כללביט ט1136050כלל ביטוח4985280.1593
אמות ה1138114אמות10619570.1592
עזריאלי ב1134436עזריאלי6472720.1592
אמות ב1126630אמות4493440.1589
כללביט ז1132950כלל ביטוח4070590.1589
חברה לישראל 125760251חברה לישראל5320730.1588
אמות ד1133149אמות19877870.1586
חברה לישראל 115760244חברה לישראל7283260.1586
עזריאלי ד1138650עזריאלי37545300.1585
עזריאלי ה1156603עזריאלי37659010.1584
גזית גלוב טז1260785גזית גלוב8114750.1584
עזריאלי ו1156611עזריאלי24694130.1582
אמות ו1158609אמות22851920.1581
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב12622640.1581
עזריאלי ז1178672עזריאלי20476980.1579
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב34018290.1576
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב18964980.1574
אמות ח1172782אמות13837500.1568
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב12529130.1567
עזריאלי ח1178680עזריאלי19506390.1566
חברה לישראל 105760236חברה לישראל4620520.1558
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים8346550.1375
חשמל 316000285חברת חשמל25443320.1371
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים1655970.1366
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4443600.1365
אפי נכסים יא1171628אפי נכסים5001580.1363
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים15066290.1363
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים7510950.1363
חשמל 326000384חברת חשמל6036870.1362
חשמל 306000277חברת חשמל5730320.1362
מגה אור ז1141696מגה אור5919870.1362
מגה אור ד1130632מגה אור2124480.1362
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים13825660.1361
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים24307310.1361
מגה אור ו1138668מגה אור5331500.1361
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים5463270.1361
חשמל 266000202חברת חשמל14451110.1361
חשמל 276000210חברת חשמל35839560.1359
חשמל 336000392חברת חשמל7301710.1358
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים17300290.1358
אפי נכסים יב1173764אפי נכסים6188360.1357
אפי נכסים י1160878אפי נכסים3622390.1356
מגה אור ח1147602מגה אור9267150.1356
מגה אור ט1165141מגה אור7874450.1355
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים43655700.1354
מגה אור יא1178375מגה אור2110980.1352
אפי נכסים יג1178292אפי נכסים4759200.1347
מגה אור י1178367מגה אור2007140.1346
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8472800.1204
מבנה כ"ה2260636מבנה נדל"ן10405260.1199
פניקס 37670201הפניקס ביטוח2842490.1197
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח4941710.1197
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח3387480.1195
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח8435590.1195
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן7635470.1194
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח4275470.1193
פניקס 57670284הפניקס ביטוח8855460.1193
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן4929280.1192
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן3212730.1192
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח4261550.1192
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן6410900.1191
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן6349970.1191
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן5536600.1189
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן6620650.1187
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ7733440.481
אלקו יג6940233אלקו2709490.479
דלתא א6270144דלתא4485140.478
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי16176000.477
איי די איי שה ד1133099איי.די.איי. ביטוח1790990.477
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ12119090.476
או.פי.סי ג1180355או.פי.סי אנרגיה8623370.476
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי3603870.475
אלקטרה נדל"ן ה1138593אלקטרה נדל"ן1089750.475
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי13470580.475
סופרגז א1167360סופרגז אנרגיה2762920.474
מלרן ג1180058מלרן פרוייקטים1512450.474
דיסקונט השקעות י6390348דיסקונט השקעות18319630.319
אדגר י1820208אדגר השקעות7904440.317
