אינדקס תשתיות לאומיות ישראל

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס תשתיות לאומיות ישראל כולל מניות של חברות הפעילות בתחום התשתיות הלאומיות בישראל כהגדרתן בחוק התכנון והבניה, בעלות רווחיות עקבית לאורך זמן, שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א
 
נתוני שוק
שער אחרון1,716.03
שינוי יומי0.83%-
מספר ניירות במדד34
שווי כולל ני"ע במדד98.4 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל4.7 מיליארד ₪
מכפיל רווח23.1
מכפיל הון2.2
תשואת דיב'1.01%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
13.08%-3.43%35.97%---
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
32.00%21.18%---
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.300.61---
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 21/09/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2126
מועד השקת המדד01/09/2019
התחלת נתונים היסטוריים04/08/2016
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר8%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג ניירמניה רגילה
סיווג ענפיחברות העוסקות בתחום ה"תשתיות לאומיות", כהגדרתן בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965. בהגדרה זו נכללים תתי תחומים אלו: מתקני תשתית, שדה תעופה, נמל, מעגן, מתקן להתפלת מים, מתקני מים וביוב לרבות מאגרים, אתרי סילוק וטיפול בפסולת, מתקני תקשורת, תחנת כוח, מתקן אחסון נפט, גז ודלק, דרך, מתקני גז ומתקני גט"ן (גז טבעי נוזלי) כהגדרתם בסעיף 2 לחוק משק הגז הטבעי, תשס"ב-2002, אתרי כרייה וחציבה, חניון לעידוד השימוש בתחבורה הציבורית, תשתית תיירות ובית סוהר
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי40 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי20%
דרישות נוספותרווח נקי שנתי חיובי בשנתיים מתוך 3 השנים או לחילופין, 3 מתוך 5 השנים שקדמו למועד הקובע.
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
שיכון ובינוי1081942תעשיה6562731.651958.4477
שפיר הנדסה1133875תעשיה8266096.64087.9846
אלקטרה739037תעשיה5809422.8047.7583
מבנה226019נדל"ן5173490.783887.6294
אשטרום קבוצה1132315תעשיה3459061.06267.3734
אנרג'יאן1155290אנרגיה4779643.067943.9607
אנלייט720011תשתיות4956873.85923.9534
ערד731018תעשיה1826573.53.9346
כיל281014חומרי גלם15597112.970463.8737
בזק230011תקשורת11178093.4136263.8421
פז נפט1100007אנרגיה3005706.53943.4509
או.פי.סי1141571תשתיות3988078.31073.3706
פרטנר1083484תקשורת2447403.796053.1655
בזן2590248אנרגיה2026010.7133283.1497
סלקום1101534תקשורת2053468.96363.1328
אנרג'יקס1123355תשתיות6901249.978243.578
סופרגז1166917אנרגיה1270122.52.7074
נפטא643015אנרגיה1210975.202162.6139
אלומיי1082635תשתיות1253695.994462.5757
דלק קבוצה1084128אנרגיה1055284.48431.9316
אייאיאס431015נדל"ן823650.67141.7557
ג'נריישן קפיטל1156926תשתיות910100.0168261.661
אפקון החזקות578013תעשיה509785.71841.0867
לוינשטין הנדסה573014תעשיה485840.55521.0356
מנרב155036תעשיה429350.26160.9169
כהן פיתוח810010אנרגיה391611.5060.8348
להב136010נדל"ן405469.9485540.8257
רפק769026תעשיה363832.512750.7756
רוטשטיין539015נדל"ן288618.293730.6152
מנדלסון תשתיות1129444תעשיה270169.5096330.5759
לסיכו1140946תעשיה186748.913750.3981
תמר פטרוליום1141357אנרגיה168938.0545840.3601
אוברסיז1139617תעשיה167798.423160.3577
אלמור חשמל1142454תעשיה172163.99630.367
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 21/09/2020
DateLevel
17/09/20201,716.03
16/09/20201,730.33
15/09/20201,704.80
14/09/20201,696.34
13/09/20201,668.09
10/09/20201,658.42
09/09/20201,696.12
08/09/20201,687.46
07/09/20201,708.34
06/09/20201,699.18
03/09/20201,686.19
02/09/20201,739.01
01/09/20201,746.61
31/08/20201,757.20
30/08/20201,762.41
27/08/20201,759.21
26/08/20201,775.19
25/08/20201,747.54
24/08/20201,743.58
23/08/20201,747.00
20/08/20201,716.00
19/08/20201,733.26
18/08/20201,759.48
17/08/20201,787.49
16/08/20201,794.47
13/08/20201,761.01
12/08/20201,766.29
11/08/20201,744.13
10/08/20201,721.01
09/08/20201,713.14
06/08/20201,703.43
05/08/20201,723.00
04/08/20201,694.57
03/08/20201,692.36
02/08/20201,694.79
29/07/20201,682.36
28/07/20201,670.53
27/07/20201,655.42
26/07/20201,656.09
23/07/20201,664.64
22/07/20201,687.77
21/07/20201,701.41
20/07/20201,650.90
19/07/20201,620.80
16/07/20201,636.40
15/07/20201,653.35
14/07/20201,613.01
13/07/20201,612.39
12/07/20201,577.73
09/07/20201,549.18
08/07/20201,552.02
07/07/20201,587.28
06/07/20201,602.03
05/07/20201,576.97
02/07/20201,638.26
01/07/20201,595.61
30/06/20201,563.50
29/06/20201,521.62
28/06/20201,500.52
25/06/20201,575.41
24/06/20201,598.53
23/06/20201,647.48
22/06/20201,660.65
21/06/20201,668.97
18/06/20201,702.82
17/06/20201,714.79
16/06/20201,751.08
15/06/20201,712.62
14/06/20201,724.55
11/06/20201,726.19
10/06/20201,760.00
09/06/20201,751.93
08/06/20201,736.68
04/06/20201,679.47
03/06/20201,648.51
02/06/20201,663.51
01/06/20201,667.23
31/05/20201,669.46
27/05/20201,705.68
26/05/20201,714.45
25/05/20201,730.92
24/05/20201,721.95
21/05/20201,716.74
20/05/20201,747.27
19/05/20201,734.35
18/05/20201,732.51
17/05/20201,725.10
14/05/20201,671.12
13/05/20201,728.84
12/05/20201,740.31
11/05/20201,749.42
10/05/20201,760.75
07/05/20201,728.44
06/05/20201,732.71
05/05/20201,760.73
04/05/20201,719.42
03/05/20201,742.23
30/04/20201,772.41
27/04/20201,751.31
26/04/20201,743.98
23/04/20201,684.07
22/04/20201,643.67
21/04/20201,646.54
20/04/20201,708.13
19/04/20201,723.55
16/04/20201,646.89
13/04/20201,672.92
12/04/20201,699.82
07/04/20201,700.32
06/04/20201,634.87
05/04/20201,548.60
02/04/20201,568.02
01/04/20201,536.61
31/03/20201,560.52
30/03/20201,486.35
29/03/20201,452.70
26/03/20201,478.79
25/03/20201,427.52
24/03/20201,380.20
23/03/20201,262.17
22/03/20201,284.68
19/03/20201,337.66
18/03/20201,255.75
17/03/20201,317.71
16/03/20201,299.11
15/03/20201,402.51
12/03/20201,354.13
11/03/20201,485.12
09/03/20201,561.73
08/03/20201,706.43
05/03/20201,820.33
04/03/20201,880.16
03/03/20201,929.60
01/03/20201,908.64
27/02/20201,945.79
26/02/20202,003.92
25/02/20201,991.25
24/02/20201,987.43
23/02/20202,034.64
20/02/20202,091.21
19/02/20202,095.96
18/02/20202,071.93
17/02/20202,071.98
16/02/20202,074.60
13/02/20202,038.42
12/02/20202,058.96
11/02/20202,032.50
10/02/20202,002.68
09/02/20201,998.06
06/02/20202,033.35
05/02/20202,036.35
04/02/20201,996.95
03/02/20201,960.75
02/02/20201,962.20
30/01/20202,039.61
29/01/20202,057.73
28/01/20202,039.56
27/01/20202,030.03
26/01/20202,070.63
23/01/20202,110.06
22/01/20202,129.31
21/01/20202,052.36
20/01/20202,059.00
19/01/20202,067.70
16/01/20202,046.63
15/01/20202,027.76
14/01/20202,022.90
13/01/20202,026.14
12/01/20202,028.81
09/01/20202,032.51
08/01/20202,025.79
07/01/20202,002.89
06/01/20201,990.45
05/01/20201,997.78
02/01/20201,999.04
01/01/20201,988.03
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.