↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (-A), שמנפיקותיהן התאגדו בישראל, כאשר במועד הקובע ניתן פקטור משקל עודף ככל שהמרווח הממשלתי הממוצע בסדרת האג"ח גבוה יותר
 
נתוני שוק
שער אחרון134.82
שינוי יומי0.35%-
מספר ניירות במדד160
שווי כולל ני"ע במדד171 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.71
תשואה פנימית0.35%-
מרווח ממשלתי1.55%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
8.93%10.59%18.40%27.57%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.46%7.54%5.94%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
4.170.790.85
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 05/12/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1262
ISIN מדדILINDX112627
מועד השקת המדד01/04/2021
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהמדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראיA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב12529131.6653
הכשרת ישוב 236120323הכשרת הישוב5876431.4726
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב18964981.4702
גזית גלוב טז1260785גזית גלוב8114751.2416
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב12622641.1563
אספן גרופ ט3130424אספן גרופ3017701.1369
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב34018291.44
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב6322731.24
אלבר יז1158732אלבר8567401.0961
אדגר יא1820281אדגר השקעות4573601.0882
אספן גרופ ח3130390אספן גרופ6315271.0835
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן2566561.0736
מגה אור יא1178375מגה אור2110980.9955
אפי נכסים יג1178292אפי נכסים4759200.9874
מנרב ב1550052קבוצת מנרב2845540.9817
רבוע כחול נדל"ן ט1174556רבוע כחול נדל"ן2229820.9689
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב2493140.9548
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן17551650.9355
ג'נריישן קפיטל ב1177526ג'נריישן קפיטל4601120.9269
אלבר טז1139823אלבר3947150.8883
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי19554380.8724
מבנה כ"ה2260636מבנה נדל"ן10405260.8698
רני צים אג"ח ב1171834רני צים מרכזי קניות2865890.8676
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים13825660.8583
גירון ז1142629גירון פיתוח4086360.8532
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי2735930.8476
אדגר ט1820190אדגר השקעות6685220.8432
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן5596110.8231
עזריאלי ח1178680עזריאלי19506390.8153
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות10508760.8141
מגה אור י1178367מגה אור2007140.8106
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין18965140.8088
מליסרון יז3230273מליסרון13899150.8064
מגה אור ט1165141מגה אור7874450.8051
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה3021240.8001
סלקום ח1132828סלקום4896870.7959
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן7547730.7891
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות3980600.7818
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב3653260.7772
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי13470580.7694
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב7172170.7671
אפקון החזקות ד5780168אפקון החזקות2678400.7567
אדמה ב1110915אדמה58440500.7536
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות8672850.7506
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה11162410.7471
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי15115620.7453
ישרס טז6130223ישרס14311050.7418
עזריאלי ז1178672עזריאלי20476980.7387
ויתניה ה1150903ויתניה2249360.7328
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין4192990.7183
אמות ח1172782אמות13837500.7096
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן5536600.7089
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות5595160.7001
מימון ישיר ד1175660מימון ישיר קבוצה5618210.6996
עזריאלי ו1156611עזריאלי24694130.6896
פניקס 57670284הפניקס ביטוח8855460.6739
מגה אור ז1141696מגה אור5919870.6714
ישרס יח6130280ישרס5079500.6698
מגה אור ו1138668מגה אור5331500.6675
אמות ו1158609אמות22851920.6669
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן11634530.6663
מימון ישיר ג1171214מימון ישיר קבוצה10096820.6633
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים5466620.6578
גירון ו1139849גירון פיתוח4726600.6557
ריט 1 ו1138544ריט 112075220.6461
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס1905260.6383
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן4855370.6237
מליסרון יח3230372מליסרון4268780.6194
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה2960790.6192
