↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס A-AA לפדיון 2024 (מתגלגל כל 3 שנים)

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס A-AA לפדיון 2024 (מתגלגל כל 3 שנים) כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (-A) לבין (+AA), שמועד פדיונן חל כעבור 3 שנים מתחילת מחזור הגלגול הנוכחי והן מוחלפות במק"מ עד לסיום שנת הפדיון
 
נתוני שוק
שער אחרון103.09
שינוי יומי0.15%
מספר ניירות במדד41
שווי כולל ני"ע במדד12.7 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו2.12
תשואה פנימית1.74%
מרווח ממשלתי1.65%
דירוג ממוצע+A
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
------------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
---------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
---------
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 25/07/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1260
ISIN מדדILINDX112601
מועד השקת המדד01/02/2021
התחלת נתונים היסטוריים01/02/2021
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר3%
מגבלת משקל תאגיד6%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה/מק''מ
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיון2024
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-A עד +AA
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 25/07/2021
DateLevel
21/07/2021102.93
20/07/2021102.87
19/07/2021102.89
15/07/2021103.29
14/07/2021103.21
13/07/2021103.10
12/07/2021103.15
11/07/2021103.09
08/07/2021103.06
07/07/2021103.24
06/07/2021103.30
05/07/2021103.35
04/07/2021103.33
01/07/2021103.26
30/06/2021103.19
29/06/2021103.16
28/06/2021103.21
27/06/2021103.20
24/06/2021103.23
23/06/2021103.37
22/06/2021103.15
21/06/2021103.05
20/06/2021103.18
17/06/2021103.27
16/06/2021103.10
15/06/2021103.12
14/06/2021103.04
13/06/2021102.96
10/06/2021102.84
09/06/2021102.81
08/06/2021102.81
07/06/2021102.78
06/06/2021102.88
03/06/2021102.84
02/06/2021102.82
01/06/2021102.73
31/05/2021102.66
30/05/2021102.68
27/05/2021102.66
26/05/2021102.76
25/05/2021102.90
24/05/2021102.88
23/05/2021102.83
20/05/2021102.66
19/05/2021102.87
18/05/2021102.94
13/05/2021102.76
12/05/2021102.60
11/05/2021102.51
10/05/2021102.73
09/05/2021102.66
06/05/2021102.68
05/05/2021102.60
04/05/2021102.53
03/05/2021102.46
02/05/2021102.38
29/04/2021102.23
28/04/2021102.26
27/04/2021102.21
26/04/2021102.18
25/04/2021102.25
22/04/2021102.26
21/04/2021102.18
20/04/2021102.24
19/04/2021102.20
18/04/2021102.21
13/04/2021102.08
12/04/2021101.92
11/04/2021101.91
08/04/2021101.86
07/04/2021101.87
06/04/2021101.89
05/04/2021101.86
04/04/2021101.79
01/04/2021101.73
31/03/2021101.63
30/03/2021101.54
29/03/2021101.59
25/03/2021101.49
24/03/2021101.64
22/03/2021101.61
21/03/2021101.25
18/03/2021101.27
17/03/2021101.00
16/03/2021100.95
15/03/2021100.74
14/03/2021100.63
11/03/2021100.62
10/03/2021100.49
09/03/2021100.42
08/03/2021100.06
07/03/2021100.32
04/03/2021100.94
03/03/2021101.09
02/03/2021101.10
01/03/2021100.98
28/02/2021100.88
25/02/2021100.99
24/02/2021100.98
23/02/2021101.04
22/02/2021101.11
21/02/2021101.23
18/02/2021101.11
17/02/2021101.14
16/02/2021101.24
15/02/2021101.15
14/02/2021101.22
11/02/2021101.24
10/02/2021101.27
09/02/2021101.16
08/02/2021101.07
07/02/2021101.09
04/02/2021101.00
03/02/2021100.89
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.