↑ חזור ל מדדי מניות

אינדקס אנרגיה ירוקה ופיתוח תשתיות ישראל

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אנרגיה ירוקה ופיתוח תשתיות ישראל כולל מניות של חברות שנסחרות בישראל, אשר מסווגות על ידי הבורסה בענף "ביטוח" או אשר מסווגות על ידי הבורסה בענף "שירותים פיננסיים" וסיווג ה-GICS תעשיה שלהן הינו "Capital Markets"
 
נתוני שוק
שער אחרון1,795.47
שינוי יומי0.26%
מספר ניירות במדד27
שווי כולל ני"ע במדד38.6 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל4.9 מיליארד ₪
מכפיל רווח38.0
מכפיל הון4.0
תשואת דיב'0.80%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
6.75%-18.36%------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
19.05%------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.00------
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 25/07/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2148
ISIN מדדILINDX121487
מועד השקת המדד20/06/2021
התחלת נתונים היסטוריים01/08/2019
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר6%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג ניירמניה רגילה
סיווג ענפיסיווג בורסה בתת-ענף "קלינטק" או "אנרגיה מתחדשת" או לחילופין סיווג עורך המדד בתחומי הפעילות הבאים: פיתוח תשתיות או תשתיות חשמל עשויות להיכלל במדד. יובהר כי מניות שסווגו על ידי עורך המדד בתחום "תשתיות חשמל" עשויות להיכלל במדד רק במידה והן מסווגות במקביל על ידי הבורסה בתת-ענף "אנרגיה" וכי מניות שסווגו על ידי עורך המדד בתחום "פיתוח תשתיות" עשויות להיכלל במדד רק במידה ושווי השוק שלהן במועד הקובע לא יפחת מ-1 מיליארד ש"ח
שווי שוק מינימלי20 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי20 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי10%
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 25/07/2021
DateLevel
22/07/20211,795.47
21/07/20211,790.81
20/07/20211,749.94
19/07/20211,730.82
15/07/20211,804.80
14/07/20211,832.57
13/07/20211,824.75
12/07/20211,833.21
11/07/20211,850.25
08/07/20211,829.26
07/07/20211,870.25
06/07/20211,856.77
05/07/20211,868.17
04/07/20211,861.49
01/07/20211,866.30
30/06/20211,879.39
29/06/20211,875.04
28/06/20211,881.75
27/06/20211,856.78
24/06/20211,859.36
23/06/20211,871.53
22/06/20211,862.22
21/06/20211,873.67
20/06/20211,866.82
17/06/20211,873.61
16/06/20211,899.95
15/06/20211,905.24
14/06/20211,892.53
13/06/20211,881.12
10/06/20211,829.58
09/06/20211,826.18
08/06/20211,841.23
07/06/20211,849.97
06/06/20211,857.06
03/06/20211,841.59
02/06/20211,865.72
01/06/20211,887.41
31/05/20211,912.85
30/05/20211,911.85
27/05/20211,900.04
26/05/20211,902.95
25/05/20211,903.38
24/05/20211,902.64
23/05/20211,896.04
20/05/20211,876.99
19/05/20211,830.98
18/05/20211,836.20
13/05/20211,816.06
12/05/20211,810.09
11/05/20211,803.73
10/05/20211,854.56
09/05/20211,867.74
06/05/20211,859.83
05/05/20211,874.40
04/05/20211,859.78
03/05/20211,899.90
02/05/20211,878.49
29/04/20211,881.11
28/04/20211,867.73
27/04/20211,858.57
26/04/20211,861.34
25/04/20211,854.95
22/04/20211,845.40
21/04/20211,833.71
20/04/20211,845.62
19/04/20211,871.04
18/04/20211,888.71
13/04/20211,872.18
12/04/20211,865.00
11/04/20211,874.90
08/04/20211,841.30
07/04/20211,825.89
06/04/20211,831.07
05/04/20211,844.68
04/04/20211,879.59
01/04/20211,857.81
31/03/20211,841.68
30/03/20211,823.75
29/03/20211,817.66
25/03/20211,787.48
24/03/20211,803.42
22/03/20211,817.72
21/03/20211,825.76
18/03/20211,817.78
17/03/20211,850.06
16/03/20211,882.89
15/03/20211,886.24
14/03/20211,870.23
11/03/20211,863.94
10/03/20211,825.96
09/03/20211,819.84
08/03/20211,765.74
07/03/20211,794.31
04/03/20211,799.61
03/03/20211,840.98
02/03/20211,860.02
01/03/20211,862.09
28/02/20211,842.37
25/02/20211,850.48
24/02/20211,881.21
23/02/20211,868.33
22/02/20211,933.49
21/02/20211,942.79
18/02/20211,904.43
17/02/20211,917.99
16/02/20211,958.75
15/02/20211,963.30
14/02/20211,944.45
11/02/20211,939.93
10/02/20211,978.37
09/02/20211,984.34
08/02/20211,992.72
07/02/20211,988.41
04/02/20211,947.43
03/02/20211,985.39
02/02/20211,987.80
01/02/20211,965.57
31/01/20211,947.42
28/01/20211,947.85
27/01/20211,943.34
26/01/20211,963.48
25/01/20211,955.85
24/01/20211,953.41
21/01/20211,964.95
20/01/20211,973.88
19/01/20211,967.31
18/01/20211,967.77
17/01/20211,963.82
14/01/20211,980.07
13/01/20211,977.34
12/01/20211,968.55
11/01/20211,975.32
10/01/20211,982.26
07/01/20211,946.27
06/01/20211,909.21
05/01/20211,874.80
04/01/20211,906.17
03/01/20211,929.10
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.