↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס אג"ח חברות בנייה בישראל

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח חברות בנייה בישראל כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שאינן צמודות או שצמודות למדד, שדירוגן לפחות (-BBB) ומנפיקותיהן התאגדו בישראל וסווגו על ידי הבורסה בתת-ענף "בנייה"
 
נתוני שוק
שער אחרון114.03
שינוי יומי0.05%
מספר ניירות במדד29
שווי כולל ני"ע במדד11.7 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.19
תשואה פנימית1.75%
מרווח ממשלתי1.39%
דירוג ממוצעA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
2.30%8.28%16.38%---
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
3.70%6.97%---
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.070.74---
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/05/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1257
ISIN מדדILINDX112577
מועד השקת המדד31/12/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2018
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר5%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף בנייה
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי1931503.07958235.178
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי1522168.9590525.0485
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה1341968.42993134.9724
דמרי ח1153725דמרי380247.55344.9674
אשדר ה1157783אשדר394206.88124.9658
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי629722.7479624.9539
אזורים 147150444אזורים4150404.9423
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה513247.01444.9283
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים353287.8962354.8378
אשדר ד1135607אשדר330394.88039684.5243
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה328466.94304764.4979
אזורים 137150410אזורים318546.32784.3621
אזורים 127150360אזורים299353.09790644.0992
מנרב ב1550052קבוצת מנרב293276.15575054.016
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים286821.2497923.9276
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי266458.36753.6488
אאורה טו3730504אאורה השקעות2391843.2753
דמרי ט1168368דמרי2185892.9933
דמרי ז1141191דמרי199254.9910252.7285
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן159971.19842.1906
פרשקובסקי יג1169309פרשקובסקי1524002.0869
צרפתי ט4250197צרפתי1364351.8683
לוינשטין הנדסה ג5730080לוינשטין הנדסה126201.128561.7282
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים121751.28869881.6672
צמח המרמן ו1158633צמח המרמן2366761.6205
מנרב ג1550078קבוצת מנרב117179.13277441.6046
קרדן נדל"ן ג1150911קרדן נדל"ן116499.97261.5953
לוינשטין הנדסה ד5730098לוינשטין הנדסה111968.79751.5333
קרדן נדל"ן ה1172725קרדן נדל"ן180793.13491.2379
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/05/2021
DateLevel
13/05/2021114.03
12/05/2021113.98
11/05/2021113.87
10/05/2021114.11
09/05/2021114.10
06/05/2021114.00
05/05/2021114.02
04/05/2021113.87
03/05/2021113.81
02/05/2021113.57
29/04/2021113.40
28/04/2021113.46
27/04/2021113.40
26/04/2021113.36
25/04/2021113.36
22/04/2021113.36
21/04/2021113.36
20/04/2021113.41
19/04/2021113.35
18/04/2021113.30
13/04/2021113.21
12/04/2021113.12
11/04/2021113.12
08/04/2021113.07
07/04/2021113.10
06/04/2021113.03
05/04/2021112.94
04/04/2021112.86
01/04/2021112.91
31/03/2021112.80
30/03/2021112.72
29/03/2021112.75
25/03/2021112.61
24/03/2021112.70
22/03/2021112.57
21/03/2021112.35
18/03/2021112.38
17/03/2021112.19
16/03/2021112.22
15/03/2021112.05
14/03/2021111.96
11/03/2021112.07
10/03/2021111.99
09/03/2021112.02
08/03/2021111.81
07/03/2021111.99
04/03/2021112.17
03/03/2021112.27
02/03/2021112.25
01/03/2021112.14
28/02/2021112.00
25/02/2021112.14
24/02/2021112.20
23/02/2021112.18
22/02/2021112.16
21/02/2021112.27
18/02/2021112.11
17/02/2021112.21
16/02/2021112.33
15/02/2021112.25
14/02/2021112.32
11/02/2021112.36
10/02/2021112.51
09/02/2021112.47
08/02/2021112.38
07/02/2021112.39
04/02/2021112.35
03/02/2021112.14
02/02/2021111.95
01/02/2021111.78
31/01/2021111.64
28/01/2021111.96
27/01/2021112.05
26/01/2021112.33
25/01/2021112.46
24/01/2021112.49
21/01/2021112.46
20/01/2021112.52
19/01/2021112.38
18/01/2021112.11
17/01/2021111.83
14/01/2021111.88
13/01/2021111.84
12/01/2021111.70
11/01/2021111.65
10/01/2021111.62
07/01/2021111.61
06/01/2021111.55
05/01/2021111.52
04/01/2021111.60
03/01/2021111.54
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.