אינדקס טכנולוגיה ישראל EW

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס טכנולוגיה ישראל EW כולל מניות של חברות שסווגו על ידי הבורסה בענף "טכנולוגיה", בעלות רווחיות עקבית לאורך זמן, שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א, תוך מתן משקל אחיד במועד הקובע לכל מניה במדד
 
נתוני שוק
שער אחרון5,158.96
שינוי יומי0.02%-
מספר ניירות במדד28
שווי כולל ני"ע במדד168.3 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל5.5 מיליארד ₪
מכפיל רווח44.7
מכפיל הון4.1
תשואת דיב'2.75%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
15.21%79.07%230.1%336.4%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
21.83%------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.041.77
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/04/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2142
ISIN מדדILINDX121420
מועד השקת המדד25/06/2020
התחלת נתונים היסטוריים07/08/2014
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג ניירמניה רגילה
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף "טכנולוגיה"
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי20 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי20%
דרישות נוספותרווח נקי שנתי חיובי בשנתיים מתוך 3 השנים או לחילופין, 3 מתוך 5 השנים שקדמו למועד הקובע. בנוסף, יכללו במדד רק מניות בעלות תזרים שנתי צומח בשנה שקדמה למועד הקובע ביחס לשנה שלפניה (קרי, לפני שנתיים) ומתוכן רק יבחרו 40 המניות בעלות שיעור התשואה על ההון העצמי הגבוה ביותר מבין כל המניות העומדות ביתר תנאי המדד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
אמת382010טכנולוגיה1001615.88625.2566
קמטק1095264טכנולוגיה4789637.08474.6851
גילת1082510טכנולוגיה1807644.886394.6405
פריון1095819תקשורת1876229.87584.1427
אורביט265017תעשיה358918.28554.0059
נובה1084557טכנולוגיה8670020.43743.9382
מלם תים156018טכנולוגיה2128216.3563.8203
מטריקס445015טכנולוגיה5291740.29813.7749
מיטרוניקס1091065צריכה מחזורית6662993.7443.7387
מיחשוב ישיר507012טכנולוגיה833540.74093.6694
חילן1084698טכנולוגיה3818729.48383.6197
סאפיינס1087659טכנולוגיה5854267.96293.5586
אלביט מערכות1081124תעשיה20619376.5063.5115
פורמולה מערכות256016טכנולוגיה4559220.99273.4977
אודיוקודס1082965טכנולוגיה3371118.80943.4972
טאואר1082379טכנולוגיה10568952.663923.4898
וואן161018טכנולוגיה3048773.9733.3067
ארד1091651טכנולוגיה1165559.210643.3031
ארית587014תעשיה122675.252493.1337
או.אר.טי.1086230טכנולוגיה120233.905533.1335
נופר אנרג'י1170877תשתיות2322458.4973.1015
סינאל1084953טכנולוגיה209626.250243.599
מג'יק1082312טכנולוגיה2586108.80073.257
אנלייט720011תשתיות6019598.037123.159
אלומיי1082635תשתיות1323744.92373.0044
נייס273011טכנולוגיה48931741.06322.9307
אנרג'יקס1123355תשתיות6248930.612762.9284
אורמת1134402תשתיות13946221.20762.2961
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/04/2021
DateLevel
13/04/20215,158.96
12/04/20215,160.11
11/04/20215,212.39
08/04/20215,184.91
07/04/20215,184.24
06/04/20215,138.23
05/04/20215,135.47
04/04/20215,199.43
01/04/20215,125.10
31/03/20215,034.25
30/03/20215,013.33
29/03/20215,044.32
25/03/20214,913.25
24/03/20215,026.73
22/03/20215,098.96
21/03/20215,058.17
18/03/20215,104.69
17/03/20215,087.89
16/03/20215,179.58
15/03/20215,170.85
14/03/20215,148.77
11/03/20215,066.34
10/03/20214,968.07
09/03/20214,920.10
08/03/20214,845.84
07/03/20214,896.86
04/03/20214,929.18
03/03/20215,067.55
02/03/20215,156.00
01/03/20215,109.01
28/02/20214,974.61
25/02/20215,027.03
24/02/20215,040.84
23/02/20214,976.87
22/02/20215,231.91
21/02/20215,286.85
18/02/20215,227.27
17/02/20215,335.98
16/02/20215,482.53
15/02/20215,458.53
14/02/20215,422.37
11/02/20215,417.41
10/02/20215,499.67
09/02/20215,378.09
08/02/20215,311.53
07/02/20215,186.84
04/02/20215,050.16
03/02/20215,060.65
02/02/20215,028.65
01/02/20214,890.86
31/01/20214,825.75
28/01/20214,936.15
27/01/20214,860.48
26/01/20214,893.05
25/01/20214,919.81
24/01/20214,803.72
21/01/20214,824.15
20/01/20214,874.60
19/01/20214,798.71
18/01/20214,734.12
17/01/20214,704.84
14/01/20214,701.54
13/01/20214,655.36
12/01/20214,633.83
11/01/20214,656.79
10/01/20214,651.21
07/01/20214,540.27
06/01/20214,463.97
05/01/20214,472.75
04/01/20214,510.44
03/01/20214,502.21
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.