↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס AA-AAA מח"מ 5 סינטטי

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס AA-AAA מח"מ 5 סינטטי כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד ושקליות בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (-AA) לבין (AAA), כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע את מח"מ המדד על 4 שנים במועד העדכון החודשי
 
נתוני שוק
שער אחרון126.98
שינוי יומי0.30%-
מספר ניירות במדד203
כמות מנפיקים57
מח"מ ברוטו4.91
תשואה פנימית3.54%
מרווח ממשלתי1.51%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2022שנה3 שנים5 שנים
6.83%-4.07%-4.96%12.53%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
3.17%5.45%4.44%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.09-0.360.57
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 17/05/2022
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1266
ISIN מדדILINDX112668
מועד השקת המדד02/05/2021
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר1%
מגבלת משקל תאגיד5%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרישראל
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-AA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
פועלים 2006620496בנק פועלים3343485.30721.3176
דיסקונט מנפיקים טו7480304בנק דיסקונט2914794.16471.3176
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות3352757.42161.3137
מזרחי טפחות הנפקות 622310498בנק מזרחי-טפחות3292682.251.3019
חשמל 276000210חברת חשמל3226978.48758881.3004
אמות ו1158609אמות2116569.6091.2992
עזריאלי ו1156611עזריאלי2197448.81011.2968
חשמל 316000285חברת חשמל2236710.451.2936
עזריאלי ז1178672עזריאלי1797946.4221.2894
אדמה ב1110915אדמה5275426.6174081.2883
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי1626390.93321.2838
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז1777854.35895621.2743
מקורות 111158476מקורות3109553.209561.2431
כללביט יא1160647כלל ביטוח1497261.23146561.2268
גב ים ח7590151גב ים1354626.31737581.1099
לאומי 1826040539בנק לאומי3164549.11851.317
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל2312377.0321.287
בזק 122300242בזק1365702.241.119
עזריאלי ח1178680עזריאלי1677931.2521.0946
ישרס טז6130223ישרס1257791.8005411.0305
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות12530001.0266
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ1227232.999441.0055
אמות ח1172782אמות12051250.9874
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן1092695.304120.8953
ריט 1 ו1138544ריט 11082339.78224110.8868
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1058608.18983490.8674
מליסרון כ3230422מליסרון1012368.4488120.8295
פועלים 1006620488בנק פועלים3263379.57240.8272
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2647100.18430.8269
לאומי 1806040422בנק לאומי16896770.8258
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט1974439.4006520.8242
בזק 92300176בזק1838334.45909860.8237
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים2393751.76595190.8219
לאומי 1816040505בנק לאומי2490951.0290.8196
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות2674032.03520.8171
לאומי 1796040372בנק לאומי2723143.94880.8168
גב ים ו7590128גב ים1787902.555250.8132
אמות ד1133149אמות1934009.79840.8123
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2724221.37410.8107
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3425000.2456070.8105
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1662511.72320.8098
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1444582.17858250.8089
חשמל 296000236חברת חשמל3605837.16670.8086
עזריאלי ד1138650עזריאלי3383389.3745960.8083
גב ים ט7590219גב ים1685060.216560.8083
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4141589.5068650.8065
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן2157232.990080.8059
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות31110000.8053
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15705000.7941
מליסרון י3230190מליסרון1548317.48981910.7829
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות937901.98320.7685
מבנה כ"ה2260636מבנה נדל"ן929338.06320.7614
מליסרון יא3230208מליסרון1476604.56380640.7466
מליסרון יד3230232מליסרון1412280.96704730.7222
אלביט מערכות ב1178235אלביט מערכות14202000.7181
חשמל 266000202חברת חשמל1399697.06203250.7077
שופרסל ז7770258שופרסל847560.157920.6944
בזק 112300234בזק833179.94460.6827
מליסרון יז3230273מליסרון1277965.78022180.6462
פניקס 57670284הפניקס ביטוח779524.0834560.6387
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות1239609.5889060.6268
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות744949.1329280.6104
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח1011358.9250.6063
ריט 1 ה1136753ריט 11186870.57470420.6001
לאומי 1786040323בנק לאומי11710450.5921
לאומי 1836040547בנק לאומי719481.53280.5895
אמות ז1162866אמות716801.05750.5873
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות716807.85240.5873
