אינדקס מימון חוץ בנקאי בישראל

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מימון חוץ בנקאי בישראל כולל מניות של חברות הפעילות בתחום המימון החוץ בנקאי בישראל, נסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א
 
נתוני שוק
שער אחרון999.11
שינוי יומי0.07%-
מספר ניירות במדד24
שווי כולל ני"ע במדד30.3 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל1.5 מיליארד ₪
מכפיל רווח17.4
מכפיל הון2.0
תשואת דיב'1.72%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
------------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
---------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
---------
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 21/09/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2134
מועד השקת המדד30/08/2020
התחלת נתונים היסטוריים27/08/2020
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג ניירמניה רגילה
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף "שירותים פיננסיים" או "ביטוח". בנוסף, החברות במדד עוסקות במישרין או בעקיפין במימון חוץ בנקאי בישראל על פי סיווג עורך המדד, כאשר המונח "מימון חוץ בנקאי" מתייחס לחברות שאינן מוסדות בנקאיים אשר פועלות בתחום המימון לתאגידים, רשויות ומשקי בית. בהגדרה זו נכללים תחומי העיסוק הבאים: השקעות במניות ובאגרות חוב קונצרניות, מתן הלוואות חוץ בנקאיות לתאגידים ולפרטיים, מסחר בממסרים דחויים (ניכיון שיקים), הנפקת כרטיסי אשראי חוץ בנקאי ו/או שירותי סליקה חוץ בנקאיים (כגון: סליקת אשראי, סליקת כרטיסי חיוב, סליקת עסקאות מסחר ושירותי סליקה דיגיטליים)
שווי שוק מינימלי75 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי20 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי15%
דרישות נוספותרווח נקי שנתי חיובי בשנתיים מתוך 3 השנים או לחילופין, 3 מתוך 5 השנים שקדמו למועד הקובע. בנוסף, יכללו במדד רק מניות של חברות העוסקות במישרין או בעקיפין במימון חוץ בנקאי בישראל. בהגדרה זו נכללים תחומי העיסוק הבאים: השקעות באגרות חוב קונצרניות, מתן הלוואות חוץ בנקאיות לתאגידים ולפרטיים, מסחר בממסרים דחויים (ניכיון שיקים), הנפקת כרטיסי אשראי חוץ בנקאי ו/או שירותי סליקה חוץ בנקאיים (כגון: סליקת אשראי, סליקת כרטיסי חיוב, סליקת עסקאות מסחר ושירותי סליקה דיגיטליים)
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ישראכרט1157403פיננסים171000019.5335
מימון ישיר1168186פיננסים1446025.232117.5064
אס.אר אקורד422014פיננסים575965.630167.1987
פנינסולה333013פיננסים526751.957256.5834
נאוי208017פיננסים502412.92946.2794
הראל השקעות585018פיננסים4596280.893125.5273
שב"א1158161פיננסים4000004.9994
הפניקס767012פיננסים3988306.149214.7962
אלטשולר שחם גמל1159037פיננסים2911497.683.5013
שוהם ביזנס1082007פיננסים267115.4639163.3323
אופל בלאנס1094986פיננסים254087.4056143.1757
מנורה מבטחים החזקות566018פיננסים2587821.97793.112
מגדל ביטוח1081165פיננסים2304897.3077582.7718
כלל ביטוח224014פיננסים2115931.439762.5446
הבורסה לני"ע1159029פיננסים1507055.886721.8123
איי.די.איי. ביטוח1129501פיננסים1196005.40951.4383
יונט קרדיט1080605פיננסים79276.112720.9908
אטראו1096106פיננסים819805.59360.9859
גיבוי אחזקות448019פיננסים78390.75750.9798
מיטב דש1081843פיננסים786713.12130.9461
מור השקעות1141464פיננסים703104.497370.8453
אי.בי.אי175018פיננסים456024.150080.5484
איילון209015פיננסים301901.5020.3631
אנליסט1080613פיננסים189636.68640.2281
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 21/09/2020
DateLevel
17/09/2020999.11
16/09/2020999.77
15/09/2020996.11
14/09/2020993.07
13/09/2020976.41
10/09/2020979.34
09/09/2020996.49
08/09/20201,007.46
07/09/20201,021.28
06/09/20201,012.32
03/09/20201,000.11
02/09/20201,038.73
01/09/20201,039.71
31/08/20201,059.41
30/08/20201,071.93
27/08/20201,075.33
26/08/20201,093.22
25/08/20201,073.88
24/08/20201,064.95
23/08/20201,064.38
20/08/20201,056.60
19/08/20201,074.12
18/08/20201,082.13
17/08/20201,086.23
16/08/20201,087.49
13/08/20201,075.45
12/08/20201,083.26
11/08/20201,030.72
10/08/2020995.10
09/08/2020991.94
06/08/2020985.26
05/08/2020987.19
04/08/2020964.57
03/08/2020954.15
02/08/2020946.94
29/07/2020941.26
28/07/2020943.20
27/07/2020940.47
26/07/2020932.64
23/07/2020941.81
22/07/2020949.94
21/07/2020947.28
20/07/2020932.63
19/07/2020926.34
16/07/2020926.50
15/07/2020927.10
14/07/2020912.73
13/07/2020912.86
12/07/2020901.16
09/07/2020890.87
08/07/2020886.76
07/07/2020909.33
06/07/2020919.79
05/07/2020909.10
02/07/2020947.36
01/07/2020943.09
30/06/2020922.81
29/06/2020908.45
28/06/2020902.80
25/06/2020934.72
24/06/2020936.58
23/06/2020957.52
22/06/2020965.81
21/06/2020969.50
18/06/2020987.21
17/06/2020988.96
16/06/2020997.26
15/06/2020969.60
14/06/2020986.56
11/06/2020983.09
10/06/20201,004.58
09/06/2020995.17
08/06/20201,003.77
04/06/20201,002.34
03/06/20201,004.05
02/06/20201,009.30
01/06/20201,001.85
31/05/20201,000.00
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.