↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס AA-AAA מח"מ 5

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס AA-AAA מח"מ 5 כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד ושקליות בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (-AA) לבין (AAA), כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע את מח"מ המדד על 4 שנים במועד העדכון החודשי
 
נתוני שוק
שער אחרון132.37
שינוי יומי0.36%
מספר ניירות במדד203
שווי כולל ני"ע במדד207.2 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.99
תשואה פנימית1.74%
מרווח ממשלתי1.04%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
2.92%6.84%13.65%22.23%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
3.44%5.34%4.27%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.840.800.94
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/05/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1266
ISIN מדדILINDX112668
מועד השקת המדד02/05/2021
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר5%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-AA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל2540018.17441.5315
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז2018976.20332391.5299
עזריאלי ו1156611עזריאלי2381499.58811.5254
אמות ו1158609אמות2255812.16491.5252
עזריאלי ה1156603עזריאלי3723737.20711.5229
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות2332838.28641.5225
פז נפט ז1142595פז נפט1771342.1141781.5213
חשמל 276000210חברת חשמל3542800.98005081.5205
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות32274001.5187
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4791771.93593431.5153
אדמה ב1110915אדמה6030999.02016041.5146
מקורות 111158476מקורות2740847.80061.4958
כללביט יא1160647כלל ביטוח1677894.6485281.4717
גב ים ח7590151גב ים1574876.8881.4226
בזק 122300242בזק1438683.541.2996
חשמל 316000285חברת חשמל2438901.1921.53
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1141162.4668211.0308
ריט 1 ו1138544ריט 11010419.988820.9127
שופרסל ז7770258שופרסל959926.6320.8671
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב950838.30884160.8589
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי934824.14860.8444
ישרס טז6130223ישרס930073.4993880.8401
מליסרון טז3230265מליסרון912591.50977710.8244
פז נפט ח1162817פז נפט894011.910.8076
פניקס 57670284הפניקס ביטוח858893.36560.7758
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן849637.6177430.7675
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות836358.6416640.7555
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב3373607.38711560.7546
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3765610.22370750.7515
אמות ד1133149אמות2012201.59680.7513
עזריאלי ד1138650עזריאלי3909578.44253130.7511
חשמל 296000236חברת חשמל3827211.92390150.7481
אגוד הנפקות יג1161538בנק מזרחי-טפחות827428.66938110.7474
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2770996.63780.7474
לאומי 1816040505בנק לאומי2503469.53580.7448
גב ים ו7590128גב ים2281588.60633750.7447
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8232000.7436
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות2655715.00480.7423
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3616784.19320.7387
מזרחי טפחות הנפקות 432310191בנק מזרחי-טפחות2219407.92480.7355
בזק 92300176בזק2359464.80.7342
לאומי 1806040422בנק לאומי1759629.62780.7327
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות3486132.1950.7327
חשמל 266000202חברת חשמל2053770.19015880.7326
אמות ז1162866אמות810588.8590.7322
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט2378502.11648160.7287
מליסרון י3230190מליסרון1614335.44546240.7208
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15966000.7129
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח786889.67140.7108
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ760009.1290.6865
מליסרון יא3230208מליסרון1534318.7517060.6851
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים1510038.77541110.6742
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1707609.56520.6671
מליסרון יד3230232מליסרון1489239.4924740.6649
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות732109.8610.6613
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח730518.211350.6599
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1457622.09298290.6508
לאומי 1796040372בנק לאומי1427426.70.6373
מליסרון יז3230273מליסרון1387110.1477020.6277
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן675132.7770.6099
ריט 1 ה1136753ריט 11275159.76671940.5693
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1274121.5257260.5689
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1253199.40980.5595
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות616531.30360.5569
לאומי 1786040323בנק לאומי12303850.5493
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1223438.710350.5462
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי1194753.8360520.5334
