↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס אג"ח חברות בנייה בישראל

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח חברות בנייה בישראל כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שאינן צמודות או שצמודות למדד, שדירוגן לפחות (-BBB) ומנפיקותיהן התאגדו בישראל וסווגו על ידי הבורסה בתת-ענף "בנייה"
 
נתוני שוק
שער אחרון114.62
שינוי יומי0.05%
מספר ניירות במדד30
שווי כולל ני"ע במדד7.8 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.27
תשואה פנימית1.72%
מרווח ממשלתי1.50%
דירוג ממוצעA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
2.83%6.84%16.90%---
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.04%6.96%---
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
3.210.77---
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 04/08/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1257
ISIN מדדILINDX112577
מועד השקת המדד31/12/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2018
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר5%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף בנייה
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
אזורים 147150444אזורים4165205.0325
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי19232125.0187
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי15188545.0074
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה12560455.0048
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה5168204.9845
דמרי ח1153725דמרי3754134.8267
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים3541694.5536
אשדר ה1157783אשדר3530804.5396
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי6335954.4488
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה3302164.2456
אזורים 137150410אזורים3173704.0804
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים2887953.7131
שיכון ובינוי 101175132שיכון ובינוי5283163.7096
אשדר ד1135607אשדר2808503.6109
מנרב ב1550052קבוצת מנרב2799053.5988
אזורים 127150360אזורים2386133.0679
אאורה טו3730504אאורה השקעות2336403.0039
צמח המרמן ו1158633צמח המרמן2313742.9748
דמרי ט1168368דמרי2207522.8382
אזורים 157150451אזורים1968012.5303
דמרי ז1141191דמרי1634032.1009
אורון ב1160571אורון קבוצה2284332.937
קרדן נדל"ן ה1172725קרדן נדל"ן1801322.316
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן1578562.0296
פרשקובסקי יג1169309פרשקובסקי1535851.9746
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי2656831.8655
לוינשטין הנדסה ג5730080לוינשטין הנדסה1261771.6223
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים1222361.5716
צרפתי ט4250197צרפתי1114221.4326
מנרב ג1550078קבוצת מנרב1114361.3601
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 04/08/2021
DateLevel
02/08/2021114.57
01/08/2021114.36
29/07/2021114.22
28/07/2021114.35
27/07/2021114.33
26/07/2021114.40
25/07/2021114.34
22/07/2021114.12
21/07/2021114.01
20/07/2021113.90
19/07/2021113.85
15/07/2021114.35
14/07/2021114.33
13/07/2021114.22
12/07/2021114.21
11/07/2021114.26
08/07/2021114.31
07/07/2021114.52
06/07/2021114.62
05/07/2021114.61
04/07/2021114.62
01/07/2021114.53
30/06/2021114.44
29/06/2021114.40
28/06/2021114.50
27/06/2021114.47
24/06/2021114.51
23/06/2021114.63
22/06/2021114.40
21/06/2021114.21
20/06/2021114.28
17/06/2021114.42
16/06/2021114.21
15/06/2021114.16
14/06/2021114.08
13/06/2021114.03
10/06/2021113.92
09/06/2021113.86
08/06/2021113.87
07/06/2021113.85
06/06/2021113.97
03/06/2021113.85
02/06/2021113.87
01/06/2021113.83
31/05/2021113.77
30/05/2021113.81
27/05/2021113.74
26/05/2021113.95
25/05/2021114.02
24/05/2021114.02
23/05/2021113.95
20/05/2021113.92
19/05/2021114.19
18/05/2021114.26
13/05/2021114.03
12/05/2021113.98
11/05/2021113.87
10/05/2021114.11
09/05/2021114.10
06/05/2021114.00
05/05/2021114.02
04/05/2021113.87
03/05/2021113.81
02/05/2021113.57
29/04/2021113.40
28/04/2021113.46
27/04/2021113.40
26/04/2021113.36
25/04/2021113.36
22/04/2021113.36
21/04/2021113.36
20/04/2021113.41
19/04/2021113.35
18/04/2021113.30
13/04/2021113.21
12/04/2021113.12
11/04/2021113.12
08/04/2021113.07
07/04/2021113.10
06/04/2021113.03
05/04/2021112.94
04/04/2021112.86
01/04/2021112.91
31/03/2021112.80
30/03/2021112.72
29/03/2021112.75
25/03/2021112.61
24/03/2021112.70
22/03/2021112.57
21/03/2021112.35
18/03/2021112.38
17/03/2021112.19
16/03/2021112.22
15/03/2021112.05
14/03/2021111.96
11/03/2021112.07
10/03/2021111.99
09/03/2021112.02
08/03/2021111.81
07/03/2021111.99
04/03/2021112.17
03/03/2021112.27
02/03/2021112.25
01/03/2021112.14
28/02/2021112.00
25/02/2021112.14
24/02/2021112.20
23/02/2021112.18
22/02/2021112.16
21/02/2021112.27
18/02/2021112.11
17/02/2021112.21
16/02/2021112.33
15/02/2021112.25
14/02/2021112.32
11/02/2021112.36
10/02/2021112.51
09/02/2021112.47
08/02/2021112.38
07/02/2021112.39
04/02/2021112.35
03/02/2021112.14
02/02/2021111.95
01/02/2021111.78
31/01/2021111.64
28/01/2021111.96
27/01/2021112.05
26/01/2021112.33
25/01/2021112.46
24/01/2021112.49
21/01/2021112.46
20/01/2021112.52
19/01/2021112.38
18/01/2021112.11
17/01/2021111.83
14/01/2021111.88
13/01/2021111.84
12/01/2021111.70
11/01/2021111.65
10/01/2021111.62
07/01/2021111.61
06/01/2021111.55
05/01/2021111.52
04/01/2021111.60
03/01/2021111.54
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.