↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס אג"ח סקטור באלאנס

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח סקטור באלאנס כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, שדירוגן לפחות (-BBB), כאשר במועד הקובע לעדכון המדד מבוצע איזון סקטוריאלי של משקל המדד בין 3 קבוצות אג"ח: פיננסים, נדל"ן וסקטורים אחרים
 
נתוני שוק
שער אחרון118.91
שינוי יומי0.04%-
מספר ניירות במדד393
שווי כולל ני"ע במדד281.8 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.93
תשואה פנימית1.95%
מרווח ממשלתי1.55%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
0.42%2.25%8.77%18.71%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
9.90%6.05%4.78%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.240.470.73
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 01/03/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1258
ISIN מדדILINDX112585
מועד השקת המדד31/12/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2016
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר0.5%
מגבלת משקל תאגיד5%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
לאומי 1786040323בנק לאומי12499350.6588
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4615139.57105790.6587
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3543036.58940.6586
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1892302.5660.6585
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות3478470.3660.6584
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2675194.89450.6582
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים2206790.563860.6582
לאומי 1796040372בנק לאומי1379460.0190.6578
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים1649268.7870.6578
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות30993000.6575
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות3139251.15840.6572
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1114169.55780.6572
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2822760.05440.6568
לאומי 1816040505בנק לאומי2430213.08860.6568
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1438589.84311710.6568
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1284657.49140.6567
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1144415.37154750.6565
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט2388574.02086880.6558
כללביט י1136068כלל ביטוח1047104.72860.6553
כללביט יא1160647כלל ביטוח1681985.0791680.6516
דיסקונט השקעות י6390348דיסקונט השקעות2065651.62389840.6446
דיסקונט השקעות ו6390207דיסקונט השקעות1429958.78343960.6444
לאומי 1806040422בנק לאומי1760643.4340.6441
סלקום יב1143080סלקום1188351.75150120.6407
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות2225310.27080.6375
מקורות 111158476מקורות2696008.6810.6371
בזק 122300242בזק1371540.7440.6364
פז נפט ז1142595פז נפט1693824.0996950.6359
חשמל 316000285חברת חשמל2346082.6350.6356
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה1082166.03750.6354
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז1912558.71676510.6349
בזק 62300143בזק1102291.89037890.6346
חשמל 266000202חברת חשמל2091027.66321760.6345
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח968968.95950.6337
שופרסל ה7770209שופרסל1107778.02659160.6336
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1627016.22640.6335
חברה לישראל 145760301חברה לישראל14559820.6335
בזק 92300176בזק2340803.57840.6318
מזרחי טפחות הנפקות 432310191בנק מזרחי-טפחות2192683.04640.6282
חשמל 296000236חברת חשמל3688002.9644330.6241
בזק 102300184בזק966678.12709120.6099
שופרסל ז7770258שופרסל955138.9680.6026
בזן ה2590388בתי זיקוק947503.54488510.5978
פרטנר ז1156397פרטנר930826.886640.5872
ישראכרט א1157536ישראכרט853582.28306130.5582
פז נפט ח1162817פז נפט884155.2990.5578
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח845938.50.5532
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8363200.5469
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול859382.4641040.5422
פניקס 57670284הפניקס ביטוח822862.78480.5381
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח799003.56150.5225
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות825401.09795760.5207
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח776393.92180.5077
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח765765.19050.5008
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה753894.8848850.4756
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח716387.07690.4685
סלקום יא1139252סלקום737495.96520.4653
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ753418.3470.4575
שטראוס ו7460421שטראוס6911800.4361
מקורות 101158468מקורות684463.3060.4318
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6478800.4237
אמ.ג'י.ג'י ב1160811אמ.ג'י.ג'י6233220.4076
סלקום ח1132828סלקום626295.81334950.3951
אלקטרה ה7390222אלקטרה612007.14050.3861
חברה לישראל 125760251חברה לישראל598831.47180.3778
