אינדקס שקלי A-AAA פיזור רחב

קוד המדד: 1137

שער אחרון

0.00

שינוי יומי

0.00%

דירוג אשראי

A+

מח"מ

0.00

תשואה לפדיון

0.00%

מרווח ממשלתי

0.00%
הנתונים מעודכנים ליום 14.04.2024

ביצועי המדד - תשואה מצטברת

2024

0.00%

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

סטיית תקן במונחים שנתיים

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

מדדי שארפ

שנה

0.00

3 שנים

0.00

5 שנים

0.00
שם הנייר
משקל במדד (%)
נכסים ובנין אג"ח ט 0.0
סלקום אג"ח יב 0.0
אלבר כ 0.0
פניקס הון אג"ח ח 0.0
אנלייט אג"ח ו 0.0
בזק אג"ח 9 0.0
פרטנר אג"ח ז 0.0
מגדל הון אג"ח ו 0.0
בי קומיונקיישנס אג"ח ו 0.0
אלביט מערכות אג"ח ב 0.0
שופרסל אג"ח ה 0.0
אלוני חץ אג"ח ט 0.0
פתאל אירופה אג"ח ג 0.0
בזן אג"ח י 0.0
חברה לישראל אג"ח 14 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ג 0.0
שופרסל אג"ח ז 0.0
דיסקונט מנפיקים אג"ח יד 0.0
או.פי.סי אג"ח ג 0.0
אפי נכסים אג"ח יב 0.0
פז נפט אג"ח ח 0.0
בזק אג"ח 11 0.0
דלק קבוצה לז 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 10 0.0
פועלים אג"ח 100 0.0
נאוויטס פטרוליום ו 0.0
פניקס הון אג"ח יא 0.0
לאומי אג"ח 184 0.0
אלוני חץ אג"ח יב 0.0
שטראוס אג"ח ו 0.0
בזן אג"ח יב 0.0
חברה לישראל אג"ח 15 0.0
אלוני חץ אג"ח יג 0.0
בזק אג"ח 13 0.0
גב ים אג"ח ח 0.0
אמות אג"ח ז 0.0
דלק קבוצה לח 0.0
איי.סי.אל אג"ח ז 0.0
נאוויטס פטרוליום ה 0.0
בזן יג 0.0
כללביט אג"ח יא 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 40 0.0
כללביט אג"ח יב 0.0
ישראמקו אג"ח ג 0.0
שפיר הנדסה אג"ח ג 0.0
שיכון ובינוי אנרגיה א 0.0
פתאל החזקות אג"ח ג 0.0
קרסו נדל"ן אג"ח א 0.0
כלל מימון יג 0.0
דור אלון אג"ח ז 0.0
סאמיט אג"ח יב 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 63 0.0
בית זיקוק 2 0.0
פניקס הון טו 0.0
אלון רבוע אג"ח ו 0.0
שלמה נדל"ן אג"ח ד 0.0
איירפורט י 0.0
אנרג'יקס אג"ח א 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 9 0.0
מטריקס אג"ח ב 0.0
פורמולה אג"ח ג 0.0
אלקטרה אג"ח ה 0.0
אלקטרה נדל"ן אג"ח ו 0.0
סלקום אג"ח יג 0.0
שטראוס אג"ח ה 0.0
סלקום אג"ח יא 0.0
אלבר אג"ח יח 0.0
הראל הנפקות אג"ח יד 0.0
קרסו אג"ח ד 0.0
מגדל הון אג"ח ט 0.0
הראל השקעות אג"ח א 0.0
אזורים אג"ח 14 0.0
כלל ביטוח א 0.0
הראל הנפקות אג"ח טו 0.0
אקרו אג"ח א 0.0
אמות אג"ח ה 0.0
הראל הנפקות אג"ח טז 0.0
נאוויטס פטרוליום אג"ח ג 0.0
אנלייט אג"ח ד 0.0
הראל הנפקות אג"ח יח 0.0
קרסו אג"ח ג 0.0
פניקס אג"ח 6 0.0
מיטב בית השקעות אג"ח ד 0.0
פתאל אירופה אג"ח ד 0.0
וילאר י 0.0
חברה לישראל אג"ח 12 0.0
מגדלי תיכון אג"ח ה 0.0
הראל הנפקות יט 0.0
מגדל הון אג"ח ז 0.0
שפיר הנדסה אג"ח ב 0.0
ישרס אג"ח יד 0.0
שלמה החזקות יט 0.0
אלון רבוע ח 0.0
פניקס הון אג"ח ט 0.0
אלדן תחבורה ט 0.0
סאמיט אג"ח י 0.0
מגדל הון י 0.0
מגדל הון יא 0.0
מגדל הון יב 0.0
פתאל החזקות אג"ח ב 0.0
אלקו אג"ח יג 0.0
אלקטרה צריכה אג"ח א 0.0
עמידר אג"ח א 0.0
מגדל הון אג"ח ח 0.0
דלתא אג"ח א 0.0
אפריקה מגורים אג"ח ה 0.0
או.פי.סי ד 0.0
אלקטרה אג"ח ו 0.0
מנורה הון התחייבות ז 0.0
דמרי אג"ח י 0.0
אפי נכסים אג"ח י 0.0
יוניברסל ו 0.0
כלל ביטוח ג 0.0
מבנה אג"ח טז 0.0
פתאל אירופה ה 0.0
איידיאיי התחייבות ה 0.0
הראל הנפקות אג"ח יז 0.0
סופרגז אג"ח א 0.0
פרטנר אג"ח ח 0.0
מנורה הון ח 0.0
סופרגז אג"ח ב 0.0
אקויטל אג"ח 3 0.0
ממן אג"ח ג 0.0
הראל הנפקות אג"ח יא 0.0
מגדלי תיכון ו 0.0
מנורה הון התחייבות ה 0.0
יוחננוף אג"ח א 0.0
מנורה הון התחייבות ו 0.0
יוניברסל אג"ח ד 0.0
אקויטל 4 0.0
פתאל החזקות ה 0.0
אאורה אג"ח טז 0.0
לוינשטין נכסים אג"ח ג 0.0
לוינשטין הנדסה אג"ח ה 0.0
אזורים אג"ח 13 0.0
קרדן נדל"ן אג"ח ה 0.0
ביג אג"ח יט 0.0
מניף ב 0.0
הראל הנפקות אג"ח יב 0.0
הראל הנפקות אג"ח יג 0.0
תדיראן גרופ אג"ח 3 0.0
דמרי אג"ח ט 0.0
אלקטרה נדל"ן ז 0.0
אלקטרה אג"ח ד 0.0
אלדן תחבורה אג"ח ו 0.0
צרפתי אג"ח יב 0.0
פרשקובסקי אג"ח יד 0.0
קרסו ה 0.0
מנרב ה 0.0
פועלים 101 0.0
צרפתי יג 0.0
קרסו אג"ח א 0.0
איידיאיי התחייבות ו 0.0
טמפו משקאות אג"ח ג 0.0
שלמה החזקות אג"ח יז 0.0
סאמיט אג"ח ז 0.0
גמא אג"ח ב 0.0
סלקום אג"ח ט 0.0
דורסל אג"ח ד 0.0
מנורה מבטחים אג"ח ג 0.0
פתאל אירופה אג"ח א 0.0
וילאר אג"ח ח 0.0
שפיר הנדסה אג"ח א 0.0
דמרי אג"ח ח 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 7 0.0
דור אלון אג"ח ו 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ב 0.0
אזורים אג"ח 12 0.0

