אינדקס מימון חוץ בנקאי בישראל

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מימון חוץ בנקאי בישראל כולל מניות של חברות שנסחרות בישראל ובעלות פעילות משמעותית בתחום המימון החוץ בנקאי בישראל
 
נתוני שוק
שער אחרון1,212.34
שינוי יומי1.94%
מספר ניירות במדד24
שווי כולל ני"ע במדד37.5 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל3.2 מיליארד ₪
מכפיל רווח32.7
מכפיל הון2.1
תשואת דיב'1.52%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
------------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
---------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
---------
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 24/11/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2134
מועד השקת המדד30/08/2020
התחלת נתונים היסטוריים27/08/2020
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג ניירמניה רגילה
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף "שירותים פיננסיים" או "ביטוח". בנוסף, החברות במדד עוסקות במישרין או בעקיפין במימון חוץ בנקאי בישראל על פי סיווג עורך המדד, כאשר המונח "מימון חוץ בנקאי" מתייחס לחברות שאינן מוסדות בנקאיים אשר פועלות בתחום המימון לתאגידים, רשויות ומשקי בית. בהגדרה זו נכללים תחומי העיסוק הבאים: השקעות במניות ובאגרות חוב קונצרניות, מתן הלוואות חוץ בנקאיות לתאגידים ולפרטיים, מסחר בממסרים דחויים (ניכיון שיקים), הנפקת כרטיסי אשראי חוץ בנקאי ו/או שירותי סליקה חוץ בנקאיים (כגון: סליקת אשראי, סליקת כרטיסי חיוב, סליקת עסקאות מסחר ושירותי סליקה דיגיטליים)
שווי שוק מינימלי75 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי20 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי15%
דרישות נוספותרווח נקי שנתי חיובי בשנתיים מתוך 3 השנים או לחילופין, 3 מתוך 5 השנים שקדמו למועד הקובע. בנוסף, יכללו במדד רק מניות של חברות העוסקות במישרין או בעקיפין במימון חוץ בנקאי בישראל. בהגדרה זו נכללים תחומי העיסוק הבאים: השקעות באגרות חוב קונצרניות, מתן הלוואות חוץ בנקאיות לתאגידים ולפרטיים, מסחר בממסרים דחויים (ניכיון שיקים), הנפקת כרטיסי אשראי חוץ בנקאי ו/או שירותי סליקה חוץ בנקאיים (כגון: סליקת אשראי, סליקת כרטיסי חיוב, סליקת עסקאות מסחר ושירותי סליקה דיגיטליים)
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
הראל השקעות585018פיננסים5831102.625615.6059
הפניקס767012פיננסים5164433.7794413.8217
אלטשולר שחם גמל1159037פיננסים3389338.423179.0704
מגדל ביטוח1081165פיננסים3319810.93718.8849
מנורה מבטחים החזקות566018פיננסים3290773.131318.8072
כלל ביטוח224014פיננסים3053489.296388.1721
ישראכרט1157403פיננסים21440005.738
הבורסה לני"ע1159029פיננסים1572623.913924.2089
איי.די.איי. ביטוח1129501פיננסים1408791.6483.7704
מימון ישיר1168186פיננסים1339415.34813.5847
מיטב דש1081843פיננסים984266.06332.6595
מור השקעות1141464פיננסים797092.972562.1306
אטראו1096106פיננסים790358.55362.1153
נאוי208017פיננסים549872.13121.4716
שב"א1158161פיננסים5192001.3896
אי.בי.אי175018פיננסים628837.299681.3842
אס.אר אקורד422014פיננסים743933.029361.991
פנינסולה333013פיננסים658382.3728081.762
אופל בלאנס1094986פיננסים315909.413320.8455
איילון209015פיננסים302993.370.8109
שוהם ביזנס1082007פיננסים292610.679180.7804
גיבוי אחזקות448019פיננסים82528.615830.2209
יונט קרדיט1080605פיננסים80078.683040.2143
אנליסט1080613פיננסים209240.611760.56
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 24/11/2020
DateLevel
23/11/20201,212.34
22/11/20201,189.23
19/11/20201,181.96
18/11/20201,171.59
17/11/20201,156.43
16/11/20201,166.29
15/11/20201,155.73
12/11/20201,150.69
11/11/20201,156.29
10/11/20201,154.10
09/11/20201,181.16
08/11/20201,136.79
05/11/20201,130.95
04/11/20201,113.86
03/11/20201,085.15
02/11/20201,084.50
01/11/20201,080.47
29/10/20201,076.73
28/10/20201,068.75
27/10/20201,082.70
26/10/20201,085.08
25/10/20201,080.40
22/10/20201,065.35
21/10/20201,067.72
20/10/20201,067.23
19/10/20201,072.56
18/10/20201,073.80
15/10/20201,072.34
14/10/20201,084.63
13/10/20201,070.98
12/10/20201,065.91
11/10/20201,061.66
08/10/20201,062.43
07/10/20201,044.39
06/10/20201,046.46
05/10/20201,039.04
04/10/20201,020.89
01/10/20201,002.32
30/09/2020994.47
29/09/2020982.08
24/09/2020971.26
23/09/2020982.07
22/09/2020993.49
21/09/20201,000.60
17/09/2020999.11
16/09/2020999.77
15/09/2020996.11
14/09/2020993.07
13/09/2020976.41
10/09/2020979.34
09/09/2020996.49
08/09/20201,007.46
07/09/20201,021.28
06/09/20201,012.32
03/09/20201,000.11
02/09/20201,038.73
01/09/20201,039.71
31/08/20201,059.41
30/08/20201,071.93
27/08/20201,075.33
26/08/20201,093.22
25/08/20201,073.88
24/08/20201,064.95
23/08/20201,064.38
20/08/20201,056.60
19/08/20201,074.12
18/08/20201,082.13
17/08/20201,086.23
16/08/20201,087.49
13/08/20201,075.45
12/08/20201,083.26
11/08/20201,030.72
10/08/2020995.10
09/08/2020991.94
06/08/2020985.26
05/08/2020987.19
04/08/2020964.57
03/08/2020954.15
02/08/2020946.94
29/07/2020941.26
28/07/2020943.20
27/07/2020940.47
26/07/2020932.64
23/07/2020941.81
22/07/2020949.94
21/07/2020947.28
20/07/2020932.63
19/07/2020926.34
16/07/2020926.50
15/07/2020927.10
14/07/2020912.73
13/07/2020912.86
12/07/2020901.16
09/07/2020890.87
08/07/2020886.76
07/07/2020909.33
06/07/2020919.79
05/07/2020909.10
02/07/2020947.36
01/07/2020943.09
30/06/2020922.81
29/06/2020908.45
28/06/2020902.80
25/06/2020934.72
24/06/2020936.58
23/06/2020957.52
22/06/2020965.81
21/06/2020969.50
18/06/2020987.21
17/06/2020988.96
16/06/2020997.26
15/06/2020969.60
14/06/2020986.56
11/06/2020983.09
10/06/20201,004.58
09/06/2020995.17
08/06/20201,003.77
04/06/20201,002.34
03/06/20201,004.05
02/06/20201,009.30
01/06/20201,001.85
31/05/20201,000.00
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.