מימון ישיר ב1168145מימון ישיר קבוצה577366.6390160.3776
סלקום ט1132836סלקום592241.74717120.3736
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים565991.7247250.3701
חשמל 306000277חברת חשמל584291.8820.3686
חברה לישראל 105760236חברה לישראל578294.439520.3648
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה569803.3717320.3595
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים543226.52050.3552
אלבר יז1158732אלבר553426.32665740.3492
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1800907.66171680.3477
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3564458.36799430.3476
ריט 1 ה1136753ריט 11249501.61628040.3469
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים1315251.183010.3468
אמות ו1158609אמות2135190.4560.3465
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן1499900.960.3465
מליסרון יא3230208מליסרון1468218.8577030.3465
אמות ד1133149אמות1935329.49120.3464
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין1848986.52694360.3464
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1648269.49860.3462
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי1658271.8907120.3459
עזריאלי ד1138650עזריאלי3748967.61332580.3458
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל2412022.92240.3458
עזריאלי ה1156603עזריאלי3564486.7090.3458
גב ים ט7590219גב ים1146792.87480.3458
מליסרון י3230190מליסרון1545562.03851160.3457
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1227339.06022980.3457
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב3090219.66306720.3456
מליסרון ח3230166מליסרון1120715.92830.3455
אמות ה1138114אמות1048185.4358520.3455
מליסרון טו3230240מליסרון1046177.66410040.3454
מליסרון יד3230232מליסרון1455128.482580.3454
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1098356.54542080.3454
גב ים ו7590128גב ים2644484.760.3449
עזריאלי ו1156611עזריאלי2261474.9850.3448
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה1326049.03625920.3444
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1828033.0392060.3442
גב ים ח7590151גב ים1565488.198860.3437
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות541029.7642780.3413
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1155757.6116240.3361
פז נפט ו1139542פז נפט532424.744540.3359
ריט 1 ו1138544ריט 1976124.768850.3356
פרטנר ו1141415פרטנר522810.09475750.3298
כללביט ח1132968כלל ביטוח498912.73797510.3263
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול511056.17280.3224
דלתא א6270144דלתא505267.543440.3188
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות485027.43641740.3172
אמות ב1126630אמות896729.350680.3083
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח469665.322980.3071
כללביט ט1136050כלל ביטוח469138.02454580.3068
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב889547.67940410.3059
מליסרון טז3230265מליסרון888146.93637540.3054
ישרס טז6130223ישרס885761.91684140.3046
אלבר טז1139823אלבר481421.5636440.3037
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל462289.702810.3023
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן878839.20.3022
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל854569.91840.2938
הראל הנפקות ה1119221הראל ביטוח442128.010.2891
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי1272900.15200250.2883
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים834162.90390.2868
נאוויטס פטרוליום ב1169614נאוויטס פטרוליום יהש4536000.2862
אקויטל 27550122אקויטל448787.89450.2831
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח432651.86880.2829
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן822009.6218630.2826
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח427838.49694380.2798
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס438934.41040.2769
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים804843.34560.2767
אמות ז1162866אמות792918.69350.2726
אדגר ט1820190אדגר השקעות792082.29660.2723
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות789063.6149760.2713
פתאל החזקות ג1161785פתאל החזקות450136.9282560.2712
פז נפט ה1139534פז נפט427220.96340.2695
אלקטרה ד7390149אלקטרה426815.3966720.2693
עזריאלי ב1134436עזריאלי778368.57940.2676
עמידר א1143585עמידר7715250.2653
כללביט ז1132950כלל ביטוח394435.01060.2579
פתאל החזקות ב1150812פתאל החזקות404094.55508760.2549
אדגר י1820208אדגר השקעות733770.67860.2523
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש394868.55240.2491
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי717820.3245440.2468
נייר חדרה 66320105נייר חדרה391239.472350.2468
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה388756.2448080.2453
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי709340.1260.2439
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס386343.08402690.2437
מגה אור ח1147602מגה אור708917.040.2437
מליסרון יג3230224מליסרון694161.7440450.2387