הנתונים מעודכנים ליום 15/04/2024

תיאור המדד

המדד כולל איגרות חוב ישראליות שקליות בריבית קבועה בטווח דירוג שבין (-A) לבין (AAA), כאשר במועד הקובע משקל סדרת אג"ח במדד נקבע על פי 3 פקטורים: יחס שוטף של מנפיק האג"ח, תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ומרווח ממשלתי

דף המדד

עמוד מידע תמציתי של המדד

שערי המדד

נתונים היסטוריים של המדד

מתודולוגיה

לצפייה במתודולוגיה המלאה של המדד ומסמכים נלווים

מדד אינדקס שקלי A-AAA פיזור רחב נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. חלק מהמידע מעוגל בהתאם לכללים שקבעה אינדקס וייתכן כי הסכימה של סוג מידע מסוים לא תסתכם ב-100%. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממגוון סוגי הצמדה, התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות ללא דירוג, דירוג האשראי המשוקלל במדד מוצג על בסיס הנחת דירוג של AAA לסדרת אג"ח ממשלתית ודירוג BB לסדרת אג"ח קונצרנית. במדדים שמשמשים כנכס מעקב במכשירי השקעה פומביים עשויים להופיע שמות המכשירים, סימנים מזהים שלהם וקישורים לאתרי מידע רלוונטי. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil