↑ חזור ל מדדי מניות

אינדקס מניות ערך ישראל

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מניות ערך ישראל עוקב אחר 100 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בישראל עם רווחיות עקבית לאורך זמן, שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א, תוך מתן משקל אחיד לכל המניות הנכללות במדד
 
נתוני שוק
שער אחרון1,946.29
שינוי יומי0.29%
מספר ניירות במדד39
שווי כולל ני"ע במדד34.1 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל5.5 מיליארד ₪
מכפיל רווח10.4
מכפיל הון1.3
תשואת דיב'3.17%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
23.83%78.37%93.61%---
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
18.16%21.25%---
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
3.221.13---
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 25/07/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2149
ISIN מדדILINDX121495
מועד השקת המדד20/06/2021
התחלת נתונים היסטוריים03/08/2017
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג נייררגילה/יה''ש
סיווג ענפיחברות שסווגו על ידי הבורסה בענף "השקעה ואחזקות" לא תיכללנה במדד
שווי שוק מינימלי500 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי100 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי20%
דרישות נוספותיכללו במדד 40 המניות בעלות דירוג הערך המשוקלל הגבוה מבין כל המניות הנכללות במדד ת"א-125 והעומדות ביתר תנאי המדד, אשר מתבסס על 3 היחסים הבאים בכל מניה במועד הקובע: מכפיל הון (P/B), מכפיל רווח (P/E) ויחס שווי פעילות לרווח לפני הוצאות ריבית מס פחת והפחתות (EV/EBITDA)
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 25/07/2021
DateLevel
22/07/20211,946.29
21/07/20211,940.57
20/07/20211,916.57
19/07/20211,906.90
15/07/20211,972.88
14/07/20211,982.65
13/07/20211,992.49
12/07/20211,993.96
11/07/20212,006.56
08/07/20211,973.09
07/07/20212,023.32
06/07/20212,028.79
05/07/20212,020.87
04/07/20212,018.10
01/07/20212,010.68
30/06/20212,024.34
29/06/20212,030.48
28/06/20212,030.42
27/06/20212,024.71
24/06/20212,029.87
23/06/20212,029.41
22/06/20212,028.21
21/06/20212,017.28
20/06/20211,997.40
17/06/20212,015.33
16/06/20212,023.22
15/06/20212,022.45
14/06/20212,025.53
13/06/20212,011.63
10/06/20211,992.93
09/06/20211,982.69
08/06/20211,986.41
07/06/20211,993.70
06/06/20211,988.16
03/06/20211,969.93
02/06/20211,984.47
01/06/20211,984.78
31/05/20212,004.28
30/05/20212,015.35
27/05/20211,996.89
26/05/20212,009.17
25/05/20212,016.04
24/05/20212,031.27
23/05/20212,040.99
20/05/20212,005.80
19/05/20211,979.65
18/05/20211,984.46
13/05/20211,938.70
12/05/20211,921.67
11/05/20211,915.34
10/05/20211,958.11
09/05/20211,963.12
06/05/20211,938.29
05/05/20211,947.36
04/05/20211,922.54
03/05/20211,921.41
02/05/20211,895.63
29/04/20211,892.13
28/04/20211,878.74
27/04/20211,871.22
26/04/20211,870.63
25/04/20211,862.07
22/04/20211,854.28
21/04/20211,848.55
20/04/20211,861.41
19/04/20211,860.43
18/04/20211,850.82
13/04/20211,839.85
12/04/20211,838.30
11/04/20211,837.92
08/04/20211,818.49
07/04/20211,809.09
06/04/20211,812.80
05/04/20211,814.62
04/04/20211,825.37
01/04/20211,804.88
31/03/20211,798.07
30/03/20211,800.83
29/03/20211,800.07
25/03/20211,769.10
24/03/20211,780.11
22/03/20211,780.72
21/03/20211,759.53
18/03/20211,753.55
17/03/20211,748.12
16/03/20211,760.28
15/03/20211,749.99
14/03/20211,753.09
11/03/20211,749.40
10/03/20211,739.92
09/03/20211,741.38
08/03/20211,736.72
07/03/20211,749.22
04/03/20211,723.21
03/03/20211,714.46
02/03/20211,718.44
01/03/20211,720.54
28/02/20211,696.24
25/02/20211,689.08
24/02/20211,695.00
23/02/20211,670.47
22/02/20211,685.68
21/02/20211,699.84
18/02/20211,668.16
17/02/20211,682.51
16/02/20211,700.56
15/02/20211,706.09
14/02/20211,671.03
11/02/20211,661.40
10/02/20211,682.33
09/02/20211,665.22
08/02/20211,649.59
07/02/20211,660.08
04/02/20211,644.88
03/02/20211,640.68
02/02/20211,645.30
01/02/20211,633.81
31/01/20211,621.60
28/01/20211,631.90
27/01/20211,632.49
26/01/20211,633.90
25/01/20211,640.27
24/01/20211,631.45
21/01/20211,645.08
20/01/20211,664.98
19/01/20211,649.11
18/01/20211,639.75
17/01/20211,632.28
14/01/20211,638.01
13/01/20211,632.26
12/01/20211,615.37
11/01/20211,608.22
10/01/20211,610.98
07/01/20211,574.73
06/01/20211,557.98
05/01/20211,550.51
04/01/20211,571.70
03/01/20211,587.19
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.