↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס CoCo ישראל-10

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס CoCo ישראל-10 כולל 10 אגרות חוב ישראליות צמודות מדד מסוג CoCo, בעלות שווי השוק הגבוה ביותר במועד הקובע מבין הסדרות בריבית קבועה שדירוגן לפחות (-A) העומדות בתנאי המדד
 
נתונים עיקריים
קוד מדד1290
שער אחרון117.03
שינוי יומי0.05%-
מספר ניירות במדד10
מח"מ ברוטו2.51
תשואה פנימית2.33%
מרווח ממשלתי1.67%
דירוג ממוצע-AA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 26/02/2024
התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
דיסקונט מנפיקים ז7480247בנק דיסקונט12.5396
לאומי התחיבות 4036040430בנק לאומי12.4201
לאומי התחיבות 4056040620בנק לאומי11.7721
דיסקונט מנפיקים ו7480197בנק דיסקונט11.4567
פועלים י1199892בנק פועלים10.8708
מזרחי טפחות הנפקות 502310290בנק מזרחי-טפחות10.7364
פועלים ט1199884בנק פועלים10.6282
בינל הנפקות כו1185537הבנק הבינלאומי8.0505
מזרחי טפחות הנפקות 651191675בנק מזרחי-טפחות6.4353
פניקס הון יב1195585הפניקס ביטוח5.0901
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023