↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, בטווח דירוג שבין (-AA) לבין (+AA), כאשר במועד הקובע ניתן פקטור משקל עודף לסדרות אג"ח בהתאם לבסיס ההצמדה שלהן וזאת ע"פ הפער שבין האינפלציה הגלומה בשוק לאינפלציה הגלומה הממוצעת ב-12 החודשים האחרונים
 
נתוני שוק
שער אחרון132.26
שינוי יומי0.04%-
מספר ניירות במדד166
שווי כולל ני"ע במדד88.6 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.48
תשואה פנימית1.65%
מרווח ממשלתי1.11%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
4.43%6.40%14.11%21.92%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
1.95%5.39%4.27%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
3.340.830.93
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 19/09/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1277
ISIN מדדILINDX112775
מועד השקת המדד11/07/2021
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר1%
מגבלת משקל תאגיד6%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראיקב' AA בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 22/09/2021
DateLevel
19/09/2021132.26
14/09/2021132.32
13/09/2021132.12
12/09/2021131.93
09/09/2021131.98
05/09/2021132.05
02/09/2021132.09
01/09/2021132.14
31/08/2021132.15
30/08/2021131.94
29/08/2021131.83
26/08/2021131.60
25/08/2021131.68
24/08/2021131.67
23/08/2021131.65
22/08/2021131.69
19/08/2021131.63
18/08/2021131.65
17/08/2021131.59
16/08/2021131.53
15/08/2021131.33
12/08/2021131.12
11/08/2021131.13
10/08/2021131.18
09/08/2021131.28
08/08/2021131.36
05/08/2021131.44
04/08/2021131.48
03/08/2021131.35
02/08/2021131.28
01/08/2021131.00
29/07/2021130.75
28/07/2021130.82
27/07/2021130.77
26/07/2021130.86
25/07/2021130.71
22/07/2021130.39
21/07/2021130.13
20/07/2021130.02
19/07/2021130.06
15/07/2021130.73
14/07/2021130.60
13/07/2021130.53
12/07/2021130.55
11/07/2021130.54
08/07/2021130.51
07/07/2021130.75
06/07/2021130.75
05/07/2021130.71
04/07/2021130.66
01/07/2021130.48
30/06/2021130.43
29/06/2021130.30
28/06/2021130.46
27/06/2021130.40
24/06/2021130.50
23/06/2021130.67
22/06/2021130.40
21/06/2021130.26
20/06/2021130.46
17/06/2021130.73
16/06/2021130.68
15/06/2021130.83
14/06/2021130.77
13/06/2021130.62
10/06/2021130.44
09/06/2021130.40
08/06/2021130.22
07/06/2021130.21
06/06/2021130.47
03/06/2021130.40
02/06/2021130.43
01/06/2021130.29
31/05/2021130.13
30/05/2021130.23
27/05/2021130.20
26/05/2021130.28
25/05/2021130.40
24/05/2021130.37
23/05/2021130.43
20/05/2021130.37
19/05/2021130.70
18/05/2021130.85
13/05/2021130.93
12/05/2021130.47
11/05/2021130.28
10/05/2021130.72
09/05/2021130.30
06/05/2021130.04
05/05/2021130.01
04/05/2021129.72
03/05/2021129.53
02/05/2021129.08
29/04/2021128.84
28/04/2021128.82
27/04/2021128.80
26/04/2021128.83
25/04/2021128.85
22/04/2021128.84
21/04/2021128.81
20/04/2021128.94
19/04/2021128.97
18/04/2021129.00
13/04/2021128.73
12/04/2021128.66
11/04/2021128.68
08/04/2021128.60
07/04/2021128.64
06/04/2021128.56
05/04/2021128.38
04/04/2021128.43
01/04/2021128.19
31/03/2021128.05
30/03/2021127.92
29/03/2021128.01
25/03/2021127.80
24/03/2021127.88
22/03/2021127.74
21/03/2021127.33
18/03/2021127.33
17/03/2021127.24
16/03/2021127.27
15/03/2021126.95
14/03/2021126.90
11/03/2021127.01
10/03/2021126.88
09/03/2021126.92
08/03/2021126.60
07/03/2021126.72
04/03/2021126.94
03/03/2021127.04
02/03/2021127.17
01/03/2021126.96
28/02/2021126.87
25/02/2021126.89
24/02/2021126.91
23/02/2021126.94
22/02/2021126.93
21/02/2021127.06
18/02/2021127.06
17/02/2021127.16
16/02/2021127.37
15/02/2021127.28
14/02/2021127.41
11/02/2021127.49
10/02/2021127.61
09/02/2021127.48
08/02/2021127.35
07/02/2021127.40
04/02/2021127.39
03/02/2021127.19
02/02/2021127.02
01/02/2021127.04
31/01/2021127.07
28/01/2021127.38
27/01/2021127.45
26/01/2021127.62
25/01/2021127.76
24/01/2021127.76
21/01/2021127.74
20/01/2021127.90
19/01/2021127.79
18/01/2021127.55
17/01/2021127.24
14/01/2021127.23
13/01/2021127.05
12/01/2021126.85
11/01/2021126.81
10/01/2021126.87
07/01/2021126.93
06/01/2021126.87
05/01/2021126.84
04/01/2021126.83
03/01/2021126.70
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.