↑ חזור ל מדדי מניות

אינדקס תעשיה ישראלית

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס תעשיה ישראל כולל מניות של חברות שסיווג ה-GICS שלהן הינו סקטור התעשיה, בעלות רווחיות עקבית לאורך זמן, שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א
 
נתוני שוק
שער אחרון2,235.82
שינוי יומי1.47%-
מספר ניירות במדד32
שווי כולל ני"ע במדד67 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל12.2 מיליארד ₪
מכפיל רווח24.2
מכפיל הון3.2
תשואת דיב'2.14%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2022שנה3 שנים5 שנים
4.15%43.24%122.2%---
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
11.62%18.20%---
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
3.321.58---
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 20/01/2022
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2116
ISIN מדדILINDX121164
מועד השקת המדד19/07/2021
התחלת נתונים היסטוריים06/08/2017
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר6%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרישראל
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג ניירמניה רגילה
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג GICS בסקטור תעשיה. במדד לא יכללו מניות של חברות שסווגו על ידי הבורסה בתת-ענף "בנייה", "נדל"ן מניב בישראל", "שרותים" או "קלינטק" או "קנאביס"
שווי שוק מינימלי20 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי20 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי10%
דרישות נוספותרווח נקי שנתי חיובי בשנתיים מתוך 3 השנים או לחילופין, 3 מתוך 5 השנים שקדמו למועד הקובע
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
אלביט מערכות1081124תעשיה24767626.199441.4205
ערד731018תעשיה3322635.24456.8372
מספנות ישראל1168533תעשיה21315006.1565
שפיר הנדסה1133875תעשיה10609384.78716.1489
אלקטרה739037תעשיה8598551.11645.8047
פלסאון1081603תעשיה2325881.8385.7377
אינרום1132356תעשיה1993854.533385.2567
סקופ288019תעשיה1544787.16085.0622
חמת384016תעשיה1174173.782761.9672
אפקון החזקות578013תעשיה1098240.0381.8386
קבוצת אקרשטיין1176205תעשיה1112376.191.6207
פמס315010תעשיה886667.678481.2949
קליל797035תעשיה711192.5031.204
בית שמש1081561תעשיה601703.5761.0081
רפק769026תעשיה503661.948750.8438
שרין1092725תעשיה451853.190360.7574
מנדלסון תשתיות1129444תעשיה451669.21980.7567
רב-בריח1179993תעשיה496302.3660.6688
גולן פלסטיק1091933תעשיה390242.95320.6538
אורביט265017תעשיה385010.33560.6446
אמיליה589010תעשיה585069.87660.5473
פייטון412015תעשיה3234760.5419
עמיעד1094390תעשיה473341.8130.5135
גאון קבוצה454017חומרי גלם304438.6277640.5104
אלמור חשמל1142454תעשיה439209.241920.5022
אברבוך675017תעשיה255992.07680.3913
תאת1082726תעשיה183794.954160.3079
עשות312017תעשיה363250.591540.3047
בירמן530014תעשיה267514.673920.2952
ארית587014תעשיה113015.783790.1893
אלספק1090364תעשיה76644.4838560.1284
אר.אס.אל.299016תעשיה50512.148250.0846
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 20/01/2022
DateLevel
19/01/20222,235.82
18/01/20222,269.23
17/01/20222,276.16
16/01/20222,243.93
13/01/20222,254.29
12/01/20222,243.31
11/01/20222,207.13
10/01/20222,189.13
09/01/20222,208.92
06/01/20222,211.26
05/01/20222,231.94
04/01/20222,223.98
03/01/20222,191.45
02/01/20222,159.26
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.