אינדקס אג''ח צמוד מדורג

קוד המדד: 1109

שער אחרון

0.00

שינוי יומי

0.00%

דירוג אשראי

AA-

מח"מ

0.00

תשואה לפדיון

0.00%

מרווח ממשלתי

0.00%
הנתונים מעודכנים ליום 18.07.2024

ביצועי המדד - תשואה מצטברת

2024

0.00%

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

סטיית תקן במונחים שנתיים

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

מדדי שארפ

שנה

0.00

3 שנים

0.00

5 שנים

0.00
שם הנייר
משקל במדד (%)
ג'י סיטי אג"ח יב 0.0
מבנה אג"ח כ"ה 0.0
אמות אג"ח ח 0.0
איירפורט אג"ח ט 0.0
אמות אג"ח ו 0.0
חשמל אג"ח 31 0.0
לאומי אג"ח 182 0.0
איירפורט אג"ח ה 0.0
פועלים אג"ח 203 0.0
דיסקונט מנפיקים אג"ח טו 0.0
עזריאלי אג"ח ח 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ו 0.0
מקורות אג"ח 11 0.0
נמלי ישראל אג"ח ב 0.0
עזריאלי אג"ח ו 0.0
נכסים ובנין י 0.0
מימון ישיר אג"ח ה 0.0
עזריאלי אג"ח ה 0.0
דיסקונט מנפיקים התחייבות ז 0.0
עזריאלי אג"ח ד 0.0
נתיבי גז אג"ח ד 0.0
אדמה אג"ח ב 0.0
בינל הנפקות אג"ח י 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 8 0.0
מבנה אג"ח כ 0.0
דיסקונט מנפיקים טז 0.0
פניקס הון יב 0.0
גב ים אג"ח ט 0.0
עזריאלי אג"ח ז 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ד 0.0
חשמל אג"ח 29 0.0
ישרס אג"ח טז 0.0
חשמל אג"ח 33 0.0
פועלים 201 0.0
דיסקונט מנפיקים התחייבות ו 0.0
לאומי אג"ח 183 0.0
אפי נכסים אג"ח ח 0.0
בזק אג"ח 12 0.0
חשמל אג"ח 27 0.0
גב ים אג"ח ו 0.0
ג'י סיטי אג"ח יג 0.0
גב ים אג"ח י 0.0
נמלי ישראל אג"ח א 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 62 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 46 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ח 0.0
חשמל 35 0.0
מליסרון אג"ח יד 0.0
לאומי 186 0.0
סלע נדל"ן אג"ח ג 0.0
דליה ב 0.0
סלע נדל"ן אג"ח ד 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 49 0.0
מליסרון אג"ח יז 0.0
ביג אג"ח יח 0.0
פז נפט אג"ח ז 0.0
אמות אג"ח ד 0.0
מימון ישיר ו 0.0
ריט 1 אג"ח ה 0.0
חשמל 34 0.0
מליסרון אג"ח יט 0.0
מליסרון אג"ח כ 0.0
דליה אג"ח א 0.0
מליסרון כא 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 68 0.0
ריט 1 אג"ח ו 0.0
מליסרון אג"ח טז 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 64 0.0
ג'נריישן קפיטל אג"ח ג 0.0
מגה אור אג"ח ז 0.0
ג'י סיטי אג"ח טז 0.0
לאומי התחיבות 403 0.0
אלוני חץ אג"ח טו 0.0
פועלים התחייבות י 0.0
פועלים התחייבות ט 0.0
ריט 1 אג"ח ז 0.0
או.פי.סי אג"ח ב 0.0
פועלים אג"ח 200 0.0
בינל הנפקות התחייבות כו 0.0
מקורות אג"ח 10 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח ט"ז 0.0
לאומי אג"ח 179 0.0
דיסקונט מנפיקים ט 0.0
מגה אור אג"ח ח 0.0
לאומי התחיבות 405 0.0
הכשרת ישוב אג"ח 21 0.0
פניקס אג"ח 5 0.0
מליסרון אג"ח יא 0.0
בינל הנפקות התחייבות כז 0.0
פועלים ז 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח י"ח 0.0
אלבר יט 0.0
פועלים אג"ח 202 0.0
מליסרון אג"ח י 0.0
ישרס אג"ח יח 0.0
לאומי 185 0.0
ביג אג"ח יב 0.0
שלמה החזקות אג"ח יח 0.0
אפי נכסים אג"ח יג 0.0
ביג אג"ח טו 0.0
אלרוב נדל"ן אג"ח ו 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 67 0.0
מגה אור אג"ח ט 0.0
הכשרת ישוב אג"ח 23 0.0
פועלים התחייבות ה 0.0
מניבים ריט אג"ח ג 0.0
מבנה אג"ח כ"ג 0.0
מגוריט אג"ח ב 0.0
אלון רבוע אג"ח ז 0.0
קיסטון אינפרא אג"ח א 0.0
אלדן תחבורה ח 0.0
אדגר אג"ח י 0.0
שופרסל אג"ח ו 0.0
אלבר אג"ח יז 0.0
מניבים ריט אג"ח ב 0.0
נכסים ובנין אג"ח ד 0.0
בזק אג"ח 10 0.0
אספן גרופ אג"ח ח 0.0
אדגר אג"ח יב 0.0
אפי נכסים אג"ח יד 0.0
ג'י סיטי אג"ח יד 0.0
דיסקונט מנפיקים התחייבות ח 0.0
ביג אג"ח ט 0.0
חשמל אג"ח 32 0.0
ביג אג"ח יא 0.0
ביג אג"ח ח 0.0
ביג כא 0.0
אדגר אג"ח יא 0.0
מבנה אג"ח כ"ד 0.0
ביג אג"ח כ 0.0
מגוריט אג"ח ד 0.0
דיסקונט השקעות אג"ח ו 0.0
ג'י סיטי יט 0.0
בינל הנפקות אג"ח יב 0.0
מליסרון אג"ח יח 0.0
שלמה החזקות כ 0.0
מימון ישיר אג"ח ד 0.0
ישרס אג"ח טו 0.0
כללביט אג"ח ט 0.0
פניקס הון אג"ח ה 0.0
