↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס AA-AAA מח"מ 4 סינטטי

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס AA-AAA מח"מ 4 סינטטי כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד ושקליות בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (-AA) לבין (AAA), כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע את מח"מ המדד על 4 שנים במועד העדכון החודשי
 
נתוני שוק
שער אחרון120.88
שינוי יומי0.27%-
מספר ניירות במדד203
שווי כולל ני"ע במדד205.6 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.92
תשואה פנימית3.39%
מרווח ממשלתי1.46%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2022שנה3 שנים5 שנים
5.25%-3.02%-4.75%10.84%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.72%4.81%3.90%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.90-0.380.56
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 16/05/2022
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1265
ISIN מדדILINDX112650
מועד השקת המדד02/05/2021
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר1%
מגבלת משקל תאגיד5%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרישראל
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-AA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
לאומי 1806040422בנק לאומי1692887.38631.3203
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2646337.5511.3191
בזק 92300176בזק1839754.4335771.3154
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים2397533.69624131.3136
לאומי 1816040505בנק לאומי2495587.5131.3103
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות2675558.45441.3046
גב ים ו7590128גב ים1795829.2168251.3034
אמות ד1133149אמות1937309.03041.2983
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3438194.56656751.2983
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2733226.23771.2979
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1668484.2691.2968
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1448585.63958551.2943
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן2165274.31681.2907
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15793501.2742
מליסרון י3230190מליסרון1554127.31154451.2539
מליסרון יא3230208מליסרון1480259.5255981.1943
מליסרון יד3230232מליסרון1416904.84066741.1562
אלביט מערכות ב1178235אלביט מערכות14208001.1463
חשמל 266000202חברת חשמל1400646.00919321.1301
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1375976.49935571.1102
לאומי 1796040372בנק לאומי2728626.121.306
חשמל 296000236חברת חשמל3627708.6380391.298
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות1241532.1655881.0017
ריט 1 ה1136753ריט 11190402.34364860.9604
לאומי 1786040323בנק לאומי11719650.9456
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1150681.9410520.9284
כללביט י1136068כלל ביטוח1001127.7220.8077
בזק 102300184בזק991629.77885760.8001
מליסרון טו3230240מליסרון977121.92497450.7884
פועלים 1006620488בנק פועלים3257115.8880.7488
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט1976015.9567160.7481
דיסקונט מנפיקים טו7480304בנק דיסקונט2930027.77980.7413
פועלים 2006620496בנק פועלים3352718.72160.7395
לאומי 1826040539בנק לאומי3171137.3540.7386
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות3362708.94120.7374
גב ים ט7590219גב ים1694584.04160.7372
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4166847.63121180.7359
עזריאלי ד1138650עזריאלי3396060.0874530.7358
עזריאלי ה1156603עזריאלי3584920.07230.7356
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות31275000.7342
שופרסל ה7770209שופרסל908787.23728740.7332
מזרחי טפחות הנפקות 622310498בנק מזרחי-טפחות3312944.910.7331
אמות ו1158609אמות2128776.60870.7313
חשמל 276000210חברת חשמל3241857.77684560.7312
עזריאלי ו1156611עזריאלי2207630.34250.7291
חשמל 316000285חברת חשמל2246957.9340.7273
אדמה ב1110915אדמה5317981.18933450.7269
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל2326974.83760.7248
עזריאלי ז1178672עזריאלי1803086.13120.7237
מגה אור ח1147602מגה אור895994.440.7229
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי1633292.40580.7216
אמות ה1138114אמות889180.0417440.7174
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז1784726.91682520.7159
שופרסל ו7770217שופרסל869495.1593580.7015
מקורות 111158476מקורות3111869.4503120.6962
כללביט יא1160647כלל ביטוח1501515.27933120.6885
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט835826.37154250.6744
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק1123257.27874360.6569
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח791676.250.6387
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ790370.34870.6377
בזק 122300242בזק1368875.340.6277
גב ים ח7590151גב ים1359603.33215760.6235
עזריאלי ח1178680עזריאלי1682485.13640.6143
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים758344.73411320.6118
מליסרון יז3230273מליסרון1281984.17949480.5879
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים722867.3010.5832
