אינדקס AA-AAA מח''מ 3 קבוע

קוד המדד: 1264

שער אחרון

0.00

שינוי יומי

0.00%

דירוג אשראי

AA

מח"מ

0.00

תשואה לפדיון

0.00%

מרווח ממשלתי

0.00%
הנתונים מעודכנים ליום 17.04.2024

ביצועי המדד - תשואה מצטברת

2024

0.00%

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

סטיית תקן במונחים שנתיים

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

מדדי שארפ

שנה

0.00

3 שנים

0.00

5 שנים

0.00
שם הנייר
משקל במדד (%)
לאומי אג"ח 179 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ו 0.0
חשמל אג"ח 29 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 49 0.0
עזריאלי אג"ח ה 0.0
איירפורט אג"ח ה 0.0
דיסקונט מנפיקים התחייבות ז 0.0
אמות אג"ח ד 0.0
מליסרון אג"ח יד 0.0
גב ים אג"ח ו 0.0
נמלי ישראל אג"ח א 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ח 0.0
פועלים אג"ח 202 0.0
פועלים התחייבות י 0.0
ריט 1 אג"ח ה 0.0
מליסרון אג"ח טז 0.0
אלביט מערכות אג"ח ב 0.0
מקורות אג"ח 10 0.0
קרסו אג"ח ד 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח ט"ז 0.0
מגה אור אג"ח ח 0.0
סילברסטין אג"ח ב 0.0
שלמה החזקות אג"ח יח 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 61 0.0
פועלים התחייבות ה 0.0
קרסו אג"ח ג 0.0
בינל הנפקות אג"ח י 0.0
פניקס הון אג"ח ח 0.0
בזק אג"ח 9 0.0
אלוני חץ אג"ח ט 0.0
מבנה אג"ח כ"ג 0.0
שופרסל אג"ח ה 0.0
שופרסל אג"ח ו 0.0
הראל הנפקות אג"ח טז 0.0
ביג אג"ח ט 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 40 0.0
ביג אג"ח ח 0.0
ישרס אג"ח טו 0.0
בינל הנפקות אג"ח יב 0.0
כללביט אג"ח ט 0.0
שטראוס אג"ח ה 0.0
פניקס הון אג"ח ה 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח ט"ו 0.0
מליסרון אג"ח יא 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ז 0.0
מבנה אג"ח יז 0.0
בזק אג"ח 10 0.0
נמקו ג 0.0
אלקו אג"ח יג 0.0
מבנה אג"ח יט 0.0
אלרוב נדל"ן אג"ח ה 0.0
מטריקס אג"ח ב 0.0
פורמולה אג"ח ג 0.0
פסיפיק ג 0.0
עמידר אג"ח א 0.0
יוניברסל אג"ח ד 0.0
אמות אג"ח ה 0.0
הראל הנפקות אג"ח ט 0.0
הראל הנפקות אג"ח י 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 68 0.0
עזריאלי אג"ח ד 0.0
לאומי אג"ח 182 0.0
אמות אג"ח ו 0.0
פועלים אג"ח 203 0.0
גב ים אג"ח ט 0.0
לאומי 186 0.0
פועלים אג"ח 200 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 62 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 46 0.0
דיסקונט מנפיקים אג"ח טו 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 67 0.0
לאומי אג"ח 183 0.0
איירפורט אג"ח ט 0.0
אמות אג"ח ח 0.0
עזריאלי אג"ח ו 0.0
דיסקונט מנפיקים אג"ח יד 0.0
נמלי ישראל אג"ח ב 0.0
מבנה אג"ח כ"ה 0.0
אדמה אג"ח ב 0.0
פועלים אג"ח 100 0.0
חשמל אג"ח 31 0.0
עזריאלי אג"ח ז 0.0
מקורות אג"ח 11 0.0
חשמל 34 0.0
חשמל 35 0.0
פועלים 201 0.0
עזריאלי אג"ח ח 0.0
חשמל אג"ח 33 0.0
חשמל אג"ח 27 0.0
נתיבי גז אג"ח ד 0.0
פניקס הון אג"ח ט 0.0
דלתא אג"ח א 0.0
ישרס אג"ח יד 0.0
מנורה הון התחייבות ו 0.0
מבנה אג"ח כ 0.0
יוניברסל אג"ח ג 0.0
דיסקונט מנפיקים טז 0.0
מליסרון אג"ח י 0.0
גב ים אג"ח ח 0.0
ישרס אג"ח טז 0.0
אלוני חץ אג"ח יב 0.0
לאומי התחיבות 405 0.0
מליסרון אג"ח יז 0.0
כללביט אג"ח יא 0.0
בזק אג"ח 12 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 63 0.0
ביג אג"ח יד 0.0
גב ים אג"ח י 0.0
פועלים 101 0.0
בזק אג"ח 11 0.0
חשמל אג"ח 32 0.0
ווסטדייל אג"ח א 0.0
סלע נדל"ן אג"ח ג 0.0
סלע נדל"ן אג"ח ד 0.0
לאומי אג"ח 184 0.0
קרסו אג"ח א 0.0
