↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, בטווח דירוג שבין (-AA) לבין (+AA), כאשר במועד הקובע ניתן פקטור משקל עודף לסדרות אג"ח בהתאם לבסיס ההצמדה שלהן וזאת ע"פ הפער שבין האינפלציה הגלומה בשוק לאינפלציה הגלומה הממוצעת ב-12 החודשים האחרונים
 
נתוני שוק
שער אחרון134.08
שינוי יומי0.20%-
מספר ניירות במדד168
שווי כולל ני"ע במדד153.8 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.62
תשואה פנימית1.60%
מרווח ממשלתי1.13%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
5.87%6.24%16.61%24.23%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
1.98%5.40%4.28%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
3.270.971.03
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 29/11/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1277
ISIN מדדILINDX112775
מועד השקת המדד11/07/2021
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר1%
מגבלת משקל תאגיד6%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראיקב' AA בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
עזריאלי ח1178680עזריאלי19835671.1003
עזריאלי ז1178672עזריאלי20766331.0867
חשמל 316000285חברת חשמל25526091.0818
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז20711901.0814
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל26292981.0801
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי13611271.0798
אמות ח1172782אמות14065001.0797
מליסרון כ3230422מליסרון11694101.0785
עזריאלי ו1156611עזריאלי24968251.076
חשמל 276000210חברת חשמל36145591.0714
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן11759791.0706
אמות ו1158609אמות23079511.0706
מליסרון יז3230273מליסרון14071711.0695
בזק 122300242בזק14824721.0688
ריט 1 ה1136753ריט 112970951.0664
עזריאלי ה1156603עזריאלי37976871.0663
עזריאלי ד1138650עזריאלי37892161.0649
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב12679561.063
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי38469931.0624
חשמל 296000236חברת חשמל38366701.0624
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב34450421.0621
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל17344891.0621
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב19151291.062
מליסרון י3230190מליסרון16201231.0612
מליסרון יא3230208מליסרון15411101.0605
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב12715341.0592
אמות ד1133149אמות20021391.059
מליסרון יד3230232מליסרון14964541.0587
גב ים ו7590128גב ים22646031.0559
מליסרון ח3230166מליסרון11142341.0534
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות11268581.049
אדמה ב1110915אדמה59040281.014
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות10646661.0065
ריט 1 ו1138544ריט 112159170.9733
פז נפט ז1142595פז נפט16350080.9697
בזק 102300184בזק10036210.9488
גב ים ט7590219גב ים9822120.9286
מגה אור ח1147602מגה אור9347860.8837
מליסרון טז3230265מליסרון9193490.8691
שופרסל ו7770217שופרסל9036900.8543
פניקס 57670284הפניקס ביטוח8896590.8411
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות8797980.8318
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן11712950.8263
כללביט יא1160647כלל ביטוח17227260.7845
גב ים ח7590151גב ים15520970.7794
גזית גלוב טז1260785גזית גלוב8172480.7726
שופרסל ז7770258שופרסל9725800.7709
אלביט מערכות ב1178235אלביט מערכות15219000.7677
מליסרון טו3230240מליסרון10432470.7667
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ11767790.7662
שופרסל ה7770209שופרסל9755240.7657
כללביט י1136068כלל ביטוח10496000.7647
אמות ה1138114אמות10655710.7637
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח9641030.7627
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח12649960.7623
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ12152030.7616
בזק 92300176בזק23092730.7531
בזק 112300234בזק9073910.7506
פז נפט ח1162817פז נפט8930610.7388
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן7608360.7193
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים7516270.7106
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח8479340.7014
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8479200.7014
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ10983830.7009
אמות ז1162866אמות8415320.6961
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח8308840.6873
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים7215220.6821
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות7206340.6813
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח7951990.6578
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ7753370.6414
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח7521100.6222
עזריאלי ב1134436עזריאלי6496270.6142
