↑ חזור ל מדדי מניות

אינדקס בינוי והנדסת תשתיות

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס בינוי והנדסת תשתיות כולל מניות של חברות שנסחרות בישראל ומתמחות בתחומי הנדסה ובינוי, חומרי ורכיבי בנייה ובייצור תעשייתי לתחומי תשתיות ובינוי
 
סימול מדדCharacteristics
ILINDX121222Index Symbol
ILINDX121222Last Price
ILINDX1212221D Change
ILINDX121222# of Constituents
ILINDX121222Average Duration
ILINDX121222Yield to Maturity
ILINDX121222Adjusted Spread
ILINDX121222Adjusted Rating
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 03/03/2024
 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
שיכון ובינוי1081942שיכון ובינוי9.0638
דמרי1090315דמרי8.0851
שפיר הנדסה1133875שפיר הנדסה7.8139
אלקטרה739037אלקטרה7.4708
אשטרום קבוצה1132315אשטרום קבוצה7.3835
אזורים715011אזורים5.9654
דניה סיבוס1173137דניה סיבוס5.8747
אלקו694034אלקו5.8606
אפריקה מגורים1097948אפריקה מגורים4.8493
אאורה373019אאורה השקעות4.8185
אקרו1184902קבוצת אקרו4.2039
פרשקובסקי1102128פרשקובסקי3.468
דוניץ400010אחים דוניץ3.0179
פלסאון1081603פלסאון תעשיות2.9335
אינרום1132356אינרום בנייה2.6874
קרסו נדל"ן1187962קרסו נדל"ן2.6419
קבוצת אקרשטיין1176205קבוצת אקרשטיין2.4831
לוינשטין הנדסה573014לוינשטין הנדסה1.8035
רימון1178722רימון1.999
אפקון החזקות578013אפקון החזקות1.0576
קליל797035קליל0.8691
חמת384016חמת0.7918
גולן פלסטיק1091933גולן פלסטיק0.7859
רפק769026רפק0.7586
אלמור חשמל1142454אלמור חשמל0.6673
רב-בריח1179993רב-בריח (08) תעשיות0.5932
אורון קבוצה1135706אורון קבוצה0.4118
לודן1081439לודן0.3603
ברן286013ברן0.3539
גאון קבוצה454017גאון קבוצה0.3471
חד-אסף351015חד-אסף תעשיות0.3001
לסיכו1140946לסיכו0.2799
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 01/11/2023