↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (-A), שמנפיקותיהן התאגדו בישראל, כאשר במועד הקובע ניתן פקטור משקל עודף ככל שהמרווח הממשלתי הממוצע בסדרת האג"ח גבוה יותר
 
נתוני שוק
שער אחרון130.15
שינוי יומי0.24%
מספר ניירות במדד161
שווי כולל ני"ע במדד15.3 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.40
תשואה פנימית0.12%
מרווח ממשלתי1.57%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
5.16%13.75%13.52%22.43%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.90%7.52%5.93%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
4.410.580.69
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 25/07/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1262
ISIN מדדILINDX112627
מועד השקת המדד01/04/2021
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהמדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראיA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב18055431.7808
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב9507401.6887
הכשרת ישוב 236120323הכשרת הישוב5584421.6775
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב32648381.6379
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן2451601.4108
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב6158271.4021
אלבר יז1158732אלבר8738331.3759
אספן גרופ ח3130390אספן גרופ5934081.1424
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב2432101.1261
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב12600011.397
אדגר יא1820281אדגר השקעות4386001.245
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה3019841.0577
רבוע כחול נדל"ן ט1174556רבוע כחול נדל"ן2116171.055
סלקום ח1132828סלקום4835331.0479
אדגר י1820208אדגר השקעות7699471.0402
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן5486831.0143
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים13556881.0121
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות6067430.9937
מימון ישיר ד1175660מימון ישיר קבוצה5490950.9904
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי19085070.9798
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי2626030.9764
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן18967800.9574
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות8227450.9534
אדמה ב1110915אדמה58626570.9476
מליסרון יז3230273מליסרון13307490.9403
אדגר ט1820190אדגר השקעות6508070.9328
מנרב ב1550052קבוצת מנרב2766200.9173
אפקון החזקות ד5780168אפקון החזקות2600330.9113
מגה אור ט1165141מגה אור7451710.9103
אלבר טז1139823אלבר4236970.8908
ויתניה ה1150903ויתניה2191270.8907
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי15106330.8385
אפי נכסים יא1171628אפי נכסים4884280.8311
אספן גרופ ו3130291אספן גרופ3032420.7945
ריט 1 ז1171271ריט 14041390.7914
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות5467600.7895
מליסרון יא3230208מליסרון14902760.7783
מגה אור ז1141696מגה אור6402670.7583
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות11658530.7573
ישרס טז6130223ישרס9187220.7327
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן5298970.7267
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה10950890.7265
מגה אור ו1138668מגה אור5212460.7147
אמות ח1172782אמות4674600.7109
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין18720100.7091
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב6940170.7078
עזריאלי ו1156611עזריאלי23276550.7028
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי9160170.6989
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין4153290.6948
רני צים אג"ח ב1171834רני צים מרכזי קניות2611370.6885
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן3106880.6777
מליסרון יט3230398מליסרון4583640.6774
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות6966590.6731
ישרס יח6130280ישרס4984950.6604
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס2004940.6561
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן6339150.6483
גב ים ט7590219גב ים9383420.6474
מגה אור ד1130632מגה אור2760490.6436
גירון ו1139849גירון פיתוח4594900.6432
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים5319630.6431
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב3571260.6356
פניקס 57670284הפניקס ביטוח8514080.6348
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות4585960.6337
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן6207220.6305
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות4872680.6301
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות4788700.6198
אמות ו1158609אמות22225020.6144
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2334420.6139
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן11312010.6119
מגה אור ח1147602מגה אור9088430.6086
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה3284970.6062
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות4653670.6051
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים3854470.6026
מליסרון יח3230372מליסרון4053820.5953
מליסרון יד3230232מליסרון14767140.5893
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן8457240.5889
עזריאלי ה1156603עזריאלי36420040.5855
כללביט ט1136050כלל ביטוח4845950.5812
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן4795180.5796
מימון ישיר ג1171214מימון ישיר קבוצה9924410.5782
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים2650280.5714
מליסרון טז3230265מליסרון8999970.5699
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן4865360.5506
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי37288570.5443
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן6563880.5427
חשמל 316000285חברת חשמל24050060.5395
ריט 1 ה1136753ריט 112674120.5387
ישרס טו6130207ישרס6012800.5336
מליסרון י3230190מליסרון15644350.5323
עזריאלי ד1138650עזריאלי36442570.5284
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן6257510.5252
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס3538720.5218
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח4813660.5162
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3698640.5102
אמות ד1133149אמות19387940.5094
כללביט ז1132950כלל ביטוח4006740.4906
פז נפט ו1139542פז נפט5439890.4869
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות2091320.4835
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן8883920.4637
שופרסל ד7770191שופרסל3186790.4571
בזק 102300184בזק9863400.4553
שופרסל ו7770217שופרסל10165530.4316
מימון ישיר ב1168145מימון ישיר קבוצה5886180.4294
חשמל 276000210חברת חשמל34889820.4288
ישרס יג6130181ישרס3817830.4141
נמלי ישראל ד1175033נמלי ישראל4072800.4135
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים1503510.4124
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ4678400.4078
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות7280390.4075
מקורות 111158476מקורות27186550.4062
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל24816270.3845
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים7126420.3804
גב ים ו7590128גב ים22652320.3802
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות4306320.3788
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים4118120.3764
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים5831670.3599
מליסרון יג3230224מליסרון5621670.3592
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן4321350.3583
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות31956110.3581
מזרחי טפחות הנפקות 612310464בנק מזרחי-טפחות8195670.3494
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח3397070.3461
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות4281480.3259
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים16946870.2995
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים47542170.2955
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות31800000.2937
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15817500.2936
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות23102530.2931
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות27439820.2805
חשמל 296000236חברת חשמל37881980.2796
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי3570640.2698
מזרחי טפחות הנפקות 592310449בנק מזרחי-טפחות4348190.2664
לאומי 1796040372בנק לאומי14019640.2612
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח2772990.2607
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל16868610.2579
ריט 1 ד1129899ריט 13414370.2564
עזריאלי ב1134436עזריאלי6353150.2563
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל4768070.2514
מזרחי טפחות הנפקות 582310431בנק מזרחי-טפחות4393760.2425
אלדן תחבורה ד1140821אלדן תחבורה1521000.2383
מזרחי טפחות הנפקות 572310423בנק מזרחי-טפחות6916680.2294
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח3004500.2187
מקורות 101158468מקורות7029320.2142
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים7456400.2101
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים35937770.1452
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים16402640.1451
בזק 62300143בזק10994920.1451
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט1876830.1447
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל1678770.1146
גירון ז1142629גירון פיתוח3869140.903
אזורים 157150451אזורים1938050.709
בזק 122300242בזק14065720.651
ריט 1 ו1138544ריט 19995610.625
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים5511670.615
פז נפט ז1142595פז נפט17434420.604
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות3831660.537
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח3446660.487
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז19466350.378
מליסרון ו3230125מליסרון4515570.362
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות26447760.292
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים15027920.288
לאומי 1816040505בנק לאומי24881690.234
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 25/07/2021
DateLevel
21/07/2021129.84
20/07/2021129.63
19/07/2021129.82
15/07/2021130.54
14/07/2021130.56
13/07/2021130.35
12/07/2021130.37
11/07/2021130.45
08/07/2021130.47
07/07/2021130.89
06/07/2021130.90
05/07/2021130.82
04/07/2021130.69
01/07/2021130.50
30/06/2021130.40
29/06/2021130.29
28/06/2021130.41
27/06/2021130.43
24/06/2021130.53
23/06/2021130.68
22/06/2021130.46
21/06/2021130.23
20/06/2021130.59
17/06/2021130.92
16/06/2021130.93
15/06/2021131.23
14/06/2021131.13
13/06/2021130.98
10/06/2021130.78
09/06/2021130.80
08/06/2021130.60
07/06/2021130.55
06/06/2021130.83
03/06/2021130.75
02/06/2021130.72
01/06/2021130.47
31/05/2021130.21
30/05/2021130.38
27/05/2021130.32
26/05/2021130.50
25/05/2021130.65
24/05/2021130.61
23/05/2021130.71
20/05/2021130.65
19/05/2021131.02
18/05/2021131.11
13/05/2021131.29
12/05/2021130.81
11/05/2021130.57
10/05/2021131.00
09/05/2021130.42
06/05/2021130.03
05/05/2021129.93
04/05/2021129.55
03/05/2021129.24
02/05/2021128.61
29/04/2021128.30
28/04/2021128.26
27/04/2021128.24
26/04/2021128.22
25/04/2021128.23
22/04/2021128.19
21/04/2021128.20
20/04/2021128.36
19/04/2021128.37
18/04/2021128.43
13/04/2021128.13
12/04/2021128.03
11/04/2021128.05
08/04/2021127.97
07/04/2021127.99
06/04/2021127.93
05/04/2021127.64
04/04/2021127.56
01/04/2021127.37
31/03/2021127.22
29/03/2021127.13
25/03/2021126.87
24/03/2021126.93
22/03/2021126.78
21/03/2021126.31
18/03/2021126.32
17/03/2021126.15
16/03/2021126.16
15/03/2021125.70
14/03/2021125.59
11/03/2021125.67
10/03/2021125.61
09/03/2021125.68
08/03/2021125.33
07/03/2021125.48
04/03/2021125.66
03/03/2021125.81
02/03/2021125.92
01/03/2021125.66
28/02/2021125.50
25/02/2021125.61
24/02/2021125.61
23/02/2021125.52
22/02/2021125.50
21/02/2021125.49
18/02/2021125.41
17/02/2021125.48
16/02/2021125.60
15/02/2021125.39
14/02/2021125.48
11/02/2021125.53
10/02/2021125.70
09/02/2021125.55
08/02/2021125.42
07/02/2021125.47
04/02/2021125.41
03/02/2021125.19
02/02/2021124.93
01/02/2021124.81
31/01/2021124.72
28/01/2021125.14
27/01/2021125.17
26/01/2021125.51
25/01/2021125.58
24/01/2021125.54
21/01/2021125.50
20/01/2021125.60
19/01/2021125.44
18/01/2021125.19
17/01/2021124.84
14/01/2021124.84
13/01/2021124.66
12/01/2021124.43
11/01/2021124.34
10/01/2021124.25
07/01/2021124.18
06/01/2021124.05
05/01/2021123.95
04/01/2021124.00
03/01/2021123.88
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.