↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס אג"ח סקטור באלאנס

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח סקטור באלאנס כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, שדירוגן לפחות (-BBB), כאשר במועד הקובע לעדכון המדד מבוצע איזון סקטוריאלי של משקל המדד בין 3 קבוצות אג"ח: פיננסים, נדל"ן וסקטורים אחרים
 
נתוני שוק
שער אחרון118.20
שינוי יומי0.21%-
מספר ניירות במדד432
כמות מנפיקים148
מח"מ ברוטו3.86
תשואה פנימית3.73%
מרווח ממשלתי1.51%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2022שנה3 שנים5 שנים
5.39%-3.12%-3.96%10.47%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
3.29%6.11%4.97%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.93-0.240.42
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/06/2022
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1258
ISIN מדדILINDX112585
מועד השקת המדד31/12/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2016
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר0.5%
מגבלת משקל תאגיד5%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרישראל
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
חשמל 336000392חברת חשמל18389990.6611
מזרחי טפחות הנפקות 622310498בנק מזרחי-טפחות32926820.6469
מקורות 111158476מקורות30881280.6463
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות26946390.6459
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים24139220.6454
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15622500.6432
כללביט יא1160647כלל ביטוח14918620.6431
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות32489560.6426
לאומי 1806040422בנק לאומי16900150.6408
אדמה ב1110915אדמה51618360.6397
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים41044450.6395
חשמל 316000285חברת חשמל22258720.6394
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות30870000.6392
לאומי 1826040539בנק לאומי31118430.6383
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים14246980.6382
חשמל 326000384חברת חשמל12632700.6374
דיסקונט מנפיקים טו7480304בנק דיסקונט28567340.6374
חשמל 296000236חברת חשמל36046550.6373
חשמל 276000210חברת חשמל32178420.6367
פועלים 2006620496בנק פועלים32844570.6362
לאומי 1846040604בנק לאומי13141190.6355
פועלים 1006620488בנק פועלים32330500.6354
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט29132400.6352
בזק 92300176בזק18083370.6351
פז נפט ז1142595פז נפט15290170.6339
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח12101830.6336
בזק 122300242בזק13423480.6334
חשמל 266000202חברת חשמל14002390.6324
פז נפט ח1162817פז נפט13430520.6298
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז17558380.6288
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות25647360.6232
דיסקונט השקעות י6390348דיסקונט השקעות13827430.6166
דלק קבוצה לד1143361דלק קבוצה12741750.6138
סלקום יב1143080סלקום11888420.6138
לאומי 1786040323בנק לאומי11681700.6116
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות14182140.5976
מקורות 101158468מקורות10970510.5665
חברה לישראל 145760301חברה לישראל12284520.5665
אלביט מערכות ב1178235אלביט מערכות12153750.5435
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח10005350.5239
כללביט י1136068כלל ביטוח9958490.5214
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה10008540.5168
דיסקונט השקעות ו6390207דיסקונט השקעות9802330.5061
בזק 102300184בזק9733790.5026
אלבר יז1158732אלבר9693480.5005
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח9079630.4754
מימון ישיר ד1175660מימון ישיר קבוצה11800450.4542
שופרסל ו7770217שופרסל8672110.4478
שופרסל ז7770258שופרסל8504090.4391
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים8321140.4357
פתאל החזקות ג1161785פתאל החזקות8216610.4243
בזק 112300234בזק8189050.4228
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח7942090.4158
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ7939000.4099
פניקס 57670284הפניקס ביטוח7732060.4048
פרטנר ז1156397פרטנר7810660.4033
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים7694850.4029
או.פי.סי ג1180355או.פי.סי אנרגיה7741980.3997
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח7460840.3906
בזן י2590511בתי זיקוק7532150.3889
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים4841090.3802