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן691833.2401530.2379
מגה אור ט1165141מגה אור728392.4843040.2354
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות680946.8746080.2341
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב679797.262170.2337
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה368324.1920.2324
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3526200.2306
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי350927.10.2295
אבגול ג1133289אבגול363807.45494160.2295
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס360748.7590680.2276
אגוד הנפקות יג1161538בנק מזרחי-טפחות793311.83373740.2272
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח344311.9630.2252
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח343585.2860880.2247
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן649480.55040.2233
אגוד הנפקות יב1160167בנק מזרחי-טפחות775854.05210.2223
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח338968.57513990.2217
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה643007.25440.2211
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח335088.4760.2191
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח334599.73867550.2188
טאואר ז1138494טאואר344612.3859360.2174
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3311100.2165
מגה אור ז1141696מגה אור627630.83130.2158
ישרס יד6130199ישרס626579.94530520.2154
ישרס טו6130207ישרס624935.17740560.2149
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן612482.80382320.2106
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב604461.27410.2078
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות713157.8320.2043
אלבר טו1138536אלבר322580.03676380.2035
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3067500.2006
דור אלון ו1140656דור אלון310378.17000560.1958
שופרסל ד7770191שופרסל309962.963250.1956
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון567314.70024510.1951
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח2969000.1942
מגה אור ו1138668מגה אור564822.0096960.1942
אגוד הנפקות ט1139492בנק מזרחי-טפחות675402.89910.1934
לייטסטון א1133891לייטסטון561808.82907090.1932
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ547702.8480.1883
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים539110.78386770.1854
פניקס 37670201הפניקס ביטוח282343.72430.1846
נמקו א1139575נמקו ריאלטי535983.90052360.1843
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז534838.15288840.1839
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח277691.5387610.1816
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות525940.925940.1808
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח276083.47194190.1805
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן520330.1395050.1789
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות279362.10.1762
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה507316.80446210.1744
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן504869.8410.1736
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל262663.70690.1718
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן495941.76589950.1705
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים255891.41760.1673
ישרס יח6130280ישרס485423.890.1669
אלדן תחבורה ב1138254אלדן תחבורה262902.5679770.1659
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4819950.1657
ארקו ג3100245ארקו החזקות260261.244560.1642
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות472643.25705820.1625
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות469951.680.1616
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות469249.110.1613
אפקון החזקות ד5780168אפקון החזקות2521800.1591
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ461644.4519960.1587
אלעד קנדה ב1160761אלעד קנדה461289.5165950.1586
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט240268.80530.1571
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח238798.820.1562
מליסרון ו3230125מליסרון451916.42342420.1554
ספנסר ב1139898ספנסר אקוויטי550178.3319660.1549
גירון ו1139849גירון פיתוח449653.2423960.1546
מליסרון יט3230398מליסרון443168.7480.1524
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן439385.31481320.1511
נורסטאר יא7230352נורסטאר438920.80232910.1509
מויניאן ב1143015מויניאן840105.5650680.1483
אמ.ג'י.ג'י א1155795אמ.ג'י.ג'י225672.708960.1476
קרסו ב1139591קרסו מוטורס233645.2867340.1474
מליסרון יז3230273מליסרון421315.0083180.1449
אקויטל 37550148אקויטל226541.120.1429
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין415106.51249650.1427
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי413356.0690.1421
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות413424.339120.1421
אזורים 147150444אזורים4077200.1402
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות398225.02073760.1369
סאמיט ו1130939סאמיט397366.77829530.1366
