indeX-Pro טכנולוגיה ישראל EW

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
indeX-Pro טכנולוגיה ישראל EW עוקב אחר הביצועים של מניות של חברות שסווגו על ידי הבורסה בענף "טכנולוגיה", בעלות רווחיות עקבית לאורך זמן, שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א, תוך מתן משקל אחיד במועד הקובע לכל מניה במדד
 
נתוני שוק
שער אחרון3,371.36
שינוי יומי1.23%-
מספר ניירות במדד24
שווי כולל ני"ע במדד130.6 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל5.7 מיליארד ₪
מכפיל רווח38.4
מכפיל הון4.3
תשואת דיב'1.38%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
14.29%51.54%122.4%199.9%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
27.90%19.01%17.23%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.701.521.38
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/07/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2142
מועד השקת המדד25/06/2020
התחלת נתונים היסטוריים07/08/2014
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותאחיד מדורג
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג ניירמניה רגילה
סיווג ענפיסיווג GICS בסקטור טכנולוגיה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי20 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי20%
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
מיטרוניקס1091065צריכה מחזורית4519090.03456.778
אנלייט720011תשתיות3926008.5559475.1488
נובה1084557טכנולוגיה4690940.84755.189
קמטק1095264טכנולוגיה1675119.906185.0839
אלומיי1082635תשתיות890656.625764.9865
פורמולה מערכות256016טכנולוגיה4129452.094.9529
סאפיינס1087659טכנולוגיה4659852.48044.8877
מג'יק1082312טכנולוגיה1845945.202954.7911
מטריקס445015טכנולוגיה4782056.824484.7908
חילן1084698טכנולוגיה3220742.8114.6305
נייס273011טכנולוגיה40652440.98154.4974
טאואר1082379טכנולוגיה7520168.26624.4465
אודיוקודס1082965טכנולוגיה3490822.7444.3492
אנרג'יקס1123355תשתיות6426150.761244.833
פריון1095819תקשורת492269.478743.9708
וואן161018טכנולוגיה1634691.2133.7161
מלם תים156018טכנולוגיה1360131.68763.7148
ארד1091651טכנולוגיה1214278.74483.6138
אלביט מערכות1081124תעשיה20300292.9693.5925
אורמת1134402תשתיות10785384.82563.1669
גילת1082510טכנולוגיה1159236.135362.8745
מיחשוב ישיר507012טכנולוגיה514743.152.1043
אמת382010טכנולוגיה576150.7312.179
סינאל1084953טכנולוגיה157219.687681.7021
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/07/2020
DateLevel
08/07/20203,371.36
07/07/20203,413.27
06/07/20203,404.77
05/07/20203,366.96
02/07/20203,451.90
01/07/20203,412.13
30/06/20203,388.11
29/06/20203,321.48
28/06/20203,317.21
25/06/20203,438.57
24/06/20203,495.93
23/06/20203,556.18
22/06/20203,520.45
21/06/20203,497.46
18/06/20203,583.69
17/06/20203,566.40
16/06/20203,590.58
15/06/20203,456.63
14/06/20203,473.78
11/06/20203,463.67
10/06/20203,547.37
09/06/20203,514.24
08/06/20203,507.96
04/06/20203,485.82
03/06/20203,487.67
02/06/20203,484.12
01/06/20203,469.83
31/05/20203,439.60
27/05/20203,448.46
26/05/20203,453.14
25/05/20203,425.15
24/05/20203,389.29
21/05/20203,378.10
20/05/20203,366.61
19/05/20203,310.18
18/05/20203,273.83
17/05/20203,193.06
14/05/20203,075.70
13/05/20203,208.29
12/05/20203,256.96
11/05/20203,250.16
10/05/20203,223.14
07/05/20203,123.50
06/05/20203,095.05
05/05/20203,083.57
04/05/20203,009.90
03/05/20203,038.22
30/04/20203,103.88
27/04/20203,047.75
26/04/20202,997.64
23/04/20202,930.77
22/04/20202,863.49
21/04/20202,877.14
20/04/20202,906.96
19/04/20202,968.47
16/04/20202,841.45
13/04/20202,880.99
12/04/20202,913.68
07/04/20202,865.12
06/04/20202,757.72
05/04/20202,607.04
02/04/20202,659.91
01/04/20202,608.72
31/03/20202,658.46
30/03/20202,579.23
29/03/20202,544.83
26/03/20202,596.59
25/03/20202,496.17
24/03/20202,412.91
23/03/20202,196.48
22/03/20202,203.21
19/03/20202,248.65
18/03/20202,193.79
17/03/20202,345.83
16/03/20202,307.42
15/03/20202,409.31
12/03/20202,357.23
11/03/20202,540.06
09/03/20202,568.20
08/03/20202,726.48
05/03/20202,848.55
04/03/20202,924.45
03/03/20202,969.58
01/03/20202,920.34
27/02/20202,961.75
26/02/20203,072.67
25/02/20203,083.56
24/02/20203,069.67
23/02/20203,132.56
20/02/20203,215.56
19/02/20203,238.36
18/02/20203,216.32
17/02/20203,252.98
16/02/20203,258.52
13/02/20203,215.32
12/02/20203,227.37
11/02/20203,209.88
10/02/20203,162.92
09/02/20203,134.33
06/02/20203,206.44
05/02/20203,222.43
04/02/20203,175.25
03/02/20203,103.28
02/02/20203,077.83
30/01/20203,211.49
29/01/20203,228.74
28/01/20203,218.97
27/01/20203,214.23
26/01/20203,305.25
23/01/20203,367.93
22/01/20203,379.55
21/01/20203,307.02
20/01/20203,284.76
19/01/20203,302.39
16/01/20203,260.91
15/01/20203,249.53
14/01/20203,208.20
13/01/20203,154.34
12/01/20203,142.04
09/01/20203,144.27
08/01/20203,110.49
07/01/20203,071.71
06/01/20203,033.22
05/01/20203,041.33
02/01/20203,022.17
01/01/20203,001.21
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.