אינדקס נדל"ן מסחרי בישראל

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס נדל"ן מסחרי ישראל עוקב אחר הביצועים של מניות של חברות שעיקר פעילותן בתחום הנדל"ן המסחרי בישראל, בעלות רווחיות עקבית לאורך זמן, שווי החזקות ציבור וסחירות מינימליים, שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א
 
נתוני שוק
שער אחרון3,147.25
שינוי יומי3.89%
מספר ניירות במדד33
שווי כולל ני"ע במדד116.5 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל3.7 מיליארד ₪
מכפיל רווח7.5
מכפיל הון1.1
תשואת דיב'2.20%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
21.66%-11.78%28.56%64.36%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
28.99%19.08%16.88%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.420.470.62
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2117
מועד השקת המדד06/08/2017
התחלת נתונים היסטוריים05/08/2012
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותאחיד מדורג
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג נייררגילה/יה''ש
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג GICS בסקטור נדל"ן
שווי שוק מינימלי75 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי75 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי10%
דרישות נוספותרווח נקי שנתי חיובי בשנתיים מתוך 3 השנים או לחילופין, 3 מתוך 5 השנים שקדמו למועד הקובע
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
מגה אור11044883087441.44.2196
בראק אן וי11216072439091.06253.8809
וילאר4160162083556.4993.6959
סאמיט10816863044295.08113.6786
איירפורט סיטי10958356890044.0363.5461
גב ים7590194316245.13.4569
הכשרת הישוב6120101355500.44363.4365
אשטרום נכסים2510171578455.40583.4357
אשטרום קבוצה11323153633028.436023.3422
ריט 110989202890859.80323.3361
מבנה2260195503540.63593.1335
ישרס6130343859462.52323.726
לוינשטין נכסים11190801182671.713.696
שיכון ובינוי10819425331634.22883.338
אמות10972787435242.010023.278
ויתניה1109966921693.2563.0926
ביג10972604059075.423.0896
ישראל קנדה4340191540749.9157683.0685
עזריאלי111947822156533.2523.0657
גזית גלוב1260115144042.572463.0223
רבוע כחול נדל"ן10985652062124.663.0186
אפי נכסים10913543387271.6012.9759
סלע נדל"ן11096441415348.375542.8655
נכסים ובנין6990171609121.6262.7744
מליסרון3230146328298.30122.4952
נורסטאר7230071151031.956882.3295
אלרוב נדל"ן3870192264680.230122.2769
אספן גרופ313015406239.8869122.2156
אלוני חץ3900136902449.179952.903
אדגר1820083790711.9102322.677
לוינשטין הנדסה573014628928.08162.215
מניבים ריט1140573820377.3822861.9529
סקייליין1131556261727.898010.7622
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 12/04/2020
DateLevel
06/04/20203,029.55
05/04/20202,884.63
02/04/20202,963.34
01/04/20202,925.39
31/03/20202,975.21
30/03/20202,828.76
29/03/20202,718.30
26/03/20202,745.70
25/03/20202,618.56
24/03/20202,543.50
23/03/20202,359.84
22/03/20202,424.63
19/03/20202,566.29
18/03/20202,386.51
17/03/20202,558.00
16/03/20202,623.34
15/03/20202,842.96
12/03/20202,922.82
11/03/20203,240.05
09/03/20203,379.60
08/03/20203,666.24
05/03/20203,888.74
04/03/20204,009.40
03/03/20204,130.56
01/03/20204,034.41
27/02/20204,131.87
26/02/20204,255.99
25/02/20204,250.24
24/02/20204,194.98
23/02/20204,291.47
20/02/20204,455.93
19/02/20204,500.98
18/02/20204,447.14
17/02/20204,456.75
16/02/20204,443.38
13/02/20204,334.48
12/02/20204,363.52
11/02/20204,262.87
10/02/20204,171.23
09/02/20204,175.86
06/02/20204,267.99
05/02/20204,239.42
04/02/20204,120.84
03/02/20204,036.98
02/02/20204,017.16
30/01/20204,162.57
29/01/20204,168.99
28/01/20204,145.28
27/01/20204,133.05
26/01/20204,221.39
23/01/20204,274.94
22/01/20204,279.97
21/01/20204,220.89
20/01/20204,232.17
19/01/20204,251.75
16/01/20204,208.40
15/01/20204,164.28
14/01/20204,117.64
13/01/20204,139.05
12/01/20204,127.00
09/01/20204,114.44
08/01/20204,086.93
07/01/20204,071.90
06/01/20204,044.75
05/01/20204,065.39
02/01/20204,058.93
01/01/20204,056.05
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.