↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס AA-AAA מח"מ 3

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס AA-AAA מח"מ 3 כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (-AA) לבין (AAA), כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע את מח"מ המדד על 3 שנים במועד העדכון החודשי
 
נתוני שוק
שער אחרון117.94
שינוי יומי0.28%
מספר ניירות במדד203
שווי כולל ני"ע במדד207.2 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו2.99
תשואה פנימית1.26%
מרווח ממשלתי0.97%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
2.72%5.61%9.09%14.24%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.61%4.08%3.23%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.000.700.81
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/05/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1264
ISIN מדדILINDX112643
מועד השקת המדד02/05/2021
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר5%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-AA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
לאומי 1816040505בנק לאומי2503469.53582.0959
גב ים ו7590128גב ים2281588.60633752.0956
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות2655715.00482.0888
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים1689062.69752.0852
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות3211282.7472.0795
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3616784.19322.0788
מזרחי טפחות הנפקות 432310191בנק מזרחי-טפחות2219407.92482.0698
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות3486132.1952.0619
לאומי 1806040422בנק לאומי1759629.62782.0617
חשמל 266000202חברת חשמל2053770.19015882.0617
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים1510038.77541111.8973
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1274121.5257261.6008
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1253199.40981.5746
לאומי 1786040323בנק לאומי12303851.5459
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1223438.710351.5372
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי1194753.8360521.5011
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1146295.9961311.4402
בזק 62300143בזק1127991.7013041.4172
אמות ב1126630אמות909862.565041.1432
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח981314.2351.233
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן893794.51.123
מליסרון ח3230166מליסרון1138156.464361.43
אמות ה1138114אמות1050627.1648771.32
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל856403.04421.076
ישראכרט א1157536ישראכרט854504.7120931.0736
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים852497.95351.0711
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות1230396.7376441.0211
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1141906.5630.9515
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח747771.4510.9395
מליסרון יג3230224מליסרון715157.6302710.8985
אגוד הנפקות ט1139492בנק מזרחי-טפחות694689.10410.8728
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק650788.806920.8177
עזריאלי ב1134436עזריאלי643709.00360.8088
חשמל 306000277חברת חשמל578224.86620.7265
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז563107.275720.7075
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים558384.38550.7016
כללביט ח1132968כלל ביטוח501682.12846720.6303
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות492996.53575770.6194
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ471624.1555160.5926
נמקו א1139575נמקו ריאלטי622344.29971040.5871
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות467138.2968720.5869
מליסרון ו3230125מליסרון454509.97520970.5711
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן452990.60529240.5692
אגוד הנפקות י1154764בנק מזרחי-טפחות440862.6290.5539
אגוד הנפקות יא1157353בנק מזרחי-טפחות436552.4760.5485
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח433529.2970.5447
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח431082.80883270.5416
פז נפט ה1139534פז נפט427629.35740.5373
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות422209.60632630.5305
מזרחי טפחות הנפקות 382310142בנק מזרחי-טפחות418070.37271020.5253
כללביט ז1132950כלל ביטוח406511.41320.5108
סאמיט ו1130939סאמיט399708.61304550.5022
ישרס יג6130181ישרס388675.13407310.4883
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל2540018.17440.4836
חשמל 316000285חברת חשמל2438901.1920.4831
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז2018976.20332390.4831
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב3373607.38711560.4821
עזריאלי ו1156611עזריאלי2381499.58810.4817
אמות ו1158609אמות2255812.16490.4816
עזריאלי ה1156603עזריאלי3723737.20710.4809
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות2332838.28640.4808
פז נפט ז1142595פז נפט1771342.1141780.4804
חשמל 276000210חברת חשמל3542800.98005080.4802
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3765610.22370750.4801
עזריאלי ד1138650עזריאלי3909578.44253130.4799
