אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים בישראל

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים בישראל כולל מניות של חברות שנסחרות בישראל, מסווגות על ידי הבורסה בענף "שירותים פיננסיים" ועיקר פעילותן בתחום בישראל, כאשר במועד הקובע לעדכון המדד יחושב משקל מצרפי של 60% במדד לחברות שסיווג ה-GICS שלהן הינו "אשראי צרכני" או "אשראי מתמחה"
 
נתוני שוק
שער אחרון1,045.32
שינוי יומי0.12%
מספר ניירות במדד18
שווי כולל ני"ע במדד16.7 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל1.3 מיליארד ₪
מכפיל רווח19.7
מכפיל הון3.3
תשואת דיב'3.05%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
3.91%---------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
---------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
---------
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/01/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2145
מועד השקת המדד20/12/2020
התחלת נתונים היסטוריים20/12/2020
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר10%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג ניירמניה רגילה
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג GICS בסקטור שירותים פיננסיים
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי20 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי15%
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ישראכרט1157403פיננסים247000011.0518
אלטשולר שחם גמל1159037פיננסים3488205.830210.0639
מימון ישיר1168186פיננסים1389656.959.7814
אס.אר אקורד422014פיננסים816673.749829.0145
פנינסולה333013פיננסים700656.2316168.8944
הבורסה לני"ע1159029פיננסים1666519.536668.1541
נאוי208017פיננסים582602.61527.9227
מיטב דש1081843פיננסים987304.244744.8842
שוהם ביזנס1082007פיננסים362448.60964.863
אופל בלאנס1094986פיננסים342165.4605864.653
מור השקעות1141464פיננסים976587.369664.586
אטראו1096106פיננסים731906.17923.5878
אי.בי.אי175018פיננסים699735.002083.4301
שב"א1158161פיננסים6600003.2354
פועלים אי.בי.אי1084482פיננסים382411.837711.8323
יונט קרדיט1080605פיננסים126761.523321.7238
אנליסט1080613פיננסים249813.37261.2239
גיבוי אחזקות448019פיננסים80718.483721.0977
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/01/2021
DateLevel
17/01/20211,045.32
14/01/20211,044.03
13/01/20211,043.93
12/01/20211,041.53
11/01/20211,033.46
10/01/20211,034.20
07/01/20211,018.56
06/01/20211,022.29
05/01/20211,015.19
04/01/20211,027.92
03/01/20211,024.52
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.