↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס A-AA מח"מ 4

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס A-AA מח"מ 4 כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (-A) לבין (+AA), כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע את מח"מ המדד על 4 שנים במועד העדכון החודשי
 
נתוני שוק
שער אחרון129.67
שינוי יומי0.01%-
מספר ניירות במדד339
שווי כולל ני"ע במדד161.1 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.99
תשואה פנימית1.84%
מרווח ממשלתי1.44%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
4.64%7.44%12.78%21.46%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.07%6.53%5.17%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
3.600.640.76
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 19/09/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1272
ISIN מדדILINDX112726
מועד השקת המדד23/05/2021
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר0.5%
מגבלת משקל תאגיד5%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-A עד +AA
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
בזק 102300184בזק10051200.5325
חשמל 296000236חברת חשמל37967690.5318
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל17233090.5318
מליסרון יא3230208מליסרון15190600.5317
מימון ישיר ג1171214מימון ישיר קבוצה10114340.5314
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן9037390.5313
מליסרון י3230190מליסרון15995550.5305
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין18915320.5297
אמות ד1133149אמות19742600.5294
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן24401740.5283
פרטנר ז1156397פרטנר9485100.5279
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח12603490.5275
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ11711800.5272
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח8446340.5269
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה12604880.5269
כללביט י1136068כלל ביטוח10451850.5268
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ12260270.5265
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח9603180.5264
בזק 62300143בזק11054920.5264
בזק 92300176בזק23401600.5263
אמות ה1138114אמות10598080.5261
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים16502850.5258
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים8446400.5245
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי15127550.5212
גב ים ו7590128גב ים22484040.5193
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול7940260.5149
אדגר י1820208אדגר השקעות7834530.5081
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב18646550.4892
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב9760410.4879
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב33603790.4877
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים7499640.4863
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח7499760.4863
עזריאלי ז1178672עזריאלי19677470.4842
בזק 122300242בזק14582300.4842
אדמה ב1110915אדמה60885430.4833
מליסרון יז3230273מליסרון13751230.4833
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי19757740.4826
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז20056760.4822
חשמל 276000210חברת חשמל36018960.4822
פניקס 57670284הפניקס ביטוח8751810.4822
עזריאלי ו1156611עזריאלי24010790.4821
פז נפט ז1142595פז נפט17691230.4819
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות8484780.4817
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים13862530.4813
עזריאלי ה1156603עזריאלי37376840.4812
גב ים ט7590219גב ים9626450.4809
עזריאלי ד1138650עזריאלי37303160.4806
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן8611490.4806
מליסרון יד3230232מליסרון15102000.4805
ישרס טז6130223ישרס9295250.4793
חשמל 316000285חברת חשמל24580170.4783
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות11274740.4783
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי13154010.4781
אמות ו1158609אמות22676050.4773
אלביט מערכות ב1178235אלביט מערכות15087000.4768
שופרסל ז7770258שופרסל9649710.4768
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח8242510.4767
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8482400.4762
בזק 112300234בזק9123990.4759
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח14755510.4756
כללביט יא1160647כלל ביטוח17094730.4753
פז נפט ח1162817פז נפט8853660.4751
