אינדקס תשתיות לאומיות ישראל

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס תשתיות לאומיות ישראל עוקב אחר הביצועים של מניות של חברות הפעילות בתחום התשתיות הלאומיות בישראל כהגדרתן בחוק התכנון והבניה, בעלות רווחיות עקבית לאורך זמן, שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א
 
נתוני שוק
שער אחרון1,638.26
שינוי יומי2.67%
מספר ניירות במדד33
שווי כולל ני"ע במדד90.1 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל4.5 מיליארד ₪
מכפיל רווח20.9
מכפיל הון2.1
תשואת דיב'0.94%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
17.02%-4.75%30.04%---
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
31.10%20.46%---
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.290.52---
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 05/07/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2126
מועד השקת המדד01/09/2019
התחלת נתונים היסטוריים04/08/2016
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר8%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג ניירמניה רגילה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי40 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי20%
דרישות נוספותרווח נקי שנתי חיובי בשנתיים מתוך 3 השנים או לחילופין, 3 מתוך 5 השנים שקדמו למועד הקובע. בנוסף, יכללו במדד רק מניות של חברות העוסקות בתחום ה"תשתיות לאומיות", כהגדרתן בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965. בהגדרה זו נכללים תתי תחומים אלו: מתקני תשתית, שדה תעופה, נמל, מעגן, מתקן להתפלת מים, מתקני מים וביוב לרבות מאגרים, אתרי סילוק וטיפול בפסולת, מתקני תקשורת, תחנת כוח, מתקן אחסון נפט, גז ודלק, דרך, מתקני גז ומתקני גט"ן (גז טבעי נוזלי) כהגדרתם בסעיף 2 לחוק משק הגז הטבעי, תשס"ב-2002, אתרי כרייה וחציבה, חניון לעידוד השימוש בתחבורה הציבורית, תשתית תיירות ובית סוהר
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
מבנה226019נדל"ן5698643.99678.6479
אלקטרה739037תעשיה5547278.18798.1909
שיכון ובינוי1081942תעשיה5428183.16368.0928
שפיר הנדסה1133875תעשיה7560146.969567.5319
אשטרום קבוצה1132315תעשיה3271212.531217.1831
בזק230011תקשורת9679200.13555.1779
אנלייט720011תשתיות4306318.8945035.0057
ערד731018תעשיה1894495.76944.3262
אנרג'יקס1123355תשתיות6492383.960164.1031
סלקום1101534תקשורת2157057.008644.298
או.פי.סי1141571תשתיות4157427.5594.0799
כיל281014חומרי גלם13420176.020563.4636
פז נפט1100007אנרגיה2724018.5473.4151
אנרג'יאן1155290אנרגיה4692869.2593.1938
פרטנר1083484תקשורת2776368.374643.823
בזן2590248אנרגיה2308113.470882.5775
נפטא643015אנרגיה1185740.75012.5588
אלומיי1082635תשתיות864561.26461.9002
דלק קבוצה1084128אנרגיה1041418.61111.6883
מנרב פרויקטים1140243תעשיה563434.5694541.2383
אפקון החזקות578013תעשיה546198.9841.2005
אייאיאס431015נדל"ן849472.09361.867
לוינשטין הנדסה573014תעשיה469049.6721.0309
מנרב155036תעשיה453184.77211.0052
כהן פיתוח810010אנרגיה356142.0720.7827
רפק769026תעשיה312009.761250.6858
מנדלסון תשתיות1129444תעשיה245961.6242560.5406
ממן238014תעשיה252419.9909850.4895
לסיכו1140946תעשיה190475.711250.4186
תמר פטרוליום1141357אנרגיה180442.4794640.3966
אלמור חשמל1142454תעשיה164278.38820.3611
אוברסיז1139617תעשיה124094.0626180.2735
אלון גז1117688אנרגיה205655.777050.452
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 05/07/2020
DateLevel
02/07/20201,638.26
01/07/20201,595.61
30/06/20201,563.50
29/06/20201,521.62
28/06/20201,500.52
25/06/20201,575.41
24/06/20201,598.53
23/06/20201,647.48
22/06/20201,660.65
21/06/20201,668.97
18/06/20201,702.82
17/06/20201,714.79
16/06/20201,751.08
15/06/20201,712.62
14/06/20201,724.55
11/06/20201,726.19
10/06/20201,760.00
09/06/20201,751.93
08/06/20201,736.68
07/06/20201,679.47
04/06/20201,679.47
03/06/20201,648.51
02/06/20201,663.51
01/06/20201,667.23
31/05/20201,669.46
27/05/20201,705.68
26/05/20201,714.45
25/05/20201,730.92
24/05/20201,721.95
21/05/20201,716.74
20/05/20201,747.27
19/05/20201,734.35
18/05/20201,732.51
17/05/20201,725.10
14/05/20201,671.12
13/05/20201,728.84
12/05/20201,740.31
11/05/20201,749.42
10/05/20201,760.75
07/05/20201,728.44
06/05/20201,732.71
05/05/20201,760.73
04/05/20201,719.42
03/05/20201,742.23
30/04/20201,772.41
27/04/20201,751.31
26/04/20201,743.98
23/04/20201,684.07
22/04/20201,643.67
21/04/20201,646.54
20/04/20201,708.13
19/04/20201,723.55
16/04/20201,646.89
13/04/20201,672.92
12/04/20201,699.82
07/04/20201,700.32
06/04/20201,634.87
05/04/20201,548.60
02/04/20201,568.02
01/04/20201,536.61
31/03/20201,560.52
30/03/20201,486.35
29/03/20201,452.70
26/03/20201,478.79
25/03/20201,427.52
24/03/20201,380.20
23/03/20201,262.17
22/03/20201,284.68
19/03/20201,337.66
18/03/20201,255.75
17/03/20201,317.71
16/03/20201,299.11
15/03/20201,402.51
12/03/20201,354.13
11/03/20201,485.12
09/03/20201,561.73
08/03/20201,706.43
05/03/20201,820.33
04/03/20201,880.16
03/03/20201,929.60
01/03/20201,908.64
27/02/20201,945.79
26/02/20202,003.92
25/02/20201,991.25
24/02/20201,987.43
23/02/20202,034.64
20/02/20202,091.21
19/02/20202,095.96
18/02/20202,071.93
17/02/20202,071.98
16/02/20202,074.60
13/02/20202,038.42
12/02/20202,058.96
11/02/20202,032.50
10/02/20202,002.68
09/02/20201,998.06
06/02/20202,033.35
05/02/20202,036.35
04/02/20201,996.95
03/02/20201,960.75
02/02/20201,962.20
30/01/20202,039.61
29/01/20202,057.73
28/01/20202,039.56
27/01/20202,030.03
26/01/20202,070.63
23/01/20202,110.06
22/01/20202,129.31
21/01/20202,052.36
20/01/20202,059.00
19/01/20202,067.70
16/01/20202,046.63
15/01/20202,027.76
14/01/20202,022.90
13/01/20202,026.14
12/01/20202,028.81
09/01/20202,032.51
08/01/20202,025.79
07/01/20202,002.89
06/01/20201,990.45
05/01/20201,997.78
02/01/20201,999.04
01/01/20201,988.03
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.