אינדקס מימון חוץ בנקאי בישראל

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מימון חוץ בנקאי בישראל עוקב אחר הביצועים של מניות של חברות הפעילות בתחום המימון החוץ בנקאי בישראל, בעלות רווחיות עקבית לאורך זמן, שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א
 
נתוני שוק
שער אחרון744.86
שינוי יומי2.51%
מספר ניירות במדד18
שווי כולל ני"ע במדד25.7 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל1.2 מיליארד ₪
מכפיל רווח11.3
מכפיל הון2.3
תשואת דיב'3.40%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
25.51%----------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
---------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
---------
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2134
מועד השקת המדד01/03/2020
התחלת נתונים היסטוריים04/08/2019
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג ניירמניה רגילה
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג GICS בסקטור פיננסים
שווי שוק מינימלי75 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי75 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי15%
דרישות נוספותרווח נקי שנתי חיובי בשנתיים מתוך 3 השנים או לחילופין, 3 מתוך 5 השנים שקדמו למועד הקובע. בנוסף, יכללו במדד רק מניות של חברות העוסקות במישרין או בעקיפין במימון חוץ בנקאי בישראל. בהגדרה זו נכללים תחומי העיסוק הבאים: השקעות באגרות חוב קונצרניות, מתן הלוואות חוץ בנקאיות לתאגידים ולפרטיים, מסחר בממסרים דחויים (ניכיון שיקים), הנפקת כרטיסי אשראי חוץ בנקאי ו/או שירותי סליקה חוץ בנקאיים (כגון: סליקת אשראי, סליקת כרטיסי חיוב, סליקת עסקאות מסחר ושירותי סליקה דיגיטליים)
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ישראכרט1157403190000021.4981
אס.אר אקורד422014627296.9028714.3105
נאוי208017434006.217849.901
פנינסולה333013527324.4430728.3741
שב"א11581612880406.5711
אופל בלאנס1094986279506.6067525.7242
איי.די.איי. ביטוח11295011603967.99093.5227
אלטשולר שחם גמל11590372333029.0623.5063
הבורסה לני"ע115902911650003.4337
מנורה מבטחים החזקות5660182594149.1712.9167
הפניקס7670124093328.982942.8911
מור השקעות1141464470470.54532.8855
מיטב דש1081843595358.2411282.5206
הראל השקעות5850183824517.310322.4898
אטראו1096106775929.5042.4852
איילון209015223287.0062.4017
כלל ביטוח2240142053021.713452.3698
מגדל ביטוח10811651948676.3246662.1979
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 12/04/2020
DateLevel
06/04/2020726.65
05/04/2020708.67
02/04/2020726.93
01/04/2020715.88
31/03/2020754.33
30/03/2020700.55
29/03/2020665.52
26/03/2020638.39
25/03/2020608.47
24/03/2020578.74
23/03/2020518.09
22/03/2020520.11
19/03/2020543.62
18/03/2020511.66
17/03/2020559.88
16/03/2020565.49
15/03/2020620.56
12/03/2020618.31
11/03/2020717.19
09/03/2020760.58
08/03/2020843.85
05/03/2020895.34
04/03/2020922.14
03/03/2020966.21
01/03/2020950.52
27/02/2020982.13
26/02/20201,022.33
25/02/20201,027.50
24/02/20201,015.59
23/02/20201,039.95
20/02/20201,082.67
19/02/20201,088.14
18/02/20201,081.15
17/02/20201,070.30
16/02/20201,055.66
13/02/20201,044.77
12/02/20201,041.27
11/02/20201,027.87
10/02/20201,020.18
09/02/20201,018.00
06/02/20201,030.29
05/02/20201,022.78
04/02/20201,009.38
03/02/20201,015.49
02/02/20201,015.78
30/01/20201,048.90
29/01/20201,054.28
28/01/20201,039.61
27/01/20201,027.85
26/01/20201,049.33
23/01/20201,068.39
22/01/20201,067.37
21/01/20201,060.63
20/01/20201,072.91
19/01/20201,068.82
16/01/20201,056.99
15/01/20201,046.94
14/01/20201,047.61
13/01/20201,048.17
12/01/20201,054.98
09/01/20201,064.46
08/01/20201,059.02
07/01/20201,047.20
06/01/20201,037.51
05/01/20201,041.30
02/01/20201,035.12
01/01/20201,017.92
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.