↑ חזור ל מדדי מניות

אינדקס תעשיה ישראלית

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס תעשיה ישראל כולל מניות של חברות שסיווג ה-GICS שלהן הינו סקטור התעשיה, בעלות רווחיות עקבית לאורך זמן, שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א
 
נתוני שוק
שער אחרון3,019.43
שינוי יומי1.37%-
מספר ניירות במדד60
שווי כולל ני"ע במדד226 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל14.8 מיליארד ₪
מכפיל רווח65.3
מכפיל הון3.2
תשואת דיב'1.63%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
10.32%34.83%58.45%98.50%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
15.24%17.76%15.12%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.120.970.98
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 20/06/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2116
ISIN מדדILINDX121164
מועד השקת המדד06/08/2017
התחלת נתונים היסטוריים05/08/2012
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר8%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג נייררגילה/יה''ש
שווי שוק מינימלי75 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי75 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי10%
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 20/06/2021
DateLevel
17/06/20213,019.43
16/06/20213,061.25
15/06/20213,068.24
14/06/20213,076.95
13/06/20213,074.34
10/06/20213,048.45
09/06/20213,030.82
08/06/20213,038.34
07/06/20213,054.33
06/06/20213,060.84
03/06/20213,031.26
02/06/20213,053.91
01/06/20213,045.08
31/05/20213,063.26
30/05/20213,084.79
27/05/20213,061.52
26/05/20213,057.05
25/05/20213,045.82
24/05/20213,063.77
23/05/20213,064.17
20/05/20213,017.87
19/05/20212,961.44
18/05/20213,004.56
13/05/20212,990.55
12/05/20212,971.31
11/05/20212,955.66
10/05/20212,992.37
09/05/20213,005.13
06/05/20212,977.21
05/05/20212,994.40
04/05/20212,988.08
03/05/20213,027.72
02/05/20212,998.53
29/04/20212,993.50
28/04/20212,963.70
27/04/20212,955.50
26/04/20212,975.96
25/04/20212,968.14
22/04/20212,960.16
21/04/20212,961.40
20/04/20212,950.24
19/04/20212,974.05
18/04/20212,993.89
13/04/20212,971.79
12/04/20212,966.17
11/04/20212,985.83
08/04/20212,972.19
07/04/20212,967.96
06/04/20212,954.46
05/04/20212,956.38
04/04/20212,954.22
01/04/20212,912.56
31/03/20212,896.51
30/03/20212,889.10
29/03/20212,901.48
25/03/20212,846.67
24/03/20212,898.83
22/03/20212,920.52
21/03/20212,889.96
18/03/20212,900.96
17/03/20212,881.64
16/03/20212,925.45
15/03/20212,913.56
14/03/20212,921.95
11/03/20212,910.32
10/03/20212,866.70
09/03/20212,858.66
08/03/20212,828.94
07/03/20212,841.24
04/03/20212,811.55
03/03/20212,847.43
02/03/20212,871.45
01/03/20212,877.63
28/02/20212,817.18
25/02/20212,837.14
24/02/20212,833.90
23/02/20212,814.55
22/02/20212,881.05
21/02/20212,914.72
18/02/20212,888.26
17/02/20212,940.86
16/02/20212,973.66
15/02/20212,980.02
14/02/20212,964.56
11/02/20212,942.70
10/02/20212,964.03
09/02/20212,963.60
08/02/20212,928.78
07/02/20212,914.98
04/02/20212,883.29
03/02/20212,896.95
02/02/20212,893.38
01/02/20212,832.34
31/01/20212,804.66
28/01/20212,839.47
27/01/20212,823.03
26/01/20212,839.15
25/01/20212,853.79
24/01/20212,822.32
21/01/20212,837.39
20/01/20212,872.13
19/01/20212,834.79
18/01/20212,809.01
17/01/20212,794.64
14/01/20212,789.38
13/01/20212,780.79
12/01/20212,770.01
11/01/20212,770.58
10/01/20212,769.73
07/01/20212,726.65
06/01/20212,707.33
05/01/20212,696.81
04/01/20212,735.50
03/01/20212,752.05
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.