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות4780780.6179
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים4059590.6149
מליסרון יט3230398מליסרון4861730.6127
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן4445360.5989
בזק 122300242בזק14669880.5986
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2320450.5977
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים2743180.5961
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות4710610.5938
מליסרון טז3230265מליסרון9137280.5926
מליסרון כ3230422מליסרון11616300.5868
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן11619360.5784
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן6620650.5754
גב ים ט7590219גב ים9765830.5739
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות11263450.5609
מליסרון יד3230232מליסרון14860900.5563
חשמל 316000285חברת חשמל25443320.5515
מגה אור ח1147602מגה אור9267150.5479
מליסרון י3230190מליסרון16031930.5368
חשמל 336000392חברת חשמל7301710.5316
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן6349970.5295
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות7155010.5249
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי38230380.5103
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן6410900.5096
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות2094600.5025
ישרס טו6130207ישרס6164690.5024
אמות ד1133149אמות19877870.5023
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות3918850.4987
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3665280.4907
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח4941710.4831
עזריאלי ד1138650עזריאלי37545300.4801
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח3567100.4778
עזריאלי ה1156603עזריאלי37659010.4776
פז נפט ו1139542פז נפט4858970.4688
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל26007370.4673
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז20562380.4668
מליסרון ו3230125מליסרון3075820.4656
מקורות 111158476מקורות29532670.4581
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן7635470.4556
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן4929280.4548
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח3498020.4481
כללביט ז1132950כלל ביטוח4070590.4471
כללביט ט1136050כלל ביטוח4985280.4461
ריט 1 ה1136753ריט 112873350.4436
גב ים ו7590128גב ים22532790.4436
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן4396710.4427
ישרס יג6130181ישרס3847520.4407
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות4730920.4239
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות4536330.4143
שופרסל ד7770191שופרסל2871200.4084
חשמל 276000210חברת חשמל35839560.3933
מזרחי טפחות הנפקות 622310498בנק מזרחי-טפחות36057400.3849
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח3004000.3786
שופרסל ו7770217שופרסל8976220.3785
חשמל 326000384חברת חשמל6036870.3676
מזרחי טפחות הנפקות 612310464בנק מזרחי-טפחות8391830.3608
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים5983900.3589
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים1513910.3418
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות23498270.3379
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים7510950.3295
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים7188980.3147
עזריאלי ב1134436עזריאלי6472720.3117
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל17213180.3086
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות26750500.3041
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות32637000.3037
ריט 1 ד1129899ריט 12781570.3031
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות27674950.3026
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים24307310.2994
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי16176000.2955
חשמל 296000236חברת חשמל38047490.2937
לאומי 1796040372בנק לאומי14343710.2922
מזרחי טפחות הנפקות 592310449בנק מזרחי-טפחות4405840.2838
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים43655700.2735
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל4905710.2667
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים17300290.2605
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות7688910.2599
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח2747840.2505
מזרחי טפחות הנפקות 572310423בנק מזרחי-טפחות6978390.2408
לאומי 1816040505בנק לאומי24846920.2306
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל1690890.1952
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי3603870.1545