ישראכרט א1157536ישראכרט7326640.4751
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ8323990.4747
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין18343970.4746
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה11206310.4743
ריט 1 ה1136753ריט 112739520.4724
אמות ז1162866אמות8054720.4689
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים7187640.4661
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח7851400.4614
חברה לישראל 155760327חברה לישראל7755000.4558
מגה אור ט1165141מגה אור7720470.4537
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול10062930.4458
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ7539550.4427
בזן י2590511בתי זיקוק7645360.4375
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן7464700.4356
אדגר ט1820190אדגר השקעות6654840.4316
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח7272410.4274
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב7155330.4205
עזריאלי ב1134436עזריאלי6425620.4167
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק6418560.4162
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן6375950.4135
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן6352480.4119
שטראוס ו7460421שטראוס6996500.4112
סלקום יא1139252סלקום6324890.4102
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב6290530.4079
עזריאלי ח1178680עזריאלי18173500.4055
ישרס יד6130199ישרס6224090.4036
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה6865160.4035
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי6202940.4022
בזן יב2590578בתי זיקוק6703140.3839
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן6511180.3827
מגה אור ז1141696מגה אור5891560.3821
נאוויטס פטרוליום ב1169614נאוויטס פטרוליום יהש6480480.3809
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6468600.3802
שטראוס ה7460389שטראוס5850310.3794
אמ.ג'י.ג'י ב1160811אמ.ג'י.ג'י6712300.3748
חשמל 306000277חברת חשמל5734150.3718
חשמל 266000202חברת חשמל20574190.3717
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות10323640.3699
נמקו א1139575נמקו ריאלטי5653620.3666
מליסרון יג3230224מליסרון5650000.3664
ישרס טו6130207ישרס6177580.3631
מימון ישיר ד1175660מימון ישיר קבוצה5584130.3621
אספן גרופ ח3130390אספן גרופ6156100.3618
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים5553450.3601
פז נפט ו1139542פז נפט5507340.3571
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5500000.3567
אפי נכסים יב1173764אפי נכסים6099320.3531
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים5429760.3521
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה5360310.3476
מגה אור ו1138668מגה אור5322130.3451
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון5776670.3395
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה5221010.3386
הכשרת ישוב 236120323הכשרת הישוב5754720.3382
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה5189930.3366
מליסרון כ3230422מליסרון11250610.3306
אפי נכסים יא1171628אפי נכסים4968920.3222
כללביט ח1132968כלל ביטוח4938900.3203
כללביט ט1136050כלל ביטוח4937000.3202
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן4930290.3197
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות4908120.3183
סלקום ח1132828סלקום4894590.3174
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז4856390.3149
מימון ישיר ב1168145מימון ישיר קבוצה4850400.3145
שיכון ובינוי 101175132שיכון ובינוי5305260.3118
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה4776210.3097
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות4758690.3086
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים5028430.3079
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות5199390.3056
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ4700440.3048
גירון ו1139849גירון פיתוח4697340.3046
ישרס יח6130280ישרס5143220.3023
קרסו ג1141829קרסו מוטורס4571260.2964
דלתא א6270144דלתא4503890.2921
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות4484780.2908
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות4944930.2906
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח4931080.2898
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן4905710.2883
נורסטאר יא7230352נורסטאר4400880.2854
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן4383950.2843
אמות ח1172782אמות4766400.2801
לייטסטון א1133891לייטסטון4313560.2797
