↑ חזור ל מדדי מניות

אינדקס חדשנות ישראלית

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס חדשנות ישראלית כולל מניות של חברות שנסחרות בישראל ומסווגות על ידי הבורסה בענף "טכנולוגיה" או "ביומד"
 
נתוני שוק
שער אחרון1,741.36
שינוי יומי1.46%-
מספר ניירות במדד16
שווי כולל ני"ע במדד21.6 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל3.7 מיליארד ₪
מכפיל רווח6.2
מכפיל הון2.4
תשואת דיב'3.53%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
20.69%71.20%60.13%---
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
20.20%24.98%---
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.870.76---
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 04/08/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2147
ISIN מדדILINDX121479
מועד השקת המדד01/08/2021
התחלת נתונים היסטוריים12/02/2017
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר2%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג ניירמניה רגילה
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף "ביטוח" או "שירותים פיננסיים"
שווי שוק מינימלי20 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי20 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי10%
דרישות נוספותלחברות של המניות הנכללות במדד הכנסות של למעלה מ-50% בישראל
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 04/08/2021
DateLevel
02/08/20211,767.17
01/08/20211,740.86
29/07/20211,733.45
28/07/20211,723.26
27/07/20211,712.62
26/07/20211,725.55
25/07/20211,748.47
22/07/20211,729.76
21/07/20211,713.73
20/07/20211,691.06
19/07/20211,700.98
15/07/20211,762.44
14/07/20211,779.50
13/07/20211,791.73
12/07/20211,790.45
11/07/20211,802.32
08/07/20211,770.31
07/07/20211,809.74
06/07/20211,812.23
05/07/20211,808.35
04/07/20211,811.89
01/07/20211,793.39
30/06/20211,786.21
29/06/20211,794.40
28/06/20211,786.84
27/06/20211,784.21
24/06/20211,784.00
23/06/20211,795.09
22/06/20211,792.14
21/06/20211,783.85
20/06/20211,783.83
17/06/20211,803.50
16/06/20211,814.27
15/06/20211,813.07
14/06/20211,822.48
13/06/20211,828.14
10/06/20211,799.44
09/06/20211,779.16
08/06/20211,797.02
07/06/20211,808.60
06/06/20211,814.80
03/06/20211,796.33
02/06/20211,838.04
01/06/20211,849.83
31/05/20211,863.42
30/05/20211,868.18
27/05/20211,856.17
26/05/20211,878.96
25/05/20211,897.91
24/05/20211,923.85
23/05/20211,935.97
20/05/20211,889.50
19/05/20211,849.01
18/05/20211,855.04
13/05/20211,817.18
12/05/20211,811.84
11/05/20211,834.51
10/05/20211,872.42
09/05/20211,857.21
06/05/20211,830.35
05/05/20211,831.57
04/05/20211,813.46
03/05/20211,809.37
02/05/20211,775.23
29/04/20211,766.41
28/04/20211,752.37
27/04/20211,740.62
26/04/20211,741.75
25/04/20211,738.44
22/04/20211,736.66
21/04/20211,736.47
20/04/20211,743.65
19/04/20211,743.34
18/04/20211,765.19
13/04/20211,753.41
12/04/20211,753.99
11/04/20211,754.03
08/04/20211,732.18
07/04/20211,721.94
06/04/20211,705.53
05/04/20211,715.26
04/04/20211,734.72
01/04/20211,721.47
31/03/20211,713.14
30/03/20211,732.22
29/03/20211,731.00
25/03/20211,707.66
24/03/20211,713.58
22/03/20211,700.59
21/03/20211,666.55
18/03/20211,656.74
17/03/20211,656.91
16/03/20211,656.32
15/03/20211,644.59
14/03/20211,645.80
11/03/20211,646.99
10/03/20211,640.75
09/03/20211,640.27
08/03/20211,622.87
07/03/20211,636.02
04/03/20211,621.17
03/03/20211,624.42
02/03/20211,639.44
01/03/20211,640.88
28/02/20211,609.28
25/02/20211,595.55
24/02/20211,603.67
23/02/20211,579.07
22/02/20211,582.80
21/02/20211,592.94
18/02/20211,561.59
17/02/20211,569.44
16/02/20211,600.73
15/02/20211,605.56
14/02/20211,544.58
11/02/20211,538.32
10/02/20211,561.09
09/02/20211,532.74
08/02/20211,526.03
07/02/20211,523.86
04/02/20211,507.82
03/02/20211,497.50
02/02/20211,495.26
01/02/20211,493.27
31/01/20211,481.30
28/01/20211,496.41
27/01/20211,490.23
26/01/20211,498.18
25/01/20211,497.96
24/01/20211,510.64
21/01/20211,526.96
20/01/20211,523.20
19/01/20211,504.71
18/01/20211,500.92
17/01/20211,498.00
14/01/20211,512.42
13/01/20211,525.16
12/01/20211,508.48
11/01/20211,488.86
10/01/20211,468.20
07/01/20211,428.48
06/01/20211,412.10
05/01/20211,417.93
04/01/20211,449.93
03/01/20211,458.77
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.