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח7211720.3776
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול7186350.3711
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי16386790.3696
ג'י סיטי יא1260546ג'י סיטי12600010.3677
מליסרון יא3230208מליסרון14802600.3676
עזריאלי ז1178672עזריאלי17907130.3668
ישרס טז6130223ישרס12638050.3667
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי14769300.3666
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות12522500.3663
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים13083530.3652
חברה לישראל 155760327חברה לישראל7065750.3648
עזריאלי ד1138650עזריאלי33648470.3646
עזריאלי ח1178680עזריאלי16556870.3645
לאומי 1836040547בנק לאומי9431970.3643
מליסרון יד3230232מליסרון14047830.3641
מליסרון י3230190מליסרון15416780.3639
אמות ו1158609אמות24104790.3635
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי34041350.3633
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי17309070.3629
גב ים ו7590128גב ים17836250.3629
עזריאלי ו1156611עזריאלי21772820.3625
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן21395810.3611
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל16488820.3607
אמות ח1172782אמות12172500.3577
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח6813490.3567
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ12135290.3566
אמות ד1133149אמות18724790.3546
ג'י סיטי יב1260603ג'י סיטי30402450.3525
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין15363020.3524
מליסרון יז3230273מליסרון12197310.3516
ריט 1 ה1136753ריט 111820630.3473
אמ.ג'י.ג'י ב1160811אמ.ג'י.ג'י6600400.3456
גב ים ח7590151גב ים12720160.3416
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ6598450.3407
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ11532530.3389
כללביט יב1179928כלל ביטוח6435320.3369
עזריאלי ה1156603עזריאלי32431480.3334
ג'י סיטי יד1260736ג'י סיטי11334510.3331
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק11189490.3288
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח6262750.3279
מזרחי טפחות הנפקות 632310548בנק מזרחי-טפחות11842060.3278
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה6316900.3262
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה11000030.3232
ריט 1 ו1138544ריט 110904600.3204
מזרחי טפחות הנפקות 642310555בנק מזרחי-טפחות11540350.3195
דליה א1184951דליה אנרגיה12345250.3187
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן10817770.3179
סלקום יא1139252סלקום6143080.3172
נאוויטס פטרוליום ב1169614נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת6135910.3168
שטראוס ו7460421שטראוס6093500.3146
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן10691620.3142
הראל הנפקות יח1182666הראל ביטוח5975460.3129
ג'י סיטי יג1260652ג'י סיטי15033420.3127
ישראכרט א1157536ישראכרט4761150.3116
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח5904600.3092
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס5985560.3091
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים5799320.3036
אלקטרה ה7390222אלקטרה5637350.2911
בזק 62300143בזק5588960.2886
מליסרון כ3230422מליסרון9775160.2872
חשמל 306000277חברת חשמל5532460.2857
בזן ה2590388בתי זיקוק5468830.2824
מבנה כ"ה2260636מבנה נדל"ן9286190.2729
שטראוס ה7460389שטראוס5092100.2629
חברה לישראל 125760251חברה לישראל5083590.2625
אמות ה1138114אמות8923050.2622
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי9865620.2618
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות9372310.2595
מגה אור ח1147602מגה אור8784520.2581
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן8586520.2523
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה4875150.2517
כללביט ט1136050כלל ביטוח4776920.2501
ג'י סיטי טז1260785ג'י סיטי8463370.2487
מליסרון טז3230265מליסרון8460410.2486
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח4647560.2433
ג'נריישן קפיטל ג1184555ג'נריישן קפיטל4710920.2432
פז נפט ו1139542פז נפט4673030.2413
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות4503500.2358
ירושלים הנפקות יח1182054בנק ירושלים4456800.2334
חברה לישראל 105760236חברה לישראל3127420.2333
אדגר י1820208אדגר השקעות7573220.2225
קרסו ג1141829קרסו מוטורס4306570.2224
אלבר יח1158740אלבר4296260.2218
ג'נריישן קפיטל ב1177526ג'נריישן קפיטל4285370.2213
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן7514450.2208
מזרחי טפחות הנפקות 612310464בנק מזרחי-טפחות7936930.2197
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח4196660.2197
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות7470610.2195
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה4245460.2192
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח4148240.2172
דלתא א6270144דלתא4196520.2167
קיסטון ריט א1182187קיסטון ריט4131000.2133
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי7236330.2126
פנינסולה ג3330222פנינסולה4667010.2124
פז נפט ה1139534פז נפט4100280.2117
שיכון ובינוי 101175132שיכון ובינוי7143510.2099
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים4006770.2098
מויניאן ב1143015מויניאן7997040.2096
אמות ז1162866אמות8154650.2094
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס4030900.2081
מזרחי טפחות הנפקות 602310456בנק מזרחי-טפחות7489520.2074
דור אלון ז1157700דור אלון3965160.2047
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות3900750.2042
מגה אור ט1165141מגה אור6932260.2037
מימון ישיר ב1168145מימון ישיר קבוצה3792880.1986
מגדל הון ח1182955מגדל ביטוח3788900.1984
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות7149130.1979
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים3765120.1971
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות6575240.1932
אקויטל 27550122אקויטל3691410.1906
אלון רבוע ז1183979אלון רבוע כחול3685970.1903
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות3677880.1899
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב6349190.1866
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי6169880.1813
לייטסטון ב1160746לייטסטון6116040.1797
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים6059770.1781
סלקום ט1132836סלקום3414660.1763
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח3316480.1736
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח3310570.1733
מגוריט ב1168350מגוריט5834690.1714
סלקום ח1132828סלקום3310770.1709
עמידר א1143585עמידר5811600.1708
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן5803920.1705
אנלייט ד7200256אנלייט אנרגיה3302360.1705
אלרוב נדל"ן ו3870185אלרוב נדל"ן5757380.1692
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש3277440.1692
נאוויטס פטרוליום ג1181593נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת3261720.1684
מגה אור ז1141696מגה אור5700140.1675
מלרן ג1180058מלרן פרוייקטים3179770.1665
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח3133400.1641
הכשרת ישוב 236120323הכשרת הישוב5540950.1628
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3102000.1624
אפי נכסים יב1173764אפי נכסים5525350.1624
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3093000.1619
אזורים 147150444אזורים5438010.1598
שפיר הנדסה ג1178417שפיר הנדסה3048500.1574
פתאל החזקות ב1150812פתאל החזקות3030120.1565
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח2983000.1562
נייר חדרה 66320105נייר חדרה3016340.1557
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים5276920.1551
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב5225330.1535
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח2930620.1534
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן5204540.1529
אס.אר אקורד א4220349אס.אר אקורד2905960.1522
כללביט ז1132950כלל ביטוח2904380.1521
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי5157960.1516
אלבר טז1139823אלבר2935250.1516
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון5097000.1498
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח2851500.1493
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות5025510.1477
מזרחי טפחות הנפקות 572310423בנק מזרחי-טפחות5266580.1458
קרסו א1136464קרסו מוטורס2805110.1448
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה2803110.1447
אדגר ט1820190אדגר השקעות4905990.1442
אפי נכסים יא1171628אפי נכסים4893480.1438
עזריאלי ב1134436עזריאלי4882160.1435
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח2741640.1435
שופרסל ד7770191שופרסל2742470.1416
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה4816500.1415
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז4781190.1405
