↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס אג"ח חברות EW – TOP100

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח חברות ישראל EW - Top100 כולל 100 אגרות חוב קונצרניות צמודות מדד ושקליות בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (-BBB) ומנפיקותיהן התאגדו בישראל, בעלות שווי השוק הגבוה ביותר במועד הקובע מבין הסדרות העומדות בתנאי המדד, כאשר במועד הקובע ניתן משקל שווה לכל סדרת אג"ח במדד
 
נתוני שוק
שער אחרון127.73
שינוי יומי0.03%-
מספר ניירות במדד100
שווי כולל ני"ע במדד55.3 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.21
תשואה פנימית1.62%
מרווח ממשלתי1.18%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
4.84%7.45%12.63%20.67%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
1.94%5.14%4.12%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
3.840.780.91
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 19/09/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1274
ISIN מדדILINDX112742
מועד השקת המדד23/05/2021
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב18646551.0272
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב9760411.0244
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב33603791.024
פועלים הנפקות כ"א1940725בנק פועלים12175301.0213
מזרחי טפחות הנפקות 502310290בנק מזרחי-טפחות11895481.0199
מליסרון כ3230422מליסרון11250611.0181
עזריאלי ז1178672עזריאלי19677471.0166
בזק 122300242בזק14582301.0166
לאומי התחיבות 4036040430בנק לאומי16285571.0153
אדמה ב1110915אדמה60885431.0148
מליסרון יז3230273מליסרון13751231.0148
לאומי התחיבות 4046040471בנק לאומי13609431.0148
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות32583001.0143
פועלים הנפקות כ1940691בנק פועלים11743111.0137
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים17334541.0136
דיסקונט מנפיקים ו7480197בנק דיסקונט14600321.0135
בזק 102300184בזק10051201.0133
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי19757741.0132
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים48701831.0131
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז20056761.0125
חשמל 276000210חברת חשמל36018961.0125
עזריאלי ו1156611עזריאלי24010791.0123
עזריאלי ח1178680עזריאלי18173501.0123
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל25505961.0121
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן11631571.0121
מגה אור ח1147602מגה אור9346211.012
חשמל 296000236חברת חשמל37967691.012
לאומי 1796040372בנק לאומי14338571.0119
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל17233091.0119
פז נפט ז1142595פז נפט17691231.0117
מליסרון יא3230208מליסרון15190601.0117
דיסקונט מנפיקים ז7480247בנק דיסקונט17261881.0117
מימון ישיר ג1171214מימון ישיר קבוצה10114341.0112
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן9037391.011
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים13862531.0106
עזריאלי ה1156603עזריאלי37376841.0104
גב ים ט7590219גב ים9626451.0098
מליסרון י3230190מליסרון15995551.0095
עזריאלי ד1138650עזריאלי37303161.0092
פועלים הנפקות יח1940600בנק פועלים11349791.0091
מליסרון יד3230232מליסרון15102001.0089
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי16149001.0089
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי38013791.0085
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות23798071.0084
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין18915321.0079
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות26816641.0076
אמות ד1133149אמות19742601.0074
מקורות 111158476מקורות27662111.0066
ישרס טז6130223ישרס9295251.0064
חברה לישראל 145760301חברה לישראל14812701.0057
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן24401741.0054
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים24345131.005
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים15114601.0047
פרטנר ז1156397פרטנר9485101.0045
חשמל 316000285חברת חשמל24580171.0044
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי13154011.0039
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח12603491.0038
מליסרון ח3230166מליסרון11134891.0034
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ11711801.0032
מליסרון טו3230240מליסרון10362211.0029
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה12604881.0027
כללביט י1136068כלל ביטוח10451851.0025
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות27957601.0024
אמות ו1158609אמות22676051.0022
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ12260271.0019
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט11516061.0019
לאומי 1806040422בנק לאומי17694301.0018
בזק 62300143בזק11054921.0017
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות34095141.0017
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח9603181.0016
