אינדקס נדל"ן למגורים בישראל

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס נדל"ן למגורים בישראל עוקב אחר הביצועים של מניות של חברות שעיקר פעילותן בתחום הנדל"ן למגורים בישראל, בעלות רווחיות עקבית לאורך זמן, שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א
 
נתוני שוק
שער אחרון1,440.69
שינוי יומי2.77%
מספר ניירות במדד14
שווי כולל ני"ע במדד10 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל954.3 מיליוני ₪
מכפיל רווח14.5
מכפיל הון1.2
תשואת דיב'1.40%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
17.00%-18.68%------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
35.73%------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.70------
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 05/07/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2118
מועד השקת המדד06/08/2017
התחלת נתונים היסטוריים05/08/2012
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותאחיד מדורג
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג נייררגילה/יה''ש
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג GICS בסקטור נדל"ן
שווי שוק מינימלי75 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי75 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי10%
דרישות נוספותרווח נקי שנתי חיובי בשנתיים מתוך 3 השנים או לחילופין, 3 מתוך 5 השנים שקדמו למועד הקובע
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
אזורים715011צריכה מחזורית1443571.2399513.8183
אפריקה מגורים1097948נדל"ן1182044.1806413.2928
מגדלי תיכון1131523בריאות1168764.7587312.3913
דמרי1090315נדל"ן1793336.5140611.5421
אלקטרה נדל"ן1094044נדל"ן952863.4088.3455
ריט אזורים1162775נדל"ן5371656.9107
מנרב פרויקטים1140243תעשיה563434.5694545.3852
חג'ג' נדל"ן823013נדל"ן487196.28054.6586
צמח המרמן1104058נדל"ן253030.506724.2821
דוניץ400010נדל"ן475167.803254.1353
מנרב155036תעשיה453184.77214.1262
קרדן נדל"ן1118447נדל"ן352084.0131723.9974
אלמוגים1136829נדל"ן110469.53063.5621
אאורה373019נדל"ן252462.8342843.5522
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 05/07/2020
DateLevel
02/07/20201,440.69
01/07/20201,401.87
30/06/20201,354.06
29/06/20201,326.56
28/06/20201,322.61
25/06/20201,362.29
24/06/20201,386.25
23/06/20201,391.21
22/06/20201,380.32
21/06/20201,403.40
18/06/20201,429.08
17/06/20201,417.85
16/06/20201,403.97
15/06/20201,352.55
14/06/20201,375.05
11/06/20201,390.78
10/06/20201,431.80
09/06/20201,435.39
08/06/20201,435.50
07/06/20201,381.39
04/06/20201,381.39
03/06/20201,328.04
02/06/20201,363.38
01/06/20201,363.35
31/05/20201,394.70
27/05/20201,417.19
26/05/20201,454.08
25/05/20201,449.29
24/05/20201,422.29
21/05/20201,427.76
20/05/20201,437.17
19/05/20201,443.34
18/05/20201,444.11
17/05/20201,423.45
14/05/20201,378.83
13/05/20201,444.07
12/05/20201,476.12
11/05/20201,488.52
10/05/20201,494.69
07/05/20201,462.19
06/05/20201,474.82
05/05/20201,472.86
04/05/20201,454.49
03/05/20201,496.63
30/04/20201,541.66
27/04/20201,501.11
26/04/20201,490.01
23/04/20201,437.72
22/04/20201,437.73
21/04/20201,449.95
20/04/20201,480.33
19/04/20201,503.18
16/04/20201,433.53
13/04/20201,456.85
12/04/20201,472.12
07/04/20201,440.61
06/04/20201,322.76
05/04/20201,249.51
02/04/20201,271.15
01/04/20201,255.67
31/03/20201,302.04
30/03/20201,258.48
29/03/20201,217.62
26/03/20201,237.14
25/03/20201,177.68
24/03/20201,126.49
23/03/20201,027.84
22/03/20201,054.96
19/03/20201,129.70
18/03/20201,075.60
17/03/20201,186.60
16/03/20201,222.51
15/03/20201,320.51
12/03/20201,314.38
11/03/20201,438.54
09/03/20201,499.23
08/03/20201,627.77
05/03/20201,733.36
04/03/20201,798.35
03/03/20201,855.63
01/03/20201,819.47
27/02/20201,865.11
26/02/20201,916.22
25/02/20201,916.35
24/02/20201,879.21
23/02/20201,927.87
20/02/20202,006.36
19/02/20202,022.58
18/02/20201,993.37
17/02/20201,994.48
16/02/20201,988.62
13/02/20201,931.98
12/02/20201,944.31
11/02/20201,910.13
10/02/20201,871.32
09/02/20201,888.53
06/02/20201,906.29
05/02/20201,894.81
04/02/20201,831.90
03/02/20201,794.64
02/02/20201,790.17
30/01/20201,841.15
29/01/20201,823.95
28/01/20201,798.88
27/01/20201,792.35
26/01/20201,841.44
23/01/20201,863.27
22/01/20201,862.47
21/01/20201,850.43
20/01/20201,856.86
19/01/20201,865.01
16/01/20201,846.90
15/01/20201,816.74
14/01/20201,805.99
13/01/20201,799.28
12/01/20201,809.84
09/01/20201,811.03
08/01/20201,795.04
07/01/20201,788.84
06/01/20201,783.13
05/01/20201,791.42
02/01/20201,784.54
01/01/20201,766.98
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.