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח4287830.2781
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות4715690.2771
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח4250870.2757
מליסרון יט3230398מליסרון4685980.2754
פז נפט ה1139534פז נפט4228920.2742
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין4205600.2727
ג'נריישן קפיטל ב1177526ג'נריישן קפיטל4603330.2705
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי4160610.2698
אקויטל 27550122אקויטל4120910.2672
נורסטאר יב7230402נורסטאר4068390.2638
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס4364550.2565
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות3921280.2543
נייר חדרה 66320105נייר חדרה3848600.2496
ישרס יג6130181ישרס3845750.2494
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3785400.2455
מליסרון יח3230372מליסרון4171780.2452
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין3760650.2439
דמרי ח1153725דמרי3757260.2436
אזורים 147150444אזורים6021460.2431
ריט 1 ז1171271ריט 14119950.2421
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות4302700.2392
גירון ז1142629גירון פיתוח4013490.2359
אלבר טז1139823אלבר3936550.2341
סאמיט ו1130939סאמיט3604320.2337
אבגול ג1133289אבגול3600590.2335
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים3950100.2322
אלקטרה ד7390149אלקטרה3568320.2314
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים3563390.2311
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש3911980.2299
אשדר ה1157783אשדר3536150.2293
וילאר ח4160156וילאר3510420.2276
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח3430810.2225
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב3637190.2138
אפי נכסים י1160878אפי נכסים3636810.2137
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3292800.2135
אפי נכסים יג1178292אפי נכסים3601150.2116
קרסו א1136464קרסו מוטורס3255730.2111
דה זראסאי ה1169556דה זראסאי3236230.2099
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן3217920.2087
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3543900.2083
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח3533150.2076
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3510850.2063
אזורים 137150410אזורים3180640.2063
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס3173810.2058
שפיר הנדסה ג1178417שפיר הנדסה3500000.2057
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים3479800.2045
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי3623900.2037
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח3462300.2035
סאמיט י1143395סאמיט3396010.1996
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה3066760.1989
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח3383160.1988
מליסרון ו3230125מליסרון4553480.1969
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח3348450.1968
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח3029250.1964
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח3461450.1872
שופרסל ד7770191שופרסל3245240.1871
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס2875220.1865
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס2876470.1865
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה2872000.1862
פניקס 37670201הפניקס ביטוח2843310.1844
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3105900.1825
אשדר ד1135607אשדר2812230.1824
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח2799340.1815
מגה אור ד1130632מגה אור2795130.1813
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי12492090.1801
אמ.ג'י.ג'י א1155795אמ.ג'י.ג'י2769790.1796
חשמל 326000384חברת חשמל5961810.1752
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן2975640.1749
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים2904630.1707
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן2587150.1678
מנרב ב1550052קבוצת מנרב2840190.1669
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח2784840.1637
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח2775960.1631
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס2493280.1617
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק2489230.1614
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב2480800.1609
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי2731280.1605
אלקו יג6940233אלקו2703430.1589
רני צים אג"ח ב1171834רני צים מרכזי קניות2838460.1586
אפקון החזקות ד5780168אפקון החזקות2691000.1582
אספן גרופ ז3130333אספן גרופ2434200.1579
אזורים 127150360אזורים2392290.1551
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה2290710.1485
נמלי ישראל ד1175033נמלי ישראל4132400.1473
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן2506560.1473
חשמל 336000392חברת חשמל6763800.1461
ריט 1 ד1129899ריט 12772770.1438
קרסו ד1173566קרסו מוטורס2286330.1432
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי2202490.1428
דה לסר ו1167477דה לסר2197320.1425
סאות'רן א1140094סאות'רן פרופרטיס2129550.1381
ווסטדייל ב1161322ווסטדייל אמריקה2344850.1378
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2298910.1351
טאואר ז1138494טאואר2750190.1338
נפטא ח6430169נפטא2061830.1337
ויתניה ה1150903ויתניה2237710.1315
דמרי ט1168368דמרי2208570.1298
קורנרסטון א1139732קורנרסטון נכסים1995770.1294
אקויטל 37550148אקויטל2200270.1293
קרסו ב1139591קרסו מוטורס1986740.1288
רבוע כחול נדל"ן ט1174556רבוע כחול נדל"ן2187630.1286
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס1971160.1278
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט1888440.1225
דור אלון ח1175199דור אלון2072200.1218
ממן ג2380053ממן1876580.1217
מגה אור יא1178375מגה אור2065390.1214
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות2061670.1212
אזורים 157150451אזורים2023310.1189
סאות'רן ב1143387סאות'רן פרופרטיס1782140.1156
פתאל אירופה ב1140854פתאל אירופה1722130.1117
פנינסולה ג3330222פנינסולה3388490.1099
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי1671470.1084
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים1658090.1075
וילאר ז4160149וילאר1640440.1064
דמרי ז1141191דמרי1637010.1062
קרדן נדל"ן ה1172725קרדן נדל"ן1804530.1061
ויתניה ד1139476ויתניה1624860.1054
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי1615970.1048
אלבר יז1158732אלבר8952810.532
מליסרון טו3230240מליסרון10362210.527
בזן ה2590388בתי זיקוק8507940.524
סלקום יב1143080סלקום12396780.521
מגה אור ח1147602מגה אור9346210.482
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן11631570.482
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל25505960.482
חברה לישראל 145760301חברה לישראל14812700.479
מליסרון טז3230265מליסרון9239580.476
גב ים ח7590151גב ים15254550.474
ריט 1 ו1138544ריט 110083890.474
שופרסל ה7770209שופרסל11229240.467
שופרסל ו7770217שופרסל10349910.465
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות7124340.462
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים5967730.387
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן6710850.372
אלקטרה ה7390222אלקטרה6143030.361
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן5567630.361
חברה לישראל 125760251חברה לישראל5962300.348
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות5546870.326
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן5479640.322
סלקום ט1132836סלקום4764950.309
חברה לישראל 105760236חברה לישראל4703030.305
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4657550.302
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל4271180.277
דור אלון ז1157700דור אלון4893990.272
כללביט ז1132950כלל ביטוח4054900.263
פרטנר ו1141415פרטנר3947170.256
אלבר יח1158740אלבר3808520.247
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים4202400.247
לייטסטון ב1160746לייטסטון3715830.241
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה3330510.216
סופרגז א1167360סופרגז אנרגיה2943510.173
אלבר טו1138536אלבר2652170.172
דור אלון ו1140656דור אלון2498130.162
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה2910040.151
אס.אר אקורד א4220349אס.אר אקורד2254880.135
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות1819760.118
אנלייט ד7200256אנלייט אנרגיה3572540.105
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן1587740.103
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי38013790.53
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב12575210.52
אדגר יא1820281אדגר השקעות4594400.27
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים2722360.16
פרשקובסקי יג1169309פרשקובסקי1536450.0996
אלדן תחבורה ד1140821אלדן תחבורה1529940.0992
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים1516940.0984
ישרוטל א1139419ישרוטל1418890.092
אנקור א1141118אנקור פרופרטיס1393330.0904
קורנרסטון ב1160704קורנרסטון נכסים1394740.0904
