↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס מדינה צמוד – מח"מ 4 קבוע

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס מדינה צמוד - מח"מ 4 קבוע כולל איגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד בריבית קבועה, כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע את מח"מ המדד על 4 שנים במועד העדכון החודשי
 
נתונים עיקריים
קוד מדד1284
שער אחרון104.90
שינוי יומי0.02%-
מספר ניירות במדד6
מח"מ ברוטו4.00
תשואה פנימית1.15%
מרווח ממשלתי---
דירוג ממוצעAAA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 03/03/2024
לצורך חישוב הדירוג הממוצע דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB
 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
ממשל צמודה 05271140847ממשלת ישראל23.083
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל22.3989
ממשל צמודה 07261169564ממשלת ישראל20.2095
ממשל צמודה 11311172220ממשלת ישראל16.2095
ממשל צמודה 05291157023ממשלת ישראל14.7022
ממשל צמודה 10281197326ממשלת ישראל3.397
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023