↑ חזור ל מדדי מניות

אינדקס מניות במומנטום שלילי

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מניות במומנטום שלילי כולל 30 מניות שנסחרות בישראל, שהיחס שבין המחיר הממוצע של כל מניה ב-50 ימי המסחר האחרונים לבין המחיר הממוצע של המניה ב-200 ימי המסחר האחרונים הינו הנמוך מבין המניות העומדות בתנאי הסף של המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון519.93
שינוי יומי1.75%
מספר ניירות במדד30
שווי כולל ני"ע במדד10.1 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל666.1 מיליוני ₪
מכפיל רווח100.0
מכפיל הון2.2
תשואת דיב'0.10%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2022שנה3 שנים5 שנים
36.06%-51.39%-33.74%-50.79%-
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
24.39%27.25%24.31%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
16.19-27.68-35.64-
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 29/05/2022
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2132
ISIN מדדILINDX121321
מועד השקת המדד23/03/2022
התחלת נתונים היסטוריים06/08/2017
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר10%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרישראל
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג נייררגילה/יה''ש
שווי שוק מינימלי75 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי75 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי10%
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 29/05/2022
DateLevel
26/05/2022519.93
25/05/2022510.98
24/05/2022517.42
23/05/2022533.54
22/05/2022541.22
19/05/2022529.91
18/05/2022536.85
17/05/2022536.40
16/05/2022539.65
15/05/2022537.25
12/05/2022526.15
11/05/2022546.08
10/05/2022557.14
09/05/2022568.87
08/05/2022589.74
03/05/2022616.43
02/05/2022620.86
01/05/2022628.27
28/04/2022633.59
27/04/2022638.96
26/04/2022653.46
25/04/2022660.69
24/04/2022670.96
20/04/2022690.82
19/04/2022683.97
18/04/2022690.73
17/04/2022693.45
14/04/2022696.00
13/04/2022686.37
12/04/2022697.49
11/04/2022708.87
10/04/2022723.07
07/04/2022741.93
06/04/2022726.52
05/04/2022738.22
04/04/2022752.11
03/04/2022713.81
31/03/2022717.80
30/03/2022727.13
29/03/2022721.53
28/03/2022728.35
27/03/2022723.16
24/03/2022725.49
23/03/2022725.99
22/03/2022722.15
21/03/2022717.46
20/03/2022721.06
16/03/2022688.08
15/03/2022674.30
14/03/2022686.13
13/03/2022687.17
10/03/2022704.16
09/03/2022703.75
08/03/2022673.86
07/03/2022682.28
06/03/2022700.51
03/03/2022713.09
02/03/2022717.38
01/03/2022711.49
28/02/2022682.31
27/02/2022677.56
24/02/2022669.10
23/02/2022709.56
22/02/2022714.03
21/02/2022716.29
20/02/2022713.98
17/02/2022736.85
16/02/2022745.80
15/02/2022751.33
14/02/2022754.19
13/02/2022762.16
10/02/2022787.02
09/02/2022787.91
08/02/2022777.65
07/02/2022776.65
06/02/2022769.67
03/02/2022756.79
02/02/2022774.89
01/02/2022768.40
31/01/2022751.75
30/01/2022747.69
27/01/2022741.99
26/01/2022750.64
25/01/2022744.97
24/01/2022746.97
23/01/2022777.99
20/01/2022801.97
19/01/2022800.49
18/01/2022799.05
17/01/2022796.22
16/01/2022799.72
13/01/2022814.99
12/01/2022816.89
11/01/2022808.50
10/01/2022806.63
09/01/2022818.20
06/01/2022823.10
05/01/2022843.81
04/01/2022837.75
03/01/2022844.44
02/01/2022826.82
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.