↑ חזור ל מדדי מניות

אינדקס נדל"ן ישראלי

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס נדל"ן ישראלי כולל מניות של חברות ישראליות הנסחרות בבורסה בישראל ומסווגות על ידי הבורסה בתת-ענף "נדל"ן מניב בישראל" או "בנייה", כאשר במועד הקובע לעדכון המדד משקלן של מניות נדל"ן מניב בישראל יעמוד 2/3 ממשקל המדד ומניות בנייה על 1/3 ממשקל המדד
 
סימול מדדCharacteristics
ILINDX121297Index Symbol
ILINDX121297Last Price
ILINDX1212971D Change
ILINDX121297# of Constituents
ILINDX121297Average Duration
ILINDX121297Yield to Maturity
ILINDX121297Adjusted Spread
ILINDX121297Adjusted Rating
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 03/03/2024
 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
מגה אור1104488מגה אור4.4178
אשטרום קבוצה1132315אשטרום קבוצה4.3705
אלוני חץ390013אלוני חץ4.1901
עזריאלי1119478עזריאלי4.1468
מליסרון323014מליסרון4.1255
ריט 11098920ריט 14.1051
מבנה226019מבנה נדל"ן4.0298
איירפורט סיטי1095835איירפורט סיטי3.9461
אמות1097278אמות3.9459
דמרי1090315דמרי3.9435
ביג1097260ביג מרכזי קניות3.9146
רבוע כחול נדל"ן1098565רבוע כחול נדל"ן3.8992
וילאר416016וילאר3.7931
ישרס613034ישרס3.7865
סלע נדל"ן1109644סלע נדל"ן3.3606
שיכון ובינוי1081942שיכון ובינוי3.945
דניה סיבוס1173137דניה סיבוס2.9991
אזורים715011אזורים2.7709
ישראל קנדה434019ישראל קנדה2.7077
אאורה373019אאורה השקעות2.3868
אפריקה מגורים1097948אפריקה מגורים2.3576
נכסים ובנין699017נכסים ובנין2.2798
אייאיאס431015איי.אי.אס2.2409
מגדלי תיכון1131523מגדלי הים התיכון2.1406
הכשרת הישוב612010הכשרת הישוב2.0751
מניבים ריט1140573מניבים ריט2.0344
אקרו1184902קבוצת אקרו2.0141
לוינשטין נכסים1119080לוינשטין נכסים1.6498
פרשקובסקי1102128פרשקובסקי1.6446
דוניץ400010אחים דוניץ1.4761
קרסו נדל"ן1187962קרסו נדל"ן1.3295
רימון1178722רימון0.9845
מגוריט1139195מגוריט0.8206
לוינשטין הנדסה573014לוינשטין הנדסה0.8161
קרדן נדל"ן1118447קרדן נדל"ן0.6773
רני צים1143619רני צים מרכזי קניות0.6744
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 01/11/2023