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים7188980.317
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח2837670.239
אזורים 147150444אזורים6047080.239
סלקום יא1139252סלקום6383480.239
סלקום ט1132836סלקום4799170.239
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס2777090.239
ריט 1 ז1171271ריט 14764870.238
שופרסל ו7770217שופרסל8976220.238
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל17213180.238
פז נפט ח1162817פז נפט8889970.237
אזורים 157150451אזורים2039830.236
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה4854340.232
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח12614210.191
בזק 112300234בזק9063050.189
חשמל 296000236חברת חשמל38047490.136
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות3980600.48
מליסרון ו3230125מליסרון3075820.0869
מליסרון טו3230240מליסרון10393010.0868
מליסרון יח3230372מליסרון4268780.0867
מליסרון טז3230265מליסרון9137280.0867
מליסרון יד3230232מליסרון14860900.0865
מליסרון י3230190מליסרון16031930.0864
מליסרון יא3230208מליסרון15264540.0863
מליסרון יט3230398מליסרון4861730.0862
מליסרון כ3230422מליסרון11616300.0861
מליסרון יז3230273מליסרון13899150.086
מליסרון יג3230224מליסרון4215480.0859
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח7386420.0743
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3554700.0741
הראל השקעות א5850110הראל ביטוח2565750.074
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח2815320.074
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח7950530.074
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח2839560.0739
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3561600.0738
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6499800.0737
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח3498020.0735
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח3004000.0734
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח2747840.0733
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח3567100.0733
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח2366170.0732
ביג י1143023ביג מרכזי קניות2131550.0641
ביג יט1181007ביג מרכזי קניות2099820.064
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות7688910.064
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות1305100.0637
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3665280.0637
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות34108460.0637
מזרחי טפחות הנפקות 602310456בנק מזרחי-טפחות7777700.0637
מזרחי טפחות הנפקות 622310498בנק מזרחי-טפחות36057400.0636
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות27675960.0636
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות31817470.0636
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות4710610.0636
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות4536330.0636
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות27674950.0635
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות32637000.0635
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות3918850.0635
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות4730920.0634
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות5595160.0634
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות26750500.0634
מזרחי טפחות הנפקות 592310449בנק מזרחי-טפחות4405840.0634
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות2094600.0634
מזרחי טפחות הנפקות 612310464בנק מזרחי-טפחות8391830.0633
מזרחי טפחות הנפקות 582310431בנק מזרחי-טפחות4405650.0633
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות4780780.0633
מזרחי טפחות הנפקות 572310423בנק מזרחי-טפחות6978390.0632
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2320450.0632
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות23498270.0632
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות2127550.0632
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות7155010.0631
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות8672850.0629
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות10508760.0629
