↑ חזור ל מדדי מניות

אינדקס צריכה מחזורית ישראל

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס צריכה מחזורית ישראל כולל מניות של חברות שנסחרות בישראל וסיווג ה-GICS שלהן הינו סקטור צריכה מחזורית
 
נתוני שוק
שער אחרון4,385.85
שינוי יומי2.05%
מספר ניירות במדד25
שווי כולל ני"ע במדד56.1 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל4.0 מיליארד ₪
מכפיל רווח20.6
מכפיל הון4.6
תשואת דיב'4.50%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2022שנה3 שנים5 שנים
0.34%-46.32%214.0%180.3%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
16.11%23.91%20.20%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.311.701.10
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/01/2022
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2138
ISIN מדדILINDX121388
מועד השקת המדד04/06/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2015
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר8%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרישראל
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג ניירמניה רגילה
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג GICS בסקטור צריכה מחזורית
שווי שוק מינימלי20 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי20 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי10%
דרישות נוספותלחברות של המניות הנכללות במדד רווח נקי שנתי חיובי בשנתיים מתוך 3 השנים או לחילופין, 3 מתוך 5 השנים שקדמו למועד הקובע
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
פוקס1087022צריכה מחזורית7918798.5069.8324
ריטיילורס1175488צריכה מחזורית4628721.19719.2074
אלקטרה צריכה5010129צריכה מחזורית4399380.82459.1033
דלתא627034צריכה מחזורית5218872.4328.7406
דלק רכב829010צריכה מחזורית4477868.448828.3133
תדיראן258012צריכה מחזורית3879155.25187.8495
פתאל החזקות1143429צריכה מחזורית5504319.9887.4046
מיטרוניקס1091065צריכה מחזורית7559649.1626.4018
קרסו1123850צריכה מחזורית1873800.92155.473
איסתא1081074צריכה מחזורית1518780.432754.0497
מקס סטוק1168558צריכה מחזורית1232277.894763.5992
דלתא מותגים1173699צריכה מחזורית18397503.5824
דור אלון1093202צריכה מחזורית1551329.997363.5569
אבגול1100957צריכה מחזורית790222.9442142.3081
גלוברנדס1147487צריכה מחזורית544078.31.5891
רבל1103878צריכה מחזורית532792.1699941.5562
ברימאג1094283צריכה מחזורית378069.396291.1043
מולטי ריטייל1171669צריכה מחזורית472147.773511.379
הולמס פלייס1142587צריכה מחזורית348004.0691641.0164
גולף1096148צריכה מחזורית393810.45610.9754
שנפ1103571צריכה מחזורית289189.753660.7599
תפרון1082585צריכה מחזורית240995.95080.6926
ראלקו393017צריכה מחזורית224093.255320.6545
קווינקו386011צריכה מחזורית198537.1751520.5799
עדיקה1143643צריכה מחזורית92682.7297850.2704
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/01/2022
DateLevel
25/01/20224,297.80
24/01/20224,290.02
23/01/20224,497.27
20/01/20224,596.57
19/01/20224,590.41
18/01/20224,595.99
17/01/20224,636.03
16/01/20224,597.18
13/01/20224,600.34
12/01/20224,572.88
11/01/20224,514.40
10/01/20224,457.02
09/01/20224,477.97
06/01/20224,525.96
05/01/20224,584.57
04/01/20224,544.77
03/01/20224,571.13
02/01/20224,495.11
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.