↑ חזור ל מדדי מניות

אינדקס ת"א-125 מודל טכני

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס ת"א-125 מודל טכני עוקב אחר המניות הנכללות במדד ת"א-125, כאשר משקל המניות במדד מתוקנן לפי היחס שבין הממוצע הנע של המניה ב-50 ימי המסחר האחרונים לבין הממוצע הנע של המניה ב-200 ימי המסחר האחרונים
 
נתוני שוק
שער אחרון1,681.23
שינוי יומי0.56%
מספר ניירות במדד133
שווי כולל ני"ע במדד999.1 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל14.7 מיליארד ₪
מכפיל רווח17.3
מכפיל הון2.7
תשואת דיב'2.04%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
16.24%30.13%48.62%---
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
15.09%19.45%---
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.780.78---
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 02/08/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2134
ISIN מדדILINDX121347
מועד השקת המדד04/07/2021
התחלת נתונים היסטוריים06/08/2017
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר10%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג ניירמניה רגילה
סיווג ענפיסיווג GICS בסקטור שירותים פיננסיים, ביטוח או אשראי חוץ בנקאי
שווי שוק מינימלי75 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי20 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי15%
דרישות נוספותרק מניות הנכללות בת"א-125 עשויות להיכלל במדד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 02/08/2021
DateLevel
01/08/20211,681.23
29/07/20211,671.84
28/07/20211,662.77
27/07/20211,648.98
26/07/20211,653.87
25/07/20211,656.52
22/07/20211,639.90
21/07/20211,640.38
20/07/20211,612.38
19/07/20211,597.21
15/07/20211,653.00
14/07/20211,669.04
13/07/20211,671.81
12/07/20211,669.27
11/07/20211,673.76
08/07/20211,644.81
07/07/20211,684.55
06/07/20211,677.21
05/07/20211,680.17
04/07/20211,676.08
01/07/20211,674.39
30/06/20211,674.85
29/06/20211,676.61
28/06/20211,677.32
27/06/20211,670.71
24/06/20211,674.99
23/06/20211,679.28
22/06/20211,675.84
21/06/20211,670.58
20/06/20211,654.89
17/06/20211,677.77
16/06/20211,689.16
15/06/20211,690.99
14/06/20211,697.35
13/06/20211,692.07
10/06/20211,675.35
09/06/20211,669.45
08/06/20211,675.92
07/06/20211,680.87
06/06/20211,681.07
03/06/20211,663.84
02/06/20211,678.65
01/06/20211,672.78
31/05/20211,684.35
30/05/20211,694.78
27/05/20211,681.48
26/05/20211,680.88
25/05/20211,678.16
24/05/20211,684.62
23/05/20211,686.68
20/05/20211,659.74
19/05/20211,634.36
18/05/20211,642.91
13/05/20211,615.63
12/05/20211,604.43
11/05/20211,602.83
10/05/20211,638.44
09/05/20211,643.86
06/05/20211,627.90
05/05/20211,632.65
04/05/20211,613.82
03/05/20211,626.23
02/05/20211,603.51
29/04/20211,601.58
28/04/20211,593.15
27/04/20211,583.99
26/04/20211,586.08
25/04/20211,588.13
22/04/20211,587.56
21/04/20211,583.78
20/04/20211,591.34
19/04/20211,596.53
18/04/20211,595.42
13/04/20211,580.07
12/04/20211,574.70
11/04/20211,581.37
08/04/20211,568.92
07/04/20211,561.69
06/04/20211,561.47
05/04/20211,566.29
04/04/20211,565.32
01/04/20211,549.78
31/03/20211,539.96
30/03/20211,538.21
29/03/20211,541.39
25/03/20211,511.91
24/03/20211,537.33
22/03/20211,542.36
21/03/20211,521.72
18/03/20211,520.59
17/03/20211,522.70
16/03/20211,542.41
15/03/20211,536.78
14/03/20211,540.24
11/03/20211,532.80
10/03/20211,516.61
09/03/20211,512.59
08/03/20211,489.69
07/03/20211,501.71
04/03/20211,484.16
03/03/20211,491.78
02/03/20211,506.46
01/03/20211,501.31
28/02/20211,478.33
25/02/20211,484.73
24/02/20211,497.88
23/02/20211,485.65
22/02/20211,516.85
21/02/20211,533.92
18/02/20211,511.60
17/02/20211,532.18
16/02/20211,550.62
15/02/20211,550.89
14/02/20211,532.20
11/02/20211,528.50
10/02/20211,544.52
09/02/20211,533.95
08/02/20211,521.95
07/02/20211,521.68
04/02/20211,500.85
03/02/20211,508.70
02/02/20211,513.47
01/02/20211,500.65
31/01/20211,477.24
28/01/20211,492.69
27/01/20211,487.13
26/01/20211,494.07
25/01/20211,496.85
24/01/20211,489.25
21/01/20211,510.69
20/01/20211,524.18
19/01/20211,505.45
18/01/20211,502.84
17/01/20211,496.93
14/01/20211,500.19
13/01/20211,495.55
12/01/20211,480.46
11/01/20211,478.88
10/01/20211,483.57
07/01/20211,455.71
06/01/20211,436.45
05/01/20211,428.09
04/01/20211,443.91
03/01/20211,454.24
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.