אינדקס ביטוח ושוק הון בישראל

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס ביטוח ושוק הון בישראל כולל מניות של חברות שנסחרות בישראל, אשר מסווגות על ידי הבורסה בענף "ביטוח" או אשר מסווגות על ידי הבורסה בענף "שירותים פיננסיים" וסיווג ה-GICS תעשיה שלהן הינו "Capital Markets"
 
נתוני שוק
שער אחרון1,817.18
שינוי יומי0.29%
מספר ניירות במדד16
שווי כולל ני"ע במדד41.6 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל3.7 מיליארד ₪
מכפיל רווח9.8
מכפיל הון2.8
תשואת דיב'2.88%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
25.94%87.59%66.97%---
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
23.24%24.67%---
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.690.82---
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/05/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2147
ISIN מדדILINDX121479
מועד השקת המדד19/04/2021
התחלת נתונים היסטוריים12/02/2017
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר10%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג ניירמניה רגילה
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף "ביטוח" או "שירותים פיננסיים"
שווי שוק מינימלי20 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי20 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי10%
דרישות נוספותלחברות של המניות הנכללות במדד הכנסות של למעלה מ-50% בישראל
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
מגדל ביטוח1081165פיננסים4899619.37986611.5007
כלל ביטוח224014פיננסים4106043.426910.3561
הפניקס767012פיננסים7505003.981849.9972
הבורסה לני"ע1159029פיננסים2208229.625629.7131
אלטשולר שחם גמל1159037פיננסים3920675.165659.5416
הראל השקעות585018פיננסים7179545.107779.5076
מנורה מבטחים החזקות566018פיננסים4408155.432779.1489
איי.די.איי. ביטוח1129501פיננסים1797676.84257.9072
מיטב דש1081843פיננסים1260101.7665.5371
מור השקעות1141464פיננסים920132.554234.0248
אטראו1096106פיננסים757966.80963.334
אי.בי.אי175018פיננסים1045487.904322.5216
ווישור1173228פיננסים478105.11642.103
איילון209015פיננסים464225.8782.0419
אנליסט1080613פיננסים279917.316221.2305
פועלים אי.בי.אי1084482פיננסים348977.237851.535
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/05/2021
DateLevel
13/05/20211,817.18
12/05/20211,811.84
11/05/20211,834.51
10/05/20211,872.42
09/05/20211,857.21
06/05/20211,830.35
05/05/20211,831.57
04/05/20211,813.46
03/05/20211,809.37
02/05/20211,775.23
29/04/20211,766.41
28/04/20211,752.37
27/04/20211,740.62
26/04/20211,741.75
25/04/20211,738.44
22/04/20211,736.66
21/04/20211,736.47
20/04/20211,743.65
19/04/20211,743.34
18/04/20211,765.19
13/04/20211,753.41
12/04/20211,753.99
11/04/20211,754.03
08/04/20211,732.18
07/04/20211,721.94
06/04/20211,705.53
05/04/20211,715.26
04/04/20211,734.72
01/04/20211,721.47
31/03/20211,713.14
30/03/20211,732.22
29/03/20211,731.00
25/03/20211,707.66
24/03/20211,713.58
22/03/20211,700.59
21/03/20211,666.55
18/03/20211,656.74
17/03/20211,656.91
16/03/20211,656.32
15/03/20211,644.59
14/03/20211,645.80
11/03/20211,646.99
10/03/20211,640.75
09/03/20211,640.27
08/03/20211,622.87
07/03/20211,636.02
04/03/20211,621.17
03/03/20211,624.42
02/03/20211,639.44
01/03/20211,640.88
28/02/20211,609.28
25/02/20211,595.55
24/02/20211,603.67
23/02/20211,579.07
22/02/20211,582.80
21/02/20211,592.94
18/02/20211,561.59
17/02/20211,569.44
16/02/20211,600.73
15/02/20211,605.56
14/02/20211,544.58
11/02/20211,538.32
10/02/20211,561.09
09/02/20211,532.74
08/02/20211,526.03
07/02/20211,523.86
04/02/20211,507.82
03/02/20211,497.50
02/02/20211,495.26
01/02/20211,493.27
31/01/20211,481.30
28/01/20211,496.41
27/01/20211,490.23
26/01/20211,498.18
25/01/20211,497.96
24/01/20211,510.64
21/01/20211,526.96
20/01/20211,523.20
19/01/20211,504.71
18/01/20211,500.92
17/01/20211,498.00
14/01/20211,512.42
13/01/20211,525.16
12/01/20211,508.48
11/01/20211,488.86
10/01/20211,468.20
07/01/20211,428.48
06/01/20211,412.10
05/01/20211,417.93
04/01/20211,449.93
03/01/20211,458.77
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.