↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס אג"ח סקטור באלאנס

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח סקטור באלאנס כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, שדירוגן לפחות (-BBB), כאשר במועד הקובע לעדכון המדד מבוצע איזון סקטוריאלי של משקל המדד בין 3 קבוצות אג"ח: פיננסים, נדל"ן וסקטורים אחרים
 
נתוני שוק
שער אחרון119.46
שינוי יומי0.01%-
מספר ניירות במדד393
שווי כולל ני"ע במדד284.1 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.94
תשואה פנימית1.84%
מרווח ממשלתי1.57%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
0.88%2.09%7.94%20.28%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
9.92%6.07%4.79%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.250.430.78
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 26/01/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1258
מועד השקת המדד31/12/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2016
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר0.5%
מגבלת משקל תאגיד12%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
בזק 122300242בזק1379663.880.6555
חשמל 316000285חברת חשמל2405991.0030.6552
מקורות 111158476מקורות1842223.460.6538
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה1076241.59650.6536
דיסקונט השקעות ו6390207דיסקונט השקעות1417012.12175160.6535
פז נפט ז1142595פז נפט1705554.8421730.6519
חשמל 276000210חברת חשמל3498782.38710440.6504
חברה לישראל 145760301חברה לישראל14637850.6496
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז1958766.3096130.6494
חשמל 296000236חברת חשמל3749479.5325210.6481
סלקום יב1143080סלקום1209053.8900440.6476
דיסקונט השקעות י6390348דיסקונט השקעות2062524.21795760.6473
בזק 62300143בזק1098791.91612840.6464
בזק 92300176בזק2355174.8640.6461
שופרסל ה7770209שופרסל1115304.45002340.6441
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1630937.88140.6428
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות2249494.0810.6354
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות31050000.6344
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1461621.62375180.6342
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4627107.65185560.6338
כללביט יא1160647כלל ביטוח1726325.34730560.6338
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2671442.8680.6336
לאומי 1796040372בנק לאומי1382417.750.6335
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1887676.34440.6333
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15420000.6329
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1109779.52820.6328
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות2573797.17440.6325
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים2206790.563860.6323
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט2411783.1918480.6318
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות3127798.43720.6318
לאומי 1816040505בנק לאומי2420244.6480.6316
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1290853.78020.6315
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3606699.05080.6315
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2840809.04250.6314
מזרחי טפחות הנפקות 432310191בנק מזרחי-טפחות2189782.6720.6306
לאומי 1786040323בנק לאומי12512000.6304
לאומי 1806040422בנק לאומי1797309.42490.6296
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות3475805.3820.6295
כללביט י1136068כלל ביטוח1054975.53140.6223
שופרסל ז7770258שופרסל986857.2420.6037
שופרסל ו7770217שופרסל984571.18558960.6023
בזן ה2590388בתי זיקוק962175.49100550.5886
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח979061.44750.5865
פועלים הנפקות י1940402בנק פועלים976694.051040.5851
פרטנר ז1156397פרטנר939647.155580.5748
בזק 112300234בזק921665.14060.5638
פז נפט ח1162817פז נפט909402.0570.5563
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול857659.761570.5247
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8660000.5188
ישראכרט א1157536ישראכרט856265.71297170.5129
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח853613.50.5113
אגוד הנפקות ט1139492בנק מזרחי-טפחות839592.7910.5029
בזן י2590511בתי זיקוק819927.854720.5016
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות816604.35964080.4996
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח818260.09650.4902
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח807298.07340.4836
אגוד הנפקות יג1161538בנק מזרחי-טפחות796670.09048980.4772
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ776945.9060.4753
אגוד הנפקות יב1160167בנק מזרחי-טפחות780299.32870.4674
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה762246.11585750.4663
סלקום יא1139252סלקום742825.72020.4544
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח743352.285150.4453
שטראוס ו7460421שטראוס7147700.4373
פתאל החזקות ב1150812פתאל החזקות677091.2368250.4142