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1146433.4068740.5797
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח688054.6960.5637
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ671186.8460.5499
רבוע כחול נדל"ן ט1174556רבוע כחול נדל"ן664100.7750.5441
לאומי 1846040604בנק לאומי1325878.84440.5432
כללביט יב1179928כלל ביטוח648676.18211760.5315
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח635423.18580.5206
הראל הנפקות יח1182666הראל ביטוח618634.52560.5069
כללביט י1136068כלל ביטוח998536.11620.5049
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן610767.13980.5004
בזק 102300184בזק988543.88552960.4998
שטראוס ו7460421שטראוס6085100.4986
מליסרון טו3230240מליסרון977597.7805920.4943
אלרוב נדל"ן ו3870185אלרוב נדל"ן589373.90.4829
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח934546.36650.4725
שופרסל ה7770209שופרסל909613.18224540.4599
חשמל 326000384חברת חשמל1265433.2730.4593
מגה אור ח1147602מגה אור891711.720.4509
אמות ה1138114אמות890742.748320.4504
שופרסל ו7770217שופרסל866139.96457230.4379
מליסרון טז3230265מליסרון856631.876620.4331
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט834250.12329840.4218
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק1119298.04719920.4102
מזרחי טפחות הנפקות 612310464בנק מזרחי-טפחות796441.11843850.4027
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח791906.50.4004
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ790135.04940.3995
חשמל 336000392חברת חשמל1824597.7950.3848
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים757879.12468080.3832
מזרחי טפחות הנפקות 602310456בנק מזרחי-טפחות752937.88480.3807
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן749998.1160.3792
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח741947.16150.3751
ישרס יח6130280ישרס456684.90.3742
ירושלים הנפקות יח1182054בנק ירושלים4499100.3686
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי723950.91746250.3661
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים721252.8570.3647
מליסרון יט3230398מליסרון432347.6240.3542
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות424874.160.3481
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות667084.1442720.3373
ריט 1 ז1171271ריט 1402449.4527040.3297
מליסרון יח3230372מליסרון390835.20.3202
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים620035.71750.3135
מגדל הון ח1182955מגדל ביטוח381911.380.3129
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן615248.5869250.3111
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן614123.864640.3105
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי609585.64532960.3082
גב ים י7590284גב ים3732000.3058
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6004200.3036
ישראכרט א1157536ישראכרט600328.5185290.3035
מזרחי טפחות הנפקות 632310548בנק מזרחי-טפחות1192378.33440.3015
מזרחי טפחות הנפקות 642310555בנק מזרחי-טפחות1167485.73620.2952
עמידר א1143585עמידר5799000.2932
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים577088.50829350.2918
חשמל 306000277חברת חשמל552153.09560.2792
ישרס טו6130207ישרס551677.32788160.2789
שטראוס ה7460389שטראוס545026.283280.2756
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים538692.5490.2724
מזרחי טפחות הנפקות 572310423בנק מזרחי-טפחות525645.5172750.2658
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3189900.2614
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3177000.2603
סאמיט יב1183920סאמיט310096.58850.2541
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות500154.4009440.2529
נמקו א1139575נמקו ריאלטי493139.6331680.2493
ישרס יד6130199ישרס492261.17925180.2489
עזריאלי ב1134436עזריאלי485589.676590.2455
כללביט ט1136050כלל ביטוח481292.07880150.2434
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז476921.11086960.2411
מגדל הון ט1185628מגדל ביטוח5871000.2405
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה474857.50.2401
סאמיט י1143395סאמיט292471.20.2396
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח465819.6313110.2355
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות449153.95202120.2271
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן439921.9032160.2224
מזרחי טפחות הנפקות 592310449בנק מזרחי-טפחות438084.5220.2215
פניקס 67670334הפניקס ביטוח2698500.2211
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן429532.26164730.2172
מליסרון יג3230224מליסרון426405.35766640.2156
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח411234.64410.2079
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל410265.8234270.2074
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס406640.47175480.2056
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח244834.17345730.2006
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים396386.10650.2004
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות373625.95944960.1889
