↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס מדינה צמוד – מח"מ 2 קבוע

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס מדינה צמוד - מח"מ 2 קבוע כולל איגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד בריבית קבועה, כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע את מח"מ המדד על שנתיים במועד העדכון החודשי
 
נתונים עיקריים
קוד מדד1280
שער אחרון105.21
שינוי יומי0.00%
מספר ניירות במדד6
מח"מ ברוטו1.92
תשואה פנימית0.90%
מרווח ממשלתי---
דירוג ממוצעAAA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 26/02/2024
לצורך חישוב הדירוג הממוצע דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB
 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל96.9341
ממשל צמודה 11311172220ממשלת ישראל0.7791
ממשל צמודה 05271140847ממשלת ישראל0.7554
ממשל צמודה 05291157023ממשלת ישראל0.7067
ממשל צמודה 07261169564ממשלת ישראל0.6614
ממשל צמודה 10281197326ממשלת ישראל0.1633
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023