↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס אג"ח בנקים וחב' ממשלתיות

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח בנקים וחב' ממשלתיות כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד, שדירוגן לפחות (-AA), שמנפיקתן מסווגת על ידי הבורסה בענף "בנקים" או שהונפקו על ידי חברות המוגדרות על פי חוק כחברות ממשלתיות (מדינת ישראל היא בעלת השליטה בהן).
 
נתוני שוק
שער אחרון109.60
שינוי יומי0.62%
מספר ניירות במדד58
כמות מנפיקים12
מח"מ ברוטו4.17
תשואה פנימית2.95%
מרווח ממשלתי0.85%
דירוג ממוצע+AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2022שנה3 שנים5 שנים
5.17%-2.98%-1.19%7.34%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
3.02%3.56%2.89%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.13-0.070.46
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 26/06/2022
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1285
ISIN מדדILINDX112858
מועד השקת המדד17/05/2022
התחלת נתונים היסטוריים31/03/2015
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר5%
מגבלת משקל תאגיד24%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרישראל
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-AA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
מקורות 111158476מקורות31370592.5743
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל23439002.5381
חשמל 296000236חברת חשמל36155912.5314
חשמל 276000210חברת חשמל32288062.5302
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים24145522.5215
לאומי 1816040505בנק לאומי25064832.5194
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל16592962.5154
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים4844232.5147
מקורות 101158468מקורות10994072.5103
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15604502.5091
לאומי 1806040422בנק לאומי16911982.5046
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז17635792.5014
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט8358262.5006
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים41051882.4981
דיסקונט מנפיקים טו7480304בנק דיסקונט28627702.4949
לאומי 1826040539בנק לאומי31083922.4901
פועלים 1006620488בנק פועלים32379952.4855
פועלים 2006620496בנק פועלים32851172.4851
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט29094242.4776
עמידר א1143585עמידר5820002.3604
חשמל 336000392חברת חשמל18438002.3542
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים5799322.3521
חשמל 266000202חברת חשמל14015952.3032
לאומי 1796040372בנק לאומי32867692.484
חשמל 316000285חברת חשמל22327692.54
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים14250992.089
חשמל 326000384חברת חשמל12613472.0727
לאומי 1846040604בנק לאומי13141192.0602
לאומי 1786040323בנק לאומי11695501.8336
ירושלים הנפקות יח1182054בנק ירושלים4468951.8125
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות33232041.7893
מזרחי טפחות הנפקות 622310498בנק מזרחי-טפחות32994361.7766
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות32504631.7502
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות30840001.6606
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל4074391.6525
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים4006001.6214
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות27377291.4742
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות25637191.3804
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל3123081.2564
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים8333481.2216
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים7698401.1285
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות26966741.452
לאומי 1836040547בנק לאומי9461801.0943
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי2435590.9878
בינל הנפקות יב1182385הבנק הבינלאומי4686740.9504
נמלי ישראל ד1175033נמלי ישראל3593600.9369
חשמל 306000277חברת חשמל5528640.9085
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל1717970.6968
מזרחי טפחות הנפקות 632310548בנק מזרחי-טפחות11825240.6368
מזרחי טפחות הנפקות 642310555בנק מזרחי-טפחות11555560.6222
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים3773770.5532
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות9388600.5045
מזרחי טפחות הנפקות 612310464בנק מזרחי-טפחות7959830.4286
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות7163870.3857
מזרחי טפחות הנפקות 572310423בנק מזרחי-טפחות5269470.2838
מזרחי טפחות הנפקות 582310431בנק מזרחי-טפחות4505910.2426
מזרחי טפחות הנפקות 592310449בנק מזרחי-טפחות4388910.2363
מזרחי טפחות הנפקות 602310456בנק מזרחי-טפחות7501790.404
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 26/06/2022
DateLevel
23/06/2022109.60
22/06/2022108.92
21/06/2022108.34
20/06/2022108.30
19/06/2022107.98
16/06/2022107.90
15/06/2022107.97
14/06/2022108.07
13/06/2022108.02
12/06/2022108.45
09/06/2022109.12
08/06/2022109.21
07/06/2022109.44
06/06/2022109.63
02/06/2022109.79
01/06/2022109.76
31/05/2022109.50
30/05/2022109.68
29/05/2022109.50
26/05/2022109.03
25/05/2022108.51
24/05/2022108.70
23/05/2022109.40
22/05/2022109.95
19/05/2022110.13
18/05/2022110.06
17/05/2022109.86
16/05/2022109.75
15/05/2022110.06
12/05/2022110.03
11/05/2022110.32
10/05/2022110.24
09/05/2022110.19
08/05/2022110.40
03/05/2022110.86
02/05/2022110.59
01/05/2022111.09
28/04/2022111.63
27/04/2022111.60
26/04/2022111.84
25/04/2022111.80
24/04/2022111.98
20/04/2022112.27
19/04/2022112.10
18/04/2022112.04
17/04/2022111.94
14/04/2022111.85
13/04/2022111.78
12/04/2022111.89
11/04/2022112.19
10/04/2022112.50
07/04/2022112.58
06/04/2022112.55
05/04/2022112.78
04/04/2022112.82
03/04/2022112.71
31/03/2022112.75
30/03/2022112.46
29/03/2022112.17
28/03/2022112.31
27/03/2022112.30
24/03/2022112.84
23/03/2022113.41
22/03/2022113.39
21/03/2022113.55
20/03/2022113.80
16/03/2022113.54
15/03/2022113.07
14/03/2022112.88
13/03/2022113.02
10/03/2022113.06
09/03/2022113.53
08/03/2022113.95
07/03/2022114.05
06/03/2022114.03
03/03/2022113.78
02/03/2022113.43
01/03/2022113.24
28/02/2022112.78
27/02/2022112.37
24/02/2022112.25
23/02/2022112.35
22/02/2022112.87
21/02/2022113.32
20/02/2022113.41
17/02/2022113.53
16/02/2022113.41
15/02/2022113.38
14/02/2022113.19
13/02/2022113.27
10/02/2022113.49
09/02/2022113.38
08/02/2022113.01
07/02/2022112.87
06/02/2022112.82
03/02/2022113.24
02/02/2022113.63
01/02/2022113.75
31/01/2022113.87
30/01/2022114.31
27/01/2022114.09
26/01/2022114.41
25/01/2022114.14
24/01/2022114.17
23/01/2022114.70
20/01/2022115.05
19/01/2022115.01
18/01/2022115.09
17/01/2022115.30
16/01/2022115.40
13/01/2022115.51
12/01/2022115.54
11/01/2022115.44
10/01/2022115.65
09/01/2022115.77
06/01/2022116.00
05/01/2022116.24
04/01/2022116.24
03/01/2022116.08
02/01/2022115.89
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.