גב ים ט7590219גב ים1192584.17580.5325
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1157447.7790480.5168
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1146295.9961310.5118
מליסרון ח3230166מליסרון1138156.464360.5082
בזק 62300143בזק1127991.7013040.5036
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ819224.71620.4958
שופרסל ה7770209שופרסל1110286.83440220.4957
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן541556.298450.4892
כללביט י1136068כלל ביטוח1054303.63360.4707
אמות ה1138114אמות1050627.1648770.4691
שופרסל ו7770217שופרסל1026750.7764870.4584
ישרס יח6130280ישרס505148.840.4563
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח981314.2350.4381
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח484802.6199750.4379
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות483510.060.4368
אמות ח1172782אמות4730400.4273
מליסרון יט3230398מליסרון471176.640.4256
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות463575.840.4188
מגה אור ח1147602מגה אור920867.160.4112
אמות ב1126630אמות909862.565040.4062
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן893794.50.3991
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות432737.64030.3909
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל856403.04420.3824
ישראכרט א1157536ישראכרט854504.7120930.3815
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים852497.95350.3806
מליסרון יח3230372מליסרון416421.60.3762
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים414092.61550.3741
ריט 1 ז1171271ריט 1408594.1050.3691
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות1230396.7376440.3629
אגוד הנפקות יב1160167בנק מזרחי-טפחות780912.47030.3487
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1141906.5630.3381
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח747771.4510.3339
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3541200.3199
עמידר א1143585עמידר7159600.3197
מליסרון יג3230224מליסרון715157.6302710.3193
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח353314.88947570.3192
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן710359.1172150.3172
מקורות 101158468מקורות709355.3140.3167
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים350036.96450.3162
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות707363.45680.3158
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3491950.3154
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי345075.43263550.3117
אגוד הנפקות ט1139492בנק מזרחי-טפחות694689.10410.3102
סאמיט י1143395סאמיט342465.20.3094
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן664533.9806770.2967
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6509400.2906
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק650788.806920.2906
עזריאלי ב1134436עזריאלי643709.00360.2874
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן315979.34460.2854
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן634462.94163240.2833
ישרס יד6130199ישרס629137.86840460.2809
שטראוס ה7460389שטראוס617360.5210.2756
ישרס טו6130207ישרס612014.68798470.2733
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים589189.0210290.2631
חשמל 306000277חברת חשמל578224.86620.2582
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח279251.60358550.2523
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז563107.275720.2514
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח277979.55072860.2511
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים558384.38550.2493
פז נפט ו1139542פז נפט552179.8708080.2465
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5417000.2419
כללביט ט1136050כלל ביטוח492980.29822510.2201
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות492996.53575770.2201
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן483337.86721920.2158
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל477769.0865240.2133
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2341240.2115
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ471624.1555160.2106
נמקו א1139575נמקו ריאלטי622344.29971040.2086
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות467138.2968720.2086
מליסרון ו3230125מליסרון454509.97520970.2029
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן452990.60529240.2023
אקויטל 27550122אקויטל451251.58650.2015
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות4500580.2009
אגוד הנפקות י1154764בנק מזרחי-טפחות440862.6290.1968
אגוד הנפקות יא1157353בנק מזרחי-טפחות436552.4760.1949
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח433529.2970.1936
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח431082.80883270.1925
פז נפט ה1139534פז נפט427629.35740.1909
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות209935.60.1896
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות422209.60632630.1885
מזרחי טפחות הנפקות 382310142בנק מזרחי-טפחות418070.37271020.1867
כללביט ז1132950כלל ביטוח406511.41320.1815