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח7393250.6116
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן6443010.6091
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן7655200.6079
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן6367170.6019
שטראוס ו7460421שטראוס7123900.5893
ישרס טו6130207ישרס6205480.5867
חשמל 326000384חברת חשמל6061890.5731
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים6021260.5692
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6517800.5392
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים8377780.5374
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות5634330.5327
בזק 62300143בזק5609960.5304
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן5584220.5279
ישרס יד6130199ישרס6230770.5154
חשמל 336000392חברת חשמל7327230.5143
ישראכרט א1157536ישראכרט6114700.5058
ישרס יח6130280ישרס5103910.4825
חשמל 306000277חברת חשמל5745630.4753
כללביט ט1136050כלל ביטוח5006030.4733
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן4954880.4684
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח4946210.4676
פז נפט ו1139542פז נפט4920530.4652
מליסרון יט3230398מליסרון4893190.4626
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות4815720.4553
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות4757060.4497
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות4724950.4467
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ4708340.4451
אמות ב1126630אמות4490580.4245
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן4451950.4209
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן4403490.4163
כללביט ח1132968כלל ביטוח4953450.4098
מליסרון יח3230372מליסרון4306020.4071
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים4275850.4042
ריט 1 ז1171271ריט 14791780.4008
מליסרון יג3230224מליסרון4228950.3998
כללביט ז1132950כלל ביטוח4086640.3863
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות3940380.3725
ישרס יג6130181ישרס3859890.3649
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח4287830.3547
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל4274100.3536
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח4264830.3528
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות3699920.3498
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3675290.3475
פז נפט ה1139534פז נפט4193390.3469
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב3668680.3468
אקויטל 27550122אקויטל4128580.3415
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח3585100.3389
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח3505700.3314
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות3908030.3233
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3574550.2957
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3559200.2944
וילאר ח4160156וילאר3528540.2919
מליסרון ו3230125מליסרון3081940.2914
סאמיט י1143395סאמיט3456070.2859
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח3009750.2845
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח3403820.2816
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3303900.2733
שופרסל ד7770191שופרסל2889390.2732
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן3219010.2663
ריט 1 ד1129899ריט 12782540.2631
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס2777610.2626
נמלי ישראל ד1175033נמלי ישראל4528000.2615
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח2754790.2604
פניקס 37670201הפניקס ביטוח2843850.2352
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח2815800.2329
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס2789440.2307
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח2374270.2245
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2346640.2219
הראל השקעות א5850110הראל ביטוח2560250.2118
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס2515690.2081
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות2133310.2017
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות2112280.1997
אקויטל 37550148אקויטל2214090.1832
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס1907210.1803
נפטא ח6430169נפטא2068220.1711
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים1510360.1428
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים1656880.1371
וילאר ז4160149וילאר1642440.1359
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות1405750.1163
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט1213380.1147
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות1304240.1079
סאמיט ז1133479סאמיט1231710.1019
ישרס טז6130223ישרס14436130.897
