indeX-Pro בנקים EW

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
indeX-Pro בנקים EW עוקב אחר הביצועים של 5 מניות הבנקים הגדולים בישראל, שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א, תוך מתן משקל אחיד במועד הקובע לכל מניה במדד
 
נתוני שוק
שער אחרון2,612.31
שינוי יומי4.27%-
מספר ניירות במדד5
שווי כולל ני"ע במדד90.4 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל18.1 מיליארד ₪
מכפיל רווח12.5
מכפיל הון0.8
תשואת דיב'2.90%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
24.64%-17.93%-21.18%52.20%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
31.28%21.59%19.29%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.33-0.470.58
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 06/07/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2139
מועד השקת המדד04/06/2020
התחלת נתונים היסטוריים05/08/2012
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג ניירמניה רגילה
סיווג ענפיסיווג GICS בסקטור בנקים
שווי שוק מינימלי1 מיליארד ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי75 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי25%
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
מזרחי טפחות695437פיננסים16203643.900621.186
דיסקונט691212פיננסים12687785.223721.0624
פועלים662577פיננסים28120655.0681520.7904
בינלאומי593038פיננסים7826746.420418.8011
לאומי604611פיננסים25541911.7854818.1602
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 06/07/2020
DateLevel
05/07/20202,612.31
02/07/20202,728.93
01/07/20202,647.78
30/06/20202,507.31
29/06/20202,532.52
28/06/20202,537.30
25/06/20202,622.26
24/06/20202,544.89
23/06/20202,570.81
22/06/20202,605.75
21/06/20202,632.11
18/06/20202,693.19
17/06/20202,741.43
16/06/20202,777.97
15/06/20202,740.90
14/06/20202,780.50
11/06/20202,798.97
10/06/20202,844.13
09/06/20202,819.84
08/06/20202,773.30
07/06/20202,666.78
04/06/20202,666.78
03/06/20202,657.91
02/06/20202,635.40
01/06/20202,632.93
31/05/20202,618.92
27/05/20202,666.97
26/05/20202,659.75
25/05/20202,669.98
24/05/20202,670.02
21/05/20202,633.17
20/05/20202,692.45
19/05/20202,671.58
18/05/20202,645.87
17/05/20202,580.81
14/05/20202,513.65
13/05/20202,652.01
12/05/20202,724.34
11/05/20202,769.21
10/05/20202,807.57
07/05/20202,775.42
06/05/20202,773.39
05/05/20202,760.16
04/05/20202,704.71
03/05/20202,769.88
30/04/20202,776.22
27/04/20202,779.32
26/04/20202,802.82
23/04/20202,677.89
22/04/20202,607.12
21/04/20202,612.14
20/04/20202,701.24
19/04/20202,756.06
16/04/20202,517.62
13/04/20202,611.34
12/04/20202,629.43
07/04/20202,585.74
06/04/20202,524.59
05/04/20202,471.63
02/04/20202,549.81
01/04/20202,551.14
31/03/20202,669.26
30/03/20202,595.57
29/03/20202,567.36
26/03/20202,543.73
25/03/20202,449.25
24/03/20202,473.70
23/03/20202,217.86
22/03/20202,262.59
19/03/20202,457.26
18/03/20202,265.39
17/03/20202,423.10
16/03/20202,449.81
15/03/20202,595.43
12/03/20202,569.86
11/03/20202,648.52
09/03/20202,758.57
08/03/20202,922.40
05/03/20203,075.22
04/03/20203,162.68
03/03/20203,241.48
01/03/20203,178.19
27/02/20203,250.10
26/02/20203,343.74
25/02/20203,293.45
24/02/20203,280.38
23/02/20203,325.64
20/02/20203,395.86
19/02/20203,441.89
18/02/20203,412.51
17/02/20203,438.68
16/02/20203,428.78
13/02/20203,411.91
12/02/20203,408.14
11/02/20203,426.88
10/02/20203,387.74
09/02/20203,392.15
06/02/20203,465.45
05/02/20203,434.69
04/02/20203,423.57
03/02/20203,397.23
02/02/20203,402.89
30/01/20203,473.46
29/01/20203,437.09
28/01/20203,438.01
27/01/20203,441.42
26/01/20203,468.67
23/01/20203,483.15
22/01/20203,454.29
21/01/20203,441.07
20/01/20203,446.87
19/01/20203,442.28
16/01/20203,427.16
15/01/20203,412.99
14/01/20203,451.87
13/01/20203,452.68
12/01/20203,452.99
09/01/20203,465.58
08/01/20203,450.18
07/01/20203,450.12
06/01/20203,480.15
05/01/20203,486.08
02/01/20203,500.82
01/01/20203,458.10
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.