אינדקס נדל"ן למגורים בישראל

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס נדל"ן למגורים בישראל כולל מניות של חברות שנסחרות בישראל ועיקר פעילותן בתחום הנדל"ן למגורים בישראל
 
נתוני שוק
שער אחרון2,551.00
שינוי יומי1.37%
מספר ניירות במדד18
שווי כולל ני"ע במדד2.1 מיליוני ₪
שווי ני"ע משוקלל44.3 מיליוני ₪
מכפיל רווח18.0
מכפיל הון2.0
תשואת דיב'3.24%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
15.30%77.08%139.7%---
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
28.08%24.96%---
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.431.27---
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 11/04/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2118
ISIN מדדILINDX121180
מועד השקת המדד06/08/2017
התחלת נתונים היסטוריים05/08/2012
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר10%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג ניירמניה רגילה
מקום התאגדותישראל
שווי שוק מינימלי75 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי75 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי10%
דרישות נוספותלחברות של המניות הנכללות במדד הכנסות של למעלה מ-50% בישראל
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
דמרי1090315נדל"ן3487147.154412.0749
אפריקה מגורים1097948נדל"ן2124114.04811.091
פרשקובסקי1102128נדל"ן2084969.10159.8425
חג'ג' נדל"ן823013נדל"ן988339.096619.7373
ישראל קנדה434019נדל"ן2542823.3049189.1236
מגוריט1139195נדל"ן705521.0118996.9509
קרדן נדל"ן1118447נדל"ן638357.9304246.2892
דוניץ400010נדל"ן622457.01456.1326
אאורה373019נדל"ן607332.204245.9836
צמח המרמן1104058נדל"ן444341.84124.3777
חנן מור1102532נדל"ן622797.59364.2921
צרפתי425017נדל"ן342573.964373.3751
רוטשטיין539015נדל"ן413098.482452.8043
בוני תיכון531012נדל"ן269058.517262.3601
וויי-בוקס486027נדל"ן192062.24461.6968
אלמוגים1136829נדל"ן175541.64681.3703
אביב בניה444018נדל"ן302727.53951.2735
ליבנטל584011נדל"ן124263.551.2243
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 11/04/2021
DateLevel
08/04/20212,551.00
07/04/20212,516.50
06/04/20212,516.23
05/04/20212,527.64
04/04/20212,540.71
01/04/20212,501.56
31/03/20212,467.63
30/03/20212,481.70
29/03/20212,477.87
25/03/20212,439.95
24/03/20212,462.93
22/03/20212,458.87
21/03/20212,413.00
18/03/20212,363.99
17/03/20212,334.24
16/03/20212,312.94
15/03/20212,274.01
14/03/20212,280.84
11/03/20212,260.78
10/03/20212,242.81
09/03/20212,218.45
08/03/20212,209.79
07/03/20212,231.50
04/03/20212,232.37
03/03/20212,246.40
02/03/20212,238.81
01/03/20212,233.31
28/02/20212,199.33
25/02/20212,188.25
24/02/20212,187.52
23/02/20212,147.55
22/02/20212,163.70
21/02/20212,163.59
18/02/20212,152.24
17/02/20212,195.79
16/02/20212,238.54
15/02/20212,243.02
14/02/20212,235.56
11/02/20212,217.84
10/02/20212,227.87
09/02/20212,243.53
08/02/20212,243.44
07/02/20212,268.72
04/02/20212,242.79
03/02/20212,272.35
02/02/20212,254.73
01/02/20212,205.36
31/01/20212,162.91
28/01/20212,173.96
27/01/20212,184.91
26/01/20212,217.27
25/01/20212,198.84
24/01/20212,196.63
21/01/20212,226.30
20/01/20212,268.90
19/01/20212,289.42
18/01/20212,287.05
17/01/20212,281.61
14/01/20212,293.10
13/01/20212,320.41
12/01/20212,289.78
11/01/20212,299.70
10/01/20212,294.71
07/01/20212,234.19
06/01/20212,243.40
05/01/20212,256.88
04/01/20212,281.57
03/01/20212,267.80
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.