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 05/12/2021
DateLevel
02/12/2021135.05
01/12/2021135.33
30/11/2021135.42
29/11/2021135.64
28/11/2021135.62
25/11/2021135.90
24/11/2021135.61
23/11/2021135.47
22/11/2021135.22
21/11/2021135.27
18/11/2021135.20
17/11/2021135.24
16/11/2021135.20
15/11/2021135.09
14/11/2021135.03
11/11/2021135.02
10/11/2021135.12
09/11/2021135.19
08/11/2021135.20
07/11/2021135.23
04/11/2021135.06
03/11/2021134.94
02/11/2021135.05
01/11/2021134.93
31/10/2021135.05
28/10/2021135.12
27/10/2021135.32
26/10/2021135.33
25/10/2021135.20
24/10/2021135.14
21/10/2021135.22
20/10/2021135.35
19/10/2021135.33
18/10/2021135.49
17/10/2021135.62
14/10/2021135.70
13/10/2021135.40
12/10/2021135.10
11/10/2021134.87
10/10/2021134.67
07/10/2021134.70
06/10/2021134.77
05/10/2021134.76
04/10/2021134.76
03/10/2021134.81
30/09/2021134.63
29/09/2021134.65
26/09/2021134.57
23/09/2021134.66
22/09/2021134.36
19/09/2021134.25
14/09/2021134.23
13/09/2021134.13
12/09/2021134.01
09/09/2021134.03
05/09/2021134.01
02/09/2021134.04
01/09/2021134.16
31/08/2021134.22
30/08/2021134.12
29/08/2021134.02
26/08/2021133.90
25/08/2021133.96
24/08/2021133.99
23/08/2021133.91
22/08/2021133.97
19/08/2021133.90
18/08/2021133.94
17/08/2021133.87
16/08/2021133.84
15/08/2021133.70
12/08/2021133.53
11/08/2021133.50
10/08/2021133.52
09/08/2021133.56
08/08/2021133.65
05/08/2021133.68
04/08/2021133.71
03/08/2021133.63
02/08/2021133.57
01/08/2021133.35
29/07/2021133.16
28/07/2021133.32
27/07/2021133.30
26/07/2021133.41
25/07/2021133.38
22/07/2021133.13
21/07/2021132.95
20/07/2021132.83
19/07/2021132.87
15/07/2021133.36
14/07/2021133.32
13/07/2021133.24
12/07/2021133.27
11/07/2021133.27
08/07/2021133.28
07/07/2021133.53
06/07/2021133.58
05/07/2021133.58
04/07/2021133.53
01/07/2021133.40
30/06/2021133.35
29/06/2021133.27
28/06/2021133.33
27/06/2021133.27
24/06/2021133.36
23/06/2021133.49
22/06/2021133.22
21/06/2021133.06
20/06/2021133.23
17/06/2021133.38
16/06/2021133.18
15/06/2021133.18
14/06/2021133.11
13/06/2021133.00
10/06/2021132.85
09/06/2021132.79
08/06/2021132.74
07/06/2021132.75
06/06/2021132.91
03/06/2021132.81
02/06/2021132.83
01/06/2021132.75
31/05/2021132.66
30/05/2021132.73
27/05/2021132.69
26/05/2021132.82
25/05/2021132.92
24/05/2021132.90
23/05/2021132.90
20/05/2021132.84
19/05/2021133.09
18/05/2021133.16
13/05/2021133.03
12/05/2021132.81
11/05/2021132.66
10/05/2021132.98
09/05/2021132.82
06/05/2021132.66
05/05/2021132.64
04/05/2021132.47
03/05/2021132.35
02/05/2021132.06
29/04/2021131.90
28/04/2021131.98
27/04/2021131.95
26/04/2021131.95
25/04/2021131.99
22/04/2021131.99
21/04/2021131.97
20/04/2021132.05
19/04/2021132.03
18/04/2021132.05
13/04/2021131.92
12/04/2021131.79
11/04/2021131.77
08/04/2021131.70
07/04/2021131.69
06/04/2021131.63
05/04/2021131.49
04/04/2021131.42
01/04/2021131.36
31/03/2021131.24
30/03/2021131.11
29/03/2021131.16
25/03/2021130.95
24/03/2021131.00
22/03/2021130.85
21/03/2021130.58
18/03/2021130.61
17/03/2021130.44
16/03/2021130.45
15/03/2021130.21
14/03/2021130.16
11/03/2021130.23
10/03/2021130.10
09/03/2021130.11
08/03/2021129.81
07/03/2021130.01
04/03/2021130.21
03/03/2021130.28
02/03/2021130.32
01/03/2021130.13
28/02/2021130.01
25/02/2021130.08
24/02/2021130.08
23/02/2021130.06
22/02/2021130.08
21/02/2021130.18
18/02/2021130.06
17/02/2021130.14
16/02/2021130.28
15/02/2021130.19
14/02/2021130.29
11/02/2021130.36
10/02/2021130.45
09/02/2021130.36
08/02/2021130.26
07/02/2021130.25
04/02/2021130.16
03/02/2021129.95
02/02/2021129.76
01/02/2021129.70
31/01/2021129.56
28/01/2021129.94
27/01/2021130.04
26/01/2021130.30
25/01/2021130.40
24/01/2021130.42
21/01/2021130.39
20/01/2021130.47
19/01/2021130.33
18/01/2021130.06
17/01/2021129.83
14/01/2021129.70
13/01/2021129.53
12/01/2021129.39
11/01/2021129.37
10/01/2021129.35
07/01/2021129.35
06/01/2021129.27
05/01/2021129.24
04/01/2021129.31
03/01/2021129.22
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.