בזק 92300176בזק23401601.0015
אמות ה1138114אמות10598081.0012
שופרסל ז7770258שופרסל9649711.0011
אלביט מערכות ב1178235אלביט מערכות15087001.0011
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים16502851.0005
דיסקונט השקעות י6390348דיסקונט השקעות18255001.0004
דיסקונט השקעות ו6390207דיסקונט השקעות13019751.0001
מליסרון טז3230265מליסרון9239580.9995
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות27693760.9995
בזק 112300234בזק9123990.9993
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח14755510.9986
כללביט יא1160647כלל ביטוח17094730.9979
פז נפט ח1162817פז נפט8853660.9974
לאומי 1816040505בנק לאומי24909510.9974
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין18343970.9964
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט24078420.9962
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה11206310.9958
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות31844590.9955
גב ים ח7590151גב ים15254550.9953
ריט 1 ו1138544ריט 110083890.9952
ריט 1 ה1136753ריט 112739520.9918
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי15127550.9918
סלקום יב1143080סלקום12396780.9913
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב12575210.9895
לאומי 1786040323בנק לאומי12209550.9886
גב ים ו7590128גב ים22484040.9883
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות11274740.9102
שופרסל ה7770209שופרסל11229240.8887
שופרסל ו7770217שופרסל10349910.8849
חשמל 266000202חברת חשמל20574190.7072
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 22/09/2021
DateLevel
19/09/2021127.73
14/09/2021127.77
13/09/2021127.57
12/09/2021127.38
09/09/2021127.42
05/09/2021127.50
02/09/2021127.52
01/09/2021127.57
31/08/2021127.62
30/08/2021127.34
29/08/2021127.21
26/08/2021126.96
25/08/2021127.02
24/08/2021127.02
23/08/2021126.97
22/08/2021126.98
19/08/2021126.91
18/08/2021126.94
17/08/2021126.90
16/08/2021126.84
15/08/2021126.64
12/08/2021126.44
11/08/2021126.43
10/08/2021126.46
09/08/2021126.54
08/08/2021126.63
05/08/2021126.69
04/08/2021126.71
03/08/2021126.59
02/08/2021126.55
01/08/2021126.29
29/07/2021126.05
28/07/2021126.08
27/07/2021126.04
26/07/2021126.15
25/07/2021126.02
22/07/2021125.74
21/07/2021125.50
20/07/2021125.40
19/07/2021125.50
15/07/2021126.12
14/07/2021126.00
13/07/2021125.91
12/07/2021125.89
11/07/2021125.88
08/07/2021125.84
07/07/2021126.12
06/07/2021126.13
05/07/2021126.06
04/07/2021126.00
01/07/2021125.83
30/06/2021125.74
29/06/2021125.62
28/06/2021125.75
27/06/2021125.70
24/06/2021125.80
23/06/2021125.97
22/06/2021125.73
21/06/2021125.63
20/06/2021125.78
17/06/2021126.07
16/06/2021126.05
15/06/2021126.17
14/06/2021126.10
13/06/2021125.98
10/06/2021125.82
09/06/2021125.76
08/06/2021125.61
07/06/2021125.59
06/06/2021125.79
03/06/2021125.70
02/06/2021125.75
01/06/2021125.61
31/05/2021125.44
30/05/2021125.55
27/05/2021125.53
26/05/2021125.59
25/05/2021125.71
24/05/2021125.68
23/05/2021125.71
20/05/2021125.67
19/05/2021125.94
18/05/2021126.10
13/05/2021126.15
12/05/2021125.74
11/05/2021125.59
10/05/2021125.99
09/05/2021125.59
06/05/2021125.36
05/05/2021125.34
04/05/2021125.11
03/05/2021124.94
02/05/2021124.55
29/04/2021124.34
28/04/2021124.30
27/04/2021124.29
26/04/2021124.31
25/04/2021124.31
22/04/2021124.30
21/04/2021124.26
20/04/2021124.37
19/04/2021124.40
18/04/2021124.40
13/04/2021124.11
12/04/2021124.04
11/04/2021124.08
08/04/2021124.01
07/04/2021124.05
06/04/2021123.99
05/04/2021123.81
04/04/2021123.83
01/04/2021123.67
31/03/2021123.54
30/03/2021123.42
29/03/2021123.48
25/03/2021123.29
24/03/2021123.40
22/03/2021123.29
21/03/2021122.90
18/03/2021122.90
17/03/2021122.80
16/03/2021122.81
15/03/2021122.50
14/03/2021122.42
11/03/2021122.50
10/03/2021122.40
09/03/2021122.47
08/03/2021122.20
07/03/2021122.31
04/03/2021122.50
03/03/2021122.60
02/03/2021122.72
01/03/2021122.54
28/02/2021122.46
25/02/2021122.46
24/02/2021122.46
23/02/2021122.40
22/02/2021122.34
21/02/2021122.46
18/02/2021122.41
17/02/2021122.51
16/02/2021122.66
15/02/2021122.53
14/02/2021122.63
11/02/2021122.70
10/02/2021122.86
09/02/2021122.71
08/02/2021122.58
07/02/2021122.62
04/02/2021122.62
03/02/2021122.42
02/02/2021122.27
01/02/2021122.29
31/01/2021122.31
28/01/2021122.57
27/01/2021122.65
26/01/2021122.84
25/01/2021122.97
24/01/2021122.95
21/01/2021122.92
20/01/2021123.05
19/01/2021122.96
18/01/2021122.71
17/01/2021122.42
14/01/2021122.44
13/01/2021122.25
12/01/2021122.07
11/01/2021122.03
10/01/2021122.05
07/01/2021122.10
06/01/2021122.01
05/01/2021121.96
04/01/2021121.97
03/01/2021121.85
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.