אלקטרה ד7390149אלקטרה2694970.1392
כללביט ח1132968כלל ביטוח2657550.1391
פניקס 67670334הפניקס ביטוח2632200.1378
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי4679890.1375
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן4642420.1364
מגה אור ו1138668מגה אור4637780.1363
מימון ישיר ה1182831מימון ישיר קבוצה2600950.1362
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים4634100.1362
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה4618010.1357
מנורה הון ז1184191מנורה ביטוח2581280.1352
ישרס יח6130280ישרס4573300.1344
אבגול ג1133289אבגול2588490.1337
מנרב ד1550169קבוצת מנרב4534490.1332
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות4515920.1327
פרטנר ו1141415פרטנר2552910.1318
נורסטאר יא7230352נורסטאר4448500.1307
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות2518860.1301
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן4394230.1291
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות2495390.1288
אפקון החזקות ד5780168אפקון החזקות2487830.1285
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות4371890.1285
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח2446420.1281
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי2427910.1271
דה לסר ה1135664דה לסר4305970.1265
אמ.ג'י.ג'י א1155795אמ.ג'י.ג'י2414150.1264
ספנסר ב1139898ספנסר אקוויטי4258720.1251
גירון ו1139849גירון פיתוח4239890.1246
רבוע כחול נדל"ן ט1174556רבוע כחול נדל"ן4241310.1246
מליסרון יט3230398מליסרון4238230.1245
נמקו א1139575נמקו ריאלטי4235640.1245
אפי נכסים יג1178292אפי נכסים4229550.1243
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס2407730.1243
מזרחי טפחות הנפקות 582310431בנק מזרחי-טפחות4490610.1243
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן4222440.1241
דור אלון ו1140656דור אלון1784590.1229
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות4176500.1227
בינל הנפקות יב1182385הבנק הבינלאומי4684870.1226
סופרגז א1167360סופרגז אנרגיה2365530.1221
מזרחי טפחות הנפקות 592310449בנק מזרחי-טפחות4393340.1216
ממן ג2380053ממן2341650.1209
אלקטרה צריכה א5010335אלקטרה צריכה2331250.1204
ריט 1 ז1171271ריט 14071360.1196
אדגר יא1820281אדגר השקעות4044670.1189
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי4012260.1179
דה לסר ז1178920דה לסר3937190.1157
אלדן תחבורה ז1184779אלדן תחבורה2201500.1137
נאוי ה2080257אחים נאוי2144660.1123
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן3807050.1119
מליסרון יח3230372מליסרון3803040.1118
הראל השקעות א5850110הראל ביטוח2131100.1116
לייטסטון א1133891לייטסטון3783710.1112
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה3705950.1089
גב ים י7590284גב ים3688800.1084
רני צים אג"ח ג1183193רני צים מרכזי קניות3624520.1065
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה2062570.1065
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס2024210.1045
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3553160.1044
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים3527740.1037
אקויטל 37550148אקויטל2005370.1035
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות3518190.1034
סאמיט ו1130939סאמיט3473840.1021
אשדר ה1157783אשדר3426410.1007
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן3422990.1006
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות27369780.646
לאומי 1816040505בנק לאומי25062510.645
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח13732180.644
לאומי 1796040372בנק לאומי32548290.635
דלק קבוצה לא1134790דלק קבוצה14080830.628
מימון ישיר ג1171214מימון ישיר קבוצה8728610.457
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט8346650.437
בזן יב2590578בתי זיקוק8463620.437
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל23144930.363
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול6894190.356
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין11978390.352
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן10959100.322
גב ים ט7590219גב ים14648870.319
מגדל הון ט1185628מגדל ביטוח5844000.306
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן7350990.216
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל4068810.213
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3189550.167
