↑ חזור ל מדדי מניות

אינדקס בנייה ישראל – פקטור מינוף פיננסי נמוך

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס בנייה ישראל - פקטור מינוף פיננסי נמוך כולל מניות של חברות הנסחרות בבורסה בישראל ומסווגות על ידי הבורסה בתת-ענף "בנייה", כאשר במועד הקובע ניתן משקל עודף למניות בעלות שיעור גבוה של הון למאזן
 
סימול מדדCharacteristics
ILINDX121271Index Symbol
ILINDX121271Last Price
ILINDX1212711D Change
ILINDX121271# of Constituents
ILINDX121271Average Duration
ILINDX121271Yield to Maturity
ILINDX121271Adjusted Spread
ILINDX121271Adjusted Rating
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 03/03/2024
 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
אשטרום קבוצה1132315אשטרום קבוצה11.2351
דמרי1090315דמרי11.1735
אאורה373019אאורה השקעות10.941
ישראל קנדה434019ישראל קנדה9.7586
אפריקה מגורים1097948אפריקה מגורים9.457
אזורים715011אזורים7.1429
דניה סיבוס1173137דניה סיבוס5.9352
אקרו1184902קבוצת אקרו5.7573
פרשקובסקי1102128פרשקובסקי4.7639
שיכון ובינוי1081942שיכון ובינוי4.2513
קרסו נדל"ן1187962קרסו נדל"ן3.0522
דוניץ400010אחים דוניץ2.7406
קרדן נדל"ן1118447קרדן נדל"ן2.4246
חג'ג' נדל"ן823013חג'ג' נדל"ן2.0984
רימון1178722רימון1.8916
לוינשטין הנדסה573014לוינשטין הנדסה1.6074
לוזון473017לוזון קבוצה0.8066
צמח המרמן1104058צמח המרמן0.8019
ליבנטל584011ליבנטל0.4654
נתנאל421016נתנאל גרופ0.4169
בוני תיכון531012בוני תיכון0.3774
רוטשטיין539015רוטשטיין0.3721
רותם שני1171529רותם שני יזמות והשקעות0.2098
אב-גד1171818אב-גד החזקות0.1808
לסיכו1140946לסיכו0.1659
חנן מור1102532חנן מור0.1506
אורון קבוצה1135706אורון קבוצה0.1165
אלמוגים1136829אלמוגים0.1036
מצלאוי1106749מצלאוי0.1034
צרפתי425017צרפתי0.706
בית וגג1185362בית וגג יזמות ונדל"ן0.348
וויי-בוקס486027וויי-בוקס0.0982
סופרין1181569סופרין0.0891
לוינסקי עופר200014לוינסקי עופר0.0752
קרדן ישראל1210152קרדן ישראל0.0724
אביב בניה444018אביב בניה0.0445
הכשרה התחדשות1121474הכשרה התחדשות עירונית0.035
חג'ג' אירופה1143635חג'ג' אירופה0.0298
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 01/11/2023