אינדקס אג''ח תשואות פיזור רחב

קוד המדד: 1136

שער אחרון

0.00

שינוי יומי

0.00%

דירוג אשראי

BBB+

מח"מ

0.00

תשואה לפדיון

0.00%

מרווח ממשלתי

0.00%
הנתונים מעודכנים ליום 21.04.2024

ביצועי המדד - תשואה מצטברת

2024

0.00%

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

סטיית תקן במונחים שנתיים

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

מדדי שארפ

שנה

0.00

3 שנים

0.00

5 שנים

0.00
שם הנייר
משקל במדד (%)
ג'י סיטי אג"ח יב 0.0
דליה אג"ח א 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ד 0.0
ישפרו א 0.0
תנופורט אג"ח ב 0.0
אפי נכסים אג"ח ח 0.0
דלק קבוצה לז 0.0
הכשרת ישוב אג"ח 21 0.0
בי קומיונקיישנס אג"ח ו 0.0
שיכון ובינוי אנרגיה א 0.0
נכסים ובנין י 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ג 0.0
או.פי.סי אג"ח ב 0.0
נאוויטס פטרוליום ו 0.0
דליה ב 0.0
נופר אנרג'י אג"ח א 0.0
דלק קבוצה לח 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 8 0.0
מגוריט אג"ח ב 0.0
נאוויטס פטרוליום ה 0.0
צור אג"ח י 0.0
או.פי.סי אג"ח ג 0.0
נכסים ובנין אג"ח ט 0.0
בית זיקוק 2 0.0
מגוריט אג"ח ד 0.0
אקרו אג"ח א 0.0
אפי נכסים אג"ח יב 0.0
פתאל אירופה אג"ח ג 0.0
דיסקונט השקעות אג"ח י 0.0
אנלייט אג"ח ו 0.0
קרסו נדל"ן אג"ח א 0.0
דוראל אנרגיה אג"ח א 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 10 0.0
ג'י סיטי אג"ח יג 0.0
אזורים אג"ח 14 0.0
הכשרת ישוב 25 0.0
הכשרת ישוב אג"ח 23 0.0
משק אנרגיה אג"ח א 0.0
פטרוכימיים אג"ח י 0.0
דלק נכסים א 0.0
פתאל אירופה אג"ח ד 0.0
מגוריט אג"ח ג 0.0
שלמה נדל"ן אג"ח ד 0.0
גבאי מניבים אג"ח י 0.0
נאוויטס פטרוליום אג"ח ג 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 9 0.0
אספן גרופ אג"ח ח 0.0
להב ג 0.0
ישראל קנדה אג"ח ז 0.0
פתאל החזקות אג"ח ג 0.0
מגוריט ה 0.0
אנרג'יקס אג"ח א 0.0
אדגר אג"ח י 0.0
הכשרת ישוב אג"ח 22 0.0
ג'י סיטי אג"ח טז 0.0
אלקטרה נדל"ן אג"ח ו 0.0
מנרב אג"ח ד 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 10 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 13 0.0
דור אלון אג"ח ז 0.0
אדגר אג"ח יב 0.0
נכסים ובנין אג"ח ד 0.0
אדגר אג"ח יא 0.0
דיסקונט השקעות אג"ח ו 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 6 0.0
ספיר אג"ח יט 0.0
מגוריט ו 0.0
אפי נכסים אג"ח יג 0.0
פתאל החזקות אג"ח ד 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 9 0.0
פטרוכימיים אג"ח ט 0.0
אפי נכסים אג"ח יא 0.0
לוזון קבוצה אג"ח ח 0.0
אשטרום קבוצה ה 0.0
רני צים אג"ח ב 0.0
מגדלי תיכון אג"ח ה 0.0
איידיאיי התחייבות ה 0.0
אנלייט אג"ח ד 0.0
הכשרת ישוב 24 0.0
פאי סיאם אג"ח א 0.0
אאורה יז 0.0
ג'י סיטי אג"ח יד 0.0
מנרב ה 0.0
אשטרום נכסים 14 0.0
קרדן נדל"ן אג"ח ה 0.0
אלומיי אג"ח ג 0.0
סולאיר אג"ח א 0.0
דיסקונט השקעות אג"ח יא 0.0
אלה ר. אג"ח א 0.0
חג'ג' נדל"ן אג"ח יג 0.0
רני צים אג"ח ג 0.0
אדגר אג"ח ט 0.0
ג'י סיטי יח 0.0
עמרם אברהם אג"ח א 0.0
אפריקה מגורים אג"ח ה 0.0
אזורים אג"ח 13 0.0
אפקון החזקות אג"ח ד 0.0
פתאל אירופה ה 0.0
פתאל החזקות אג"ח ב 0.0
ג'י סיטי אג"ח טו 0.0
סולגרין אג"ח ב 0.0
מישורים אג"ח ט 0.0
אפי נכסים אג"ח יד 0.0
אספן גרופ אג"ח ט 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ב 0.0
אפי נכסים טו 0.0
או.פי.סי ד 0.0
מניף ב 0.0
פרשקובסקי אג"ח יד 0.0
אם.אר.פי ד 0.0
אפי נכסים אג"ח י 0.0
מגדלי תיכון ו 0.0
אאורה אג"ח טז 0.0
שוהם ביזנס אג"ח ד 0.0
פתאל אירופה אג"ח א 0.0
סופרגז אג"ח א 0.0
פתאל החזקות ה 0.0
סופרגז אג"ח ב 0.0
מלרן אג"ח ג 0.0
צרפתי אג"ח יב 0.0
אלקטרה נדל"ן ז 0.0
ויתניה אג"ח ה 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח א 0.0
ויתניה ו 0.0
איידיאיי התחייבות ו 0.0
ירושלים הנפקות התחייבות 17 0.0
אס.אר אקורד אג"ח ב 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 7 0.0
דור אלון אג"ח ח 0.0
צרפתי יג 0.0
דורסל אג"ח ד 0.0
צור אג"ח יא 0.0
מנרב אג"ח ב 0.0
דור אלון אג"ח ו 0.0
נתנאל גרופ אג"ח יב 0.0
אופק שלי א 0.0
אאורה יח 0.0
צמח המרמן אג"ח ז 0.0
מישורים אג"ח ח 0.0
אאורה אג"ח טו 0.0
אורון אג"ח ב 0.0
הכשרה ביטוח אג"ח 4 0.0
אזורים אג"ח 12 0.0
רוטשטיין אג"ח י 0.0
צמח המרמן אג"ח ו 0.0
איילון ביטוח הנפקות אג"ח 2 0.0
ג'י סיטי אג"ח יא 0.0
אשדר אג"ח ה 0.0

