↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים)

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים) כולל איגרות חוב שקליות וצמודות למדד בריבית קבועה בדירוג השקעה מקומי, אשר מועדן פדיונן חל בשנת 2026, כאשר במועד הקובע ניתן משקל שווה לכל מנפיק של סדרות אג"ח במדד וכל 6 שנים מתבצע גלגול של המדד לתקופת הפדיון הבאה
 
נתונים עיקריים
קוד מדד1260
שער אחרון101.61
שינוי יומי0.06%-
מספר ניירות במדד44
מח"מ ברוטו1.88
תשואה פנימית4.94%
מרווח ממשלתי1.28%
דירוג ממוצע-AA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 22/02/2024
התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות3.4102
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3.0559
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח2.9928
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי2.4512
מגוריט ה1192129מגוריט2.4142
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים2.3987
מימון ישיר ד1175660מימון ישיר קבוצה2.3928
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה2.3877
סלקום יא1139252סלקום2.3811
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה2.3777
קרסו א1136464קרסו מוטורס2.3771
מזרחי טפחות הנפקות 612310464בנק מזרחי-טפחות2.3756
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול2.3755
גב ים ו7590128גב ים2.3745
מליסרון יד3230232מליסרון2.3742
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות2.3729
אמות ה1138114אמות2.3676
מגה אור ו1138668מגה אור2.3672
פרשקובסקי יד1183623פרשקובסקי2.3667
חשמל 296000236חברת חשמל2.3642
חברה לישראל 125760251חברה לישראל2.3602
בי קומיונק ו1178151בי קומיוניקיישנס2.3392
פסיפיק ג1197680פסיפיק אוק2.3299
אלקטרה ד7390149אלקטרה2.3127
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות2.3045
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח2.2896
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות2.1622
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח2.868
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן2.782
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן2.386
לאומי 1796040372בנק לאומי2.363
נאוויטס פטרוליום ב1169614נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת2.309
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל2.0239
פתאל החזקות ב1150812פתאל החזקות1.9977
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות1.9522
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן1.9406
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח1.8747
אזורים 137150410אזורים1.8225
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים1.7637
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה1.7277
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח1.7084
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח1.3364
מישורים ח1143163מישורים נדל"ן1.2328
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן1.0655
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות0.7697
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023