אינדקס תוכנה ו-IT ישראל

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס הייטק ישראל כולל מניות של חברות שסיווג ה-GICS שלהן הינו סקטור טכנולוגיה ונכללות בקבוצת תעשייה תוכנה ושירותי IT, בעלות רווחיות עקבית לאורך זמן, שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א
 
נתוני שוק
שער אחרון4,972.53
שינוי יומי0.79%-
מספר ניירות במדד12
שווי כולל ני"ע במדד82.5 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל11.2 מיליארד ₪
מכפיל רווח57.8
מכפיל הון5.4
תשואת דיב'1.40%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
1.88%38.28%188.8%337.9%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
32.16%------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.651.61
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/01/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2141
מועד השקת המדד04/06/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2015
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר10%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג ניירמניה רגילה
סיווג ענפיסיווג עורך המדד בהתאם לתחומי ההתמחויות של החברות הכלולות: תוכנה, IT ואינטרנט, שבבים אלקטרוניים וחומרה, טכנולוגיות בתחום התקשורת, טכנולוגיות בתחום הבריאות, טכנולוגיות בתחום החלל והביטחון, טכנולוגיות קלינטק, טכנולוגיות פיננסיות (פינטק) או טכנולוגיות בתחום החקלאות
שווי שוק מינימלי20 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי20 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי10%
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
נייס273011טכנולוגיה54426541.744814.9152
סאפיינס1087659טכנולוגיה6056516.249214.8708
פורמולה מערכות256016טכנולוגיה4412396.029513.4559
מטריקס445015טכנולוגיה4444032.0177611.9518
חילן1084698טכנולוגיה3261925.361911.2051
מג'יק1082312טכנולוגיה2719974.500859.3502
וואן161018טכנולוגיה2735529.0758.9462
מלם תים156018טכנולוגיה1955900.89596.7247
שב"א1158161פיננסים7300002.5099
אמת382010טכנולוגיה773371.558152.659
מיחשוב ישיר507012טכנולוגיה749809.18852.578
טלדור477018טכנולוגיה242363.131530.8333
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/01/2021
DateLevel
25/01/20215,011.91
24/01/20215,005.68
21/01/20215,097.22
20/01/20215,157.47
19/01/20215,004.62
18/01/20214,970.39
17/01/20214,903.39
14/01/20214,879.55
13/01/20214,842.94
12/01/20214,842.90
11/01/20214,863.24
10/01/20214,870.93
07/01/20214,781.77
06/01/20214,735.31
05/01/20214,775.08
04/01/20214,861.63
03/01/20214,931.04
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.