אינדקס נדל"ן למגורים בישראל

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס נדל"ן למגורים בישראל עוקב אחר הביצועים של מניות של חברות שעיקר פעילותן בתחום הנדל"ן למגורים בישראל, בעלות רווחיות עקבית לאורך זמן, שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א
 
נתוני שוק
שער אחרון1,392.42
שינוי יומי3.35%-
מספר ניירות במדד14
שווי כולל ני"ע במדד9.7 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל914.5 מיליוני ₪
מכפיל רווח14.9
מכפיל הון1.2
תשואת דיב'1.32%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
19.78%-14.20%------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
35.83%------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.76------
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 06/07/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2118
מועד השקת המדד06/08/2017
התחלת נתונים היסטוריים05/08/2012
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותאחיד מדורג
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג נייררגילה/יה''ש
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג GICS בסקטור נדל"ן
שווי שוק מינימלי75 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי75 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי10%
דרישות נוספותרווח נקי שנתי חיובי בשנתיים מתוך 3 השנים או לחילופין, 3 מתוך 5 השנים שקדמו למועד הקובע
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
אפריקה מגורים1097948נדל"ן1159917.9926413.4961
אזורים715011צריכה מחזורית1351056.23639713.3809
מגדלי תיכון1131523בריאות1125104.86851312.3419
דמרי1090315נדל"ן1716634.2429611.4314
אלקטרה נדל"ן1094044נדל"ן934713.62888.4703
ריט אזורים1162775נדל"ן523006.26.9618
מנרב פרויקטים1140243תעשיה562017.346835.5579
חג'ג' נדל"ן823013נדל"ן470990.5936964.6598
צמח המרמן1104058נדל"ן242532.81764.2467
מנרב155036תעשיה448532.3554.2264
דוניץ400010נדל"ן448783.82284.0411
קרדן נדל"ן1118447נדל"ן333437.8193283.9169
אלמוגים1136829נדל"ן110469.53063.6856
אאורה373019נדל"ן246134.3120283.5832
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 06/07/2020
DateLevel
05/07/20201,392.42
02/07/20201,440.69
01/07/20201,401.87
30/06/20201,354.06
29/06/20201,326.56
28/06/20201,322.61
25/06/20201,362.29
24/06/20201,386.25
23/06/20201,391.21
22/06/20201,380.32
21/06/20201,403.40
18/06/20201,429.08
17/06/20201,417.85
16/06/20201,403.97
15/06/20201,352.55
14/06/20201,375.05
11/06/20201,390.78
10/06/20201,431.80
09/06/20201,435.39
08/06/20201,435.50
07/06/20201,381.39
04/06/20201,381.39
03/06/20201,328.04
02/06/20201,363.38
01/06/20201,363.35
31/05/20201,394.70
27/05/20201,417.19
26/05/20201,454.08
25/05/20201,449.29
24/05/20201,422.29
21/05/20201,427.76
20/05/20201,437.17
19/05/20201,443.34
18/05/20201,444.11
17/05/20201,423.45
14/05/20201,378.83
13/05/20201,444.07
12/05/20201,476.12
11/05/20201,488.52
10/05/20201,494.69
07/05/20201,462.19
06/05/20201,474.82
05/05/20201,472.86
04/05/20201,454.49
03/05/20201,496.63
30/04/20201,541.66
27/04/20201,501.11
26/04/20201,490.01
23/04/20201,437.72
22/04/20201,437.73
21/04/20201,449.95
20/04/20201,480.33
19/04/20201,503.18
16/04/20201,433.53
13/04/20201,456.85
12/04/20201,472.12
07/04/20201,440.61
06/04/20201,322.76
05/04/20201,249.51
02/04/20201,271.15
01/04/20201,255.67
31/03/20201,302.04
30/03/20201,258.48
29/03/20201,217.62
26/03/20201,237.14
25/03/20201,177.68
24/03/20201,126.49
23/03/20201,027.84
22/03/20201,054.96
19/03/20201,129.70
18/03/20201,075.60
17/03/20201,186.60
16/03/20201,222.51
15/03/20201,320.51
12/03/20201,314.38
11/03/20201,438.54
09/03/20201,499.23
08/03/20201,627.77
05/03/20201,733.36
04/03/20201,798.35
03/03/20201,855.63
01/03/20201,819.47
27/02/20201,865.11
26/02/20201,916.22
25/02/20201,916.35
24/02/20201,879.21
23/02/20201,927.87
20/02/20202,006.36
19/02/20202,022.58
18/02/20201,993.37
17/02/20201,994.48
16/02/20201,988.62
13/02/20201,931.98
12/02/20201,944.31
11/02/20201,910.13
10/02/20201,871.32
09/02/20201,888.53
06/02/20201,906.29
05/02/20201,894.81
04/02/20201,831.90
03/02/20201,794.64
02/02/20201,790.17
30/01/20201,841.15
29/01/20201,823.95
28/01/20201,798.88
27/01/20201,792.35
26/01/20201,841.44
23/01/20201,863.27
22/01/20201,862.47
21/01/20201,850.43
20/01/20201,856.86
19/01/20201,865.01
16/01/20201,846.90
15/01/20201,816.74
14/01/20201,805.99
13/01/20201,799.28
12/01/20201,809.84
09/01/20201,811.03
08/01/20201,795.04
07/01/20201,788.84
06/01/20201,783.13
05/01/20201,791.42
02/01/20201,784.54
01/01/20201,766.98
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.