↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס AA-AAA מח"מ 3 סינטטי

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס AA-AAA - מח"מ 3 קבוע כולל איגרות חוב שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה בטווח דירוג שבין (-AA) לבין (AAA), כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע את מח"מ המדד על 3 שנים במועד העדכון החודשי
 
נתונים עיקריים
קוד מדד1264
שער אחרון120.29
שינוי יומי0.10%
מספר ניירות במדד210
מח"מ ברוטו3.02
תשואה פנימית4.94%
מרווח ממשלתי1.17%
דירוג ממוצעAA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 03/03/2024
התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
אמות ד1133149אמות2.2934
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי2.2933
גב ים ו7590128גב ים2.2898
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות2.2883
חשמל 296000236חברת חשמל2.2798
לאומי 1796040372בנק לאומי2.2787
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן2.2764
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2.031
מליסרון יד3230232מליסרון2.0163
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1.9206
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי1.9085
פועלים 2021199850בנק פועלים1.7989
ריט 1 ה1136753ריט 11.7737
מגה אור ח1147602מגה אור1.6305
בזק 92300176בזק1.5639
אלביט מערכות ב1178235אלביט מערכות1.5264
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1.4296
מליסרון י3230190מליסרון1.4128
מליסרון יא3230208מליסרון1.3394
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות1.3364
מקורות 101158468מקורות1.3309
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים1.2925
מזרחי טפחות הנפקות 612310464בנק מזרחי-טפחות1.1959
קרסו ג1141829קרסו מוטורס1.1765
קרסו ד1173566קרסו מוטורס1.1355
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח1.1313
אמות ה1138114אמות0.9777
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן0.9615
פועלים 1011191337בנק פועלים0.9187
שופרסל ו7770217שופרסל0.8938
בזק 102300184בזק0.8759
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות0.8685
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח0.8598
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות0.8265
ישרס טו6130207ישרס0.7598
בינל הנפקות יב1182385הבנק הבינלאומי0.7134
כלל מימון ט1136050כלל ביטוח0.7086
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח0.6863
מטריקס ב1189646מטריקס0.6578
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים0.6575
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן0.6392
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן0.6379
עזריאלי ב1134436עזריאלי0.6359
עמידר א1143585עמידר0.6304
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות0.5849
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס0.5549
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה0.5178
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות0.4925
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח0.4912
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח0.4908
חשמל 336000392חברת חשמל0.4577
עזריאלי ח1178680עזריאלי0.4528
חשמל 351196799חברת חשמל0.4526
מבנה כ"ה2260636מבנה נדל"ן0.4519
אדמה ב1110915אדמה0.4506
חשמל 341196781חברת חשמל0.4503
עזריאלי ז1178672עזריאלי0.4503
אמות ח1172782אמות0.4503
חשמל 316000285חברת חשמל0.4493
לאומי 1836040547בנק לאומי0.4491
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח0.4486
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי0.4485
מזרחי טפחות הנפקות 671196807בנק מזרחי-טפחות0.4465
דיסקונט מנפיקים טו7480304בנק דיסקונט0.4462
גב ים ט7590219גב ים0.4461
מזרחי טפחות הנפקות 622310498בנק מזרחי-טפחות0.4461
לאומי 1826040539בנק לאומי0.4457
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות0.4455
אמות ו1158609אמות0.4455
חשמל 276000210חברת חשמל0.4454
מזרחי טפחות הנפקות 632310548בנק מזרחי-טפחות0.4452
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל0.4451
עזריאלי ד1138650עזריאלי0.4448
עזריאלי ו1156611עזריאלי0.4443
עזריאלי ה1156603עזריאלי0.4408
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ0.4394
פועלים 2011191345בנק פועלים0.4378
מקורות 111158476מקורות0.4327
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס0.4324
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן0.4312
דלתא א6270144דלתא גליל0.4251
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח0.4186
כלל מימון יא1160647כלל ביטוח0.4133
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן0.4062
מליסרון יז3230273מליסרון0.4002
פועלים 2006620496בנק פועלים0.3914
קרסו א1136464קרסו מוטורס0.3905
בזק 122300242בזק0.3891
פועלים 1006620488בנק פועלים0.3841
פועלים 2031199868בנק פועלים0.3811
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט0.3771