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח3169820.166
ישרס טו6130207ישרס5479700.161
ישרס יד6130199ישרס4933730.145
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח2751200.144
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים4696430.138
אלקו יג6940233אלקו2498210.129
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח2425060.127
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4153280.122
מגה אור יא1178375מגה אור4048260.119
אקסטל ג1175041אקסטל3913990.115
הרץ פרופרטיס א1142603הרץ פרופרטיס4192300.111
נורסטאר יב7230402נורסטאר3710630.109
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות33177760.64
שופרסל ה7770209שופרסל9102740.47
מליסרון טו3230240מליסרון9527810.28
דיסקונט השקעות יא6390405דיסקונט השקעות4454500.23
אספן גרופ ח3130390אספן גרופ5784140.17
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן3404310.1
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים3404390.1
ג'י סיטי טו1260769ג'י סיטי3387580.0995
גירון ז1142629גירון פיתוח3383730.0994
מלרן ב1170323מלרן פרוייקטים1852020.097
אפי נכסים יד1184530אפי נכסים3283350.0965
אפי נכסים י1160878אפי נכסים3282220.0964
קרסו ד1173566קרסו מוטורס1846890.0954
מגוריט ג1175975מגוריט3191260.0938
הכשרה ביטוח 41156025הכשרה ביטוח1757570.092
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס1772590.0915
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל3102460.0912
אלבר טו1138536אלבר1750750.0904
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל1717830.0899
מליסרון ו3230125מליסרון3055870.0898
בזק 132300309בזק1735400.0896
דה זראסאי ה1169556דה זראסאי3049580.0896
סאמיט יב1183920סאמיט3041230.0894
בזק 142300317בזק1824800.0888
וילאר ח4160156וילאר3021970.0888
נפטא ח6430169נפטא1694620.0875
דור אלון ח1175199דור אלון1677220.0866
סאמיט י1143395סאמיט2927060.086
ביג כ1186188ביג מרכזי קניות5821060.0855
אשטרום נכסים 132510303אשטרום נכסים2901780.0853
דמרי ט1168368דמרי2895870.0851
קופרליין ב1140177קופרליין2855900.0839
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים2835750.0833
מליסרון יג3230224מליסרון2832960.0832
תדיראן גרופ 32580132תדיראן גרופ1609370.0831
נאוי ו2080273אחים נאוי1586490.0831
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין2815110.0827
דמרי ח1153725דמרי2813270.0827
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין2792640.0821
אזורים 137150410אזורים2794410.0821
אשטרום קבוצה ד1182989אשטרום קבוצה2769000.0814
ריט 1 ד1129899ריט 12765690.0813
אספן גרופ ט3130424אספן גרופ2724300.0801
רני צים אג"ח ב1171834רני צים מרכזי קניות2686500.0789
ישרס יג6130181ישרס2663950.0783
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה2614500.0768
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה2600630.0764
איילון ביטוח הנפקות 21178813איילון ביטוח1457400.0763
איי די איי הת ו1183037איי.די.איי. ביטוח1450170.0759
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות1469110.0759
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים2537980.0746
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן2518730.074
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן2499200.0734
קרסו ב1139591קרסו מוטורס1414930.0731
מגוריט ד1185834מגוריט4946640.0727
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס2388360.0702
דלשה קפיטל ב1137314דלשה קפיטל2381050.07
טאואר ז1138494טאואר1354460.0699
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ2376210.0698
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים2347020.069
סופרגז ב1181924סופרגז אנרגיה1942820.0684
נמלי ישראל ד1175033נמלי ישראל3580400.068
אאורה טו3730504אאורה השקעות2237620.0658
ווסטדייל ב1161322ווסטדייל אמריקה2227320.0654
אדגר יב1820331אדגר השקעות2199750.0646
שוהם ביזנס 31171446שוהם ביזנס1216800.0637
גירון ח1183151גירון פיתוח2163500.0636
אלטיטיוד א1143924אלטיטיוד השקעות2157620.0634
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות2152390.0632
ישרוטל א1139419ישרוטל1218280.0629
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2133330.0627
ויתניה ה1150903ויתניה2128970.0626
דה לסר ו1167477דה לסר2128020.0625
מגה אור ד1130632מגה אור2123910.0624
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי2118470.0623
מיכמן ב1184357מיכמן בס"ד1187570.0622
סטרוברי ג1179019סטרוברי פילדס ריט2108500.062