אדגר י1820208אדגר השקעות7904440.908
אפי נכסים יא1171628אפי נכסים5001580.793
ריט 1 ז1171271ריט 14764870.754
מליסרון יא3230208מליסרון15264540.684
מגה אור ד1130632מגה אור2124480.649
פז נפט ז1142595פז נפט16034400.537
אזורים 157150451אזורים2039830.447
נמלי ישראל ד1175033נמלי ישראל4472000.442
בזק 102300184בזק9973610.397
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים4251880.313
מקורות 101158468מקורות7200620.28
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 05/12/2021
DateLevel
02/12/2021134.82
01/12/2021135.29
30/11/2021135.48
29/11/2021135.83
28/11/2021135.83
25/11/2021136.36
24/11/2021135.89
23/11/2021135.70
22/11/2021135.59
21/11/2021135.91
18/11/2021136.06
17/11/2021136.19
16/11/2021136.18
15/11/2021136.19
14/11/2021135.98
11/11/2021135.88
10/11/2021135.90
09/11/2021135.79
08/11/2021135.79
07/11/2021135.85
04/11/2021135.75
03/11/2021135.57
02/11/2021135.95
01/11/2021135.96
31/10/2021136.05
28/10/2021136.04
27/10/2021136.19
26/10/2021136.19
25/10/2021135.77
24/10/2021135.44
21/10/2021135.48
20/10/2021135.64
19/10/2021135.71
18/10/2021135.87
17/10/2021136.05
14/10/2021136.10
13/10/2021135.67
12/10/2021135.11
11/10/2021134.72
10/10/2021134.32
07/10/2021134.39
06/10/2021134.44
05/10/2021134.39
04/10/2021134.32
03/10/2021134.20
30/09/2021133.87
29/09/2021133.81
26/09/2021133.62
23/09/2021133.69
22/09/2021133.43
19/09/2021133.22
14/09/2021133.23
13/09/2021133.03
12/09/2021132.73
09/09/2021132.74
05/09/2021132.74
02/09/2021132.75
01/09/2021132.76
31/08/2021132.77
30/08/2021132.37
29/08/2021132.18
26/08/2021131.86
25/08/2021131.89
24/08/2021131.90
23/08/2021131.86
22/08/2021131.81
19/08/2021131.67
18/08/2021131.76
17/08/2021131.68
16/08/2021131.61
15/08/2021131.36
12/08/2021131.16
11/08/2021131.16
10/08/2021131.23
09/08/2021131.30
08/08/2021131.40
05/08/2021131.47
04/08/2021131.51
03/08/2021131.34
02/08/2021131.19
01/08/2021130.85
29/07/2021130.55
28/07/2021130.60
27/07/2021130.56
26/07/2021130.69
25/07/2021130.51
22/07/2021130.15
21/07/2021129.84
20/07/2021129.63
19/07/2021129.82
15/07/2021130.54
14/07/2021130.56
13/07/2021130.35
12/07/2021130.37
11/07/2021130.45
08/07/2021130.47
07/07/2021130.89
06/07/2021130.90
05/07/2021130.82
04/07/2021130.69
01/07/2021130.50
30/06/2021130.40
29/06/2021130.29
28/06/2021130.41
27/06/2021130.43
24/06/2021130.53
23/06/2021130.68
22/06/2021130.46
21/06/2021130.23
20/06/2021130.59
17/06/2021130.92
16/06/2021130.93
15/06/2021131.23
14/06/2021131.13
13/06/2021130.98
10/06/2021130.78
09/06/2021130.80
08/06/2021130.60
07/06/2021130.55
06/06/2021130.83
03/06/2021130.75
02/06/2021130.72
01/06/2021130.47
31/05/2021130.21
30/05/2021130.38
27/05/2021130.32
26/05/2021130.50
25/05/2021130.65
24/05/2021130.61
23/05/2021130.71
20/05/2021130.65
19/05/2021131.02
18/05/2021131.11
13/05/2021131.29
12/05/2021130.81
11/05/2021130.57
10/05/2021131.00
09/05/2021130.42
06/05/2021130.03
05/05/2021129.93
04/05/2021129.55
03/05/2021129.24
02/05/2021128.61
29/04/2021128.30
28/04/2021128.26
27/04/2021128.24
26/04/2021128.22
25/04/2021128.23
22/04/2021128.19
21/04/2021128.20
20/04/2021128.36
19/04/2021128.37
18/04/2021128.43
13/04/2021128.13
12/04/2021128.03
11/04/2021128.05
08/04/2021127.97
07/04/2021127.99
06/04/2021127.93
05/04/2021127.64
04/04/2021127.56
01/04/2021127.37
31/03/2021127.22
29/03/2021127.13
25/03/2021126.87
24/03/2021126.93
22/03/2021126.78
21/03/2021126.31
18/03/2021126.32
17/03/2021126.15
16/03/2021126.16
15/03/2021125.70
14/03/2021125.59
11/03/2021125.67
10/03/2021125.61
09/03/2021125.68
08/03/2021125.33
07/03/2021125.48
04/03/2021125.66
03/03/2021125.81
02/03/2021125.92
01/03/2021125.66
28/02/2021125.50
25/02/2021125.61
24/02/2021125.61
23/02/2021125.52
22/02/2021125.50
21/02/2021125.49
18/02/2021125.41
17/02/2021125.48
16/02/2021125.60
15/02/2021125.39
14/02/2021125.48
11/02/2021125.53
10/02/2021125.70
09/02/2021125.55
08/02/2021125.42
07/02/2021125.47
04/02/2021125.41
03/02/2021125.19
02/02/2021124.93
01/02/2021124.81
31/01/2021124.72
28/01/2021125.14
27/01/2021125.17
26/01/2021125.51
25/01/2021125.58
24/01/2021125.54
21/01/2021125.50
20/01/2021125.60
19/01/2021125.44
18/01/2021125.19
17/01/2021124.84
14/01/2021124.84
13/01/2021124.66
12/01/2021124.43
11/01/2021124.34
10/01/2021124.25
07/01/2021124.18
06/01/2021124.05
05/01/2021123.95
04/01/2021124.00
03/01/2021123.88
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.