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון1506590.0885
אלקו יא6940167אלקו1357550.088
אלדן תחבורה ג1140813אלדן תחבורה1343310.0871
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות1400770.0863
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות1303380.0845
ממן ב2380046ממן1299530.0843
אשטרום נכסים 82510162אשטרום נכסים1274610.0827
דה לסר ה1135664דה לסר5415800.0809
דור אלון ה1136761דור אלון1232910.08
סאמיט ז1133479סאמיט1220590.0792
סטרוברי א1136951סטרוברי פילדס ריט1188300.0771
אוריין ב1143379אוריין1180300.0765
אלקטרה נדל"ן ה1138593אלקטרה נדל"ן1095530.071
פורמולה א2560142פורמולה מערכות1073850.0696
ספנסר ב1139898ספנסר אקוויטי4817160.0687
מלרן ב1170323מלרן פרוייקטים2112800.0685
הרץ פרופרטיס א1142603הרץ פרופרטיס4432370.0676
מנרב ג1550078קבוצת מנרב1114150.0655
סאמיט ח1138940סאמיט1039660.0611
מגה אור י1178367מגה אור1975010.058
אלטיטיוד א1143924אלטיטיוד השקעות2521020.0471
קופרליין ב1140177קופרליין2662640.0464
דורסל ד1178128דורסל1504200.0442
קליין ב1140409קליין1803630.0387
דה לסר ד1132059דה לסר1996190.0354
ספנסר א1133800ספנסר אקוויטי1371860.0291
סטרוברי ג1179019סטרוברי פילדס ריט2154460.021
דה לסר ז1178920דה לסר1304660.0075
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 22/09/2021
DateLevel
19/09/2021129.67
14/09/2021129.68
13/09/2021129.53
12/09/2021129.36
09/09/2021129.38
05/09/2021129.36
02/09/2021129.35
01/09/2021129.47
31/08/2021129.52
30/08/2021129.33
29/08/2021129.23
26/08/2021129.06
25/08/2021129.15
24/08/2021129.15
23/08/2021129.08
22/08/2021129.14
19/08/2021129.07
18/08/2021129.10
17/08/2021129.02
16/08/2021128.97
15/08/2021128.80
12/08/2021128.60
11/08/2021128.58
10/08/2021128.63
09/08/2021128.69
08/08/2021128.80
05/08/2021128.84
04/08/2021128.87
03/08/2021128.74
02/08/2021128.65
01/08/2021128.37
29/07/2021128.14
28/07/2021128.24
27/07/2021128.20
26/07/2021128.32
25/07/2021128.25
22/07/2021127.95
21/07/2021127.73
20/07/2021127.61
19/07/2021127.71
15/07/2021128.32
14/07/2021128.23
13/07/2021128.13
12/07/2021128.18
11/07/2021128.18
08/07/2021128.15
07/07/2021128.42
06/07/2021128.46
05/07/2021128.47
04/07/2021128.42
01/07/2021128.27
30/06/2021128.19
29/06/2021128.09
28/06/2021128.22
27/06/2021128.18
24/06/2021128.26
23/06/2021128.43
22/06/2021128.15
21/06/2021127.96
20/06/2021128.15
17/06/2021128.37
16/06/2021128.28
15/06/2021128.35
14/06/2021128.26
13/06/2021128.14
10/06/2021127.97
09/06/2021127.92
08/06/2021127.80
07/06/2021127.80
06/06/2021128.02
03/06/2021127.92
02/06/2021127.93
01/06/2021127.80
31/05/2021127.65
30/05/2021127.74
27/05/2021127.69
26/05/2021127.84
25/05/2021127.98
24/05/2021127.93
23/05/2021127.93
20/05/2021127.83
19/05/2021128.15
18/05/2021128.28
13/05/2021128.18
12/05/2021127.81
11/05/2021127.62
10/05/2021128.04
09/05/2021127.75
06/05/2021127.55
05/05/2021127.53
04/05/2021127.31
03/05/2021127.15
02/05/2021126.78
29/04/2021126.53
28/04/2021126.54
27/04/2021126.51
26/04/2021126.53
25/04/2021126.55
22/04/2021126.54
21/04/2021126.50
19/04/2021126.61
18/04/2021126.63
13/04/2021126.38
12/04/2021126.25
11/04/2021126.26
08/04/2021126.18
07/04/2021126.19
06/04/2021126.13
05/04/2021125.96
04/04/2021125.93
01/04/2021125.81
31/03/2021125.66
30/03/2021125.53
29/03/2021125.62
25/03/2021125.41
24/03/2021125.52
22/03/2021125.37
21/03/2021124.95
18/03/2021124.95
17/03/2021124.78
16/03/2021124.79
15/03/2021124.45
14/03/2021124.36
11/03/2021124.42
10/03/2021124.29
09/03/2021124.29
08/03/2021123.91
07/03/2021124.16
04/03/2021124.66
03/03/2021124.81
02/03/2021124.88
01/03/2021124.68
28/02/2021124.58
25/02/2021124.64
24/02/2021124.64
23/02/2021124.62
22/02/2021124.63
21/02/2021124.77
18/02/2021124.67
17/02/2021124.79
16/02/2021124.98
15/02/2021124.85
14/02/2021124.95
11/02/2021125.02
10/02/2021125.13
09/02/2021125.02
08/02/2021124.85
07/02/2021124.88
04/02/2021124.82
03/02/2021124.60
02/02/2021124.39
01/02/2021124.35
31/01/2021124.31
28/01/2021124.62
27/01/2021124.72
26/01/2021124.96
25/01/2021125.09
24/01/2021125.11
21/01/2021125.09
20/01/2021125.19
19/01/2021125.09
18/01/2021124.82
17/01/2021124.51
14/01/2021124.51
13/01/2021124.41
12/01/2021124.24
11/01/2021124.21
10/01/2021124.22
07/01/2021124.21
06/01/2021124.12
05/01/2021124.07
04/01/2021124.12
03/01/2021124.00
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.