↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס אג"ח חברות בנייה בישראל

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח חברות בנייה בישראל כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שאינן צמודות או שצמודות למדד, שדירוגן לפחות (-BBB) ומנפיקותיהן התאגדו בישראל וסווגו על ידי הבורסה בתת-ענף "בנייה"
 
נתוני שוק
שער אחרון115.53
שינוי יומי0.18%-
מספר ניירות במדד30
שווי כולל ני"ע במדד12.3 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.01
תשואה פנימית1.78%
מרווח ממשלתי1.57%
דירוג ממוצעA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
3.65%4.91%16.54%---
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
1.69%6.95%---
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.810.77---
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 05/12/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1257
ISIN מדדILINDX112577
מועד השקת המדד31/12/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2018
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר5%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף בנייה
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה12616275.0301
אזורים 147150444אזורים6047085.017
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה5092885.0127
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי15115624.9868
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי19554384.9693
דמרי ח1153725דמרי3748574.8464
אשדר ה1157783אשדר3525784.5583
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים3501354.5267
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי6211364.3609
אזורים 137150410אזורים3174004.1035
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה2960793.8279
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים2883223.7276
שיכון ובינוי 101175132שיכון ובינוי5263113.6952
מנרב ב1550052קבוצת מנרב2845543.6789
אשדר ד1135607אשדר2817833.6431
אזורים 127150360אזורים2394803.0961
אאורה טו3730504אאורה השקעות2366103.059
צמח המרמן ו1158633צמח המרמן2338603.0235
דמרי ט1168368דמרי2198912.8429
אזורים 157150451אזורים2039832.6372
קרדן נדל"ן ה1172725קרדן נדל"ן1813652.3448
אורון ב1160571אורון קבוצה1809112.3389
חג'ג' ח8230229חג'ג' נדל"ן1662442.1493
דמרי ז1141191דמרי1636852.1162
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן1596142.0636
פרשקובסקי יג1169309פרשקובסקי1523701.9699
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי2735931.9209
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים1200841.5525
צרפתי ט4250197צרפתי1124841.4543
מנרב ג1550078קבוצת מנרב1118911.4466
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 05/12/2021
DateLevel
02/12/2021115.53
01/12/2021115.74
30/11/2021115.75
29/11/2021115.92
28/11/2021115.94
25/11/2021116.22
24/11/2021116.00
23/11/2021115.92
22/11/2021115.72
21/11/2021115.74
18/11/2021115.61
17/11/2021115.79
16/11/2021115.65
15/11/2021115.44
14/11/2021115.45
11/11/2021115.54
10/11/2021115.64
09/11/2021115.72
08/11/2021115.70
07/11/2021115.71
04/11/2021115.58
03/11/2021115.51
02/11/2021115.55
01/11/2021115.37
31/10/2021115.42
28/10/2021115.49
27/10/2021115.66
26/10/2021115.67
25/10/2021115.59
24/10/2021115.60
21/10/2021115.66
20/10/2021115.78
19/10/2021115.73
18/10/2021115.86
17/10/2021115.95
14/10/2021115.94
13/10/2021115.76
12/10/2021115.54
11/10/2021115.38