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות32274000.4796
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4791771.93593430.4785
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1706004.1080.4785
אדמה ב1110915אדמה6030999.02016040.4783
חשמל 296000236חברת חשמל3827211.92390150.4779
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2770996.63780.4775
מקורות 111158476מקורות2740847.80060.4724
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט2378502.11648160.4655
כללביט יא1160647כלל ביטוח1677894.6485280.4647
מליסרון י3230190מליסרון1614335.44546240.4605
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15966000.4554
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי360420.780.4528
גב ים ח7590151גב ים1574876.8880.4492
מליסרון יא3230208מליסרון1534318.7517060.4377
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח344832.94215480.4333
ריט 1 ד1129899ריט 1342872.26369880.4308
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1707609.56520.4262
מליסרון יד3230232מליסרון1489239.4924740.4248
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3327900.4181
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1457622.09298290.4158
בזק 122300242בזק1438683.540.4104
לאומי 1796040372בנק לאומי1427426.70.4072
ריט 1 ה1136753ריט 11275159.76671940.3637
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח285396.1528320.3586
טאואר ז1138494טאואר274377.598560.3447
גב ים ט7590219גב ים1192584.17580.3402
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1157447.7790480.3302
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1141162.4668210.3255
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל258532.260.3248
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל255301.229250.3208
שופרסל ה7770209שופרסל1110286.83440220.3167
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט244655.91520.3074
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח244218.910.3068
נפטא ח6430169נפטא240055.20.3016
כללביט י1136068כלל ביטוח1054303.63360.3007
מליסרון טו3230240מליסרון1052697.42072720.3003
שופרסל ו7770217שופרסל1026750.7764870.2929
ריט 1 ו1138544ריט 11010419.988820.2882
בזק 102300184בזק1001151.9639840.2856
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי223803.51358050.2812
שופרסל ז7770258שופרסל959926.6320.2738
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב950838.30884160.2712
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי934824.14860.2667
ישרס טז6130223ישרס930073.4993880.2653
מגה אור ח1147602מגה אור920867.160.2627
מליסרון טז3230265מליסרון912591.50977710.2603
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן849637.6177430.2424
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח846552.50.2415
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות836358.6416640.2386
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט188800.33940.2372
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8232000.2348
אמות ז1162866אמות810588.8590.2312
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח809273.71350.2308
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח786889.67140.2245
אגוד הנפקות יב1160167בנק מזרחי-טפחות780912.47030.2228
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ760009.1290.2168
וילאר ז4160149וילאר166911.8600160.2097
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים256890.8160.2091
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות732109.8610.2088
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח730518.211350.2084
עמידר א1143585עמידר7159600.2042
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי162028.80.2036
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן710359.1172150.2026
מקורות 101158468מקורות709355.3140.2023
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות707363.45680.2018
מליסרון יז3230273מליסרון1387110.1477020.1982
שטראוס ו7460421שטראוס6874700.1961
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות155107.1621640.1949
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן675132.7770.1926
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים151576.698240.1904
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן664533.9806770.1896
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6509400.1857
פורמולה א2560142פורמולה מערכות143618.0760580.1804
ישרס יד6130199ישרס629137.86840460.1795
ישרוטל א1139419ישרוטל142027.836720.1784
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות141400.98127460.1777
שטראוס ה7460389שטראוס617360.5210.1761
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות616531.30360.1759
ישרס טו6130207ישרס612014.68798470.1746
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים589189.0210290.1681
פז נפט ו1139542פז נפט552179.8708080.1575
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות551361.0243960.1573
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ819224.71620.1566
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן541556.298450.1545