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6586200.3945
סלקום ח1132828סלקום624837.19136790.3822
שטראוס ה7460389שטראוס621714.989640.3803
אלקטרה ה7390222אלקטרה618075.27740.3781
אמ.ג'י.ג'י ב1160811אמ.ג'י.ג'י627850.80.3761
חשמל 286000228חברת חשמל613959.37920.3756
חברה לישראל 125760251חברה לישראל598443.98610.3661
סלקום ט1132836סלקום594099.01008640.3634
פניקס 57670284הפניקס ביטוח6065400.3633
חשמל 306000277חברת חשמל583909.27740.3572
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1231004.0460060.3561
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה581082.39272240.3555
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים1303239.213620.3546
חברה לישראל 105760236חברה לישראל579104.678320.3543
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב3106682.02048080.3533
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1799659.63145920.3532
אמות ו1158609אמות2169121.77720.3522
עזריאלי ו1156611עזריאלי2330004.530.3519
מליסרון יד3230232מליסרון1456033.0917610.3516
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל2468933.2080.3516
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי1651306.85238640.3514
גב ים ט7590219גב ים1144112.40840.3508
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1654548.32880.3508
אמות ד1133149אמות1936814.14560.3506
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי4116934.881840.3505
מליסרון י3230190מליסרון1541741.2936810.3502
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן1490700.8240.3501
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1109896.39059090.3501
עזריאלי ה1156603עזריאלי3565135.38720.3499
גב ים ו7590128גב ים2634670.80.3498
עזריאלי ד1138650עזריאלי3764855.996430.3496
גב ים ח7590151גב ים1605768.703880.3493
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1858155.99418350.3492
מליסרון ח3230166מליסרון1118132.145180.3492
ריט 1 ה1136753ריט 11249199.7556870.3491
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1339682.1588810.3487
אמות ה1138114אמות1054143.2546730.3479
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין1836330.53527880.3475
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי1219941.67003380.3469
מימון ישיר ב1168145מימון ישיר קבוצה576343.74536420.3452
מליסרון טו3230240מליסרון1047637.31110640.3425
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים564374.60551150.3381
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות541187.19291940.3311
מקורות 101158468מקורות538968.4650.3297
ריט 1 ו1138544ריט 1987452.34720.3264
פז נפט ו1139542פז נפט533292.04276640.3262
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה1336256.89174360.3254
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים541919.8080.3246
דלתא א6270144דלתא520398.7887780.3184
כללביט ח1132968כלל ביטוח500133.14734450.2996
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב896510.29490820.2963
אמות ב1126630אמות894363.740640.2956
ישרס טז6130223ישרס891555.30395880.2947
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן875863.80.2895
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח476988.50179650.2857
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל859652.67630.2842
כללביט ט1136050כלל ביטוח470577.87766320.2819
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים835308.84450.2761
אקויטל 27550122אקויטל449755.77350.2751
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן825463.1213480.2729
נאוויטס פטרוליום ב1169614נאוויטס פטרוליום יהש4440660.2717
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס448296.17860.2716
אמות ז1162866אמות814346.76750.2692
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים804463.12860.2659
אלקטרה ד7390149אלקטרה429582.3051520.2628
פז נפט ה1139534פז נפט427874.39380.2618
אדגר ט1820190אדגר השקעות789000.8220.2608
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח433888.24490.2599
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס423585.35252370.2591
אגוד הנפקות י1154764בנק מזרחי-טפחות429138.0110.2571
עמידר א1143585עמידר7777500.2571
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח428659.84172580.2568
עזריאלי ב1134436עזריאלי772405.5152250.2553
אגוד הנפקות יא1157353בנק מזרחי-טפחות424820.2290.2545
מזרחי טפחות הנפקות 382310142בנק מזרחי-טפחות412850.14487280.2473
אדגר י1820208אדגר השקעות746598.60.2468
אלבר יז1158732אלבר548384.60118680.2456
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש400280.86560.2449
ישרס יד6130199ישרס737821.79642760.2439
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס397401.11520.2431
קרסו א1136464קרסו מוטורס395250.3212480.2418
נייר חדרה 66320105נייר חדרה392549.926290.2401
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי724117.55202560.2394
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה385888.98131660.2361
כללביט ז1132950כלל ביטוח392501.32680.2351
מגה אור ח1147602מגה אור709312.20.2345
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות387826.546120.2323
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ700887.05396270.2317
מליסרון יג3230224מליסרון695282.31100650.2298
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן687141.6219360.2271
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב680483.29610430.2249
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות678317.7360960.2242
אבגול ג1133289אבגול365414.11220880.2235
פועלים הנפקות יא1940410בנק פועלים363466.3981460.2177
אלבר טו1138536אלבר352327.14263240.2155
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3596100.2154
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן648240.222960.2143
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה645602.45920.2134
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן644025.4309090.2129
טאואר ז1138494טאואר345314.380320.2112
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח349200.71250.2092
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי349096.1760.2091
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח348730.2650.2089
מגה אור ז1141696מגה אור630375.32250.2084
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח344964.5760.2066
ישרס טו6130207ישרס623446.6912740.2061
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח340296.93757840.2038
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן608952.31536680.2013
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח334422.62368370.2003
דה לסר ה1135664דה לסר605592.93940.2002
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3342600.2002
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק588073.989240.1944
מגה אור ט1165141מגה אור789026.43420.1933
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון579618.17181820.1916
דור אלון ו1140656דור אלון311906.53600640.1908
שופרסל ד7770191שופרסל308634.360750.1888
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3129600.1875
לייטסטון א1133891לייטסטון564527.5168290.1866
מגה אור ו1138668מגה אור562283.833020.1859
אלבר יח1158740אלבר402955.33443120.1852
ספנסר ב1139898ספנסר אקוויטי554396.2502850.1833
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות552468.2267520.1826
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5465500.1807
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים544997.59890950.1802
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול512547.43680.1798
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז543028.80417160.1795
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח2958250.1772
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן534994.6506050.1768
קרסו ג1141829קרסו מוטורס284712.587450.1742
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים522863.6300640.1728
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן520775.1323550.1721
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות280430.10.1716
פניקס 37670201הפניקס ביטוח285337.82530.1709
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח285131.8479240.1708
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח285203.85091590.1708
דור אלון ז1157700דור אלון278040.6568280.1701
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה510353.68903830.1687
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה319552.12311430.1675
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן506813.5170.1675
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח274472.8151040.1644
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן494267.88196440.1634
ישרס יח6130280ישרס488418.280.1615
אלדן תחבורה ב1138254אלדן תחבורה262389.8374690.1605
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4848300.1603
ארקו ג3100245ארקו החזקות260723.39069520.1595
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל263043.90140.1576
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות470639.280.1556
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות470057.940.1554
קרסו ב1139591קרסו מוטורס253917.40011750.1553
אלעד קנדה ב1160761אלעד קנדה464201.980760.1534
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים255550.71360.1531
אפקון החזקות ד5780168אפקון החזקות247477.50.1514
מליסרון ו3230125מליסרון452594.73696810.1496
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל248929.3895250.1491
מליסרון יט3230398מליסרון450499.1040.1489
נפטא ח6430169נפטא239223.60.1463
נורסטאר יא7230352נורסטאר441945.75617010.1461
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן436434.769890.1443
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט239736.389050.1436
רילייטד א1134923רילייטד433838.97709460.1434
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח237336.970.1422
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ425615.3330.1407
אקויטל 37550148אקויטל229631.040.1405
בזן יב2590578בתי זיקוק229062.63150.1401
מליסרון יז3230273מליסרון423181.9313970.1399
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי418238.3930.1383
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות418512.63867840.1383
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין414846.8158670.1371
אזורים 147150444אזורים4091200.1352
אמ.ג'י.ג'י א1155795אמ.ג'י.ג'י224068.195080.1342
הרץ פרופרטיס א1142603הרץ פרופרטיס402663.70045120.1331
מליסרון יח3230372מליסרון4018000.1328
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות396854.13073320.1312
פתאל החזקות ג1161785פתאל החזקות211684.11030.1295
סופרגז א1167360סופרגז אנרגיה210991.560.1291
נמקו א1139575נמקו ריאלטי388134.4341280.1283
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס208721.59245910.1277
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים3819900.1263
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין381877.86292980.1262
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות2051800.1255
ישרס יג6130181ישרס377506.51150630.1248
ממן ג2380053ממן201198.70797120.1231
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן364546.87649040.1205
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3610800.1194
לייטסטון ב1160746לייטסטון360318.86440.1191
אפי נכסים י1160878אפי נכסים359458.73040.1188
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים356678.0497350.1179
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה356043.16541640.1177
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי355660.37215020.1176
וילאר ח4160156וילאר353524.9440.1169
אס.אר אקורד א4220349אס.אר אקורד192614.51680.1154
סאמיט י1143395סאמיט347054.40.1147
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב3444000.1138
דור אלון ה1136761דור אלון184339.36902150.1128
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים340627.550.1126
מויניאן א1135656מויניאן340445.69031660.1125
גירון ו1139849גירון פיתוח450710.1023040.1124
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט184562.852920.1106
הכשרה ביטוח 41156025הכשרה ביטוח184114.24080.1103
איי די איי שה ד1133099איי.די.איי. ביטוח182795.950.1095
אשדר ד1135607אשדר330363.78148110.1092
דה זראסאי ה1169556דה זראסאי3301120.1091
סטרוברי ב1145432סטרוברי פילדס ריט325819.622610.1077
אזורים 137150410אזורים318727.25150.1054
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב315273.153120.1042
דיסקונט התחייבות יא6910137בנק דיסקונט172649.45880.1034
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן306887.83130.1014
אדמה ב1110915אדמה5870520.2623050.654
חשמל 266000202חברת חשמל2092564.05385920.643
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים1642007.12450.632
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח769534.630.461
חברה לישראל 75760160חברה לישראל608105.17282680.372
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי1900064.24303940.353
מליסרון יא3230208מליסרון1462209.776430.351
פרטנר ו1141415פרטנר526340.175640.322
מליסרון טז3230265מליסרון889544.49253020.294
אלבר טז1139823אלבר480631.58617470.294
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל462373.37515440.277
מויניאן ב1143015מויניאן832049.4753120.275
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות798506.8815360.264
הראל הנפקות ה1119221הראל ביטוח440731.396250.264
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות424065.54330.254
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה369492.38440.226
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3588550.215
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח345504.756960.207
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב601979.37230.199
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות468883.4457450.155
בינל הנפקות ט1135177הבנק הבינלאומי218735.82843760.131
דמרי ח1153725דמרי381151.82820.126
ריט 1 ד1129899ריט 1338720.3068060.112
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1146738.4960330.63
בזק 102300184בזק964385.74919040.59
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות717860.74290.43
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות484171.93699150.29
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי725911.810.24
אשדר ה1157783אשדר399708.82560.13
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים301204.47280.0996
אספן גרופ ו3130291אספן גרופ301067.18690930.0995
אקסטל ב1135367אקסטל2994900.099
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות161589.7530720.0989
אזורים 127150360אזורים298582.52553120.0987
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה284634.630.0941
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה2830000.0935
מנרב ב1550052קבוצת מנרב281987.50268130.0932
פנינסולה ב3330099פנינסולה155019.384950.0929
