↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס אג"ח בוני הארץ

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח בוני הארץ כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שאינן צמודות או שצמודות למדד, שדירוגן לפחות (-BBB) ומנפיקותיהן התאגדו בישראל וסווגו על ידי הבורסה בתת-ענף "בנייה"
 
נתוני שוק
שער אחרון112.11
שינוי יומי0.25%
מספר ניירות במדד28
שווי כולל ני"ע במדד11.9 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.17
תשואה פנימית1.77%
מרווח ממשלתי1.63%
דירוג ממוצעA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
0.58%3.41%11.42%---
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
11.37%7.05%---
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.520.62---
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 19/01/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1257
מועד השקת המדד31/12/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2018
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר5%
מגבלת משקל תאגיד15%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי1897809.7384715.0727
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי1644045.42945125.0335
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה353932.23755825.0274
דמרי ח1153725דמרי379517.17765.0267
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה645059.27685.0222
אזורים 147150444אזורים4084405.0127
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים355694.905225.0007
אשדר ה1157783אשדר398519.2164.9894
אשדר ד1135607אשדר329213.12160024.7264
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים300683.25764.3168
אזורים 127150360אזורים297469.47654484.2707
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה1332125.14071424.667
אזורים 137150410אזורים317340.16984.556
מנרב ב1550052קבוצת מנרב280436.5841294.0262
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי719855.79201283.7099
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים244140.94710243.5051
דמרי ט1168368דמרי2185893.1382
אאורה טו3730504אאורה השקעות2268643.257
דמרי ז1141191דמרי198418.1847252.8486
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן157016.83142.2543
פרשקובסקי יג1169309פרשקובסקי1534652.2033
פרשקובסקי יב1156439פרשקובסקי1529102.1953
צרפתי ט4250197צרפתי1342511.9274
מנרב ג1550078קבוצת מנרב124505.15256931.7875
קרדן נדל"ן ג1150911קרדן נדל"ן116243.83081.6689
לוינשטין הנדסה ד5730098לוינשטין הנדסה112204.0711.6109
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי254226.76511.3102
לוינשטין הנדסה ג5730080לוינשטין הנדסה127817.051441.835
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 19/01/2021
DateLevel
18/01/2021112.11
17/01/2021111.83
14/01/2021111.88
13/01/2021111.84
12/01/2021111.70
11/01/2021111.65
10/01/2021111.62
07/01/2021111.61
06/01/2021111.55
05/01/2021111.52
04/01/2021111.60
03/01/2021111.54
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.