סאמיט ו1130939סאמיט399708.61304550.1785
ישרס יג6130181ישרס388675.13407310.1735
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות386535.40434080.1726
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן366981.55894320.1639
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי360420.780.1609
וילאר ח4160156וילאר353390.7280.1578
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח352754.0253350.1575
ריט 1 ד1129899ריט 1342872.26369880.1531
דה זראסאי ה1169556דה זראסאי340753.040.1521
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח337637.7750.1508
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3327900.1486
שופרסל ד7770191שופרסל321548.377050.1436
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח3095750.1382
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח285396.1528320.1274
פניקס 37670201הפניקס ביטוח283759.11750.1267
טאואר ז1138494טאואר274377.598560.1225
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל258532.260.1154
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט244655.91520.1092
נפטא ח6430169נפטא240055.20.1072
אקויטל 37550148אקויטל231153.280.1032
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1943361.401120.756
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1706004.1080.749
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים1689062.69750.741
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות3211282.7470.739
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח809273.71350.731
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2821743.210.731
שטראוס ו7460421שטראוס6874700.621
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות551361.0243960.498
בזק 102300184בזק1001151.9639840.447
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח846552.50.378
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש386382.1604580.349
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב356503.20.322
כללביט ח1132968כלל ביטוח501682.12846720.224
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3741120.167
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח344832.94215480.154
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל255301.229250.114
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח244218.910.109
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק241834.95450.108
בזק 112300234בזק907808.0250.82
מליסרון טו3230240מליסרון1052697.42072720.47
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי223803.51358050.0999
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט188800.33940.0843
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי169092.22732360.0755
וילאר ז4160149וילאר166911.8600160.0745
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים256890.8160.0743
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי162028.80.0723
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות155107.1621640.0693
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים151576.698240.0677
פורמולה א2560142פורמולה מערכות143618.0760580.0641
ישרוטל א1139419ישרוטל142027.836720.0634
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות141400.98127460.0631
סאמיט ז1133479סאמיט129941.4612960.058
אגוד הנפקות יט1124080בנק מזרחי-טפחות109887.07275480.0491
סאמיט ח1138940סאמיט106815.02553920.0477
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/05/2021
DateLevel
13/05/2021132.37
12/05/2021131.89
11/05/2021131.68
10/05/2021132.16
09/05/2021131.76
06/05/2021131.48
05/05/2021131.48
04/05/2021131.21
03/05/2021130.99
02/05/2021130.74
29/04/2021130.72
28/04/2021130.70
27/04/2021130.70
26/04/2021130.72
25/04/2021130.74
22/04/2021130.73
21/04/2021130.70
19/04/2021130.84
18/04/2021130.87
13/04/2021130.56
12/04/2021130.48
11/04/2021130.50
08/04/2021130.41
07/04/2021130.45
06/04/2021130.37
05/04/2021130.20
04/04/2021130.25
01/04/2021130.03
31/03/2021129.88
30/03/2021129.75
29/03/2021129.84
25/03/2021129.64
24/03/2021129.73
22/03/2021129.58
21/03/2021129.15
18/03/2021129.14
17/03/2021129.09
16/03/2021129.13
15/03/2021128.80
14/03/2021128.74
11/03/2021128.84
10/03/2021128.70
09/03/2021128.74
08/03/2021128.38
07/03/2021128.53
04/03/2021128.89
03/03/2021128.99
02/03/2021129.13
01/03/2021128.91
28/02/2021128.79
25/02/2021128.78
24/02/2021128.84
23/02/2021128.87
22/02/2021128.82
21/02/2021128.95
18/02/2021128.95
17/02/2021129.08
16/02/2021129.31
15/02/2021129.22
14/02/2021129.36
11/02/2021129.45
10/02/2021129.56
09/02/2021129.42
08/02/2021129.25
07/02/2021129.32
04/02/2021129.33
03/02/2021129.13
02/02/2021128.98
01/02/2021129.03
31/01/2021129.08
28/01/2021129.36
27/01/2021129.43
26/01/2021129.61
25/01/2021129.74
24/01/2021129.73
21/01/2021129.70
20/01/2021129.89
19/01/2021129.78
18/01/2021129.52
17/01/2021129.20
14/01/2021129.18
13/01/2021129.00
12/01/2021128.79
11/01/2021128.76
10/01/2021128.82
07/01/2021128.88
06/01/2021128.83
05/01/2021128.79
04/01/2021128.78
03/01/2021128.66
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.