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי719113.97067330.5802
ישרס טז6130223ישרס1261875.9084890.5786
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות12556250.5758
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ1226833.856010.5626
מקורות 101158468מקורות1114821.82420.5622
אמות ח1172782אמות12098750.5548
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות670071.8016720.5406
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן1107017.4768120.5076
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן1095733.469880.5025
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים621140.731650.5011
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן616985.38789750.4978
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1063539.74759990.4877
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6005400.4845
עמידר א1143585עמידר5802600.4682
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים578482.5765810.4667
מליסרון כ3230422מליסרון1016507.6785360.4661
ישרס טו6130207ישרס552528.9136960.4458
חשמל 306000277חברת חשמל552371.72680.4457
שטראוס ה7460389שטראוס544863.443040.4396
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות943460.77280.4326
מזרחי טפחות הנפקות 572310423בנק מזרחי-טפחות527140.19816250.4253
נמקו א1139575נמקו ריאלטי494411.94755840.3989
ישרס יד6130199ישרס492261.17925180.3972
מליסרון טז3230265מליסרון859561.1745760.3942
עזריאלי ב1134436עזריאלי486903.0603450.3928
שופרסל ז7770258שופרסל849152.05620.3894
כללביט ט1136050כלל ביטוח482308.44570790.3891
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז479268.11643680.3867
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה477612.50.3853
בזק 112300234בזק834181.66380.3825
מזרחי טפחות הנפקות 612310464בנק מזרחי-טפחות801173.20749870.3674
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות450576.09679420.3635
פניקס 57670284הפניקס ביטוח780234.823680.3578
מזרחי טפחות הנפקות 592310449בנק מזרחי-טפחות438528.0090.3538
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן431160.59949270.3479
מליסרון יג3230224מליסרון426547.1854920.3441
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות749096.9566080.3435
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח742446.4050.3405
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח412271.60470.3326
לאומי 1836040547בנק לאומי722195.7270.3312
אמות ז1162866אמות720718.8770.3305
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות718703.05530.3296
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס407213.09727830.3285
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח688929.34180.3159
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ672719.5860.3085
רבוע כחול נדל"ן ט1174556רבוע כחול נדל"ן666689.06520.3057
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות373625.95944960.3014
כללביט יב1179928כלל ביטוח648896.6453040.2976
אקויטל 27550122אקויטל368297.90250.2971
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי362624.670.2926
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח635286.65310.2913
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות357385.50.2883
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות354606.6348480.2861
הראל הנפקות יח1182666הראל ביטוח620438.12480.2845
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן618330.192480.2835
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן613183.6270.2812
שטראוס ו7460421שטראוס6099800.2797
סאמיט ו1130939סאמיט346280.72860960.2794
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח339883.66926420.2742
וילאר ח4160156וילאר338761.1840.2733
מזרחי טפחות הנפקות 632310548בנק מזרחי-טפחות1190936.2320.2731
אלרוב נדל"ן ו3870185אלרוב נדל"ן592888.9320.2719
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן334268.82790920.2697
מזרחי טפחות הנפקות 642310555בנק מזרחי-טפחות1171462.34560.2686
חשמל 326000384חברת חשמל1270841.10750.2582
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3150300.2542
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל312558.36438750.2522
דה זראסאי ה1169556דה זראסאי309447.60.2497
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים539871.18450.2476
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח3019750.2436
כללביט ז1132950כלל ביטוח290516.27036380.2344
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות502115.2781040.2303
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח280389.623040.2262
שופרסל ד7770191שופרסל276514.65720.2231
ריט 1 ד1129899ריט 1273760.48162870.2209
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח273123.91611360.2204
חשמל 336000392חברת חשמל1838999.48250.2171
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות266786.9620640.2152
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח467374.2726240.2143
ישרס יח6130280ישרס459310.320.2106
ירושלים הנפקות יח1182054בנק ירושלים4509450.2068
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן441954.67225440.2027
