אינדקס מימון חוץ בנקאי בישראל

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מימון חוץ בנקאי בישראל עוקב אחר הביצועים של מניות של חברות הפעילות בתחום המימון החוץ בנקאי בישראל, בעלות רווחיות עקבית לאורך זמן, שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א
 
נתוני שוק
שער אחרון947.36
שינוי יומי0.45%
מספר ניירות במדד18
שווי כולל ני"ע במדד26.4 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל1.1 מיליארד ₪
מכפיל רווח16.1
מכפיל הון2.0
תשואת דיב'2.95%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
------------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
---------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
---------
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 05/07/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2134
מועד השקת המדד01/03/2020
התחלת נתונים היסטוריים04/08/2019
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג ניירמניה רגילה
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג GICS בסקטור פיננסים
שווי שוק מינימלי75 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי75 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי15%
דרישות נוספותרווח נקי שנתי חיובי בשנתיים מתוך 3 השנים או לחילופין, 3 מתוך 5 השנים שקדמו למועד הקובע. בנוסף, יכללו במדד רק מניות של חברות העוסקות במישרין או בעקיפין במימון חוץ בנקאי בישראל. בהגדרה זו נכללים תחומי העיסוק הבאים: השקעות באגרות חוב קונצרניות, מתן הלוואות חוץ בנקאיות לתאגידים ולפרטיים, מסחר בממסרים דחויים (ניכיון שיקים), הנפקת כרטיסי אשראי חוץ בנקאי ו/או שירותי סליקה חוץ בנקאיים (כגון: סליקת אשראי, סליקת כרטיסי חיוב, סליקת עסקאות מסחר ושירותי סליקה דיגיטליים)
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ישראכרט1157403פיננסים161640017.6119
אס.אר אקורד422014פיננסים634701.3185814.9221
פנינסולה333013פיננסים519715.6374612.1139
נאוי208017פיננסים464445.5679610.9193
שב"א1158161פיננסים3230007.5939
אופל בלאנס1094986פיננסים224797.7911345.2851
מור השקעות1141464פיננסים641174.583.3709
הבורסה לני"ע1159029פיננסים15950003.2286
אלטשולר שחם גמל1159037פיננסים2890427.6313.1518
אטראו1096106פיננסים883411.22.8375
מיטב דש1081843פיננסים652585.0730182.7658
הראל השקעות585018פיננסים4454790.902942.5877
מגדל ביטוח1081165פיננסים1961323.2234742.4872
כלל ביטוח224014פיננסים2066550.686852.4414
מנורה מבטחים החזקות566018פיננסים2453052.764872.2944
איילון209015פיננסים219101.5122.489
הפניקס767012פיננסים3596391.672122.0879
איי.די.איי. ביטוח1129501פיננסים1206131.099471.8118
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 05/07/2020
DateLevel
02/07/2020947.36
01/07/2020943.09
30/06/2020922.81
29/06/2020908.45
28/06/2020902.80
25/06/2020934.72
24/06/2020936.58
23/06/2020957.52
22/06/2020965.81
21/06/2020969.50
18/06/2020987.21
17/06/2020988.96
16/06/2020997.26
15/06/2020969.60
14/06/2020986.56
11/06/2020983.09
10/06/20201,004.58
09/06/2020995.17
08/06/20201,003.77
07/06/20201,002.34
04/06/20201,002.34
03/06/20201,004.05
02/06/20201,009.30
01/06/20201,001.85
31/05/20201,000.00
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.