↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס מדינה צמוד – מח"מ 3 קבוע

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס מדינה צמוד - מח"מ 3 קבוע כולל איגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד בריבית קבועה, כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע את מח"מ המדד על 3 שנים במועד העדכון החודשי
 
סימול מדדCharacteristics
ILINDX112825Index Symbol
ILINDX112825Last Price
ILINDX1128251D Change
ILINDX112825# of Constituents
ILINDX112825Average Duration
ILINDX112825Yield to Maturity
ILINDX112825Adjusted Spread
ILINDX112825Adjusted Rating
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 03/03/2024
לצורך חישוב הדירוג הממוצע דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB
 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל40.767
ממשל צמודה 07261169564ממשלת ישראל36.7821
ממשל צמודה 11311172220ממשלת ישראל7.2747
ממשל צמודה 05271140847ממשלת ישראל7.0535
ממשל צמודה 05291157023ממשלת ישראל6.5982
ממשל צמודה 10281197326ממשלת ישראל1.5245
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023