↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס אג"ח חברות EW – TOP100

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח חברות ישראל EW - Top100 כולל 100 אגרות חוב קונצרניות צמודות מדד ושקליות בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (-BBB) ומנפיקותיהן התאגדו בישראל, בעלות שווי השוק הגבוה ביותר במועד הקובע מבין הסדרות העומדות בתנאי המדד, כאשר במועד הקובע ניתן משקל שווה לכל סדרת אג"ח במדד
 
נתוני שוק
שער אחרון128.03
שינוי יומי0.08%-
מספר ניירות במדד100
שווי כולל ני"ע במדד0 מיליוני ₪
מח"מ ברוטו4.21
תשואה פנימית1.63%
מרווח ממשלתי1.14%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
5.09%8.29%12.73%20.88%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
1.91%5.14%4.12%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
4.070.790.92
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 29/09/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1274
ISIN מדדILINDX112742
מועד השקת המדד23/05/2021
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב33953611.0358
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב18780361.0357
פועלים הנפקות כ"א1940725בנק פועלים12212271.0256
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב9756491.0251
מליסרון כ3230422מליסרון11311751.0248
מזרחי טפחות הנפקות 502310290בנק מזרחי-טפחות11922181.0233
עזריאלי ז1178672עזריאלי19732681.0205
מליסרון יז3230273מליסרון13812281.0204
בזק 122300242בזק14606411.0194
עזריאלי ח1178680עזריאלי18280341.0193
דיסקונט מנפיקים ז7480247בנק דיסקונט17369691.0192
אדמה ב1110915אדמה61046261.0186
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים17393701.0182
חשמל 276000210חברת חשמל36179891.0181
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות32655001.0176
בזק 102300184בזק10082941.0176
עזריאלי ו1156611עזריאלי24098901.0172
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל17303541.0172
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי19809371.017
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל25594821.0167
חשמל 296000236חברת חשמל38094781.0165
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים48813261.0165
דיסקונט מנפיקים ו7480197בנק דיסקונט14622941.0162
לאומי התחיבות 4036040430בנק לאומי16273471.0157
פז נפט ז1142595פז נפט17740371.0156
לאומי 1796040372בנק לאומי14372001.0154
גב ים ט7590219גב ים9668441.0153
פועלים הנפקות כ1940691בנק פועלים11743111.0148
עזריאלי ה1156603עזריאלי37483871.0144
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן9056181.0142
עזריאלי ד1138650עזריאלי37430781.0138
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן11638481.0138
מליסרון יא3230208מליסרון15203801.0137
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז20053671.0135
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי16204501.0134
מליסרון יד3230232מליסרון15146741.013
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים13877991.0128
אמות ד1133149אמות19821791.0126
מימון ישיר ג1171214מימון ישיר קבוצה10117111.0126
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי38122091.0124
מליסרון י3230190מליסרון16015141.0119
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות23600201.0118
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין18955711.0112
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות26875151.0109
פועלים הנפקות יח1940600בנק פועלים11349791.0102
מגה אור ח1147602מגה אור9316561.0099
חשמל 316000285חברת חשמל24666881.009
פרטנר ז1156397פרטנר9513181.0086
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים24395551.0082
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות27862551.0081
ישרס טז6130223ישרס9298391.0079
מקורות 111158476מקורות27662111.0077
כללביט י1136068כלל ביטוח10489281.0072
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן24419251.0072
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי13177871.0069
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ11736101.0064
חברה לישראל 145760301חברה לישראל14804031.0063
מליסרון ח3230166מליסרון11154041.0062
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים15116021.0059
מליסרון טו3230240מליסרון10382421.0059
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח12613021.0057
אמות ה1138114אמות10634221.0057
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה12625391.0054
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח9625711.0051
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט11538181.0049
בזק 92300176בזק23450941.0047
לאומי 1806040422בנק לאומי17719641.0044
דיסקונט השקעות י6390348דיסקונט השקעות18306021.0043
בזק 62300143בזק11069921.0041
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח14817571.0039
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים16533351.0035
אלביט מערכות ב1178235אלביט מערכות15105001.0034
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות34101801.003
שופרסל ז7770258שופרסל9655691.0028
ריט 1 ו1138544ריט 110137791.0016
פז נפט ח1162817פז נפט8876141.0011
לאומי התחיבות 4046040471בנק לאומי13410531.001
דיסקונט השקעות ו6390207דיסקונט השקעות13014251.0008
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין18404061.0008
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות27696301.0007
בזק 112300234בזק9125661.0006
לאומי 1816040505בנק לאומי24914150.9987
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט24089370.9978
גב ים ח7590151גב ים15270650.9975
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות31868700.9974
ריט 1 ה1136753ריט 112782790.9963
אמות ו1158609אמות22481570.9947
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי15142130.9939
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב12610780.9934
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ12134380.9927
גב ים ו7590128גב ים22537510.9917
לאומי 1786040323בנק לאומי12224500.9909
סלקום יב1143080סלקום12357580.9893
כללביט יא1160647כלל ביטוח16901660.9877
מליסרון טז3230265מליסרון9097030.9851
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה11029440.9811
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות11338410.9163
שופרסל ה7770209שופרסל9746980.7722
שופרסל ו7770217שופרסל8958370.7667
חשמל 266000202חברת חשמל20597240.7088
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 29/09/2021
DateLevel
26/09/2021128.03
23/09/2021128.13
22/09/2021127.91
19/09/2021127.73
14/09/2021127.77
13/09/2021127.57
12/09/2021127.38
09/09/2021127.42
05/09/2021127.50
02/09/2021127.52
01/09/2021127.57
31/08/2021127.62
30/08/2021127.34
29/08/2021127.21
26/08/2021126.96
25/08/2021127.02
24/08/2021127.02
23/08/2021126.97
22/08/2021126.98
19/08/2021126.91
18/08/2021126.94
17/08/2021126.90
16/08/2021126.84
15/08/2021126.64
12/08/2021126.44
11/08/2021126.43
10/08/2021126.46
09/08/2021126.54
08/08/2021126.63
05/08/2021126.69
04/08/2021126.71
03/08/2021126.59
02/08/2021126.55
01/08/2021126.29
29/07/2021126.05
28/07/2021126.08
27/07/2021126.04
26/07/2021126.15
25/07/2021126.02
22/07/2021125.74
21/07/2021125.50
20/07/2021125.40
19/07/2021125.50
15/07/2021126.12
14/07/2021126.00
13/07/2021125.91
12/07/2021125.89
11/07/2021125.88
08/07/2021125.84
07/07/2021126.12
06/07/2021126.13
05/07/2021126.06
04/07/2021126.00
01/07/2021125.83
30/06/2021125.74
29/06/2021125.62
28/06/2021125.75
27/06/2021125.70
24/06/2021125.80
23/06/2021125.97
22/06/2021125.73
21/06/2021125.63
20/06/2021125.78
17/06/2021126.07
16/06/2021126.05
15/06/2021126.17
14/06/2021126.10
13/06/2021125.98
10/06/2021125.82
09/06/2021125.76
08/06/2021125.61
07/06/2021125.59
06/06/2021125.79
03/06/2021125.70
02/06/2021125.75
01/06/2021125.61
31/05/2021125.44
30/05/2021125.55
27/05/2021125.53
26/05/2021125.59
25/05/2021125.71
24/05/2021125.68
23/05/2021125.71
20/05/2021125.67
19/05/2021125.94
18/05/2021126.10
13/05/2021126.15
12/05/2021125.74
11/05/2021125.59
10/05/2021125.99
09/05/2021125.59
06/05/2021125.36
05/05/2021125.34
04/05/2021125.11
03/05/2021124.94
02/05/2021124.55
29/04/2021124.34
28/04/2021124.30
27/04/2021124.29
26/04/2021124.31
25/04/2021124.31
22/04/2021124.30
21/04/2021124.26
20/04/2021124.37
19/04/2021124.40
18/04/2021124.40
13/04/2021124.11
12/04/2021124.04
11/04/2021124.08
08/04/2021124.01
07/04/2021124.05
06/04/2021123.99
05/04/2021123.81
04/04/2021123.83
01/04/2021123.67
31/03/2021123.54
30/03/2021123.42
29/03/2021123.48
25/03/2021123.29
24/03/2021123.40
22/03/2021123.29
21/03/2021122.90
18/03/2021122.90
17/03/2021122.80
16/03/2021122.81
15/03/2021122.50
14/03/2021122.42
11/03/2021122.50
10/03/2021122.40
09/03/2021122.47
08/03/2021122.20
07/03/2021122.31
04/03/2021122.50
03/03/2021122.60
02/03/2021122.72
01/03/2021122.54
28/02/2021122.46
25/02/2021122.46
24/02/2021122.46
23/02/2021122.40
22/02/2021122.34
21/02/2021122.46
18/02/2021122.41
17/02/2021122.51
16/02/2021122.66
15/02/2021122.53
14/02/2021122.63
11/02/2021122.70
10/02/2021122.86
09/02/2021122.71
08/02/2021122.58
07/02/2021122.62
04/02/2021122.62
03/02/2021122.42
02/02/2021122.27
01/02/2021122.29
31/01/2021122.31
28/01/2021122.57
27/01/2021122.65
26/01/2021122.84
25/01/2021122.97
24/01/2021122.95
21/01/2021122.92
20/01/2021123.05
19/01/2021122.96
18/01/2021122.71
17/01/2021122.42
14/01/2021122.44
13/01/2021122.25
12/01/2021122.07
11/01/2021122.03
10/01/2021122.05
07/01/2021122.10
06/01/2021122.01
05/01/2021121.96
04/01/2021121.97
03/01/2021121.85
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.