↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס אג"ח חברות בנייה בישראל

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח חברות בנייה בישראל כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שאינן צמודות או שצמודות למדד, שדירוגן לפחות (-BBB) ומנפיקותיהן התאגדו בישראל וסווגו על ידי הבורסה בתת-ענף "בנייה"
 
נתוני שוק
שער אחרון112.00
שינוי יומי0.13%-
מספר ניירות במדד28
שווי כולל ני"ע במדד11.9 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.14
תשואה פנימית1.91%
מרווח ממשלתי1.62%
דירוג ממוצעA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
0.48%4.07%12.89%---
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
11.35%7.03%---
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.580.70---
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 01/03/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1257
ISIN מדדILINDX112577
מועד השקת המדד31/12/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2018
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר5%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי1910209.51359725.0301
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי1658271.8907125.0145
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה643007.25445.0095
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי717820.3245444.9994
אשדר ה1157783אשדר391678.96084.9947
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה1326049.03625924.9926
דמרי ח1153725דמרי379204.15944.9867
אזורים 147150444אזורים4077204.9864
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים355898.314434.8098
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה355540.56354544.8049
אזורים 137150410אזורים315561.086754.2646
אשדר ד1135607אשדר328466.74762344.439
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים298366.74564.0323
אזורים 127150360אזורים297126.99993364.0155
מנרב ב1550052קבוצת מנרב279928.0862433.7831
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי253850.06723.4306
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים243928.15720083.2966
אאורה טו3730504אאורה השקעות2304503.1144
דמרי ט1168368דמרי2160062.9192
דמרי ז1141191דמרי197524.323452.6694
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן156114.9722.1098
פרשקובסקי יב1156439פרשקובסקי1532102.0705
פרשקובסקי יג1169309פרשקובסקי1528652.0659
צרפתי ט4250197צרפתי1339261.8099
לוינשטין הנדסה ג5730080לוינשטין הנדסה127768.084081.7267
מנרב ג1550078קבוצת מנרב116328.7445761.5721
קרדן נדל"ן ג1150911קרדן נדל"ן115553.36161.5616
לוינשטין הנדסה ד5730098לוינשטין הנדסה110257.71751.4901
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 01/03/2021
DateLevel
28/02/2021112.00
25/02/2021112.14
24/02/2021112.20
23/02/2021112.18
22/02/2021112.16
21/02/2021112.27
18/02/2021112.11
17/02/2021112.21
16/02/2021112.33
15/02/2021112.25
14/02/2021112.32
11/02/2021112.36
10/02/2021112.51
09/02/2021112.47
08/02/2021112.38
07/02/2021112.39
04/02/2021112.35
03/02/2021112.14
02/02/2021111.95
01/02/2021111.78
31/01/2021111.64
28/01/2021111.96
27/01/2021112.05
26/01/2021112.33
25/01/2021112.46
24/01/2021112.49
21/01/2021112.46
20/01/2021112.52
19/01/2021112.38
18/01/2021112.11
17/01/2021111.83
14/01/2021111.88
13/01/2021111.84
12/01/2021111.70
11/01/2021111.65
10/01/2021111.62
07/01/2021111.61
06/01/2021111.55
05/01/2021111.52
04/01/2021111.60
03/01/2021111.54
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.