לאומי 185 0.0
ביג אג"ח יח 0.0
מליסרון אג"ח כ 0.0
מליסרון אג"ח יט 0.0
שופרסל אג"ח ד 0.0
פניקס הון אג"ח יא 0.0
מבנה אג"ח טז 0.0
מליסרון כא 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 66 0.0
כללביט אג"ח יב 0.0
ריט 1 אג"ח ו 0.0
פועלים ז 0.0
אמות אג"ח ז 0.0
אקויטל אג"ח 3 0.0
בינל הנפקות התחייבות כה 0.0
אלוני חץ אג"ח טו 0.0
נמקו אג"ח א 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 52 0.0
הראל השקעות אג"ח א 0.0
פסיפיק אג"ח ב 0.0
בינל הנפקות התחייבות כו 0.0
פניקס אג"ח 5 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 64 0.0
מנורה מבטחים אג"ח ג 0.0
כלל ביטוח א 0.0
שטראוס אג"ח ו 0.0
בינל הנפקות התחייבות כז 0.0
נמקו אג"ח ב 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח י"ח 0.0
אלוני חץ אג"ח יג 0.0
ישרס אג"ח יח 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 42 0.0
שלמה החזקות אג"ח יז 0.0
כלל מימון יג 0.0
פניקס הון יב 0.0
ריט 1 אג"ח ז 0.0
תדיראן גרופ אג"ח 3 0.0
שופרסל אג"ח ז 0.0
ביג אג"ח יב 0.0
גמא אג"ח ב 0.0
אלרוב נדל"ן אג"ח ו 0.0
ביג אג"ח טו 0.0
בזק אג"ח 13 0.0
הראל הנפקות אג"ח יד 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 69 0.0
הראל הנפקות אג"ח טו 0.0
דיסקונט מנפיקים התחייבות ח 0.0
איי.סי.אל אג"ח ז 0.0
מבנה אג"ח כ"ד 0.0
ביג אג"ח כ 0.0
ביג אג"ח יא 0.0
הראל הנפקות אג"ח יח 0.0
ביג כא 0.0
פניקס אג"ח 6 0.0
ישראמקו אג"ח ג 0.0
מליסרון אג"ח יח 0.0
אלקטרה צריכה אג"ח א 0.0
עזריאלי אג"ח ב 0.0
שלמה החזקות כ 0.0
כלל ביטוח ג 0.0
שלמה החזקות יט 0.0
פניקס הון טו 0.0
הראל הנפקות יט 0.0
ירושלים הנפקות יט 0.0
סאמיט אג"ח יב 0.0
ביג אג"ח ז 0.0
יוניברסל ו 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ט 0.0
סאמיט אג"ח ז 0.0
בזק אג"ח 14 0.0
פועלים יא 0.0
איירפורט י 0.0
ביג אג"ח יג 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 65 0.0
יוניברסל ה 0.0
מנורה הון התחייבות ז 0.0
לייטסטון ד 0.0
הראל הנפקות אג"ח יז 0.0
מרכנתיל הנפקות התחייבות ד 0.0
וילאר אג"ח ח 0.0
איירפורט יא 0.0
פניקס הון יד 0.0
הראל הנפקות אג"ח יא 0.0
וילאר י 0.0
מנורה הון ח 0.0
מנורה הון התחייבות ה 0.0
קרסו ה 0.0
סאמיט אג"ח י 0.0
נמלי ישראל אג"ח ד 0.0
ישרס אג"ח יט 0.0
הראל הנפקות אג"ח יב 0.0
הראל הנפקות אג"ח יג 0.0
ביג אג"ח יז 0.0
פועלים התחייבות ו 0.0
ביג אג"ח טז 0.0
ביג אג"ח יט 0.0
אקויטל 4 0.0

הנתונים מעודכנים ליום 18/04/2024

תיאור המדד

המדד כולל איגרות חוב שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה בטווח דירוג שבין (-AA) לבין (AAA), כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע את מח"מ המדד על 3 שנים במועד העדכון החודשי

דף המדד

עמוד מידע תמציתי של המדד

שערי המדד

נתונים היסטוריים של המדד

מתודולוגיה

לצפייה במתודולוגיה המלאה של המדד ומסמכים נלווים

מדד אינדקס AA-AAA מח''מ 3 קבוע נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. חלק מהמידע מעוגל בהתאם לכללים שקבעה אינדקס וייתכן כי הסכימה של סוג מידע מסוים לא תסתכם ב-100%. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממגוון סוגי הצמדה, התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות ללא דירוג, דירוג האשראי המשוקלל במדד מוצג על בסיס הנחת דירוג של AAA לסדרת אג"ח ממשלתית ודירוג BB לסדרת אג"ח קונצרנית. במדדים שמשמשים כנכס מעקב במכשירי השקעה פומביים עשויים להופיע שמות המכשירים, סימנים מזהים שלהם וקישורים לאתרי מידע רלוונטי. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil