↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס A-AA מח"מ 4

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס A-AA מח"מ 4 כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (-A) לבין (+AA), כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע את מח"מ המדד על 4 שנים במועד העדכון החודשי
 
נתוני שוק
שער אחרון131.24
שינוי יומי0.05%-
מספר ניירות במדד343
שווי כולל ני"ע במדד167.6 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.01
תשואה פנימית1.75%
מרווח ממשלתי1.25%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
5.90%8.32%14.55%23.07%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.06%6.53%5.17%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
3.910.710.81
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/10/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1272
ISIN מדדILINDX112726
מועד השקת המדד23/05/2021
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר0.5%
מגבלת משקל תאגיד5%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-A עד +AA
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב3483552.4169850.5327
מליסרון י3230190מליסרון1634674.59061060.5252
מליסרון יא3230208מליסרון1548503.4834960.5239
אמות ד1133149אמות2010387.01920.5233
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן2482423.5240.5228
גב ים ו7590128גב ים2285992.30668750.5225
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3864057.54981750.5224
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1278325.47999870.5224
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין1921017.96886560.5219
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות1144829.69312160.5218
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי1535958.64300160.5218
חשמל 296000236חברת חשמל3852038.99947550.5214
בזק 102300184בזק1019490.98719040.5213
מימון ישיר ג1171214מימון ישיר קבוצה10252640.5209
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים854135.01150.5197
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן913917.60.5197
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1741533.09840.5193
בזן ה2590388בתי זיקוק858845.6271360.5188
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים1663646.878750.5181
בזק 62300143בזק1112791.81313040.5173
סלקום יב1143080סלקום1243720.78476360.5156
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח847166.50.5154
כללביט י1136068כלל ביטוח1047680.6410.5151
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח962210.5970.5149
אמות ה1138114אמות1061761.4492310.5149
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1262851.32120.5149
פרטנר ז1156397פרטנר949701.580520.5145
בזק 92300176בזק2339087.6040.5137
מליסרון טו3230240מליסרון1035354.8901960.5135
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה1259348.5992590.5134
חשמל 266000202חברת חשמל1449449.00602920.5129
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1214144.3880.5089
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול995685.17870.5085
שופרסל ה7770209שופרסל972797.97153240.5008
אלבר יז1158732אלבר870254.23440940.4995
אדגר י1820208אדגר השקעות796077.72540.4926
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1941043.6299540.4923
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול793801.5425040.4912
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב1012128.93827910.4904
עזריאלי ז1178672עזריאלי2037038.07960.4896
ישרס טז6130223ישרס956848.34255220.4868
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי1353087.48720.4865
חשמל 316000285חברת חשמל2526793.0740.4861
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן883788.8904280.4853
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות869567.46240.4847
אדמה ב1110915אדמה6235439.66491160.4843
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי2022548.25592610.4841
מליסרון יז3230273מליסרון1406349.4440120.4836
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז2050225.782850.4834
ריט 1 ו1138544ריט 11030809.63116950.4834
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל2606448.7680.4833
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות1053804.31110.4827
בזק 122300242בזק1487930.0520.4825
פז נפט ז1142595פז נפט1804790.5825950.4824
ריט 1 ה1136753ריט 11299207.99528480.4823
גב ים ט7590219גב ים980961.353520.4819
מליסרון יד3230232מליסרון1538957.49475450.4819
עזריאלי ה1156603עזריאלי3806119.33850.4816
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה1129351.34340.4815
פניקס 57670284הפניקס ביטוח889412.41920.4806
מגה אור ח1147602מגה אור947798.880.4796
אמות ו1158609אמות2296364.23170.4789
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1176768.31388430.4784
מליסרון טז3230265מליסרון922614.92521830.4775
פז נפט ח1162817פז נפט892887.91050.4769
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ836576.40660.4753
חשמל 276000210חברת חשמל3614559.25442520.4746
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים1391009.841440.4745
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1480240.12905530.4744
שופרסל ז7770258שופרסל966851.6460.4738
אלביט מערכות ב1178235אלביט מערכות15112500.4737
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1837568.06287680.4737
בזק 112300234בזק912900.09760.4732
גב ים ח7590151גב ים1525455.03062170.4729
חברה לישראל 145760301חברה לישראל1477223.50.4716
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח825677.42850.4702
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים755484.56188560.4675
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח752109.86250.4654
כללביט יא1160647כלל ביטוח1678712.7346560.4644
אמות ז1162866אמות813946.990.4635
ישראכרט א1157536ישראכרט734892.19547040.4548
מגה אור ט1165141מגה אור788244.4395360.4489
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות725204.039560.4488
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח778653.423450.4434
חברה לישראל 155760327חברה לישראל7785000.4433
בזן י2590511בתי זיקוק785284.78193940.4354
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן759715.95040.4326
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ759472.670.4325
אמ.ג'י.ג'י ב1160811אמ.ג'י.ג'י676923.48627120.4189
אדגר ט1820190אדגר השקעות674656.615680.4175
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב723890.53412910.4122
נאוויטס פטרוליום ב1169614נאוויטס פטרוליום יהש657850.90.4071
עזריאלי ב1134436עזריאלי651740.269780.4033
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן648300.1786470.4012
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן647774.132410.4008
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק646577.407640.4001
שטראוס ו7460421שטראוס7008400.3991
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן644185.33018940.3986
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב638540.0696970.3951
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה683430.46396590.3892
ישרס יד6130199ישרס622576.23958440.3853
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי621528.49473540.3846
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן667134.380880.3799
בזן יב2590578בתי זיקוק677453.16630720.3759
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים606085.12867350.3751
מגה אור ז1141696מגה אור600014.38860.3713
שטראוס ה7460389שטראוס585682.06320.3624
ישרס טו6130207ישרס631819.42532280.3598
אספן גרופ ח3130390אספן גרופ628412.55480.3578
חשמל 306000277חברת חשמל574617.45140.3556
נמקו א1139575נמקו ריאלטי570826.3680520.3532
מימון ישיר ד1175660מימון ישיר קבוצה570287.36520.3529
מליסרון יג3230224מליסרון569060.278290.3521
אלקטרה ה7390222אלקטרה614193.85650.3497
אפי נכסים יב1173764אפי נכסים612338.1336030.3487
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן562252.86640.3479
פז נפט ו1139542פז נפט561382.86865480.3474
חשמל 326000384חברת חשמל606721.57440.3455
אזורים 147150444אזורים604708.1650.3443
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים552494.9034560.3419
הכשרת ישוב 236120323הכשרת הישוב588512.21520.3351
מגה אור ו1138668מגה אור539852.1724840.3341
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה537909.75174360.3329
חברה לישראל 125760251חברה לישראל533517.989310.3301
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון573764.53776580.3267
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה522101.162450.3231
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה519234.091520.3213
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות564025.5178920.3212
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן557976.5346150.3177
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5489500.3168
אפי נכסים יא1171628אפי נכסים5056780.3129
כללביט ט1136050כלל ביטוח501534.71968730.3104
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות499693.14086140.3092
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן496207.368160.3071
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה495091.36442720.3064
כללביט ח1132968כלל ביטוח494735.1828260.3061
שיכון ובינוי 101175132שיכון ובינוי533661.79320.3039
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז489901.48859840.3032
מימון ישיר ב1168145מימון ישיר קבוצה488225.71832720.3021
חשמל 336000392חברת חשמל712112.9040.2997
סלקום ט1132836סלקום481042.3509620.2977
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות522043.728960.2973
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות480212.7706920.2972
גירון ו1139849גירון פיתוח478635.592950.2962
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ474077.4992980.2934
חברה לישראל 105760236חברה לישראל471356.42190.2917
ישרס יח6130280ישרס509055.120.2899
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים468103.50.2897
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח499326.24276750.2843
קרסו ג1141829קרסו מוטורס456512.64856230.2825
אמות ח1172782אמות4925700.2805
דלתא א6270144דלתא450388.9946880.2787
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות450015.30.2785
נורסטאר יא7230352נורסטאר449735.01137950.2783
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות483100.80.2751
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן443897.52100380.2747
מליסרון יט3230398מליסרון481433.2320.2741
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים500020.02189360.2688
לייטסטון א1133891לייטסטון432035.79391280.2673
ג'נריישן קפיטל ב1177526ג'נריישן קפיטל469077.07980.2671
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח429540.9870.2658
אדגר יא1820281אדגר השקעות4648400.2647
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל427201.63530.2644
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח426401.14357530.2639
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין424566.8897140.2627
פז נפט ה1139534פז נפט424362.20540.2626
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי417215.63030.2582
דור אלון ז1157700דור אלון416124.673780.2575
אקויטל 27550122אקויטל413785.0860.2561
נורסטאר יב7230402נורסטאר412658.9147910.2554
כללביט ז1132950כלל ביטוח411108.47280.2544
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס438122.20220.2495
אלבר טז1139823אלבר399938.64990520.2475
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים429324.85250.2445
פרטנר ו1141415פרטנר394831.8986010.2443
מליסרון יח3230372מליסרון427847.60.2436
ריט 1 ז1171271ריט 1423319.1360.2411
ישרס יג6130181ישרס388710.47781540.2405
נייר חדרה 66320105נייר חדרה385583.829030.2386
גירון ז1142629גירון פיתוח411699.197880.2344
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין377154.75841510.2334
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים409389.750.2331
דמרי ח1153725דמרי376317.4360.2329
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות371916.41785440.2301
לייטסטון ב1160746לייטסטון371871.23710.2301
אלבר יח1158740אלבר363351.05630050.2248
סאמיט ו1130939סאמיט360853.79517120.2233
אבגול ג1133289אבגול359991.6439320.2228
אלקטרה ד7390149אלקטרה357491.22029070.2212
אשדר ה1157783אשדר354150.495450.2192
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים351491.114880.2175
וילאר ח4160156וילאר351377.4880.2174
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש375224.1585960.2137
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח344595.99670.2132
אפי נכסים יג1178292אפי נכסים3712450.2114
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב3698200.2106
פנינסולה ג3330222פנינסולה339752.78850.2102
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה337966.30836710.2091
דה זראסאי ה1169556דה זראסאי334258.080.2068
אנלייט ד7200256אנלייט אנרגיה362387.2330.2064
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח361285.06410670.2057
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3301500.2043
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים357254.22150.2034
קרסו א1136464קרסו מוטורס325635.29657360.2015
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח352665.46783910.2008
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3525550.2008
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3518100.2003
שפיר הנדסה ג1178417שפיר הנדסה3514000.2001
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן321928.22836230.1992
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס319376.26360350.1976
אזורים 137150410אזורים318154.326450.1969
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי339052.151790.1931
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח338038.62350.1925
מליסרון ו3230125מליסרון310827.20590350.1923
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח3093500.1914
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח334693.4320.1906
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה306536.53271360.1897
שופרסל ד7770191שופרסל291040.71120.1801
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס289828.1250.1793
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס288851.33437920.1787
פניקס 37670201הפניקס ביטוח285555.57810.1767
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח285154.2790560.1765
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3074100.1751
מגה אור ד1130632מגה אור282420.68656590.1748
אשדר ד1135607אשדר281756.277110.1744
ריט 1 ד1129899ריט 1281527.08285610.1742
אמ.ג'י.ג'י א1155795אמ.ג'י.ג'י281065.287040.1739
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה2793750.1729
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן299618.10768960.1706
סופרגז א1167360סופרגז אנרגיה292909.36750.1668
רני צים אג"ח ב1171834רני צים מרכזי קניות291734.280.1661
אלבר טו1138536אלבר266386.79433370.1648
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי1281447.9919560.1643
מנרב ב1550052קבוצת מנרב288399.99504870.1642
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים288433.5421440.1642
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן259375.96880280.1605
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן2580480.1597
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח278963.59161790.1589
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים278764.20.1587
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח278123.55671240.1584
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי276540.5760.1575
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק252810.13050.1564
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב252523.741380.1563
דור אלון ו1140656דור אלון250795.89607710.1552
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס249012.39869480.1541
אלקו יג6940233אלקו270580.1026470.1541
אפקון החזקות ד5780168אפקון החזקות269392.50.1534
אספן גרופ ז3130333אספן גרופ244242.426120.1511
אזורים 127150360אזורים239754.11095280.1484
נמלי ישראל ד1175033נמלי ישראל4259200.1478
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה292515.376960.1448
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה233070.2640.1442
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי223651.5895350.1384
קרסו ד1173566קרסו מוטורס221100.99180.1368
סטרוברי ג1179019סטרוברי פילדס ריט2187120.1353
ווסטדייל ב1161322ווסטדייל אמריקה2340480.1333
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות233840.640.1332
מלרן ב1170323מלרן פרוייקטים2153200.1332
סאות'רן א1140094סאות'רן פרופרטיס214096.905750.1325
ויתניה ה1150903ויתניה228644.0040.1302
אס.אר אקורד א4220349אס.אר אקורד209213.69399460.1295
נפטא ח6430169נפטא206482.50.1278
טאואר ז1138494טאואר205800.8546880.1274
אקויטל 37550148אקויטל221710.8480.1263
דמרי ט1168368דמרי2196810.1251
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס200965.06746060.1244
קורנרסטון א1139732קורנרסטון נכסים200191.016690.1239
מגה אור יא1178375מגה אור211541.66660.1205
דור אלון ח1175199דור אלון2115400.1205
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות209817.2160.1195
אזורים 157150451אזורים206402.44240.1175
ממן ג2380053ממן186226.6563210.1152
מגה אור י1178367מגה אור202116.49440.1151
כללביט יב1179928כלל ביטוח3959600.1127
סאות'רן ב1143387סאות'רן פרופרטיס180717.60.1118
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות180624.480.1118
פתאל אירופה ב1140854פתאל אירופה171551.4570.1062
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי168988.27328540.1046
קרדן נדל"ן ה1172725קרדן נדל"ן180989.78520.1031
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים165733.65008750.1026
וילאר ז4160149וילאר164136.1638960.1016
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי1638000.1014
דמרי ז1141191דמרי163747.778250.1013
שופרסל ו7770217שופרסל909400.56117090.516
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1171391.6602960.514
עזריאלי ח1178680עזריאלי1909829.05760.497
מליסרון כ3230422מליסרון1161073.94460.488
עזריאלי ד1138650עזריאלי3802304.5909380.482
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8465600.472
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים728786.9290.451
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח721780.118550.411
סלקום יא1139252סלקום636657.00060.394
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6480000.369
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים562375.9229640.348
סלקום ח1132828סלקום497800.33288490.308
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן493456.50930240.281
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות395879.22387420.245
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3846600.238
אפי נכסים י1160878אפי נכסים358257.33090.204
סאמיט י1143395סאמיט342465.20.195
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח282737.1824640.175
גזית גלוב טז1260785גזית גלוב477499.95810.136
רבוע כחול נדל"ן ט1174556רבוע כחול נדל"ן224742.75750.128
קרסו ב1139591קרסו מוטורס198751.2739920.123
ויתניה ד1139476ויתניה163167.40440.101
עזריאלי ו1156611עזריאלי2488014.08090.49
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות474177.770.27
דה לסר ו1167477דה לסר226288.77180.14
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן160033.39560.099
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים154683.426380.0957
אלדן תחבורה ד1140821אלדן תחבורה154320.2119470.0955
פרשקובסקי יג1169309פרשקובסקי1537200.0951
ישרוטל א1139419ישרוטל142346.191680.0881
קורנרסטון ב1160704קורנרסטון נכסים142186.9750.088
אנקור א1141118אנקור פרופרטיס140553.92053790.087
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות140467.7021440.0869
דורסל ד1178128דורסל1518900.0865
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון149977.12774170.0854
ספנסר א1133800ספנסר אקוויטי137741.19949770.0852
אלקו יא6940167אלקו135488.06970.0838
אלדן תחבורה ג1140813אלדן תחבורה135287.90372460.0837
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות130819.23085440.081
ממן ב2380046ממן130441.16732580.0807
דה לסר ה1135664דה לסר548354.681680.0799
אשטרום נכסים 82510162אשטרום נכסים128485.120590.0795
דור אלון ה1136761דור אלון123571.46887260.0765
סאמיט ז1133479סאמיט123342.4967040.0763
סטרוברי א1136951סטרוברי פילדס ריט119919.63240.0742
אוריין ב1143379אוריין117805.46850.0729
הראל השקעות א5850110הראל ביטוח2527250.072
ספנסר ב1139898ספנסר אקוויטי492937.3232360.069
אלקטרה נדל"ן ה1138593אלקטרה נדל"ן108954.78647890.0674
פורמולה א2560142פורמולה מערכות107929.08679080.0668
הרץ פרופרטיס א1142603הרץ פרופרטיס452635.20546680.0645
מנרב ג1550078קבוצת מנרב111611.76762560.0636
סאמיט ח1138940סאמיט104149.12100160.0593
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט188858.387160.0584
אלטיטיוד א1143924אלטיטיוד השקעות254464.68090680.0494
מלרן ג1180058מלרן פרוייקטים1528200.0473
קופרליין ב1140177קופרליין268300.51430.046
דה לסר ד1132059דה לסר203435.76747660.035
קליין ב1140409קליין183372.41092980.0349
דה לסר ז1178920דה לסר132748.2180.017
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/10/2021
DateLevel
17/10/2021131.24
14/10/2021131.30
13/10/2021130.92
12/10/2021130.54
11/10/2021130.24
10/10/2021129.99
07/10/2021130.05
06/10/2021130.12
05/10/2021130.13
04/10/2021130.13
03/10/2021130.19
30/09/2021129.96
29/09/2021130.06
26/09/2021129.97
23/09/2021130.08
22/09/2021129.83
19/09/2021129.67
14/09/2021129.68
13/09/2021129.53
12/09/2021129.36
09/09/2021129.38
05/09/2021129.36
02/09/2021129.35
01/09/2021129.47
31/08/2021129.52
30/08/2021129.33
29/08/2021129.23
26/08/2021129.06
25/08/2021129.15
24/08/2021129.15
23/08/2021129.08
22/08/2021129.14
19/08/2021129.07
18/08/2021129.10
17/08/2021129.02
16/08/2021128.97
15/08/2021128.80
12/08/2021128.60
11/08/2021128.58
10/08/2021128.63
09/08/2021128.69
08/08/2021128.80
05/08/2021128.84
04/08/2021128.87
03/08/2021128.74
02/08/2021128.65
01/08/2021128.37
29/07/2021128.14
28/07/2021128.24
27/07/2021128.20
26/07/2021128.32
25/07/2021128.25
22/07/2021127.95
21/07/2021127.73
20/07/2021127.61
19/07/2021127.71
15/07/2021128.32
14/07/2021128.23
13/07/2021128.13
12/07/2021128.18
11/07/2021128.18
08/07/2021128.15
07/07/2021128.42
06/07/2021128.46
05/07/2021128.47
04/07/2021128.42
01/07/2021128.27
30/06/2021128.19
29/06/2021128.09
28/06/2021128.22
27/06/2021128.18
24/06/2021128.26
23/06/2021128.43
22/06/2021128.15
21/06/2021127.96
20/06/2021128.15
17/06/2021128.37
16/06/2021128.28
15/06/2021128.35
14/06/2021128.26
13/06/2021128.14
10/06/2021127.97
09/06/2021127.92
08/06/2021127.80
07/06/2021127.80
06/06/2021128.02
03/06/2021127.92
02/06/2021127.93
01/06/2021127.80
31/05/2021127.65
30/05/2021127.74
27/05/2021127.69
26/05/2021127.84
25/05/2021127.98
24/05/2021127.93
23/05/2021127.93
20/05/2021127.83
19/05/2021128.15
18/05/2021128.28
13/05/2021128.18
12/05/2021127.81
11/05/2021127.62
10/05/2021128.04
09/05/2021127.75
06/05/2021127.55
05/05/2021127.53
04/05/2021127.31
03/05/2021127.15
02/05/2021126.78
29/04/2021126.53
28/04/2021126.54
27/04/2021126.51
26/04/2021126.53
25/04/2021126.55
22/04/2021126.54
21/04/2021126.50
19/04/2021126.61
18/04/2021126.63
13/04/2021126.38
12/04/2021126.25
11/04/2021126.26
08/04/2021126.18
07/04/2021126.19
06/04/2021126.13
05/04/2021125.96
04/04/2021125.93
01/04/2021125.81
31/03/2021125.66
30/03/2021125.53
29/03/2021125.62
25/03/2021125.41
24/03/2021125.52
22/03/2021125.37
21/03/2021124.95
18/03/2021124.95
17/03/2021124.78
16/03/2021124.79
15/03/2021124.45
14/03/2021124.36
11/03/2021124.42
10/03/2021124.29
09/03/2021124.29
08/03/2021123.91
07/03/2021124.16
04/03/2021124.66
03/03/2021124.81
02/03/2021124.88
01/03/2021124.68
28/02/2021124.58
25/02/2021124.64
24/02/2021124.64
23/02/2021124.62
22/02/2021124.63
21/02/2021124.77
18/02/2021124.67
17/02/2021124.79
16/02/2021124.98
15/02/2021124.85
14/02/2021124.95
11/02/2021125.02
10/02/2021125.13
09/02/2021125.02
08/02/2021124.85
07/02/2021124.88
04/02/2021124.82
03/02/2021124.60
02/02/2021124.39
01/02/2021124.35
31/01/2021124.31
28/01/2021124.62
27/01/2021124.72
26/01/2021124.96
25/01/2021125.09
24/01/2021125.11
21/01/2021125.09
20/01/2021125.19
19/01/2021125.09
18/01/2021124.82
17/01/2021124.51
14/01/2021124.51
13/01/2021124.41
12/01/2021124.24
11/01/2021124.21
10/01/2021124.22
07/01/2021124.21
06/01/2021124.12
05/01/2021124.07
04/01/2021124.12
03/01/2021124.00
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.