↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס ממשלתי שקלי לפדיון – נובמבר

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס ממשלתי שקלי לפדיון - נובמבר כולל מק"מ ואיגרות חוב שקליות ממשלתיות שמועד הפדיון הסופי שלהן חל במהלך חודש נובמבר
 
נתונים עיקריים
קוד מדד1286
שער אחרון104.86
שינוי יומי0.03%
מספר ניירות במדד1
מח"מ ברוטו0.68
תשואה פנימית4.10%
מרווח ממשלתי---
דירוג ממוצעAAA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 03/03/2024
לצורך חישוב הדירוג הממוצע דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB
 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
מ.ק.מ 11148241119בנק ישראל100
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023