↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים)

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים) כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (-BBB), שמועד פדיונן חל כעבור 6 שנים מתחילת מחזור הגלגול הנוכחי והן מוחלפות במק"מ עד לסיום שנת הפדיון
 
נתוני שוק
שער אחרון100.63
שינוי יומי0.24%-
מספר ניירות במדד44
שווי כולל ני"ע במדד35.9 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.38
תשואה פנימית1.64%
מרווח ממשלתי1.39%
דירוג ממוצע+A
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
------------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
---------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
---------
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 05/12/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1260
ISIN מדדILINDX112601
מועד השקת המדד01/08/2021
התחלת נתונים היסטוריים01/08/2021
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר3%
מגבלת משקל תאגיד6%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה/מק''מ
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיון2026
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות11263453.8145
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6499802.9975
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה2764502.8765
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות7155012.8543
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן17551652.8071
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח4941712.8046
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3066602.4532
קרסו א1136464קרסו מוטורס3256972.3667
דיסקונט השקעות י6390348דיסקונט השקעות18319632.3644
סלקום יא1139252סלקום6383482.3619
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח8251782.3607
אמות ה1138114אמות10619572.3591
אלקטרה ד7390149אלקטרה3600602.3587
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול9987162.3586
לאומי 1796040372בנק לאומי14343712.3567
אזורים 137150410אזורים3174002.3552
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות32637002.3548
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה5227812.3547
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים5983902.3545
חברה לישראל 125760251חברה לישראל5320732.3538
מגה אור ו1138668מגה אור5331502.3535
גב ים ו7590128גב ים22532792.3532
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן6349972.3532
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים13825662.3528
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל17213182.3515
מליסרון יד3230232מליסרון14860902.3498
מזרחי טפחות הנפקות 612310464בנק מזרחי-טפחות8391832.3461
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות3896432.3437
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה5331092.3427
נאוויטס פטרוליום ב1169614נאוויטס פטרוליום יהש6488112.3359
פתאל החזקות ב1150812פתאל החזקות3879172.3098
חשמל 296000236חברת חשמל38047492.351
מימון ישיר ד1175660מימון ישיר קבוצה5618212.34
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח2837672.27
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן4445361.9924
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח3387481.9225
מישורים ח1143163מישורים נדל"ן1581701.8679
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות3918851.8326
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח3567101.7289
פתאל אירופה ב1140854פתאל אירופה1688551.5055
אוריין ב1143379אוריין1184451.3988
סאמיט ח1138940סאמיט1044771.2338
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן1596141.885
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות1393630.6116
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 05/12/2021
DateLevel
02/12/2021100.63
01/12/2021100.88
30/11/2021100.91
29/11/2021101.15
28/11/2021101.06
25/11/2021101.36
24/11/2021101.14
23/11/2021101.10
22/11/2021100.90
21/11/2021100.96
18/11/2021100.96
17/11/2021101.07
16/11/2021100.98
15/11/2021100.91
14/11/2021100.85
11/11/2021100.87
10/11/2021100.96
09/11/2021101.00
08/11/2021100.99
07/11/2021101.01
04/11/2021100.85
03/11/2021100.70
02/11/2021100.83
01/11/2021100.71
31/10/2021100.83
28/10/2021100.83
27/10/2021101.06
26/10/2021101.06
25/10/2021100.93
24/10/2021100.89
21/10/2021100.98
20/10/2021101.04
19/10/2021101.01
18/10/2021101.14
17/10/2021101.28
14/10/2021101.36
13/10/2021101.12
12/10/2021100.86
11/10/2021100.67
10/10/2021100.52
07/10/2021100.58
06/10/2021100.60
05/10/2021100.64
04/10/2021100.65
03/10/2021100.71
30/09/2021100.50
29/09/2021100.58
26/09/2021100.53
23/09/2021100.61
22/09/2021100.40
19/09/2021100.32
14/09/2021100.30
13/09/2021100.17
12/09/2021100.02
09/09/2021100.03
05/09/202199.96
02/09/202199.97
01/09/2021100.03
31/08/2021100.00
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.