↑ חזור ל מדדי מניות

אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל כולל מניות של חברות שנסחרות בישראל, מסווגות על ידי הבורסה בענף "שירותים פיננסיים" ועיקר פעילותן בתחום בישראל, כאשר במועד הקובע לעדכון המדד יחושב משקל מצרפי של 60% במדד לחברות שסיווג ה-GICS שלהן הינו "אשראי צרכני" או "אשראי מתמחה"
 
נתוני שוק
שער אחרון1,142.99
שינוי יומי0.29%-
מספר ניירות במדד22
שווי כולל ני"ע במדד24.5 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל1.4 מיליארד ₪
מכפיל רווח15.8
מכפיל הון3.5
תשואת דיב'3.62%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
13.62%---------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
---------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
---------
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 02/08/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2145
ISIN מדדILINDX121453
מועד השקת המדד20/12/2020
התחלת נתונים היסטוריים20/12/2020
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר10%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג ניירמניה רגילה
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה ענף "שירותים פיננסיים"
שווי שוק מינימלי20 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי20 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי10%
דרישות נוספותלחברות של המניות הנכללות במדד הכנסות של למעלה מ-50% בישראל
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
מימון ישיר1168186פיננסים167934311.4556
ישראכרט1157403פיננסים251800010.2681
אלטשולר שחם גמל1159037פיננסים35131559.3847
הבורסה לני"ע1159029פיננסים19850179.3005
אס.אר אקורד422014פיננסים8735666.3331
נאוי208017פיננסים8090985.8657
מיטב דש1081843פיננסים11165875.7256
פנינסולה333013פיננסים7795735.6503
שב"א1158161פיננסים7440005.3938
מניף1170893פיננסים6386024.6297
מור השקעות1141464פיננסים8701214.3799
אטראו1096106פיננסים7463353.8326
אי.בי.אי175018פיננסים8835632.4879
אופל בלאנס1094986פיננסים3310772.4002
שוהם ביזנס1082007פיננסים3404902.2125
מלרן1170950פיננסים2831852.053
אנליסט1080613פיננסים3697691.8925
פועלים אי.בי.אי1084482פיננסים3584941.8328
וואליו קפיטל599019פיננסים2523931.4377
יונט קרדיט1080605פיננסים1594791.1562
מיכמן1172337פיננסים2324301.685
גיבוי אחזקות448019פיננסים858830.6226
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 02/08/2021
DateLevel
01/08/20211,142.99
29/07/20211,146.26
28/07/20211,140.46
27/07/20211,130.09
26/07/20211,136.24
25/07/20211,147.57
22/07/20211,140.47
21/07/20211,132.75
20/07/20211,104.14
19/07/20211,098.00
15/07/20211,133.86
14/07/20211,149.71
13/07/20211,158.60
12/07/20211,167.60
11/07/20211,174.17
08/07/20211,155.91
07/07/20211,177.22
06/07/20211,180.98
05/07/20211,182.46
04/07/20211,188.08
01/07/20211,185.55
30/06/20211,194.22
29/06/20211,197.39
28/06/20211,192.69
27/06/20211,182.32
24/06/20211,184.88
23/06/20211,187.48
22/06/20211,186.08
21/06/20211,188.75
20/06/20211,188.06
17/06/20211,196.92
16/06/20211,208.43
15/06/20211,209.57
14/06/20211,216.81
13/06/20211,224.80
10/06/20211,218.92
09/06/20211,211.03
08/06/20211,214.01
07/06/20211,214.34
06/06/20211,216.39
03/06/20211,203.06
02/06/20211,212.82
01/06/20211,215.07
31/05/20211,216.60
30/05/20211,214.52
27/05/20211,206.52
26/05/20211,206.92
25/05/20211,210.11
24/05/20211,213.17
23/05/20211,221.39
20/05/20211,200.88
19/05/20211,172.48
18/05/20211,177.30
13/05/20211,154.59
12/05/20211,156.53
11/05/20211,163.60
10/05/20211,178.95
09/05/20211,163.92
06/05/20211,166.33
05/05/20211,178.28
04/05/20211,168.06
03/05/20211,169.72
02/05/20211,160.37
29/04/20211,158.22
28/04/20211,146.51
27/04/20211,136.06
26/04/20211,133.61
25/04/20211,121.11
22/04/20211,117.62
21/04/20211,118.77
20/04/20211,123.74
19/04/20211,133.74
18/04/20211,146.82
13/04/20211,143.59
12/04/20211,142.73
11/04/20211,143.83
08/04/20211,132.23
07/04/20211,124.00
06/04/20211,107.33
05/04/20211,110.18
04/04/20211,119.15
01/04/20211,108.16
31/03/20211,094.32
30/03/20211,096.14
29/03/20211,092.26
25/03/20211,084.31
24/03/20211,098.95
22/03/20211,092.70
21/03/20211,081.49
18/03/20211,084.23
17/03/20211,089.33
16/03/20211,101.87
15/03/20211,096.47
14/03/20211,095.39
11/03/20211,088.80
10/03/20211,080.38
09/03/20211,081.46
08/03/20211,078.90
07/03/20211,085.80
04/03/20211,075.36
03/03/20211,086.87
02/03/20211,094.92
01/03/20211,092.59
28/02/20211,071.13
25/02/20211,072.40
24/02/20211,073.82
23/02/20211,064.77
22/02/20211,078.74
21/02/20211,076.40
18/02/20211,057.10
17/02/20211,064.45
16/02/20211,080.55
15/02/20211,085.36
14/02/20211,060.57
11/02/20211,055.95
10/02/20211,072.34
09/02/20211,066.74
08/02/20211,068.52
07/02/20211,068.19
04/02/20211,060.76
03/02/20211,054.58
02/02/20211,051.84
01/02/20211,046.41
31/01/20211,038.39
28/01/20211,049.81
27/01/20211,052.02
26/01/20211,060.74
25/01/20211,058.43
24/01/20211,060.54
21/01/20211,062.75
20/01/20211,068.36
19/01/20211,061.31
18/01/20211,050.60
17/01/20211,045.32
14/01/20211,044.03
13/01/20211,043.93
12/01/20211,041.53
11/01/20211,033.46
10/01/20211,034.20
07/01/20211,018.56
06/01/20211,022.29
05/01/20211,015.19
04/01/20211,027.92
03/01/20211,024.52
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.