↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד כולל איגרות חוב ישראליות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה בטווח דירוג שבין (-AA) לבין (+AA), כאשר במועד הקובע ניתן פקטור משקל עודף לאג"ח בהתאם לבסיס ההצמדה שלהן וזאת ע"פ הפער שבין האינפלציה הגלומה בשוק לאינפלציה הגלומה הממוצעת ב-12 החודשים האחרונים
 
נתונים עיקריים
קוד מדד1277
שער אחרון129.99
שינוי יומי0.15%
מספר ניירות במדד155
מח"מ ברוטו4.43
תשואה פנימית5.07%
מרווח ממשלתי1.19%
דירוג ממוצעAA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 03/03/2024
התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ1.8585
כלל מימון יב1179928כלל ביטוח1.8534
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח1.8321
כלל מימון יא1160647כלל ביטוח1.8274
כלל ביטוח א1193481כלל ביטוח1.8267
שטראוס ו7460421שטראוס1.8212
בזק 92300176בזק1.8083
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1.8082
גב ים ח7590151גב ים1.8079
קרסו ג1141829קרסו מוטורס1.8053
אלביט מערכות ב1178235אלביט מערכות1.8006
בזק 112300234בזק1.7904
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח1.7758
הראל השקעות א5850110הראל ביטוח1.7287
אלוני חץ יג1189406אלוני חץ1.7107
קרסו ד1173566קרסו מוטורס1.6928
אמות ה1138114אמות1.5348
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח1.4951
שופרסל ה7770209שופרסל1.4891
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ1.3844
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח1.3728
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח1.3496
הראל הנפקות יח1182666הראל ביטוח1.3147
ישראמקו ג2320232ישראמקו שותפות מוגבלת1.3102
פניקס 67670334הפניקס ביטוח1.2425
הראל הנפקות יט1192772הראל ביטוח1.1345
סאמיט יב1183920סאמיט1.1058
אמות ז1162866אמות1.835
שופרסל ז7770258שופרסל1.786
שטראוס ה7460389שטראוס1.0926
מטריקס ב1189646מטריקס1.0326
אלקו יג6940233אלקו0.9693
איירפורט י1195981איירפורט סיטי0.9438
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות0.9182
ישרס יד6130199ישרס0.8806
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס0.8711
בזק 132300309בזק0.8298
מנורה הון ז1184191מנורה ביטוח0.8081
אלקטרה צריכה א5010335אלקטרה צריכה0.7868
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח0.7302
כלל מימון יג1197920כלל ביטוח0.7146
מנורה הון ח1199470מנורה ביטוח0.7091
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח0.7042
וילאר י1193952וילאר0.7038
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח0.6967
דלתא א6270144דלתא גליל0.6674
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח0.6637
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח0.6572
עזריאלי ח1178680עזריאלי0.6333
מבנה כ"ה2260636מבנה נדל"ן0.6319
אדמה ב1110915אדמה0.6301
אמות ח1172782אמות0.6298
חשמל 341196781חברת חשמל0.6297
עזריאלי ז1178672עזריאלי0.6297
חשמל 316000285חברת חשמל0.6284
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי0.6273
יוניברסל ו1192616יוניברסל מוטורס0.6253
גב ים ט7590219גב ים0.6239
סאמיט י1143395סאמיט0.6232
אמות ו1158609אמות0.6231
חשמל 276000210חברת חשמל0.6228
עזריאלי ד1138650עזריאלי0.6221
עזריאלי ו1156611עזריאלי0.6213
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי0.6195
גב ים ו7590128גב ים0.6185
עזריאלי ה1156603עזריאלי0.6165
חשמל 296000236חברת חשמל0.6159
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן0.6149
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז0.6139
אמות ד1133149אמות0.6033
שלמה החזקות יט1192731שלמה החזקות0.6022
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח0.5403
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח0.5339
מליסרון יד3230232מליסרון0.5139
בזק 122300242בזק0.5133
חשמל 326000384חברת חשמל0.4832
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן0.4667
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן0.4561
ישרס טז6130223ישרס0.4551
מליסרון כ3230422מליסרון0.4521
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות0.4494
מגה אור ח1147602מגה אור0.4155
אקויטל 37550148אקויטל0.4146
מליסרון טז3230265מליסרון0.4059
גב ים י7590284גב ים0.3894
אקויטל 41197607אקויטל0.3883
ביג יט1181007ביג מרכזי קניות0.3837
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח0.3656
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן0.3645
מליסרון י3230190מליסרון0.3601
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות0.3537
מליסרון יא3230208מליסרון0.3414
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות0.3406
פניקס 57670284הפניקס ביטוח0.3375
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים0.3341
ריט 1 ז1171271ריט 10.3066
ירושלים הנפקות יח1182054בנק ירושלים0.3061
ישרס יח6130280ישרס0.3006
תדיראן גרופ 32580132תדיראן גרופ0.2989
וילאר ח4160156וילאר0.2739
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות0.2714
אלוני חץ טו1189414אלוני חץ0.2589
אלרוב נדל"ן ו3870185אלרוב נדל"ן0.2282
שופרסל ו7770217שופרסל0.2278
בזק 102300184בזק0.2232
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות0.2214
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות0.2106
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן0.2077
ביג כ1186188ביג מרכזי קניות0.2056
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות0.2055
מליסרון טו3230240מליסרון0.2006
מליסרון יח3230372מליסרון0.1938
ישרס טו6130207ישרס0.1936
כלל מימון ט1136050כלל ביטוח0.1806
מליסרון כא1194638מליסרון0.1789
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח0.1749
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים0.1676
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן0.1629
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן0.1626
רבוע כחול נדל"ן ט1174556רבוע כחול נדל"ן0.1625
עזריאלי ב1134436עזריאלי0.1621
בזק 142300317בזק0.1605
מליסרון יט3230398מליסרון0.1562
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן0.1547
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות0.1519
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות0.1255
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח0.1252
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח0.1251
איירפורט יא1195999איירפורט סיטי0.1125
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס0.1102
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן0.1099
שלמה החזקות כ1192749שלמה החזקות0.1004
חשמל 351196799חברת חשמל0.633
קרסו א1136464קרסו מוטורס0.613
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן0.536
מליסרון יז3230273מליסרון0.528
ריט 1 ה1136753ריט 10.452
גמא אג"ח ב1185933גמא ניהול וסליקה0.446
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן0.432
ריט 1 ו1138544ריט 10.393
סאמיט ז1133479סאמיט0.336
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות0.285
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן0.245
חשמל 336000392חברת חשמל0.64
ישרס יט6130348ישרס0.0963
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות0.0922
שופרסל ד7770191שופרסל0.0768
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות0.0757
יוניברסל ה1192608יוניברסל מוטורס0.0689
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות0.0673
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן0.0177
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023