אינדקס צריכה בסיסית ישראל

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס צריכה בסיסית ישראל כולל מניות של חברות שנסחרות בישראל וסיווג ה-GICS שלהן הינו סקטור צריכה בסיסית
 
נתוני שוק
שער אחרון3,322.45
שינוי יומי0.12%-
מספר ניירות במדד20
שווי כולל ני"ע במדד2.1 מיליוני ₪
שווי ני"ע משוקלל44.3 מיליוני ₪
מכפיל רווח17.7
מכפיל הון3.3
תשואת דיב'3.35%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
8.97%35.35%69.59%158.0%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
14.58%13.25%12.10%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.331.421.62
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 11/04/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2137
ISIN מדדILINDX121370
מועד השקת המדד04/06/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2015
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר10%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג ניירמניה רגילה
סיווג ענפיסיווג GICS בסקטור צריכה בסיסית
שווי שוק מינימלי20 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי20 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי10%
דרישות נוספותלחברות של המניות הנכללות במדד רווח נקי שנתי חיובי בשנתיים מתוך 3 השנים או לחילופין, 3 מתוך 5 השנים שקדמו למועד הקובע
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
שופרסל777037צריכה בסיסית7148055.653210.067
פרשמרקט1157833צריכה בסיסית2142439.29.8314
רמי לוי1104249צריכה בסיסית3048536.51799.3622
שטראוס746016צריכה בסיסית11053226.368889.2848
יוחננוף1161264צריכה בסיסית2486129.48317.9784
סנו813014צריכה בסיסית3691315.27.9049
נטו מלינדה1105097צריכה בסיסית1528105.19287.0123
קרור621011צריכה בסיסית1262784.41365.7948
ויקטורי1123777צריכה בסיסית1098544.946225.0407
וילי פוד1082858צריכה בסיסית1069285.680874.9068
טיב טעם103010צריכה בסיסית845713.4653923.8809
על בד625012צריכה בסיסית720934.734243.3083
ספאנטק1090117צריכה בסיסית616329.625522.8278
מהדרין686014צריכה בסיסית501383.45922.3008
וילי פוד371013צריכה בסיסית471002.077172.1614
נטו אחזקות168013צריכה בסיסית468484.08482.1498
כלל משקאות1147685צריכה בסיסית3980001.8264
שלא"ג1090547צריכה בסיסית452454.051.7897
גן שמואל532010צריכה בסיסית317797.581121.3674
זנלכל130013צריכה בסיסית262401.667291.2041
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 11/04/2021
DateLevel
08/04/20213,322.45
07/04/20213,326.40
06/04/20213,349.23
05/04/20213,327.97
04/04/20213,356.72
01/04/20213,300.11
31/03/20213,300.58
30/03/20213,285.21
29/03/20213,279.88
25/03/20213,254.89
24/03/20213,276.68
22/03/20213,272.10
21/03/20213,227.17
18/03/20213,216.80
17/03/20213,198.45
16/03/20213,180.48
15/03/20213,169.26
14/03/20213,181.28
11/03/20213,174.08
10/03/20213,153.68
09/03/20213,160.37
08/03/20213,117.81
07/03/20213,155.03
04/03/20213,128.87
03/03/20213,127.41
02/03/20213,107.76
01/03/20213,116.59
28/02/20213,067.24
25/02/20213,057.90
24/02/20213,074.75
23/02/20213,077.25
22/02/20213,102.77
21/02/20213,109.13
18/02/20213,074.09
17/02/20213,082.97
16/02/20213,108.79
15/02/20213,119.70
14/02/20213,101.72
11/02/20213,101.58
10/02/20213,129.09
09/02/20213,120.35
08/02/20213,115.58
07/02/20213,114.23
04/02/20213,096.03
03/02/20213,096.68
02/02/20213,119.86
01/02/20213,113.64
31/01/20213,081.85
28/01/20213,100.86
27/01/20213,093.39
26/01/20213,096.56
25/01/20213,088.25
24/01/20213,089.73
21/01/20213,086.54
20/01/20213,109.55
19/01/20213,049.60
18/01/20213,061.98
17/01/20213,060.09
14/01/20213,076.56
13/01/20213,088.75
12/01/20213,086.88
11/01/20213,078.64
10/01/20213,097.06
07/01/20213,088.98
06/01/20213,081.33
05/01/20213,055.62
04/01/20213,075.24
03/01/20213,077.20
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.