אינדקס תשתיות לאומיות ישראל

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס תשתיות לאומיות ישראל כולל מניות של חברות שנסחרות בישראל ופעילות בתחום התשתיות הלאומיות בישראל כהגדרתן בחוק התכנון והבניה
 
נתוני שוק
שער אחרון2,164.65
שינוי יומי0.47%
מספר ניירות במדד35
שווי כולל ני"ע במדד130.8 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל6.4 מיליארד ₪
מכפיל רווח35.5
מכפיל הון2.5
תשואת דיב'1.44%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
4.21%29.39%72.72%---
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
21.68%21.78%---
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.200.95---
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/04/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2126
ISIN מדדILINDX121263
מועד השקת המדד01/09/2019
התחלת נתונים היסטוריים04/08/2016
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר8%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג ניירמניה רגילה
סיווג ענפיחברות העוסקות בתחום ה"תשתיות לאומיות", כהגדרתן בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965. בהגדרה זו נכללים תתי תחומים אלו: מתקני תשתית, שדה תעופה, נמל, מעגן, מתקן להתפלת מים, מתקני מים וביוב לרבות מאגרים, אתרי סילוק וטיפול בפסולת, מתקני תקשורת, תחנת כוח, מתקן אחסון נפט, גז ודלק, דרך, מתקני גז ומתקני גט"ן (גז טבעי נוזלי) כהגדרתם בסעיף 2 לחוק משק הגז הטבעי, תשס"ב-2002, אתרי כרייה וחציבה, חניון לעידוד השימוש בתחבורה הציבורית, תשתית תיירות ובית סוהר
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי40 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי20%
דרישות נוספותרווח נקי שנתי חיובי בשנתיים מתוך 3 השנים או לחילופין, 3 מתוך 5 השנים שקדמו למועד הקובע.
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
שיכון ובינוי1081942תעשיה9111549.18728.8549
מבנה226019נדל"ן7023028.797268.1307
אלקטרה739037תעשיה6775410.5978.0585
אשטרום קבוצה1132315תעשיה6572669.166877.9904
שפיר הנדסה1133875תעשיה8584573.786687.8285
כיל281014חומרי גלם26902966.529654.6657
אנרג'יאן1155290אנרגיה6796691.402283.8473
בזק230011תקשורת9540925.847853.7924
אנלייט720011תשתיות6019598.037123.7102
אנרג'יקס1123355תשתיות6248930.612763.4394
פז נפט1100007אנרגיה3148656.723.4119
ערד731018תעשיה2300285.93853.3829
או.פי.סי1141571תשתיות6495657.836673.741
פרטנר1083484תקשורת2749281.868962.9782
בזן2590248אנרגיה2583804.8021242.7998
דלק קבוצה1084128אנרגיה2597945.36542.7259
נופר אנרג'י1170877תשתיות2322458.4972.5166
סלקום1101534תקשורת1914242.40842.0743
ג'נריישן קפיטל1156926תשתיות1241746.6331271.8262
מספנות ישראל1168533תעשיה14897501.6143
נפטא643015אנרגיה1435104.226561.5551
אלומיי1082635תשתיות1323744.92371.4135
סופרגז1166917אנרגיה12352001.3384
אייאיאס431015נדל"ן1171976.38721.2699
לוינשטין הנדסה573014תעשיה842099.29441.2384
אפקון החזקות578013תעשיה848631.38441.248
מנרב155036תעשיה715214.56571.0518
רוטשטיין539015נדל"ן417133.960950.6132
כהן פיתוח810010אנרגיה477685.7540.5176
רפק769026תעשיה447392.86650.4848
תמר פטרוליום1141357אנרגיה418849.5612080.4539
לסיכו1140946תעשיה260694.030.3834
אוברסיז1139617תעשיה242655.8103090.2629
מנדלסון תשתיות1129444תעשיה369932.9390590.544
אלמור חשמל1142454תעשיה217759.38010.236
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/04/2021
DateLevel
13/04/20212,164.65
12/04/20212,154.49
11/04/20212,161.18
08/04/20212,132.73
07/04/20212,116.09
06/04/20212,114.90
05/04/20212,117.95
04/04/20212,139.29
01/04/20212,119.74
31/03/20212,119.13
30/03/20212,118.46
29/03/20212,114.49
25/03/20212,087.49
24/03/20212,101.66
22/03/20212,111.99
21/03/20212,097.39
18/03/20212,093.71
17/03/20212,101.75
16/03/20212,129.79
15/03/20212,121.99
14/03/20212,116.28
11/03/20212,113.11
10/03/20212,090.14
09/03/20212,095.93
08/03/20212,067.82
07/03/20212,088.54
04/03/20212,063.88
03/03/20212,076.24
02/03/20212,086.50
01/03/20212,089.60
28/02/20212,061.90
25/02/20212,056.59
24/02/20212,075.21
23/02/20212,059.79
22/02/20212,072.41
21/02/20212,078.58
18/02/20212,024.46
17/02/20212,041.00
16/02/20212,069.61
15/02/20212,075.96
14/02/20212,049.50
11/02/20212,027.44
10/02/20212,060.86
09/02/20212,046.92
08/02/20212,048.13
07/02/20212,052.56
04/02/20212,026.08
03/02/20212,053.80
02/02/20212,064.85
01/02/20212,040.17
31/01/20212,031.88
28/01/20212,036.15
27/01/20212,038.27
26/01/20212,057.60
25/01/20212,047.97
24/01/20212,047.53
21/01/20212,081.47
20/01/20212,113.50
19/01/20212,101.51
18/01/20212,102.39
17/01/20212,088.21
14/01/20212,105.47
13/01/20212,113.55
12/01/20212,104.09
11/01/20212,093.48
10/01/20212,104.23
07/01/20212,071.38
06/01/20212,043.15
05/01/20212,018.40
04/01/20212,058.24
03/01/20212,079.87
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.