↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס אג"ח אמריקאיות בישראל Quality

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח אמריקאיות בישראל Quality כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות בריבית קבועה שדירוגן לפחות (-A) ומנפיקותיהן התאגדו באיי הבתולה (BVI), כאשר במועד הקובע לעדכון המדד ניתן משקל עודף לסדרות במינוף נמוך ביחס ליתר הסדרות במדד ולסדרות עם רכיב בטוחה
 
נתוני שוק
שער אחרון112.88
שינוי יומי0.24%
מספר ניירות במדד29
שווי כולל ני"ע במדד10.6 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו2.54
תשואה פנימית4.10%
מרווח ממשלתי3.95%
דירוג ממוצע+A
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
5.96%13.18%16.93%---
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
6.04%11.88%---
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.000.47---
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 25/07/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1275
ISIN מדדILINDX112759
מועד השקת המדד13/06/2021
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2018
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר5%
מגבלת משקל תאגיד10%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותאיי הבתולה (בריטניה)
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף נדל"ן מניב בחו"ל, נדל"ן מניב בישראל או בנייה
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-A ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5384008.1254
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים8386655.9051
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי4116475.9004
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק6578085.2757
סטרוברי ב1145432סטרוברי פילדס ריט2981575.1769
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס2474085.1023
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז5696484.6741
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים3437644.2048
דה זראסאי ה1169556דה זראסאי3321264.1818
נמקו א1139575נמקו ריאלטי5619143.9781
לייטסטון א1133891לייטסטון4276793.8231
דה לסר ה1135664דה לסר5324773.7259
ספנסר ב1139898ספנסר אקוויטי4921293.4336
דה לסר ו1167477דה לסר2201203.3854
לייטסטון ב1160746לייטסטון3612553.2293
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי12569303.0235
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי3539592.9168
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי2208192.7803
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק2425462.6151
קורנרסטון א1139732קורנרסטון נכסים1997302.5882
אלטיטיוד א1143924אלטיטיוד השקעות2528252.2656
סאות'רן א1140094סאות'רן פרופרטיס2107122.1728
קופרליין ב1140177קופרליין2694141.9682
ווסטדייל ב1161322ווסטדייל אמריקה2308051.9421
הרץ פרופרטיס א1142603הרץ פרופרטיס4381321.9272
סאות'רן ב1143387סאות'רן פרופרטיס1745861.8002
קורנרסטון ב1160704קורנרסטון נכסים1386431.7966
קליין ב1140409קליין1911441.0501
סטרוברי א1136951סטרוברי פילדס ריט1187971.0313
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 25/07/2021
DateLevel
22/07/2021112.88
21/07/2021112.61
20/07/2021112.55
19/07/2021112.70
15/07/2021113.57
14/07/2021113.16
13/07/2021113.01
12/07/2021112.96
11/07/2021112.72
08/07/2021112.58
07/07/2021112.85
06/07/2021113.03
05/07/2021113.26
04/07/2021113.23
01/07/2021113.16
30/06/2021112.92
29/06/2021113.00
28/06/2021113.05
27/06/2021112.94
24/06/2021112.83
23/06/2021113.18
22/06/2021112.80
21/06/2021112.64
20/06/2021112.66
17/06/2021112.79
16/06/2021112.31
15/06/2021112.29
14/06/2021112.08
13/06/2021111.96
10/06/2021111.82
09/06/2021111.56
08/06/2021111.50
07/06/2021111.55
06/06/2021111.63
03/06/2021111.46
02/06/2021111.34
01/06/2021111.08
31/05/2021111.18
30/05/2021111.22
27/05/2021111.11
26/05/2021111.43
25/05/2021111.93
24/05/2021111.69
23/05/2021111.50
20/05/2021111.15
19/05/2021111.37
18/05/2021111.58
13/05/2021110.69
12/05/2021110.18
11/05/2021109.69
10/05/2021110.10
09/05/2021110.01
06/05/2021110.26
05/05/2021110.21
04/05/2021110.10
03/05/2021109.90
02/05/2021109.82
29/04/2021109.19
28/04/2021109.37
27/04/2021109.24
26/04/2021109.38
25/04/2021109.44
22/04/2021109.36
21/04/2021109.22
20/04/2021109.43
19/04/2021109.22
18/04/2021109.24
13/04/2021108.91
12/04/2021108.47
11/04/2021108.56
08/04/2021108.43
07/04/2021108.40
06/04/2021108.52
05/04/2021108.63
04/04/2021108.48
01/04/2021108.54
31/03/2021108.27
30/03/2021108.07
29/03/2021108.17
25/03/2021107.86
24/03/2021108.11
22/03/2021107.95
21/03/2021107.18
18/03/2021107.10
17/03/2021106.47
16/03/2021106.37
15/03/2021105.77
14/03/2021105.58
11/03/2021105.32
10/03/2021105.09
09/03/2021104.68
08/03/2021103.64
07/03/2021104.72
04/03/2021107.80
03/03/2021108.31
02/03/2021108.12
01/03/2021107.92
28/02/2021107.78
25/02/2021108.05
24/02/2021108.02
23/02/2021108.11
22/02/2021108.27
21/02/2021108.71
18/02/2021108.37
17/02/2021108.60
16/02/2021108.94
15/02/2021108.78
14/02/2021108.87
11/02/2021108.85
10/02/2021108.72
09/02/2021108.56
08/02/2021108.19
07/02/2021108.20
04/02/2021107.95
03/02/2021107.69
02/02/2021107.31
01/02/2021107.19
31/01/2021107.03
28/01/2021107.10
27/01/2021107.25
26/01/2021107.49
25/01/2021107.62
24/01/2021107.74
21/01/2021107.66
20/01/2021107.60
19/01/2021107.59
18/01/2021107.27
17/01/2021106.78
14/01/2021106.71
13/01/2021107.05
12/01/2021107.14
11/01/2021107.26
10/01/2021107.34
07/01/2021107.16
06/01/2021106.94
05/01/2021106.92
04/01/2021107.08
03/01/2021106.92
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.