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס2810500.0929
קופרליין ב1140177קופרליין279373.12270.0923
ממן ב2380046ממן149991.07184740.0918
אמ.די.ג'י ב1140557אמ.די.ג'י.276071.44066680.0913
אלדן תחבורה ד1140821אלדן תחבורה149029.64512920.0912
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים275355.60.091
מגה אור ד1130632מגה אור274379.70005610.0907
נורסטאר י7230345נורסטאר273000.05248940.0905
ספנסר א1133800ספנסר אקוויטי272616.28829860.0901
דה לסר ד1132059דה לסר270566.1194280.0894
אלבר יד1132562אלבר145351.87874840.0889
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים148361.95220.0889
גזית גלוב ד1260397גזית גלוב267487.79376280.0884
סאות'רן א1140094סאות'רן פרופרטיס264460.65431440.0874
פורמולה א2560142פורמולה מערכות142701.21935520.0873
ישרוטל א1139419ישרוטל142747.595760.0873
נובל א1141860נובל אסטס257829.39360.0852
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן257565.40171560.0851
אלקו יא6940167אלקו138479.11680.0847
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי253938.7020.0839
דלשה קפיטל ג1141605דלשה קפיטל252207.90120.0834
מבנה כ"א2260529מבנה נדל"ן250604.56597410.0828
אלקו יג6940233אלקו134479.43487450.0823
אלדן תחבורה ג1140813אלדן תחבורה133937.51569440.0819
ווטרסטון א1140987ווטרסטון פרופרטיס247237.28080.0817
אלטיטיוד א1143924אלטיטיוד השקעות244611.28680030.0809
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים244330.09368160.0808
אלון רבוע ה1155621אלון רבוע כחול129328.32327640.0791
אספן גרופ ז3130333אספן גרופ239170.2260640.0791
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן2358720.078
גירון ז1142629גירון פיתוח235548.316080.0779
דלשה קפיטל ב1137314דלשה קפיטל230218.75464560.0761
ווסטדייל ב1161322ווסטדייל אמריקה2294250.0758
לידר השקעות ז3180338לידר השקעות1235160.0756
אאורה טו3730504אאורה השקעות2282720.0755
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2264020.0748
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק225829.48950.0747
נורסטאר יב7230402נורסטאר222810.20934260.0737
דמרי ט1168368דמרי2185050.0722
אוריין ב1143379אוריין117794.250.0721
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי217640.473440.0719
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן210456.95932080.0696
ויתניה ה1150903ויתניה208673.0090.069
סאמיט ו1130939סאמיט398111.9075340.0689
אלעד קנדה א1152453אלעד קנדה208465.60.0689
אמ.די.ג'י ג1142504אמ.די.ג'י.208204.39822980.0688
הכשרת ישוב 236120323הכשרת הישוב2070000.0684
קורנרסטון א1139732קורנרסטון נכסים202840.010870.0671
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות201997.60.0668
כנפיים ז5430137כנפיים108762.91067530.0665
דמרי ז1141191דמרי198779.53290.0657
אגוד הנפקות יט1124080בנק מזרחי-טפחות108693.52021210.0651
סאות'רן ב1143387סאות'רן פרופרטיס196465.50.0649
קליין ב1140409קליין189024.0987960.0625
דה לסר ו1167477דה לסר184041.90420.0608
פתאל אירופה ב1140854פתאל אירופה178975.77440.0592
אשטרום נכסים 82510162אשטרום נכסים168912.3800520.0558
רני צים אג"ח א1159680רני צים מרכזי קניות166542.60.0551
וילאר ז4160149וילאר166711.3930740.0551
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי159699.81285930.0528
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן158011.98660.0522
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי156412.80.0517
אדגר יא1820281אדגר השקעות1559400.0515
פרשקובסקי יג1169309פרשקובסקי1538850.0509
פרשקובסקי יב1156439פרשקובסקי1530600.0506
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון150076.5161630.0496
סטרוברי א1136951סטרוברי פילדס ריט146224.101080.0483
אלקטרה נדל"ן ה1138593אלקטרה נדל"ן146067.95193260.0483
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים145820.669190.0482
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות141560.59107380.0468
בית הזהב ג2350080בית הזהב141548.11221140.0468
מישורים ח1143163מישורים נדל"ן139347.66919920.0461
קורנרסטון ב1160704קורנרסטון נכסים137647.35250.0455
אנקור א1141118אנקור פרופרטיס137416.18874560.0454
ויתניה ד1139476ויתניה163570.286880.0445
צרפתי ט4250197צרפתי1339130.0443
סאמיט ז1133479סאמיט130694.81130.0432
לוינשטין הנדסה ג5730080לוינשטין הנדסה127829.293280.0423
סקייליין א1138775סקייליין122691.3228430.0406
מנרב ג1550078קבוצת מנרב117931.39925760.039
קרדן נדל"ן ג1150911קרדן נדל"ן117201.57840.0387
לוינשטין הנדסה ד5730098לוינשטין הנדסה112107.822750.0371
ג'י.אפ.אי ב1140540ג'י.אפ.אי143967.3203250.0357
סאמיט ח1138940סאמיט107331.808320.0355
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 26/01/2021
DateLevel
25/01/2021119.46
24/01/2021119.47
21/01/2021119.43
20/01/2021119.54
19/01/2021119.45
18/01/2021119.21
17/01/2021118.93
14/01/2021118.93
13/01/2021118.81
12/01/2021118.66
11/01/2021118.63
10/01/2021118.65
07/01/2021118.64
06/01/2021118.56
05/01/2021118.52
04/01/2021118.56
03/01/2021118.47
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.