↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס A-AA לפדיון 2024 (מתגלגל כל 3 שנים)

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס A-AA לפדיון 2024 (מתגלגל כל 3 שנים) כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (-A) לבין (+AA), שמועד פדיונן חל כעבור 3 שנים מתחילת מחזור הגלגול הנוכחי והן מוחלפות במק"מ עד לסיום שנת הפדיון
 
נתוני שוק
שער אחרון101.91
שינוי יומי0.05%
מספר ניירות במדד45
שווי כולל ני"ע במדד22.3 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו2.30
תשואה פנימית1.88%
מרווח ממשלתי1.70%
דירוג ממוצע+A
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
------------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
---------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
---------
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 11/04/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1260
ISIN מדדILINDX112601
מועד השקת המדד01/02/2021
התחלת נתונים היסטוריים01/02/2021
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר3%
מגבלת משקל תאגיד6%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה/מק''מ
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיון2024
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-A עד +AA
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1242753.55922973.0413
לייטסטון א1133891לייטסטון564420.90162283.0113
סלקום ח1132828סלקום634439.78608013.0076
מליסרון טו3230240מליסרון1050556.60511843.0076
כללביט י1136068כלל ביטוח1054591.58983.0049
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים549341.9353.002
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז540412.34612283.0018
חברה לישראל 105760236חברה לישראל581751.45843.0004
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן889253.12.9975
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח978250.4442.9931
פרטנר ו1141415פרטנר523782.1460152.9923
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים841038.54752.9923
ישראכרט א1157536ישראכרט855427.14112472.9879
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל856069.74862.9853
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1220732.76842.9797
אלבר טז1139823אלבר456465.50934042.7662
נורסטאר יא7230352נורסטאר434340.1570422.6321
אגוד הנפקות יא1157353בנק מזרחי-טפחות428247.1742.5952
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי416681.12.5251
אשדר ה1157783אשדר394541.45892.3909
נייר חדרה 66320105נייר חדרה392446.46942.3782
אבגול ג1133289אבגול365447.58423522.2146
חשמל 306000277חברת חשמל577186.3682.992
בזן ה2590388בתי זיקוק961549.24940282.989
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח433170.34912.625
אגוד הנפקות יב1160167בנק מזרחי-טפחות779379.61632.98
ריט 1 ד1129899ריט 1337682.31758282.0464
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3315002.0089
אשדר ד1135607אשדר329990.59449271.9998
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב323292.629681.9592
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח3035501.8395
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה296929.33817521.7994
מגה אור ד1130632מגה אור277995.61537341.6847
קרסו ב1139591קרסו מוטורס234125.85000741.4188
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי219459.13236451.3299
אס.אר אקורד א4220349אס.אר אקורד182188.71333361.1041
אלטיטיוד א1143924אלטיטיוד השקעות253456.2406531.536
דה לסר ו1167477דה לסר180916.69861.0964
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי1604880.9726
ממן ב2380046ממן149547.64983450.9063
סטרוברי א1136951סטרוברי פילדס ריט149023.722960.9031
אלקטרה נדל"ן ה1138593אלקטרה נדל"ן145892.35702090.8841
פורמולה א2560142פורמולה מערכות143618.0760580.8703
אנקור א1141118אנקור פרופרטיס137174.5896640.8313
קרדן נדל"ן ג1150911קרדן נדל"ן118137.05280.7159
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 11/04/2021
DateLevel
08/04/2021101.86
07/04/2021101.87
06/04/2021101.89
05/04/2021101.86
04/04/2021101.79
01/04/2021101.73
31/03/2021101.63
30/03/2021101.54
29/03/2021101.59
25/03/2021101.49
24/03/2021101.64
22/03/2021101.61
21/03/2021101.25
18/03/2021101.27
17/03/2021101.00
16/03/2021100.95
15/03/2021100.74
14/03/2021100.63
11/03/2021100.62
10/03/2021100.49
09/03/2021100.42
08/03/2021100.06
07/03/2021100.32
04/03/2021100.94
03/03/2021101.09
02/03/2021101.10
01/03/2021100.98
28/02/2021100.88
25/02/2021100.99
24/02/2021100.98
23/02/2021101.04
22/02/2021101.11
21/02/2021101.23
18/02/2021101.11
17/02/2021101.14
16/02/2021101.24
15/02/2021101.15
14/02/2021101.22
11/02/2021101.24
10/02/2021101.27
09/02/2021101.16
08/02/2021101.07
07/02/2021101.09
04/02/2021101.00
03/02/2021100.89
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.