↑ חזור ל מדדי מניות

אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל כולל מניות של חברות שנסחרות בישראל וסיווג ה-GICS שלהן הינו סקטור צריכה בסיסית או צריכה מחזורית, ומסווגות באחד מבין התחומים: קמעונאות כללית, קמעונאות מקוונת או קמעונאות מזון ומוצרי יסוד, או מסווגות ע"י הבורסה בתת-ענף "מסחר"
 
נתוני שוק
שער אחרון4,867.26
שינוי יומי2.16%
מספר ניירות במדד25
שווי כולל ני"ע במדד53.8 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל3.9 מיליארד ₪
מכפיל רווח17.0
מכפיל הון4.4
תשואת דיב'4.93%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2022שנה3 שנים5 שנים
2.43%36.21%193.8%205.1%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
13.67%16.83%14.93%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.142.201.54
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/01/2022
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2136
ISIN מדדILINDX121362
מועד השקת המדד04/06/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2015
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר8%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרישראל
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג ניירמניה רגילה
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג GICS בסקטור צריכה בסיסית או צריכה מחזורית עם התמחות באחד התחומים הבאים: קמעונאות כללית, קמעונאות מקוונת וקמעונאות מזון ותרופות
שווי שוק מינימלי20 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי20 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי10%
דרישות נוספותלחברות של המניות הנכללות במדד רווח נקי שנתי חיובי בשנתיים מתוך 3 השנים או לחילופין, 3 מתוך 5 השנים שקדמו למועד הקובע
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
פוקס1087022צריכה מחזורית7918798.50610.3917
אלקטרה צריכה5010129צריכה מחזורית4399380.82459.621
דלק רכב829010צריכה מחזורית4477868.448828.7861
תדיראן258012צריכה מחזורית3879155.25188.296
ריטיילורס1175488צריכה מחזורית4628721.19718.0958
רמי לוי1104249צריכה בסיסית3470069.35777.8988
יוחננוף1161264צריכה בסיסית3521998.7667.8755
שופרסל777037צריכה בסיסית7110754.94367.4638
נטו מלינדה1105097צריכה בסיסית2638695.30566.1536
קרסו1123850צריכה מחזורית1873800.92154.3698
מקס סטוק1168558צריכה מחזורית1232277.894762.8737
טיב טעם103010צריכה בסיסית1178285.387762.7496
דיפלומט1173491צריכה בסיסית1621852.56922.7308
ויקטורי1123777צריכה בסיסית961249.944882.2507
וילי פוד1082858צריכה בסיסית829524.956941.9345
ביכורי השדה1172618צריכה בסיסית834968.250481.3981
גלוברנדס1147487צריכה מחזורית544078.31.2688
וילי פוד371013צריכה בסיסית527831.092981.2309
מולטי ריטייל1171669צריכה מחזורית472147.773511.1011
ברימאג1094283צריכה מחזורית378069.396290.8817
גולף1096148צריכה מחזורית393810.45610.7788
שנפ1103571צריכה מחזורית289189.753660.6067
ראלקו393017צריכה מחזורית224093.255320.5226
עדיקה1143643צריכה מחזורית92682.7297850.2159
פרימוטק1175496צריכה בסיסית311274.467040.504
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/01/2022
DateLevel
25/01/20224,764.24
24/01/20224,739.63
23/01/20224,953.53
20/01/20225,049.37
19/01/20225,019.20
18/01/20225,008.93
17/01/20225,053.90
16/01/20225,006.83
13/01/20225,009.49
12/01/20224,985.66
11/01/20224,930.26
10/01/20224,857.58
09/01/20224,857.61
06/01/20224,889.87
05/01/20224,948.41
04/01/20224,896.94
03/01/20224,926.38
02/01/20224,851.81
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.