אינדקס נדל"ן למגורים בישראל

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס נדל"ן למגורים בישראל עוקב אחר הביצועים של מניות של חברות שעיקר פעילותן בתחום הנדל"ן למגורים בישראל, בעלות רווחיות עקבית לאורך זמן, שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א
 
נתוני שוק
שער אחרון1,440.61
שינוי יומי8.91%
מספר ניירות במדד12
שווי כולל ני"ע במדד9.4 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל969.4 מיליוני ₪
מכפיל רווח10.9
מכפיל הון1.3
תשואת דיב'2.12%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
17.01%-26.98%------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
31.14%------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.65------
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2118
מועד השקת המדד06/08/2017
התחלת נתונים היסטוריים05/08/2012
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותאחיד מדורג
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג נייררגילה/יה''ש
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג GICS בסקטור נדל"ן
שווי שוק מינימלי75 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי75 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי10%
דרישות נוספותרווח נקי שנתי חיובי בשנתיים מתוך 3 השנים או לחילופין, 3 מתוך 5 השנים שקדמו למועד הקובע
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
אלקטרה נדל"ן10940441071971.33413.3957
דמרי10903151923169.138812.9163
אזורים7150111411960.190911.6259
אפריקה מגורים10979481113516.2155211.2705
מגדלי תיכון11315231222776.9940510.2868
מנרב155036450967.84817.3655
מנרב פרויקטים1140243427469.7739646.9468
קרדן נדל"ן1118447366342.8672886.3848
דוניץ400010486387.398826.156
חג'ג' נדל"ן823013426242.7053955.8339
אאורה373019289077.636244.8
צמח המרמן1104058231673.13923.0179
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 12/04/2020
DateLevel
06/04/20201,322.76
05/04/20201,249.51
02/04/20201,271.15
01/04/20201,255.67
31/03/20201,302.04
30/03/20201,258.48
29/03/20201,217.62
26/03/20201,237.14
25/03/20201,177.68
24/03/20201,126.49
23/03/20201,027.84
22/03/20201,054.96
19/03/20201,129.70
18/03/20201,075.60
17/03/20201,186.60
16/03/20201,222.51
15/03/20201,320.51
12/03/20201,314.38
11/03/20201,438.54
09/03/20201,499.23
08/03/20201,627.77
05/03/20201,733.36
04/03/20201,798.35
03/03/20201,855.63
01/03/20201,819.47
27/02/20201,865.11
26/02/20201,916.22
25/02/20201,916.35
24/02/20201,879.21
23/02/20201,927.87
20/02/20202,006.36
19/02/20202,022.58
18/02/20201,993.37
17/02/20201,994.48
16/02/20201,988.62
13/02/20201,931.98
12/02/20201,944.31
11/02/20201,910.13
10/02/20201,871.32
09/02/20201,888.53
06/02/20201,906.29
05/02/20201,894.81
04/02/20201,831.90
03/02/20201,794.64
02/02/20201,790.17
30/01/20201,841.15
29/01/20201,823.95
28/01/20201,798.88
27/01/20201,792.35
26/01/20201,841.44
23/01/20201,863.27
22/01/20201,862.47
21/01/20201,850.43
20/01/20201,856.86
19/01/20201,865.01
16/01/20201,846.90
15/01/20201,816.74
14/01/20201,805.99
13/01/20201,799.28
12/01/20201,809.84
09/01/20201,811.03
08/01/20201,795.04
07/01/20201,788.84
06/01/20201,783.13
05/01/20201,791.42
02/01/20201,784.54
01/01/20201,766.98
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.