אקויטל 27550122אקויטל368077.95750.1861
נמלי ישראל ד1175033נמלי ישראל3566800.1854
הראל השקעות א5850110הראל ביטוח2255000.1848
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי361607.490.1828
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3567990.1804
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות353245.0076160.1786
סאמיט ו1130939סאמיט345891.24798880.1749
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב342661.60.1733
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח338939.05597460.1714
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח338466.74932980.1711
וילאר ח4160156וילאר338392.090.1711
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן333341.79859580.1685
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש326954.1938180.1653
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל312652.1037750.1581
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות192243.0720.1575
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח311366.7810.1574
דה זראסאי ה1169556דה זראסאי308030.80.1557
מליסרון ו3230125מליסרון304469.67897060.1539
ביג יט1181007ביג מרכזי קניות1868370.1531
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח3012500.1523
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן299941.95332780.1517
כללביט ז1132950כלל ביטוח290124.06947680.1467
בזק 132300309בזק1788800.1466
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח279359.5714560.1413
שופרסל ד7770191שופרסל275664.35160.1394
בזק 142300317בזק1821800.1391
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח272403.69482880.1377
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות266175.4312560.1346
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס244392.18750.1236
אלקטרה צריכה א5010335אלקטרה צריכה2399750.1213
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי214770.19842750.1086
תדיראן גרופ 32580132תדיראן גרופ201099.08320.1017
אקויטל 37550148אקויטל201206.0480.1017
עזריאלי ה1156603עזריאלי3570973.4910.808
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1374459.43596060.695
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן1103520.766090.558
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן737723.3289270.373
מקורות 101158468מקורות1110539.81220.351
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות439038.60.222
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח247714.29313330.203
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות215973.120.177
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3144300.159
ריט 1 ד1129899ריט 1272856.82047960.138
ישרס יג6130181ישרס268910.072760.136
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי1022316.14281390.0958
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל170414.6396250.0862
נפטא ח6430169נפטא169075.20.0855
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים164734.25119250.0833
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי160737.060910.0813
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות127323.96731470.0644
אלקו יג6940233אלקו250612.35672150.0634
סאמיט ז1133479סאמיט114500.2424760.0579
פורמולה א2560142פורמולה מערכות103998.23473290.0526
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 17/05/2022
DateLevel
15/05/2022127.36
12/05/2022127.30
11/05/2022127.64
10/05/2022127.46
09/05/2022127.33
08/05/2022127.77
03/05/2022128.41
02/05/2022128.06
01/05/2022128.87
28/04/2022129.57
27/04/2022129.52
26/04/2022129.93
25/04/2022129.88
24/04/2022130.09
20/04/2022130.49
19/04/2022130.24
18/04/2022130.17
17/04/2022130.02
14/04/2022129.84
13/04/2022129.73
12/04/2022129.86
11/04/2022130.35
10/04/2022130.83
07/04/2022131.02
06/04/2022131.02
05/04/2022131.40
04/04/2022131.41
03/04/2022131.19
31/03/2022131.18
30/03/2022130.69
29/03/2022130.24
28/03/2022130.51
27/03/2022130.53
24/03/2022131.39
23/03/2022132.06
22/03/2022132.00
21/03/2022132.39
20/03/2022132.78
16/03/2022132.40
15/03/2022131.81
14/03/2022131.59
13/03/2022131.88
10/03/2022132.08
09/03/2022132.67
08/03/2022133.05
07/03/2022133.20
06/03/2022133.23
03/03/2022132.94
02/03/2022132.55
01/03/2022132.29
28/02/2022131.58
27/02/2022131.17
24/02/2022131.02
23/02/2022131.42
22/02/2022132.18
21/02/2022132.77
20/02/2022132.82
17/02/2022132.95
16/02/2022132.83
15/02/2022132.87
14/02/2022132.62
13/02/2022132.75
10/02/2022133.05
09/02/2022132.97
08/02/2022132.40
07/02/2022132.23
06/02/2022132.12
03/02/2022132.73
02/02/2022133.25
01/02/2022133.35
31/01/2022133.69
30/01/2022134.23
27/01/2022133.91
26/01/2022134.28
25/01/2022133.88
24/01/2022133.98
23/01/2022134.69
20/01/2022135.25
19/01/2022135.15
18/01/2022135.29
17/01/2022135.59
16/01/2022135.82
13/01/2022136.02
12/01/2022136.05
11/01/2022135.94
10/01/2022136.15
09/01/2022136.39
06/01/2022136.74
05/01/2022137.03
04/01/2022137.05
03/01/2022136.85
02/01/2022136.64
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.