אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל כולל מניות של חברות שנסחרות בישראל וסיווג ה-GICS שלהן הינו סקטור צריכה בסיסית או צריכה מחזורית, ומסווגות באחד מבין התחומים: קמעונאות כללית, קמעונאות מקוונת או קמעונאות מזון ומוצרי יסוד, או מסווגות ע"י הבורסה בתת-ענף "מסחר"
 
נתוני שוק
שער אחרון3,800.53
שינוי יומי0.51%
מספר ניירות במדד24
שווי כולל ני"ע במדד42.9 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל3.0 מיליארד ₪
מכפיל רווח18.1
מכפיל הון4.3
תשואת דיב'4.30%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
9.14%80.06%119.6%213.3%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
22.14%16.44%14.40%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.701.641.65
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/03/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2136
ISIN מדדILINDX121362
מועד השקת המדד04/06/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2015
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר10%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג ניירמניה רגילה
סיווג ענפיסיווג GICS בסקטור צריכה בסיסית או צריכה מחזורית עם התמחות באחד התחומים הבאים: קמעונאות כללית, קמעונאות מקוונת וקמעונאות מזון ותרופות
שווי שוק מינימלי20 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי20 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי10%
דרישות נוספותלחברות של המניות הנכללות במדד רווח נקי שנתי חיובי בשנתיים מתוך 3 השנים או לחילופין, 3 מתוך 5 השנים שקדמו למועד הקובע
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
פוקס1087022צריכה מחזורית4788498.914110.2477
ארקו1170901צריכה מחזורית3894590.296510.098
שופרסל777037צריכה בסיסית6408493.95449.9034
דלק רכב829010צריכה מחזורית3596625.007819.3477
רמי לוי1104249צריכה בסיסית2910780.68797.5652
אלקטרה צריכה5010129צריכה מחזורית2896223.39227.4234
תדיראן258012צריכה מחזורית2848146.37127.4024
פרשמרקט1157833צריכה בסיסית2010549.65.2254
מקס סטוק1168558צריכה מחזורית1893184.2444.9204
יוחננוף1161264צריכה בסיסית2161244.77273.9282
נטו מלינדה1105097צריכה בסיסית1398675.5183.6352
קרסו1123850צריכה מחזורית1361933.35273.5397
ויקטורי1123777צריכה בסיסית1133701.39352.9463
וילי פוד1082858צריכה בסיסית1088838.174842.8299
דור אלון1093202צריכה מחזורית1155346.7642.7625
טיב טעם103010צריכה בסיסית749683.123681.9484
גלוברנדס1147487צריכה מחזורית544201.21.4144
וילי פוד371013צריכה בסיסית468739.563661.2183
עדיקה1143643צריכה מחזורית349958.6970.9086
קסטרו280016צריכה מחזורית394731.57180.6395
ברימאג1094283צריכה מחזורית220734.285130.5737
שנפ1103571צריכה מחזורית166937.895550.4106
ראלקו393017צריכה מחזורית127825.830280.3322
גולף1096148צריכה מחזורית300098.879760.779
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/03/2021
DateLevel
04/03/20213,800.53
03/03/20213,781.33
02/03/20213,769.51
01/03/20213,738.86
28/02/20213,635.52
25/02/20213,630.32
24/02/20213,633.70
23/02/20213,624.33
22/02/20213,671.23
21/02/20213,675.78
18/02/20213,645.01
17/02/20213,658.07
16/02/20213,688.90
15/02/20213,696.07
14/02/20213,674.90
11/02/20213,681.13
10/02/20213,681.79
09/02/20213,668.63
08/02/20213,663.01
07/02/20213,673.96
04/02/20213,651.06
03/02/20213,668.41
02/02/20213,674.67
01/02/20213,632.97
31/01/20213,584.44
28/01/20213,602.13
27/01/20213,561.83
26/01/20213,573.43
25/01/20213,589.43
24/01/20213,580.00
21/01/20213,597.76
20/01/20213,618.90
19/01/20213,561.34
18/01/20213,577.41
17/01/20213,556.81
14/01/20213,552.92
13/01/20213,535.63
12/01/20213,512.70
11/01/20213,504.52
10/01/20213,495.24
07/01/20213,453.49
06/01/20213,461.62
05/01/20213,452.86
04/01/20213,500.16
03/01/20213,530.26
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.