צמח המרמן ו1158633צמח המרמן2013460.0592
לוינשטין נכסים ג1182799לוינשטין נכסים2007940.059
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה1971910.0579
אמ.די.ג'י ג1142504אמ.די.ג'י.2057290.0573
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן1900870.0559
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות1903430.0559
ביג יט1181007ביג מרכזי קניות1842540.0541
פרשקובסקי יד1183623פרשקובסקי1830300.0538
אשדר ד1135607אשדר1813870.0533
קליין ב1140409קליין1758780.0517
אורון ב1160571אורון קבוצה1751130.0515
אזורים 157150451אזורים1740620.0511
שוהם ביזנס ד1182047שוהם ביזנס1928000.0505
אזורים 127150360אזורים1717900.0505
מגה אור י1178367מגה אור1708430.0502
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב1681700.0494
סאות'רן א1140094סאות'רן פרופרטיס1602670.0471
חג'ג' ח8230229חג'ג' נדל"ן1599050.047
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי1564920.046
פרטנר ח1182948פרטנר1783680.046
סאות'רן ב1143387סאות'רן פרופרטיס1538060.0452
קרדן נדל"ן ה1172725קרדן נדל"ן1539380.0452
מישורים ח1143163מישורים נדל"ן1530330.045
מישורים ט1178797מישורים נדל"ן1474040.0433
מנרב ב1550052קבוצת מנרב1375680.0404
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון1366160.0401
פתאל אירופה ב1140854פתאל אירופה1365470.0401
ישרס יט6130348ישרס2706040.0398
דורסל ד1178128דורסל1353450.0398
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן1301110.0382
אנקור פרופ א1141118אנקור פרופרטיס1271330.0374
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים1267500.0372
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות1155800.034
סאמיט ז1133479סאמיט1150560.0338
מדיפאואר ב1161348מדי פאור1137150.0334
דמרי ז1141191דמרי1123870.033
ויתניה ד1139476ויתניה1123750.033
ווטרסטון א1140987ווטרסטון פרופרטיס2609080.0323
אלקטרה נדל"ן ה1138593אלקטרה נדל"ן1063910.0313
דור אלון ה1136761דור אלון595340.0307
נובל א1141860נובל אסטס1922620.0281
סטרוברי א1136951סטרוברי פילדס ריט763530.0224
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/06/2022
DateLevel
26/06/2022118.20
23/06/2022118.45
22/06/2022117.43
21/06/2022116.63
20/06/2022116.30
19/06/2022115.71
16/06/2022115.51
15/06/2022115.69
14/06/2022115.86
13/06/2022115.97
12/06/2022116.67
09/06/2022117.52
08/06/2022117.58
07/06/2022117.80
06/06/2022117.97
02/06/2022118.18
01/06/2022118.25
31/05/2022118.08
30/05/2022118.25
29/05/2022118.04
26/05/2022117.30
25/05/2022116.75
24/05/2022116.94
23/05/2022117.55
22/05/2022118.19
19/05/2022118.29
18/05/2022118.67
17/05/2022118.41
16/05/2022118.26
15/05/2022118.56
12/05/2022118.48
11/05/2022118.76
10/05/2022118.59
09/05/2022118.47
08/05/2022118.90
03/05/2022119.46
02/05/2022119.26
01/05/2022119.87
28/04/2022120.38
27/04/2022120.35
26/04/2022120.65
25/04/2022120.61
24/04/2022120.74
20/04/2022121.05
19/04/2022120.86
18/04/2022120.80
17/04/2022120.67
14/04/2022120.46
13/04/2022120.29
12/04/2022120.26
11/04/2022120.68
10/04/2022121.04
07/04/2022121.20
06/04/2022121.24
05/04/2022121.55
04/04/2022121.58
03/04/2022121.43
31/03/2022121.40
30/03/2022121.05
29/03/2022120.74
28/03/2022120.92
27/03/2022120.91
24/03/2022121.56
23/03/2022122.00
22/03/2022121.82
21/03/2022122.11
20/03/2022122.42
16/03/2022122.11
15/03/2022121.60
14/03/2022121.47
13/03/2022121.71
10/03/2022121.90
09/03/2022122.34
08/03/2022122.58
07/03/2022122.72
06/03/2022122.79
03/03/2022122.58
02/03/2022122.30
01/03/2022122.10
28/02/2022121.59
27/02/2022121.33
24/02/2022121.19
23/02/2022121.67
22/02/2022122.21
21/02/2022122.65
20/02/2022122.66
17/02/2022122.79
16/02/2022122.66
15/02/2022122.65
14/02/2022122.47
13/02/2022122.64
10/02/2022122.94
09/02/2022122.90
08/02/2022122.48
07/02/2022122.31
06/02/2022122.19
03/02/2022122.59
02/02/2022122.91
01/02/2022122.84
31/01/2022122.94
30/01/2022123.40
27/01/2022123.15
26/01/2022123.45
25/01/2022123.15
24/01/2022123.21
23/01/2022123.71
20/01/2022124.20
19/01/2022124.08
18/01/2022124.22
17/01/2022124.44
16/01/2022124.64
13/01/2022124.76
12/01/2022124.75
11/01/2022124.69
10/01/2022124.83
09/01/2022125.01
06/01/2022125.31
05/01/2022125.53
04/01/2022125.55
03/01/2022125.44
02/01/2022125.25
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.