↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס אג"ח חברות EW – TOP100

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס אג"ח חברות ישראל EW - Top100 כולל 100 אגרות חוב ישראליות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה בדירוג השקעה מקומי, בעלות שווי השוק הגבוה ביותר במועד הקובע מבין הסדרות העומדות בתנאי המדד, כאשר במועד הקובע ניתן משקל שווה לכל סדרת אג"ח במדד
 
נתונים עיקריים
קוד מדד1274
שער אחרון127.61
שינוי יומי0.14%
מספר ניירות במדד100
מח"מ ברוטו4.00
תשואה פנימית5.16%
מרווח ממשלתי1.34%
דירוג ממוצעAA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 03/03/2024
התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
מימון ישיר ה1182831מימון ישיר קבוצה1.046
לאומי התחיבות 4056040620בנק לאומי1.0448
חשמל 336000392חברת חשמל1.0434
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ1.0388
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1.0367
כלל מימון יב1179928כלל ביטוח1.0359
עזריאלי ח1178680עזריאלי1.0324
דליה א1184951דליה אנרגיה1.0323
חשמל 351196799חברת חשמל1.0319
מבנה כ"ה2260636מבנה נדל"ן1.0301
מימון ישיר ו1191659מימון ישיר קבוצה1.0275
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות1.0273
אדמה ב1110915אדמה1.0272
אמות ח1172782אמות1.0267
חשמל 341196781חברת חשמל1.0266
עזריאלי ז1178672עזריאלי1.0265
אמות ז1162866אמות1.0257
פניקס הון יב1195585הפניקס ביטוח1.0249
חשמל 316000285חברת חשמל1.0244
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח1.024
לאומי 1836040547בנק לאומי1.0238
ריט 1 ו1138544ריט 11.0229
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי1.0226
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי1.0224
כלל מימון יא1160647כלל ביטוח1.0214
אשטרום קבוצה ד1182989אשטרום קבוצה1.0212
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן1.0206
לאומי 1846040604בנק לאומי1.0193
ישרס טז6130223ישרס1.0192
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1.019
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים1.0186
מזרחי טפחות הנפקות 671196807בנק מזרחי-טפחות1.0179
דיסקונט מנפיקים ז7480247בנק דיסקונט1.0176
דיסקונט מנפיקים טו7480304בנק דיסקונט1.0172
גב ים ט7590219גב ים1.017
מזרחי טפחות הנפקות 622310498בנק מזרחי-טפחות1.0169
דלק קבוצה לז1192889דלק קבוצה1.0166
חשמל 326000384חברת חשמל1.0162
לאומי 1826040539בנק לאומי1.0161
אמות ו1158609אמות1.0157
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות1.0156
חשמל 276000210חברת חשמל1.0153
מזרחי טפחות הנפקות 632310548בנק מזרחי-טפחות1.0149
מליסרון טז3230265מליסרון1.0147
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל1.0147
מזרחי טפחות הנפקות 642310555בנק מזרחי-טפחות1.0146
ריט 1 ה1136753ריט 11.0142
בזן יב2590578בתי זיקוק1.0141
עזריאלי ד1138650עזריאלי1.0141
עזריאלי ו1156611עזריאלי1.0128
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה1.0123
בזק 122300242בזק1.0119
סלקום יב1143080סלקום1.0117
בזק 92300176בזק1.0107
גב ים ח7590151גב ים1.0105
אמות ד1133149אמות1.01
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי1.0099
פועלים ט1199884בנק פועלים1.0093
מליסרון יא3230208מליסרון1.0091
פועלים 2021199850בנק פועלים1.0085
גב ים ו7590128גב ים1.0083
מגה אור ח1147602מגה אור1.0083
מליסרון יד3230232מליסרון1.0082
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות1.0077
מליסרון י3230190מליסרון1.0067
אלביט מערכות ב1178235אלביט מערכות1.0064
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי1.0063
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות1.0061
לאומי התחיבות 4036040430בנק לאומי1.0058
דיסקונט מנפיקים ו7480197בנק דיסקונט1.0058
עזריאלי ה1156603עזריאלי1.005
חשמל 296000236חברת חשמל1.004
עזריאלי ב1134436עזריאלי1.004
פועלים י1199892בנק פועלים1.0037
פז נפט ח1162817פז נפט1.0036
לאומי 1796040372בנק לאומי1.0035
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן1.0025
ג'י סיטי יג1260652ג'י סיטי1.0012
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז1.0008
פועלים 2011191345בנק פועלים0.9982
בי קומיונק ו1178151בי קומיוניקיישנס0.9934
ג'י סיטי יב1260603ג'י סיטי0.9899
פועלים 1011191337בנק פועלים0.9877
מקורות 111158476מקורות0.9865
מזרחי טפחות הנפקות 502310290בנק מזרחי-טפחות0.9842
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח0.9756
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן0.9474
מליסרון יז3230273מליסרון0.9419
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות0.9206
פועלים 2006620496בנק פועלים0.8923
מזרחי טפחות הנפקות 661191667בנק מזרחי-טפחות0.8857
פז נפט ז1142595פז נפט0.8828
פועלים 1006620488בנק פועלים0.8757
פועלים 2031199868בנק פועלים0.8689
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט0.8597
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל0.8595
מקורות 101158468מקורות0.8023
חברה לישראל 145760301חברה לישראל0.998
מליסרון כ3230422מליסרון0.998
נכסים ובנין י1193630נכסים ובנין0.99
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023