חשמל 326000384חברת חשמל0.3663
לאומי 1846040604בנק לאומי0.3647
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות0.3616
נמקו א1139575נמקו ריאלטי0.3484
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן0.3457
ישרס טז6130223ישרס0.3449
מליסרון כ3230422מליסרון0.3427
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות0.3406
גב ים ח7590151גב ים0.3386
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן0.3275
כלל מימון יב1179928כלל ביטוח0.3155
מזרחי טפחות הנפקות 661191667בנק מזרחי-טפחות0.3129
מליסרון טז3230265מליסרון0.3076
ריט 1 ו1138544ריט 10.2978
מזרחי טפחות הנפקות 642310555בנק מזרחי-טפחות0.2975
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן0.2973
גב ים י7590284גב ים0.2951
גמא אג"ח ב1185933גמא ניהול וסליקה0.2841
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק0.2772
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן0.2763
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות0.2695
כלל ביטוח א1193481כלל ביטוח0.2681
הראל השקעות א5850110הראל ביטוח0.2668
אקויטל 37550148אקויטל0.2641
שטראוס ו7460421שטראוס0.2568
פניקס 57670284הפניקס ביטוח0.2558
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים0.2532
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח0.2329
ריט 1 ז1171271ריט 10.2324
בזק 112300234בזק0.2281
ישרס יח6130280ישרס0.2278
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות0.2253
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות0.2204
שופרסל ז7770258שופרסל0.2198
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי0.2194
אלוני חץ יג1189406אלוני חץ0.2105
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות0.2057
אלוני חץ טו1189414אלוני חץ0.1963
תדיראן גרופ 32580132תדיראן גרופ0.1904
שופרסל ה7770209שופרסל0.1832
וילאר ח4160156וילאר0.1745
אלרוב נדל"ן ו3870185אלרוב נדל"ן0.1729
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ0.1704
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח0.1689
הראל הנפקות יח1182666הראל ביטוח0.1618
ישראמקו ג2320232ישראמקו שותפות מוגבלת0.1612
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן0.1574
ביג כ1186188ביג מרכזי קניות0.1558
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות0.1557
פניקס 67670334הפניקס ביטוח0.1529
מליסרון טו3230240מליסרון0.1518
מליסרון יח3230372מליסרון0.1469
מזרחי טפחות הנפקות 572310423בנק מזרחי-טפחות0.1454
פסיפיק ג1197680פסיפיק אוק0.1415
הראל הנפקות יט1192772הראל ביטוח0.1396
סאמיט יב1183920סאמיט0.1361
מליסרון כא1194638מליסרון0.1356
רבוע כחול נדל"ן ט1174556רבוע כחול נדל"ן0.1231
בזק 142300317בזק0.1217
נמקו ג1198761נמקו ריאלטי0.1193
אלקו יג6940233אלקו0.1193
מליסרון יט3230398מליסרון0.1184
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן0.1173
איירפורט י1195981איירפורט סיטי0.1161
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות0.1151
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל0.1035
בזק 132300309בזק0.1021
שטראוס ה7460389שטראוס0.696
ישרס יד6130199ישרס0.561
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז0.439
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח0.335
לאומי 1806040422בנק לאומי0.335
אמות ז1162866אמות0.305
ירושלים הנפקות יח1182054בנק ירושלים0.232
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות0.216
סאמיט ז1133479סאמיט0.214
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח0.184
מנורה הון ז1184191מנורה ביטוח0.0994
אלקטרה צריכה א5010335אלקטרה צריכה0.0968
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח0.0898
כלל מימון יג1197920כלל ביטוח0.0879
מנורה הון ח1199470מנורה ביטוח0.0873
וילאר י1193952וילאר0.0866
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח0.0857
איירפורט יא1195999איירפורט סיטי0.0853
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח0.0817
יוניברסל ו1192616יוניברסל מוטורס0.0769
סאמיט י1143395סאמיט0.0767
שלמה החזקות כ1192749שלמה החזקות0.0761
שלמה החזקות יט1192731שלמה החזקות0.0741
ישרס יט6130348ישרס0.073
נמלי ישראל ד1175033נמלי ישראל0.0698
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן0.0695
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח0.0665
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח0.0657
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט0.0599
שופרסל ד7770191שופרסל0.0582
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות0.0574
יוניברסל ה1192608יוניברסל מוטורס0.0522
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות0.051
אקויטל 41197607אקויטל0.0478
ביג יט1181007ביג מרכזי קניות0.0472
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים0.0442
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל0.0225
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023