10/10/2021115.28
07/10/2021115.30
06/10/2021115.41
05/10/2021115.40
04/10/2021115.49
03/10/2021115.57
30/09/2021115.49
29/09/2021115.46
26/09/2021115.46
23/09/2021115.60
22/09/2021115.36
19/09/2021115.26
14/09/2021115.24
13/09/2021115.10
12/09/2021115.01
09/09/2021115.01
05/09/2021114.91
02/09/2021114.87
01/09/2021114.94
31/08/2021114.93
30/08/2021115.00
29/08/2021114.97
26/08/2021114.98
25/08/2021115.00
24/08/2021115.05
23/08/2021115.02
22/08/2021115.16
19/08/2021115.10
18/08/2021115.12
17/08/2021115.02
16/08/2021115.00
15/08/2021114.91
12/08/2021114.72
11/08/2021114.67
10/08/2021114.64
09/08/2021114.65
08/08/2021114.76
05/08/2021114.74
04/08/2021114.72
03/08/2021114.62
02/08/2021114.57
01/08/2021114.36
29/07/2021114.22
28/07/2021114.35
27/07/2021114.33
26/07/2021114.40
25/07/2021114.34
22/07/2021114.12
21/07/2021114.01
20/07/2021113.90
19/07/2021113.85
15/07/2021114.35
14/07/2021114.33
13/07/2021114.22
12/07/2021114.21
11/07/2021114.26
08/07/2021114.31
07/07/2021114.52
06/07/2021114.62
05/07/2021114.61
04/07/2021114.62
01/07/2021114.53
30/06/2021114.44
29/06/2021114.40
28/06/2021114.50
27/06/2021114.47
24/06/2021114.51
23/06/2021114.63
22/06/2021114.40
21/06/2021114.21
20/06/2021114.28
17/06/2021114.42
16/06/2021114.21
15/06/2021114.16
14/06/2021114.08
13/06/2021114.03
10/06/2021113.92
09/06/2021113.86
08/06/2021113.87
07/06/2021113.85
06/06/2021113.97
03/06/2021113.85
02/06/2021113.87
01/06/2021113.83
31/05/2021113.77
30/05/2021113.81
27/05/2021113.74
26/05/2021113.95
25/05/2021114.02
24/05/2021114.02
23/05/2021113.95
20/05/2021113.92
19/05/2021114.19
18/05/2021114.26
13/05/2021114.03
12/05/2021113.98
11/05/2021113.87
10/05/2021114.11
09/05/2021114.10
06/05/2021114.00
05/05/2021114.02
04/05/2021113.87
03/05/2021113.81
02/05/2021113.57
29/04/2021113.40
28/04/2021113.46
27/04/2021113.40
26/04/2021113.36
25/04/2021113.36
22/04/2021113.36
21/04/2021113.36
20/04/2021113.41
19/04/2021113.35
18/04/2021113.30
13/04/2021113.21
12/04/2021113.12
11/04/2021113.12
08/04/2021113.07
07/04/2021113.10
06/04/2021113.03
05/04/2021112.94
04/04/2021112.86
01/04/2021112.91
31/03/2021112.80
30/03/2021112.72
29/03/2021112.75
25/03/2021112.61
24/03/2021112.70
22/03/2021112.57
21/03/2021112.35
18/03/2021112.38
17/03/2021112.19
16/03/2021112.22
15/03/2021112.05
14/03/2021111.96
11/03/2021112.07
10/03/2021111.99
09/03/2021112.02
08/03/2021111.81
07/03/2021111.99
04/03/2021112.17
03/03/2021112.27
02/03/2021112.25
01/03/2021112.14
28/02/2021112.00
25/02/2021112.14
24/02/2021112.20
23/02/2021112.18
22/02/2021112.16
21/02/2021112.27
18/02/2021112.11
17/02/2021112.21
16/02/2021112.33
15/02/2021112.25
14/02/2021112.32
11/02/2021112.36
10/02/2021112.51
09/02/2021112.47
08/02/2021112.38
07/02/2021112.39
04/02/2021112.35
03/02/2021112.14
02/02/2021111.95
01/02/2021111.78
31/01/2021111.64
28/01/2021111.96
27/01/2021112.05
26/01/2021112.33
25/01/2021112.46
24/01/2021112.49
21/01/2021112.46
20/01/2021112.52
19/01/2021112.38
18/01/2021112.11
17/01/2021111.83
14/01/2021111.88
13/01/2021111.84
12/01/2021111.70
11/01/2021111.65
10/01/2021111.62
07/01/2021111.61
06/01/2021111.55
05/01/2021111.52
04/01/2021111.60
03/01/2021111.54
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.