אשדר ה1157783אשדר391678.96080.1347
סופרגז א1167360סופרגז אנרגיה208574.990.1316
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין379631.91113260.1305
דמרי ח1153725דמרי379204.15940.1304
ישרס יג6130181ישרס378637.51125990.1302
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים396270.1250.1296
רילייטד א1134923רילייטד436550.2059330.1293
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות2040600.1287
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס202747.0664160.1279
ממן ג2380053ממן199862.98058520.1261
אס.אר אקורד א4220349אס.אר אקורד192824.37810.1261
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן362767.68546720.1247
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3618000.1244
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי360132.02969640.1238
אגוד הנפקות י1154764בנק מזרחי-טפחות431134.59450.1236
לייטסטון ב1160746לייטסטון357511.74580.1229
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים355898.314430.1224
אגוד הנפקות יא1157353בנק מזרחי-טפחות427118.2980.1224
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה355540.56354540.1222
אפי נכסים י1160878אפי נכסים354653.13240.1219
וילאר ח4160156וילאר353290.0660.1215
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט185694.784240.1214
הכשרה ביטוח 41156025הכשרה ביטוח184486.4280.1206
איי די איי שה ד1133099איי.די.איי. ביטוח180895.4250.1183
מזרחי טפחות הנפקות 382310142בנק מזרחי-טפחות413178.97812240.1183
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות4129570.1183
דה לסר ה1135664דה לסר614788.63730.1182
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב343678.40.1182
ריט 1 ד1129899ריט 1340094.1160720.1169
דור אלון ה1136761דור אלון184093.70018130.1161
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים332600.8810.1144
אשדר ד1135607אשדר328466.74762340.1129
דיסקונט התחייבות יא6910137בנק דיסקונט172714.5420.1129
דה זראסאי ה1169556דה זראסאי327604.40.1126
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב317307.945680.1091
סטרוברי ב1145432סטרוברי פילדס ריט322967.02050.1088
אזורים 137150410אזורים315561.086750.1085
אקסטל ב1135367אקסטל3052200.1049
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן303735.35610.1044
אספן גרופ ו3130291אספן גרופ299824.62465210.1031
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים298366.74560.1026
אזורים 127150360אזורים297126.99993360.1022
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות161464.9974240.1019
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15391500.659
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות2585245.31840.658
אדמה ב1110915אדמה5772231.490790.636
חשמל 276000210חברת חשמל3464924.92267570.635
שופרסל ו7770217שופרסל989139.96139280.624
בזק 112300234בזק901964.6630.569
מימון ישיר ג1171214מימון ישיר קבוצה8471200.554
בזן י2590511בתי זיקוק802088.4202240.506
שטראוס ה7460389שטראוס616615.677680.389
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי1910209.51359720.347
דור אלון ז1157700דור אלון486677.95535680.307
אלבר יח1158740אלבר405763.66511720.256
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3501400.229
קרסו א1136464קרסו מוטורס358249.69334520.226
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן645620.54033540.222
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח334924.3390.219
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה516618.795330.201
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5409500.186
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן532129.14646250.183
קרסו ג1141829קרסו מוטורס277339.1234650.175
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל249207.35568750.163
נפטא ח6430169נפטא239339.10.151
בזן יב2590578בתי זיקוק226624.5830.143
מליסרון יח3230372מליסרון398428.80.137
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק389643.16320.134
אפי נכסים יא1171628אפי נכסים3605000.124
סאמיט י1143395סאמיט340247.60.117
שוהם ביזנס 31171446שוהם ביזנס1559250.102
פנינסולה ב3330099פנינסולה154510.92260.101
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות382309.756660.25
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים523563.5813760.18
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח275239.365120.18
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים3780000.13
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים148717.56570.0973
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה2826750.0972
מנרב ב1550052קבוצת מנרב279928.0862430.0962
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס2774750.0954
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס3003000.0947
אלדן תחבורה ד1140821אלדן תחבורה149779.2622260.0945
מגה אור ד1130632מגה אור274556.70290380.0944
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים273058.50.0939
ממן ב2380046ממן148732.32548820.0938
נורסטאר י7230345נורסטאר271131.9662150.0932
סאות'רן א1140094סאות'רן פרופרטיס265735.04065940.0914
