↑ חזור ל מדדי מניות

אינדקס תשתיות לאומיות ישראל

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס תשתיות לאומיות ישראל כולל מניות של חברות שנסחרות בישראל ופעילות בתחום התשתיות הלאומיות בישראל כהגדרתן בחוק התכנון והבניה
 
נתוני שוק
שער אחרון2,237.93
שינוי יומי0.38%
מספר ניירות במדד36
שווי כולל ני"ע במדד114.7 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל6.4 מיליארד ₪
מכפיל רווח19.3
מכפיל הון2.8
תשואת דיב'1.49%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
7.73%32.05%85.05%---
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
16.30%21.99%---
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.811.04---
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 01/08/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2126
ISIN מדדILINDX121263
מועד השקת המדד01/09/2019
התחלת נתונים היסטוריים04/08/2016
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר8%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג ניירמניה רגילה
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיחברות העוסקות בתחום ה"תשתיות לאומיות", כהגדרתן בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965. בהגדרה זו נכללים תתי תחומים אלו: מתקני תשתית, שדה תעופה, נמל, מעגן, מתקן להתפלת מים, מתקני מים וביוב לרבות מאגרים, אתרי סילוק וטיפול בפסולת, מתקני תקשורת, תחנת כוח, מתקן אחסון נפט, גז ודלק, דרך, מתקני גז ומתקני גט"ן (גז טבעי נוזלי) כהגדרתם בסעיף 2 לחוק משק הגז הטבעי, תשס"ב-2002, אתרי כרייה וחציבה, חניון לעידוד השימוש בתחבורה הציבורית, תשתית תיירות ובית סוהר
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי40 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי20%
דרישות נוספותרווח נקי שנתי חיובי בשנתיים מתוך 3 השנים או לחילופין, 3 מתוך 5 השנים שקדמו למועד הקובע
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
מבנה226019נדל"ן80301758.7701
אשטרום קבוצה1132315תעשיה70566668.424
אלקטרה739037תעשיה69276627.8113
שפיר הנדסה1133875תעשיה86741127.5618
שיכון ובינוי1081942תעשיה81175107.214
כיל281014חומרי גלם304343824.3655
אנלייט720011תשתיות65537144.3261
פז נפט1100007אנרגיה37221283.9171
אנרג'יקס1123355תשתיות62117233.7815
דלק קבוצה1084128אנרגיה34964163.6796
בזק230011תקשורת95022093.6541
או.פי.סי1141571תשתיות57421523.3544
ערד731018תעשיה25004362.9901
אנרג'יאן1155290אנרגיה53038282.9389
פרטנר1083484תקשורת25599772.6922
דניה סיבוס1173137נדל"ן22475962.6877
בזן2590248אנרגיה24844282.6146
נופר אנרג'י1170877תשתיות21628962.2762
סלקום1101534תקשורת19909262.0899
מספנות ישראל1168533תעשיה17670001.8596
נפטא643015אנרגיה14134461.4875
אייאיאס431015נדל"ן12843791.2944
ג'נריישן קפיטל1156926תשתיות12383921.2899
אפקון החזקות578013תעשיה10150201.2138
אלומיי1082635תשתיות11522101.2126
לוינשטין הנדסה573014תעשיה10063581.2034
סופרגז1166917אנרגיה10500801.1051
מנרב155036תעשיה7416120.8716
רפק769026תעשיה4699310.4945
מנדלסון תשתיות1129444תעשיה4108610.4913
רוטשטיין539015נדל"ן4089420.4871
כהן פיתוח810010אנרגיה4264230.4488
תמר פטרוליום1141357אנרגיה3989380.4198
לסיכו1140946תעשיה3776940.4029
אלמור חשמל1142454תעשיה3077530.3239
אוברסיז1139617תעשיה2327540.2449
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 01/08/2021
DateLevel
01/08/20212,229.57
29/07/20212,221.50
28/07/20212,206.28
27/07/20212,209.44
26/07/20212,218.28
25/07/20212,231.10
22/07/20212,196.67
21/07/20212,199.76
20/07/20212,165.86
19/07/20212,153.29
15/07/20212,227.06
14/07/20212,250.54
13/07/20212,245.01
12/07/20212,247.25
11/07/20212,266.22
08/07/20212,238.38
07/07/20212,285.70
06/07/20212,275.12
05/07/20212,278.06
04/07/20212,289.63
01/07/20212,303.04
30/06/20212,320.19
29/06/20212,309.79
28/06/20212,304.59
27/06/20212,305.61
24/06/20212,320.23
23/06/20212,339.79
22/06/20212,337.32
21/06/20212,323.99
20/06/20212,311.39
17/06/20212,316.22
16/06/20212,328.70
15/06/20212,323.36
14/06/20212,312.40
13/06/20212,301.13
10/06/20212,265.42
09/06/20212,269.52
08/06/20212,285.18
07/06/20212,304.78
06/06/20212,308.33
03/06/20212,291.34
02/06/20212,309.17
01/06/20212,319.54
31/05/20212,348.87
30/05/20212,350.42
27/05/20212,339.42
26/05/20212,348.74
25/05/20212,338.76
24/05/20212,333.37
23/05/20212,326.10
20/05/20212,294.53
19/05/20212,267.75
18/05/20212,274.74
13/05/20212,249.97
12/05/20212,235.77
11/05/20212,221.72
10/05/20212,271.67
09/05/20212,270.05
06/05/20212,251.25
05/05/20212,256.18
04/05/20212,236.29
03/05/20212,253.15
02/05/20212,234.81
29/04/20212,224.33
28/04/20212,204.34
27/04/20212,185.77
26/04/20212,191.91
25/04/20212,188.01
22/04/20212,178.39
21/04/20212,172.79
20/04/20212,182.62
19/04/20212,188.01
18/04/20212,180.82
13/04/20212,164.65
12/04/20212,154.49
11/04/20212,161.18
08/04/20212,132.73
07/04/20212,116.09
06/04/20212,114.90
05/04/20212,117.95
04/04/20212,139.29
01/04/20212,119.74
31/03/20212,119.13
30/03/20212,118.46
29/03/20212,114.49
25/03/20212,087.49
24/03/20212,101.66
22/03/20212,111.99
21/03/20212,097.39
18/03/20212,093.71
17/03/20212,101.75
16/03/20212,129.79
15/03/20212,121.99
14/03/20212,116.28
11/03/20212,113.11
10/03/20212,090.14
09/03/20212,095.93
08/03/20212,067.82
07/03/20212,088.54
04/03/20212,063.88
03/03/20212,076.24
02/03/20212,086.50
01/03/20212,089.60
28/02/20212,061.90
25/02/20212,056.59
24/02/20212,075.21
23/02/20212,059.79
22/02/20212,072.41
21/02/20212,078.58
18/02/20212,024.46
17/02/20212,041.00
16/02/20212,069.61
15/02/20212,075.96
14/02/20212,049.50
11/02/20212,027.44
10/02/20212,060.86
09/02/20212,046.92
08/02/20212,048.13
07/02/20212,052.56
04/02/20212,026.08
03/02/20212,053.80
02/02/20212,064.85
01/02/20212,040.17
31/01/20212,031.88
28/01/20212,036.15
27/01/20212,038.27
26/01/20212,057.60
25/01/20212,047.97
24/01/20212,047.53
21/01/20212,081.47
20/01/20212,113.50
19/01/20212,101.51
18/01/20212,102.39
17/01/20212,088.21
14/01/20212,105.47
13/01/20212,113.55
12/01/20212,104.09
11/01/20212,093.48
10/01/20212,104.23
07/01/20212,071.38
06/01/20212,043.15
05/01/20212,018.40
04/01/20212,058.24
03/01/20212,079.87
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.