מנרב אג"ח ד 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 69 0.0
ירושלים הנפקות יט 0.0
הכשרת ישוב 26 0.0
דלק נכסים א 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח ט"ו 0.0
פתאל החזקות אג"ח ד 0.0
ג'נריישן קפיטל אג"ח ב 0.0
הכשרת ישוב 25 0.0
אלון רבוע ט 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ט 0.0
מניבים ריט ד 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ז 0.0
ג'י סיטי יח 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 66 0.0
בזק אג"ח 14 0.0
הכשרת ישוב אג"ח 22 0.0
מבנה אג"ח יט 0.0
מימון ישיר אג"ח ג 0.0
אלרוב נדל"ן אג"ח ה 0.0
ביג אג"ח יג 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 9 0.0
מגוריט ה 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 13 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 10 0.0
ג'י סיטי אג"ח טו 0.0
מגוריט אג"ח ג 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 12 0.0
רני צים אג"ח ג 0.0
מגה אור אג"ח יא 0.0
גירון אג"ח ו 0.0
בראק אן וי ד 0.0
להב ג 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 52 0.0
יוניברסל ה 0.0
אשטרום קבוצה ה 0.0
מבנה אג"ח יז 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 6 0.0
הכשרת ישוב 24 0.0
ביג אג"ח יד 0.0
פז נפט אג"ח ו 0.0
בינל הנפקות התחייבות כה 0.0
הראל הנפקות אג"ח י 0.0
פועלים יא 0.0
הראל הנפקות אג"ח ט 0.0
פועלים התחייבות ו 0.0
אפי נכסים טו 0.0
אאורה יז 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 61 0.0
אלדן תחבורה אג"ח ז 0.0
רני צים אג"ח ב 0.0
בראק אן וי אג"ח ג 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 42 0.0
מרכנתיל הנפקות התחייבות ד 0.0
ויתניה ו 0.0
איירפורט יא 0.0
פניקס הון יד 0.0
גירון אג"ח ז 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 65 0.0
מגוריט ו 0.0
מגה אור אג"ח ו 0.0
עזריאלי אג"ח ב 0.0
אספן גרופ אג"ח ט 0.0
יוניברסל אג"ח ג 0.0
אפקון החזקות אג"ח ד 0.0
נמלי ישראל אג"ח ד 0.0
אמות י 0.0
אפי נכסים אג"ח יא 0.0
אשטרום נכסים 14 0.0
ישרס אג"ח יט 0.0
מישורים אג"ח ט 0.0
סלע נדל"ן ה 0.0
ביג אג"ח ז 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 11 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 45 0.0
שופרסל אג"ח ד 0.0
ביג אג"ח יז 0.0
מיטב בית השקעות אג"ח ג 0.0
גירון אג"ח ח 0.0
אלה ר. אג"ח א 0.0
ביג אג"ח טז 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 53 0.0
ויתניה אג"ח ה 0.0
אזורים אג"ח 15 0.0
אדגר אג"ח ט 0.0
נורסטאר אג"ח יב 0.0
ירושלים הנפקות התחייבות 17 0.0
לאומי התחיבות 402 0.0
דור אלון אג"ח ח 0.0
אדגר יג 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח א 0.0
אס.אר אקורד אג"ח ב 0.0
מנרב אג"ח ב 0.0
מגה אור אג"ח י 0.0
מישורים אג"ח ח 0.0
אלרוב נדל"ן ז 0.0
ג'י סיטי אג"ח יא 0.0
סלע נדל"ן אג"ח ב 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 57 0.0

הנתונים מעודכנים ליום 21/07/2024

תיאור המדד

המדד עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני הצמוד בדירוג השקעה בריבית קבועה בישראל. המדד כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה בדירוג השקעה מקומי

דף המדד

עמוד מידע תמציתי של המדד

שערי המדד

נתונים היסטוריים של המדד

מתודולוגיה

לצפייה במתודולוגיה המלאה של המדד ומסמכים נלווים

מדד אינדקס אג''ח צמוד מדורג נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. חלק מהמידע מעוגל בהתאם לכללים שקבעה אינדקס וייתכן כי הסכימה של סוג מידע מסוים לא תסתכם ב-100%. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממגוון סוגי הצמדה, התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות ללא דירוג, דירוג האשראי המשוקלל במדד מוצג על בסיס הנחת דירוג של AAA לסדרת אג"ח ממשלתית ודירוג BB לסדרת אג"ח קונצרנית. במדדים שמשמשים כנכס מעקב במכשירי השקעה פומביים עשויים להופיע שמות המכשירים, סימנים מזהים שלהם וקישורים לאתרי מידע רלוונטי. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil

אזור ראשי, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + z