↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס אג"ח סקטור באלאנס

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח סקטור באלאנס כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, שדירוגן לפחות (-BBB), כאשר במועד הקובע לעדכון המדד מבוצע איזון סקטוריאלי של משקל המדד בין 3 קבוצות אג"ח: פיננסים, נדל"ן וסקטורים אחרים
 
נתוני שוק
שער אחרון122.52
שינוי יומי0.05%
מספר ניירות במדד396
שווי כולל ני"ע במדד210.8 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.87
תשואה פנימית1.63%
מרווח ממשלתי1.35%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
3.46%7.59%12.49%18.70%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.15%6.05%4.79%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
3.450.660.72
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 04/08/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1258
ISIN מדדILINDX112585
מועד השקת המדד31/12/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2016
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר0.5%
מגבלת משקל תאגיד5%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים24233770.6744
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות23338380.6736
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15957000.6726
לאומי 1796040372בנק לאומי14139240.6724
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים17082320.6721
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות32037000.6717
כללביט יא1160647כלל ביטוח17161810.6716
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים47859940.6712
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח14795510.6709
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות27569890.6699
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט24179140.6695
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות26539340.6691
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים16459280.6691
לאומי 1816040505בנק לאומי24951240.6686
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים15060600.6682
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות27709010.6679
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט11512740.6675
לאומי 1806040422בנק לאומי17679090.6671
לאומי 1786040323בנק לאומי12360200.6668
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות31959120.6668
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות34088480.6668
כללביט י1136068כלל ביטוח10439370.6629
חשמל 316000285חברת חשמל24491490.6364
אדמה ב1110915אדמה59613030.6354
מקורות 111158476מקורות27619090.6349
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה11115490.6343
חשמל 276000210חברת חשמל35401630.6341
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז19720710.6331
בזק 122300242בזק14243410.6328
מימון ישיר ג1171214מימון ישיר קבוצה9959440.6324
חשמל 296000236חברת חשמל38186410.6299
פז נפט ז1142595פז נפט17542220.6288
דיסקונט השקעות י6390348דיסקונט השקעות21047440.6286
חברה לישראל 145760301חברה לישראל14740450.6273
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות11702850.6273
שופרסל ה7770209שופרסל11237600.6269
בזק 92300176בזק23395170.6269
סלקום יב1143080סלקום12391880.6267
בזק 62300143בזק11019920.6263
דיסקונט השקעות ו6390207דיסקונט השקעות15225270.6263
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ12261450.6252
חשמל 266000202חברת חשמל20564590.6246
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח9611290.6103
שופרסל ו7770217שופרסל10229160.6088
בזק 102300184בזק9911890.5899
שופרסל ז7770258שופרסל9806160.5836
פרטנר ז1156397פרטנר9435760.5616
פניקס 57670284הפניקס ביטוח8653100.5495
בזק 112300234בזק9148200.5445
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8507200.5402
פז נפט ח1162817פז נפט9021390.5369
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח8444040.5362
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח8254630.5242
אלבר יז1158732אלבר8761220.5214
בזן ה2590388בתי זיקוק8500050.5059
אמ.ג'י.ג'י ב1160811אמ.ג'י.ג'י7845850.4982
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח7498340.4762
בזן י2590511בתי זיקוק7952270.4733
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול7917070.4712
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח7333850.4657
ישראכרט א1157536ישראכרט7318010.4647
חברה לישראל 155760327חברה לישראל7719000.4594
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים7141220.4535
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ7629980.4496
אלביט מערכות ב1178235אלביט מערכות15058500.4481
שטראוס ו7460421שטראוס7015400.4175
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6481800.4116
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול6899250.4106
פתאל החזקות ג1161785פתאל החזקות6700080.3988
מזרחי טפחות הנפקות 612310464בנק מזרחי-טפחות8281920.3828
סלקום יא1139252סלקום6346030.3777
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים5898020.3745
מזרחי טפחות הנפקות 602310456בנק מזרחי-טפחות7838250.3623
חברה לישראל 125760251חברה לישראל5935170.3532
מימון ישיר ד1175660מימון ישיר קבוצה5500530.3493
שטראוס ה7460389שטראוס5852480.3483
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל25205540.3475
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב18324740.3473
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב33130490.3472
עזריאלי ו1156611עזריאלי23583950.3467
אמות ו1158609אמות22500190.3464
מליסרון יז3230273מליסרון13468320.3463
מליסרון יד3230232מליסרון14906450.3454
אמות ד1133149אמות19567740.3453
ריט 1 ה1136753ריט 112789830.3453
עזריאלי ד1138650עזריאלי36750160.3451
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי19232120.3448
מליסרון י3230190מליסרון15760480.3447
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל16988060.3446
גב ים ח7590151גב ים15270650.3446
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן19096970.3445
מליסרון יא3230208מליסרון14984620.3441
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה12560450.3439
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין18273860.3438
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב12658210.3438
גב ים ו7590128גב ים22756120.3437
מליסרון ח3230166מליסרון11096590.3431
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ11702300.3429
אמות ה1138114אמות10607850.3428
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין18752410.3428
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה5757620.3427
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות7328120.3388
מליסרון טו3230240מליסרון10355470.3375
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות5257410.3339
ריט 1 ו1138544ריט 110082330.3286
פז נפט ו1139542פז נפט5466870.3254
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה5287250.3147
כללביט ח1132968כלל ביטוח4933270.3133
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות4898750.3111
כללביט ט1136050כלל ביטוח4884490.3102
קרסו ג1141829קרסו מוטורס5211650.3102
גב ים ט7590219גב ים9498680.3095
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח4848030.3079
דלתא א6270144דלתא5154440.3068
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי9344660.3045
ישרס טז6130223ישרס9183300.2993
מגה אור ח1147602מגה אור9167490.2988
מליסרון טז3230265מליסרון9145880.2981
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי12733200.2943
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן8919940.2907
דור אלון ז1157700דור אלון4882000.2906
סלקום ט1132836סלקום4778460.2844
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן8527840.2779
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים8440670.2751
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ8365760.2726
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח4271480.2712
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות8304570.2706
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח4250050.2699
אמות ז1162866אמות8209830.2675
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות4474530.2663
נאוויטס פטרוליום ב1169614נאוויטס פטרוליום יהש4473000.2662
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים4128940.2622
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס4371820.2602
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות4298210.2558
כללביט ז1132950כלל ביטוח4025710.2556
אדגר י1820208אדגר השקעות7779560.2535
אלבר טז1139823אלבר4259280.2535
פז נפט ה1139534פז נפט4239540.2523
מימון ישיר ב1168145מימון ישיר קבוצה4791300.2472
מגה אור ט1165141מגה אור7551220.2461
אקויטל 27550122אקויטל4122530.2454
עמידר א1143585עמידר7207900.2349
פרטנר ו1141415פרטנר3926830.2337
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש3903460.2323
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב7041830.2295
בזן יב2590578בתי זיקוק3854820.2294
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות7039210.2294
נייר חדרה 66320105נייר חדרה3842390.2287
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי3580130.2273
פתאל החזקות ב1150812פתאל החזקות3808030.2266
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3548700.2254
אלבר יח1158740אלבר3774680.2247
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3529750.2241
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח3470270.2204
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח3467840.2202
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח3445760.2188
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח3437440.2183
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה3654040.2175
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח3405920.2163
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן6608880.2154
קרסו א1136464קרסו מוטורס3608810.2148
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק6563400.2139
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח3364260.2136
אדגר ט1820190אדגר השקעות6552220.2135
אלקטרה ד7390149אלקטרה3564040.2121
מגה אור ז1141696מגה אור6440980.2099
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן6408720.2089
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3285900.2087
עזריאלי ב1134436עזריאלי6386370.2081
ישרס יד6130199ישרס6342540.2067
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי6335950.2065
אפי נכסים יב1173764אפי נכסים6285650.2048
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן6246170.2036
מזרחי טפחות הנפקות 582310431בנק מזרחי-טפחות4400130.2034
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב6193920.2019
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות4362480.2017
מזרחי טפחות הנפקות 592310449בנק מזרחי-טפחות4357460.2014
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות6171070.2011
ישרס טו6130207ישרס6089550.1984
אספן גרופ ח3130390אספן גרופ6053450.1973
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3103500.1971
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח3018000.1917
שופרסל ד7770191שופרסל3212300.1912
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון5771250.1881
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז5756210.1876
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס3549770.1874
הכשרת ישוב 236120323הכשרת הישוב5657040.1844
מליסרון יג3230224מליסרון5633000.1836
נמקו א1139575נמקו ריאלטי5622850.1832
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה3038280.1808
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות5525450.1801
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן5525160.1801
פניקס 37670201הפניקס ביטוח2836500.1801
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח2817240.1789
אמ.ג'י.ג'י א1155795אמ.ג'י.ג'י2806410.1782
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5452500.1777
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח2786280.1769
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח2782340.1767
סופרגז א1167360סופרגז אנרגיה2941490.1751
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים5362140.1747
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים5352290.1744
שיכון ובינוי 101175132שיכון ובינוי5283160.1722
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה5273710.1719
מגה אור ו1138668מגה אור5231210.1705
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה5168200.1684
מויניאן ב1143015מויניאן9390510.1677
ישרס יח6130280ישרס5057190.1648
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל2584820.1641
טאואר ז1138494טאואר2751260.1637
אלקו יג6940233אלקו2735340.1628
אפי נכסים יא1171628אפי נכסים4935340.1608
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן4897140.1596
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות4841060.1578
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן4836220.1576
אפקון החזקות ד5780168אפקון החזקות2646000.1575
אמות ח1172782אמות4764150.1553
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ4706680.1534
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות4675600.1524
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח2383720.1514
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4644060.1513
גירון ו1139849גירון פיתוח4639210.1512
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות4625710.1507
מליסרון יט3230398מליסרון4623070.1507
מליסרון ו3230125מליסרון4556670.1485
דור אלון ו1140656דור אלון2487580.1481
אמות ב1126630אמות4477530.1459
אדגר יא1820281אדגר השקעות4440000.1447
נורסטאר יא7230352נורסטאר4404980.1436
אס.אר אקורד א4220349אס.אר אקורד2246920.1427
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן4355240.1419
לייטסטון א1133891לייטסטון4293980.1399
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל4273270.1393
קרסו ד1173566קרסו מוטורס2295230.1366
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין4166280.1358
אזורים 147150444אזורים4165200.1357
מלרן ב1170323מלרן פרוייקטים2118800.1345
ג'נריישן קפיטל ב1177526ג'נריישן קפיטל4507940.1342
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי4107810.1339
מליסרון יח3230372מליסרון4096500.1335
ריט 1 ז1171271ריט 14094100.1334
אקויטל 37550148אקויטל2209550.1315
קרסו ב1139591קרסו מוטורס2173830.1294
נורסטאר יב7230402נורסטאר3970610.1294
ספנסר ב1139898ספנסר אקוויטי4869730.1275
גירון ז1142629גירון פיתוח3905760.1273
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים3885300.1266
דה לסר ה1135664דה לסר5369760.1264
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות3856670.1257
ישרס יג6130181ישרס3829140.1248
נפטא ח6430169נפטא2059240.1226
דמרי ח1153725דמרי3754130.1223
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין3749750.1222
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3727800.1215
דור אלון ח1175199דור אלון2030800.1209
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט1880600.1194
לייטסטון ב1160746לייטסטון3639540.1186
אפי נכסים י1160878אפי נכסים3632690.1184
סאמיט ו1130939סאמיט3596850.1172
הכשרה ביטוח 41156025הכשרה ביטוח1843510.1171
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי3577220.1166
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים3541690.1154
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס2017220.1152
אשדר ה1157783אשדר3530800.1151
וילאר ח4160156וילאר3510760.1144
איי די איי שה ד1133099איי.די.איי. ביטוח1788570.1136
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים3464280.1129
ריט 1 ד1129899ריט 13430250.1118
סאמיט י1143395סאמיט3427420.1117
ממן ג2380053ממן1873720.1115
דה זראסאי ה1169556דה זראסאי3347420.1091
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות1820470.1083
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה3302160.1076
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל1685760.1071
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן3214090.1047
שפיר הנדסה ג1178417שפיר הנדסה3515050.1046
הרץ פרופרטיס א1142603הרץ פרופרטיס4398940.1044
אזורים 137150410אזורים3173700.1034
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן3152190.1027
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח12601110.668
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח7905340.502
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים7465050.474
מקורות 101158468מקורות7090880.422
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה6838160.407
אלקטרה ה7390222אלקטרה6115700.364
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים13709110.346
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן11439240.346
חשמל 306000277חברת חשמל5796460.345
עזריאלי ה1156603עזריאלי36718430.345
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי15188540.344
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי37488740.344
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב9604490.313
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל4786480.304
חברה לישראל 105760236חברה לישראל4688110.279
אבגול ג1133289אבגול3596230.214
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן6291670.205
אלבר טו1138536אלבר2957610.176
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן5400880.176
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס3250520.171
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס2982680.171
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב3591600.117
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים1654160.105
מזרחי טפחות הנפקות 572310423בנק מזרחי-טפחות6921820.32
סלקום ח1132828סלקום4871800.29
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים5522370.18
אקסטל ב1135367אקסטל3053400.0995
שוהם ביזנס 31171446שוהם ביזנס1538400.0977
סטרוברי ב1145432סטרוברי פילדס ריט2976910.097
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן2972310.0969
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים1504250.0955
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים2887950.0941
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה2808500.0915
אשדר ד1135607אשדר2808500.0915
מנרב ב1550052קבוצת מנרב2799050.0912
אלדן תחבורה ד1140821אלדן תחבורה1525180.0908
מגה אור ד1130632מגה אור2766810.0902
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות1482730.0882
אלדן תחבורה ב1138254אלדן תחבורה1468260.0874
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים2678360.0873
רני צים אג"ח ב1171834רני צים מרכזי קניות2659790.0867
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי2656830.0866
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה2612490.0851
דלשה קפיטל ב1137314דלשה קפיטל2595090.0846
ישרוטל א1139419ישרוטל1419030.0845
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן2585200.0842
נמלי ישראל ד1175033נמלי ישראל4159200.0818
אלטיטיוד א1143924אלטיטיוד השקעות2507040.0817
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס2503250.0816
אלקו יא6940167אלקו1353230.0805
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק2469920.0805
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן2467920.0804
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב2464870.0803
אלדן תחבורה ג1140813אלדן תחבורה1342520.0799
אספן גרופ ז3130333אספן גרופ2409750.0785
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט1226260.0779
אזורים 127150360אזורים2386130.0778
ממן ב2380046ממן1300410.0774
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2361040.0769
אאורה טו3730504אאורה השקעות2336400.0761
צמח המרמן ו1158633צמח המרמן2313740.0754
ווסטדייל ב1161322ווסטדייל אמריקה2296090.0748
אורון ב1160571אורון קבוצה2284330.0744
דור אלון ה1136761דור אלון1234660.0735
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי2229340.0727
דה לסר ו1167477דה לסר2210040.072
דמרי ט1168368דמרי2207520.0719
ויתניה ה1150903ויתניה2201010.0717
קופרליין ב1140177קופרליין2687350.0702
אוריין ב1143379אוריין1177380.0701
רבוע כחול נדל"ן ט1174556רבוע כחול נדל"ן2135820.0696
סאות'רן א1140094סאות'רן פרופרטיס2128940.0694
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות2122970.0692
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות2111310.0688
כנפיים ז5430137כנפיים1106230.0658
קורנרסטון א1139732קורנרסטון נכסים1995770.065
אזורים 157150451אזורים1968010.0641
פורמולה א2560142פורמולה מערכות1073340.0639
רני צים אג"ח א1159680רני צים מרכזי קניות1839980.06
קליין ב1140409קליין1916330.0593
קרדן נדל"ן ה1172725קרדן נדל"ן1801320.0587
סאות'רן ב1143387סאות'רן פרופרטיס1779290.058
אפי נכסים יג1178292אפי נכסים3509450.0572
פתאל אירופה ב1140854פתאל אירופה1697430.0553
נובל א1141860נובל אסטס2726540.0542
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי1651090.0538
וילאר ז4160149וילאר1639200.0534
דמרי ז1141191דמרי1634030.0533
ויתניה ד1139476ויתניה1624390.0529
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי1613660.0526
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן1578560.0514
פרשקובסקי יג1169309פרשקובסקי1535850.0501
אמ.די.ג'י ג1142504אמ.די.ג'י.2183070.0489
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון1495940.0488
נורסטאר י7230345נורסטאר1494330.0487
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים1490730.0486
ג'י.אפ.אי ב1140540ג'י.אפ.אי1514420.0482
מדיפאואר ב1161348מדי פאור1407400.0459
אנקור א1141118אנקור פרופרטיס1385400.0451
קורנרסטון ב1160704קורנרסטון נכסים1376880.0449
דה לסר ד1132059דה לסר1960550.0448
ספנסר א1133800ספנסר אקוויטי1370440.0447
מויניאן א1135656מויניאן1783030.0439
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות1300530.0424
בית הזהב ג2350080בית הזהב1282030.0418
אשטרום נכסים 82510162אשטרום נכסים1270610.0414
מישורים ח1143163מישורים נדל"ן1379330.0413
לוינשטין הנדסה ג5730080לוינשטין הנדסה1261770.0411
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים1222360.0398
סאמיט ז1133479סאמיט1219530.0397
סקייליין א1138775סקייליין1201480.0392
סטרוברי א1136951סטרוברי פילדס ריט1184600.0386
צרפתי ט4250197צרפתי1114220.0363
אלקטרה נדל"ן ה1138593אלקטרה נדל"ן1092380.0356
מנרב ג1550078קבוצת מנרב1114360.0345
סאמיט ח1138940סאמיט1035500.0337
מגה אור יא1178375מגה אור2029690.0331
ווטרסטון א1140987ווטרסטון פרופרטיס2740410.0229
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 04/08/2021
DateLevel
02/08/2021122.46
01/08/2021122.20
29/07/2021122.00
28/07/2021122.10
27/07/2021122.06
26/07/2021122.16
25/07/2021122.11
22/07/2021121.86
21/07/2021121.65
20/07/2021121.55
19/07/2021121.62
15/07/2021122.18
14/07/2021122.09
13/07/2021122.00
12/07/2021122.03
11/07/2021122.01
08/07/2021121.99
07/07/2021122.25
06/07/2021122.28
05/07/2021122.27
04/07/2021122.23
01/07/2021122.08
30/06/2021122.01
29/06/2021121.91
28/06/2021122.01
27/06/2021121.94
24/06/2021122.01
23/06/2021122.17
22/06/2021121.89
21/06/2021121.76
20/06/2021121.92
17/06/2021122.10
16/06/2021121.98
15/06/2021122.03
14/06/2021121.96
13/06/2021121.84
10/06/2021121.69
09/06/2021121.66
08/06/2021121.56
07/06/2021121.56
06/06/2021121.74
03/06/2021121.65
02/06/2021121.67
01/06/2021121.57
31/05/2021121.45
30/05/2021121.53
27/05/2021121.49
26/05/2021121.59
25/05/2021121.71
24/05/2021121.66
23/05/2021121.66
20/05/2021121.57
19/05/2021121.87
18/05/2021121.98
13/05/2021121.89
12/05/2021121.56
11/05/2021121.41
10/05/2021121.80
09/05/2021121.58
06/05/2021121.42
05/05/2021121.40
04/05/2021121.23
03/05/2021121.10
02/05/2021120.81
29/04/2021120.62
28/04/2021120.64
27/04/2021120.62
26/04/2021120.62
25/04/2021120.66
22/04/2021120.66
21/04/2021120.62
20/04/2021120.71
19/04/2021120.70
18/04/2021120.70
13/04/2021120.50
12/04/2021120.38
11/04/2021120.39
08/04/2021120.32
07/04/2021120.33
06/04/2021120.27
05/04/2021120.14
04/04/2021120.10
01/04/2021120.01
31/03/2021119.89
30/03/2021119.78
29/03/2021119.86
25/03/2021119.68
24/03/2021119.78
22/03/2021119.65
21/03/2021119.31
18/03/2021119.32
17/03/2021119.16
16/03/2021119.17
15/03/2021118.89
14/03/2021118.80
11/03/2021118.86
10/03/2021118.72
09/03/2021118.72
08/03/2021118.39
07/03/2021118.59
04/03/2021118.98
03/03/2021119.09
02/03/2021119.17
01/03/2021119.00
28/02/2021118.91
25/02/2021118.96
24/02/2021118.98
23/02/2021118.95
22/02/2021118.95
21/02/2021119.07
18/02/2021119.00
17/02/2021119.12
16/02/2021119.28
15/02/2021119.16
14/02/2021119.26
11/02/2021119.33
10/02/2021119.43
09/02/2021119.31
08/02/2021119.16
07/02/2021119.20
04/02/2021119.16
03/02/2021118.97
02/02/2021118.80
01/02/2021118.80
31/01/2021118.76
28/01/2021119.03
27/01/2021119.13
26/01/2021119.35
25/01/2021119.46
24/01/2021119.47
21/01/2021119.43
20/01/2021119.54
19/01/2021119.45
18/01/2021119.21
17/01/2021118.93
14/01/2021118.93
13/01/2021118.81
12/01/2021118.66
11/01/2021118.63
10/01/2021118.65
07/01/2021118.64
06/01/2021118.56
05/01/2021118.52
04/01/2021118.56
03/01/2021118.47
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.