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח14832740.765
חשמל 266000202חברת חשמל14498560.761
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן6674580.631
שטראוס ה7460389שטראוס5875280.486
כללביט יב1179928כלל ביטוח4037600.334
סאמיט ו1130939סאמיט3614700.299
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח2840340.235
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח2841000.235
ישרוטל א1139419ישרוטל1233300.102
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש3747960.31
טאואר ז1138494טאואר2054800.17
פורמולה א2560142פורמולה מערכות1075900.089
סאמיט ח1138940סאמיט1046130.0865
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 29/11/2021
DateLevel
28/11/2021134.08
25/11/2021134.35
24/11/2021133.94
23/11/2021133.79
22/11/2021133.65
21/11/2021133.86
18/11/2021133.90
17/11/2021133.95
16/11/2021133.84
15/11/2021133.75
14/11/2021133.61
11/11/2021133.53
10/11/2021133.58
09/11/2021133.59
08/11/2021133.55
07/11/2021133.62
04/11/2021133.38
03/11/2021133.09
02/11/2021133.39
01/11/2021133.31
31/10/2021133.44
28/10/2021133.47
27/10/2021133.72
26/10/2021133.71
25/10/2021133.49
24/10/2021133.39
21/10/2021133.50
20/10/2021133.65
19/10/2021133.62
18/10/2021133.76
17/10/2021133.99
14/10/2021134.09
13/10/2021133.66
12/10/2021133.23
11/10/2021132.88
10/10/2021132.62
07/10/2021132.71
06/10/2021132.76
05/10/2021132.77
04/10/2021132.76
03/10/2021132.78
30/09/2021132.58
29/09/2021132.70
26/09/2021132.61
23/09/2021132.70
22/09/2021132.44
19/09/2021132.26
14/09/2021132.32
13/09/2021132.12
12/09/2021131.93
09/09/2021131.98
05/09/2021132.05
02/09/2021132.09
01/09/2021132.14
31/08/2021132.15
30/08/2021131.94
29/08/2021131.83
26/08/2021131.60
25/08/2021131.68
24/08/2021131.67
23/08/2021131.65
22/08/2021131.69
19/08/2021131.63
18/08/2021131.65
17/08/2021131.59
16/08/2021131.53
15/08/2021131.33
12/08/2021131.12
11/08/2021131.13
10/08/2021131.18
09/08/2021131.28
08/08/2021131.36
05/08/2021131.44
04/08/2021131.48
03/08/2021131.35
02/08/2021131.28
01/08/2021131.00
29/07/2021130.75
28/07/2021130.82
27/07/2021130.77
26/07/2021130.86
25/07/2021130.71
22/07/2021130.39
21/07/2021130.13
20/07/2021130.02
19/07/2021130.06
15/07/2021130.73
14/07/2021130.60
13/07/2021130.53
12/07/2021130.55
11/07/2021130.54
08/07/2021130.51
07/07/2021130.75
06/07/2021130.75
05/07/2021130.71
04/07/2021130.66
01/07/2021130.48
30/06/2021130.43
29/06/2021130.30
28/06/2021130.46
27/06/2021130.40
24/06/2021130.50
23/06/2021130.67
22/06/2021130.40
21/06/2021130.26
20/06/2021130.46
17/06/2021130.73
16/06/2021130.68
15/06/2021130.83
14/06/2021130.77
13/06/2021130.62
10/06/2021130.44
09/06/2021130.40
08/06/2021130.22
07/06/2021130.21
06/06/2021130.47
03/06/2021130.40
02/06/2021130.43
01/06/2021130.29
31/05/2021130.13
30/05/2021130.23
27/05/2021130.20
26/05/2021130.28
25/05/2021130.40
24/05/2021130.37
23/05/2021130.43
20/05/2021130.37
19/05/2021130.70
18/05/2021130.85
13/05/2021130.93
12/05/2021130.47
11/05/2021130.28
10/05/2021130.72
09/05/2021130.30
06/05/2021130.04
05/05/2021130.01
04/05/2021129.72
03/05/2021129.53
02/05/2021129.08
29/04/2021128.84
28/04/2021128.82
27/04/2021128.80
26/04/2021128.83
25/04/2021128.85
22/04/2021128.84
21/04/2021128.81
20/04/2021128.94
19/04/2021128.97
18/04/2021129.00
13/04/2021128.73
12/04/2021128.66
11/04/2021128.68
08/04/2021128.60
07/04/2021128.64
06/04/2021128.56
05/04/2021128.38
04/04/2021128.43
01/04/2021128.19
31/03/2021128.05
30/03/2021127.92
29/03/2021128.01
25/03/2021127.80
24/03/2021127.88
22/03/2021127.74
21/03/2021127.33
18/03/2021127.33
17/03/2021127.24
16/03/2021127.27
15/03/2021126.95
14/03/2021126.90
11/03/2021127.01
10/03/2021126.88
09/03/2021126.92
08/03/2021126.60
07/03/2021126.72
04/03/2021126.94
03/03/2021127.04
02/03/2021127.17
01/03/2021126.96
28/02/2021126.87
25/02/2021126.89
24/02/2021126.91
23/02/2021126.94
22/02/2021126.93
21/02/2021127.06
18/02/2021127.06
17/02/2021127.16
16/02/2021127.37
15/02/2021127.28
14/02/2021127.41
11/02/2021127.49
10/02/2021127.61
09/02/2021127.48
08/02/2021127.35
07/02/2021127.40
04/02/2021127.39
03/02/2021127.19
02/02/2021127.02
01/02/2021127.04
31/01/2021127.07
28/01/2021127.38
27/01/2021127.45
26/01/2021127.62
25/01/2021127.76
24/01/2021127.76
21/01/2021127.74
20/01/2021127.90
19/01/2021127.79
18/01/2021127.55
17/01/2021127.24
14/01/2021127.23
13/01/2021127.05
12/01/2021126.85
11/01/2021126.81
10/01/2021126.87
07/01/2021126.93
06/01/2021126.87
05/01/2021126.84
04/01/2021126.83
03/01/2021126.70
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.