אינדקס Top שקלי

קוד המדד: 1128

שער אחרון

0.00

שינוי יומי

0.00%

דירוג אשראי

AA-

מח"מ

0.00

תשואה לפדיון

0.00%

מרווח ממשלתי

0.00%
הנתונים מעודכנים ליום 14.04.2024

ביצועי המדד - תשואה מצטברת

2024

0.00%

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

סטיית תקן במונחים שנתיים

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

מדדי שארפ

שנה

0.00

3 שנים

0.00

5 שנים

0.00
שם הנייר
משקל במדד (%)
בי קומיונקיישנס אג"ח ו 0.0
דיסקונט מנפיקים אג"ח יד 0.0
דלק קבוצה לז 0.0
פועלים אג"ח 100 0.0
אלוני חץ אג"ח יב 0.0
גב ים אג"ח ח 0.0
דלק קבוצה לח 0.0
בזק אג"ח 11 0.0
פז נפט אג"ח ח 0.0
כללביט אג"ח יא 0.0
לאומי אג"ח 184 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 63 0.0
פניקס הון אג"ח יא 0.0
נכסים ובנין אג"ח ט 0.0
מגדל הון אג"ח ו 0.0
חברה לישראל אג"ח 14 0.0
אלביט מערכות אג"ח ב 0.0
אמות אג"ח ז 0.0
בזן אג"ח יב 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ג 0.0
כללביט אג"ח יב 0.0
הראל השקעות אג"ח א 0.0
קרסו אג"ח ד 0.0
סלקום אג"ח יב 0.0
שטראוס אג"ח ו 0.0
בית זיקוק 2 0.0
כלל ביטוח א 0.0
אלוני חץ אג"ח יג 0.0
שפיר הנדסה אג"ח ג 0.0
שיכון ובינוי אנרגיה א 0.0
קרסו אג"ח ג 0.0
פניקס הון אג"ח ח 0.0
מגדל הון אג"ח ט 0.0
אלון רבוע אג"ח ו 0.0
בזק אג"ח 9 0.0
שופרסל אג"ח ז 0.0
אלבר כ 0.0
או.פי.סי אג"ח ג 0.0
כלל מימון יג 0.0
אזורים אג"ח 14 0.0
אנלייט אג"ח ו 0.0
אלוני חץ אג"ח ט 0.0
בזק אג"ח 13 0.0
אפי נכסים אג"ח יב 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 10 0.0
קרסו נדל"ן אג"ח א 0.0
פרטנר אג"ח ז 0.0
חברה לישראל אג"ח 15 0.0
אקרו אג"ח א 0.0
אלקטרה אג"ח ה 0.0
בזן אג"ח י 0.0
הראל הנפקות אג"ח יד 0.0
שופרסל אג"ח ה 0.0
פתאל החזקות אג"ח ג 0.0
הראל הנפקות אג"ח טו 0.0
פתאל אירופה אג"ח ג 0.0
הראל הנפקות אג"ח טז 0.0
איי.סי.אל אג"ח ז 0.0
מגדל הון אג"ח ז 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 40 0.0
הראל הנפקות אג"ח יח 0.0
אלדן תחבורה ט 0.0
פניקס אג"ח 6 0.0
ישראמקו אג"ח ג 0.0
אלקטרה צריכה אג"ח א 0.0
בזן יג 0.0
שלמה נדל"ן אג"ח ד 0.0
מיטב בית השקעות אג"ח ד 0.0
נאוויטס פטרוליום ה 0.0
מגדל הון י 0.0
מגדלי תיכון אג"ח ה 0.0
שלמה החזקות יט 0.0
פניקס הון טו 0.0
הראל הנפקות יט 0.0
אלקטרה נדל"ן אג"ח ו 0.0
שטראוס אג"ח ה 0.0
מגדל הון יא 0.0
דור אלון אג"ח ז 0.0
מגדל הון יב 0.0
שפיר הנדסה אג"ח ב 0.0
כלל ביטוח ג 0.0
סאמיט אג"ח יב 0.0
נאוויטס פטרוליום ו 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 9 0.0
מגדל הון אג"ח ח 0.0
יוניברסל ו 0.0
אנרג'יקס אג"ח א 0.0
אלבר אג"ח יח 0.0
דמרי אג"ח י 0.0
אלקו אג"ח יג 0.0
איירפורט י 0.0
מטריקס אג"ח ב 0.0
פורמולה אג"ח ג 0.0
סלקום אג"ח יג 0.0
סלקום אג"ח יא 0.0
עמידר אג"ח א 0.0
יוניברסל אג"ח ד 0.0
אמות אג"ח ה 0.0
פועלים 101 0.0
מנורה הון התחייבות ז 0.0

הנתונים מעודכנים ליום 15/04/2024

תיאור המדד

המדד כולל את 100 איגרות החוב בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מבין כל איגרות החוב הקונצרניות הישראליות השקליות בריבית קבועה שדירוגן לפחות (-A) העומדות בתנאי המדד במועד הקובע

דף המדד

עמוד מידע תמציתי של המדד

שערי המדד

נתונים היסטוריים של המדד

מתודולוגיה

לצפייה במתודולוגיה המלאה של המדד ומסמכים נלווים

מדד אינדקס Top שקלי נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. חלק מהמידע מעוגל בהתאם לכללים שקבעה אינדקס וייתכן כי הסכימה של סוג מידע מסוים לא תסתכם ב-100%. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממגוון סוגי הצמדה, התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות ללא דירוג, דירוג האשראי המשוקלל במדד מוצג על בסיס הנחת דירוג של AAA לסדרת אג"ח ממשלתית ודירוג BB לסדרת אג"ח קונצרנית. במדדים שמשמשים כנכס מעקב במכשירי השקעה פומביים עשויים להופיע שמות המכשירים, סימנים מזהים שלהם וקישורים לאתרי מידע רלוונטי. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil