אינדקס מימון חוץ בנקאי בישראל

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מימון חוץ בנקאי בישראל כולל מניות של חברות שנסחרות בישראל ובעלות פעילות משמעותית בתחום המימון החוץ בנקאי בישראל
 
נתוני שוק
שער אחרון1,492.83
שינוי יומי0.38%
מספר ניירות במדד25
שווי כולל ני"ע במדד48.4 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל2.4 מיליארד ₪
מכפיל רווח11.3
מכפיל הון2.2
תשואת דיב'2.61%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
12.84%---------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
---------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
---------
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/04/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2134
ISIN מדדILINDX121347
מועד השקת המדד30/08/2020
התחלת נתונים היסטוריים27/08/2020
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג ניירמניה רגילה
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף "שירותים פיננסיים" או "ביטוח". בנוסף, החברות במדד עוסקות במישרין או בעקיפין במימון חוץ בנקאי בישראל על פי סיווג עורך המדד, כאשר המונח "מימון חוץ בנקאי" מתייחס לחברות שאינן מוסדות בנקאיים אשר פועלות בתחום המימון לתאגידים, רשויות ומשקי בית. בהגדרה זו נכללים תחומי העיסוק הבאים: השקעות במניות ובאגרות חוב קונצרניות, מתן הלוואות חוץ בנקאיות לתאגידים ולפרטיים, מסחר בממסרים דחויים (ניכיון שיקים), הנפקת כרטיסי אשראי חוץ בנקאי ו/או שירותי סליקה חוץ בנקאיים (כגון: סליקת אשראי, סליקת כרטיסי חיוב, סליקת עסקאות מסחר ושירותי סליקה דיגיטליים)
שווי שוק מינימלי75 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי20 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי15%
דרישות נוספותרווח נקי שנתי חיובי בשנתיים מתוך 3 השנים או לחילופין, 3 מתוך 5 השנים שקדמו למועד הקובע. בנוסף, יכללו במדד רק מניות של חברות העוסקות במישרין או בעקיפין במימון חוץ בנקאי בישראל. בהגדרה זו נכללים תחומי העיסוק הבאים: השקעות באגרות חוב קונצרניות, מתן הלוואות חוץ בנקאיות לתאגידים ולפרטיים, מסחר בממסרים דחויים (ניכיון שיקים), הנפקת כרטיסי אשראי חוץ בנקאי ו/או שירותי סליקה חוץ בנקאיים (כגון: סליקת אשראי, סליקת כרטיסי חיוב, סליקת עסקאות מסחר ושירותי סליקה דיגיטליים)
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ישראכרט1157403פיננסים247000018.5273
מימון ישיר1168186פיננסים1455349.82411.5801
אס.אר אקורד422014פיננסים860155.6336.8442
פנינסולה333013פיננסים803014.70446.3819
מניף1170893פיננסים774063.15526.1591
שב"א1158161פיננסים7720006.1427
נאוי208017פיננסים754764.961046.0056
הראל השקעות585018פיננסים7378917.366665.8696
הפניקס767012פיננסים7315552.828325.8177
מנורה מבטחים החזקות566018פיננסים4745394.8253.7747
מגדל ביטוח1081165פיננסים4109188.2043663.2687
כלל ביטוח224014פיננסים3892962.095853.0967
אופל בלאנס1094986פיננסים389133.449523.0963
אלטשולר שחם גמל1159037פיננסים3834229.923.0232
שוהם ביזנס1082007פיננסים326243.0742482.5319
הבורסה לני"ע1159029פיננסים2091847.220971.6617
איי.די.איי. ביטוח1129501פיננסים1840234.09021.4638
יונט קרדיט1080605פיננסים188771.5851.0289
מיטב דש1081843פיננסים1158792.04620.9192
מור השקעות1141464פיננסים886355.074530.6961
גיבוי אחזקות448019פיננסים84087.485320.5996
אי.בי.אי175018פיננסים888753.34080.3877
איילון209015פיננסים399259.7320.3176
אנליסט1080613פיננסים265962.524460.2108
אטראו1096106פיננסים747954.8160.595
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/04/2021
DateLevel
13/04/20211,492.83
12/04/20211,487.12
11/04/20211,487.44
08/04/20211,464.85
07/04/20211,451.20
06/04/20211,435.29
05/04/20211,441.33
04/04/20211,448.03
01/04/20211,431.98
31/03/20211,411.19
30/03/20211,412.50
29/03/20211,406.76
25/03/20211,390.87
24/03/20211,410.38
22/03/20211,399.72
21/03/20211,387.11
18/03/20211,389.31
17/03/20211,389.80
16/03/20211,410.17
15/03/20211,402.24
14/03/20211,400.34
11/03/20211,396.68
10/03/20211,387.48
09/03/20211,382.91
08/03/20211,379.66
07/03/20211,386.16
04/03/20211,372.11
03/03/20211,384.12
02/03/20211,393.97
01/03/20211,393.88
28/02/20211,367.29
25/02/20211,363.31
24/02/20211,370.23
23/02/20211,352.59
22/02/20211,367.26
21/02/20211,373.31
18/02/20211,352.45
17/02/20211,367.00
16/02/20211,388.40
15/02/20211,399.21
14/02/20211,366.04
11/02/20211,360.18
10/02/20211,380.89
09/02/20211,371.10
08/02/20211,367.12
07/02/20211,372.60
04/02/20211,364.39
03/02/20211,353.25
02/02/20211,355.61
01/02/20211,353.94
31/01/20211,340.61
28/01/20211,353.20
27/01/20211,351.17
26/01/20211,358.30
25/01/20211,357.74
24/01/20211,372.28
21/01/20211,390.69
20/01/20211,392.90
19/01/20211,379.30
18/01/20211,374.70
17/01/20211,370.06
14/01/20211,380.30
13/01/20211,392.73
12/01/20211,377.42
11/01/20211,359.93
10/01/20211,341.99
07/01/20211,306.17
06/01/20211,292.84
05/01/20211,297.70
04/01/20211,325.03
03/01/20211,334.96
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.