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות440767.4150.2021
מליסרון יט3230398מליסרון433717.6520.1989
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס244797.18750.1975
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות425496.960.1951
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל413241.4594990.1895
ריט 1 ז1171271ריט 1404441.9593920.1855
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים398473.77350.1827
מליסרון יח3230372מליסרון393254.40.1803
מגדל הון ח1182955מגדל ביטוח383145.41120.1757
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי215235.3086850.1737
תדיראן גרופ 32580132תדיראן גרופ201261.37440.1624
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב344957.60.1582
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח339499.92011530.1557
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי1021513.96671260.1527
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש327881.7721760.1504
סאמיט יב1183920סאמיט310299.06750.1423
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל170500.1676750.1376
נפטא ח6430169נפטא169411.20.1367
מגדל הון ט1185628מגדל ביטוח5883000.1349
סאמיט י1143395סאמיט293794.20.1347
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי160933.8531140.1298
פניקס 67670334הפניקס ביטוח2695200.1236
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח247930.3021090.1137
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח245482.20038440.1126
אלקטרה צריכה א5010335אלקטרה צריכה2403000.1102
נמלי ישראל ד1175033נמלי ישראל3590400.1045
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות127336.3180730.1027
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח938240.9380.757
מזרחי טפחות הנפקות 602310456בנק מזרחי-טפחות753627.66910.608
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן751050.4680.606
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן741200.37085080.598
ריט 1 ו1138544ריט 11088087.68802220.499
ישראכרט א1157536ישראכרט601167.1335020.485
מבנה כ"ה2260636מבנה נדל"ן933444.72720.428
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח1016388.38560.341
לאומי 1846040604בנק לאומי1325878.84440.304
מליסרון ו3230125מליסרון304842.0864060.246
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן299969.26547070.242
ישרס יג6130181ישרס268910.072760.217
גב ים י7590284גב ים3751600.172
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3183600.146
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3183900.146
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח311767.62950.143
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים164870.532860.133
הראל השקעות א5850110הראל ביטוח2246250.103
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי610689.4966260.28
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות216205.440.0991
סאמיט ז1133479סאמיט114724.773720.0926
אקויטל 37550148אקויטל201162.880.0922
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות192995.7120.0885
ביג יט1181007ביג מרכזי קניות188005.50.0862
פורמולה א2560142פורמולה מערכות104172.7111950.084
בזק 132300309בזק1795000.0823
בזק 142300317בזק1827200.0781
אלקו יג6940233אלקו250691.4891360.0575
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 16/05/2022
DateLevel
15/05/2022121.20
12/05/2022121.11
11/05/2022121.38
10/05/2022121.24
09/05/2022121.12
08/05/2022121.49
03/05/2022122.05
02/05/2022121.80
01/05/2022122.47
28/04/2022122.98
27/04/2022122.95
26/04/2022123.24
25/04/2022123.18
24/04/2022123.34
20/04/2022123.68
19/04/2022123.48
18/04/2022123.42
17/04/2022123.26
14/04/2022123.09
13/04/2022122.95
12/04/2022123.00
11/04/2022123.37
10/04/2022123.72
07/04/2022123.85
06/04/2022123.86
05/04/2022124.13
04/04/2022124.16
03/04/2022124.01
31/03/2022124.03
30/03/2022123.73
29/03/2022123.38
28/03/2022123.62
27/03/2022123.63
24/03/2022124.32
23/03/2022124.87
22/03/2022124.72
21/03/2022125.02
20/03/2022125.34
16/03/2022125.03
15/03/2022124.50
14/03/2022124.32
13/03/2022124.54
10/03/2022124.65
09/03/2022125.15
08/03/2022125.48
07/03/2022125.58
06/03/2022125.60
03/03/2022125.35
02/03/2022125.01
01/03/2022124.78
28/02/2022124.23
27/02/2022123.89
24/02/2022123.75
23/02/2022124.10
22/02/2022124.71
21/02/2022125.19
20/02/2022125.23
17/02/2022125.34
16/02/2022125.22
15/02/2022125.23
14/02/2022125.01
13/02/2022125.15
10/02/2022125.42
09/02/2022125.34
08/02/2022124.90
07/02/2022124.74
06/02/2022124.63
03/02/2022125.05
02/02/2022125.40
01/02/2022125.44
31/01/2022125.61
30/01/2022126.08
27/01/2022125.81
26/01/2022126.10
25/01/2022125.78
24/01/2022125.84
23/01/2022126.38
20/01/2022126.85
19/01/2022126.78
18/01/2022126.91
17/01/2022127.12
16/01/2022127.28
13/01/2022127.41
12/01/2022127.43
11/01/2022127.34
10/01/2022127.51
09/01/2022127.70
06/01/2022127.97
05/01/2022128.19
04/01/2022128.23
03/01/2022128.08
02/01/2022127.89
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.