אינדקס מניות LV מינוף פיננסי נמוך

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מניות LV מינוף פיננסי נמוך עוקב אחר הביצועים של 40 חברות בישראל, בעלות רווחיות עקבית לאורך זמן ואשר סטיית התקן של מניותיהן הינה הנמוכה ביותר מבין המניות הנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א, כאשר משקל המניות במדד מוטה לטובת מניות במינוף פיננסי נמוך
 
נתוני שוק
שער אחרון1,665.41
שינוי יומי5.18%
מספר ניירות במדד39
שווי כולל ני"ע במדד249 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל6.7 מיליארד ₪
מכפיל רווח11.2
מכפיל הון1.9
תשואת דיב'2.32%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
19.44%-0.91%23.08%48.41%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
22.32%15.37%14.30%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.05-0.410.54
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2127
מועד השקת המדד21/11/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/07/2014
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותאחיד מדורג
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג נייררגילה/יה''ש
שווי שוק מינימלי500 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי100 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי20%
דרישות נוספותרווח נקי שנתי חיובי בשנתיים מתוך 3 השנים או לחילופין, 3 מתוך 5 השנים שקדמו למועד הקובע. יכללו במדד 40 המניות בעלות סטיית התקן הנמוכה ביותר מבין כל המניות העומדות ביתר תנאי המדד. בנוסף, המניות נרשמו למסחר בבורסה בת"א לכל הפחות 90 ימי מסחר טרם המועד הקובע
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
שפיר הנדסה11338758891923.048324.5355
רמי לוי11042492899760.22154.2932
אלקו6940343488389.41753.9318
דור אלון10932021397089.557783.8465
שופרסל7770374682155.138563.7254
אלקטרה7390375560186.843.6695
בינלאומי5930388430733.26123.5399
פיבי7630113534982.73443.5076
אלביט מערכות108112419314670.213.3111
לאומי60461127125568.432023.1351
מגדלי תיכון11315231222776.994053.0634
פועלים66257727241895.08562.9235
מיטב דש1081843595358.2411282.8946
מזרחי טפחות69543715087379.35782.8628
פז נפט11000073230829.83522.8033
דיסקונט69121212105776.72722.7195
אדגר1820083790711.9102322.5599
דלק קידוחים יהש4750205775168.279722.3717
בראק אן וי11216072439091.06252.2267
מג'יק10823121563128.843722.1843
ארקו310011595396.5700322.1629
ישרס6130343859462.52322.1378
שטראוס74601610527273.635322.1219
אורמת113440211783208.44682.1158
סאמיט10816863044295.08112.1106
קרור6210111153862.969162.375
איירפורט סיטי10958356890044.0362.0346
אינרום11323561332982.0352.006
גב ים7590194316245.11.9834
ריט 110989202890859.80321.9141
אמות10972787435242.010021.8808
אייאיאס431015929044.23141.8542
קנון11341393067962.505051.8505
ביג10972604059075.421.7727
רבוע כחול נדל"ן10985652062124.661.7319
סלע נדל"ן11096441415348.375541.6441
בזן25902483465375.9194741.6023
עזריאלי111947822156533.2521.759
פתאל החזקות11434292628407.60.837
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 12/04/2020
DateLevel
06/04/20201,583.46
05/04/20201,515.11
02/04/20201,545.45
01/04/20201,540.07
31/03/20201,578.18
30/03/20201,521.32
29/03/20201,495.46
26/03/20201,508.71
25/03/20201,478.87
24/03/20201,469.19
23/03/20201,369.59
22/03/20201,384.31
19/03/20201,445.98
18/03/20201,368.93
17/03/20201,432.45
16/03/20201,422.94
15/03/20201,501.66
12/03/20201,481.57
11/03/20201,577.90
09/03/20201,642.33
08/03/20201,777.10
05/03/20201,875.62
04/03/20201,923.60
03/03/20201,971.94
01/03/20201,940.82
27/02/20201,974.56
26/02/20202,030.98
25/02/20202,027.63
24/02/20202,016.73
23/02/20202,058.82
20/02/20202,130.41
19/02/20202,154.54
18/02/20202,132.75
17/02/20202,138.25
16/02/20202,138.79
13/02/20202,110.83
12/02/20202,124.89
11/02/20202,106.29
10/02/20202,077.74
09/02/20202,084.11
06/02/20202,129.78
05/02/20202,111.62
04/02/20202,072.08
03/02/20202,040.08
02/02/20202,031.75
30/01/20202,094.54
29/01/20202,095.00
28/01/20202,088.68
27/01/20202,093.61
26/01/20202,130.44
23/01/20202,153.23
22/01/20202,152.04
21/01/20202,114.10
20/01/20202,116.35
19/01/20202,124.25
16/01/20202,110.21
15/01/20202,096.22
14/01/20202,093.59
13/01/20202,107.37
12/01/20202,111.71
09/01/20202,113.40
08/01/20202,109.58
07/01/20202,092.23
06/01/20202,083.17
05/01/20202,093.48
02/01/20202,095.40
01/01/20202,082.86
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.