אינדקס צריכה מחזורית ישראל

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס צריכה מחזורית ישראל כולל מניות של חברות שנסחרות בישראל וסיווג ה-GICS שלהן הינו סקטור צריכה מחזורית
 
נתוני שוק
שער אחרון3,195.76
שינוי יומי0.78%
מספר ניירות במדד25
שווי כולל ני"ע במדד43.9 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל3.0 מיליארד ₪
מכפיל רווח24.4
מכפיל הון4.3
תשואת דיב'3.89%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
9.46%97.49%110.0%182.7%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
34.97%23.53%19.62%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.031.121.15
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/03/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2138
ISIN מדדILINDX121388
מועד השקת המדד04/06/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2015
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר8%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג ניירמניה רגילה
סיווג ענפיסיווג GICS בסקטור צריכה מחזורית
שווי שוק מינימלי20 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי20 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי10%
דרישות נוספותלחברות של המניות הנכללות במדד רווח נקי שנתי חיובי בשנתיים מתוך 3 השנים או לחילופין, 3 מתוך 5 השנים שקדמו למועד הקובע
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
דלק רכב829010צריכה מחזורית3596625.007818.6883
ארקו1170901צריכה מחזורית3894590.29658.6715
אלקטרה צריכה5010129צריכה מחזורית2896223.39228.6329
תדיראן258012צריכה מחזורית2848146.37128.6085
פוקס1087022צריכה מחזורית4788498.91418.2865
מיטרוניקס1091065צריכה מחזורית6405494.82328.1414
פתאל החזקות1143429צריכה מחזורית5280116.25156.9247
דלתא627034צריכה מחזורית2268844.28126.8575
אזורים715011צריכה מחזורית2176947.577916.5798
מקס סטוק1168558צריכה מחזורית1893184.2445.7221
קרסו1123850צריכה מחזורית1361933.35274.1164
דור אלון1093202צריכה מחזורית1155346.7643.2127
אבגול1100957צריכה מחזורית881653.698092.6648
איסתא1081074צריכה מחזורית747814.67382.2603
רבל1103878צריכה מחזורית710447.700872.1473
גלוברנדס1147487צריכה מחזורית544201.21.6448
עדיקה1143643צריכה מחזורית349958.6971.0567
הולמס פלייס1142587צריכה מחזורית335573.927351.0143
גולף1096148צריכה מחזורית300098.879760.9059
נתנאל421016צריכה מחזורית280851.296950.8489
קסטרו280016צריכה מחזורית394731.57180.7437
קווינקו386011צריכה מחזורית244928.5749720.7403
ברימאג1094283צריכה מחזורית220734.285130.6672
שנפ1103571צריכה מחזורית166937.895550.4775
ראלקו393017צריכה מחזורית127825.830280.3864
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/03/2021
DateLevel
04/03/20213,195.76
03/03/20213,170.89
02/03/20213,168.24
01/03/20213,132.08
28/02/20213,034.46
25/02/20213,028.27
24/02/20213,033.56
23/02/20213,008.01
22/02/20213,066.51
21/02/20213,087.63
18/02/20213,059.97
17/02/20213,074.97
16/02/20213,124.70
15/02/20213,133.86
14/02/20213,112.96
11/02/20213,112.51
10/02/20213,114.54
09/02/20213,085.51
08/02/20213,075.90
07/02/20213,094.97
04/02/20213,089.62
03/02/20213,110.40
02/02/20213,101.35
01/02/20213,044.12
31/01/20212,985.63
28/01/20213,001.25
27/01/20212,967.75
26/01/20212,997.42
25/01/20213,000.71
24/01/20212,977.02
21/01/20213,006.93
20/01/20213,040.49
19/01/20213,015.75
18/01/20213,038.35
17/01/20213,020.23
14/01/20213,006.72
13/01/20212,996.91
12/01/20212,956.50
11/01/20212,959.98
10/01/20212,933.83
07/01/20212,860.91
06/01/20212,861.28
05/01/20212,862.49
04/01/20212,920.65
03/01/20212,961.02
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.