פורמולה א2560142פורמולה מערכות142619.11278480.09
ישרוטל א1139419ישרוטל142456.923840.0899
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן256513.31543520.0882
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי253850.06720.0873
אלקו יא6940167אלקו137880.907380.087
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה250967.8080.0863
הרץ פרופרטיס א1142603הרץ פרופרטיס403251.0689550.0854
אלדן תחבורה ג1140813אלדן תחבורה134383.274850.0848
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים243928.15720080.0839
אלקו יג6940233אלקו132251.6323050.0834
אספן גרופ ז3130333אספן גרופ240404.0044560.0827
אלון רבוע ה1155621אלון רבוע כחול129417.138960.0816
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן2366400.0814
אלטיטיוד א1143924אלטיטיוד השקעות246519.0219450.0801
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק238633.86150.0799
גירון ז1142629גירון פיתוח232155.244640.0798
אאורה טו3730504אאורה השקעות2304500.0792
לידר השקעות ז3180338לידר השקעות1231680.0777
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2248620.0773
דלשה קפיטל ב1137314דלשה קפיטל224888.8880.0773
ווסטדייל ב1161322ווסטדייל אמריקה2240890.077
נורסטאר יב7230402נורסטאר223571.87227380.0769
ריט 1 ז1171271ריט 1222591.7450.0765
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי217128.5528580.0747
דמרי ט1168368דמרי2160060.0743
אוריין ב1143379אוריין116279.75250.0734
ויתניה ה1150903ויתניה209857.8910.0722
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן210097.44282960.0722
אלעד קנדה א1152453אלעד קנדה208367.60.0716
הכשרת ישוב 236120323הכשרת הישוב2063800.071
כנפיים ז5430137כנפיים110420.78941410.0697
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות2017820.0694
קורנרסטון א1139732קורנרסטון נכסים200690.102550.069
אלבר יד1132562אלבר108671.36316480.0686
דמרי ז1141191דמרי197524.323450.0679
סאות'רן ב1143387סאות'רן פרופרטיס1973160.0678
קופרליין ב1140177קופרליין286516.88231250.0662
רני צים אג"ח א1159680רני צים מרכזי קניות1895400.0652
דה לסר ד1132059דה לסר279271.442640.0638
דה לסר ו1167477דה לסר181498.13220.0624
פתאל אירופה ב1140854פתאל אירופה176840.39520.0608
אשטרום נכסים 82510162אשטרום נכסים168755.4566220.058
מויניאן א1135656מויניאן336432.43725740.0576
וילאר ז4160149וילאר166233.356520.0572
ויתניה ד1139476ויתניה162687.044520.0559
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי161641.58307780.0556
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי157838.40.0543
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן156114.9720.0537
אדגר יא1820281אדגר השקעות1555350.0535
פרשקובסקי יב1156439פרשקובסקי1532100.0527
פרשקובסקי יג1169309פרשקובסקי1528650.0526
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון148315.92127140.051
אלקטרה נדל"ן ה1138593אלקטרה נדל"ן145541.16719750.05
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים143542.4270.0494
סטרוברי א1136951סטרוברי פילדס ריט150760.38680.0488
מישורים ח1143163מישורים נדל"ן141558.85764370.0487
בית הזהב ג2350080בית הזהב140920.94854720.0485
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות140908.85106040.0484
ספנסר א1133800ספנסר אקוויטי139045.1512410.0478
קורנרסטון ב1160704קורנרסטון נכסים138260.8150.0475
אספן גרופ ח3130390אספן גרופ274027.83360.0471
קליין ב1140409קליין174042.26391090.0466
צרפתי ט4250197צרפתי1339260.046
אנקור א1141118אנקור פרופרטיס132986.87224960.0457
סאמיט ז1133479סאמיט129850.1461440.0446
לוינשטין הנדסה ג5730080לוינשטין הנדסה127768.084080.0439
רני צים אג"ח ב1171834רני צים מרכזי קניות250087.760.043
סקייליין א1138775סקייליין121382.298060.0417
מנרב ג1550078קבוצת מנרב116328.7445760.04
קרדן נדל"ן ג1150911קרדן נדל"ן115553.36160.0397
נובל א1141860נובל אסטס262272.60.0396
לוינשטין הנדסה ד5730098לוינשטין הנדסה110257.71750.0379
סאמיט ח1138940סאמיט106059.72762880.0365
אמ.די.ג'י ב1140557אמ.די.ג'י.274856.48333640.0333
אגוד הנפקות יט1124080בנק מזרחי-טפחות108813.87845170.0311
ג'י.אפ.אי ב1140540ג'י.אפ.אי141141.79347750.0303
ווטרסטון א1140987ווטרסטון פרופרטיס243577.83520.027
אמ.די.ג'י ג1142504אמ.די.ג'י.199679.614680.025
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 01/03/2021
DateLevel
28/02/2021118.91
25/02/2021118.96
24/02/2021118.98
23/02/2021118.95
22/02/2021118.95
21/02/2021119.07
18/02/2021119.00
17/02/2021119.12
16/02/2021119.28
15/02/2021119.16
14/02/2021119.26
11/02/2021119.33
10/02/2021119.43
09/02/2021119.31
08/02/2021119.16
07/02/2021119.20
04/02/2021119.16
03/02/2021118.97
02/02/2021118.80
01/02/2021118.80
31/01/2021118.76
28/01/2021119.03
27/01/2021119.13
26/01/2021119.35
25/01/2021119.46
24/01/2021119.47
21/01/2021119.43
20/01/2021119.54
19/01/2021119.45
18/01/2021119.21
17/01/2021118.93
14/01/2021118.93
13/01/2021118.81
12/01/2021118.66
11/01/2021118.63
10/01/2021118.65
07/01/2021118.64
06/01/2021118.56
05/01/2021118.52
04/01/2021118.56
03/01/2021118.47
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.