↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס אג"ח חברות בנייה בישראל

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס אג"ח חברות בנייה בישראל כולל אגרות חוב של חברות בנייה ישראליות, שקליות צמודות מדד בריבית קבועה בדירוג השקעה מקומי
 
נתונים עיקריים
קוד מדד1257
שער אחרון116.81
שינוי יומי0.07%
מספר ניירות במדד35
מח"מ ברוטו2.55
תשואה פנימית5.59%
מרווח ממשלתי1.73%
דירוג ממוצעA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 03/03/2024
התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
מנרב ד1550169קבוצת מנרב4.3878
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי4.2195
אשטרום קבוצה ד1182989אשטרום קבוצה4.2145
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים4.1576
פרשקובסקי יד1183623פרשקובסקי4.1479
לוינשטין הנדסה ה1190586לוינשטין הנדסה4.1044
קרסו נדל"ן א1190008קרסו נדל"ן4.1002
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה4.178
דמרי י1186162דמרי4.129
אזורים 147150444אזורים4.14
אקרו א1188572קבוצת אקרו4.0735
אאורה טז3730579אאורה השקעות3.6264
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים3.5639
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי3.4023
אזורים 137150410אזורים3.1941
דמרי ח1153725דמרי3.1881
דמרי ט1168368דמרי3.639
קרדן נדל"ן ה1172725קרדן נדל"ן3.0041
צרפתי יב4250270צרפתי2.9384
צמח המרמן ז1186402צמח המרמן2.6378
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה2.5639
אזורים 157150451אזורים2.5262
שיכון ובינוי 101175132שיכון ובינוי2.3737
אשדר ה1157783אשדר2.2917
צמח המרמן ו1158633צמח המרמן2.1875
מנרב ב1550052קבוצת מנרב1.9597
אאורה טו3730504אאורה השקעות1.8459
אורון ב1160571אורון קבוצה1.8316
אזורים 127150360אזורים1.6516
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה1.5936
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן1.5181
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי1.4953
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי1.1148
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023