↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס מדינה מאוזן – מח"מ 4 קבוע

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס מדינה מאוזן - מח"מ 4 קבוע כולל איגרות חוב ממשלתיות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה, כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע את מח"מ המדד על 4 שנים ומאזן את בסיס ההצמדה במועד העדכון החודשי
 
נתונים עיקריים
קוד מדד1275
שער אחרון104.81
שינוי יומי0.02%
מספר ניירות במדד16
מח"מ ברוטו4.00
תשואה פנימית3.88%
מרווח ממשלתי0.41%
דירוג ממוצעAAA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 03/03/2024
התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
לצורך חישוב הדירוג הממוצע דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB
 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
ממשל צמודה 05271140847ממשלת ישראל12.0222
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל11.6659
ממשל צמודה 07261169564ממשלת ישראל10.5256
ממשל צמודה 11311172220ממשלת ישראל8.4423
ממשל צמודה 05291157023ממשלת ישראל7.6572
ממשל שקלית 03301160985ממשלת ישראל7.2997
ממשל שקלית 09281150879ממשלת ישראל7.2607
ממשל שקלית 03271139344ממשלת ישראל6.7127
ממשל שקלית 02261174697ממשלת ישראל6.3806
ממשל שקלית 08251135557ממשלת ישראל4.9733
ממשל שקלית 04321180660ממשלת ישראל4.9055
ממשל שקלית 10261099456ממשלת ישראל4.4623
ממשל שקלית 02291194802ממשלת ישראל3.1863
ממשל שקלית 04251162668ממשלת ישראל2.7368
ממשל צמודה 10281197326ממשלת ישראל1.7692
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023