אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל כולל מניות של חברות שנסחרות בישראל וסיווג ה-GICS שלהן הינו סקטור התשתיות בתת-תעשייה "אנרגיה מתחדשת" או מניות סקטור התשתיות הפעילות בתחום האנרגיה המתחדשת בישראל
 
נתוני שוק
שער אחרון2,324.32
שינוי יומי0.05%
מספר ניירות במדד14
שווי כולל ני"ע במדד43.7 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל4.5 מיליארד ₪
מכפיל רווח84.5
מכפיל הון3.6
תשואת דיב'0.50%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
6.37%-43.08%135.9%---
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
24.38%22.84%---
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.611.36---
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/04/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2143
ISIN מדדILINDX121438
מועד השקת המדד25/06/2020
התחלת נתונים היסטוריים15/08/2018
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר12%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג נייררגילה/יה''ש
סיווג ענפיסיווג GICS "אנרגיה מתחדשת" בסקטור תשתיות או מניות תשתיות שפעילות בתחום אנרגיה מתחדשת
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי20 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי20%
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
או.פי.סי1141571תשתיות6495657.8366713.2858
אנלייט720011תשתיות6019598.0371213.1767
אנרג'יקס1123355תשתיות6248930.6127612.2149
דוראל אנרגיה1166768תשתיות2058098.910.7104
אורמת1134402תשתיות13946221.20769.5773
נופר אנרג'י1170877תשתיות2322458.4979.3869
אלומיי1082635תשתיות1323744.92376.7883
ג'נסל1169689תשתיות1279830.061166.6447
ג'נריישן קפיטל1156926תשתיות1241746.6331276.4621
אקופיה1169895תשתיות782605.2609453.5519
סולגרין1102235תשתיות988489.08063.1638
משק אנרגיה1166974תשתיות425059.2680522.1063
סאנפלאואר1098755תשתיות299859.91491.5433
ברנמילר1141530תשתיות288623.711641.3876
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/04/2021
DateLevel
13/04/20212,324.32
12/04/20212,323.06
11/04/20212,352.93
08/04/20212,313.42
07/04/20212,311.81
06/04/20212,324.86
05/04/20212,355.37
04/04/20212,397.05
01/04/20212,379.54
31/03/20212,346.87
30/03/20212,331.47
29/03/20212,319.29
25/03/20212,257.13
24/03/20212,283.86
22/03/20212,301.38
21/03/20212,325.59
18/03/20212,313.35
17/03/20212,369.78
16/03/20212,428.30
15/03/20212,444.76
14/03/20212,411.34
11/03/20212,392.90
10/03/20212,341.17
09/03/20212,337.27
08/03/20212,238.81
07/03/20212,271.29
04/03/20212,289.79
03/03/20212,359.50
02/03/20212,407.55
01/03/20212,403.63
28/02/20212,384.50
25/02/20212,390.76
24/02/20212,452.87
23/02/20212,433.64
22/02/20212,539.60
21/02/20212,563.14
18/02/20212,521.96
17/02/20212,546.95
16/02/20212,615.33
15/02/20212,612.07
14/02/20212,590.83
11/02/20212,612.88
10/02/20212,675.27
09/02/20212,700.34
08/02/20212,711.62
07/02/20212,701.36
04/02/20212,655.27
03/02/20212,697.11
02/02/20212,695.91
01/02/20212,654.06
31/01/20212,609.56
28/01/20212,634.07
27/01/20212,624.50
26/01/20212,658.84
25/01/20212,644.01
24/01/20212,631.61
21/01/20212,640.72
20/01/20212,660.28
19/01/20212,674.91
18/01/20212,649.25
17/01/20212,637.69
14/01/20212,668.97
13/01/20212,644.78
12/01/20212,631.16
11/01/20212,652.72
10/01/20212,670.48
07/01/20212,626.57
06/01/20212,541.49
05/01/20212,464.87
04/01/20212,486.21
03/01/20212,491.41
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.