הנתונים מעודכנים ליום 24/04/2024

תיאור המדד

המדד כולל איגרות חוב ישראליות שקליות בריבית קבועה שדירוגן לכל היותר (A), כאשר במועד הקובע משקל סדרת אג"ח במדד נקבע על פי 3 פקטורים: יחס שוטף של מנפיק האג"ח, קיום בטוחות ומינוף פיננסי

דף המדד

עמוד מידע תמציתי של המדד

שערי המדד

נתונים היסטוריים של המדד

מתודולוגיה

לצפייה במתודולוגיה המלאה של המדד ומסמכים נלווים

מדד אינדקס אג''ח תשואות פיזור רחב נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. חלק מהמידע מעוגל בהתאם לכללים שקבעה אינדקס וייתכן כי הסכימה של סוג מידע מסוים לא תסתכם ב-100%. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממגוון סוגי הצמדה, התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות ללא דירוג, דירוג האשראי המשוקלל במדד מוצג על בסיס הנחת דירוג של AAA לסדרת אג"ח ממשלתית ודירוג BB לסדרת אג"ח קונצרנית. במדדים שמשמשים כנכס מעקב במכשירי השקעה פומביים עשויים להופיע שמות המכשירים, סימנים מזהים שלהם וקישורים לאתרי מידע רלוונטי. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil