אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל כולל מניות של חברות שנסחרות בישראל, מסווגות על ידי הבורסה בענף "שירותים פיננסיים" ועיקר פעילותן בתחום בישראל, כאשר במועד הקובע לעדכון המדד יחושב משקל מצרפי של 60% במדד לחברות שסיווג ה-GICS שלהן הינו "אשראי צרכני" או "אשראי מתמחה"
 
נתוני שוק
שער אחרון1,143.59
שינוי יומי0.07%
מספר ניירות במדד19
שווי כולל ני"ע במדד19.1 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל1.4 מיליארד ₪
מכפיל רווח22.1
מכפיל הון3.6
תשואת דיב'3.45%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
13.68%---------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
---------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
---------
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 13/04/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2145
ISIN מדדILINDX121453
מועד השקת המדד20/12/2020
התחלת נתונים היסטוריים20/12/2020
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר10%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג ניירמניה רגילה
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה ענף "שירותים פיננסיים"
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי20 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי15%
דרישות נוספותלחברות של המניות הנכללות במדד הכנסות של למעלה מ-50% בישראל
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
הבורסה לני"ע1159029פיננסים2125243.91110.7289
אלטשולר שחם גמל1159037פיננסים3847649.7247210.6931
מימון ישיר1168186פיננסים1455349.8249.4497
ישראכרט1157403פיננסים24540009.1341
אס.אר אקורד422014פיננסים855414.61777.1409
פנינסולה333013פיננסים802918.2255756.6954
שב"א1158161פיננסים7620006.3611
מניף1170893פיננסים759549.471046.3406
נאוי208017פיננסים753128.436846.287
מיטב דש1081843פיננסים1145713.12925.7757
מור השקעות1141464פיננסים902724.812644.5059
אטראו1096106פיננסים750605.04963.7945
אופל בלאנס1094986פיננסים388401.2091583.2423
שוהם ביזנס1082007פיננסים328527.9085862.6751
אי.בי.אי175018פיננסים882423.18882.4461
פועלים אי.בי.אי1084482פיננסים333313.98661.6491
אנליסט1080613פיננסים272978.633761.3754
יונט קרדיט1080605פיננסים188771.5851.0794
גיבוי אחזקות448019פיננסים83638.619740.6257
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 13/04/2021
DateLevel
12/04/20211,142.73
11/04/20211,143.83
08/04/20211,132.23
07/04/20211,124.00
06/04/20211,107.33
05/04/20211,110.18
04/04/20211,119.15
01/04/20211,108.16
31/03/20211,094.32
30/03/20211,096.14
29/03/20211,092.26
25/03/20211,084.31
24/03/20211,098.95
22/03/20211,092.70
21/03/20211,081.49
18/03/20211,084.23
17/03/20211,089.33
16/03/20211,101.87
15/03/20211,096.47
14/03/20211,095.39
11/03/20211,088.80
10/03/20211,080.38
09/03/20211,081.46
08/03/20211,078.90
07/03/20211,085.80
04/03/20211,075.36
03/03/20211,086.87
02/03/20211,094.92
01/03/20211,092.59
28/02/20211,071.13
25/02/20211,072.40
24/02/20211,073.82
23/02/20211,064.77
22/02/20211,078.74
21/02/20211,076.40
18/02/20211,057.10
17/02/20211,064.45
16/02/20211,080.55
15/02/20211,085.36
14/02/20211,060.57
11/02/20211,055.95
10/02/20211,072.34
09/02/20211,066.74
08/02/20211,068.52
07/02/20211,068.19
04/02/20211,060.76
03/02/20211,054.58
02/02/20211,051.84
01/02/20211,046.41
31/01/20211,038.39
28/01/20211,049.81
27/01/20211,052.02
26/01/20211,060.74
25/01/20211,058.43
24/01/20211,060.54
21/01/20211,062.75
20/01/20211,068.36
19/01/20211,061.31
18/01/20211,050.60
17/01/20211,045.32
14/01/20211,044.03
13/01/20211,043.93
12/01/20211,041.53
11/01/20211,033.46
10/01/20211,034.20
07/01/20211,018.56
06/01/20211,022.29
05/01/20211,015.19
04/01/20211,027.92
03/01/20211,024.52
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.