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5417000.1545
ישרס יח6130280ישרס505148.840.1441
כללביט ט1136050כלל ביטוח492980.29822510.1406
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח484802.6199750.1383
אגוד הנפקות יט1124080בנק מזרחי-טפחות109887.07275480.1381
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן483337.86721920.1379
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות483510.060.1379
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל477769.0865240.1363
אמות ח1172782אמות4730400.1349
מליסרון יט3230398מליסרון471176.640.1344
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות463575.840.1322
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות4500580.1284
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות432737.64030.1234
מליסרון יח3230372מליסרון416421.60.1188
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים414092.61550.1181
ריט 1 ז1171271ריט 1408594.1050.1166
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות386535.40434080.1103
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש386382.1604580.1102
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3741120.1067
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן366981.55894320.1047
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב356503.20.1017
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח353314.88947570.1008
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח352754.0253350.1006
אקויטל 27550122אקויטל451251.58650.567
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1943361.401120.483
בזק 92300176בזק2359464.80.469
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2821743.210.467
וילאר ח4160156וילאר353390.7280.444
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח3095750.389
בזק 112300234בזק907808.0250.259
פז נפט ח1162817פז נפט894011.910.255
פניקס 57670284הפניקס ביטוח858893.36560.245
אגוד הנפקות יג1161538בנק מזרחי-טפחות827428.66938110.236
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן634462.94163240.181
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3541200.101
אמות ד1133149אמות2012201.59680.48
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים350036.96450.0998
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3491950.0996
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי345075.43263550.0984
סאמיט י1143395סאמיט342465.20.0977
דה זראסאי ה1169556דה זראסאי340753.040.0972
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח337637.7750.0963
שופרסל ד7770191שופרסל321548.377050.0917
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן315979.34460.0901
פניקס 37670201הפניקס ביטוח283759.11750.0809
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח279251.60358550.0797
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח277979.55072860.0793
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק241834.95450.069
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2341240.0668
אקויטל 37550148אקויטל231153.280.0659
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות209935.60.0599
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי169092.22732360.0482
סאמיט ז1133479סאמיט129941.4612960.0371
סאמיט ח1138940סאמיט106815.02553920.0305
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/05/2021
DateLevel
13/05/2021117.94
12/05/2021117.61
11/05/2021117.48
10/05/2021117.77
09/05/2021117.53
06/05/2021117.38
05/05/2021117.37
04/05/2021117.21
03/05/2021117.07
02/05/2021116.84
29/04/2021116.82
28/04/2021116.80
27/04/2021116.76
26/04/2021116.78
25/04/2021116.82
22/04/2021116.83
21/04/2021116.80
19/04/2021116.87
18/04/2021116.90
13/04/2021116.72
12/04/2021116.63
11/04/2021116.62
08/04/2021116.55
07/04/2021116.59
06/04/2021116.56
05/04/2021116.48
04/04/2021116.49
01/04/2021116.37
31/03/2021116.27
30/03/2021116.16
29/03/2021116.18
25/03/2021116.05
24/03/2021116.16
22/03/2021116.12
21/03/2021115.82
18/03/2021115.87
17/03/2021115.70
16/03/2021115.69
15/03/2021115.42
14/03/2021115.34
11/03/2021115.37
10/03/2021115.30
09/03/2021115.29
08/03/2021115.04
07/03/2021115.16
04/03/2021115.51
03/03/2021115.58
02/03/2021115.64
01/03/2021115.51
28/02/2021115.47
25/02/2021115.49
24/02/2021115.51
23/02/2021115.51
22/02/2021115.50
21/02/2021115.59
18/02/2021115.56
17/02/2021115.60
16/02/2021115.73
15/02/2021115.57
14/02/2021115.62
11/02/2021115.64
10/02/2021115.72
09/02/2021115.60
08/02/2021115.48
07/02/2021115.51
04/02/2021115.46
03/02/2021115.31
02/02/2021115.17
01/02/2021115.20
31/01/2021115.17
28/01/2021115.36
27/01/2021115.41
26/01/2021115.50
25/01/2021115.58
24/01/2021115.60
21/01/2021115.60
20/01/2021115.68
19/01/2021115.61
18/01/2021115.45
17/01/2021115.23
14/01/2021115.25
13/01/2021115.15
12/01/2021115.05
11/01/2021115.00
10/01/2021115.01
07/01/2021115.02
06/01/2021114.97
05/01/2021114.94
04/01/2021114.95
03/01/2021114.87
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.