אינדקס תשתיות לאומיות ישראל

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס תשתיות לאומיות ישראל עוקב אחר הביצועים של מניות של חברות הפעילות בתחום התשתיות הלאומיות בישראל כהגדרתן בחוק התכנון והבניה, בעלות רווחיות עקבית לאורך זמן, שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א
 
נתוני שוק
שער אחרון1,700.32
שינוי יומי4.00%
מספר ניירות במדד33
שווי כולל ני"ע במדד92.1 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל4.6 מיליארד ₪
מכפיל רווח16.4
מכפיל הון2.3
תשואת דיב'0.97%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
13.87%-18.88%37.41%---
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
28.10%18.94%---
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.640.58---
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2126
מועד השקת המדד01/09/2019
התחלת נתונים היסטוריים04/08/2016
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר8%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג ניירמניה רגילה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי40 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי20%
דרישות נוספותרווח נקי שנתי חיובי בשנתיים מתוך 3 השנים או לחילופין, 3 מתוך 5 השנים שקדמו למועד הקובע. בנוסף, יכללו במדד רק מניות של חברות העוסקות בתחום ה"תשתיות לאומיות", כהגדרתן בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965. בהגדרה זו נכללים תתי תחומים אלו: מתקני תשתית, שדה תעופה, נמל, מעגן, מתקן להתפלת מים, מתקני מים וביוב לרבות מאגרים, אתרי סילוק וטיפול בפסולת, מתקני תקשורת, תחנת כוח, מתקן אחסון נפט, גז ודלק, דרך, מתקני גז ומתקני גט"ן (גז טבעי נוזלי) כהגדרתם בסעיף 2 לחוק משק הגז הטבעי, תשס"ב-2002, אתרי כרייה וחציבה, חניון לעידוד השימוש בתחבורה הציבורית, תשתית תיירות ובית סוהר
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
שפיר הנדסה11338758891923.0483210.6725
אלקטרה7390375560186.848.6346
אשטרום קבוצה11323153633028.436027.5205
שיכון ובינוי10819425331634.22887.5111
מבנה2260195503540.63597.0509
ערד7310182249095.33484.7871
בזק2300116993913.4693374.2686
פרטנר10834842623084.303574.2288
סלקום11015341954145.37934.1011
אנרג'יקס11233555101619.606884.0423
או.פי.סי11415713799028.63153.7731
אנרג'יאן11552905902389.901983.5718
אנלייט7200113100518.07563.5033
כיל28101415211759.626363.3316
נפטא6430151663130.2383.535
פז נפט11000073230829.83522.9569
בזן25902483465375.9194742.8168
אייאיאס431015929044.23141.9767
אלומיי1082635726646.061461.4539
אפקון החזקות578013651898.60221.3856
לוינשטין הנדסה573014628928.08161.3368
דלק קבוצה10841281978491.53451.3349
כהן פיתוח810010415564.890.8833
מנרב פרויקטים1140243427469.7739640.8784
תמר פטרוליום1141357314601.772680.6687
רפק769026244548.191250.4734
מנדלסון תשתיות1129444218108.6890350.4636
לסיכו1140946216245.15250.4596
אלון גז1117688202567.430910.4306
אלמור חשמל1142454166794.41880.3545
ממן238014164747.0644720.3502
אוברסיז1139617132080.93580.2807
מנרב155036450967.84810.963
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 12/04/2020
DateLevel
06/04/20201,634.87
05/04/20201,548.60
02/04/20201,568.02
01/04/20201,536.61
31/03/20201,560.52
30/03/20201,486.35
29/03/20201,452.70
26/03/20201,478.79
25/03/20201,427.52
24/03/20201,380.20
23/03/20201,262.17
22/03/20201,284.68
19/03/20201,337.66
18/03/20201,255.75
17/03/20201,317.71
16/03/20201,299.11
15/03/20201,402.51
12/03/20201,354.13
11/03/20201,485.12
09/03/20201,561.73
08/03/20201,706.43
05/03/20201,820.33
04/03/20201,880.16
03/03/20201,929.60
01/03/20201,908.64
27/02/20201,945.79
26/02/20202,003.92
25/02/20201,991.25
24/02/20201,987.43
23/02/20202,034.64
20/02/20202,091.21
19/02/20202,095.96
18/02/20202,071.93
17/02/20202,071.98
16/02/20202,074.60
13/02/20202,038.42
12/02/20202,058.96
11/02/20202,032.50
10/02/20202,002.68
09/02/20201,998.06
06/02/20202,033.35
05/02/20202,036.35
04/02/20201,996.95
03/02/20201,960.75
02/02/20201,962.20
30/01/20202,039.61
29/01/20202,057.73
28/01/20202,039.56
27/01/20202,030.03
26/01/20202,070.63
23/01/20202,110.06
22/01/20202,129.31
21/01/20202,052.36
20/01/20202,059.00
19/01/20202,067.70
16/01/20202,046.63
15/01/20202,027.76
14/01/20202,022.90
13/01/20202,026.14
12/01/20202,028.81
09/01/20202,032.51
08/01/20202,025.79
07/01/20202,002.89
06/01/20201,990.45
05/01/20201,997.78
02/01/20201,999.04
01/01/20201,988.03
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.